[empathy] Updated Norwegian bokmål translationcommit 378e46aee2d8376db3e6fbd1a9356cacf72a7aef
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sat Oct 16 12:46:05 2010 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po |  815 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 416 insertions(+), 399 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index cc2516a..dd1dfc5 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -4,10 +4,10 @@
 # Sigurd Gartmann <sigurdga yahoo-inc com>, 2005, 2006.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: empathy 2.31.x\n"
+"Project-Id-Version: empathy 2.91.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-25 12:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-25 12:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-16 12:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 12:46+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: no\n"
@@ -112,276 +112,268 @@ msgid "Empathy default download folder"
 msgstr "Forvalgt nedlastingsmappe for Empathy"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Empathy has asked about importing accounts"
-msgstr "Empathy har spurt om import av kontoer"
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
 msgstr "Empathy har migrert logger fra butterfly"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Empathy should auto-away when idle"
 msgstr "Empathy skal sette bortestatus automatisk ved inaktivitet"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
 msgstr "Empathy skal koble til automatisk ved oppstart"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
 msgstr "Empathy skal redusere nøyaktighet for lokasjonen"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
 msgstr ""
 "Empathy skal bruke personbildet for kontakten som ikon for pratevinduet"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
 msgstr "Slå på utviklerverktøy for WebKit"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Enable popup notifications for new messages"
 msgstr "Aktiver varsling oppsprettmeldinger for nye meldinger"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Enable spell checker"
 msgstr "Bruk stavekontroll"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Hide main window"
 msgstr "Skjul hovedvinduet"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Hide the main window."
 msgstr "Skjul hovedvinduet."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Nick completed character"
 msgstr "Tegn for fullføring av kallenavn"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Open new chats in separate windows"
 msgstr "Ã?pne nye samtaler i egne vinduer"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Path of the Adium theme to use"
 msgstr "Sti til Adium-tema som skal brukes"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
 msgstr "Sti til Adium-tema skal brukes hvis tema for prat er Adium."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Play a sound for incoming messages"
 msgstr "Spill av lyd når meldinger kommer inn"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Play a sound for new conversations"
 msgstr "Spill av lyd ved nye samtaler"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Play a sound for outgoing messages"
 msgstr "Spill av lyd for utgående meldinger"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Play a sound when a contact logs in"
 msgstr "Spill av lyd når kontakter logger inn"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Play a sound when a contact logs out"
 msgstr "Spill av lyd når kontakter logger ut"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Play a sound when we log in"
 msgstr "Spill av lyd når du logger inn"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Play a sound when we log out"
 msgstr "Spill av lyd når du logger ut"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
 msgstr "Vis varsling når prat ikke er fokusert"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
 msgstr "Vis varsling når en kontakt logger inn"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
 msgstr "Vis varsling når en kontakt logger ut"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Show avatars"
 msgstr "Vis personbilder"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Show contact list in rooms"
 msgstr "Vis kontaktliste i rom"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Show hint about closing the main window"
 msgstr "Vis hint om lukking av hovedvinduet"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Vis frakoblede kontakter"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Show protocols"
 msgstr "Vis protokoller"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Stavekontrollspråk"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
 msgid "The default folder to save file transfers in."
 msgstr "Forvalgt mappe for lagring av filoverføringer."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
 msgstr "Den forrige mappen et personbilde ble valgt fra."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
 msgid "The position for the chat window side pane"
 msgstr "Posisjon for pratevinduets sidelinje"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
 msgstr "Lagret posisjon (i pikselr) for pratevinduets sideområde."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
 msgstr "Temaet som brukes til å vise samtaler."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Use graphical smileys"
 msgstr "Vis smilefjes grafisk"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Use notification sounds"
 msgstr "Bruk varslingslyder"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Use theme for chat rooms"
 msgstr "Bruk tema for samtalerom"
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
 msgstr "Om Empathy kan publisere brukers lokasjon til kontakter."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
 msgstr "Om Empathy kan bruke GPS for å gjette lokasjon."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
 msgstr "Om Empathy kan bruke mobilnettverk for å gjette lokasjon."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
 msgstr "Om Empathy kan bruke nettverket for å gjette lokasjon."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
-msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
-msgstr "Om Empathy har spurt om å importere kontoer fra andre programmer."
-
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
 msgstr "Om Empathy har migrert logger for butterfly."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Om Empathy skal logge inn til dine kontoer automatisk ved oppstart."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr ""
 "Om Empathy skal bytte til bortemodus automatisk hvis bruker ikke er aktiv."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
 msgid ""
 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
 msgstr "Om Empathy skal redusere nøyaktighet for lokasjon av personvernhensyn."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
 msgstr ""
 "Om Empathy skal bruke personbilde for kontakten som ikon for pratevinduet."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
 msgstr "Om utviklerverktøy for WebKit, som Web Inspector, skal slås på."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
 msgid ""
 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
 "reconnect."
 msgstr "Om tilkoblingshåndterere skal brukes til å koble til/fra automatisk."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
 msgstr "Om stavekontroll skal sjekke ord mot de språkene du ønsker å bruke."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
 msgstr "Om smilefjes skal konverteres til grafiske bilder i samtaler."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
 msgstr ""
 "Om en lyd skal spilles av for å varsle om at kontakter logger inn på "
 "nettverket."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
 msgid ""
 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
 msgstr ""
 "Om en lyd skal spilles av for å varsle at kontakter logger ut av nettverket."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
 msgstr "Om lyder skal spilles av for å varsle om hendelser."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
 msgstr "Om lyder skal spilles av for å varsle om innkommende meldinger."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
 msgstr "Om lyder skal spilles av for å varsle om nye samtaler."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
 msgstr "Om lyder skal spilles av for å varsle om utgående meldinger."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
 msgstr "Om lyder skal spilles av når du logger inn på et nettverk."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
 msgstr "Om lyder skal spilles av når du logger ut av et nettverk."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
 msgstr "Om lyder skal spilles av når du er borte eller opptatt."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
 msgstr "Om varsel skal vises når en kontakt kobler fra."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
 msgstr "Om et varsel skal vises når en kontakt er kobler fra."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
 msgid ""
 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
 "the chat is already opened, but not focused."
@@ -389,36 +381,36 @@ msgstr ""
 "Om varsling skal vises når en melding mottas selv om pratevinduet er åpent "
 "men ikke har fokus."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
 msgstr "Om varsling skal vises når en ny melding mottas."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
 msgid ""
 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
 msgstr "Om bilder av kontakter skal vises i kontaktlisten og samtalevinduer."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
 msgstr "Om kontakter som er frakoblet skal vises i kontaktlisten."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
 msgstr "Om varsling skal vises når du er borte eller opptatt."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
 msgstr "Om protokoller for kontakter skal vises i kontaktlisten."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
 msgstr "Om kontaktlisten skal vises i praterom."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
 msgstr "Om kontaktlisten skal vises i kompakt modus."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
 "'x' button in the title bar."
@@ -426,11 +418,11 @@ msgstr ""
 "Om meldingsdialog om lukking av vinduet med «x»-knappen i tittelfeltet skal "
 "vises."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
 msgstr "Om tema skal brukes for praterom eller ikke."
 
