[glade3] Update Czech translation by Marek Cernockycommit 627f5941fffdd1489259ffd45ee000f85012bdd4
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Mon Aug 23 23:01:25 2010 +0200

  Update Czech translation by Marek Cernocky

 po/cs.po | 3046 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 1539 insertions(+), 1507 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 7442205..3b60e2f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,21 +1,19 @@
 # Glade3 translation - Czech.
-# Copyright (C) 2009 the author(s) of glade3.
+# Copyright (C) 2009, 2010 the author(s) of glade3.
 # This file is distributed under the same license as the glade3 package.
-#
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2008, 2009.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009.
 # Václav Švejcar <xwinus gmail com>, 2009.
 # Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009, 2010.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: glade3 gnome-2-28\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=glade3&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-24 15:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-26 19:15+0100\n"
+"Project-Id-Version: glade3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-23 23:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-07 12:43+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -30,17 +28,17 @@ msgstr ""
 "VytváÅ?ení nebo otevírání návrhů uživatelského rozhraní pro aplikace GTK+ "
 "nebo GNOME"
 
-#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2 ../src/main.c:42
+msgid "Glade"
+msgstr "Glade"
+
+#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3
 msgid "Glade Interface Designer"
 msgstr "NávrháÅ? rozhraní Glade"
 
-#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:444
-msgid "User Interface Designer"
-msgstr "NávrháÅ? uživatelského rozhraní"
-
-#: ../src/main.c:42
-msgid "Glade"
-msgstr "Glade"
+#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:4
+msgid "Interface Designer"
+msgstr "NávrháÅ? rozhraní"
 
 #: ../src/main.c:52
 msgid "Output version information and exit"
@@ -85,128 +83,120 @@ msgstr "Nenalezena podpora gmodule. Ta je vyžadována pro bÄ?h aplikace Glade"
 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
 msgstr "Nelze otevÅ?ít â??%sâ??, soubor neexistuje.\n"
 
-#: ../src/glade-window.c:50
+#: ../src/glade-window.c:51
 msgid "[Read Only]"
 msgstr "[Jen Ä?tení]"
 
-#: ../src/glade-window.c:159
-#, c-format
-msgid "Could not display the URL '%s'"
-msgstr "Nelze zobrazit URL â??%sâ??"
-
-#: ../src/glade-window.c:163
-msgid "No suitable web browser could be found."
-msgstr "Nenalezen žádný použitelný prohlížeÄ?."
+#: ../src/glade-window.c:355
+msgid "User Interface Designer"
+msgstr "NávrháÅ? uživatelského rozhraní"
 
 #. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
 #. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
 #. *       the second '%s'
-#: ../src/glade-window.c:670
+#: ../src/glade-window.c:562
 #, c-format
 msgid "Activate '%s' %s"
 msgstr "Aktivovat â??%sâ?? %s"
 
 #. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
 #. FIXME add hint for translators
-#: ../src/glade-window.c:677 ../src/glade-window.c:685
+#: ../src/glade-window.c:569 ../src/glade-window.c:577
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
 msgstr "Aktivovat â??%sâ??"
 
-#: ../src/glade-window.c:1083
+#. Name
+#: ../src/glade-window.c:622 ../gladeui/glade-base-editor.c:1991
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:359
+msgid "Name:"
+msgstr "Název:"
+
+#: ../src/glade-window.c:624
+msgid "Format:"
+msgstr "Formát:"
+
+#: ../src/glade-window.c:626
+msgid "Requires:"
+msgstr "Vyžaduje:"
+
+#: ../src/glade-window.c:1052
 msgid "Openâ?¦"
 msgstr "OtevÅ?ítâ?¦"
 
-#: ../src/glade-window.c:1126
+#: ../src/glade-window.c:1095
 #, c-format
 msgid "The file %s has been modified since reading it"
 msgstr "Od svého naÄ?tení se soubor %s zmÄ?nil"
 
-#: ../src/glade-window.c:1130
+#: ../src/glade-window.c:1099
 msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
 msgstr ""
 "Pokud jej uložíte, vÅ¡echny externí zmÄ?ny budou pÅ?epsány. PÅ?esto uložit?"
 
-#: ../src/glade-window.c:1134
+#: ../src/glade-window.c:1103
 msgid "_Save Anyway"
 msgstr "PÅ?e_sto uložit"
 
-#: ../src/glade-window.c:1141
+#: ../src/glade-window.c:1110
 msgid "_Don't Save"
 msgstr "Neuklá_dat"
 
-#: ../src/glade-window.c:1167
+#: ../src/glade-window.c:1136
 #, c-format
 msgid "Failed to save %s: %s"
 msgstr "NezdaÅ?ilo se uložit %s: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:1189
+#: ../src/glade-window.c:1159
 #, c-format
 msgid "Project '%s' saved"
 msgstr "Projekt â??%sâ?? byl uložen"
 
-#: ../src/glade-window.c:1209
+#: ../src/glade-window.c:1179
 msgid "Save Asâ?¦"
 msgstr "Uložit jako�"
 
-#: ../src/glade-window.c:1254
+#: ../src/glade-window.c:1224
 #, c-format
 msgid "Could not save the file %s"
 msgstr "Nelze uložit soubor %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:1258
+#: ../src/glade-window.c:1228
 msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
 msgstr "Nemáte dostateÄ?ná oprávnÄ?ní nezbytná k uložení souboru."
 
-#: ../src/glade-window.c:1279
+#: ../src/glade-window.c:1249
 #, c-format
 msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
 msgstr "Nelze uložit soubor %s. Je otevÅ?ený jiný projekt s touto cestou."
 
-#: ../src/glade-window.c:1304
+#: ../src/glade-window.c:1274
 msgid "No open projects to save"
 msgstr "Není otevÅ?ený žádný projekt, který by mohl být uložen"
 
-#: ../src/glade-window.c:1334
+#: ../src/glade-window.c:1304
 #, c-format
 msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
 msgstr "Uložit pÅ?ed zavÅ?ení zmÄ?ny do projektu â??%sâ???"
 
-#: ../src/glade-window.c:1345
+#: ../src/glade-window.c:1315
 msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
 msgstr "Pokud je neuložíte, budou vÅ¡echny vaÅ¡e zmÄ?ny navždy ztraceny."
 
-#: ../src/glade-window.c:1349
-msgid "_Close without Saving"
-msgstr "_ZavÅ?ít bez uložení"
+#: ../src/glade-window.c:1319
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Za_vÅ?ít bez uložení"
 
-#: ../src/glade-window.c:1376
+#: ../src/glade-window.c:1346
 #, c-format
 msgid "Failed to save %s to %s: %s"
 msgstr "Nelze uložit %s do %s: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:1388
+#: ../src/glade-window.c:1358
 msgid "Saveâ?¦"
 msgstr "Uložit�"
 
-#: ../src/glade-window.c:1886
-msgid "Could not display the online user manual"
-msgstr "Nelze zobrazit uživatelskou pÅ?íruÄ?ku dostupnou online"
-
-#: ../src/glade-window.c:1889 ../src/glade-window.c:1927
-#, c-format
-msgid ""
-"No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
-"display the URL: %s"
-msgstr ""
-"Nebyl nalezen žádný vhodný prohlížeÄ?, který lze spustit a zobrazit v nÄ?m "
-"URL: %s"
-
-#: ../src/glade-window.c:1924
-msgid "Could not display the online developer reference manual"
-msgstr "Nelze zobrazit referenÄ?ní pÅ?íruÄ?ku pro vývojáÅ?e dostupnou online"
-
-#: ../src/glade-window.c:1967
+#: ../src/glade-window.c:1935
 msgid ""
 "Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -235,7 +225,7 @@ msgstr ""
 "Pokud se tak nestalo, napište na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/glade-window.c:1993
+#: ../src/glade-window.c:1961
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Lucas Lommer <llommer svn gnome org>\n"
@@ -243,311 +233,339 @@ msgstr ""
 "Václav Švejcar <xwinus gmail com>\n"
 "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>"
 
-#: ../src/glade-window.c:1994
+#: ../src/glade-window.c:1962
 msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
 msgstr "NávrháÅ? uživatelského rozhraní pro GTK+ a GNOME."
 
