[gnome-system-tools/gnome-2-32] Updated Slovak translationcommit 447c1b59f1f3fdd10f337f6e243030a361537307
Author: Pavol KlaÄ?anský <pavol klacansky com>
Date:  Mon Oct 25 19:48:04 2010 +0200

  Updated Slovak translation

 po/sk.po | 1534 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 1042 insertions(+), 492 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 0e4dda1..dec1174 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,18 +1,18 @@
-# Slovak translation of gnome-system-tools.
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Slovak translation for gnome-system-tools.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-system-tools package.
 # Stanislav ViÅ¡Å?ovský <visnovsky nenya ms mff cuni cz>, 2001, 2002, 2003.
 # Stanislav ViÅ¡Å?ovský <visnovsky kde org>, 2003.
 # Ivan Noris <vix vazka sk>, 2005.
-# Pavol KlaÄ?anský <pavol klacansky com>, 2008, 2009.
+# Pavol KlaÄ?anský <pavol klacansky com>, 2008, 2009, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "system-tools&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-21 12:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-25 09:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-13 10:06+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-25 19:27+0200\n"
 "Last-Translator: Pavol KlaÄ?anský <pavol klacansky com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,225 +20,236 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
-msgid "Whether the users-admin tool should show all users and groups or not"
-msgstr ""
-"Ä?i nástroj na správu používateľov môže alebo nemôže zobraziÅ¥ vÅ¡etkých "
-"používateľov a skupiny"
-
-#: ../interfaces/common.ui.h:1
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zadajte heslo používateľa root"
-
-#: ../interfaces/common.ui.h:2
-msgid "Enter Password"
-msgstr "Zadajte heslo"
-
-#: ../interfaces/common.ui.h:3
-msgid ""
-"You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "
-"modify\n"
-"your system configuration."
-msgstr ""
-"Pre použitie tohto nástroja potrebujete administrátorské práva. Zadajte "
-"heslo pre zmenu\n"
-"konfigurácie vášho systému."
-
-#: ../interfaces/common.ui.h:5
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Heslo:"
+#: ../interfaces/network.ui.h:1 ../src/network/ifaces-list.c:326
+msgid "Access point name:"
+msgstr "Názov prístupového bodu:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:1
+#: ../interfaces/network.ui.h:2
 msgid "Account data"
 msgstr "Ã?daje o úÄ?te"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:2
-msgid "Connection Settings"
-msgstr "Nastavenia pripojenia"
-
 #: ../interfaces/network.ui.h:3
-msgid "DNS Servers"
-msgstr "DNS servery"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:4
-msgid "Host Settings"
-msgstr "Nastavenia hostiteľa"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:5
-msgid "Internet service provider data"
-msgstr "�daje o poskytovateľovi Internetu"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:6
-msgid "Modem Settings"
-msgstr "Nastavenia modemu"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:7
-msgid "Search Domains"
-msgstr "Prehľadávané domény"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:8
-msgid "Wireless Settings"
-msgstr "Nastavenia bezdrôtovej siete"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:9
-msgid "Access point name:"
-msgstr "Názov prístupového bodu:"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "Aliases:"
 msgstr "Aliasy:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:11
+#: ../interfaces/network.ui.h:4
 msgid "Con_figuration:"
 msgstr "Kon_figurácia:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:12
+#: ../interfaces/network.ui.h:5
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "Nastavenia pripojenia"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:6
 msgid "Connection type:"
 msgstr "Typ pripojenia:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:13
+# názov karty
+#: ../interfaces/network.ui.h:7
 msgid "Connections"
-msgstr "Spojenia"
+msgstr "Pripojenia"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:8
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:15
+#: ../interfaces/network.ui.h:9
+msgid "DNS Servers"
+msgstr "DNS servery"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "D_omain name:"
 msgstr "Názov d_omény:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:16
+#: ../interfaces/network.ui.h:11
 msgid "Delete current location"
 msgstr "Vymazať aktuálne umiestnenie"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:17
+#: ../interfaces/network.ui.h:12
 msgid "E_nable roaming mode"
 msgstr "P_ovoliť cestovný režim"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:18
+#: ../interfaces/network.ui.h:13
 msgid "E_nable this connection"
 msgstr "A_ktivovať toto pripojenie"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:19
+#: ../interfaces/network.ui.h:14 ../src/network/ifaces-list.c:335
 msgid "Ethernet interface:"
 msgstr "Ethernetové rozhranie:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:19
+# názov karty - túto poznamku navrhujem ponechať
+#: ../interfaces/network.ui.h:15 ../interfaces/users.ui.h:27
 msgid "General"
 msgstr "Všeobecné"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:21
+#: ../interfaces/network.ui.h:16
+msgid "Hexadecimal"
+msgstr "Hexadecimálny"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:17
 msgid "Host Alias Properties"
 msgstr "Predvoľby aliasov hostiteľa"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:22
+#: ../interfaces/network.ui.h:18
+msgid "Host Settings"
+msgstr "Nastavenia hostiteľa"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:19
 msgid "Hosts"
 msgstr "Hostitelia"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:23 ../interfaces/shares.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/shares.ui.h:11
 msgid "IP address:"
 msgstr "IP adresa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:24
+#: ../interfaces/network.ui.h:21
 msgid "Interface properties"
 msgstr "Vlastnosti rozhrania"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:25
+#: ../interfaces/network.ui.h:22
+msgid "Internet service provider data"
+msgstr "�daje o poskytovateľovi internetu"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:23
 msgid "Location:"
-msgstr "Umiestnenie:"
+msgstr "Miesto:"
 
+# toto je za Hlasitosť:
+#: ../interfaces/network.ui.h:24
+msgid "Loud"
+msgstr "Vysoká"
+
+# toto je za Hlasitosť:
+#: ../interfaces/network.ui.h:25
+msgid "Low"
+msgstr "Nízka"
+
+# toto je za Hlasitosť:
 #: ../interfaces/network.ui.h:26
+msgid "Medium"
+msgstr "Stredná"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:27
 msgid "Modem"
 msgstr "Modem"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:27
+#: ../interfaces/network.ui.h:28
+msgid "Modem Settings"
+msgstr "Nastavenia modemu"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:29
 msgid "Network _password:"
 msgstr "_Heslo siete:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:28
+#: ../interfaces/network.ui.h:30
 msgid "Network name (_ESSID):"
 msgstr "Názov siete (_ESSID):"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:29
+# toto je za Hlasitosť:
+#: ../interfaces/network.ui.h:31
+msgid "Off"
+msgstr "Stlmená"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:32
 msgid "Options"
 msgstr "Nastavenia"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:30
+#: ../interfaces/network.ui.h:33
 msgid "P_assword"
 msgstr "_Heslo"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:31
+#: ../interfaces/network.ui.h:34
 msgid "Password _type:"
 msgstr "_Typ hesla:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:35
+msgid "Plain (ASCII)"
+msgstr "Jednoduchý (ASCII)"
+
+# Toto je za Typ vytáÄ?ania
+#: ../interfaces/network.ui.h:36
+msgid "Pulses"
+msgstr "Pulzný"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:37
 msgid "Save current network configuration as a location"
-msgstr "UložiÅ¥ suÄ?asné nastavenie siete ako umiestnenie"
+msgstr "UložiÅ¥ suÄ?asné nastavenia siete ako miesto"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:33
+#: ../interfaces/network.ui.h:38
+msgid "Search Domains"
+msgstr "Prehľadávať domény"
+
+# Toto je za Typ vytáÄ?ania
+#: ../interfaces/network.ui.h:39
+msgid "Tones"
+msgstr "Tónový"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:40
 msgid "Use the Internet service provider nameservers"
 msgstr "Použiť DNS servery poskytovateľa internetu"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:34
+#: ../interfaces/network.ui.h:41
+msgid "Wireless Settings"
+msgstr "Nastavenia bezdrôtovej siete"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:42
 msgid "_Autodetect"
 msgstr "_Automaticky nájsť"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:35
+#: ../interfaces/network.ui.h:43
 msgid "_Dial prefix:"
 msgstr "Predvoľba _vytáÄ?ania:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:36
+#: ../interfaces/network.ui.h:44
 msgid "_Dial type:"
 msgstr "Typ _vytáÄ?ania:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:37
+#: ../interfaces/network.ui.h:45
 msgid "_Gateway address:"
 msgstr "Adresa _brány:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:38
+#: ../interfaces/network.ui.h:46
 msgid "_Host name:"
 msgstr "Názov _hostiteľa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:39
+#: ../interfaces/network.ui.h:47
 msgid "_IP address:"
 msgstr "_IP adresa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:40
+#: ../interfaces/network.ui.h:48
 msgid "_Local IP:"
-msgstr "_Lokálne IP:"
+msgstr "_Lokálna IP:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:41
+#: ../interfaces/network.ui.h:49
 msgid "_Modem port:"
 msgstr "_Port modemu:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:42
+#: ../interfaces/network.ui.h:50
 msgid "_Phone number:"
 msgstr "_Telefónne Ä?íslo:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:43
+#: ../interfaces/network.ui.h:51
 msgid "_Remote IP:"
-msgstr "_Vzdialené IP:"
+msgstr "_Vzdialená IP:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:44
+#: ../interfaces/network.ui.h:52
 msgid "_Retry if the connection breaks or fails to start"
-msgstr "_Skúsiť znovu, ak spojenie spadne alebo sa nespustí"
+msgstr "_Skúsiť znovu, ak pripojenie spadne alebo sa nespustí"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:45
+#: ../interfaces/network.ui.h:53
 msgid "_Set modem as default route to internet"
-msgstr "_Nastaviť modem ako štandardné smerovanie na internet"
+msgstr "_Nastaviť modem ako predvolené smerovanie na internet"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:46
+#: ../interfaces/network.ui.h:54
 msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "Sieťová _maska:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:47 ../interfaces/users.ui.h:55
+#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:82
 msgid "_Username:"
 msgstr "Meno po_užívateľa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:48
+#. TRANSLATORS: Volume as in loudness
+#: ../interfaces/network.ui.h:57
 msgid "_Volume:"
 msgstr "_Hlasitosť:"
 