-#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
 msgid ""
 "Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
 "the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
@@ -446,7 +438,7 @@ msgstr "HÃ¥ndter meldings- og VoIP-kontoer"
 
 #. Tweak the dialog
 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2157
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2105
 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
 msgstr "Meldings- og VoIP-kontoer"
 
@@ -518,9 +510,9 @@ msgstr "Usynlig"
 msgid "Offline"
 msgstr "Frakoblet"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1893
-#: ../src/empathy-call-window.c:1894 ../src/empathy-call-window.c:1895
-#: ../src/empathy-call-window.c:1896 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:257 ../src/empathy-call-window.c:1894
+#: ../src/empathy-call-window.c:1895 ../src/empathy-call-window.c:1896
+#: ../src/empathy-call-window.c:1897 ../src/empathy-call-window.ui.h:18
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
@@ -636,16 +628,20 @@ msgstr ""
 "Lengden på tjenersertifikatet eller dybden på sertifikatkjeden på tjeneren "
 "oversteg grensen som settes av kryptografibiblioteket"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:544
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:543
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-store.h:73
 msgid "People Nearby"
 msgstr "Personer i nærheten"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:549
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:548
 msgid "Yahoo! Japan"
 msgstr "Yahoo! Japan"
 
-#: ../libempathy/empathy-utils.c:550
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:577
+msgid "Google Talk"
+msgstr "Google Talk"
+
+#: ../libempathy/empathy-utils.c:578
 msgid "Facebook Chat"
 msgstr "Facebook-prat"
 
@@ -699,67 +695,67 @@ msgstr "i fremtiden"
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:612
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:646
-#: ../src/empathy-import-widget.c:312
+#: ../src/empathy-import-widget.c:321
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:515
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:613
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:516
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:614
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
 msgid "Server"
 msgstr "Tjener"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:517
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:615
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:589
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:646
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:687
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:744
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1299
 msgid "Username:"
 msgstr "Brukernavn:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1521
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1634
 msgid "A_pply"
 msgstr "_Bruk"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1551
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1664
 msgid "L_og in"
 msgstr "L_ogg inn"
 
 #. Account and Identifier
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1617
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1730
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1401
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1399
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1741
 msgid "_Enabled"
 msgstr "Slått _på"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1693
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1806
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "Denne kontoen eksisterer allerede på tjeneren"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1696
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1809
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Lag en ny konto på tjeneren"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1789
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1902
 msgid "Ca_ncel"
 msgstr "A_vbryt"
 
@@ -768,19 +764,19 @@ msgstr "A_vbryt"
 #. * like: "MyUserName on freenode".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2077
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2190
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s av %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2103
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2216
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s-konto"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2107
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2220
 msgid "New account"
 msgstr "Ny konto"
 