 #. File
-#: ../src/glade-window.c:2066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7101
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7424
+#: ../src/glade-window.c:2037 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7117
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7440
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
 #. Edit
-#: ../src/glade-window.c:2067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7104
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7434
+#: ../src/glade-window.c:2038 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7120
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7450
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
 #. View
-#: ../src/glade-window.c:2068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7107
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7442
+#: ../src/glade-window.c:2039 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7123
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7458
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: ../src/glade-window.c:2069
+#: ../src/glade-window.c:2040
 msgid "_Projects"
 msgstr "_Projekt"
 
 #. Help
-#: ../src/glade-window.c:2070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7119
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7445
+#: ../src/glade-window.c:2041 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7135
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7461
 msgid "_Help"
 msgstr "_NápovÄ?da"
 
-#: ../src/glade-window.c:2076
+#: ../src/glade-window.c:2047
 msgid "Create a new project"
 msgstr "VytvoÅ?it nový projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2078
+#: ../src/glade-window.c:2049
 msgid "_Openâ?¦"
 msgstr "_OtevÅ?ítâ?¦"
 
-#: ../src/glade-window.c:2079
+#: ../src/glade-window.c:2050
 msgid "Open a project"
 msgstr "OtevÅ?ít projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2081
+#: ../src/glade-window.c:2052
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "OtevÅ?ít _nedávné"
 
-#: ../src/glade-window.c:2084
+#: ../src/glade-window.c:2055
 msgid "Quit the program"
 msgstr "UkonÄ?it program"
 
 #. ViewMenu
-#: ../src/glade-window.c:2087
+#: ../src/glade-window.c:2058
 msgid "Palette _Appearance"
 msgstr "Podoba p_alety"
 
-#: ../src/glade-window.c:2091
+#: ../src/glade-window.c:2062
 msgid "About this application"
 msgstr "O této aplikaci"
 
-#: ../src/glade-window.c:2093
+#: ../src/glade-window.c:2064
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
-#: ../src/glade-window.c:2094
+#: ../src/glade-window.c:2065
 msgid "Display the user manual"
 msgstr "Zobrazit uživatelskou pÅ?íruÄ?ku"
 
-#: ../src/glade-window.c:2096
+#: ../src/glade-window.c:2067
 msgid "_Developer Reference"
 msgstr "PÅ?íruÄ?ka pro _vývojáÅ?e"
 
-#: ../src/glade-window.c:2097
+#: ../src/glade-window.c:2068
 msgid "Display the developer reference manual"
 msgstr "Zobrazit referenÄ?ní pÅ?íruÄ?ku pro vývojáÅ?e"
 
-#: ../src/glade-window.c:2106
+#: ../src/glade-window.c:2077
 msgid "Save the current project"
 msgstr "Uložit souÄ?asný projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2108
+#: ../src/glade-window.c:2079
 msgid "Save _Asâ?¦"
 msgstr "Uložit _jako�"
 
-#: ../src/glade-window.c:2109
+#: ../src/glade-window.c:2080
 msgid "Save the current project with a different name"
 msgstr "Uložit souÄ?asný projekt pod jiným názvem"
 
-#: ../src/glade-window.c:2112
+#: ../src/glade-window.c:2083
 msgid "Close the current project"
 msgstr "ZavÅ?ít souÄ?asný projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2116
+#: ../src/glade-window.c:2087
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Vrátit zpÄ?t poslední úkon"
 
-#: ../src/glade-window.c:2119
+#: ../src/glade-window.c:2090
 msgid "Redo the last action"
 msgstr "Provést znovu poslední úkon"
 
-#: ../src/glade-window.c:2122
+#: ../src/glade-window.c:2093
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Vyjmout výbÄ?r"
 
-#: ../src/glade-window.c:2125
+#: ../src/glade-window.c:2096
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopírovat výbÄ?r"
 
-#: ../src/glade-window.c:2128
+#: ../src/glade-window.c:2099
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Vložit obsah schránky"
 
-#: ../src/glade-window.c:2131
+#: ../src/glade-window.c:2102
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Smazat výbÄ?r"
 
-#: ../src/glade-window.c:2134
+#: ../src/glade-window.c:2105
 msgid "Modify project preferences"
 msgstr "Upravit pÅ?edvolby projektu"
 
 #. ProjectsMenu
-#: ../src/glade-window.c:2137
+#: ../src/glade-window.c:2108
 msgid "_Previous Project"
 msgstr "_PÅ?edchozí projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2138
+#: ../src/glade-window.c:2109
 msgid "Activate previous project"
 msgstr "Aktivovat pÅ?edchozí projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2140
+#: ../src/glade-window.c:2111
 msgid "_Next Project"
 msgstr "_Následující projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2141
+#: ../src/glade-window.c:2112
 msgid "Activate next project"
 msgstr "Aktivovat následující projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2149
+#: ../src/glade-window.c:2120
 msgid "_Use Small Icons"
 msgstr "Po_užít malé ikony"
 
-#: ../src/glade-window.c:2150
+#: ../src/glade-window.c:2121
 msgid "Show items using small icons"
 msgstr "Objekty zobrazovat s malými ikonami"
 
-#: ../src/glade-window.c:2153
+#: ../src/glade-window.c:2124
 msgid "Dock _Palette"
 msgstr "Ukotvit _paletu"
 
-#: ../src/glade-window.c:2154
+#: ../src/glade-window.c:2125
 msgid "Dock the palette into the main window"
 msgstr "Ukotvit paletu do hlavního okna"
 
-#: ../src/glade-window.c:2157
+#: ../src/glade-window.c:2128
 msgid "Dock _Inspector"
 msgstr "Ukotvit _inspektora"
 
-#: ../src/glade-window.c:2158
+#: ../src/glade-window.c:2129
 msgid "Dock the inspector into the main window"
 msgstr "Ukotvit inspektora do hlavního okna"
 
-#: ../src/glade-window.c:2161
+#: ../src/glade-window.c:2132
 msgid "Dock Prop_erties"
 msgstr "Ukotvit _vlastnosti"
 
-#: ../src/glade-window.c:2162
+#: ../src/glade-window.c:2133
 msgid "Dock the editor into the main window"
 msgstr "Ukotvit editor vlastností do hlavního okna"
 
-#: ../src/glade-window.c:2170 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
+#: ../src/glade-window.c:2136
+msgid "Tool_bar"
+msgstr "Panel _nástrojů"
+
+#: ../src/glade-window.c:2137
+msgid "Show the toolbar"
+msgstr "Zobrazit panel nástrojů"
+
+#: ../src/glade-window.c:2140
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "_Stavový panel"
+
+#: ../src/glade-window.c:2141
+msgid "Show the statusbar"
+msgstr "Zobrazit stavový panel"
+
+#: ../src/glade-window.c:2144
+msgid "Project _Tabs"
+msgstr "Kar_ty projektů"
+
+#: ../src/glade-window.c:2145
+msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
+msgstr "Zobrazit karty pro naÄ?tené projekty"
+
+#: ../src/glade-window.c:2153 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Text vedle ikon"
 
-#: ../src/glade-window.c:2171
+#: ../src/glade-window.c:2154
 msgid "Display items as text beside icons"
 msgstr "Zobrazit položky jako text vedle ikon"
 
-#: ../src/glade-window.c:2173
+#: ../src/glade-window.c:2156
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Pouze _ikony"
 
-#: ../src/glade-window.c:2174
+#: ../src/glade-window.c:2157
 msgid "Display items as icons only"
 msgstr "Zobrazit položky pouze jako ikony"
 
-#: ../src/glade-window.c:2176
+#: ../src/glade-window.c:2159
 msgid "_Text only"
 msgstr "Pouze _text"
 
-#: ../src/glade-window.c:2177
+#: ../src/glade-window.c:2160
 msgid "Display items as text only"
 msgstr "Zobrazit položky pouze jako text"
 
-#: ../src/glade-window.c:2370
+#: ../src/glade-window.c:2346
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: ../src/glade-window.c:2373
+#: ../src/glade-window.c:2349
 msgid "Select widgets in the workspace"
 msgstr "Vybírat widgety na pracovní ploše"
 
-#: ../src/glade-window.c:2396
+#: ../src/glade-window.c:2372
 msgid "Drag Resize"
 msgstr "PÅ?esun a velikost"
 
-#: ../src/glade-window.c:2399
+#: ../src/glade-window.c:2375
 msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
 msgstr "PÅ?esouvat a mÄ?nit velikost widgetů na pracovní ploÅ¡e"
 
-#: ../src/glade-window.c:2440
+#: ../src/glade-window.c:2417
+msgid "Close document"
+msgstr "ZavÅ?ít dokument"
+
+#: ../src/glade-window.c:2483
 msgid "Could not create a new project."
 msgstr "Nelze vytvoÅ?it nový projekt."
 
