[gnome-power-manager] [l10n] Updated Estonian translationcommit 56e25847ef07aa7b7c9e05f89d5f0793d374f8fe
Author: Ivar Smolin <okul linux ee>
Date:   Mon Aug 30 12:32:39 2010 +0300

    [l10n] Updated Estonian translation

 po/et.po | 1299 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 791 insertions(+), 508 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index 9635f6d..2502750 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -12,10 +12,11 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnome Power Manager MASTER\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-power-manager&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-06-25 12:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-06-27 10:54+0300\n"
-"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"power-manager&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-29 14:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-30 11:02+0300\n"
+"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -71,17 +72,25 @@ msgid ""
 "02110-1301, USA."
 msgstr ""
 "Te peaks olema saanud GNU Ã?ldise Avaliku Litsentsi koopia koos\n"
-"selle programmiga, kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga,\n"
-"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\""
+"selle programmiga, kui ei, siis võtke ühendust Free Software "
+"Foundation'iga,\n"
+"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
+"02110-1301, USA\""
 
 msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
 msgstr "Autoriõigused © 2006 Benjamin Canou"
 
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
+msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
+msgstr "Sülearvuti ekraani heleduse muutmine"
 
-msgid "_Help"
-msgstr "_Abi"
+msgid "Brightness Applet"
+msgstr "Heleduse rakend"
+
+msgid "Brightness Applet Factory"
+msgstr "Heleduse rakendi factory"
+
+msgid "Factory for Brightness Applet"
+msgstr "Heleduse rakendi factory"
 
 msgid "Power Manager Inhibit Applet"
 msgstr "Vooluhalduri takistamise rakend"
@@ -101,12 +110,615 @@ msgstr "Vooluhalduri käsitsitakistused"
 msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
 msgstr "Autoriõigused © 2006-2007 Richard Hughes"
 
+msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
+msgstr "Voolusäästmisele kasutajapoolsete takistuste seadmine"
+
+msgid "Factory for Inhibit Applet"
+msgstr "Vooluhalduri takistamise rakendi factory"
+
+msgid "Inhibit Applet"
+msgstr "Vooluhalduri takistamise rakend"
+
+msgid "Inhibit Applet Factory"
+msgstr "Vooluhalduri takistamise rakendi factory"
+
 msgid "Power Manager"
 msgstr "Vooluhaldur"
 
 msgid "Power management daemon"
 msgstr "Vooluhaldusdeemon"
 
