[gnome-color-manager/gnome-2-32] [l10n] Updated Estonian translationcommit f22055ff28248866eaa9c9b1a9eb6f0c035638c4
Author: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>
Date:   Tue Aug 31 21:32:41 2010 +0300

    [l10n] Updated Estonian translation

 po/et.po | 1852 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 files changed, 1602 insertions(+), 250 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index f320fa6..3a37e35 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Estonian translation for gnome-color-manager.
 # Copyright (C) 2009 gnome-color-manager's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-color-manager package.
-# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009-2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnome-color-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "color-manager\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-24 11:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-24 23:22+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-31 15:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-31 18:54+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Gnome Estonian Translation Team <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,8 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Estonian\n"
 "X-Poedit-Country: Estonia\n"
 
-#. Expander label, for use when the user wants to see the VTE widget and what the calibration tool is actually doing
-msgid "Details"
-msgstr "Ã?ksikasjad"
-
 msgid "Applies device profile settings at session startup"
-msgstr "Seadme profiilisätted määratakse sessiooni alustamisel"
+msgstr "Seadme profiilisätted rakendatakse seansi alustamisel"
 
 msgid "Load device color profiles"
 msgstr "Seadme värviprofiilide laadimine"
@@ -33,7 +29,7 @@ msgid "ICC Profile Installer"
 msgstr "ICC-profiilide paigaldaja"
 
 msgid "ICC profile installer"
-msgstr "ICC-profiilide paigaldaja"
+msgstr "ICC-profiili paigaldaja"
 
 msgid "Install ICC profiles"
 msgstr "ICC-profiilide paigaldamine"
@@ -44,122 +40,133 @@ msgstr "Värviprofiilid"
 msgid "Manage ICC color profiles"
 msgstr "ICC-värviprofiilide haldus"
 
-#. Radio buttons in the prefs dialog
-msgid "Apply _global display correction"
-msgstr "�l_dise värvusparanduse rakendamine"
-
-msgid "Brightness:"
-msgstr "Heledus:"
-
-#. Section heading for device profile settings
-msgid "Color Profile:"
-msgstr "Värviprofiil:"
-
-msgid "Color management"
-msgstr "Värvihaldus"
+msgid ""
+"Gamma is adjusted to affect the color of the attached monitor. Traditionally "
+"Linux has used a gamma value of 1.0, but this makes monitors look washed out "
+"compared Windows XP or OS X. Apple traditionally used a value of 1.8 for a "
+"long time, but now use the same value as Microsoft. Microsoft has always "
+"used a value of 2.2."
+msgstr ""
+"Gammat kohandatakse, et muuta monitori värve. Tavaliselt on Linuxis "
+"kasutatud gamma väärtust 1,0, kuid võrreldes Windows XP või OS X-iga näib "
+"ekraan siis pleekinud. Apple on traditsiooniliselt kasutanud väärtust 1,8, "
+"kuid nüüd kasutab sama väärtust nagu Microsoft. Microsoft on alati kasutanud "
+"väärtust 2,2."
 
-msgid "Contrast:"
-msgstr "Kontrastsus:"
+msgid ""
+"If set to TRUE then external disks are searched for device ICC profiles at "
+"startup, for instance looking in the OSX library folder or Windows XP system "
+"folders. This may increase startup time if disks need to be spun up to be "
+"searched."
+msgstr ""
+"Kui T�ENE, otsitakse käivitumisel välistelt ketastelt seadmete ICC profiile, "
+"näiteks OSX-i teekide kaustast või Windows XP süsteemikaustadest. See võib "
+"pikendada käivitusaega, kui kettad tuleb otsimiseks pöörlema ajada."
 
-#. Tab title, system wide defaults to use
-msgid "Defaults"
-msgstr "Vaikesätted"
+msgid ""
+"If set to TRUE then the __ICC_PROFILE hint will be set, which applications "
+"use to convert true color to screen color."
+msgstr ""
+"Kui T�ENE, määratakse __ICC_PROFILE vihje, mida rakendused saavad kasutada "
+"tõeste värvide teisendamiseks ekraanivärvidesse."
 
-#. Tab title, currently connected or saved devices
-msgid "Devices"
-msgstr "Seadmed"
+msgid ""
+"If set to TRUE then the fine tuning controls are visible. This allows the "
+"user to change the display profile outside of what the ICC profile suggests "
+"and is only recommended for advanced users."
+msgstr ""
+"Kui T�ENE, näidatakse täppishäälestuse nuppe. See võimaldab kasutajal muuta "
+"kuvaprofiili väljaspool ICC profiili soovitusi, seda võib soovitada ainult "
+"teadlikule kasutajale."
 
-#. What mode to use for display rendering intent
-msgid "Display:"
-msgstr "Kuva:"
+msgid "If set to TRUE then the video LUT is set with the display profile"
+msgstr "Kui T�ENE, määratakse video LUT koos kuvaprofiiliga"
 
-#. Radio buttons in the prefs dialog
-msgid "Do global correction and set profile for color managed applications"
-msgstr ""
-"�ldise värvusparanduse rakendamine, värvihalduse toega rakendustele "
-"määratakse värviprofiil"
+msgid "Set the _ICC_PROFILE hint for applications."
+msgstr "Määra _ICC_PROFILE vihje rakenduste jaoks."
 
-#. Radio buttons in the prefs dialog
-msgid "Do not enable display correction"
-msgstr "Värvusparandust ei rakendata"
+msgid "Show the fine tuning controls for display devices."
+msgstr "Kuvaseadmete täppishäälestuse nuppude kuvamine."
 
-#. Settings that users don't normally have to touch
-msgid "Fine tuning:"
-msgstr "Täppismäärang:"
+msgid "The CMYK profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "CMYK profiili failinimi, mida rakendused vaikimisi kasutavad."
 
-msgid "Gamma:"
-msgstr "Gamma:"
+msgid "The RGB profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "RGB profiili failinimi, mida rakendused vaikimisi kasutavad."
 
-#. The licence of the profile, normally non-free
-msgid "License:"
-msgstr "Litsents:"
+msgid "The default CMYK profile."
+msgstr "Vaikimisi CMYK-profiil."
 
-#. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
-msgid "Profile type:"
-msgstr "Profiili tüüp:"
+msgid "The default RGB profile."
+msgstr "Vaikimisi RGB-profiil."
 
-msgid "Rendering intent:"
-msgstr "Renderdamisviis:"
+msgid "The default calibration length."
+msgstr "Kalibreerimise vaikimisi kestus."
 
-#. Technical color word for softproof rendering intent
-msgid "Softproof:"
-msgstr "Väljundvaade:"
+msgid "The default gamma to use for monitors with no previous value set."
+msgstr ""
+"Vaikimisi gamma, mida kasutatakse ilma eelneva seadistuseta monitoridel."
 
-#. The manufacturer of the profile
-msgid "Vendor:"
-msgstr "Tootja:"
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a display."
+msgstr "Aeg enne kuvari korduskalibreerimise teate saatmist."
 
-#. This is a button to calibrate the device by creating an ICC profile file using a hardware device or a reference image
-msgid "_Calibrate"
-msgstr "_Kalibreeri"
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a printer."
+msgstr "Aeg enne printeri korduskalibreerimise teate saatmist."
 
-#. This is a button to delete the saved device
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Kustuta"
+msgid ""
+"The length of calibration, as this is proportional to the accuracy. The "
+"option 'short' creates a quick profile, 'normal' a regular one, and 'long' "
+"takes a really long time, but is more precise and creates a better profile. "
+"Use 'ask' if you want the user to choose."
+msgstr ""
+"Kalibreerimise kestus. See on võrdeline täpsusega. Valik 'short' loob "
+"kiirprofiili, 'normal' tavalise ning 'long'-profiili tegemiseks kulub tõesti "
+"palju aega, kuid see on täpsem ning parem profiil. Vali 'ask', et lasta "
+"kasutajal valida."
 
-#. This resets the device to it's defaults, and removes any user tweaked settings.
-msgid "_Reset to defaults"
-msgstr "_Lähtesta"
+msgid "The rendering intent to use for softproofs, e.g. 'perceptual'."
+msgstr ""
+"Renderdusviis, mida kasutada värvide simulatsiooniks ekraanil, nt "
+"'pertseptuaalne'."
 