-#: ../src/glade-window.c:2494
+#: ../src/glade-window.c:2537
 #, c-format
 msgid "The project %s has unsaved changes"
 msgstr "Projekt %s obsahuje neuložené zmÄ?ny"
 
-#: ../src/glade-window.c:2498
+#: ../src/glade-window.c:2541
 msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
 msgstr ""
 "Pokud jej znovu naÄ?tete, vÅ¡echny neuložené zmÄ?ny budou ztraceny. PÅ?ejete si "
 "pÅ?esto pokraÄ?ovat?"
 
-#: ../src/glade-window.c:2507
+#: ../src/glade-window.c:2550
 #, c-format
 msgid "The project file %s has been externally modified"
 msgstr "Soubor projektu %s byl externÄ? zmÄ?nÄ?n"
 
-#: ../src/glade-window.c:2511
+#: ../src/glade-window.c:2554
 msgid "Do you want to reload the project?"
 msgstr "Chcete projekt znovu naÄ?íst?"
 
-#: ../src/glade-window.c:2517
+#: ../src/glade-window.c:2560
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Obnovit"
 
-#: ../src/glade-window.c:2639
+#: ../src/glade-window.c:2682
 msgid "_Undo"
 msgstr "_ZpÄ?t"
 
 #. Change tooltips
-#: ../src/glade-window.c:2641 ../gladeui/glade-app.c:273
+#: ../src/glade-window.c:2684 ../gladeui/glade-app.c:274
 #, c-format
 msgid "Undo: %s"
 msgstr "ZpÄ?t: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:2641 ../src/glade-window.c:2652
-#: ../gladeui/glade-app.c:274
+#: ../src/glade-window.c:2684 ../src/glade-window.c:2695
+#: ../gladeui/glade-app.c:275
 msgid "the last action"
 msgstr "poslední akce"
 
-#: ../src/glade-window.c:2650
+#: ../src/glade-window.c:2693
 msgid "_Redo"
 msgstr "Zn_ovu"
 
-#: ../src/glade-window.c:2652 ../gladeui/glade-app.c:273
+#: ../src/glade-window.c:2695 ../gladeui/glade-app.c:274
 #, c-format
 msgid "Redo: %s"
 msgstr "Znovu: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:2960
+#: ../src/glade-window.c:3165
 msgid "Go back in undo history"
 msgstr "Jít zpÄ?t v historii zmÄ?n"
 
-#: ../src/glade-window.c:2962
+#: ../src/glade-window.c:3167
 msgid "Go forward in undo history"
 msgstr "Jít vpÅ?ed v historii zmÄ?n"
 
-#: ../src/glade-window.c:3014
+#: ../src/glade-window.c:3216
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../src/glade-window.c:3024
+#: ../src/glade-window.c:3226
 msgid "Inspector"
 msgstr "Inspektor"
 
-#: ../src/glade-window.c:3031 ../gladeui/glade-editor.c:350
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1096 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6530
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6560 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11014
+#: ../src/glade-window.c:3233 ../gladeui/glade-editor.c:350
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1100 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6549
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6579 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11105
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:455
+#: ../gladeui/glade-app.c:444
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Schránka"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:524
+#: ../gladeui/glade-app.c:513
 msgid "Active Project"
 msgstr "Aktivní projekt"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:525
+#: ../gladeui/glade-app.c:514
 msgid "The active project"
 msgstr "Aktivní projekt"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:531
+#: ../gladeui/glade-app.c:520
 msgid "Pointer Mode"
 msgstr "Režim ukazatele"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:532
+#: ../gladeui/glade-app.c:521
 msgid "Current mode for the pointer in the workspace"
 msgstr "SouÄ?asný režim pro ukazatel v pracovním prostoru"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:602
+#: ../gladeui/glade-app.c:591
 #, c-format
 msgid ""
 "Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
@@ -556,7 +574,7 @@ msgstr ""
 "Pokus o uložení soukromých dat do adresáÅ?e %s, ale jedná se o bÄ?žný soubor.\n"
 "V tomto sezení nebudou uložena žádná soukromá data."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:615
+#: ../gladeui/glade-app.c:604
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to create directory %s to save private data.\n"
@@ -565,7 +583,7 @@ msgstr ""
 "Selhalo vytvoÅ?ení adresáÅ?e %s pro uložení soukromých dat.\n"
 "V tomto sezení nebudou uložena žádná soukromá data."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:643
+#: ../gladeui/glade-app.c:632
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing private data to %s (%s).\n"
@@ -574,7 +592,7 @@ msgstr ""
 "Chyba pÅ?i zapisování soukromých dat do %s (%s).\n"
 "V tomto sezení nebudou uložena žádná soukromá data."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:655
+#: ../gladeui/glade-app.c:644
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing configuration data to save (%s).\n"
@@ -583,7 +601,7 @@ msgstr ""
 "Chyba pÅ?i serializaci dat nastavení, která se mají uložit (%s).\n"
 "V tomto sezení nebudou uložena žádná soukromá data."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:668
+#: ../gladeui/glade-app.c:657
 #, c-format
 msgid ""
 "Error opening %s to write private data (%s).\n"
@@ -592,29 +610,29 @@ msgstr ""
 "Chyba pÅ?i otevírání %s pro zápis soukromých dat (%s).\n"
 "V tomto sezení nebudou uložena žádná soukromá data."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1181 ../gladeui/glade-app.c:1222
-#: ../gladeui/glade-app.c:1381
+#: ../gladeui/glade-app.c:1170 ../gladeui/glade-app.c:1211
+#: ../gladeui/glade-app.c:1376
 msgid "No widget selected."
 msgstr "Není vybrán žádný widget."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1274
+#: ../gladeui/glade-app.c:1263
 msgid "Unable to paste to the selected parent"
 msgstr "Do vybraného rodiÄ?e není možné vkládat"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1285
+#: ../gladeui/glade-app.c:1274
 msgid "Unable to paste to multiple widgets"
 msgstr "Není možné vkládat do více widgetů"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1295 ../gladeui/glade-app.c:1401
+#: ../gladeui/glade-app.c:1290 ../gladeui/glade-app.c:1396
 msgid "No widget selected on the clipboard"
 msgstr "Ve schránce není vybrán žádný widget"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1327
+#: ../gladeui/glade-app.c:1322
 msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
 msgstr ""
 "Do tohoto kontejneru může být v jednom okamžiku vložen jen jeden widget"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1339
+#: ../gladeui/glade-app.c:1334
 msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
 msgstr "NedostateÄ?né množství rezervovaných míst v cílovém kontejneru"
 
@@ -643,7 +661,7 @@ msgid "Directory"
 msgstr "AdresáÅ?"
 
 #. GTK_STOCK_DIRECTORY
-#: ../gladeui/glade-builtins.c:76 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
+#: ../gladeui/glade-builtins.c:76
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
@@ -668,7 +686,7 @@ msgstr "Skladový obrázek"
 msgid "A builtin stock image"
 msgstr "VestavÄ?ný skladový obrázek"
 
-#: ../gladeui/glade-builtins.c:488 ../gladeui/glade-inspector.c:713
+#: ../gladeui/glade-builtins.c:488
 msgid "Objects"
 msgstr "Objekty"
 
@@ -681,7 +699,7 @@ msgid "Image File Name"
 msgstr "Název souboru s obrázkem"
 
 #: ../gladeui/glade-builtins.c:499
-msgid "Enter a filename, relative or fullpath to load the image"
+msgid "Enter a filename, relative path or full path to load the image"
 msgstr ""
 "Zadejte název souboru s relativní nebo s úplnou cestou pro naÄ?tení obrázku"
 
@@ -690,7 +708,7 @@ msgid "GdkColor"
 msgstr "GdkColor"
 
 #: ../gladeui/glade-builtins.c:509
-msgid "A gdk color value"
+msgid "A GDK color value"
 msgstr "Hodnota barvy GDK"
 