+msgid "Allow backlight brightness adjustment"
+msgstr "Taustavalguse heleduse sättimise lubamine"
+
+msgid "Battery critical low action"
+msgstr "Aku kriitilise täituvustaseme tegevus"
+
+msgid "Check CPU load before sleeping"
+msgstr "Enne puhkerežiimi siirdumist kontrollitakse protsessori koormust"
+
+msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
+msgstr "Ekraani tuhmistamine teatud jõudeaja järel, kui ollakse võrgutoitel"
+
+msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
+msgstr "Ekraani tuhmistamine teatud jõudeaja järel, kui ollakse akutoitel"
+
+msgid ""
+"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", \"low"
+"\", \"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
+msgstr ""
+"Millal teavitusikooni kuvatakse. Võimalikud variandid on \"never\" (ei "
+"kuvata kunagi), \"critical\" (kriitilise täituvuse korral), \"low\" (aku "
+"madala täituvuse korral), \"charge\" (laadimise ajal), \"present\" (aku "
+"olemasolu korral) ja \"always\" (alati)."
+
+msgid "Hibernate button action"
+msgstr "Talveune nupu tegevus"
+
+msgid ""
+"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
+"failed."
+msgstr "Kas pärast uinaku või talveune nurjumist tuleks näidata teadet."
+
+msgid ""
+"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
+"charged."
+msgstr "Kas aku täislaetuse korral tuleks näidata teadet."
+
+msgid ""
+"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
+"low."
+msgstr "Kas aku madala täituvuse korral tuleks näidata teadet."
+
+msgid "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
+msgstr "Kas eelistuste ja statistika kirjed peaks kontekstimenüüd näha olema"
+
+msgid "If sounds should be used"
+msgstr "Kas helisid peab kasutama"
+
+msgid ""
+"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
+"requests have stopped the policy action."
+msgstr ""
+"Kas kasutatakse heliteadet kriitilise akutäituvuse korral või kui "
+"takistusnõue peatab tegevuse."
+
+msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
+msgstr "Kas enne uinumist peaks kontrollima protsessori koormust."
+
+msgid ""
+"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
+"disconnected"
+msgstr ""
+"Kas akusündmus võib esineda siis, kui kaas on suletud ja võrgutoidet pole"
+
+msgid ""
+"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
+"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
+"disconnected at a later time."
+msgstr ""
+"Kas kaane sulgemise akusündmus võib esineda (näiteks uinak suletud kaane ja "
+"akutoite korral), kui kaas suleti enne ja võrgutoide eemaldati hiljem"
+
+msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
+msgstr "Kas järelejäänud aja arvutamisel peaks kasutama õpitud profiili"
+
+msgid ""
+"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
+"turn this off for debugging."
+msgstr ""
+"Kas järelejäänud aja arvutamisel peaks kasutama õpitud profiili. Seda ei "
+"peaks muidu keelama, kui ainult silumiseks."
+
+msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
+msgstr "Kas madala täituvuse režiim peab võrgutoite korral olema lubatud"
+
+msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
+msgstr "Kas madala täituvuse režiim peab akutoite korral olema lubatud"
+
+msgid ""
+"If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
+"battery power."
+msgstr ""
+"Kas ekraani taustavalgust tuleb võrgu- ja akutoite vahel lülitades muuta."
+
+msgid ""
+"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
+"on AC power."
+msgstr ""
+"Kas võrgutoite korral peab energia säästmise eesmärgil ekraani tuhmistama "
+"või mitte."
+
+msgid ""
+"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
+"on battery power."
+msgstr ""
+"Kas akutoite korral peab energia säästmise eesmärgil ekraani tuhmistama või "
+"mitte."
+
+msgid ""
+"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
+"battery power."
+msgstr "Kas akutoite korral tuleb ekraani heledust vähendada."
+
+msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
+msgstr ""
+"Kas süsteemne madala täituvuse režiim peab võrgutoite korral olema lubatud"
+
+msgid ""
+"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
+msgstr ""
+"Kas süsteemne madala täituvuse režiim peab akutoite korral olema lubatud"
+
+msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
+msgstr "Kas kasutajat tuleb võrgutoite kadumisest teavitada."
+
+msgid ""
+"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
+"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
+msgstr ""
+"Kas teated peaksid sõltuma ajast. Kui see on väär, kasutatakse akutäituvuse "
+"protsenti, see võib aidata vigase ACPI BIOS'i korral."
+
+msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
+msgstr "Kas vigase aku korral tuleb anda madala täituvuse hoiatust"
+
+msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
+msgstr "Kas vigase aku korral tuleb anda madala täituvuse hoiatust."
+
+msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
+msgstr ""
+"Kas ümbervahetamiseks tagasi kutsutud aku korral tuleb näidata katkise aku "
+"hoiatust."
+
+msgid ""
+"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
+"this to false only if you know your battery is okay."
+msgstr ""
+"Kas ümbervahetamiseks tagasi kutsutud aku korral tuleb näidata katkise aku "
+"hoiatust. Kui sa tead, et akul pole midagi viga, siis nulli selle võtme "
+"väärtus."
+
+msgid "LCD brightness when on AC"
+msgstr "LCD heledus võrgutoite korral"
+
+msgid "LCD dimming amount when on battery"
+msgstr "Ekraani tuhmistamise aste akutoite korral"
+
+msgid "Laptop lid close action on battery"
+msgstr "Tegevus akutoitel oleva sülearvuti kaane sulgemisel"
+
+msgid "Laptop lid close action when on AC"
+msgstr "Tegevus võrgutoitel oleva sülearvuti kaane sulgemisel"
+
+msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
+msgstr "GNOME võtmerõnga lukustamine uinumisel"
+
+msgid "Lock screen on hibernate"
+msgstr "Ekraani lukustamine talveune korral"
+
+msgid "Lock screen on suspend"
+msgstr "Ekraani lukustamine uinaku korral"
+
+msgid "Lock screen when blanked"
+msgstr "Ekraani lukustamine selle puhastamisel"
+
+msgid "Method used to blank screen on AC"
+msgstr "Meetod ekraani tühjendamiseks võrgutoite korral"
+
+msgid "Method used to blank screen on battery"
+msgstr "Meetod ekraani tühjendamiseks akutoite korral"
+
+msgid "Notify on a low power"
+msgstr "Teavitamine madala täituvuse korral"
+
+msgid "Notify on a sleep failure"
+msgstr "Teadaanne uinaku nurjumisest"
+
+msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
+msgstr "Teavitamine võrgutoite kadumise korral"
+
+msgid "Notify when fully charged"
+msgstr "Teavitamine aku täislaadimise korral"
+
+msgid "Percentage action is taken"
+msgstr "Täituvusprotsent, mille juures tegevus sooritatakse"
+
+msgid "Percentage considered critical"
+msgstr "Kriitilise oleku protsent "
+
+msgid "Percentage considered low"
+msgstr "Madala taseme protsent"
+
+msgid "Power button action"
+msgstr "Toitenupu tegevus"
+
+msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
+msgstr "Taustavalguse heleduse vähendamine akutoite korral"
+
+msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
+msgstr ""
+"Võrgutoite korral jõudeoleku kestus sekundites enne kõvaketta pöörete "
+"vähendamist"
+
+msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
+msgstr ""
+"Akutoite korral jõudeoleku kestus sekundites enne kõvaketta pöörete "
+"vähendamist"
+
+msgid "Sleep timeout computer when on AC"
+msgstr "Uinaku alguse viivitus võrgutoitel"
+
+msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
+msgstr "Uinaku alguse viivitus UPS-itoitel"
+
+msgid "Sleep timeout computer when on battery"
+msgstr "Uinaku alguse viivitus akutoitel"
+
+msgid "Sleep timeout display when on AC"
+msgstr "Ekraani väljalülitamise viivitus võrgutoitel"
+
+msgid "Sleep timeout display when on UPS"
+msgstr "Ekraani väljalülitamise viivitus UPS-itoitel"
+
+msgid "Sleep timeout display when on battery"
+msgstr "Ekraani väljalülitamise viivitus akutoitel"
+
+msgid "Suspend button action"
+msgstr "Uinakunupu tegevus"
+
+msgid ""
+"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
+"are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
+msgstr ""
+"Võrgutoitel töötamisel ekraani tühjendamiseks kasutatav DPMS-meetod. "
+"Võimalikud väärtused on \"standby\" (ooterežiim), \"suspend\" (uinak) ja "
+"\"off\" (midagi ei tehta)."
+
+msgid ""
+"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
+"values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
+msgstr ""
+"Akutoitel töötamisel ekraani tühjendamiseks kasutatav DPMS-meetod. "
+"Võimalikud väärtused on \"standby\" (ooterežiim), \"suspend\" (uinak) ja "
+"\"off\" (midagi ei tehta)."
+
+msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
+msgstr "Uinaku nurjumise korral kasutajale näidatav URI"
+
+msgid ""
+"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
+"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr ""
+"UPS-i kriitilise täituvuse korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused "
+"on \"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak), \"shutdown\" (välja "
+"lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
+"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr ""
+"UPS-i madala täituvuse korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on "
+"\"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak), \"shutdown\" (välja "
+"lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
+"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr ""
+"Aku kriitilise täituvuse korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on "
+"\"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak), \"shutdown\" (välja "
+"lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
+"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
+"\"nothing\"."
+msgstr ""
+"Kaane sulgemisel sooritatav tegevus, kui sülearvuti on võrgutoitel. "
+"Võimalikud väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), "
+"\"blank\" (ekraani tühjendamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
+"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
+"and \"nothing\"."
+msgstr ""
+"Kaane sulgemisel sooritatav tegevus, kui sülearvuti on akutoitel. Võimalikud "
+"väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"blank"
+"\" (ekraani tühjendamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
+"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