@@ -1292,7 +1288,7 @@ msgstr "ukjent"
 msgid "Error sending message '%s': %s"
 msgstr "Feil ved sending av melding «%s»: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:691
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1282 ../src/empathy-chat-window.c:705
 msgid "Topic:"
 msgstr "Emne:"
 
@@ -1305,29 +1301,29 @@ msgstr "Emnet er satt til: %s"
 msgid "No topic defined"
 msgstr "Emne ikke definert"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1775
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
 msgid "(No Suggestions)"
 msgstr "(Ingen forslag)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1829
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1875
 msgid "Insert Smiley"
 msgstr "Sett inn smilefjes"
 
 #. send button
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1847
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1801
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1893
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1805
 msgid "_Send"
 msgstr "_Send"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1881
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1927
 msgid "_Spelling Suggestions"
 msgstr "_Staveforslag"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1958
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2004
 msgid "Failed to retrieve recent logs"
 msgstr "Klarte ikke å hente siste logger"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2064
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2110
 #, c-format
 msgid "%s has disconnected"
 msgstr "%s har koblet fra"
@@ -1335,12 +1331,12 @@ msgstr "%s har koblet fra"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2071
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2117
 #, c-format
 msgid "%1$s was kicked by %2$s"
 msgstr "%1$s ble sparket av %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2074
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2120
 #, c-format
 msgid "%s was kicked"
 msgstr "%s ble sparket"
@@ -1348,17 +1344,17 @@ msgstr "%s ble sparket"
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. * if the banned should come before the banner in your locale.
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2082
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2128
 #, c-format
 msgid "%1$s was banned by %2$s"
 msgstr "%1$s ble bannlyst av %2$s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2085
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2131
 #, c-format
 msgid "%s was banned"
 msgstr "%s ble bannlyst"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2089
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2135
 #, c-format
 msgid "%s has left the room"
 msgstr "%s har forlatt rommet"
@@ -1368,46 +1364,46 @@ msgstr "%s har forlatt rommet"
 #. * given by the user living the room. If this poses a problem,
 #. * please let us know. :-)
 #.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2098
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2144
 #, c-format
 msgid " (%s)"
 msgstr " (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2123
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2169
 #, c-format
 msgid "%s has joined the room"
 msgstr "%s har blitt med i rommet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2148
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2194
 #, c-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s er nå kjent som %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2287 ../src/empathy-call-window.c:1932
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2333 ../src/empathy-call-window.c:1938
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Koblet fra"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2934
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2956
 msgid "Wrong password; please try again:"
 msgstr "Feil passord; vennligst prøv igjen:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2935
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2957
 msgid "Retry"
 msgstr "Prøv igjen"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2940
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2962
 msgid "This room is protected by a password:"
 msgstr "Dette rommet er beskyttet med et passord:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2941
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2963
 msgid "Join"
 msgstr "Bli med"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3081
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3103
 msgid "Connected"
 msgstr "Koblet til"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3134
+#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3156
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:653
 msgid "Conversation"
 msgstr "Samtale"
@@ -1430,17 +1426,17 @@ msgstr "_Ã?pne lenke"
 msgid "%A %B %d %Y"
 msgstr "%A %d %B %Y"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:243
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:248
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:241
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
 msgid "Edit Contact Information"
 msgstr "Endre kontaktinformasjon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:295
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:292
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Personlig informasjon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:401
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:112
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:110
 msgid "New Contact"
 msgstr "Ny kontakt"
 
@@ -1461,33 +1457,33 @@ msgid "Favorite People"
 msgstr "Favorittpersoner"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2232
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2209
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne gruppen «%s»?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2235
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2212
 msgid "Removing group"
 msgstr "Fjerner gruppe"
 
 #. Remove
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2289
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2387
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2266
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2380
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Remove"
 msgstr "Fje_rn"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2320
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2297
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Vil du virkelig fjerne kontakten «%s»?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2322
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2299
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Fjerner kontakt"
 
@@ -1497,64 +1493,64 @@ msgid "_Add Contactâ?¦"
 msgstr "_Legg til kontakt..."
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:514
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:516
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Prat"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:557
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:559
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Lydsamtale"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:599
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:601
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Videosamtale"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:642
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:644
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Tidligere samtaler"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:683
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:685
 msgid "Send File"
 msgstr "Send fil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:374
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:727
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Del mitt skrivebord"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1539
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:759
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1292
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:414
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1568
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:761
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1290
 msgid "Favorite"
 msgstr "Favoritt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:786
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:443
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:788
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "Infor_masjon"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:489
 msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:970
-#: ../src/empathy-chat-window.c:903
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:543
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:969
+#: ../src/empathy-chat-window.c:917
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Inviterer deg til dette rommet"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:574
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1016
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "_Inviter til praterom"
 