-#. Radio buttons in the prefs dialog
-msgid "_Set profile only for color managed applications"
-msgstr "_Värviprofiil määratakse ainult värvihalduse toega rakendustele"
+msgid "The rendering intent to use for the display, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Renderdusviis, mida kasutada ekraanil, n.t 'pertseptuaalne'."
 
 msgid ""
-"Gamma is adjusted to affect the color of the attached monitor. Traditionally "
-"Linux has used a gamma value of 1.0, but this makes monitors look washed out "
-"compared Windows XP or OSX. Apple traditionally used a value of 1.8 for a "
-"long time, but now use the same value as Microsoft. Microsoft has always "
-"used a value of 2.2."
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each display device. Set to 0 to disable the notification."
 msgstr ""
-"Gamma väärtus mõjutab monitori kuvatavaid värve. Tradistiooniliselt on Linux "
-"kasutanud gamma väärtust 1.0, kuid selliselt paistavad monitorid hallid, "
-"võrreldes Windows XP või OSX-iga. Apple on traditsiooniliselt kasutanud "
-"väärtust 1.8, kuid nüüd kasutab sama väärtust kui Microsoft. Microsoft on "
-"alati kasutanud väärtust 2.2."
+"Viivitus sekundites, enne kui kasutajal palutakse kõiki kuvaseadmeid uuesti "
+"kalibreerida. Teate keelamiseks määra väärtuseks 0."
 
 msgid ""
-"If set to TRUE then the __ICC_PROFILE atom will be set, which applications "
-"use to convert true color to screen color."
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each printer device. Set to 0 to disable the notification."
 msgstr ""
-"Kui T�ENE, määratakse __ICC_PROFILE, mida rakendused saavad kasutada "
-"loomutruude värvide teisendamisel ekraanivärvidesse."
+"Viivitus sekundites, enne kui kasutajal palutakse kõiki printereid uuesti "
+"kalibreerida. Teate keelamiseks määra väärtuseks 0."
 
-msgid "If set to TRUE then the video LUT is set with the display profile"
-msgstr "Kui tõene, määratakse video LUT-ile kuvaprofiil"
+msgid "Whether ICC profiles should be loaded from external disks."
+msgstr "Kas välistelt ketastelt peaks  ICC-profiile laadima."
 
-msgid "If the display should be globally corrected or left to applications."
-msgstr ""
-"Kas monitori värviparandus peaks olema üldine või tuleks see jätta "
-"rakendustele."
-
-msgid "Set the _ICC_PROFILE atom for applications."
-msgstr "Rakenduste jaoks _ICC_PROFILE määramine."
+msgid ""
+"Whether the display should be globally corrected or left to applications."
+msgstr "Kas kuva peaks parandama automaatselt või jätma selle rakenduste teha."
 
-msgid "The default gamma to use for monitors with no previous selection."
+msgid "Authentication is required to install the color profile for all users"
 msgstr ""
-"Vaikimisi gamma väärtus, mida kasutatakse monitoridel, millele pole gammat "
-"määratud."
+"Värviprofiilide paigaldamiseks kõigile kasutajatele on vajalik autentimine"
+
+#. SECURITY:
+#. - Normal users require admin authentication to install files system
+#. wide to apply color profiles for sessions that have not explicitly
+#. chosen profiles to apply.
+#. - This should not be set to 'yes' as unprivileged users could then
+#. set a profile set to all-white or all-black and thus make the
+#. other sessions unusable.
+#.
+msgid "Install system color profiles"
+msgstr "Süsteemi värviprofiilide paigaldamine"
 
 #. TRANSLATORS: turn on all debugging
 msgid "Show debugging information for all files"
@@ -183,33 +190,391 @@ msgstr "Silumise valikud"
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Silumisvalikute kuvamine"
 