 #: ../gladeui/glade-builtins.c:519
@@ -741,86 +759,81 @@ msgstr "Pravdivostní údaj"
 msgid "A boolean value"
 msgstr "Pravdivostní hodnota"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:530
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:536
 #, c-format
 msgid "Setting object type on %s to %s"
 msgstr "Nastavení typu objektu pro %s na %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:671
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:677
 #, c-format
 msgid "Add a %s to %s"
 msgstr "PÅ?idat %s do %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:756
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:762
 #, c-format
 msgid "Add %s item"
 msgstr "PÅ?idat položku %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:786
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:792
 #, c-format
 msgid "Add child %s item"
 msgstr "PÅ?idat položku %s jako potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:873
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:879
 #, c-format
 msgid "Delete %s child from %s"
 msgstr "Smazat potomka %s z %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1001
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1007
 #, c-format
 msgid "Reorder %s's children"
 msgstr "PÅ?euspoÅ?ádat potomky objektu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1456 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
 msgid "Container"
 msgstr "Kontejner"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1439
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1457
 msgid "The container object this editor is currently editing"
 msgstr "Kontejnerový objekt, který se v tomto editoru právÄ? upravuje"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1664 ../gladeui/glade-editor.c:991
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1682 ../gladeui/glade-editor.c:997
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1672
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1690
 msgid "Hierarchy"
 msgstr "Hierarchie"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1706 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1724 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
 msgid "Label"
 msgstr "Popisek"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1720 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1237
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1738 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1244
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#. Name
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1974
-msgid "Name :"
-msgstr "Název:"
-
 #. Type
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1986
-msgid "Type :"
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2004
+msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2199
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2217
 msgid ""
 "<big><b>Tips:</b></big>\n"
-" * Right click over the treeview to add items.\n"
+" * Right-click over the treeview to add items.\n"
 " * Press Delete to remove the selected item.\n"
 " * Drag &amp; Drop to reorder.\n"
 " * Type column is editable."
 msgstr ""
 "<big><b>Tipy:</b></big>\n"
-" * Položky pÅ?idáte po klepnutí pravým tlaÄ?ítkem na stromové zobrazení.\n"
-" * Stisknutím klávesy Delete odstraníte vybranou položku.\n"
+" * Položky pÅ?idáte po kliknutí pravým tlaÄ?ítkem na stromové zobrazení.\n"
+" * ZmáÄ?knutím klávesy Delete odstraníte vybranou položku.\n"
 " * UspoÅ?ádání můžete upravit pÅ?etahováním položek.\n"
 " * Sloupec Typ lze upravovat."
 
 #: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../gladeui/glade-editor.c:162
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:515
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
 msgid "Widget"
 msgstr "Widget"
 
@@ -834,7 +847,7 @@ msgstr "Nastavení více vlastností"
 msgid "Setting %s of %s"
 msgstr "Nastavení %s pro %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:615 ../gladeui/glade-editor-property.c:2886
+#: ../gladeui/glade-command.c:615 ../gladeui/glade-editor-property.c:3010
 #, c-format
 msgid "Setting %s of %s to %s"
 msgstr "Nastavení %s pro %s na %s"
@@ -851,8 +864,8 @@ msgstr "PÅ?idat %s"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:1007 ../gladeui/glade-command.c:1738
 #: ../gladeui/glade-command.c:1762 ../gladeui/glade-command.c:1785
-#: ../gladeui/glade-command.c:1810 ../gladeui/glade-command.c:1915
-#: ../gladeui/glade-command.c:1948
+#: ../gladeui/glade-command.c:1810 ../gladeui/glade-command.c:1914
+#: ../gladeui/glade-command.c:1947
 msgid "multiple"
 msgstr "více"
 
@@ -912,52 +925,52 @@ msgstr "Vyjmout %s"
 msgid "Copy %s"
 msgstr "Kopírovat %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1915
+#: ../gladeui/glade-command.c:1914
 #, c-format
 msgid "Paste %s"
 msgstr "Vložit %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1947
+#: ../gladeui/glade-command.c:1946
 #, c-format
 msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
 msgstr "PÅ?etáhnout z %s do %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2069
+#: ../gladeui/glade-command.c:2068
 #, c-format
 msgid "Add signal handler %s"
-msgstr "PÅ?idat ovladaÄ? signálu %s"
+msgstr "PÅ?idat obslužnou rutinu signálu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2070
+#: ../gladeui/glade-command.c:2069
 #, c-format
 msgid "Remove signal handler %s"
-msgstr "Odstranit ovladaÄ? signálu %s"
+msgstr "Odstranit obslužnou rutinu signálu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2071
+#: ../gladeui/glade-command.c:2070
 #, c-format
 msgid "Change signal handler %s"
-msgstr "ZmÄ?nit ovladaÄ? signálu %s"
+msgstr "ZmÄ?nit obslužnou rutinu signálu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2296
+#: ../gladeui/glade-command.c:2295
 #, c-format
 msgid "Setting i18n metadata"
 msgstr "Nastavení popisných dat i18n"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2500
+#: ../gladeui/glade-command.c:2499
 #, c-format
 msgid "Converting %s to %s format"
 msgstr "PÅ?evádí se %s na formát %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2658 ../gladeui/glade-project.c:3608
+#: ../gladeui/glade-command.c:2657 ../gladeui/glade-project.c:3700
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a %s naming policy"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil politiky pojmenování %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2798
+#: ../gladeui/glade-command.c:2797
 #, c-format
 msgid "Locking %s by widget %s"
 msgstr "Uzamknutí %s widgetem %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2837
+#: ../gladeui/glade-command.c:2836
 #, c-format
 msgid "Unlocking %s"
 msgstr "Odemyká se %s"
@@ -983,158 +996,163 @@ msgstr "Použít pÅ?íkaz"
 msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
 msgstr "Zda by se mÄ?lo použít pÅ?íkazové API pro zásobník zpÄ?t/znovu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1101
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1103
 msgid "Select Fields"
 msgstr "VýbÄ?r polí"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1123
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1127
 msgid "_Select individual fields:"
 msgstr "_OznaÄ?te jednotlivá pole:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1696
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1437
+msgid "Select Named Icon"
+msgstr "VýbÄ?r pojmenované ikony"
+
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1701
 msgid "Edit Text"
 msgstr "Ã?prava textu"
 
 #. Text
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1725
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1732
 msgid "_Text:"
 msgstr "_Text:"
 
 #. Translatable
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1761
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1768
 msgid "T_ranslatable"
 msgstr "_PÅ?eložitelný"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1766 ../gladeui/glade-property.c:592
-msgid "Whether this property is translatable or not"
-msgstr "Zda se má tato vlastnost pÅ?ekládat nebo ne"
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1773 ../gladeui/glade-property.c:589
+msgid "Whether this property is translatable"
+msgstr "Zda se má tato vlastnost pÅ?ekládat"
 
 #. Has Context
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1769
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1776
 msgid "_Has context prefix"
 msgstr "Má _kontextovou pÅ?edponu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1773 ../gladeui/glade-property.c:599
-msgid "Whether or not the translatable string has a context prefix"
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1780 ../gladeui/glade-property.c:596
+msgid "Whether the translatable string has a context prefix"
 msgstr "Zda má pÅ?ekládaný Å?etÄ?zec kontextovou pÅ?edponu nebo ne"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1784
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1791
 msgid "Conte_xt for translation:"
 msgstr "Konte_xt pro pÅ?eklad:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1822
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1829
 msgid "Co_mments for translators:"
 msgstr "Pozná_mky pro pÅ?ekladatele:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1940
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1948
 msgid "Select a file from the project resource directory"
 msgstr "Vyberte soubor z adresáÅ?e zdrojů projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2218
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2234
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2245
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2218
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2234
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2249
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2245
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2260
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2692 ../gladeui/glade-widget.c:1048
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1229
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2686 ../gladeui/glade-widget.c:1052
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1236
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2704 ../gladeui/glade-property.c:556
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2698 ../gladeui/glade-property.c:553
 msgid "Class"
 msgstr "TÅ?ída"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2720
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2714
 #, c-format
-msgid "Choose parentless %s(s) in this project"
-msgstr "VýbÄ?r objektu %s bez rodiÄ?ů v tomto projektu"
+msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
+msgstr "VýbÄ?r objektu typu %s bez rodiÄ?ů v tomto projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2720
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2714
 #, c-format
 msgid "Choose a parentless %s in this project"
 msgstr "VýbÄ?r objektu %s bez rodiÄ?ů v tomto projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2723
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2717
 #, c-format
-msgid "Choose %s(s) in this project"
-msgstr "VýbÄ?r objektu %s v tomto projektu"
+msgid "Choose %s type objects in this project"
+msgstr "VýbÄ?r objektu typu %s v tomto projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2723
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2717
 #, c-format
 msgid "Choose a %s in this project"
 msgstr "VýbÄ?r objektu %s v tomto projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2773
-msgid "_New"
-msgstr "_Nový"
-
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2821
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2792
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2934
 msgid "O_bjects:"
 msgstr "O_bjekty:"
 