@@ -1562,178 +1558,178 @@ msgstr "_Inviter til praterom"
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Velg en kontakt"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:217
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:225
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:147
 msgid "Full name:"
 msgstr "Fullt navn:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:218
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:226
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:148
 msgid "Phone number:"
 msgstr "Telefonnummer:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:219
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:227
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:149
 msgid "E-mail address:"
 msgstr "E-postadresse:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:220
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:228
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:150
 msgid "Website:"
 msgstr "Nettsted:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:221
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:152
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:229
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:151
 msgid "Birthday:"
 msgstr "Fødselsdag:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:578
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:454
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:453
 msgid "Country ISO Code:"
 msgstr "ISO-kode for land:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:580
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:456
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:610
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
 msgid "Country:"
 msgstr "Land:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:582
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:458
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:612
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
 msgid "State:"
 msgstr "Tilstand:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:584
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:460
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:614
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
 msgid "City:"
 msgstr "By:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:586
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:462
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:616
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
 msgid "Area:"
 msgstr "Område:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:588
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:464
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:618
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
 msgid "Postal Code:"
 msgstr "Postkode:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:590
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:466
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:620
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
 msgid "Street:"
 msgstr "Gate:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:592
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:468
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:622
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
 msgid "Building:"
 msgstr "Bygning:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:594
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:470
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:624
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
 msgid "Floor:"
 msgstr "Etasje:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:596
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:472
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:626
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
 msgid "Room:"
 msgstr "Rom:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:598
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:474
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:628
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
 msgid "Text:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:600
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:476
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:630
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
 msgid "Description:"
 msgstr "Beskrivelse:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:602
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:478
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
 msgid "URI:"
 msgstr "URI:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:604
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:480
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:634
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
 msgid "Accuracy Level:"
 msgstr "Nøyaktighetsnivå:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:482
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:636
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
 msgid "Error:"
 msgstr "Feil:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:608
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:484
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:638
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
 msgid "Vertical Error (meters):"
 msgstr "Vertikal feil (meter):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:610
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:486
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:640
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
 msgid "Horizontal Error (meters):"
 msgstr "Horisontal feil (meter):"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:612
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:642
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
 msgid "Speed:"
 msgstr "Hastighet:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:614
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:490
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:644
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
 msgid "Bearing:"
 msgstr "Retning:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:616
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:492
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:646
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
 msgid "Climb Speed:"
 msgstr "Klatrehastighet:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:618
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:494
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:648
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
 msgid "Last Updated on:"
 msgstr "Sist oppdatert:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:620
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:496
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
 msgid "Longitude:"
 msgstr "Lengdegrad:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:622
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:498
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:652
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
 msgid "Latitude:"
 msgstr "Breddegrad:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:624
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:500
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:654
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
 msgid "Altitude:"
 msgstr "Høyde:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:687
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:704
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:582
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:599
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:717
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:734
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:581
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:598
 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
 msgid "Location"
 msgstr "Sted"
 
 #. translators: format is "Location, $date"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:706
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:601
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:736
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:600
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:758
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:650
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:788
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:649
 msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
 msgstr "%B %e, %Y, %R UTC"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:841
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:841
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:871
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:840
 msgid "Save Avatar"
 msgstr "Lagre personbilder"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:899
+#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:898
 msgid "Unable to save avatar"
 msgstr "Kan ikke lagre personbilde"
 
@@ -1743,7 +1739,7 @@ msgstr "<b>Lokasjon</b> (dato)\t"
 
 #. Alias
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1227
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1226
 msgid "Alias:"
 msgstr "Alias:"
 
@@ -1763,7 +1759,7 @@ msgstr "Kontaktdetaljer"
 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1431
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1429
 msgid "Identifier:"
 msgstr "Identifikator:"
 
@@ -1796,18 +1792,18 @@ msgstr ""
 msgid "_Add Group"
 msgstr "_Legg til gruppe"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
-#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:398
+msgctxt "verb in a column header displaying group names"
 msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
-#: ../src/empathy-main-window.c:1247
+#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:408
+#: ../src/empathy-main-window.c:1252
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
 
 #. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:282
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:281
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Koblede kontakter"
 