+#. TRANSLATORS: we use this mode at login as we're sure there are no previous settings to clear
+msgid "Do not attempt to clear previously applied settings"
+msgstr "�ra ürita puhastada eelnevalt rakendatud sätteid"
+
+#. TRANSLATORS: title, default paramters needed to calibrate_argyll
+msgid "Getting default parameters"
+msgstr "Vaikimisi parameetrite hankimine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your "
+"screen and measuring them with the hardware device."
+msgstr ""
+"Eelkalibreerimine, kuvades ekraanil värvilisi ja halle kujundeid ning mõõtes "
+"neid kalibreerimisseadmega."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+msgid "Reading the patches"
+msgstr "Näidisalade mõõdistamine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Reading the patches using the color measuring instrument."
+msgstr "Näidisalade mõõdistamine värvimõõteseadmega."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+msgid "Generating the patches"
+msgstr "Näidisalade genereerimine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Generating the patches that will be measured with the color instrument."
+msgstr ""
+"Näidisalade genereerimine, mida hiljem mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
+
+#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
+msgid "Drawing the patches"
+msgstr "Näidisalade joonistamine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by "
+"the hardware device."
+msgstr ""
+"Genereeritud näidisalade kuvamine ekraanile, mida seejärel mõõdetakse "
+"kalibreerimisseadmega."
+
+#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands" - YOU NEED TO STICK TO ASCII
+#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands"
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Copyright (c)"
+
+#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
+msgid "Generating the profile"
+msgstr "Profiili genereerimine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this screen."
+msgstr "ICC-värviprofiili genereerimine selle ekraaniga kasutamiseks."
+
+#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
+msgid "Copying files"
+msgstr "Failide kopeerimine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Copying source image, chart data and CIE reference values."
+msgstr "Lähtepildi, tabeliandmete ja CIE-etalonväärtuste kopeerimine."
+
+#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
+msgid "Measuring the patches"
+msgstr "Näidisalade mõõdistamine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Detecting the reference patches and measuring them."
+msgstr "Näidisalade tuvastamine ja mõõdistamine."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this device."
+msgstr "ICC-värviprofiili genereerimine selle seadmega kasutamiseks."
+
 #. TRANSLATORS: title, hardware refers to a calibration device
-msgid "Setup hardware"
-msgstr "Seadmete häälestus"
+msgid "Set up display"
+msgstr "Kuva seadistamine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Setting up display device for useâ?¦"
+msgstr "Kuvaseadme häälestamine kasutamiseks..."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colors used in calibration
+msgid "Printing patches"
+msgstr "Näidisalade printimine"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Setting up hardware device for use..."
-msgstr "Raudvaralise seadme kasutamiseks häälestamine..."
+msgid "Rendering the patches for the selected paper and ink."
+msgstr "Valitud paberi ja tindi jaoks näidisalade renderdamine."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+msgid "Wait for the ink to dry"
+msgstr "Tindi kuivamise järel ootamine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"Please wait a few minutes for the ink to dry. Profiling damp ink will "
+"produce a poor profile and may damage your color measuring instrument."
+msgstr ""
+"Palun oota paar minutit tindi kuivamist. Märja tindiga loodud profiil on "
+"kehv, lisaks võib märg tint kahjustada mõõteseadet."
+
+#. TRANSLATORS: the supplied image contains an alpha channel which we have to strip out
+msgid "Image is not suitable without conversion"
+msgstr "Pilt ei sobi ilma teisendamata kasutamiseks"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do "
+"not understand."
+msgstr ""
+"Etteantud pilt sisaldab alfakanalit, mida profiili loomise tööriistad ei "
+"oska kasutada."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"It is normally safe to convert the image, although you should ensure that "
+"the generated profile is valid."
+msgstr ""
+"Tavaliselt on pildi teisendamine turvaline, kuigi sa peaksid veenduma, et "
+"genereeritud profiil on õige."
+
+#. TRANSLATORS: button text to convert the RGBA image into RGB
+msgid "Convert"
+msgstr "Teisenda"
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument refers to a calibration device
+msgid "Set up instrument"
+msgstr "Seadme häälestamine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Setting up the instrument for useâ?¦"
+msgstr "Kalibreerimisseadme kasutamiseks häälestamine..."
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
+msgid "Please attach instrument"
+msgstr "Palun paigalda kalibreerimisseade"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device, and there's an example image
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square like the image below."
+msgstr ""
+"Palun kinnita mõõteseade ekraani keskel asuva halli ruudu kohale, nagu "
+"alumisel pildil."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square."
+msgstr "Palun kinnita mõõteseade ekraani keskel asuva halli ruudu kohale."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+msgid "Continue"
+msgstr "Edasi"
+
+#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
+msgid "GNOME Color Manager"
+msgstr "GNOME värvihaldus"
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
+msgid "Please configure instrument"
+msgstr "Kalibreerimisseadme häälestamine"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to calibration mode like the image below."
+msgstr ""
+"Palun lülita mõõteseade kalibreerimisrežiimile, nagu on näidatud alumisel "
+"pildil."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
+msgid "Please set the measuring instrument to calibration mode."
+msgstr "Palun lülita mõõteseade kalibreerimisrežiimile."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode like the image below, and "
+"ensure it is attached to the screen."
+msgstr ""
+"Palun lülita mõõteseade ekraanirežiimile, nagu on näidatud alumisel pildil "
+"ning veendu, et see on tugevalt ekraanile kinnitatud."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode, and ensure it is "
+"attached to the screen."
+msgstr ""
+"Palun lülita mõõteseade ekraanirežiimile ning veendu, et see on tugevalt "
+"ekraanile kinnitatud."
+
+#. TRANSLATORS: title, the calibration failed
+msgid "Calibration error"
+msgstr "Viga kalibreerimisel"
+
+#. TRANSLATORS: message, the sample was not read correctly
+msgid "The sample could not be read at this time."
+msgstr "Sel korral ei suudetud näidist lugeda."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+msgid "Try again"
+msgstr "Proovi uuesti"
+
+#. TRANSLATORS: message, no firmware is available
+msgid "No firmware is installed for this instrument."
+msgstr "Selle kalibreerimisseadme püsivara pole paigaldatud."
+
+#. TRANSLATORS: message, the image wasn't good enough
+msgid ""
+"The pattern match wasn't good enough. Ensure you have the correct type of "
+"target selected."
+msgstr ""
+"Mustrite kattuvus ei olnud piisavalt hea. Veendu, et valisid õiget tüüpi "
+"testtabeli."
+
+#. TRANSLATORS: message, the sensor got no readings
+msgid ""
+"The measuring instrument got no valid readings. Please ensure the aperture "
+"is fully open."
+msgstr "Mõõteseade ei andnud ühtegi sobivat lugemit. Veendu, et ava on lahti."
+
+#. TRANSLATORS: message, the colorimeter has got confused
+msgid ""
+"The measuring instrument is busy and is not starting up. Please remove the "
+"USB plug and re-insert before trying to use this device."
+msgstr ""
+"Mõõteseade on hõivatud ja ei käivitu. Enne uuesti proovimist palun eemalda "
+"ning ühenda USB juhe."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+msgid "Reading target"
+msgstr "Testtabeli lugemine"
+
+#. TRANSLATORS: message, no firmware is available
+msgid "Failed to read the strip correctly."
+msgstr "Riba ei suudetud õigesti lugeda."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+msgid "Retry"
+msgstr "Proovi uuesti"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
+#, c-format
+msgid "Read strip %s rather than %s!"
+msgstr "Loe riba %2$s asemel %1$s!"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+msgid "It looks like you've measured the wrong strip."
+msgstr "Tundub, et mõõtsid vale riba."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+msgid ""
+"If you've really measured the right one, it's okay, it could just be unusual "
+"paper."
+msgstr ""
+"Kui sa tõesti mõõtsid õiget riba, siis las olla, paber võib olla ebaharilik."
+
+#. TRANSLATORS: button
+msgid "Use anyway"
+msgstr "Kasuta ikkagi"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
+#, c-format
+msgid "Ready to read strip %s"
+msgstr "Valmis riba %s lugemiseks"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+msgid ""
+"Place the colorimeter on the area of white next to the letter and click and "
+"hold the measure switch."
+msgstr ""
+"Aseta kolorimeeter valgele alale tähe kõrval ning hoia mõõdistamise nuppu "
+"all."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+msgid ""
+"Slowly scan the target line from left to right and release the switch when "
+"you get to the end of the page."
+msgstr ""
+"Skaneeri aegalselt testtabeli rida vasakult paremale ja vabasta nupp, kui "
+"jõuad lehe lõppu."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, the sensor has to be above the line
+msgid ""
+"Ensure the center of the device is properly aligned with the row you are "
+"trying to measure."
+msgstr "Veendu, et seadme keskkoht on mõõdetava rea keskel."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+msgid ""
+"If you make a mistake just release the switch and you'll get a chance to try "
+"again."
+msgstr "Kui sa teed vea, vabasta nupp ning saad võimaluse uuesti proovida."
+
+#. TRANSLATORS: title, printing reference files to media
+msgid "Printing"
+msgstr "Printimine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Preparing the data for the printer."
+msgstr "Andmete ettevalmistamine printimiseks."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Sending the targets to the printer."
+msgstr "Näidisalade saatmine printerile."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Printing the targets..."
+msgstr "Näidisalade printimine..."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "The printing has finished."
+msgstr "Printimine lõpetati."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "The print was aborted."
+msgstr "Printimine katkestati"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+msgid "Unknown model"
+msgstr "Tundmatu mudel"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+msgid "Unknown description"
+msgstr "Kirjeldus puudub"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+msgid "Unknown manufacturer"
+msgstr "Tundmatu tootja"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+msgid "Unknown device"
+msgstr "Tundmatu seade"
 
 #. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
-msgid "Could not auto-detect CRT or LCD"
-msgstr "CRT või LCD kuvarit ei suudetud automaatselt tuvastada"
+msgid "Could not detect screen type"
+msgstr "Ekraani liiki suudetud automaatselt tuvastada"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
 msgid ""
-"Please indicate if the screen you are trying to profile is a CRT (old type) "
-"or a LCD (digital flat panel)."
+"Please indicate if the screen you are trying to profile is an LCD, CRT or a "
+"projector."
 msgstr ""
-"Palun määra, kas ekraan, mida üritad profileerida, on CRT (harilik "
-"katoodkuvar) või LCD (õhuke vedelkristallpaneel)."
+"Määra kas ekraan, millele üritad profiili luua, on LCD (õhuke "
+"vedelkristallpaneel), CRT (harilik katoodkuvar) või projektor."
 
-#. TRANSLATORS: button, Liquid Crystal Display
-msgid "LCD"
-msgstr "LCD"
+#. TRANSLATORS: title, the hardware calibration device does not support projectors
+msgid "Could not calibrate and profile using this color measuring instrument"
+msgstr "Selle värvimõõteseadmega pole võimalik kalibreerida ja profiile luua"
 
-#. TRANSLATORS: button, Cathode Ray Tube
-msgid "CRT"
-msgstr "CRT"
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"This color measuring instrument is not designed to support calibration and "
+"profiling projectors."
+msgstr ""
+"See värvimõõteseade ei ole loodud projektorite kalibreerimiseks ja neile "
+"profiilide loomiseks."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+msgid "Profile Precision"
+msgstr "Profiili täpsus"
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+msgid ""
+"A higher precision profile provides higher accuracy in color matching but "
+"requires more time for reading the color patches."
+msgstr ""
+"Kõrgtäpne profiil tagab värvide vastavuse suurema täpsuse, kuid värvide "
+"mõõtmiseks kulub rohkem aega."
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+msgid "For a typical workflow, a normal precision profile is sufficient."
+msgstr "Tavaliseks tööks on normaaltäpsusega profiil piisav."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+msgid "The high precision profile also requires more paper and printer ink."
+msgstr "Täpsema profiili loomiseks kulub lisaks ka rohkem paberit ja tinti."
+
+#. TRANSLATORS: this is the formattted custom profile description. "Custom" refers to the fact that it's user generated
+msgid "Custom"
+msgstr "Kohandatud"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
 msgid ""
@@ -221,8 +586,8 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
 msgid ""
-"You may want to consult the owners manual for your display on how to achieve "
-"these settings."
+"You may want to consult the owner's manual for your display on how to "
+"achieve these settings."
 msgstr ""
 "Sa võid uurida oma monitori kasutusjuhendist, kuidas neid sätteid määrata."
 
@@ -261,80 +626,102 @@ msgstr ""
 "Parimate tulemuste saavutamiseks peaks monitor olema enne kalibreerimise "
 "algust töötanud vähemalt 15 minutit."
 