@@ -251,80 +262,81 @@ msgid "Select the services that you wish to activate:"
 msgstr "Vyberte služby, ktoré chcete aktivovať:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:1
-msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "Povolení hostitelia"
+msgid "Add allowed hosts"
+msgstr "Pridať povolených hostiteľov"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:2
-msgid "Hosts Settings"
-msgstr "Nastavenia hostiteľa"
+msgid "Allowed Hosts"
+msgstr "Povolení hostitelia"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:3
-msgid "Share Properties"
-msgstr "Vlastnosti zdieľania"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:4
-msgid "Shared Folder"
-msgstr "Zdieľaný prieÄ?inok"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:5
-msgid "Windows sharing"
-msgstr "Zdieľanie Windows"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:6
-msgid "Enter password for user:"
-msgstr ""
-"Zadajte heslo pre používateľa:"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:7
-msgid "Add allowed hosts"
-msgstr "Pridať povolených hostiteľov"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "Allowed hosts:"
 msgstr "Povolení hostitelia:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:9
+#: ../interfaces/shares.ui.h:4
 msgid "Comment:"
 msgstr "Komentár:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+#: ../interfaces/shares.ui.h:5
 msgid "Domain / _Workgroup:"
 msgstr "Doména / _pracovná skupina:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:11
+#: ../interfaces/shares.ui.h:6
 msgid "Enter password for user"
 msgstr "Zadajte heslo pre používateľa"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:12
+#: ../interfaces/shares.ui.h:7
+msgid "Enter password for user:"
+msgstr "Zadajte heslo pre používateľa:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "General Properties"
 msgstr "Všeobecné vlastnosti"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:13
+#: ../interfaces/shares.ui.h:9
 msgid "Host name:"
 msgstr "Názov hostiteľa:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:15
+#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+msgid "Hosts Settings"
+msgstr "Nastavenia hostiteľov"
+
+# názov zdieľania
+#: ../interfaces/shares.ui.h:12
 msgid "Name:"
-msgstr "Meno:"
+msgstr "Názov:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:16
+#: ../interfaces/shares.ui.h:13
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Sieťová maska:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+#: ../interfaces/shares.ui.h:14
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieť:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:18 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
+#: ../interfaces/shares.ui.h:15 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
 msgid "Read only"
 msgstr "Len na Ä?ítanie"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+#: ../interfaces/shares.ui.h:16
+msgid "Share"
+msgstr "Zdieľať"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+msgid "Share Properties"
+msgstr "Vlastnosti zdieľania"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:18
 msgid "Share through:"
-msgstr "Zdieľať cez:"
+msgstr "Zdieľať pomocou:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Shared Folder"
+msgstr "Zdieľané prieÄ?inky"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/shares/shares-tool.c:239
+#: ../src/shares/shares-tool.c:237
 msgid "Shared Folders"
 msgstr "Zdieľané prieÄ?inky"
 
@@ -341,37 +353,42 @@ msgid "WINS _server:"
 msgstr "WINS _server:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:24
+msgid "Windows sharing"
+msgstr "Zdieľanie Windows"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
 msgstr "_Cesta:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:25
+#: ../interfaces/shares.ui.h:26
 msgid "_Read only"
 msgstr "_Len na Ä?ítanie"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:1
-msgid "Selection"
-msgstr "Výber"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:2
-msgid "Time Zone"
-msgstr "Ä?asová zóna"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Add NTP Server"
 msgstr "Pridať NTP server"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:4
+#: ../interfaces/time.ui.h:2
 msgid "NTP server"
 msgstr "NTP server"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:5
+#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "Vybrať _servery"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:6
+#: ../interfaces/time.ui.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Selection"
+msgstr "Uložiť miesto"
+
+#: ../interfaces/time.ui.h:5
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "Synchronizovať teraz"
 
+#: ../interfaces/time.ui.h:6
+msgid "Time Zone"
+msgstr "Ä?asové pásmo"
+
 #: ../interfaces/time.ui.h:7
 msgid "Time servers"
 msgstr "Ä?asové servery"
@@ -382,15 +399,17 @@ msgstr "Ä?asové servery:"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:9
 msgid "Time zone"
-msgstr "Ä?asová zóna"
+msgstr "Ä?asové pásmo"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:10
 msgid "Time zone:"
-msgstr "Ä?asová zóna:"
+msgstr "Ä?asové pásmo:"
 
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+# ide o Ä?asové pásmo
 #: ../interfaces/time.ui.h:11
 msgid "Unconfigured"
-msgstr "Nenastavený"
+msgstr "Nenastavené"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:12
 msgid "_Configuration:"
@@ -405,216 +424,366 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "Ä?a_s:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:1
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "PokroÄ?ilé nastavenia"
+msgid ""
+"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
+"new user."
+msgstr ""
+"Používateľ s takýmto menom už existuje. Zvoľte, prosím, iné meno pre tohto "
+"nového používateľa."
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:2
-msgid "Automatic UID/GID"
-msgstr "Automatické UID/GID"
+msgid "Account _type:"
+msgstr "_Typ úÄ?tu:"
 