+"\"nothing\"."
+msgstr ""
+"Talveune nupu vajutamisel sooritatav tegevus.Võimalikud väärtused on "
+"\"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"interactive\" (küsitakse), "
+"\"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
+"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
+"\"."
+msgstr ""
+"Voolunupu vajutamise korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on "
+"\"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"interactive\" (küsitakse), "
+"\"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
+"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
+"\"nothing\"."
+msgstr ""
+"Uinaku nupu vajutamisel sooritatav tegevus.Võimalikud väärtused on \"suspend"
+"\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"interactive\" (küsitakse), \"shutdown"
+"\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
+
+msgid ""
+"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
+"computer is on AC power."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites enne ekraani väljalülitamist, kui arvuti on võrgutoitel."
+
+msgid ""
+"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
+"before it goes to sleep."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, mille järel võrgutoitel arvuti alustab uinakut, kui "
+"seda pole kasutatud."
+
+msgid ""
+"The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive "
+"before it goes to sleep."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, mille järel UPS-itoitel arvuti alustab uinakut, kui "
+"seda pole kasutatud."
+
+msgid ""
+"The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive "
+"before the display goes to sleep."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, mille järel ekraan lülitatakse välja, kui arvutit pole "
+"kasutatud ja see on UPS-itoitel."
+
+msgid ""
+"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
+"inactive before it goes to sleep."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, mille järel akutoitel arvuti alustab uinakut, kui seda "
+"pole kasutatud."
+
+msgid ""
+"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
+"inactive before the display goes to sleep."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, mille järel ekraan lülitatakse välja, kui arvutit pole "
+"kasutatud ja see on akutoitel."
+
+msgid ""
+"The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
+"Possible values are between 0 and 100."
+msgstr ""
+"Akutoite korral kuva tuhmistamiseks kasutatav heledusaste. Võimalikud "
+"väärtused on arvud nullist sajani."
+
+msgid ""
+"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
+"0 and 100."
+msgstr ""
+"Kuva heledusaste võrgutoite korral. Võimalikud väärtused on arvud nullist "
+"sajani."
+
+msgid "The brightness of the screen when idle"
+msgstr "Ekraani heledus jõudeoleku korral"
+
+msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
+msgstr "Ekraani tuhmistamiseks vajalik jõudeoleku vaikimisi aeg"
+
+msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
+msgstr ""
+"Vaikimisi aeg, kui kaua peab arvuti ekraani tuhmistamiseks jõude olema."
+
+msgid "The default configuration version"
+msgstr "Vaikimisi seadistuste versioon"
+
+msgid "The default graph type to show in the statistics window"
+msgstr "Vaikimisi graafiku tüüp statistikaaknas"
+
+msgid "The default graph type to show in the statistics window."
+msgstr "Vaikimisi graafiku tüüp statistikaaknas."
+
+msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
+msgstr "Graafiku X-teljel näidatav suurim kestus."
+
+msgid "The maximum time displayed on the graph"
+msgstr "Graafikul näidatav suurim kestus"
+
+msgid ""
+"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
+msgstr ""
+"Jõudeaeg sekundites, mille möödudes vähendatakse võrgutoitel olles kõvaketta "
+"pöördeid."
+
+msgid ""
+"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery "
+"power."
+msgstr ""
+"Jõudeaeg sekundites, mille möödudes vähendatakse akutoitel olles kõvaketta "
+"pöördeid."
+
+msgid ""
+"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
+"when use_time_for_policy is false."
+msgstr ""
+"Aku täituvus protsentides, mis loetakse kriitiliseks. Kehtib ainult siis, "
+"kui use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid ""
+"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
+"use_time_for_policy is false."
+msgstr ""
+"Aku täituvus protsentides, mis loetakse madalaks. Kehtib ainult siis, kui "
+"use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid ""
+"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
+"valid when use_time_for_policy is false."
+msgstr ""
+"Aku täituvus protsentides, mille puhul sooritatakse kriitilise täituvuse "
+"tegevus. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid ""
+"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
+"Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr ""
+"Aku järelejäänud aeg sekundites, millal sooritatakse kriitilise täituvuse "
+"tegevus. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid ""
+"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
+"Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr ""
+"Aku järelejäänud aeg sekundites, mis loetakse kriitiliseks. Kehtib ainult "
+"siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid ""
+"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
+"valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr ""
+"Aku järelejäänud aeg sekundites, mis loetakse madalaks täituvuseks. Kehtib "
+"ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid "The time remaining when action is taken"
+msgstr "Pärast tegevust jääv aeg"
+
+msgid "The time remaining when critical"
+msgstr "Pärast kriitilist piiri jäänud aeg"
+
+msgid "The time remaining when low"
+msgstr "Pärast madalat täituvust jäänud aeg"
+
+msgid ""
+"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
+"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
+msgstr ""
+"Mismoodi arvuti jõudeoleku korral uinutatakse. Võimalikud väärtused on "
+"\"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak) ja \"nothing\" (midagi ei "
+"tehta)."
+
+msgid ""
+"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
+"it is used so that configure changes between versions can be detected."
+msgstr ""
+"Paigaldatud skeemi versioon. See väärtus ei ole muutmiseks, vaid seda "
+"kasutatakse selleks, et tuvastada muutuseid häälestuses."
+
+msgid ""
+"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
+"Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr ""
+"Sellist ekraaniheledust kasutatakse siis, kui sessioon on jõude. Kehtib "
+"ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
+
+msgid "UPS critical low action"
+msgstr "UPS-i kriitilise täituvustaseme tegevus"
+
+msgid "UPS low power action"
+msgstr "UPS-i madala täituvustaseme tegevus"
+
+msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
+msgstr "Gnome-ekraanisäästja lukustussätete kasutamine"
+
+msgid ""
+"When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
+"Leave this blank if the button should not be shown."
+msgstr ""
+"Uinaku nurjumise korral võib kasutajale näidata nuppu, mis aitab teda "
+"olukorra lahendamisel. Kui seda nuppu ei pea kuvama, siis jäta käesolev "
+"väärtus tühjaks."
+
+msgid "When to show the notification icon"
+msgstr "Millal tuleb teavitusikooni näidata."
+
+msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
+msgstr "Kas võrguhaldur peab uinaku ajaks ühenduse katkestama"
+
+msgid ""
+"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
+"and connect on resume."
+msgstr ""
+"Kas võrguhaldur peaks enne uinakut või talveund lahti ühenduma ning "
+"naasmisel uuesti ühenduma."
+
+msgid ""
+"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
+"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
+msgstr ""
+"Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse, enne kui arvuti siseneb talveunne. See "
+"tähendab, et naasmisel on vaja võtmerõngas uuesti avada."
+
+msgid ""
+"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
+"means the keyring will have to be unlocked on resume."
+msgstr ""
+"Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse, enne kui arvuti alustab uinakut. See "
+"tähendab, et naasmisel on vaja võtmerõngas uuesti avada."
+
+msgid ""
+"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
+"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
+msgstr ""
+"Kas ekraan lukustatakse, kui arvuti ärkab talveunest. Seda kasutatakse "
+"ainult siis, kui lock_use_screensaver_settings pole tõene."
+
+msgid ""
+"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
+"used if lock_use_screensaver_settings is false."
+msgstr ""
+"Kas ekraan lukustatakse, kui arvuti ärkab uinakust. Seda kasutatakse ainult "
+"siis, kui lock_use_screensaver_settings pole tõene."
+
+msgid ""
+"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
+"lock_use_screensaver_settings is false."
+msgstr ""
+"Kas ekraan lukustatakse, kui arvuti ekraan lülitatakse välja. Seda "
+"kasutatakse ainult siis, kui lock_use_screensaver_settings pole tõene."
+
+msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
+msgstr ""
+"Kas jõudeoleku korral tuleb alustada talveund, teha uinak või ei pea midagi "
+"tegema"
+
+msgid ""
+"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
+"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
+msgstr ""
+"Kas kasutada gnome-screensaver'i ekraanilukustamise sätteid ekraani "
+"lukustamisel pärast talveund, uinakut või ekraani tühjendamist."
+
+msgid "Whether to use time-based notifications"
+msgstr "Kas kasutada ajapõhiseid teateid"
+
+msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
+msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse telgede pealkirju"
+
+msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
+msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse telgede pealkirju."
+
+msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
+msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse sündmuseid"
+
+msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
+msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse sündmuseid."
+
+msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
+msgstr "Kas graafikut silutakse"
+
+msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
+msgstr "Kas graafikut silutakse."
+
 msgid "Configure power management"
 msgstr "Vooluhalduse seadistamine"
 