-#. TRANSLATORS: title, device is a hardware color calibration sensor
-msgid "Please attach device"
-msgstr "Palun paigalda seade"
+msgid "Display setup"
+msgstr "Kuva sätted"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device
-msgid ""
-"Please attach the hardware device to the center of the screen on the gray "
-"square."
-msgstr ""
-"Palun kinnita kalibreerimisseade ekraani keskel asuva halli ruudu kohale."
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog. A calibration target image is the
+#. * aquired image of the calibration target, e.g. an image file that looks
+#. * a bit like this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
+msgid "Select calibration target image"
+msgstr "Kalibreerimise testtabeli valimine"
 
-#. TRANSLATORS: title, default paramters needed to calibrate
-msgid "Getting default parameters"
-msgstr "Vaikimisi parameetrite hankimine"
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+msgid "Supported images files"
+msgstr "Toetatud pildifailid"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid ""
-"This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your "
-"screen and measuring them with the hardware device."
-msgstr ""
-"See eelkalibreerib, kuvades ekraanil värvilisi ja halle kujundeid ning "
-"mõõtes neid kalibreerimisseadmega."
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik failid"
 
-#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
-msgid "Generating the patches"
-msgstr "Kujundite genereerimine"
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+msgid "Select CIE reference values file"
+msgstr "Vali CIE etalonväärtuste fail"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Generating the patches that will be measured with the hardware device."
-msgstr "Kujundite genereerimine, mida hiljem mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+msgid "CIE values"
+msgstr "CIE-väärtused"
 
-#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
-msgid "Drawing the patches"
-msgstr "Kujundite joonistamine"
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+msgid "Select ICC Profile File"
+msgstr "ICC-profiili faili avamine"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid "Open"
+msgstr "Ava"
+
+#. TRANSLATORS: title, you can profile all at once, or in steps
+msgid "Please choose a profiling mode"
+msgstr "Profiili loomise režiimi valimine"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message. Test patches are pages of colored squares
+#. * that are printed with a printer, and then read in with a calibration
+#. * device to create a profile
 msgid ""
-"Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by "
-"the hardware device."
+"Please indicate if you want to profile a local printer, generate some test "
+"patches, or profile using existing test patches."
 msgstr ""
-"Genereeritud kujundite kuvamine ekraanile, mida seejärel mõõdetakse "
-"kalibreerimisseadmega."
+"Määra, kas tahad profiili luua kohalikule printerile, genereerida näidisalad "
+"või luua profiil kasutades testpilte."
 
-#. TRANSLATORS: this is the formattted custom profile description. "Custom" refers to the fact that it's user generated"
-msgid "Custom"
-msgstr "Kohandatud"
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+msgid "Install missing files?"
+msgstr "Kas paigaldada puuduvad failid?"
 
-#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands"
-msgid "Copyright (c)"
-msgstr "Copyright (c)"
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+msgid "Common color target files are not installed on this computer."
+msgstr ""
+"Tavapärased värvide testtabelite failid ei ole sellesse arvutisse "
+"paigaldatud."
 
-#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
-msgid "Generating the profile"
-msgstr "Profiili genereerimine"
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+msgid "Color target files are needed to convert the image to a color profile."
+msgstr "Pildi teisendamiseks värviprofiiliks on vajalikud testtabelite failid."
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this screen."
-msgstr "ICC-värviprofiili genereerimine selle ekraaniga kasutamiseks."
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install them
+msgid "Do you want them to be installed?"
+msgstr "Kas tahad need paigaldada?"
 
-#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
-msgid "Setting up scanner"
-msgstr "Skanneri seadistamine"
+#. TRANSLATORS: dialog message, if the user has the target file on a CDROM then there's no need for this package
+msgid "If you already have the correct file, you can skip this step."
+msgstr "Kui sul juba on õige fail, võid selle sammu vahele jätta."
 
-#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#. TRANSLATORS: button, skip installing a package
+msgid "Do not install"
+msgstr "Ã?ra paigalda"
+
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+#. TRANSLATORS: button text
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+msgid "Install"
+msgstr "Paigalda"
+
+#. TRANSLATORS: this is the window title for when the user selects the calibration target.
+#. * A calibration target is an accuratly printed grid of colors, for instance:
+#. * the IT 8.7 targets available here: http://www.targets.coloraid.de/
+msgid "Please select a calibration target"
+msgstr "Palun vali kalibreerimise testtabel"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface. A calibration target looks like
+#. * this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
 msgid ""
-"Before calibrating the scanner, you have to manually scan a reference image "
-"and save it as a TIFF image file."
+"Before profiling the device, you have to manually capture an image of a "
+"calibration target and save it as a TIFF image file."
 msgstr ""
-"Enne skanneri kalibreerimist pead käsitsi skaneerima testtahvli ja "
-"salvestama selle TIFF-failina."
+"Enne seadme jaoks profiili loomist pead käsitsi tegema kalibreeritud "
+"värvinäidistest pildi ja salvestama selle TIFF-vormingus pildifailina."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
 msgid ""
-"Ensure that the contrast and brightness is not changed and color correction "
+"Ensure that the contrast and brightness are not changed and color correction "
 "profiles are not applied."
 msgstr ""
 "Kontrolli, et kontrastsust ja heledust pole muudetud ja "
@@ -342,88 +729,234 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, suffix
 msgid ""
-"The scanner glass should have been cleaned prior to scanning and the output "
+"The device sensor should have been cleaned prior to scanning and the output "
 "file resolution should be at least 200dpi."
 msgstr ""
-"Skanneri klaas peaks olema enne skaneerimist puhastatud ja väljundfaili "
+"Seadme sensor peaks olema enne skaneerimist puhastatud ja väljundfaili "
 "lahutus peaks olema vähemalt 200dpi."
 
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+msgid ""
+"Ensure that the white-balance has not been modified by the camera and that "
+"the lens is clean."
+msgstr ""
+"Veendu, et valge tasakaalu kaameras ei ole muudetud ning läätsed on puhtad."
+
 #. TRANSLATORS: dialog message, suffix
 msgid ""
-"For best results, the reference image should also be less than two years old."
+"For best results, the reference target should also be less than two years "
+"old."
 msgstr ""
-"Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks testtahvel olla vanem kui kaks "
-"aastat."
+"Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks testtabel olla vanem kui kaks aastat."
 
-#. TRANSLATORS: dialog question
-msgid "Do you have a scanned TIFF file of a IT8.7/2 reference image?"
-msgstr "Kas sa oled skaneerinud IT8.7/2 testtahvli TIFF-faili?"
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+msgid ""
+"Please select the calibration target type which corresponds to your "
+"reference file."
+msgstr "Palun vali testtabeli tüüp, mis vastab näidisfailile."
 
-#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
-msgid "Copying files"
-msgstr "Failide kopeerimine"
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "CMP Digital Target 3"
+msgstr "CMP Digital Target 3"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Copying source image, chart data and CIE reference values."
-msgstr "Lähtepildi, tabeliandmete ja CIE-etalonväärtuste kopeerimine."
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "CMP DT 003"
+msgstr "CMP DT 003"
 
-#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
-msgid "Measuring the patches"
-msgstr "Näidisalade mõõdistamine"
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "Color Checker"
+msgstr "Color Checker"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Detecting the reference patches and measuring them."
-msgstr "Etalonkujundite tuvastamine ja mõõdistamine."
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "Color Checker DC"
+msgstr "Color Checker DC"
 