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2884
+msgid "_New"
+msgstr "_Nový"
+
 #. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2912
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3036
 #, c-format
 msgid "Creating %s for %s of %s"
 msgstr "VytvoÅ?ení %s pro vlastnost %s widgetu %s"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3104
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3230
 msgid "Objects:"
 msgstr "Objekty:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3469
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3627
 msgid "Value:"
 msgstr "Hodnota:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3470
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3628
 msgid "The current value"
 msgstr "Aktuální hodnota"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3472
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3630
 msgid "Lower:"
 msgstr "Dolní:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3473
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3631
 msgid "The minimum value"
 msgstr "Minimální hodnota"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3475
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3633
 msgid "Upper:"
 msgstr "Horní:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3476
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3634
 msgid "The maximum value"
 msgstr "Maximální hodnota"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3478
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3636
 msgid "Step inc:"
 msgstr "PÅ?írůstek kroku:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3479
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3637
 msgid "The increment to use to make minor changes to the value"
 msgstr "PÅ?írůstek, který se má použít k provedení malé zmÄ?ny hodnoty"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3481
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3639
 msgid "Page inc:"
 msgstr "PÅ?írůstek stránky:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3482
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3640
 msgid "The increment to use to make major changes to the value"
 msgstr "PÅ?írůstek, který se má použít k provedení velké zmÄ?ny hodnoty"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3484
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3642
 msgid "Page size:"
 msgstr "Velikost stránky:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3485
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3643
 msgid ""
 "The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
 "currently visible)"
@@ -1146,11 +1164,6 @@ msgstr ""
 msgid "The Object's name"
 msgstr "Název objektu"
 
-#. Name
-#: ../gladeui/glade-editor-table.c:359
-msgid "Name:"
-msgstr "Název:"
-
 #: ../gladeui/glade-editor.c:154
 msgid "Show info"
 msgstr "Zobrazit info"
@@ -1165,7 +1178,7 @@ msgstr "PrávÄ? naÄ?tený widget v tomto editoru"
 
 #. construct tab label widget
 #: ../gladeui/glade-editor.c:203 ../gladeui/glade-editor.c:402
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1011
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1017
 msgid "Accessibility"
 msgstr "ZpÅ?ístupnÄ?ní"
 
@@ -1200,166 +1213,172 @@ msgstr "_Balení"
 msgid "_Common"
 msgstr "BÄ?ž_né"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:821
+#: ../gladeui/glade-editor.c:826
 #, c-format
 msgid "Create a %s"
 msgstr "VytváÅ?ení %s"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:940
+#: ../gladeui/glade-editor.c:946
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetovat"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:955
+#: ../gladeui/glade-editor.c:961
 msgid "Property"
 msgstr "Vlastnost"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1001
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1007
 msgid "Common"
 msgstr "BÄ?žné"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1045
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1051
 msgid "(default)"
 msgstr "(výchozí)"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1060
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1066
 msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
 msgstr ""
 "Vyberte vlastnosti, které chcete nastavit zpÄ?t na jejich výchozí hodnoty"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1192
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1198
 msgid "Reset Widget Properties"
 msgstr "Nastavit vlastnosti widgetu na poÄ?áteÄ?ní hodnoty"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1209
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1215
 msgid "_Properties:"
 msgstr "_Vlastnosti:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1238
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1244
 msgid "_Select All"
 msgstr "Vybrat _vše"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1245
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1251
 msgid "_Unselect All"
 msgstr "_ZruÅ¡it výbÄ?r vÅ¡eho"
 
 #. Description
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1254
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1260
 msgid "Property _Description:"
 msgstr "P_opis vlastnosti:"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2718
+#. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1356
+#, c-format
+msgid "%s - %s Properties"
+msgstr "%s - Vlastnosti %s"
+
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:491 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2625
 #, c-format
 msgid "Placing %s inside %s"
 msgstr "Umisťuje se %s do %s"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:971
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:982
 msgid "X position property"
 msgstr "Vlastnost Poloha X"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:972
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:983
 msgid "The property used to set the X position of a child object"
 msgstr "Vlastnost použitá k nastavení souÅ?adnice X polohy objektu potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:978
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:989
 msgid "Y position property"
 msgstr "Vlastnost Poloha Y"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:979
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:990
 msgid "The property used to set the Y position of a child object"
 msgstr "Vlastnost použitá k nastavení souÅ?adnice Y polohy objektu potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:985
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:996
 msgid "Width property"
 msgstr "Vlastnost ŠíÅ?ka"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:986
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:997
 msgid "The property used to set the width of a child object"
 msgstr "Vlastnost použitá k nastavení šíÅ?ky objektu potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:992
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1003
 msgid "Height property"
 msgstr "Vlastnost Výška"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:993
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1004
 msgid "The property used to set the height of a child object"
 msgstr "Vlastnost použitá k nastavení výšky objektu potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:999
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1010
 msgid "Can resize"
 msgstr "Může mÄ?nit velikost"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:1000
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1011
 msgid "Whether this container supports resizes of child widgets"
 msgstr ""
 "Zda tento kontejner podporuje zmÄ?nu velikosti widgetů, kteÅ?í jsou potomky"
 
-#: ../gladeui/glade-palette.c:694
+#: ../gladeui/glade-palette.c:745
 msgid "Widget selector"
 msgstr "VýbÄ?r widgetu"
 
-#: ../gladeui/glade-palette.c:695
+#: ../gladeui/glade-palette.c:746
 msgid "Create root widget"
 msgstr "VytvoÅ?it koÅ?enový widget"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:443
+#: ../gladeui/glade-popup.c:467 ../gladeui/glade-popup.c:476
 msgid "_Add widget here"
 msgstr "_PÅ?idat widget sem"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:445 ../gladeui/glade-popup.c:669
+#: ../gladeui/glade-popup.c:480 ../gladeui/glade-popup.c:704
 msgid "Add widget as _toplevel"
-msgstr "PÅ?idat widget jako nejvyšší úroveÅ?"
+msgstr "PÅ?ida_t widget jako nejvyšší úroveÅ?"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:456
+#: ../gladeui/glade-popup.c:491
 msgid "_Select"
 msgstr "_Vybrat"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:538 ../gladeui/glade-popup.c:677
-#: ../gladeui/glade-popup.c:754
+#: ../gladeui/glade-popup.c:573 ../gladeui/glade-popup.c:712
+#: ../gladeui/glade-popup.c:789
 msgid "Read _documentation"
 msgstr "Ä?íst _dokumentaci"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:747
+#: ../gladeui/glade-popup.c:782
 msgid "Set default value"
 msgstr "Nastavit výchozí hodnotu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:811
+#: ../gladeui/glade-project.c:837
 msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
 msgstr "Zda byl projekt zmÄ?nÄ?n od doby, kdy byl naposledy uložen"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:818
+#: ../gladeui/glade-project.c:844
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Je nÄ?co vybráno"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:819
+#: ../gladeui/glade-project.c:845
 msgid "Whether project has a selection"
 msgstr "Zda je v projektu nÄ?co vybráno"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:826
+#: ../gladeui/glade-project.c:852
 msgid "Path"
 msgstr "Cesta"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:827
+#: ../gladeui/glade-project.c:853
 msgid "The filesystem path of the project"
 msgstr "Cesta k projektu v souborovém systému "
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:834
+#: ../gladeui/glade-project.c:860
 msgid "Read Only"
 msgstr "Pouze ke Ä?tení"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:835
-msgid "Whether project is read only or not"
-msgstr "Zda je projekt pouze ke Ä?tení nebo ne"
+#: ../gladeui/glade-project.c:861
+msgid "Whether project is read-only"
+msgstr "Zda je projekt pouze ke Ä?tení"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:842
+#: ../gladeui/glade-project.c:868
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:843
+#: ../gladeui/glade-project.c:869
 msgid "The project file format"
 msgstr "Formát souboru s projektem"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1001
+#: ../gladeui/glade-project.c:1026
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load %s.\n"
@@ -1368,8 +1387,8 @@ msgstr ""
 "NezdaÅ?ilo se naÄ?íst %s.\n"
 "Nejsou dostupné následující vyžadované katalogy: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1422 ../gladeui/glade-project.c:1670
-#: ../gladeui/glade-project.c:4066
+#: ../gladeui/glade-project.c:1445 ../gladeui/glade-project.c:1693
+#: ../gladeui/glade-project.c:4159
 #, c-format
 msgid "%s preferences"
 msgstr "PÅ?edvolby pro %s"
@@ -1378,21 +1397,21 @@ msgstr "PÅ?edvolby pro %s"
 #. Verify code here (versioning, incompatability checks)
 #. ******************************************************************
 #. translators: reffers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1699
+#: ../gladeui/glade-project.c:1722
 #, c-format
 msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
-"Tento widget byl zaveden v %s %d.%d, aÄ?koliv byl v plánu projektu pro %s %d.%"
-"d"
+"Tento widget byl zaveden v %s %d.%d, aÄ?koliv byl v plánu projektu pro %s %d."
+"%d"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1702
+#: ../gladeui/glade-project.c:1725
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr "[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? byla zavedena v %s %d.%d\n"
 