+# názov karty
 #: ../interfaces/users.ui.h:3
-msgid "Basic Settings"
-msgstr "Základné nastavenia"
+msgid "Advanced"
+msgstr "PokroÄ?ilé"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:4
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "PokroÄ?ilé nastavenia"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:5
-msgid "Group Members"
-msgstr "Ä?lenovia skupiny"
+msgid "Assign a random password by default"
+msgstr "Predvolene priradiť náhodné heslo"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:6
-msgid "Optional Settings"
-msgstr "Nepovinné nastavenia"
+msgid "Automatic UID/GID"
+msgstr ""
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:7
-msgid "Password Settings"
-msgstr "Nastavenia hesla"
+#, fuzzy
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Nastavenia používateľov"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:8
+msgid "Change Advanced User Settings"
+msgstr "ZmeniÅ¥ pokroÄ?ilé nastavenia používateľa"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:9
+msgid "Change User Account Type"
+msgstr "ZmeniÅ¥ typ používateľského úÄ?tu"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:10
-msgid "System Defaults"
-msgstr "Štandardné nastavenia systému"
+msgid "Change User Name"
+msgstr "Zmeniť používateľské meno"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:11
-msgid "Account"
-msgstr "Ã?Ä?et"
+msgid "Change User Password"
+msgstr "Zmeniť používateľské heslo"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:12
-msgid "Advanced"
-msgstr "PokroÄ?ilé"
+msgid "Changing advanced settings for:"
+msgstr "Menia sa pokroÄ?ilé nastavenia pre:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:13
-msgid "Assign a random password by default"
-msgstr "Štandardne priradiť náhodné heslo"
+msgid "Changing user account type for:"
+msgstr "Mení sa typ používateľského úÄ?tu pre:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:14
-msgid "Check password _quality"
-msgstr "Skontrolovať k_valitu hesla"
+msgid "Changing user name for:"
+msgstr "Mení sa používateľské meno pre:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:15
+msgid "Changing user password for:"
+msgstr "Mení sa používateľské heslo pre:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:16
 msgid "Con_firmation:"
 msgstr "_Potvrdenie:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:16
+#: ../interfaces/users.ui.h:17
+msgid "Contact Information"
+msgstr "Kontaktné informácie"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:18
+msgid "Create New User"
+msgstr "Vytvoriť nového používateľa"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:19
+msgid "Create a new user"
+msgstr "Vytvoriť nového používateľa"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:20
 msgid "Days between warning and password expiration:"
-msgstr "Dní medzi varovaním a vypršaním hesla: "
+msgstr "PoÄ?et dní medzi varovaním a vyprÅ¡aním hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#: ../interfaces/users.ui.h:21
 msgid "Default _group:"
-msgstr "Štandardná _skupina:"
+msgstr "Predvolená _skupina:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:18
+#: ../interfaces/users.ui.h:22
 msgid "Default _shell:"
-msgstr "Štandardný s_hell:"
+msgstr "Predvolený s_hell:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:20
+#: ../interfaces/users.ui.h:23
+msgid "Disable _account"
+msgstr "ZakázaÅ¥ úÄ?_eÅ¥"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:24
+msgid "Don't ask for password on _login"
+msgstr "Nepýtať si heslo pri prih_lásení"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:25
+msgid ""
+"Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
+"from people with physical access to your computer, at the expense of a "
+"slightly reduced performance."
+msgstr ""
+"Šifrovať všetky vaše súbory pomocou vášho prihlasovacieho hesla za cenu "
+"mierne nižšieho výkonu, aby boli dobre chránené pred ľudmi, ktorí majú "
+"fyzický prístup k vášmu poÄ?ítaÄ?u."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:26
+msgid "Full _Name:"
+msgstr "Celé me_no:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:28
 msgid "Generate _random password"
 msgstr "Generovať _náhodné heslo"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:21
+#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#, fuzzy
+msgid "Group Members"
+msgstr "Názov skupiny"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Group _ID:"
-msgstr "_ID skupiny:"
+msgstr "_Identifikátor skupiny:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:22
+#: ../interfaces/users.ui.h:31
 msgid "Group _name:"
 msgstr "_Názov skupiny:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:23
+#: ../interfaces/users.ui.h:32
 msgid "Group properties"
 msgstr "Vlastnosti skupiny"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:24
+#: ../interfaces/users.ui.h:33
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr ""
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "Groups settings"
 msgstr "Nastavenia skupín"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:25
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Heslo môže byť použité ma_x. dní:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:26
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
+msgid "Maximum GID:"
+msgstr "Maximálne GID:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "Maximálne UID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:27
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
-msgstr "Mini_málna doba medzi zmenami hesla:"
+msgstr "Mini_málny poÄ?et dní medzi zmenami hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:28
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "Minimálne GID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "Minimálne UID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:30
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "Minimálny poÄ?et dní medzi zmenami hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:31
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
+msgid "New _password:"
+msgstr "Nové _heslo:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "PoÄ?et dní platnosti hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:32
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "Adresa _kancelárie:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:33
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#, fuzzy
+msgid "Optional Settings"
+msgstr "Nastavenia siete"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#, fuzzy
+msgid "Password Settings"
+msgstr "Nastavenia siete"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Heslo nastavené na: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 msgid "Privileges"
 msgstr "Práva"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#, fuzzy
+msgid "Profile Settings"
+msgstr "Nastavenia služieb"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "_Názov profilu:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:51
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "NastaviÅ¥ heslo _ruÄ?ne"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
+msgid "System Defaults"
+msgstr ""
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
+msgid "This account is disabled."
+msgstr "Tento úÄ?et je zakázaný."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
+msgid ""
+"This account is using special settings that have been defined manually. Use "
+"the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
+msgstr ""
+"Tento úÄ?et používa Å¡peciálne nastavenia, ktoré boli definované ruÄ?ne. "
+"Použite dialóg <i>PokroÄ?ilé nastavenia</i> na ich optimalizáciu."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "User ID:"
-msgstr "ID používateľa:"
+msgstr "Identifikátor používateľa:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "User Privileges"
 msgstr "Používateľské práva"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39
-msgid "User _password:"
-msgstr "_Heslo používateľa:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "User profiles"
-msgstr "Profily používateľov"
+msgstr "Používateľské profily"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
-msgid "_Add Group"
-msgstr "Prid_ať skupinu"
+#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
+#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Username must consist of:\n"
+" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+" â?£ digits\n"
+" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgstr ""
+"Krátke meno sa musí skladať z:\n"
+" � malých písmen anglickej abecedy\n"
+" â?£ Ä?íslic\n"
+" � žiadnych \".\", \"-\" a \"_\""
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:63
+#, fuzzy
+msgid "Username must start with a letter!"
+msgstr "Krátke meno musí zaÄ?ínaÅ¥ písmenom!"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:64
+msgid "You can't change user ID while the user is logged in."
+msgstr "Nemôžete zmeniť identifikátor používateľa pokiaľ je prihlásený."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:65
 msgid "_Add Profile"
 msgstr "Prid_ať profil"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
-msgid "_Add User"
-msgstr "Prid_ať používateľa"
+#: ../interfaces/users.ui.h:66
+msgid "_Advanced Settings"
+msgstr "PokroÄ?ilé n_astavenia"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
+#: ../interfaces/users.ui.h:67
+msgid "_Change..."
+msgstr "_Zmeniť..."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:68
 msgid "_Comments"
 msgstr "_Komentáre"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#: ../interfaces/users.ui.h:69
+msgid "_Current password:"
+msgstr "_Aktuálne heslo:"
+
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../interfaces/users.ui.h:70
+msgid "_Custom"
+msgstr "_Vlastné"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:71
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
-msgstr "_Dní medzi varovaním a vypršaním hesla: "
+msgstr "PoÄ?et _dní medzi varovaním a vyprÅ¡aním hesla: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46 ../src/network/address-list.c:77
-#: ../src/network/hosts.c:33 ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:40
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Odstrániť"
+#: ../interfaces/users.ui.h:72
+msgid "_Enable Account"
+msgstr "_PovoliÅ¥ úÄ?et"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:73
+msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
+msgstr "Å _ifrovaÅ¥ domovský prieÄ?inok kvôli ochrane citlivých údajov"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:74
 msgid "_Generate"
 msgstr "Vy_generovať"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
+#: ../interfaces/users.ui.h:75
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "_Domovský prieÄ?inok:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:76
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "Telefón _domov:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:50
+#: ../interfaces/users.ui.h:77
 msgid "_Main group:"
 msgstr "_Hlavná skupina:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:51
+#: ../interfaces/users.ui.h:78
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "_Spravovať skupiny"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:52
-msgid "_Profile:"
-msgstr "_Profil:"
+#: ../interfaces/users.ui.h:79
+msgid "_Name:"
+msgstr "Me_no:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:53
-msgid "_Real name:"
-msgstr "_SkutoÄ?né meno:"
+#: ../interfaces/users.ui.h:80
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Heslo:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:54
+#: ../interfaces/users.ui.h:81
 msgid "_Shell:"
 msgstr "_Shell:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:56
+#: ../interfaces/users.ui.h:83
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "Telefón do _zamestnania:"
 
-#: ../src/common/gst-dialog.c:179
-msgid "_Unlock"
-msgstr "_Odomknúť"
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Show root user"
+msgstr ""
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Show system users"
+msgstr ""
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Ä?i nástroj na správu používateľov má zobraziÅ¥ systémových používateľov v "
+"zozname používateľov."
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
+msgstr ""
+"Ä?i nástroj na správu používateľov má zobraziÅ¥ používateľa root v zozname "
+"používateľov."
 