@@ -166,6 +778,9 @@ msgstr "<b>Kuva</b>"
 msgid "<b>Notification Area</b>"
 msgstr "<b>Teateala</b>"
 
+msgid "Closes the program"
+msgstr "Programmi sulgemine"
+
 msgid "Di_m display when idle"
 msgstr "_Jõudeolekus kuva tuhmistamine"
 
@@ -229,6 +844,9 @@ msgstr "_Uinutamise nupu vajutamisel:"
 msgid "When the power _button is pressed:"
 msgstr "_Sisselülitamise nupu vajutamisel:"
 
+msgid "_Always display an icon"
+msgstr "Ikooni kuvatakse _alati"
+
 msgid "_Never display an icon"
 msgstr "Ikooni ei kuvata _mitte kunagi"
 
@@ -238,27 +856,6 @@ msgstr "_Kuvatakse ainult juhul, kui aku täituvus on madal"
 msgid "_Reduce backlight brightness"
 msgstr "_Taustavalgustuse heledust vähendatakse"
 
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Lülitatakse arvuti välja"
-
-msgid "Suspend"
-msgstr "Alustatakse uinakut"
-
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Alustatakse talveund"
-
-msgid "Blank screen"
-msgstr "Tühjendatakse ekraan"
-
-msgid "Ask me"
-msgstr "Küsitakse kasutajalt"
-
-msgid "Do nothing"
-msgstr "Ei tehta midagi"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Mitte kunagi"
-
 #. command line argument
 msgid "Set the current brightness"
 msgstr "Määra praegune heledustase"
@@ -484,7 +1081,8 @@ msgstr "Aku võib olla ümbervahetamiseks tagasi kutsutud"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at risk.\n"
+"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
+"risk.\n"
 "\n"
 "For more information visit the battery recall website."
 msgstr ""
@@ -509,8 +1107,12 @@ msgstr "Aku võib katki olla"
 
 #. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
 #, c-format
-msgid "Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or broken."
-msgstr "Arvuti aku mahtuvus on väga väike (%1.1f%%) ja see tähendab, et aku võib olla kas vana või vigane."
+msgid ""
+"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
+"broken."
+msgstr ""
+"Arvuti aku mahtuvus on väga väike (%1.1f%%) ja see tähendab, et aku võib "
+"olla kas vana või vigane."
 
 #. TRANSLATORS: show the charged notification
 msgid "Battery Charged"
@@ -658,7 +1260,8 @@ msgstr "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis jääb ta peagi talveunne."
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
 #, c-format
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
-msgstr "Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis lülitab ta ennast peagi välja."
+msgstr ""
+"Kui arvutit vooluvõrku ei ühendata, siis lülitab ta ennast peagi välja."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
@@ -667,71 +1270,124 @@ msgstr "UPS on kriitiliselt tühi"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
 #, c-format
-msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your computer to avoid losing data."
-msgstr "UPS suudab arvutit toita veel ligikaudu <b>%s</b> (%.0f%%). Andmete kaotsimineku vältimiseks taasta võrgutoide."
+msgid ""
+"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
+"your computer to avoid losing data."
+msgstr ""
+"UPS suudab arvutit toita veel ligikaudu <b>%s</b> (%.0f%%). Andmete "
+"kaotsimineku vältimiseks taasta võrgutoide."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr "Juhtmeta hiire aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
+msgstr ""
+"Juhtmeta hiire aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
+"seda ei laadita."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr "Juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
+msgstr ""
+"Juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti "
+"välja, kui seda ei laadita."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr "PDA aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
+"not charged."
+msgstr ""
+"PDA aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei "
+"laadita."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr "Mobiiltelefoni aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
+msgstr ""
+"Mobiiltelefoni aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
+"seda ei laadita."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr "Meediaesitaja aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
+"functioning if not charged."
+msgstr ""
+"Meediaesitaja aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
+"seda ei laadita."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr "Tahvelarvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
+"if not charged."
+msgstr ""
+"Tahvelarvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui "
+"seda ei laadita."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
 #, c-format
-msgid "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon shutdown if not charged."
-msgstr "�hendatud arvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, kui seda ei laadita."
+msgid ""
+"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
+"shutdown if not charged."
+msgstr ""
+"�hendatud arvuti aku on peaaegu tühi (%.0f%%). Seade lülitub varsti välja, "
+"kui seda ei laadita."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-msgid "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the battery becomes completely empty."
-msgstr "Aku täituvus on alla kriitilise piiri, see arvuti <b>lülitub välja</b> kui aku päris tühjaks saab."
+msgid ""
+"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
+"b> when the battery becomes completely empty."
+msgstr ""
+"Aku täituvus on alla kriitilise piiri, see arvuti <b>lülitub välja</b> kui "
+"aku päris tühjaks saab."
 
 #. TRANSLATORS: computer will suspend
-msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in a suspended state."
-msgstr "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti uinub. <br/><b>Märkus:</b> ka uinaku ajal tarvitab arvuti natukene voolu."
+msgid ""
+"The battery is below the critical level and this computer is about to "
+"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
+"computer in a suspended state."
+msgstr ""
+"Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti uinub. <br/><b>Märkus:"
+"</b> ka uinaku ajal tarvitab arvuti natukene voolu."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to hibernate."
+msgid ""
+"The battery is below the critical level and this computer is about to "
+"hibernate."
 msgstr "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ning see arvuti läheb talveunne."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to shutdown."
+msgid ""
+"The battery is below the critical level and this computer is about to "
+"shutdown."
 msgstr "Aku täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti seisatakse."
 