 #. translators: reffers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1705
+#: ../gladeui/glade-project.c:1728
 #, c-format
 msgid ""
 "This widget was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d while "
@@ -1402,44 +1421,44 @@ msgstr ""
 "byl v plánu projektu pro %s %d.%d"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1709
+#: ../gladeui/glade-project.c:1732
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Object class '%s' was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? byla dána k dispozici ve formátu GtkBuilder v %s %d.%"
-"d\n"
+"[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? byla dána k dispozici ve formátu GtkBuilder v %s %d."
+"%d\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1712
+#: ../gladeui/glade-project.c:1735
 msgid "This widget is only supported in libglade format"
 msgstr "Tento widget je podporovaný pouze ve formátu libglade"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1715
+#: ../gladeui/glade-project.c:1738
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is only supported in libglade format\n"
 msgstr ""
 "[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? z %s %d.%d je podporovaná pouze ve formátu libglade\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1718
+#: ../gladeui/glade-project.c:1741
 msgid "This widget is not supported in libglade format"
 msgstr "Tento widget není ve formátu libglade podporovaný"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1721
+#: ../gladeui/glade-project.c:1744
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported in libglade format\n"
 msgstr ""
 "[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? z %s %d.%d není podporovaná ve formátu libglade\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1724
+#: ../gladeui/glade-project.c:1747
 msgid "This widget is deprecated"
 msgstr "Tento widget je zavržený"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1727
+#: ../gladeui/glade-project.c:1750
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
 msgstr "[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? z %s %d.%d je zavržená\n"
@@ -1448,12 +1467,12 @@ msgstr "[%s] TÅ?ída objektu â??%sâ?? z %s %d.%d je zavržená\n"
 #. * you can only comment about the line directly following, forcing you to write
 #. * ugly messy code with comments in line breaks inside function calls).
 #.
-#: ../gladeui/glade-project.c:1734
+#: ../gladeui/glade-project.c:1757
 msgid "This property is not supported in libglade format"
 msgstr "Tato vlastnost není podporována ve formátu libglade"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1737
+#: ../gladeui/glade-project.c:1760
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade format\n"
@@ -1462,7 +1481,7 @@ msgstr ""
 "libglade\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1740
+#: ../gladeui/glade-project.c:1763
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade "
@@ -1471,12 +1490,12 @@ msgstr ""
 "[%s] Vlastnost balení â??%sâ?? objektové tÅ?ídy â??%sâ?? není podporována ve formátu "
 "libglade\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1743
+#: ../gladeui/glade-project.c:1766
 msgid "This property is only supported in libglade format"
 msgstr "Tato vlastnost je podporována pouze ve formátu libglade"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1746
+#: ../gladeui/glade-project.c:1769
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Property '%s' of object class '%s' is only supported in libglade "
@@ -1486,7 +1505,7 @@ msgstr ""
 "libglade\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1750
+#: ../gladeui/glade-project.c:1773
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is only supported in "
@@ -1497,21 +1516,21 @@ msgstr ""
 
 #. translators: reffers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
 #. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1755
+#: ../gladeui/glade-project.c:1778
 #, c-format
 msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
-"Tato vlastnost byla zavedena v %s %d.%d, aÄ?koliv byla v plánu projektu pro %"
-"s %d.%d"
+"Tato vlastnost byla zavedena v %s %d.%d, aÄ?koliv byla v plánu projektu pro "
+"%s %d.%d"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1758
+#: ../gladeui/glade-project.c:1781
 #, c-format
 msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr "[%s] Vlastnost â??%sâ?? objektové tÅ?ídy â??%sâ?? byla zavedena v %s %d.%d\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1761
+#: ../gladeui/glade-project.c:1784
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
@@ -1519,7 +1538,7 @@ msgstr ""
 "[%s] Vlastnost balení â??%sâ?? objektové tÅ?ídy â??%sâ?? byla zavedena v %s %d.%d\n"
 
 #. translators: reffers to a property in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1765
+#: ../gladeui/glade-project.c:1788
 #, c-format
 msgid ""
 "This property was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d while "
@@ -1529,7 +1548,7 @@ msgstr ""
 "aÄ?koliv byl v plánu projektu pro %s %d.%d"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1769
+#: ../gladeui/glade-project.c:1792
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Property '%s' of object class '%s' was made available in GtkBuilder "
@@ -1539,7 +1558,7 @@ msgstr ""
 "GtkBuilder v %s %d.%d\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1773
+#: ../gladeui/glade-project.c:1796
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was made available in "
@@ -1549,200 +1568,245 @@ msgstr ""
 "formátu GtkBuilder v %s %d.%d\n"
 
 #. translators: reffers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1777
+#: ../gladeui/glade-project.c:1800
 #, c-format
 msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr "[%s] Signál â??%sâ?? tÅ?ídy objektu â??%sâ?? byl zaveden v %s %d.%d\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2008
+#. translators: reffers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
+#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
+#: ../gladeui/glade-project.c:1804
+#, c-format
+msgid "This signal was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
+msgstr ""
+"Tento signál byl zaveden v %s %d.%d, aÄ?koliv byl v plánu projektu pro %s %d."
+"%d"
+
+#: ../gladeui/glade-project.c:2057
 msgid "Details"
 msgstr "Detaily"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2024
+#: ../gladeui/glade-project.c:2073
 #, c-format
-msgid "Project %s has errors, save anyway ?"
+msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
 msgstr "Projekt â??%sâ?? obsahuje chyby. PÅ?esto uložit?"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2025
+#: ../gladeui/glade-project.c:2074
 #, c-format
-msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
+msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
 msgstr "Projekt â??%sâ?? obsahuje zavržené widgety a/nebo nesprávné verze."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3415
+#: ../gladeui/glade-project.c:3501
 #, c-format
 msgid "Unsaved %i"
 msgstr "Neuložený %i"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3671
+#: ../gladeui/glade-project.c:3763
 #, c-format
 msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
 msgstr "Projekt %s neobsahuje žádné zavržené widgety a/nebo nesprávné verze."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3790
+#: ../gladeui/glade-project.c:3882
 msgid "Set options in your project"
 msgstr "Nastavení voleb ve vašem projektu"
 
 #. Project format
-#: ../gladeui/glade-project.c:3807
+#: ../gladeui/glade-project.c:3899
 msgid "Project file format:"
 msgstr "Formát souboru s projektem:"
 
 #. Naming policy format
-#: ../gladeui/glade-project.c:3850
+#: ../gladeui/glade-project.c:3942
 msgid "Object names are unique:"
 msgstr "Názvy objektů jsou jedineÄ?né:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3863
+#: ../gladeui/glade-project.c:3955
 msgid "within the project"
 msgstr "v rámci projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3865
+#: ../gladeui/glade-project.c:3957
 msgid "inside toplevels"
 msgstr "uvnitÅ? nejvyšších úrovní"
 
 #. Resource path
-#: ../gladeui/glade-project.c:3892
+#: ../gladeui/glade-project.c:3984
 msgid "Image resources are loaded locally:"
 msgstr "Zdroje obrázků jsou lokálnÄ? naÄ?ítané:"
 
 #. Project directory...
-#: ../gladeui/glade-project.c:3908
+#: ../gladeui/glade-project.c:4000
 msgid "From the project directory"
 msgstr "Z adresáÅ?e projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3915
+#: ../gladeui/glade-project.c:4007
 msgid "From a project relative directory"
 msgstr "Z adresáÅ?e relativní k projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3927
+#: ../gladeui/glade-project.c:4019
 msgid "From this directory"
 msgstr "Z tohoto adresáÅ?e"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3930
+#: ../gladeui/glade-project.c:4022
 msgid "Choose a path to load image resources"
 msgstr "Vyberte cestu pro naÄ?tení zdrojů obrázků"
 