@@ -1831,19 +1827,19 @@ msgstr "Kontakter som velges i listen til venstre vil bli koblet sammen."
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:837
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:836
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:863
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:862
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Link Contactsâ?¦"
 msgstr "Koble kontakter â?¦"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1569
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1567
 #, c-format
 msgid "Meta-contact containing %u contact"
 msgid_plural "Meta-contact containing %u contacts"
@@ -1862,6 +1858,11 @@ msgstr "Nytt nettverk"
 msgid "Choose an IRC network"
 msgstr "Velg et IRC-nettverk"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:555
+msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
+msgid "Select"
+msgstr "Velg"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
 msgid "new server"
 msgstr "ny tjener"
@@ -1873,16 +1874,16 @@ msgstr "SSL"
 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
 #. * right-clicking on a contact and selecting "Linkâ?¦"). "Link" in this title
 #. * is a verb.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:116
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
 msgid "Link Contacts"
 msgstr "Koble kontakter"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
 msgctxt "Unlink individual (button)"
 msgid "_Unlinkâ?¦"
 msgstr "_Fjern kobling â?¦"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
 msgid ""
 "Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains."
 msgstr "Del opp vist metakontakt i kontaktene den inneholder."
@@ -1891,22 +1892,24 @@ msgstr "Del opp vist metakontakt i kontaktene den inneholder."
 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
 #. * meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:137
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
 msgid "_Link"
 msgstr "_Koble"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:182
 #, c-format
 msgid "Unlink meta-contact '%s'?"
 msgstr "Fjern kobling for metakontakt «%s»?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:185
 msgid ""
 "Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely "
 "split the meta-contact into the contacts it contains."
-msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne kobling for denne metakontakten? Dette vil dele metakontakten opp i kontaktene den inneholder."
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil fjerne kobling for denne metakontakten? Dette vil "
+"dele metakontakten opp i kontaktene den inneholder."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:191
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
 msgctxt "Unlink individual (button)"
 msgid "_Unlink"
 msgstr "_Fjern kobling"
@@ -2010,6 +2013,15 @@ msgstr "Sett din tilstedeværelse og aktiv status"
 msgid "Custom messagesâ?¦"
 msgstr "Egendefinerte meldinger â?¦"
 
+#. Create account
+#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
+#. * "Yahoo!"
+#.
+#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
+#, c-format
+msgid "New %s account"
+msgstr "Ny %s-konto"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
 msgid "Find:"
 msgstr "Finn:"
@@ -2095,86 +2107,85 @@ msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
-msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
-msgstr "Identiteten som ble oppgitt av pratetjeneren kan ikke verifiseres.\n"
+msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
+msgstr "Identiteten som ble oppgitt av pratetjeneren kan ikke verifiseres."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
-msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority"
-msgstr "Sertifikatet er ikke signert av en sertifikatmyndighet"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
+msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
+msgstr "Sertifikatet er ikke signert av en sertifikatmyndighet."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
-msgid "The certificate has expired"
-msgstr "Sertifikatet har utløpt"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
+msgid "The certificate has expired."
+msgstr "Sertifikatet er utløpt."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
-msgid "The certificate hasn't yet been activated"
-msgstr "Sertifikatet er ikke aktivert"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
+msgid "The certificate hasn't yet been activated."
+msgstr "Sertifikatet er ikke aktivert ennå."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
-msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
-msgstr "Sertifikatet har ikke forventet fingeravtrykk"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
+msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
+msgstr "Sertifikatet har ikke forventet fingeravtrykk."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
-msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
-msgstr ""
-"Vertsnavn verifisert av sertifikatet er ikke det samme som navn på tjener"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
+msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
+msgstr "Vertsnavn verifisert av sertifikatet er ikke det samme som navn på tjener."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
-msgid "The certificate is self-signed"
-msgstr "Sertifikatet er selvsignert"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
+msgid "The certificate is self-signed."
+msgstr "Sertifikatet er selvsignert."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
-msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
-msgstr ""
-"Sertifikatet har blitt trukket tilbake av utstedende sertifikatmyndighet"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
+msgid ""
+"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
+msgstr "Sertifikatet har blitt trukket tilbake av utstedende sertifikatmyndighet."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
-msgid "The certificate is cryptographically weak"
-msgstr "Sertifikatet er kryptografisk svakt"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
+msgid "The certificate is cryptographically weak."
+msgstr "Sertifikatet er kryptografisk svakt."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
-msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
-msgstr "Sertifikatets lengde overstiger verifiserbare grenser"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
+msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
+msgstr "Sertifikatets lengde overstiger verifiserbare grenser."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
-msgid "The certificate is malformed"
-msgstr "Sertifikatet ikke feilutformet"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
+msgid "The certificate is malformed."
+msgstr "Sertifikatet ikke feilutformet."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
 #, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
 msgstr "Forventet vertsnavn: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
 #, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
 msgstr "Vertsnavn i sertifikat: %s"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:271
 msgid "Continue"
 msgstr "Fortsett"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:277
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
 msgstr "Denne tilkoblingen er ikke tiltrodd. Vil du fortsette likevel?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
 msgid "Remember this choice for future connections"
 msgstr "Husk dette valget for fremtidige tilkoblinger"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
+#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:302
 msgid "Certificate Details"
 msgstr "Sertifikatdetaljer"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1702
 msgid "Unable to open URI"
 msgstr "Kan ikke åpne URI"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1793
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1797
 msgid "Select a file"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1862
+#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1866
 #, c-format
 msgid "Incoming file from %s"
 msgstr "Innkommende fil fra %s"
@@ -2362,19 +2373,35 @@ msgstr "Ingen feilmelding"
 msgid "Instant Message (Empathy)"
 msgstr "Lynmelding (Empathy)"
 
-#: ../src/empathy.c:414
+#: ../src/empathy.c:268
+msgid "Error contacting the Account Manager"
+msgstr "Feil ved forsøk på å kontakte kontohåndtering"
+
+#: ../src/empathy.c:270
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
+"The error was:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Det oppsto en feil under tilkobling til kontohåndtering for Telepathy. Feilen var:\n"
+"\n"
+"%s"
+
+#: ../src/empathy.c:428
 msgid "Don't connect on startup"
 msgstr "Ikke koble til ved oppstart"
 