 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
-msgid "UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the UPS becomes completely empty."
-msgstr "UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja arvuti <b>lülitatakse</b> UPS-i täielikul tühjenemisel <b>välja</b>."
+msgid ""
+"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
+"when the UPS becomes completely empty."
+msgstr ""
+"UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri, UPS-i täielikul tühjenemisel "
+"<b>lülitub arvuti välja</b>."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
-msgstr "UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu läheb arvuti talveunne."
+msgid ""
+"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
+msgstr ""
+"UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu läheb arvuti talveunne."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
-msgstr "UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti seisatakse."
+msgid ""
+"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
+msgstr ""
+"UPS-i täituvus on alla kriitilise piiri ja seetõttu arvuti lülitatakse välja."
 
 #. TRANSLATORS: there was in install problem
 msgid "Install problem!"
@@ -739,12 +1395,37 @@ msgstr "Paigaldusprobleem!"
 
 #. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
 msgid ""
-"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed correctly.\n"
+"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
+"correctly.\n"
 "Please contact your computer administrator."
 msgstr ""
 "GNOME vooluhalduri sätete vaikeväärtused pole korralikult paigaldatud.\n"
 "Palun võta ühendust oma arvuti haldajaga."
 
+msgid "GNOME Power Preferences"
+msgstr "GNOME voolutarbimiseelistused"
+
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Lülitatakse arvuti välja"
+
+msgid "Suspend"
+msgstr "Alustatakse uinakut"
+
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Alustatakse talveund"
+
+msgid "Blank screen"
+msgstr "Tühjendatakse ekraan"
+
+msgid "Ask me"
+msgstr "Küsitakse kasutajalt"
+
+msgid "Do nothing"
+msgstr "Ei tehta midagi"
+
+msgid "Never"
+msgstr "Mitte kunagi"
+
 #. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
 msgid "Rate"
 msgstr "Kiirus"
@@ -965,27 +1646,32 @@ msgstr "ATA kontroller"
 msgid "Intel wireless adaptor"
 msgstr "Intel'i wifiadapter"
 
-#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically
+#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically.
+#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
+#. * This is shown when the timer wakes up.
 #, c-format
 msgid "Timer %s"
 msgstr "Taimer %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a task that's woken up from sleeping
+#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
+#. * This is shown when the task wakes up.
 #, c-format
 msgid "Sleep %s"
 msgstr "Uinak %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a new realtime task
+#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
 #, c-format
 msgid "New task %s"
 msgstr "Uus ülesanne %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is a task thats woken to check state
+#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
+#. * This is shown when the task wakes up.
 #, c-format
 msgid "Wait %s"
 msgstr "Ootamine %s"
 
-#. TRANSLATORS: a work queue is a list of work that has to be done
+#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
+#. * A work queue is a list of work that has to be done.
 #, c-format
 msgid "Work queue %s"
 msgstr "Töö ootejärjekord %s"
@@ -995,12 +1681,12 @@ msgstr "Töö ootejärjekord %s"
 msgid "Network route flush %s"
 msgstr "Võrgupuhvri tühjendamine %s"
 
-#. TRANSLATORS: activity on the USB bus
+#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
 #, c-format
 msgid "USB activity %s"
 msgstr "USB aktiivsus %s"
 
-#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer
+#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
 #, c-format
 msgid "Wakeup %s"
 msgstr "Ã?ratus %s"
@@ -1062,70 +1748,63 @@ msgstr "Vali see seade käivitumisel"
 msgid "Processor"
 msgstr "Protsessor"
 
-#. TRANSLATORS: % is a timestring, e.g. "6 hours 10 minutes"
-#, c-format
-msgid "%s remaining"
-msgstr "%s lõpuni"
-
 #. preferences
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Eelistused"
 
-#. TRANSLATORS: device not present
-#, c-format
-msgid "%s not present"
-msgstr "%s pole ühendatud"
-
 #. TRANSLATORS: a phone is charging
 #. TRANSLATORS: device is charging, but we only have a percentage
 #, c-format
-msgid "%s charging"
-msgstr "%s on laadimisel"
+msgid "%s charging (%.1f%%)"
+msgstr "%s laadimine (%.1f%%)"
 
-#. TRANSLATORS: the device is charged
+#. TRANSLATORS: The laptop battery is fully charged, and we know a time
 #, c-format
-msgid "%s is charged"
-msgstr "%s on täis laetud"
+msgid ""
+"Battery is fully charged.\n"
+"Provides %s laptop runtime"
+msgstr ""
+"Aku on täiesti täis.\n"
+"See tagab sülearvuti tööajaks %s"
 
-#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time
+#. TRANSLATORS: the device is fully charged
 #, c-format
-msgid "provides %s laptop runtime"
-msgstr "see tagab sülearvuti tööajaks %s"
+msgid "%s is fully charged"
+msgstr "%s on täiesti täis laetud"
 
 #. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
 #, c-format
-msgid "%s %s remaining"
-msgstr "%s lõpuni %s"
+msgid "%s %s remaining (%.1f%%)"
+msgstr "%s %s jäänud (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
 #, c-format
-msgid "%s discharging"
-msgstr "%s tühjeneb"
-
-#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
-#, c-format
-msgid "%s %s until charged"
-msgstr "%s täislaadimiseni %s"
+msgid "%s discharging (%.1f%%)"
+msgstr "%s tühjenemine (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty
 #, c-format
-msgid "provides %s battery runtime"
-msgstr "aku suudab nüüd toita %s"
+msgid ""
+"%s %s until charged (%.1f%%)\n"
+"Provides %s battery runtime"
+msgstr ""
+"%s %s täitumiseni (%.1f%%)\n"
+"Aku suudab nüüd toita %s"
 
-#. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
+#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
 #, c-format
-msgid "%s waiting to discharge"
-msgstr "%s on tühjenemise ootel"
+msgid "%s %s until charged (%.1f%%)"
+msgstr "%s %s täitumiseni (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
 #, c-format
-msgid "%s waiting to charge"
-msgstr "%s on laadimise ootel"
+msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
+msgstr "%s on tühjenemise ootel (%.1f%%)"
 
-#. TRANSLATORS: when the device has no charge left
+#. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
 #, c-format
-msgid "%s empty"
-msgstr "%s on tühi"
+msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
+msgstr "%s on laadimise ootel (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
 msgid "Product:"
@@ -1315,404 +1994,8 @@ msgstr "Laadimise ootel"
 msgid "Waiting to discharge"
 msgstr "Tühjenemise ootel"
 