 #. Target versions
-#: ../gladeui/glade-project.c:3951
-msgid "Toolkit version(s) required:"
+#: ../gladeui/glade-project.c:4043
+msgid "Toolkit versions required:"
 msgstr "Vyžadované verze vývojáÅ?ských nástrojů:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3985
-#, c-format
-msgid "%s catalog"
-msgstr "Katalog %s"
-
-#: ../gladeui/glade-project.c:4047
+#: ../gladeui/glade-project.c:4140
 msgid "Verify versions and deprecations:"
 msgstr "Zkontrolovat verze a podporovanost:"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:557
+#: ../gladeui/glade-property.c:554
 msgid "The GladePropertyClass for this property"
 msgstr "GladePropertyClass pro tuto vlastnost"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:563
+#: ../gladeui/glade-property.c:560
 msgid "Enabled"
 msgstr "Povoleno"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:564
+#: ../gladeui/glade-property.c:561
 msgid "If the property is optional, this is its enabled state"
 msgstr "Pokud je vlastnost volitelná, toto je její povolený stav"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:570 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
+#: ../gladeui/glade-property.c:567 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Citlivost"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:571
+#: ../gladeui/glade-property.c:568
 msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
 msgstr "Toto dává implementaci kontrolu nad nastavením vlastnosti citlivosti"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:577
+#: ../gladeui/glade-property.c:574
 msgid "Context"
 msgstr "Kontext"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:578
+#: ../gladeui/glade-property.c:575
 msgid "Context for translation"
 msgstr "Kontext pro pÅ?eklad"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:584
+#: ../gladeui/glade-property.c:581
 msgid "Comment"
 msgstr "KomentáÅ?"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:585
+#: ../gladeui/glade-property.c:582
 msgid "Comment for translators"
 msgstr "Poznámka pro pÅ?ekladatele"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:591
+#: ../gladeui/glade-property.c:588
 msgid "Translatable"
 msgstr "PÅ?eložitelný"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:598
+#: ../gladeui/glade-property.c:595
 msgid "Has Context"
 msgstr "Má kontext"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:605
+#: ../gladeui/glade-property.c:602
 msgid "Visual State"
 msgstr "Stav viditelnosti"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:606
+#: ../gladeui/glade-property.c:603
 msgid "Priority information for the property editor to act on"
 msgstr "Prioritní informace pro editor vlastností, jak se má chovat"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:76
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:117
 msgid "<Type here>"
 msgstr "<Zde pište>"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:726 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:426
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:118
+msgid "<Object>"
+msgstr "<Objekt>"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:830
+msgid "Select an object to pass to the handler"
+msgstr "VýbÄ?r objektu pro pÅ?edání do obslužné rutiny"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:913 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:454
 msgid "Signal"
 msgstr "Signál"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:755
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:913
+msgid "The name of the signal to connect to"
+msgstr "Název signálu, ke kterému se má pÅ?ipojit"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:971
 msgid "Handler"
-msgstr "OvladaÄ?"
+msgstr "Obslužná rutina"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:972
+msgid "Enter the handler to run for this signal"
+msgstr "Zadejte obslužnou rutinu, který se má spustit pro tento signál"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1006 ../gladeui/glade-widget.c:1075
+msgid "Object"
+msgstr "Objekt"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:786
-msgid "User data"
-msgstr "Uživatelská data"
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1007
+msgid "An object to pass to the handler"
+msgstr "Objekt, který se má pÅ?edat obslužné rutinÄ?"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:803
-msgid "Lookup"
-msgstr "Vyhledávání"
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1047
+msgid "Swap"
+msgstr "ZamÄ?nit"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:814 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1048
+msgid ""
+"Whether the instance and object should be swapped when calling the handler"
+msgstr "Zda se má zamÄ?nit instance a objekt pÅ?i volání obslužné rutiny"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1074 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
 msgid "After"
 msgstr "Za"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:144 ../gladeui/glade-utils.c:175
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1075
+msgid ""
+"Whether the handler should be called before or after the default handler of "
+"the signal"
+msgstr ""
+"Zda se má obslužná rutina volat pÅ?ed nebo po výchozí obslužné funkci signálu"
+
+#: ../gladeui/glade-utils.c:142 ../gladeui/glade-utils.c:173
 #, c-format
 msgid "We could not find the symbol \"%s\""
 msgstr "Nelze nají symbol â??%sâ??"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:151
+#: ../gladeui/glade-utils.c:149
 #, c-format
 msgid "Could not get the type from \"%s\""
 msgstr "Nelze zjistit typ z â??%sâ??"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:521
+#: ../gladeui/glade-utils.c:286
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot add non scrollable %s widget to a %s directly.\n"
+"Add a %s first."
+msgstr ""
+"Widget %s bez schopnosti posuvu nelze pÅ?idat do %s pÅ?ímo.\n"
+"NejdÅ?íve pÅ?idejte %s."
+
+#: ../gladeui/glade-utils.c:468
 msgid "File format"
 msgstr "Formát souboru"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:602
+#: ../gladeui/glade-utils.c:549
 msgid "All Files"
 msgstr "VÅ¡echny soubory"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:607
+#: ../gladeui/glade-utils.c:554
 msgid "Libglade Files"
 msgstr "Soubory Libglade"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:612
+#: ../gladeui/glade-utils.c:559
 msgid "GtkBuilder Files"
 msgstr "Soubory GtkBuilder"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:618
+#: ../gladeui/glade-utils.c:565
 msgid "All Glade Files"
 msgstr "VÅ¡echny soubory Glade"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1320
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1279
 #, c-format
 msgid ""
 "%s exists.\n"
@@ -1751,148 +1815,148 @@ msgstr ""
 "%s existuje.\n"
 "Chcete jej nahradit?"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1348
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1307
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s: %s"
 msgstr "Chyba pÅ?i zápisu do %s: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1362
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1321
 #, c-format
 msgid "Error reading %s: %s"
 msgstr "Chyba pÅ?i Ä?tení %s: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1377 ../gladeui/glade-utils.c:1398
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1336 ../gladeui/glade-utils.c:1357
 #, c-format
 msgid "Error shutting down I/O channel %s: %s"
 msgstr "Chyba pÅ?i ukonÄ?ování V/V kanálu %s: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1387
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1346
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for writing: %s"
 msgstr "Nelze otevÅ?ít %s pro zápis: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1407
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1366
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for reading: %s"
 msgstr "Nelze otevÅ?ít %s pro Ä?tení: %s"
 
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1748
+msgid "Could not show link:"
+msgstr "Nelze zobrazit odkaz:"
+
 #. Reset the column
 #. Objects
-#: ../gladeui/glade-utils.c:2251 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:799
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
+#: ../gladeui/glade-utils.c:2130 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:799
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
 msgid "None"
 msgstr "Nic"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1049
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1053
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Název widgetu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1056
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1060
 msgid "Internal name"
 msgstr "Interní název"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1057
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1061
 msgid "The internal name of the widget"
 msgstr "Interní název widgetu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1063
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1067
 msgid "Anarchist"
 msgstr "Anarchistický"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1064
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1068
 msgid ""
 "Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
 msgstr "Zda je složený potomek zdÄ?dÄ?ným potomkem nebo anarchistickým potomkem"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1071
-msgid "Object"
-msgstr "Objekt"
-
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1072
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1076
 msgid "The object associated"
 msgstr "PÅ?idružený objekt"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1079
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1083
 msgid "Adaptor"
 msgstr "Adaptér"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1080
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1084
 msgid "The class adaptor for the associated widget"
 msgstr "Adaptér tÅ?ídy pro pÅ?idružený widget"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1087 ../gladeui/glade-inspector.c:205
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1091 ../gladeui/glade-inspector.c:187
 msgid "Project"
 msgstr "Projekt"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1088
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1092
 msgid "The glade project that this widget belongs to"
 msgstr "Projekt glade, ke kterému tento widget náleží"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1097
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1101
 msgid "A list of GladeProperties"
 msgstr "Seznam GladeProperties"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1103 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1107 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
 msgid "Parent"
 msgstr "RodiÄ?"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1104
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1108
 msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
 msgstr "Ukazatel na rodiÄ?ovský GladeWidget"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1111
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1115
 msgid "Internal Name"
 msgstr "Interní název"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1112
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1116
 msgid "A generic name prefix for internal widgets"
 msgstr "Obecná pÅ?edpona názvu pro interní widgety"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1117
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1121
 msgid "Template"
 msgstr "Å ablona"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1118
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1122
 msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
 msgstr "Šablona GladeWidget, ze které vycházejí nové widgety"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1124
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1128
 msgid "Exact Template"
 msgstr "PÅ?esná Å¡ablona"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1125
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1129
 msgid "Whether we are creating an exact duplicate when using a template"
 msgstr "Zda vytváÅ?íme pÅ?esnou kopii pÅ?i použití Å¡ablony"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1130
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1134
 msgid "Reason"
 msgstr "Důvod"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1131
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1135
 msgid "A GladeCreateReason for this creation"
 msgstr "GladeCreateReason pro toto vytvoÅ?ení"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1139
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1143
 msgid "Toplevel Width"
 msgstr "ŠíÅ?ka nejvyšší úrovnÄ?"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1140
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1144
 msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
 msgstr "ŠíÅ?ka widgetu, když je nejvyšší úrovní GladeDesignLayout"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1149
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1153
 msgid "Toplevel Height"
 msgstr "Výška nejvyšší úrovnÄ?"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1150
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1154
 msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
 msgstr "Výška widgetu, když je nejvyšší úrovní GladeDesignLayout"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1159
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1163
 msgid "Support Warning"
 msgstr "Varování o podpoÅ?e"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1160
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1164
 msgid "A warning string about version mismatches"
 msgstr "Varovný Å?etÄ?zec ohlednÄ? neodpovídajících verzí"
 