 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
@@ -635,56 +804,66 @@ msgstr ""
 msgid "Unsupported platform"
 msgstr "Nepodporovaná platforma"
 
-#: ../src/common/gst-polkit-button.c:126
-msgid "This action is allowed"
-msgstr "Táto akcia je povolená"
-
-#: ../src/common/gst-polkit-button.c:140
-msgid "This action is not allowed"
-msgstr "Táto akcia nie je povolená"
-
-#: ../src/common/gst-polkit-button.c:247
-msgid "Could not authenticate"
-msgstr "Nepodarilo sa overiť"
-
-#: ../src/common/gst-polkit-button.c:249
-msgid "An unexpected error has occurred."
-msgstr "Vyskytla sa neoÄ?akávaná chyba."
-
-#: ../src/common/gst-tool.c:185
+#: ../src/common/gst-tool.c:188
 msgid "The configuration could not be loaded"
 msgstr "Konfiguráciu sa nepodarilo naÄ?ítaÅ¥"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:186
-msgid "You are not allowed to access the system configuration."
-msgstr "Nemáte povolený prístup ku konfigurácii systému."
-
-#: ../src/common/gst-tool.c:188
+#. OPERATION_COMMIT
+#: ../src/common/gst-tool.c:190
 msgid "The configuration could not be saved"
 msgstr "Konfigurácia nemohla byť uložená"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:189
+#: ../src/common/gst-tool.c:194
+msgid "You are not allowed to access the system configuration."
+msgstr "Nemáte povolený prístup ku konfigurácii systému."
+
+#. OPERATION_COMMIT
+#: ../src/common/gst-tool.c:196 ../src/common/gst-tool.c:685
 msgid "You are not allowed to modify the system configuration."
 msgstr "Nemáte povolené upraviť konfiguráciu systému."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:418
+#: ../src/common/gst-tool.c:199
+msgid "Invalid data was found."
+msgstr "Boli nájdené neplatné údaje."
+
+#. OOBS_RESULT_ERROR
+#: ../src/common/gst-tool.c:201
+msgid "An unknown error occurred."
+msgstr "Vyskytla sa neznáma chyba."
+
+#: ../src/common/gst-tool.c:422
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Nepodarilo sa zobraziť pomocníka"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:596
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../src/common/gst-tool.c:616
 msgid "The system configuration has potentially changed."
-msgstr "Nastavenia systému sa prípadne zmenili."
+msgstr "Konfigurácia systému sa mohla zmeniť."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:598
+#: ../src/common/gst-tool.c:618
 msgid "Update content? This will lose any modification in course."
 msgstr "Aktualizovať obsah? Spôsobí to stratu neuložených zmien."
 
+#: ../src/common/gst-tool.c:687
+#, c-format
+msgid ""
+"An error occurred while checking for authorizations: %s\n"
+"You may report this as a bug."
+msgstr ""
+"Vyskytla sa chyba poÄ?as kontroly poverení: %s\n"
+"Mali by ste to nahlásiť ako chybu."
+
 #: ../src/network/address-list.c:76 ../src/network/hosts.c:31
-#: ../src/shares/table.c:38 ../src/users/table.c:38
+#: ../src/shares/table.c:38 ../src/users/table.c:40
 msgid "_Add"
 msgstr "_Pridať"
 
-#: ../src/network/address-list.c:486
+#: ../src/network/address-list.c:77 ../src/network/hosts.c:33
+#: ../src/shares/table.c:40 ../src/users/table.c:42
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Odstrániť"
+
+#: ../src/network/address-list.c:485
 msgid "Type address"
 msgstr "Zadajte adresu"
 
@@ -769,7 +948,7 @@ msgid "%s Properties"
 msgstr "Vlastnosti %s"
 
 #: ../src/network/hosts.c:32 ../src/network/ifaces-list.c:33
-#: ../src/shares/table.c:39 ../src/users/table.c:39
+#: ../src/shares/table.c:39 ../src/users/table.c:41
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
@@ -791,88 +970,78 @@ msgstr "Cestovný režim povolený"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:289
 #, c-format
-msgid "Essid: %s "
-msgstr "Essid: %s "
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:295
-#, c-format
-msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
-msgstr "Adresa: %s Maska podsiete: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:299
-#, c-format
-msgid "Address: %s"
-msgstr "Adresa: %s"
+msgid "<b>Essid:</b> %s "
+msgstr "<b>Essid:</b> %s "
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:303
-#, c-format
-msgid "Address: %s Remote address: %s"
-msgstr "Adresa: %s Vzdialená adresa: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:296 ../src/network/ifaces-list.c:301
+#: ../src/network/ifaces-list.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Address:"
+msgstr "IP adresa"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:315
-#, c-format
-msgid "Type: %s Phone number: %s"
-msgstr "Typ: %s Telefónne Ä?íslo: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:298
+#, fuzzy
+msgid "Subnet mask:"
+msgstr "Sieťová _maska:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:318
-#, c-format
-msgid "Type: %s Access point name: %s"
-msgstr "Typ: %s Názov prístupového bodu: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:308
+#, fuzzy
+msgid "Remote address:"
+msgstr "IP adresa:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:325
-#, c-format
-msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
-msgstr "Typ: %s Ethernetové rozhranie: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:320 ../src/network/ifaces-list.c:325
+#: ../src/network/ifaces-list.c:334 ../src/network/ifaces-list.c:339
+msgid "Type:"
+msgstr ""
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:329
-#, c-format
-msgid "Type: %s"
-msgstr "Typ: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:321
+msgid "Phone number:"
+msgstr "Telefónne Ä?íslo:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:346
+#: ../src/network/ifaces-list.c:356
 msgid "Wireless connection"
 msgstr "Bezdrôtové pripojenie"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:348
+#: ../src/network/ifaces-list.c:358
 msgid "Infrared connection"
 msgstr "InfraÄ?ervené pripojenie"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:350
+#: ../src/network/ifaces-list.c:360
 msgid "Wired connection"
-msgstr "Pripojenie káblom"
+msgstr "Drôtové pripojenie"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:352
+#: ../src/network/ifaces-list.c:362
 msgid "Parallel port connection"
-msgstr "Pripojenie pomocou paralelného portu"
+msgstr "Pripojenie cez paralelný port"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:354
+#: ../src/network/ifaces-list.c:364
 msgid "Point to point connection"
-msgstr "Point to point spojenie"
+msgstr "Pripojenie typu Point to point"
 
 #: ../src/network/locations-combo.c:221
 msgid "Changing network location"
-msgstr "Mení sa sieťové umiestnenie"
+msgstr "Mení sa miesto siete"
 
 #: ../src/network/locations-combo.c:265
 msgid "There is already a location with the same name"
-msgstr "Už tu je umiestnenie s rovnakým názvom"
+msgstr "Už je tu miesto s rovnakým názvom"
 
 #: ../src/network/locations-combo.c:267
 msgid "Overwrite it?"
-msgstr "Prepísať to?"
+msgstr "Prepísať ho?"
 
 #: ../src/network/locations-combo.c:355
 msgid "Save location"
-msgstr "Uložiť umiestnenie"
+msgstr "Uložiť miesto"
 
 #: ../src/network/locations-combo.c:370
 msgid "_Location name:"
-msgstr "Názov _umiestnenia:"
+msgstr "Názov _miesta:"
 
 #: ../src/network/locations-combo.c:422
 #, c-format
 msgid "Do you want to delete location \"%s\"?"
-msgstr "Naozaj chcete odstrániť umiestnenie \"%s\"?"
+msgstr "Naozaj chcete odstrániť miesto \"%s\"?"
 
 #: ../src/network/main.c:135
 msgid "The interface does not exist"
@@ -912,17 +1081,17 @@ msgstr "Sieť"
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Nastavenia siete"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:59
+#: ../src/services/callbacks.c:65
 #, c-format
 msgid "Settings for service \"%s\""
 msgstr "Nastavenia pre službu \"%s\""
 
-#: ../src/services/callbacks.c:119
+#: ../src/services/callbacks.c:122
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to deactivate %s?"
 msgstr "Naozaj chcete deaktivovať %s?"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:123
+#: ../src/services/callbacks.c:126
 msgid ""
 "This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
 "data loss."
@@ -1007,7 +1176,7 @@ msgstr "Služba zdieľania prieÄ?inkov"
 
 #: ../src/services/service.c:40 ../src/services/service.c:41
 msgid "Shares folders over your network"
-msgstr "Zdieľanie súborov cez sieť"
+msgstr "Zdieľa súbory cez sieť"
 
 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_NFS
 #: ../src/services/service.c:42
@@ -1016,7 +1185,7 @@ msgstr "Služba FTP"
 
 #: ../src/services/service.c:42 ../src/services/service.c:43
 msgid "Shares folders over the Internet"
-msgstr "Zdieľanie súborov cez internet"
+msgstr "Zdieľa súbory cez internet"
 
 #. GST_ROLE_FILE_SERVER_TFTP
 #: ../src/services/service.c:44
@@ -1058,11 +1227,11 @@ msgstr "Podpora syntézy hlasu"
 #. GST_ROLE_SPEECH_SYNTHESIS
 #: ../src/services/service.c:51
 msgid "Computer activity logger"
-msgstr "Zaznamenávanie aktivity poÄ?ítaÄ?a"
+msgstr "ZaznamenávaÄ? aktivity poÄ?ítaÄ?a"
 