-#~ msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
-#~ msgstr "Sülearvuti ekraani heleduse muutmine"
-
-#~ msgid "Brightness Applet"
-#~ msgstr "Heleduse rakend"
-
-#~ msgid "Brightness Applet Factory"
-#~ msgstr "Heleduse rakendi factory"
-
-#~ msgid "Factory for Brightness Applet"
-#~ msgstr "Heleduse rakendi factory"
-
-#~ msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
-#~ msgstr "Voolusäästmisele kasutajapoolsete takistuste seadmine"
-
-#~ msgid "Factory for Inhibit Applet"
-#~ msgstr "Vooluhalduri takistamise rakendi factory"
-
-#~ msgid "Inhibit Applet"
-#~ msgstr "Vooluhalduri takistamise rakend"
-
-#~ msgid "Inhibit Applet Factory"
-#~ msgstr "Vooluhalduri takistamise rakendi factory"
-
-#~ msgid "Allow backlight brightness adjustment"
-#~ msgstr "Taustavalguse heleduse sättimise lubamine"
-
-#~ msgid "Battery critical low action"
-#~ msgstr "Aku kriitilise täituvustaseme tegevus"
-
-#~ msgid "Check CPU load before sleeping"
-#~ msgstr "Enne puhkerežiimi siirdumist kontrollitakse protsessori koormust"
-
-#~ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
-#~ msgstr "Ekraani tuhmistamine teatud jõudeaja järel, kui ollakse võrgutoitel"
-
-#~ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
-#~ msgstr "Ekraani tuhmistamine teatud jõudeaja järel, kui ollakse akutoitel"
-
-#~ msgid "Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", \"low\", \"critical\", \"charge\", and \"present\"."
-#~ msgstr "Millal teavitusikooni kuvatakse. Võimalikud variandid on \"never\" (ei kuvata kunagi), \"critical\" (kriitilise täituvuse korral), \"low\" (aku madala täituvuse korral), \"charge\" (laadimise ajal) ja \"present\" (aku olemasolu korral)."
-
-#~ msgid "Hibernate button action"
-#~ msgstr "Talveune nupu tegevus"
-
-#~ msgid "If a notification message should be displayed after suspend or hibernate failed."
-#~ msgstr "Kas pärast uinaku või talveune nurjumist tuleks näidata teadet."
-
-#~ msgid "If a notification message should be displayed when the battery is fully charged."
-#~ msgstr "Kas aku täislaetuse korral tuleks näidata teadet."
-
-#~ msgid "If a notification message should be displayed when the battery is getting low."
-#~ msgstr "Kas aku madala täituvuse korral tuleks näidata teadet."
-
-#~ msgid "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
-#~ msgstr "Kas eelistuste ja statistika kirjed peaks kontekstimenüüd näha olema"
-
-#~ msgid "If sounds should be used"
-#~ msgstr "Kas helisid peab kasutama"
-
-#~ msgid "If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit requests have stopped the policy action."
-#~ msgstr "Kas kasutatakse heliteadet kriitilise akutäituvuse korral või kui takistusnõue peatab tegevuse."
-
-#~ msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
-#~ msgstr "Kas enne uinumist peaks kontrollima protsessori koormust."
-
-#~ msgid "If the battery event should occur when the lid is shut and the power disconnected"
-#~ msgstr "Kas akusündmus võib esineda siis, kui kaas on suletud ja võrgutoidet pole"
-
-#~ msgid "If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power disconnected at a later time."
-#~ msgstr "Kas kaane sulgemise akusündmus võib esineda (näiteks uinak suletud kaane ja akutoite korral), kui kaas suleti enne ja võrgutoide eemaldati hiljem"
-
-#~ msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
-#~ msgstr "Kas järelejäänud aja arvutamisel peaks kasutama õpitud profiili"
-
-#~ msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only turn this off for debugging."
-#~ msgstr "Kas järelejäänud aja arvutamisel peaks kasutama õpitud profiili. Seda ei peaks muidu keelama, kui ainult silumiseks."
-
-#~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
-#~ msgstr "Kas madala täituvuse režiim peab võrgutoite korral olema lubatud"
-
-#~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
-#~ msgstr "Kas madala täituvuse režiim peab akutoite korral olema lubatud"
-
-#~ msgid "If the screen brightness should be changed when switching between AC and battery power."
-#~ msgstr "Kas ekraani taustavalgust tuleb võrgu- ja akutoite vahel lülitades muuta."
-
-#~ msgid "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when on AC power."
-#~ msgstr "Kas võrgutoite korral peab energia säästmise eesmärgil ekraani tuhmistama või mitte."
-
-#~ msgid "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when on battery power."
-#~ msgstr "Kas akutoite korral peab energia säästmise eesmärgil ekraani tuhmistama või mitte."
-
-#~ msgid "If the screen should be reduced in brightness when the computer is on battery power."
-#~ msgstr "Kas akutoite korral tuleb ekraani heledust vähendada."
-
-#~ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
-#~ msgstr "Kas süsteemne madala täituvuse režiim peab võrgutoite korral olema lubatud"
-
-#~ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
-#~ msgstr "Kas süsteemne madala täituvuse režiim peab akutoite korral olema lubatud"
-
-#~ msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
-#~ msgstr "Kas kasutajat tuleb võrgutoite kadumisest teavitada."
-
-#~ msgid "If time based notifications should be used. If set to false, then the percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
-#~ msgstr "Kas teated peaksid sõltuma ajast. Kui see on väär, kasutatakse akutäituvuse protsenti, see võib aidata vigase ACPI BIOS'i korral."
-
-#~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
-#~ msgstr "Kas vigase aku korral tuleb anda madala täituvuse hoiatust"
-
-#~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
-#~ msgstr "Kas vigase aku korral tuleb anda madala täituvuse hoiatust."
-
-#~ msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
-#~ msgstr "Kas ümbervahetamiseks tagasi kutsutud aku korral tuleb näidata katkise aku hoiatust."
-
-#~ msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set this to false only if you know your battery is okay."
-#~ msgstr "Kas ümbervahetamiseks tagasi kutsutud aku korral tuleb näidata katkise aku hoiatust. Kui sa tead, et akul pole midagi viga, siis nulli selle võtme väärtus."
-
-#~ msgid "LCD brightness when on AC"
-#~ msgstr "LCD heledus võrgutoite korral"
-
-#~ msgid "LCD dimming amount when on battery"
-#~ msgstr "Ekraani tuhmistamise aste akutoite korral"
-
-#~ msgid "Laptop lid close action on battery"
-#~ msgstr "Tegevus akutoitel oleva sülearvuti kaane sulgemisel"
-
-#~ msgid "Laptop lid close action when on AC"
-#~ msgstr "Tegevus võrgutoitel oleva sülearvuti kaane sulgemisel"
-
-#~ msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
-#~ msgstr "GNOME võtmerõnga lukustamine uinumisel"
-
-#~ msgid "Lock screen on hibernate"
-#~ msgstr "Ekraani lukustamine talveune korral"
-
-#~ msgid "Lock screen on suspend"
-#~ msgstr "Ekraani lukustamine uinaku korral"
-
-#~ msgid "Lock screen when blanked"
-#~ msgstr "Ekraani lukustamine selle puhastamisel"
-
-#~ msgid "Method used to blank screen on AC"