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this scanner."
-msgstr "ICC-värviprofiili genereerimine selle skanneriga kasutamiseks."
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "Color Checker SG"
+msgstr "Color Checker SG"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "Hutchcolor"
+msgstr "Hutchcolor"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "i1 RGB Scan 1.4"
+msgstr "i1 RGB Scan 1.4"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "IT8.7/2"
+msgstr "IT8.7/2"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "Laser Soft DC Pro"
+msgstr "Laser Soft DC Pro"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+msgid "QPcard 201"
+msgstr "QPcard 201"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+msgid "Introduction to display calibration"
+msgstr "Sissejuhatus kuva kalibreerimisse"
+
+#. TRANSLATORS: message text, an ICC profile is a file that characterizes the device
+msgid ""
+"This dialog will help calibrate your display and create a custom ICC profile."
+msgstr ""
+"See dialoog aitab sul kalibreerida kuva ning luua kohandatud ICC-profiili."
+
+#. TRANSLATORS: message text, telling the user they are in for the long haul
+msgid ""
+"The calibration will involve several steps so that an accurate profile can "
+"be obtained."
+msgstr ""
+"Kalibreerimine sisaldab mitut sammu, mis on vajalikud täpse profiili "
+"loomiseks."
+
+#. TRANSLATORS: message text, this is a lie. It will take more than a few minutes, but we don't want to scare the hapless user
+msgid "It should only take a few minutes."
+msgstr "Selleks peaks kuluma ainult mõni minut."
+
+#. TRANSLATORS: message text, when you're comparing colors, it helps if the image is a bit out of focus otherwise the
+#. * fovea (center bit of the eye) tries to 'pick out' a colour, rather than take the average reading
+msgid ""
+"It may help to sit further from the screen or to squint at the calibration "
+"images in order to accurately compare the colors."
+msgstr ""
+"Värvide tõeseks võrdlemiseks võib olla kasulik istuda ekraanist kaugemale "
+"või kissitada kalibreerimispilte vaadates silmi."
+
+#. TRANSLATORS: message text, tell the use that they can go back and forwards, as the human eye sucks
+msgid "You can repeat the calibration steps as many times as you want."
+msgstr "Sa võid korrata kalibreerimissamme nii mitu korda, kui soovid."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#, c-format
+msgid "Create table item %i/%i"
+msgstr "Tabeli loomine %i / %i"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+msgid ""
+"Please try to match up the gray square with the surrounding alternating "
+"bars. You should match the brightness first, and then if required change the "
+"color tint so it looks plain gray."
+msgstr ""
+"Proovi leida hallile ruudule vastavat tooni riba kõrvalt. Kõigepealt peaks "
+"leidma sobiva heleduse ning seejärel vajadusel kohandama värvust, et see "
+"paistaks täiesti hall."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+msgid "Summary"
+msgstr "Kokkuvõte"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+msgid ""
+"This display is now calibrated. You can change the current profile using the "
+"Color Profiles program."
+msgstr ""
+"Kuva on nüüd kalibreeritud. Sa võid muuta praegust profiili värviprofiilide "
+"rakendusest."
+
+#. TRANSLATORS: error message
+msgid "This device already exists"
+msgstr "Seade on juba olemas"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the device is not recognized
+msgid "Measuring instrument not recognized"
+msgstr "Mõõteseadet ei tuntud ära"
 
 #. TRANSLATORS: this is the name of the internal panel
 msgid "Laptop LCD"
 msgstr "Sülearvuti LCD"
 
-#. TRANSLATORS: this is the ICC profile description stored in an atom in the XServer
-msgid "Description:"
-msgstr "Kirjeldus:"
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID file cannot be read
+msgid "Cannot load file contents"
+msgstr "Faili sisu pole võimalik laadida"
 
-#. TRANSLATORS: this is the ICC profile copyright
-msgid "Copyright:"
-msgstr "Autoriõigus:"
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID cannot be parsed
+msgid "Cannot parse EDID contents"
+msgstr "EDID-sisu pole võimalik analüüsida"
 
-#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
-msgid "Root window profile (deprecated):"
-msgstr "Juurakna profiil (aegunud):"
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Monitor name"
+msgstr "Monitori nimi"
 
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Vendor name"
+msgstr "Tootja nimi"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Serial number"
+msgstr "Seerianumber"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Text string"
+msgstr "Tekstisõne"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "PNP identifier"
+msgstr "PNP-identifikaator"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Gamma"
+msgstr "Gamma"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to parse
+msgid "EDID dumps to parse"
+msgstr "EDID tõmmised, mida analüüsida"
+
+#. TRANSLATORS: this is the filename we are displaying
+msgid "EDID dump"
+msgstr "EDID tõmmis"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - second parameter is a filename
 #, c-format
-msgid "Output profile '%s':"
-msgstr "Väljundprofiil '%s':"
+msgid "Saved %i bytes to %s"
+msgstr "%i baiti salvestati faili %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the profile has not been set
-msgid "not set"
-msgstr "pole määratud"
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - parameter is a filename
+#, c-format
+msgid "Failed to save EDID to %s"
+msgstr "EDID-i salvestamine faili %s nurjus"
 
-#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device
-msgid "There are no ICC profiles for this device"
-msgstr "Sellele seadmele pole määratud ühtegi ICC-profiili"
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+msgid "Profiles to view"
+msgstr "Profiilid, mida kuvada"
 
-#. TRANSLATORS: this is a list of profiles suitable for the device
-msgid "Suitable profiles for:"
-msgstr "Sobivad profiilid seadmele:"
+#. TRANSLATORS: this just dumps the profile to the screen
+msgid "ICC profile dump program"
+msgstr "ICC-profiili väljastaja"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-msgid "Show X11 properties"
-msgstr "X11 omaduste kuvamine"
+msgid "The description of the profile"
+msgstr "Profiili kirjeldus"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-msgid "Get the profiles for a specific device"
-msgstr "Määratud seadme profiilide hankimine"
+msgid "The copyright of the profile"
+msgstr "Profiili autoriõigus"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-msgid "Dump all details about this system"
-msgstr "Selle süsteemi teabe tõmmis"
+msgid "The model of the profile"
+msgstr "Profiili mudel"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "The manufacturer of the profile"
+msgstr "Profiili tootja"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of icc files to fix
+msgid "Profiles to fix"
+msgstr "Profiilid, mida parandada"
+
+#. TRANSLATORS: this fixes broken profiles
+msgid "ICC profile fix program"
+msgstr "ICC-profiil parandamise programm"
 
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
 msgid "ICC profile to install"
 msgstr "Paigaldatav ICC-profiil"
 
@@ -457,41 +990,271 @@ msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
 msgid "Import ICC profile"
 msgstr "Impordi ICC-profiil"
 
-#. TRANSLATORS: button text
-msgid "Install"
-msgstr "Paigalda"
-
 #. TRANSLATORS: could not read file
 msgid "Failed to copy file"
 msgstr "Faili kopeerimine nurjus"
 
-#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
-msgid "Select scanned reference file"
-msgstr "Vali skaneeritud testtabeli fail"
+#. TRANSLATORS: this is the ICC profile description stored in an atom in the XServer
+msgid "Description:"
+msgstr "Kirjeldus:"
 
-#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-msgid "Supported images files"
-msgstr "Toetatud pildifailid"
+#. TRANSLATORS: this is the ICC profile copyright
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Autoriõigus:"
 
-#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
-msgid "Select CIE reference values file"
-msgstr "Vali CIE etalonväärtuste fail"
+#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
+msgid "Root window profile:"
+msgstr "Juurakna profiil:"
 
-#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-msgid "CIE values"
-msgstr "CIE-väärtused"
+#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
+msgid "Root window protocol version:"
+msgstr "Juurakna protokolli versioon:"
+
+#, c-format
+msgid "Output profile '%s':"
+msgstr "Väljundprofiil '%s':"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the profile has not been set
+msgid "not set"
+msgstr "pole määratud"
+
+#. TRANSLATORS: the DBus method failed
+msgid "The request failed"
+msgstr "Päring nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device
+msgid "There are no ICC profiles for this device"
+msgstr "Sellele seadmele pole määratud ühtegi ICC-profiili"
+
+#. TRANSLATORS: this is a list of profiles suitable for the device
+msgid "Suitable profiles for:"
+msgstr "Sobivad profiilid seadmele:"
+
+#. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this window
+msgid "There are no ICC profiles for this window"
+msgstr "Sellele aknale pole määratud ühtegi ICC-profiili"
+
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device type
+msgid "There are no ICC profiles for this device type"
+msgstr "Seda liiki seadmele pole ühtegi ICC-profiili"
+
+#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the output
+msgid "Rendering intent (display):"
+msgstr "Renderdamisviis (kuva):"
+
+#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the printer
+msgid "Rendering intent (softproof):"
+msgstr "Renderdamisviis (väljundvaade):"
+
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
+msgid "RGB Colorspace:"
+msgstr "RGB värviruum:"
+
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
+msgid "CMYK Colorspace:"
+msgstr "CMYK värviruum:"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "Show X11 properties"
+msgstr "X11 omaduste kuvamine"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "Get the profiles for a specific device"
+msgstr "Määratud seadme profiilide hankimine"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "Get the profile for a specific window"
+msgstr "Määratud akna profiilide hankimine"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "Get the profiles for a specific device type"
+msgstr "Määratud liiki seadme profiilide hankimine"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "Dump all details about this system"
+msgstr "Selle süsteemi teabe tõmmis"
+
+#. TRANSLATORS: just dumps the EDID to disk
+msgid "EDID inspect program"
+msgstr "EDID-i inspekteerimise programm"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user does --type=mickeymouse
+msgid "Device type not recognized"
+msgstr "Seadme liiki ei tuntud ära"
+
+#. command line argument, the ID of the device
+msgid "Device ID, e.g. 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
+msgstr "Seadme ID, nt 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
+
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+msgid "GNOME Color Manager ICC profile system-wide installer"
+msgstr "GNOME värvihalduri ICC-profiili kogule süsteemile paigaldaja"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
+msgid "You need to specify exactly one ICC profile filename."
+msgstr "Pead määrama täpselt ühe ICC-profiili failinime."
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid device ID
+msgid "You need to specify exactly one device ID."
+msgstr "Pead määrama täpselt ühe seadme ID."
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid device ID
+msgid "The device ID has invalid characters."
+msgstr "Seadme ID sisaldab sobimatuid märke."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
+msgid "This program can only be used by the root user."
+msgstr "Seda rakendust saab kasutada ainult juurkasutaja."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles with an absolute path
+msgid "The source filename must be absolute."
+msgstr "Lähtefaili asukoht peab olema absoluutne."
+
+#. TRANSLATORS: error details
+msgid "Failed to get content type:"
+msgstr "Sisutüübi hankimine nurjus:"
 