 #: ../src/services/service.c:51
 msgid "Keeps a log of your computer activity"
-msgstr "Udržiava záznamy aktivity poÄ?ítaÄ?a"
+msgstr "Udržiava záznamy o aktivite poÄ?ítaÄ?a"
 
 #. GST_ROLE_SYSTEM_LOGGER
 #: ../src/services/service.c:52
@@ -1072,12 +1241,12 @@ msgstr "Vzdialený záložný server"
 #. GST_ROLE_REMOTE_BACKUP
 #: ../src/services/service.c:53
 msgid "Spam filter"
-msgstr "Filter spamu"
+msgstr "Filter nevyžiadanej pošty"
 
 #. GST_ROLE_SPAM_FILTER
 #: ../src/services/service.c:54
 msgid "Remote shell server"
-msgstr "Server remote shell"
+msgstr "Server vzdialeného prístupu"
 
 #: ../src/services/service.c:54
 msgid "Secure shell server"
@@ -1091,7 +1260,7 @@ msgstr "AplikaÄ?ný server"
 #. GST_ROLE_APPLICATION_SERVER
 #: ../src/services/service.c:56
 msgid "Automated crash reports support"
-msgstr "Podpora automatických záznamov o pádoch"
+msgstr "Podpora automatických hlásení o pádoch"
 
 #. GST_ROLE_AUTOMATED_CRASH_REPORTS_MANAGEMENT
 #: ../src/services/service.c:57
@@ -1116,7 +1285,7 @@ msgstr "Auditor sieÅ¥ovej bezpeÄ?nosti"
 #. GST_ROLE_SECURITY_AUDITING
 #: ../src/services/service.c:61
 msgid "Web calendar server"
-msgstr "Server webového kalendáru"
+msgstr "Server webového kalendára"
 
 #. GST_ROLE_WEB_CALENDAR_SERVER
 #: ../src/services/service.c:62
@@ -1133,6 +1302,7 @@ msgstr "Terminálový multiplexor"
 msgid "Disk quota activation"
 msgstr "Aktivácia diskovej kvóty"
 
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
 #. GST_ROLE_QUOTA_MANAGEMENT
 #: ../src/services/service.c:65
 msgid "Package index monitor"
@@ -1156,12 +1326,12 @@ msgstr "DHCP server"
 #. GST_ROLE_DHCP_SERVER
 #: ../src/services/service.c:69
 msgid "Domain name server"
-msgstr "Domain name server"
+msgstr "DNS server"
 
 #. GST_ROLE_DNS
 #: ../src/services/service.c:70
 msgid "Proxy cache service"
-msgstr "Služba proxy cache"
+msgstr "Služba vyrovnávacej pamäte proxy"
 
 #. GST_ROLE_PROXY_CACHE
 #: ../src/services/service.c:71
@@ -1171,12 +1341,12 @@ msgstr "LDAP server"
 #. GST_ROLE_LDAP_SERVER
 #: ../src/services/service.c:72
 msgid "Mailing lists manager"
-msgstr "Správca mailing listov"
+msgstr "Správca mailových diskusií"
 
 #. GST_ROLE_MAILING_LISTS_MANAGER
 #: ../src/services/service.c:73
 msgid "Multicast DNS service discovery"
-msgstr "Služba objavenia Multicast DNS"
+msgstr "Služba objavovania Multicast DNS"
 
 #. GST_ROLE_RENDEZVOUS
 #: ../src/services/service.c:74
@@ -1186,7 +1356,7 @@ msgstr "Poskytovanie informácií o úÄ?toch"
 #. GST_ROLE_NSS
 #: ../src/services/service.c:75
 msgid "Virtual Private Network server"
-msgstr "Virtuálny súkromný sieťový server"
+msgstr "VPN server"
 
 #. GST_ROLE_VPN_SERVER
 #: ../src/services/service.c:76
@@ -1196,7 +1366,7 @@ msgstr "Router advertisement server"
 #. GST_ROLE_ROUTER_ADVERTISEMENT_SERVER
 #: ../src/services/service.c:77
 msgid "IPSec key exchange server"
-msgstr "Výmený server IPSec kľúÄ?ov"
+msgstr "Výmenný server IPSec kľúÄ?ov"
 
 #. GST_ROLE_IPSEC_KEY_EXCHANGE_SERVER
 #: ../src/services/service.c:78
@@ -1236,11 +1406,11 @@ msgstr "Správa nastavení zvuku"
 #. GST_ROLE_AUDIO_MANAGEMENT
 #: ../src/services/service.c:85
 msgid "Volumes mounter"
-msgstr "Pripájanie diskov"
+msgstr "PripájaÄ? zväzkov"
 
 #: ../src/services/service.c:85
 msgid "Mounts your volumes automatically"
-msgstr "Automaticky pripája disky"
+msgstr "Automaticky pripája vaše zväzky"
 
 #. GST_ROLE_AUTOMOUNTER
 #: ../src/services/service.c:86
@@ -1280,7 +1450,7 @@ msgstr "Správa logických zväzkov"
 #. GST_ROLE_LVM_MANAGEMENT
 #: ../src/services/service.c:93
 msgid "Cluster management tool"
-msgstr "Nástroj pre správu clusterov"
+msgstr "Nástroj pre správu klasterov"
 
 #. GST_ROLE_CLUSTER_MANAGEMENT
 #: ../src/services/service.c:94
@@ -1332,9 +1502,14 @@ msgstr "Monitor hardvéru"
 msgid "System monitor"
 msgstr "Monitor systému"
 
+#. GST_ROLE_SYSTEM_MONITORING
+#: ../src/services/service.c:104
+msgid "Virtual Machine management"
+msgstr "Správa virtuálneho poÄ?ítaÄ?a"
+
 #: ../src/services/services.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure which services will be run when the system starts"
-msgstr "Nastavenie služieb, ktoré sa budú pri štarte systému spúšťať"
+msgstr "Nastavuje, ktoré služby sa budú pri štarte systému spúšťať"
 
 #: ../src/services/services.desktop.in.in.h:2
 msgid "Services"
@@ -1369,7 +1544,7 @@ msgstr "Stav"
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorita"
 
-#: ../src/services/services-tool.c:99
+#: ../src/services/services-tool.c:106
 msgid "Services Settings"
 msgstr "Nastavenia služieb"
 
@@ -1389,11 +1564,11 @@ msgstr "Pridať zdieľanú cestu, ak existuje, bude upravená"
 msgid "PATH"
 msgstr "CESTA"
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:151
 msgid "_Share Folder..."
 msgstr "_ZdieľaÅ¥ prieÄ?inok..."
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:153
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
 msgid "Share this folder with other computers"
 msgstr "ZdieľaÅ¥ tento prieÄ?inok s inými poÄ?ítaÄ?mi"
 
@@ -1415,7 +1590,7 @@ msgstr "Zadajte sieť"
 
 #: ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure which folders are available for your network neighborhood"
-msgstr "NastaviÅ¥, ktoré prieÄ?inky sú dostupné pre vaÅ¡e okolité poÄ?ítaÄ?e"
+msgstr "Nastavuje, ktoré prieÄ?inky sú dostupné pre vaÅ¡e okolité poÄ?ítaÄ?e"
 
 #: ../src/shares/share-settings.c:61
 msgid "File System"
@@ -1433,29 +1608,50 @@ msgstr "Siete Windows (SMB)"
 msgid "Unix networks (NFS)"
 msgstr "Siete Unix (NFS)"
 
-#: ../src/shares/shares-tool.c:155
+#: ../src/shares/share-settings.c:462
+#, c-format
+msgid "Settings for folder '%s'"
+msgstr "Nastavenia pre prieÄ?inok '%s'"
+
+#: ../src/shares/share-settings.c:469
+msgid "Share Folder"
+msgstr "ZdieľaÅ¥ prieÄ?inok"
+
+#: ../src/shares/shares-tool.c:152
 msgid "Sharing services are not installed"
 msgstr "Služby zdieľania nie sú nainštalované"
 
-#: ../src/shares/shares-tool.c:157
+#: ../src/shares/shares-tool.c:154
 msgid ""
 "You need to install at least either Samba or NFS in order to share your "
 "folders."
-msgstr "Na zdieľanie prieÄ?inkov potrebujete nainÅ¡talovaÅ¥ buÄ? Samba alebo NFS."
+msgstr ""
+"Aby ste mohli zdieľaÅ¥ vaÅ¡e prieÄ?inky, potrebujete nainÅ¡talovaÅ¥ buÄ? Samba "
+"alebo NFS."
+
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:620
+msgid "World Map"
+msgstr ""
+
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:622
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
+msgstr ""
 
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
-msgstr "Zmena dátumu, Ä?asu a Ä?asová zóna"
+msgstr "Zmena dátumu, Ä?asu a Ä?asového pásma"
 
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:2
 msgid "Time and Date"
 msgstr "Dátum a Ä?as"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:390
+#: ../src/time/time-tool.c:398
 msgid "NTP support is not installed"
 msgstr "Podpora NTP nie je nainštalovaná"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:392
+#: ../src/time/time-tool.c:400
 msgid ""
 "Please install and activate NTP support in the system to enable "
 "synchronization of your local time server with internet time servers."
@@ -1463,149 +1659,281 @@ msgstr ""
 "Prosím, nainštalujte a aktivujte podporu NTP, aby ste mohli synchronizovať "
 "váš lokálny Ä?asový server s internetovými Ä?asovými servermi."
 