-#~ msgstr "Meetod ekraani tühjendamiseks võrgutoite korral"
-
-#~ msgid "Method used to blank screen on battery"
-#~ msgstr "Meetod ekraani tühjendamiseks akutoite korral"
-
-#~ msgid "Notify on a low power"
-#~ msgstr "Teavitamine madala täituvuse korral"
-
-#~ msgid "Notify on a sleep failure"
-#~ msgstr "Teadaanne uinaku nurjumisest"
-
-#~ msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
-#~ msgstr "Teavitamine võrgutoite kadumise korral"
-
-#~ msgid "Notify when fully charged"
-#~ msgstr "Teavitamine aku täislaadimise korral"
-
-#~ msgid "Percentage action is taken"
-#~ msgstr "Täituvusprotsent, mille juures tegevus sooritatakse"
-
-#~ msgid "Percentage considered critical"
-#~ msgstr "Kriitilise oleku protsent "
-
-#~ msgid "Percentage considered low"
-#~ msgstr "Madala taseme protsent"
-
-#~ msgid "Power button action"
-#~ msgstr "Toitenupu tegevus"
-
-#~ msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
-#~ msgstr "Taustavalguse heleduse vähendamine akutoite korral"
-
-#~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
-#~ msgstr "Võrgutoite korral jõudeoleku kestus sekundites enne kõvaketta pöörete vähendamist"
-
-#~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
-#~ msgstr "Akutoite korral jõudeoleku kestus sekundites enne kõvaketta pöörete vähendamist"
-
-#~ msgid "Sleep timeout computer when on AC"
-#~ msgstr "Uinaku alguse viivitus võrgutoitel"
-
-#~ msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
-#~ msgstr "Uinaku alguse viivitus UPS-itoitel"
-
-#~ msgid "Sleep timeout computer when on battery"
-#~ msgstr "Uinaku alguse viivitus akutoitel"
-
-#~ msgid "Sleep timeout display when on AC"
-#~ msgstr "Ekraani väljalülitamise viivitus võrgutoitel"
-
-#~ msgid "Sleep timeout display when on UPS"
-#~ msgstr "Ekraani väljalülitamise viivitus UPS-itoitel"
-
-#~ msgid "Sleep timeout display when on battery"
-#~ msgstr "Ekraani väljalülitamise viivitus akutoitel"
-
-#~ msgid "Suspend button action"
-#~ msgstr "Uinakunupu tegevus"
-
-#~ msgid "The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
-#~ msgstr "Võrgutoitel töötamisel ekraani tühjendamiseks kasutatav DPMS-meetod. Võimalikud väärtused on \"standby\" (ooterežiim), \"suspend\" (uinak) ja \"off\" (midagi ei tehta)."
-
-#~ msgid "The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
-#~ msgstr "Akutoitel töötamisel ekraani tühjendamiseks kasutatav DPMS-meetod. Võimalikud väärtused on \"standby\" (ooterežiim), \"suspend\" (uinak) ja \"off\" (midagi ei tehta)."
-
-#~ msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
-#~ msgstr "Uinaku nurjumise korral kasutajale näidatav URI"
-
-#~ msgid "The action to take when the UPS is critically low. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "UPS-i kriitilise täituvuse korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on \"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak), \"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "UPS-i madala täituvuse korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on \"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak), \"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the battery is critically low. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Aku kriitilise täituvuse korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on \"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak), \"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Kaane sulgemisel sooritatav tegevus, kui sülearvuti on võrgutoitel. Võimalikud väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"blank\" (ekraani tühjendamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Kaane sulgemisel sooritatav tegevus, kui sülearvuti on akutoitel. Võimalikud väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"blank\" (ekraani tühjendamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Talveune nupu vajutamisel sooritatav tegevus.Võimalikud väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"interactive\" (küsitakse), \"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the system power button is pressed. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Voolunupu vajutamise korral ette võetav tegevus. Võimalikud väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"interactive\" (küsitakse), \"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The action to take when the system suspend button is pressed. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Uinaku nupu vajutamisel sooritatav tegevus.Võimalikud väärtused on \"suspend\" (uinak), \"hibernate\" (talveuni), \"interactive\" (küsitakse), \"shutdown\" (välja lülitamine) ja \"nothing\" (mitte midagi)."
-
-#~ msgid "The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the computer is on AC power."
-#~ msgstr "Viivitus sekundites enne ekraani väljalülitamist, kui arvuti on võrgutoitel."
-
-#~ msgid "The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive before it goes to sleep."
-#~ msgstr "Viivitus sekundites, mille järel võrgutoitel arvuti alustab uinakut, kui seda pole kasutatud."
-
-#~ msgid "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before it goes to sleep."
-#~ msgstr "Viivitus sekundites, mille järel UPS-itoitel arvuti alustab uinakut, kui seda pole kasutatud."
-
-#~ msgid "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before the display goes to sleep."
-#~ msgstr "Viivitus sekundites, mille järel ekraan lülitatakse välja, kui arvutit pole kasutatud ja see on UPS-itoitel."
-
-#~ msgid "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be inactive before it goes to sleep."
-#~ msgstr "Viivitus sekundites, mille järel akutoitel arvuti alustab uinakut, kui seda pole kasutatud."
-
-#~ msgid "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be inactive before the display goes to sleep."
-#~ msgstr "Viivitus sekundites, mille järel ekraan lülitatakse välja, kui arvutit pole kasutatud ja see on akutoitel."
-
-#~ msgid "The amount to dim the brightness of the display when on battery power. Possible values are between 0 and 100."
-#~ msgstr "Akutoite korral kuva tuhmistamiseks kasutatav heledusaste. Võimalikud väärtused on arvud nullist sajani."
-
-#~ msgid "The brightness of the display when on AC power. Possible values are between 0 and 100."
-#~ msgstr "Kuva heledusaste võrgutoite korral. Võimalikud väärtused on arvud nullist sajani."
-
-#~ msgid "The brightness of the screen when idle"
-#~ msgstr "Ekraani heledus jõudeoleku korral"
-
-#~ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
-#~ msgstr "Ekraani tuhmistamiseks vajalik jõudeoleku vaikimisi aeg"
-
-#~ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
-#~ msgstr "Vaikimisi aeg, kui kaua peab arvuti ekraani tuhmistamiseks jõude olema."
-
-#~ msgid "The default configuration version"
-#~ msgstr "Vaikimisi seadistuste versioon"
-
-#~ msgid "The default graph type to show in the statistics window"
-#~ msgstr "Vaikimisi graafiku tüüp statistikaaknas"