-#. add a clear entry
+#. TRANSLATORS: the content type is the detected type of file
+msgid "Content type was incorrect:"
+msgstr "Sisutüüp oli vale:"
+
+#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
+msgid "This program must only be run through pkexec."
+msgstr "See programm tuleb käivitada pkexec-i kaudu."
+
+#. TRANSLATORS: PolicyKit has gone all insane on us, and we refuse to parse junk
+msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value."
+msgstr "PKEXEC_UID väärtus peab olema täisarv."
+
+#. TRANSLATORS: we are complaining that a file must be really owned by the user who called this program
+msgid "The ICC profile must be owned by the user."
+msgstr "ICC-profiil peab kuuluma kasutajale."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles with an absolute path
+msgid "The destination filename must be absolute."
+msgstr "Sihtfaili nimi peab olema absoluutne."
+
+#. TRANSLATORS: error details
+msgid "Failed to copy:"
+msgstr "Kopeerimine nurjus:"
+
+#. TRANSLATORS: could not save for all users
+msgid "Failed to save defaults for all users"
+msgstr "Vaikesätete salvestamine kõigi kasutajate jaoks nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: this is where no profile is selected
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#. TRANSLATORS: this is where an output is not settable, but we are showing it in the UI
-msgid "No hardware support"
-msgstr "Raudvara tugi puudub"
+#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
+msgid "Other profileâ?¦"
+msgstr "Muu profiil..."
 
-#. TRANSLATORS: this is where the device has been setup but is not connected
-msgid "disconnected"
-msgstr "ühendus katkestatud"
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+msgid "Failed to calibrate device"
+msgstr "Seadme kalibreerimine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+msgid "Failed to calibrate printer"
+msgstr "Printeri kalibreerimine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+msgid "Permanently delete profile?"
+msgstr "Kas profiil jäädavalt kustutada?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+msgid ""
+"Are you sure you want to remove this profile from your system permanently?"
+msgstr ""
+"Kas oled kindel, et tahad selle profiili oma süsteemist jäädavalt eemaldada?"
+
+#. TRANSLATORS: button, delete a profile
+msgid "Delete"
+msgstr "Kustuta"
+
+msgid "Import"
+msgstr "Impordi"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+msgid "Supported ICC profiles"
+msgstr "Toetatud ICC-profiilid"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+msgid "Install missing calibration and profiling software?"
+msgstr "Kas paigaldada kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the argyllcms is not installed
+msgid "Calibration and profiling software is not installed on this computer."
+msgstr "Kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara pole paigaldatud."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+msgid "These tools are required to build color profiles for devices."
+msgstr "Need tööriistad on vajalikud seadmete jaoks värviprofiilide loomiseks."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install it
+msgid "Do you want them to be automatically installed?"
+msgstr "Kas tahad need automaatselt paigaldada?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+msgid "Profiling completed"
+msgstr "Profiili loomine lõpetatud"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+msgid "Failed to create virtual device"
+msgstr "Virtuaalse seadme loomine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+msgid "Failed to save virtual device"
+msgstr "Virtuaalse seadme salvestamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+msgid "Failed to add virtual device"
+msgstr "Virtuaalse seadme lisamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+msgid "Failed to delete file"
+msgstr "Faili kustutamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
+msgid "Create a color profile for the selected device"
+msgstr "Valitud seadme jaoks värviprofiili loomine"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot profile: No device is selected"
+msgstr "Profiili pole võimalik luua: ühtegi seadet pole valitud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot calibrate: The device is not connected"
+msgstr "Pole võimalik kalibreerida: seade pole ühendatud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot calibrate: The display driver does not support XRandR 1.3"
+msgstr "Pole võimalik kalibreerida: kuvadraiver ei toeta XRandR 1.3-e"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot calibrate: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Pole võimalik kalibreerida: mõõteseade pole ühendatud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot profile: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Profiili pole võimalik luua: mõõteseade pole ühendatud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid ""
+"Cannot profile: The measuring instrument does not support printer profiling"
+msgstr ""
+"Profiili pole võimalik luua: mõõteseade ei toeta printeritele profiili "
+"loomist"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot profile this type of device"
+msgstr "Seda liiki seadme jaoks pole võimalik profiili luua"
+
+#. TRANSLATORS: Some shitty binary drivers do not support per-head gamma controls.
+#. * Whilst this does not matter if you only have one monitor attached, it means you
+#. * can't color correct additional monitors or projectors.
+msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
+msgstr "Seadme kohta käivad sätted pole toetatud. Kontrolli kuva draiverit."
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
 msgid "Input device"
@@ -513,7 +1276,7 @@ msgstr "Seadmeviit"
 msgid "Colorspace conversion"
 msgstr "Värviruumi teisendus"
 
-#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile kind
 msgid "Abstract"
 msgstr "Kokkuvõte"
 
@@ -522,25 +1285,148 @@ msgid "Named color"
 msgstr "Värvuse nimi"
 
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
 
-#. TRANSLATORS: this is where the required software has not been written yet
-msgid "No software support"
-msgstr "Tarkvara tugi puudub"
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "XYZ"
+msgstr "XYZ"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "LAB"
+msgstr "LAB"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "LUV"
+msgstr "LUV"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "YCbCr"
+msgstr "YCbCr"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "Yxy"
+msgstr "Yxy"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. red, green, blue
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "Gray"
+msgstr "Halltoonid"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "HSV"
+msgstr "HSV"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. cyan, magenta, yellow, black
+msgid "CMYK"
+msgstr "CMYK"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "CMY"
+msgstr "CMY"
+
+#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
+msgid "Yes"
+msgstr "Jah"
+
+#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
+msgid "No"
+msgstr "Ei"
+
+#. TRANSLATORS: this is where an output is not settable, but we are showing it in the UI
+msgid "No hardware support"
+msgstr "Raudvara tugi puudub"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the device has been setup but is not connected
+msgid "disconnected"
+msgstr "ühendus katkestatud"
+
+#. TRANSLATORS: the profile was of the wrong sort for this device
+msgid "Could not import profile"
+msgstr "Profiili ei suudetud importida"
+
+msgid "The profile was of the wrong type for this device"
+msgstr "See profiil ei sobi seda liiki seadmele"
+
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+msgid "Device added"
+msgstr "Seadme lisamine"
+
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+msgid "Device removed"
+msgstr "Seadme eemaldamine"
+
+#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used; the search term is either "RGB" or "CMYK"
+#, c-format
+msgid "No %s color spaces available"
+msgstr "�htegi %s värviruumi pole saadaval"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Display"
+msgstr "Kuva"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Scanner"
+msgstr "Skanner"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Printer"
+msgstr "Printer"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Camera"
+msgstr "Kaamera"
 
 #. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
 msgid "Set the parent window to make this modal"
 msgstr "Määra, millise akna peal see peab asuma"
 
+#. TRANSLATORS: button for more details about the vcgt failure
+msgid "More Information"
+msgstr "Lähemalt"
+
 #. TRANSLATORS: this is displayed while the devices are being probed
-msgid "Loading list of devices..."
-msgstr "Seadmete loendi laadimine..."
+msgid "Loading list of devicesâ?¦"
+msgstr "Seadmete loendi laadimineâ?¦"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed when the profile is crap
+msgid ""
+"This profile does not have the information required for whole-screen color "
+"correction."
+msgstr "See profiil ei sisalda kogu-ekraani värviparanduseks vajalikku teavet."
 