-#: ../src/time/time-tool.c:422
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Enabling NTP"
 msgstr "Povoľuje sa NTP"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:422
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Disabling NTP"
 msgstr "Zakazuje sa NTP"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:434
+#: ../src/time/time-tool.c:441
 msgid "Synchronizing system clock"
 msgstr "Prebieha synchronizácia systémových hodín"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:514
+#: ../src/time/time-tool.c:521
 msgid "Keep synchronized with Internet servers"
-msgstr "Udržiavať synchronizované s internetovými servermi:"
+msgstr "Udržiavať synchronizované s internetovými servermi"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:515
+# toto je za Nastavenie:
+#: ../src/time/time-tool.c:522
 msgid "Manual"
-msgstr "RuÄ?ne"
+msgstr "RuÄ?né"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:661
+#: ../src/time/time-tool.c:665
 msgid "Time and Date Settings"
-msgstr "Nastavenie Ä?asu a dátumu"
+msgstr "Nastavenie dátumu a Ä?asu"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:52
+#: ../src/users/group-settings.c:55
 msgid "Administrator group can not be deleted"
 msgstr "Administrátorská skupina nemôže byť odstránená"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:55 ../src/users/group-settings.c:279
-#: ../src/users/group-settings.c:303 ../src/users/user-settings.c:60
-#: ../src/users/user-settings.c:550
+#: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:221
+#: ../src/users/group-settings.c:258 ../src/users/user-settings.c:88
+#: ../src/users/user-settings.c:606
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Toto môže spôsobiť, že sa systém stane nepoužiteľným."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:68
+#: ../src/users/group-settings.c:71
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete group \"%s\"?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť skupinu \"%s\"?"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:71
+#: ../src/users/group-settings.c:74
 msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
 msgstr ""
 "Toto môže spôsobiť, že na vašich súborových systémoch zostanú súbory s "
-"neplatným ID skupiny."
+"neplatným identifikátorom skupiny."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:167
+#: ../src/users/group-settings.c:144
 msgid "New group"
 msgstr "Nová skupina"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:175
+#: ../src/users/group-settings.c:151
 #, c-format
 msgid "Group '%s' Properties"
 msgstr "Vlastnosti skupiny '%s'"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:275
+#: ../src/users/group-settings.c:217
 msgid "Group name is empty"
 msgstr "Názov skupiny je prázdny"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:276
+#: ../src/users/group-settings.c:218
 msgid "A group name must be specified."
-msgstr "Názov skupiny musí byÅ¥ urÄ?ený."
+msgstr "Názov skupiny musí byť zadaný."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:278
+#: ../src/users/group-settings.c:220
 msgid "Group name of the administrator group user should not be modified"
-msgstr "Názov skupiny správcovskej skupiny by nemal byť modifikovaný"
+msgstr "Názov skupiny správcovskej skupiny by sa nemal meniť"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:281
+#: ../src/users/group-settings.c:223
 msgid "Group name has invalid characters"
 msgstr "Názov skupiny obsahuje neplatné znaky"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:282
+#: ../src/users/group-settings.c:224
 msgid ""
 "Please set a valid group name consisting of a lower case letter followed by "
 "lower case letters and numbers."
 msgstr ""
-"Prosím, zadajte platný názov skupiny zloženého s malého písmena "
-"nasledovaného malými písmenami a Ä?íslami."
+"Prosím, zadajte platný názov skupiny zložený z malých písmen (musí ním "
+"zaÄ?ínaÅ¥) a Ä?íslic."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:286
+#: ../src/users/group-settings.c:229
 #, c-format
 msgid "Group \"%s\" already exists"
 msgstr "Skupina \"%s\" už existuje"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:287 ../src/users/user-settings.c:484
-msgid "Please select a different user name."
-msgstr "Prosím, vyberte iné meno používateľa."
+#: ../src/users/group-settings.c:230
+msgid "Please choose a different group name."
+msgstr "Prosím, vyberte iný názov skupiny."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:302
+#: ../src/users/group-settings.c:257
 msgid "Group ID of the Administrator account should not be modified"
-msgstr "ID skupiny správcovského úÄ?tu by nemalo byÅ¥ modifikované"
+msgstr "Identifikátor skupiny správcovského úÄ?tu by sa nemal meniÅ¥"
+
+#. check that GID is free
+#: ../src/users/group-settings.c:261
+#, c-format
+msgid "Group ID %d is already used by group \"%s\""
+msgstr "Identifikátor skupiny %d je už použitý skupinou \"%s\""
+
+#: ../src/users/group-settings.c:264
+msgid "Please choose a different numeric identifier for the new group."
+msgstr "Prosím, vyberte iný Ä?íselný identifikátor pre novú skupinu."
 
-#: ../src/users/groups-table.c:45
+#: ../src/users/group-settings.c:266
+#, c-format
+msgid "Please choose a different numeric identifier for group \"%s\"."
+msgstr "Prosím, vyberte iný Ä?íselný identifikátor pre skupinu \"%s\"."
+
+#: ../src/users/groups-table.c:44
 msgid "Group name"
 msgstr "Názov skupiny"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:49
+#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:348
+msgid "Not asked on login"
+msgstr "Nepýtať sa pri prihlásení"
+
+# asked je minulý Ä?as - neviem ako to správne preložiÅ¥ - skús sa opýtaÅ¥ v ML, potom oprav vÅ¡etky výskyty
+# PK: podla mna je to spravne, lebo tu je doslovny preklad blby
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:350
+msgid "Asked on login"
+msgstr "Pýtať sa pri prihlásaní"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:53
 msgid "Monitor system logs"
 msgstr "Monitorovať systémové záznamy"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:50
+#: ../src/users/privileges-table.c:54
 msgid "Administer the system"
 msgstr "Spravovať systém"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:51
+#: ../src/users/privileges-table.c:55
 msgid "Use audio devices"
 msgstr "Používať zvukové zariadenia"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:52
+#: ../src/users/privileges-table.c:56
 msgid "Use CD-ROM drives"
 msgstr "Používať mechaniky CD-ROM"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:53
+#: ../src/users/privileges-table.c:57
+msgid "Burn CDs / DVDs"
+msgstr "Napaľovať CD / DVD"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:58
 msgid "Use modems"
 msgstr "Používať modemy"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:54
+#: ../src/users/privileges-table.c:59
 msgid "Connect to Internet using a modem"
-msgstr "Pripájať k internetu pomocou modemu"
+msgstr "Pripájať sa k internetu pomocou modemu"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:55
+#: ../src/users/privileges-table.c:60
 msgid "Send and receive faxes"
 msgstr "Posielať a prijímať faxy"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:56
+#: ../src/users/privileges-table.c:61
 msgid "Use floppy drives"
 msgstr "Používať disketové mechaniky"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:57
+#: ../src/users/privileges-table.c:62
+msgid "Mount user-space filesystems (FUSE)"
+msgstr "Pripájať súborové systémy v používateľskom prostredí (FUSE)"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:63
+msgid "Configure printers"
+msgstr "NastavovaÅ¥ tlaÄ?iarne"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:64
+msgid "Connect to wireless and ethernet networks"
+msgstr "Pripájať sa do bezdrôtových a drôtových sietí"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:65
 msgid "Access external storage devices automatically"
-msgstr "Automatický prístup k vonkajším úložným zariadeniam"
+msgstr "Automaticky pristupovať k vonkajším úložným zariadeniam"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:58
+#: ../src/users/privileges-table.c:66
+msgid "Suspend and hibernate the computer"
+msgstr "UspávaÅ¥ a hibernovaÅ¥ poÄ?ítaÄ?"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:67
+msgid "Access /proc filesystem"
+msgstr "Pristupovať k súborovému systému /proc"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:68
 msgid "Use scanners"
 msgstr "Používať skenery"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:59
+#: ../src/users/privileges-table.c:69
 msgid "Use tape drives"
 msgstr "Používať páskové mechaniky"
 