-#: ../src/empathy.c:418
+#: ../src/empathy.c:432
 msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
 msgstr "Ikke vis kontaktlisten eller andre dialoger ved oppstart"
 
-#: ../src/empathy.c:435
+#: ../src/empathy.c:449
 msgid "- Empathy IM Client"
 msgstr "- Empathy lynmeldingsprogram"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
 msgid ""
 "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -2386,7 +2413,7 @@ msgstr ""
 "Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (hvis du ønsker det) "
 "enhver senere versjon."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
 msgid ""
 "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -2397,7 +2424,7 @@ msgstr ""
 "GARANTI, ikke engang implisitt garanti om at det er SALGBART eller PASSER ET "
 "BESTEMT FORMÃ?L. Se GNU General Public License for detaljer."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:93
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
@@ -2407,11 +2434,11 @@ msgstr ""
 "Hvis ikke så skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301159, USA."
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:121
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "En meldingsklient for GNOME"
 
-#: ../src/empathy-about-dialog.c:127
+#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas\n"
@@ -2448,45 +2475,35 @@ msgstr ""
 "avslutte assistenten og legge til kontoer senere fra Rediger-menyen."
 
 #: ../src/empathy-account-assistant.c:220
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1316
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1268
 msgid "An error occurred"
 msgstr "En feil oppsto"
 
-#. To translator: %s is the protocol name
-#. Create account
-#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
-#. * "Yahoo!"
-#.
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:412 ../src/empathy-accounts-dialog.c:614
-#, c-format
-msgid "New %s account"
-msgstr "Ny %s-konto"
-
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:515
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
 msgid "What kind of chat account do you have?"
 msgstr "Hvilken type konto har du?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:521
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
 msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
 msgstr "Har du noen andre lynmeldingskontoer du vil sette opp?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:527
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
 msgid "Enter your account details"
 msgstr "Oppgi detaljer for konto"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:532
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
 msgid "What kind of chat account do you want to create?"
 msgstr "Hvilken type lynmeldingskonto vil du lage?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:538
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
 msgid "Do you want to create other chat accounts?"
 msgstr "Vil du lage flere lynmeldingskontoer?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:545
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
 msgid "Enter the details for the new account"
 msgstr "Oppgi detaljer for den nye kontoen"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:660
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
 msgid ""
 "With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
 "colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
@@ -2498,41 +2515,41 @@ msgstr ""
 "prateprogrammer. Hvis du har en mikrofon eller et nettkamera kan du også ha "
 "lyd- og bildesamtaler."
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:677
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
 msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
 msgstr "Har du en konto som du har brukt med et annet lynmeldingsprogram?"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:700
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
 msgid "Yes, import my account details from "
 msgstr "Ja, importer mine kontodetaljer fra "
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:721
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
 msgid "Yes, I'll enter my account details now"
 msgstr "Ja, jeg vil skrive inn mine kontodetaljer nå"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:743
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
 msgid "No, I want a new account"
 msgstr "Nei, jeg vil ha en ny konto"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:753
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
 msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
 msgstr "Nei, jeg vil bare se personer i nærheten foreløpig"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:774
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
 msgid "Select the accounts you want to import:"
 msgstr "Velg kontoer du vil importere:"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:858
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:810
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:609
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:610
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:865
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:817
 msgid "No, that's all for now"
 msgstr "Nei, det var alt for nå"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1130
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1082
 msgid ""
 "Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
 "same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
@@ -2544,16 +2561,16 @@ msgstr ""
 "under er riktige. Du kan lett endre disse detaljene senere eller slå av "
 "funksjonen i «Konto»-dialogen"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1136
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1088
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1144
 msgid "Edit->Accounts"
 msgstr "Rediger->Kontoer"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1152
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1104
 msgid "I don't want to enable this feature for now"
 msgstr "Jeg vil ikke slå på denne funksjonen ennå"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1188
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1140
 msgid ""
 "You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
 "telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
@@ -2565,66 +2582,66 @@ msgstr ""
 "funksjonen må du installere pakken telepathy-salut og opprette en «Folk i "
 "nærheten»-konto i Konto-dialogen"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1194
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1146
 msgid "telepathy-salut not installed"
 msgstr "telepathy-salut er ikke installert"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1240
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1192
 msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
 msgstr "Assistent for meldings- og VoIP-kontoer"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1274
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1226
 msgid "Welcome to Empathy"
 msgstr "Velkommen til Empathy"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1283
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1235
 msgid "Import your existing accounts"
 msgstr "Importer dine eksisterende kontoer"
 
-#: ../src/empathy-account-assistant.c:1301
+#: ../src/empathy-account-assistant.c:1253
 msgid "Please enter personal details"
 msgstr "Vennligst oppgi personlige detaljer"
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * unsaved changes
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
 #, c-format
 msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
 msgstr "Det finnes ikke-lagrede endringer for din %s-konto."
 