-
-#~ msgid "The default graph type to show in the statistics window."
-#~ msgstr "Vaikimisi graafiku tüüp statistikaaknas."
-
-#~ msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
-#~ msgstr "Graafiku X-teljel näidatav suurim kestus."
-
-#~ msgid "The maximum time displayed on the graph"
-#~ msgstr "Graafikul näidatav suurim kestus"
-
-#~ msgid "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
-#~ msgstr "Jõudeaeg sekundites, mille möödudes vähendatakse võrgutoitel olles kõvaketta pöördeid."
-
-#~ msgid "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery power."
-#~ msgstr "Jõudeaeg sekundites, mille möödudes vähendatakse akutoitel olles kõvaketta pöördeid."
-
-#~ msgid "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid when use_time_for_policy is false."
-#~ msgstr "Aku täituvus protsentides, mis loetakse kriitiliseks. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use_time_for_policy is false."
-#~ msgstr "Aku täituvus protsentides, mis loetakse madalaks. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only valid when use_time_for_policy is false."
-#~ msgstr "Aku täituvus protsentides, mille puhul sooritatakse kriitilise täituvuse tegevus. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. Only valid when use_time_for_policy is true."
-#~ msgstr "Aku järelejäänud aeg sekundites, millal sooritatakse kriitilise täituvuse tegevus. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. Only valid when use_time_for_policy is true."
-#~ msgstr "Aku järelejäänud aeg sekundites, mis loetakse kriitiliseks. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only valid when use_time_for_policy is true."
-#~ msgstr "Aku järelejäänud aeg sekundites, mis loetakse madalaks täituvuseks. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "The time remaining when action is taken"
-#~ msgstr "Pärast tegevust jääv aeg"
-
-#~ msgid "The time remaining when critical"
-#~ msgstr "Pärast kriitilist piiri jäänud aeg"
-
-#~ msgid "The time remaining when low"
-#~ msgstr "Pärast madalat täituvust jäänud aeg"
-
-#~ msgid "The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
-#~ msgstr "Mismoodi arvuti jõudeoleku korral uinutatakse. Võimalikud väärtused on \"hibernate\" (talveuni), \"suspend\" (uinak) ja \"nothing\" (midagi ei tehta)."
-
-#~ msgid "The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, it is used so that configure changes between versions can be detected."
-#~ msgstr "Paigaldatud skeemi versioon. See väärtus ei ole muutmiseks, vaid seda kasutatakse selleks, et tuvastada muutuseid häälestuses."
-
-#~ msgid "This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. Only valid when use_time_for_policy is true."
-#~ msgstr "Sellist ekraaniheledust kasutatakse siis, kui sessioon on jõude. Kehtib ainult siis, kui use_time_for_policy pole tõene."
-
-#~ msgid "UPS critical low action"
-#~ msgstr "UPS-i kriitilise täituvustaseme tegevus"
-
-#~ msgid "UPS low power action"
-#~ msgstr "UPS-i madala täituvustaseme tegevus"
-
-#~ msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
-#~ msgstr "Gnome-ekraanisäästja lukustussätete kasutamine"
-
-#~ msgid "When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. Leave this blank if the button should not be shown."
-#~ msgstr "Uinaku nurjumise korral võib kasutajale näidata nuppu, mis aitab teda olukorra lahendamisel. Kui seda nuppu ei pea kuvama, siis jäta käesolev väärtus tühjaks."
-
-#~ msgid "When to show the notification icon"
-#~ msgstr "Millal tuleb teavitusikooni näidata."
-
-#~ msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
-#~ msgstr "Kas võrguhaldur peab uinaku ajaks ühenduse katkestama"
-
-#~ msgid "Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating and connect on resume."
-#~ msgstr "Kas võrguhaldur peaks enne uinakut või talveund lahti ühenduma ning naasmisel uuesti ühenduma."
-
-#~ msgid "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. This means the keyring will have to be unlocked on resume."
-#~ msgstr "Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse, enne kui arvuti siseneb talveunne. See tähendab, et naasmisel on vaja võtmerõngas uuesti avada."
-
-#~ msgid "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This means the keyring will have to be unlocked on resume."
-#~ msgstr "Kas GNOME võtmerõngas lukustatakse, enne kui arvuti alustab uinakut. See tähendab, et naasmisel on vaja võtmerõngas uuesti avada."
-
-#~ msgid "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
-#~ msgstr "Kas ekraan lukustatakse, kui arvuti ärkab talveunest. Seda kasutatakse ainult siis, kui lock_use_screensaver_settings pole tõene."
-
-#~ msgid "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
-#~ msgstr "Kas ekraan lukustatakse, kui arvuti ärkab uinakust. Seda kasutatakse ainult siis, kui lock_use_screensaver_settings pole tõene."
-
-#~ msgid "Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
-#~ msgstr "Kas ekraan lukustatakse, kui arvuti ekraan lülitatakse välja. Seda kasutatakse ainult siis, kui lock_use_screensaver_settings pole tõene."
-
-#~ msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
-#~ msgstr "Kas jõudeoleku korral tuleb alustada talveund, teha uinak või ei pea midagi tegema"
-
-#~ msgid "Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
-#~ msgstr "Kas kasutada gnome-screensaver'i ekraanilukustamise sätteid ekraani lukustamisel pärast talveund, uinakut või ekraani tühjendamist."
-
-#~ msgid "Whether to use time-based notifications"
-#~ msgstr "Kas kasutada ajapõhiseid teateid"
-
-#~ msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
-#~ msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse telgede pealkirju"
-
-#~ msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
-#~ msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse telgede pealkirju."
-
-#~ msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
-#~ msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse sündmuseid"
-
-#~ msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
-#~ msgstr "Kas statistikaaknas kuvatakse sündmuseid."
-
-#~ msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
-#~ msgstr "Kas graafikut silutakse"
-
-#~ msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
-#~ msgstr "Kas graafikut silutakse."
-
-#~ msgid "Closes the program"
-#~ msgstr "Programmi sulgemine"
-
-#~ msgid "GNOME Power Preferences"
-#~ msgstr "GNOME voolutarbimiseelistused"
-
-#~ msgid "The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-#~ msgstr "Selle arvutiga ühendatud juhtmeta hiir on peaaegu tühi (%.1f%%). See seade lõpetab varsti töö, kui seda ei laadita."
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
 
-#~ msgid "The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
-#~ msgstr "Selle arvutiga seotud juhtmeta klaviatuuri aku on peaaegu tühi (%.1f%%). See seade lõpetab varsti töö, kui seda ei laadita."
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]