-#: ../src/users/privileges-table.c:60
+#: ../src/users/privileges-table.c:70
+msgid "Use USB devices"
+msgstr "Používať USB zariadenia"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:71
+msgid "Use VirtualBox virtualization solution"
+msgstr "PoužívaÅ¥ virtualizaÄ?né rieÅ¡enie VirtualBox"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:72
+msgid "Use video devices"
+msgstr "Používať video zariadenia"
+
+#: ../src/users/privileges-table.c:73
 msgid "Be able to get administrator privileges"
 msgstr "Môcť získať práva správcu"
 
+#: ../src/users/user-profiles.conf.in.h:1
+msgid "Administrator"
+msgstr "Správca"
+
+#: ../src/users/user-profiles.conf.in.h:2
+msgid ""
+"Can change anything on the system, including installing and upgrading "
+"software."
+msgstr ""
+"Môže zmeniÅ¥ hociÄ?o v systéme, vrátane inÅ¡talovania a aktualizovania softvéru."
+
+#: ../src/users/user-profiles.conf.in.h:3
+msgid ""
+"Can perform common tasks. Can't install software or change settings "
+"affecting all users."
+msgstr ""
+"Môže vykonávať bežné úlohy. Nemôže inštalovať softvér ani meniť nastavenia, "
+"ktoré ovplyvÅ?ujú vÅ¡etkých používateľov."
+
+# podľa mÅ?a ide o bežného používateľa (v kontraste k správcovi)
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../src/users/user-profiles.conf.in.h:4
+msgid "Desktop user"
+msgstr "Používateľ pracovného prostredia"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:421
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Overenie totožnosti zlyhalo"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:498
+#, c-format
+msgid "The new password is too short"
+msgstr "Nové heslo je príliš krátke"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:504
+#, c-format
+msgid "The new password is too simple"
+msgstr "Nové heslo je príliš jednoduché"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:510
+#, c-format
+msgid "The old and new passwords are too similar"
+msgstr "Staré a nové heslá sú príliš podobné"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:513
+#, c-format
+msgid "The new password must contain numeric or special characters"
+msgstr "Nové heslo musí obsahovaÅ¥ Ä?íslice alebo Å¡peciálne znaky"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:517
+#, c-format
+msgid "The old and new passwords are the same"
+msgstr "Staré a nové heslá sú zhodné"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:520
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The new password has already been used recently."
+msgstr "Staré a nové heslo sú zhodné"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:524
+#, c-format
+msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
+msgstr "Od prvotného overenia vašej totožnosti bolo vaše heslo zmenené!"
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:528
+#, c-format
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáma chyba"
+
 #: ../src/users/users.desktop.in.in.h:1
 msgid "Add or remove users and groups"
 msgstr "Pridanie alebo odstránenie používateľov a skupín"
@@ -1614,138 +1942,360 @@ msgstr "Pridanie alebo odstránenie používateľov a skupín"
 msgid "Users and Groups"
 msgstr "Používatelia a skupiny"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:57
-msgid "Administrator account cannot be deleted"
-msgstr "Ã?Ä?et správcu nemôže byÅ¥ odstránený"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:71
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete account \"%s\"?"
-msgstr "Naozaj chcete odstrániÅ¥ úÄ?et \"%s\"?"
+#: ../src/users/user-password.c:97
+msgid "Password is too short"
+msgstr "Heslo je príliš krátke"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:74
+#: ../src/users/user-password.c:98
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This will disable this user's access to the system without deleting the "
-"user's home directory."
+"User passwords must be longer than 5 characters and preferably formed by "
+"numbers, letters and special characters."
 msgstr ""
-"Týmto zakážete tomuto používateľovi prístup do systému bez odstránenia jeho "
-"domovského prieÄ?inka."
+"Používateľské heslo musí byť dlhšie ako 6 znakov a vhodné vytvorené z "
+"Ä?íslic, písmen a Å¡peciálnych znakov."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:84
-msgid "This user is currently using this computer"
-msgstr "Tento používateľ práve používa poÄ?ítaÄ?"
+#: ../src/users/user-password.c:101
+msgid "Password confirmation is not correct"
+msgstr "Potvrdenie hesla nie je správne"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:324
-msgid "New user account"
-msgstr "Nový používateľský úÄ?et"
+#: ../src/users/user-password.c:102
+msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
+msgstr "Skontrolujte, Ä?i ste zadali rovnaké heslo v oboch poliach."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:342
-#, c-format
-msgid "Account '%s' Properties"
-msgstr "Vlastnosti úÄ?tu '%s'"
+#: ../src/users/user-password.c:445
+msgid "Please choose another password."
+msgstr "Prosím, vyberte iné heslo."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:475
-msgid "User name is empty"
-msgstr "Používateľské meno je prázdne"
+#: ../src/users/user-password.c:456
+msgid "Please type again your current password."
+msgstr "Prosím, zadajte znovu vaše aktuálne heslo."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:476
-msgid "A user name must be specified."
-msgstr "Musí byť špecifikované používateľské meno."
+#: ../src/users/user-password.c:463
+msgid "Password could not be changed"
+msgstr "Heslo nemohlo byť zmenené"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:478
-msgid "User name has invalid characters"
-msgstr "Meno používateľa obsahuje neplatné znaky"
+#: ../src/users/user-settings.c:85
+msgid "Administrator account cannot be deleted"
+msgstr "Ã?Ä?et správcu nemôže byÅ¥ odstránený"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:479
+#: ../src/users/user-settings.c:96
+#, c-format
+msgid "%s is currently using this computer"
+msgstr "%s práve používa tento poÄ?ítaÄ?"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:99
+msgid "Please ensure the user has logged out before deleting this account."
+msgstr ""
+"Uistite sa, prosím, že bol pred odstraÅ?ovaním tohto úÄ?tu používateľ "
+"odhlásený."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:109
+msgid "Can't delete the only administrator account"
+msgstr "Nemožno odstrániÅ¥ jediný úÄ?et správcu"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:111
+#, c-format
 msgid ""
-"Please set a valid user name consisting of a lower case letter followed by "
-"lower case letters and numbers."
+"%s is the only administrator on this computer. Deleting this account would "
+"lock you out of administrating the system."
 msgstr ""
-"Prosím, zadajte platné používateľské meno, použite iba malé písmená a "
-"Ä?íslice. Meno musí zaÄ?ínaÅ¥ písmenom."
+"%s je jediný správca na tomto poÄ?ítaÄ?i. Odstránenie tohto úÄ?tu by mohlo "
+"zablokovať spravovanie systému."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:483
+#: ../src/users/user-settings.c:121
 #, c-format
-msgid "User name \"%s\" already exists"
-msgstr "Používateľ \"%s\" už existuje"
+msgid "Remove home folder for %s?"
+msgstr "OdstrániÅ¥ domovský prieÄ?inok pre %s?"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:509
+#: ../src/users/user-settings.c:124
+#, c-format
+msgid ""
+"Files owned by user %s in <tt>%s</tt> can be completely removed if you don't "
+"need them anymore. You may want to back them up before deleting the account, "
+"or keep them so that an administrator can save them later."
+msgstr ""
+"Súbory vlastnené používateľom %s v <tt>%s</tt> môžu byť kompletne zmazané, "
+"ak ich už viac nepotrebujete. Možno ich budete chcieÅ¥ pred odstránením úÄ?tu "
+"zálohovať, alebo ich zachovať tak, aby ich mohol správca neskôr zachrániť."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:132
+msgid "Keep Files"
+msgstr "Zachovať súbory"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:133
+msgid "Don't Remove Account"
+msgstr "NeodstrániÅ¥ úÄ?et"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:134
+msgid "Delete Files"
+msgstr "Odstrániť súbory"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:331
+msgid "Superuser"
+msgstr "Superpoužívateľ"
+
+# ide o typ používateľa
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../src/users/user-settings.c:336
+msgid "Custom"
+msgstr "Vlastný"
+
+#. TRANSLATORS: This applies to a password.
+#: ../src/users/user-settings.c:345
+msgid "None"
+msgstr "Žiadne"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:394
 #, c-format
 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
 msgstr "Neplatný znak \"%c\" v komentári"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:510
+#: ../src/users/user-settings.c:395
 msgid "Check that this character is not used."
 msgstr "Skontrolujte, Ä?i sa tento znak nepoužíva."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:528
+#: ../src/users/user-settings.c:427
 msgid "Incomplete path in home directory"
-msgstr "Neúplná cesta k domovskom prieÄ?inku"
+msgstr "Neúplná cesta k domovskému prieÄ?inku"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:529
+# 2. správne má byť folder, nahlás bug
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../src/users/user-settings.c:428
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
-"i.e.: /home/john."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
 msgstr ""
-"Zadajte plnú cestu k domovskému prieÄ?inku\n"
-"napr. /home/john."
-
-#: ../src/users/user-settings.c:532
-msgid "Home directory already exists"
+"Zadajte, prosím, celú cestu k domovskému prieÄ?inku\n"
+"<span size=\"smaller\">napr. /home/john</span>."
+
+# správne má byť folder, nahlás bug
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../src/users/user-settings.c:448 ../src/users/user-settings.c:492
+#, fuzzy
+msgid "New home directory already exists, use it?"
 msgstr "Domovský prieÄ?inok už existuje"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:533
-msgid "Please enter a different home directory path."
-msgstr "Prosím, zadajte iné umiestnenie domovského prieÄ?inku."
+#: ../src/users/user-settings.c:450
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or copy the contents of <tt>%"
+"s</tt> to the new home, overwriting it?\n"
+"\n"
+"In doubt, use the new directory to avoid losing data, and copy files from "
+"the old directory later."
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:462
+msgid "_Replace With Old Files"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:463 ../src/users/user-settings.c:505
+#: ../src/users/user-settings.c:541
+msgid "_Cancel Change"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This means "use the files from the new location",
+#. * as opposed to those from the old location.
+#: ../src/users/user-settings.c:466
+#, fuzzy
+msgid "_Use New Files"
+msgstr "Zachovať súbory"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:471 ../src/users/user-settings.c:511
+msgid "Make user the _owner of the new home directory"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:474 ../src/users/user-settings.c:548
+#, fuzzy
+msgid "_Delete old home directory"
+msgstr "Neúplná cesta k domovskému prieÄ?inku"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:494
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or delete all its contents and "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"In doubt, keep the files, and remove them later if needed."
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:504
+#, fuzzy
+msgid "_Delete Files"
+msgstr "Odstrániť súbory"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:506
+msgid "_Use Existing Files"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:527
+msgid "Copy old home directory to new location?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:529
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which doesn't exist. "
+"Do you want to copy the contents of the old home directory (<tt>%s</tt>), or "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"If you choose to copy the files to the new location, it's safe to delete the "
+"old directory."
+msgstr ""
+
+# správne má byť folder, nahlás bug
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#: ../src/users/user-settings.c:540
+#, fuzzy
+msgid "_Use Empty Directory"
+msgstr "Použiť tento adresár"
+
+#. TRANSLATORS: This means "copy files from the old home directory".
+#: ../src/users/user-settings.c:543
+msgid "Co_py Old Files"
+msgstr ""
 