 #. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
 #. * an unsaved new account
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
 msgid "Your new account has not been saved yet."
 msgstr "Din nye konto er ikke lagret ennå."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:281 ../src/empathy-call-window.c:818
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:280 ../src/empathy-call-window.c:809
 msgid "Connectingâ?¦"
 msgstr "Kobler til..."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:322
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:321
 #, c-format
 msgid "Offline â?? %s"
 msgstr "Frakoblet - %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:334
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:333
 #, c-format
 msgid "Disconnected â?? %s"
 msgstr "Koblet fra - %s"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:344
 msgid "Offline â?? No Network Connection"
 msgstr "Frakoblet - Ingen nettverkstilkobling"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:352
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:351
 msgid "Unknown Status"
 msgstr "Ukjent status"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:364
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:363
 msgid "Offline â?? Account Disabled"
 msgstr "Frakoblet - Konto deaktivert"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:811
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:759
 msgid ""
 "You are about to create a new account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2632,16 +2649,16 @@ msgstr ""
 "Du er i ferd med å lage en ny konto hvilket vil forkaste\n"
 "dine endringer. Er du sikker på at du vil fortsette?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1158
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1106
 #, c-format
 msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
 msgstr "Vil du fjerne %s fra din datamaskin?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1162
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1110
 msgid "This will not remove your account on the server."
 msgstr "Dette vil ikke fjerne din konto på tjeneren."
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1400
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1348
 msgid ""
 "You are about to select another account, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2649,7 +2666,7 @@ msgstr ""
 "Du er i ferd med å velge en annen konto hvilket vil forkaste\n"
 "dine endringer. Er du sikker på at du vil fortsette?"
 
-#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2003
+#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1951
 msgid ""
 "You are about to close the window, which will discard\n"
 "your changes. Are you sure you want to proceed?"
@@ -2721,70 +2738,70 @@ msgstr "Gamma"
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1173
+#: ../src/empathy-call-window.c:1166
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Sidelinje"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1192
+#: ../src/empathy-call-window.c:1186
 msgid "Audio input"
 msgstr "Lydinngang"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1196
+#: ../src/empathy-call-window.c:1190
 msgid "Video input"
 msgstr "Videoinngang"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1200
+#: ../src/empathy-call-window.c:1194
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Nummertavle"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1205
+#: ../src/empathy-call-window.c:1199
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
 #. * is used in the window title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1273
+#: ../src/empathy-call-window.c:1266
 #, c-format
 msgid "Call with %s"
 msgstr "Samtale med %s"
 
 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
 #. * title
-#: ../src/empathy-call-window.c:1352
+#: ../src/empathy-call-window.c:1345
 msgid "Call"
 msgstr "Ring"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1506
+#: ../src/empathy-call-window.c:1499
 msgid "The IP address as seen by the machine"
 msgstr "IP-adresse som sett av maskinen"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1508
+#: ../src/empathy-call-window.c:1501
 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
 msgstr "IP-adresse som sett av en tjener på internett"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1510
+#: ../src/empathy-call-window.c:1503
 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
 msgstr "IP-adresse for peer som sett av andre siden"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1512
+#: ../src/empathy-call-window.c:1505
 msgid "The IP address of a relay server"
 msgstr "IP-adresse for en relay-tjener"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:1514
+#: ../src/empathy-call-window.c:1507
 msgid "The IP address of the multicast group"
 msgstr "IP-adresse for multicast-gruppe"
 
 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
-#: ../src/empathy-call-window.c:2247
+#: ../src/empathy-call-window.c:2254
 #, c-format
 msgid "Connected â?? %d:%02dm"
 msgstr "Koblet til - %d:%02dm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2308
+#: ../src/empathy-call-window.c:2315
 msgid "Technical Details"
 msgstr "Tekniske detaljer"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2346
+#: ../src/empathy-call-window.c:2353
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
@@ -2793,7 +2810,7 @@ msgstr ""
 "Programvaren til %s forstår ikke noen av lydformatene som støttes av din "
 "datamaskin"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2351
+#: ../src/empathy-call-window.c:2358
 #, c-format
 msgid ""
 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
@@ -2802,7 +2819,7 @@ msgstr ""
 "Programvaren til %s forstår ikke noen av videoformatene som støttes av din "
 "datamaskin"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2357
+#: ../src/empathy-call-window.c:2364
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
@@ -2811,25 +2828,25 @@ msgstr ""
 "Kan ikke etablere tilkobling til %s. En av dere kan være på et nettverk som "
 "ikke tillater direkte tilkoblinger."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2363
+#: ../src/empathy-call-window.c:2370
 msgid "There was a failure on the network"
 msgstr "Det oppsto en feil på nettverket"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2367
+#: ../src/empathy-call-window.c:2374
 msgid ""
 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Lydformatene som kreves for denne samtalen er ikke installert på din "
 "datamaskin"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2370
+#: ../src/empathy-call-window.c:2377
 msgid ""
 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
 msgstr ""
 "Videoformatene som kreves for denne samtalen er ikke installert på din "
 "datamaskin"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2380
+#: ../src/empathy-call-window.c:2387
 #, c-format
 msgid ""
 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
@@ -2840,19 +2857,19 @@ msgstr ""
 "\">rapporter denne feilen</a> og legg ved loggene som samles inn i "
 "«Feilsøking»-vinduet i Hjelp-menyen."
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2388
+#: ../src/empathy-call-window.c:2395
 msgid "There was a failure in the call engine"
 msgstr "Det oppsto en feil i samtalemotoren"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2391
+#: ../src/empathy-call-window.c:2398
 msgid "The end of the stream was reached"
 msgstr "Slutt på strømmen ble nådd"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2431
+#: ../src/empathy-call-window.c:2438
 msgid "Can't establish audio stream"
 msgstr "Kan ikke etablere lydstrøm"
 