-#. TRANSLATORS: this is where the ICC profile has no description
+#. TRANSLATORS: this is where the ICC profile_lcms1 has no description
 msgid "Missing description"
 msgstr "Kirjeldus puudub"
 
+#. TRANSLATORS: button: this is to open GCM
+msgid "Recalibrate now"
+msgstr "Kalibreeri kohe uuesti"
+
+#. TRANSLATORS: button: this is to ignore the recalibrate notifications
+msgid "Ignore"
+msgstr "Eira"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the device has not been recalibrated in a while
+msgid "Recalibration required"
+msgstr "Korduskalibreerimine on vajalik"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the display has not been recalibrated in a while
+#, c-format
+msgid "The display '%s' should be recalibrated soon."
+msgstr "Kuva '%s' tuleks peatselt uuesti kalibreerida."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the printer has not been recalibrated in a while
+#, c-format
+msgid "The printer '%s' should be recalibrated soon."
+msgstr "Printer '%s' tuleks peatselt uuesti kalibreerida."
+
 msgid "Do not exit after the request has been processed"
 msgstr "Pärast päringu sooritamist ei lõpetata tööd"
 
@@ -548,5 +1434,471 @@ msgstr "Pärast päringu sooritamist ei lõpetata tööd"
 msgid "Color Management"
 msgstr "Värvihaldus"
 