-#: ../src/users/user-settings.c:549
-msgid "Administrator account's user ID should not be modified"
-msgstr "Používateľské ID správcovského úÄ?tu by nemalo byÅ¥ menené"
+#: ../src/users/user-settings.c:605
+msgid "ID for the root user should not be modified"
+msgstr "Identifikátor používateľa root by sa nemal meniť"
+
+#. check that UID is free
+#: ../src/users/user-settings.c:609
+#, c-format
+msgid "User ID %d is already used by user %s"
+msgstr "Používateľský indentifikátor %d je už použitý používateľom %s"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:611
+#, c-format
+msgid "Please choose a different numeric identifier for %s."
+msgstr "Prosím, vyberte iný Ä?íselný identifikátor pre %s."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:564
+#: ../src/users/user-settings.c:629
 msgid "Incomplete path in shell"
 msgstr "Neúplná cesta v shelli"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:565
+#: ../src/users/user-settings.c:630
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
-"i.e.: /bin/bash."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
 msgstr ""
-"Prosím zadajte celú cestu k shellu\n"
-"napr.: /bin/sh."
+"Prosím, zadajte celú cestu k shellu\n"
+"<span size=\"smaller\">napr.: /bin/bash</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:598
-msgid "Password is too short"
-msgstr "Heslo je príliš krátke"
+#: ../src/users/user-settings.c:664
+msgid "Can't revoke administration rights"
+msgstr "Nemožno zrušiť práva správcu"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:599
+#: ../src/users/user-settings.c:667
+#, c-format
 msgid ""
-"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
-"numbers, letters and special characters."
+"%s is the only administrator on this computer. Revoking administration "
+"rights for this account would lock you out of administrating the system."
 msgstr ""
-"Používateľské meno musí byť dlhšie ako 6 znakov a pokiaľ možno tvorené "
-"Ä?íslicami, písmenami a Å¡peciálnymi znakmi."
+"%s je jediný správca na tomto poÄ?ítaÄ?i. ZruÅ¡enie správcovských práv pre "
+"tento úÄ?et by mohlo zablokovaÅ¥ spravovanie systému."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:602
-msgid "Password confirmation is not correct"
-msgstr "Potvrdenie hesla nie je správne"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:603
-msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
-msgstr "Skontrolujte, Ä?i ste zadali rovnaké heslo v oboch poliach."
+#: ../src/users/user-settings.c:684
+msgid "You are about to revoke your own administration rights"
+msgstr "Chystáte sa zrušiť vaše vlastné správcovské práva"
 
-#: ../src/users/users-table.c:44
-msgid "Name"
-msgstr "Meno"
+#: ../src/users/user-settings.c:687
+#, c-format
+msgid ""
+"%s will no longer be able to perform administrative tasks. This account "
+"won't be allowed to get administration rights back on its own."
+msgstr ""
+"%s nebude viac schopný vykonávaÅ¥ správcovské úlohy. Tento úÄ?et nebude "
+"schopný získať späť správcovské práva."
 
-#: ../src/users/users-table.c:67
-msgid "Login name"
-msgstr "Prihlasovacie meno"
+#: ../src/users/user-settings.c:692
+msgid "Give up administration rights"
+msgstr "Vzdať sa práv správcu"
 
-#: ../src/users/users-table.c:76
-msgid "Home directory"
-msgstr "Domovský prieÄ?inok"
+#: ../src/users/user-settings.c:1470
+msgid "Applying changes to user settings..."
+msgstr ""
 
-#: ../src/users/users-tool.c:216
+#: ../src/users/users-tool.c:288
 msgid "Users Settings"
 msgstr "Nastavenia používateľov"
+
+#~ msgid "<b>Allowed Hosts</b>"
+#~ msgstr "<b>Povolení hostitelia</b>"
+
+#~ msgid "<b>Shared Folder</b>"
+#~ msgstr "<b>Zdieľaný prieÄ?inok</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Enter password for user:</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Zadajte heslo pre používateľa:</"
+#~ "span>"
+
+#~ msgid "<b>Selection</b>"
+#~ msgstr "<b>Výber</b>"
+
+#~ msgid "<b>Time Zone</b>"
+#~ msgstr "<b>Ä?asová zóna</b>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Advanced Settings</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">PokroÄ?ilé nastavenia</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Automatic UID/GID</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Automatické UID/GID</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Basic Settings</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Základné nastavenia</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Group Members</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Ä?lenovia skupiny</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Optional Settings</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Nepovinné nastavenia</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Password Settings</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Nastavenia hesla</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">Profile Settings</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Nastavenie profilu</span>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\">System Defaults</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Štandardné nastavenia systému</span>"
+
+#~ msgid "_Short Name:"
+#~ msgstr "_Krátke meno:"
+
+#~ msgid "<b>Address:</b> %s <b>Subnet mask:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Adresa:</b> %s <b>Maska podsiete:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Address:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Adresa:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Address:</b> %s <b>Remote address:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Adresa:</b> %s <b>Vzdialená adresa:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Type:</b> %s <b>Phone number:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Typ:</b> %s <b>Telefónne Ä?íslo:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Type:</b> %s <b>Access point name:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Typ:</b> %s <b>Názov prístupového bodu:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Type:</b> %s <b>Ethernet interface:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Typ:</b> %s <b>Ethernetové rozhranie:</b> %s"
+
+#~ msgid "<b>Type:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Typ:</b> %s"
+
+# správne má byť folder, nahlás bug
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=626523
+#~ msgid ""
+#~ "The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the "
+#~ "permissions required to read or write in that directory. Do you want to "
+#~ "use it anyway?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Adresár <tt>%s</tt> už existuje. Používateľ by nemal mať požadované "
+#~ "oprávnenia na Ä?ítanie alebo zápis v tomto adresári. Chcete ho napriek "
+#~ "tomu použiť?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]