-#: ../src/empathy-call-window.c:2441
+#: ../src/empathy-call-window.c:2448
 msgid "Can't establish video stream"
 msgstr "Kan ikke etablere videostrøm"
 
@@ -2952,35 +2969,35 @@ msgstr "_Ring"
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:452 ../src/empathy-chat-window.c:472
+#: ../src/empathy-chat-window.c:466 ../src/empathy-chat-window.c:486
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread)"
 msgid_plural "%s (%d unread)"
 msgstr[0] "%s (%d ulest)"
 msgstr[1] "%s (%d uleste)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:464
+#: ../src/empathy-chat-window.c:478
 #, c-format
 msgid "%s (and %u other)"
 msgid_plural "%s (and %u others)"
 msgstr[0] "%s (og %u annen)"
 msgstr[1] "%s (og %u andre)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:480
+#: ../src/empathy-chat-window.c:494
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from others)"
 msgid_plural "%s (%d unread from others)"
 msgstr[0] "%s (%d ulest fra andre)"
 msgstr[1] "%s (%d uleste fra andre)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:489
+#: ../src/empathy-chat-window.c:503
 #, c-format
 msgid "%s (%d unread from all)"
 msgid_plural "%s (%d unread from all)"
 msgstr[0] "%s (%d ulest fra alle)"
 msgstr[1] "%s (%d uleste fra alle)"
 
-#: ../src/empathy-chat-window.c:695
+#: ../src/empathy-chat-window.c:709
 msgid "Typing a message."
 msgstr "Skriver en melding"
 
@@ -3296,43 +3313,43 @@ msgid "Import Accounts"
 msgstr "Importer kontoer"
 
 #. Translators: this is the header of a treeview column
-#: ../src/empathy-import-widget.c:292
+#: ../src/empathy-import-widget.c:301
 msgid "Import"
 msgstr "Importer"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:301
+#: ../src/empathy-import-widget.c:310
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: ../src/empathy-import-widget.c:325
+#: ../src/empathy-import-widget.c:334
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:383
+#: ../src/empathy-main-window.c:384
 msgid "No match found"
 msgstr "Ingen treff funnet"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:535
+#: ../src/empathy-main-window.c:539
 msgid "Reconnect"
 msgstr "Koble til på nytt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:541
+#: ../src/empathy-main-window.c:545
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Rediger konto"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:547
+#: ../src/empathy-main-window.c:551
 msgid "Close"
 msgstr "Lukk"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1229
+#: ../src/empathy-main-window.c:1234
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1554
+#: ../src/empathy-main-window.c:1558
 msgid "Contact List"
 msgstr "Kontaktliste"
 
-#: ../src/empathy-main-window.c:1663
+#: ../src/empathy-main-window.c:1667
 msgid "Show and edit accounts"
 msgstr "Vis og rediger kontoer"
 
@@ -3483,39 +3500,39 @@ msgstr "Romliste"
 msgid "_Room:"
 msgstr "_Rom:"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:138
+#: ../src/empathy-preferences.c:139
 msgid "Message received"
 msgstr "Melding mottatt"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:139
+#: ../src/empathy-preferences.c:140
 msgid "Message sent"
 msgstr "Melding sendt"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:140
+#: ../src/empathy-preferences.c:141
 msgid "New conversation"
 msgstr "Ny samtale"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:141
+#: ../src/empathy-preferences.c:142
 msgid "Contact goes online"
 msgstr "Kontakt kobler til"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:142
+#: ../src/empathy-preferences.c:143
 msgid "Contact goes offline"
 msgstr "Kontakt kobler fra"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:143
+#: ../src/empathy-preferences.c:144
 msgid "Account connected"
 msgstr "Konto koblet til"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:144
+#: ../src/empathy-preferences.c:145
 msgid "Account disconnected"
 msgstr "Konto koblet fra"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:445
+#: ../src/empathy-preferences.c:446
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
-#: ../src/empathy-preferences.c:882
+#: ../src/empathy-preferences.c:875
 msgid "Preferences"
 msgstr "Brukervalg"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]