-msgid "Color Management DBus Service"
+msgid "Color Management D-Bus Service"
 msgstr "Värvihalduse DBus-i teenus"
+
+#. TRANSLATORS: this is the profile creation date strftime format
+msgid "%B %e %Y, %I:%M:%S %p"
+msgstr "%e. %B %Y, %H:%M:%S"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+msgid "Perceptual"
+msgstr "Pertseptuaalne"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+msgid "Relative colormetric"
+msgstr "Suhteline kolorimeetria"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+msgid "Saturation"
+msgstr "Küllastus"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+msgid "Absolute colormetric"
+msgstr "Absoluutne kolorimeetria"
+
+msgid "Blue:"
+msgstr "Sinine:"
+
+msgid "Brightness:"
+msgstr "Heledus:"
+
+msgid "CRT"
+msgstr "CRT"
+
+#. The user wants to create images suitable to send to a photo-processing lab
+msgid "Create images for printing"
+msgstr "Printimiseks piltide loomine"
+
+#. Expander label, for use when the user wants to see the VTE widget and what the calibration tool is actually doing
+msgid "Details"
+msgstr "Ã?ksikasjad"
+
+#. window title
+msgid "Device Calibration"
+msgstr "Seadme kalibreerimine"
+
+#. The user wants to analyse images that have been printed by a photo-processing lab
+msgid "Generate profile from printed images"
+msgstr "Profiili genereerimine prinditud piltidest"
+
+msgid "Green:"
+msgstr "Roheline:"
+
+#. The precision of the calibration
+msgid "High"
+msgstr "Täpne"
+
+msgid "LCD"
+msgstr "LCD"
+
+#. The precision of the calibration
+msgid "Low"
+msgstr "Ebatäpne"
+
+#. The length of the translation
+msgid "Normal"
+msgstr "Tavaline"
+
+#. The user is trying to create an ICC profile of a printer that is connected to the computer
+msgid "Profile locally attached printer"
+msgstr "Loo profiil arvuti külge ühendatud printerile"
+
+msgid "Projector"
+msgstr "Projektor"
+
+msgid "Red:"
+msgstr "Punane:"
+
+msgid "precision"
+msgstr "täpsus"
+
+msgid ""
+"A working space is the range of colors that can be encoded into an image."
+msgstr "Tööruum on värvide ulatus, mida on võimalik piltidesse kodeerida."
+
+msgid "Add Virtual Device"
+msgstr "Virtuaalseadme lisamine"
+
+msgid "Adds a virtual device that is not connected."
+msgstr "Lisab virtuaalse seadme, mis pole ühendatud."
+
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+msgid "CMYK:"
+msgstr "CMYK:"
+
+msgid "Close this dialog"
+msgstr "Selle dialoogi sulgemine"
+
+#. Section heading for device profile settings
+msgid "Color Profile"
+msgstr "Värviprofiil"
+
+#. The profile colorspace, e.g. RGB
+msgid "Colorspace:"
+msgstr "Värviruum:"
+
+msgid "Contrast:"
+msgstr "Kontrastsus:"
+
+#. This is a button to calibrate the device by creating an ICC profile file using a hardware device or a reference image
+msgid "Create _Profile for Device"
+msgstr "Loo _seadmele profiil"
+
+#. When the profile was created
+msgid "Created:"
+msgstr "Loodud:"
+
+#. Tab title, system wide defaults to use
+msgid "Defaults"
+msgstr "Vaikesätted"
+
+msgid "Delete the currently selected color profile"
+msgstr "Praegu valitud värviprofiili kustutamine"
+
+msgid ""
+"Delete the disconnected device - if you reconnect the device it will "
+"reappear in the list"
+msgstr ""
+"Kustuta lahti ühendatud seade - uuesti ühendamisel ilmub see jälle loendisse"
+
+#. Section heading for device settings
+msgid "Device"
+msgstr "Seade"
+
+#. The manufacturer of the profile
+msgid "Device manufacturer:"
+msgstr "Seadme tootja:"
+
+#. The manufacturer of the profile
+msgid "Device model:"
+msgstr "Seadme mudel:"
+
+msgid "Device type:"
+msgstr "Seadme tüüp:"
+
+#. Tab title, currently connected or saved devices
+msgid "Devices"
+msgstr "Seadmed"
+
+#. If the profile contains a display correction table
+msgid "Display correction:"
+msgstr "Värviparandus:"
+
+#. What mode to use for display rendering intent
+msgid "Display:"
+msgstr "Kuva:"
+
+#. The file size in bytes of the profile
+msgid "File size:"
+msgstr "Failisuurus:"
+
+#. The basename (the last section of the filename) of the profile
+msgid "Filename:"
+msgstr "Failinimi:"
+
+#. Settings that users don't normally have to touch
+msgid "Fine tuning"
+msgstr "Täppishäälestus"
+
+msgid "Gamma:"
+msgstr "Gamma:"
+
+msgid "Import an ICC file from another location"
+msgstr "Impordi ICC-fail teisest asukohast"
+
+#. The licence of the profile, normally non-free
+msgid "License:"
+msgstr "Litsents:"
+
+#. The manufacturer of the device
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "Tootja:"
+
+#. The model of the device
+msgid "Model:"
+msgstr "Mudel:"
+
+msgid "More details"
+msgstr "Ã?ksikasjad"
+
+msgid "Open the documentation"
+msgstr "Dokumentatsiooni avamine"
+
+msgid "Profile Graphs"
+msgstr "Profiili graafikud"
+
+#. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
+msgid "Profile type:"
+msgstr "Profiili liik:"
+
+#. Tab title, currently installed profiles
+msgid "Profiles"
+msgstr "Profiilid"
+
+msgid ""
+"Program the video card with the adjusted color values so all windows are "
+"color corrected"
+msgstr ""
+"Programmeeri videokaart kohandatud värviväärtustega, et värve parandataks "
+"kõigis akendes"
+
+#. What mode to use for display rendering intent
+msgid "RGB:"
+msgstr "RGB:"
+
+msgid "Rendering intent"
+msgstr "Renderdamisviis"
+
+msgid "Save these profiles for all users"
+msgstr "Nende profiilide salvestamine kõigile kasutajatele"
+
+#. The serial number of the device
+msgid "Serial number:"
+msgstr "Seerianumber:"
+
+msgid ""
+"Set a property on the system so applications use the default display profile"
+msgstr ""
+"Määra kogu süsteemile, et rakendused kasutaksid vaikimisi kuvaprofiili."
+
+# värvisimulatsioon?
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+msgid "Softproof:"
+msgstr "Värvisimulatsioon:"
+
+msgid "The rendering intent is how one gamut size is mapped to another."
+msgstr "Renderdusviis määrab, kuidas ühe värviruumi ulatus vastab teisele."
+
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"device output gamut"
+msgstr ""
+"Renderdusviis, mida kasutada pildi spektri teisendamisel väljundseadme "
+"spektrile"
+
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"display gamut"
+msgstr ""
+"Renderdusviis, mida kasutada pildi spektri teisendamisel kuva spektrile"
+
+msgid "These settings control how color management is applied to your desktop."
+msgstr "Need sätted määravad, kuidas värvihaldust töölauale rakendatakse."
+
+msgid "This is the default CMYK working space to use in applications"
+msgstr "Vaikimisi CMYK tööruum rakendustes kasutamiseks."
+
+msgid "This is the default RGB working space to use in applications"
+msgstr "Vaikimisi RGB tööruum rakendustes kasutamiseks."
+
+msgid "Working space"
+msgstr "Tööruum"
+
+#. This is a button to add a virtual device
+msgid "_Add Device"
+msgstr "_Lisa seade"
+
+msgid "_Apply display correction"
+msgstr "_Värvusparandust rakendatakse"
+
+#. This is a button to delete the saved or virtual device
+msgid "_Delete Device"
+msgstr "_Kustuta seade"
+
+msgid "_Delete Profile"
+msgstr "_Kustuta profiil"
+
+msgid "_Import Profile"
+msgstr "_Impordi profiil"
+
+msgid "_Make Default"
+msgstr "_Määra väikesätteks"
+
+#. This resets the device to it's defaults, and removes any user tweaked settings.
+msgid "_Reset to defaults"
+msgstr "_Taasta vaikesätted"
+
+msgid "_Set profile for color managed applications"
+msgstr "_Värvihalduse toega rakendustele määratakse profiil"
+
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "Värvus"
+
+#~ msgid "Failed to get metadata from image"
+#~ msgstr "Metaandmete hankimine pildist nurjus"
+
+#~ msgid "Cannot create profile: Virtual console support is missing"
+#~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: virtuaalse konsooli tugi puudub"
+
+#~ msgid "Install now"
+#~ msgstr "Paigalda kohe"
+
+#~ msgid "More color profiles could be automatically installed."
+#~ msgstr "Veel värviprofiile saaks paigaldada automaatselt."
+
+#~ msgid "Setting up device"
+#~ msgstr "Seadme häälestamine"
+
+#~ msgid "Setting up the device to read a spot colorâ?¦"
+#~ msgstr "Seadme häälestamine spot-värvi lugemiseks..."
+
+#~ msgid "Device Error"
+#~ msgstr "Seadme tõrge"
+
+#~ msgid "The device could not measure the color spot correctly."
+#~ msgstr "Seade ei suutnud värvitäppi õigesti mõõta."
+
+#~ msgid "Default"
+#~ msgstr "Vaikimisi"
+
+#~ msgid "ICC profile already installed system-wide"
+#~ msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud kogu süsteemile"
+
+#~ msgid "Failed to connect to session bus:"
+#~ msgstr "Seansi siiniga ühendumine nurjus:"
+
+#~ msgid "The request failed:"
+#~ msgstr "Päring nurjus:"
+
+#~ msgid "There are no ICC profiles assigned to this file"
+#~ msgstr "Selle failiga pole seotud ühtegi ICC-profiili"
+
+#~ msgid "Get the profiles for a specific file"
+#~ msgstr "Määratud faili profiilide hankimine"
+
+#~ msgid "No colorimeter is attached."
+#~ msgstr "Kolorimeeter pole ühendatud."
+
+#~ msgid "This application was compiled without VTE support."
+#~ msgstr "Rakendus on kompileeritud ilma VTE toeta."
+
+#~ msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
+#~ msgstr "Kaasa pandud kolorimeeter ei sobi punktvärvide lugemiseks."
+
+#~ msgid "GNOME Color Manager Color Picker"
+#~ msgstr "GNOME värvihalduri värvivalija"
+
+#~ msgid "This profile cannot be deleted"
+#~ msgstr "Seda profiili pole võimalik kustutada"
+
+#~ msgid "CIE 1931 xy"
+#~ msgstr "CIE 1931 xy"
+
+#~ msgid "Transfer response curve"
+#~ msgstr "Kõvera teisendus"
+
+#~ msgid "Video card gamma table"
+#~ msgstr "Videokaardi gammatabel"
+
+#~ msgid "Image preview (input)"
+#~ msgstr "Pildi eelvaade (sisend)"
+
+#~ msgid "Image preview (output)"
+#~ msgstr "Pildi eelvaade (väljund)"
+
+#~ msgid "Relative"
+#~ msgstr "Suhteline"
+
+#~ msgid "Absolute"
+#~ msgstr "Absoluutne"
+
+#~ msgid "High quality photography"
+#~ msgstr "Kõrgkvaliteetne fotograafia"
+
+#~ msgid "Precise color matching"
+#~ msgstr "Täpne värvivastavus"
+
+#~ msgid "Graphs and presentations"
+#~ msgstr "Graafikud ja esitlused"
+
+#~ msgid "Proofing devices"
+#~ msgstr "Kontrollseadmed"
+
+# tõlkekommentaar tundub kohatu
+#, fuzzy
+#~ msgid "Ambient:"
+#~ msgstr "Ã?mbrus:"
+
+#~ msgid "Color Picker"
+#~ msgstr "Värvivalija"
+
+#~ msgid "Error:"
+#~ msgstr "Viga:"
+
+#~ msgid "Lab (D50):"
+#~ msgstr "Lab (D50):"
+
+#~ msgid "Results"
+#~ msgstr "Tulemused"
+
+#~ msgid "XYZ:"
+#~ msgstr "XYZ:"
+
+#~ msgid "_Measure"
+#~ msgstr "_Mõõda"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A working space is a default colorspace that is not associated with a "
+#~ "specific device."
+#~ msgstr "Tööruum on vaikimisi värviruum, mis ei ole setud kindla seadmega."
+
+#~ msgid "Add a color profile to be used for this device"
+#~ msgstr "Lisa värviprofiil selle seadmega kasutamiseks"
+
+#~ msgid "Available Profiles"
+#~ msgstr "Saadaolevad profiilid"
+
+#~ msgid "Create _Profile"
+#~ msgstr "_Loo värviprofiil"
+
+#~ msgid "Do full screen correction"
+#~ msgstr "Kogu ekraani parandus"
+
+#~ msgid "EISA ID:"
+#~ msgstr "EISA ID:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above "
+#~ "fields."
+#~ msgstr ""
+#~ "�lalasuvate väljade automaatseks täitmiseks võib siia aknasse lohistada "
+#~ "pildifaile."
+
+#~ msgid "Make the selected profile the default profile"
+#~ msgstr "Valitud profiili määramine vaikimisi profiiliks"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
+#~ msgstr ""
+#~ "�lemises loendis näidatakse ainult profiile, mis ühilduvad selle seadmega."
+
+#~ msgid "Print Preview:"
+#~ msgstr "Printimise eelvaatlus:"
+
+#~ msgid "Remove a color profile for this device"
+#~ msgstr "Eemalda värviprofiil sellelt seadmelt"
+
+#~ msgid "Remove de_vice"
+#~ msgstr "_Eemalda seade"
+
+#~ msgid "Rese_t"
+#~ msgstr "_Lähtesta"
+
+#~ msgid "Reset the sliders to the default values"
+#~ msgstr "Liugurite lähtestamine vaikesätetele"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The rendering intent defines how color should be transformed from one "
+#~ "colorspace to another."
+#~ msgstr ""
+#~ "Renderdusviis määrab, kuidas värve teisendatakse ühest värviruumist teise."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This enables full screen color management which requires a modern 3D "
+#~ "graphics card with hardware shader support. This option may increase CPU "
+#~ "load and will increase the amount of power this computer uses."
+#~ msgstr ""
+#~ "See võimaldab kogu ekraani värvihalduse, milleks on vaja kaasaegset 3D "
+#~ "graafikakaarti raudvaralise shaderi toega. See võib suurendada CPU "
+#~ "kasutust ning arvuti voolukulu."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]