@@ -1901,59 +1965,59 @@ msgstr "Varovný Å?etÄ?zec ohlednÄ? neodpovídajících verzí"
 msgid "A derived adaptor (%s) of %s already exist!"
 msgstr "Odvozený adaptér (%s) pro objekt %s již existuje!"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1230
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1237
 msgid "Name of the class"
 msgstr "Název tÅ?ídy"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1238
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1245
 msgid "GType of the class"
 msgstr "GType tÅ?ídy"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1245 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:60
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1252
 msgid "Title"
 msgstr "Název"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1246
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1253
 msgid "Translated title for the class used in the glade UI"
 msgstr "PÅ?eložený název pro tÅ?ídu použitou v uživatelském rozhraní glade"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1253
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1260
 msgid "Generic Name"
 msgstr "Obecný název"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1254
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1261
 msgid "Used to generate names of new widgets"
 msgstr "Použito ke generování názvů nových widgetů"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1261 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1268 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Název ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1262
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1269
 msgid "The icon name"
 msgstr "Název ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1269
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1276
 msgid "Catalog"
 msgstr "Katalog"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1270
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1277
 msgid "The name of the widget catalog this class was declared by"
 msgstr "Název katalogu widgetů, který deklaroval tuto tÅ?ídu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1277
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1284
 msgid "Book"
 msgstr "Kniha"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1278
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1285
 msgid "DevHelp search namespace for this widget class"
 msgstr "Jmenný prostor prohledávaný v DevHelp pro tuto tÅ?ídu widgetu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1285
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1292
 msgid "Special Child Type"
 msgstr "Speciální typ potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1286
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1293
 msgid ""
 "Holds the name of the packing property to depict special children for this "
 "container class"
@@ -1961,82 +2025,22 @@ msgstr ""
 "Uchovává název vlastnosti balení z důvodu popisu speciálního potomka pro "
 "tuto tÅ?ídu kontejneru"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1294 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1301 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kurzor"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1295
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1302
 msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
 msgstr "Kurzor pro vkládání widgetů v uživatelském rozhraní"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:206
+#: ../gladeui/glade-inspector.c:188
 msgid "The project being inspected"
 msgstr "Projekt, který je prohlížen"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:466
+#: ../gladeui/glade-inspector.c:385
 msgid "< search widgets >"
 msgstr "<hledat widgety>"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:676 ../gladeui/icon-naming-spec.c:35
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
-msgid "Actions"
-msgstr "Akce"
-
-#. Objects
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:694 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:517
-msgid "Widgets"
-msgstr "Widgety"
-
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:1020
-#, c-format
-msgid "(internal %s)"
-msgstr "(interní %s)"
-
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:1024
-#, c-format
-msgid "(%s child)"
-msgstr "(potomek %s)"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:216
-msgid "Creation Function"
-msgstr "VytváÅ?ecí funkce"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:217
-msgid "The function which creates this widget"
-msgstr "Funkce, která vytváÅ?í tento widget"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:223
-msgid "String 1"
-msgstr "Å?etÄ?zec 1"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:224
-msgid "The first string argument to pass to the function"
-msgstr "První Å?etÄ?zcový argument, který se má funkci pÅ?edat"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:230
-msgid "String 2"
-msgstr "Å?etÄ?zec 2"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:231
-msgid "The second string argument to pass to the function"
-msgstr "Druhý Å?etÄ?zcový argument, který se má funkci pÅ?edat"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:237
-msgid "Integer 1"
-msgstr "Celé Ä?íslo 1"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:238
-msgid "The first integer argument to pass to the function"
-msgstr "První celoÄ?íselný argument, který se má funkci pÅ?edat"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:244
-msgid "Integer 2"
-msgstr "Celé Ä?íslo 2"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:245
-msgid "The second integer argument to pass to the function"
-msgstr "Druhý celoÄ?íselný argument, který se má funkci pÅ?edat"
-
 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:161
 msgid "class"
 msgstr "tÅ?ída"
@@ -2046,30 +2050,42 @@ msgid "GladeWidgetActionClass structure pointer"
 msgstr "Ukazatel na strukturu GladeWidgetActionClass"
 
 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:169
-msgid "Whether or not this action is sensitive"
-msgstr "Zda je tato akce citlivá nebo ne"
+msgid "Whether this action is sensitive"
+msgstr "Zda je tato akce citlivá"
 
 #: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:479
 msgid "All Contexts"
 msgstr "VÅ¡echny kontexty"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1363
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1365
 msgid "Named Icon Chooser"
 msgstr "VýbÄ?r pojmenované ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1401
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1405
 msgid "Icon _Name:"
 msgstr "_Název ikony:"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1484
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1445
+msgid "C_ontexts:"
+msgstr "K_ontexty:"
+
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1466
+msgid "Icon Na_mes:"
+msgstr "_Názvy ikon:"
+
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1488
 msgid "_List standard icons only"
 msgstr "_Vypsat pouze standardní ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1700
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1704
 #, c-format
 msgid "Could not create directory: %s"
 msgstr "Nelze vytvoÅ?it adresáÅ?: %s"
 
+#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:25
+msgid "Actions"
+msgstr "Akce"
+
 #: ../gladeui/icon-naming-spec.c:36
 msgid "Applications"
 msgstr "Aplikace"
@@ -2106,77 +2122,77 @@ msgstr "Místa"
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:216
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:215
 msgctxt "textattr"
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:220
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:219
 msgctxt "textattr"
 msgid "Weight"
 msgstr "Tloušťka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:224
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:223
 msgctxt "textattr"
 msgid "Variant"
 msgstr "Varianta"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:228
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:227
 msgctxt "textattr"
 msgid "Stretch"
 msgstr "ŠíÅ?ka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:232
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:231
 msgctxt "textattr"
 msgid "Underline"
 msgstr "Podtržení"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:236
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:235
 msgctxt "textattr"
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "PÅ?eÅ¡krtnutí"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:240
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:239
 msgctxt "textattr"
 msgid "Gravity"
 msgstr "PÅ?itažlivost"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:244
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:243
 msgctxt "textattr"
 msgid "Gravity Hint"
 msgstr "Pokyn pro pÅ?itažlivost"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:255
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:254
 msgctxt "textattr"
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:259
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:258
 msgctxt "textattr"
 msgid "Absolute Size"
 msgstr "Absolutní velikost"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:266
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:265
 msgctxt "textattr"
 msgid "Foreground Color"
 msgstr "Barva popÅ?edí"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:270
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:269
 msgctxt "textattr"
 msgid "Background Color"
 msgstr "Barva pozadí"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:274
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:273
 msgctxt "textattr"
 msgid "Underline Color"
 msgstr "Barva podtržení"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:278
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:277
 msgctxt "textattr"
 msgid "Strikethrough Color"
 msgstr "Barva pÅ?eÅ¡krtnutí"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:288
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:287
 msgctxt "textattr"
 msgid "Scale"
 msgstr "MÄ?Å?ítko"
@@ -2184,15 +2200,15 @@ msgstr "MÄ?Å?ítko"
 #. XXX Interesting... can we get the defaults ? what can we do to let the user
 #. * unset the value ??
 #.
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:316
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:354
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:361
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:365
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:315
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:353
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:360
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:364
 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:802
 msgid "<Enter Value>"
 msgstr "<Zadejte hodnotu>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:354
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:353
 msgid "Unset"
 msgstr "Nenastaveno"
 
@@ -2208,7 +2224,7 @@ msgstr "Atribut"
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1014
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1026
 msgid "Setup Text Attributes"
 msgstr "Nastavení atributů textu"
 
@@ -2238,7 +2254,7 @@ msgid "Choose the GnomeUIInfo stock item"
 msgstr "Vyberte skladovou položku GomeUIInfo"
 
 #. We have to save/load icon-size as int, and fake the enum
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:201 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:201 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Velikost ikony"
 
@@ -2248,350 +2264,364 @@ msgstr ""
 "Symbolická velikost, která se má použít pro skladovou ikonu, sadu ikon nebo "
 "pojmenovanou ikonu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1237
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1051
 #, c-format
 msgid "Removing parent of %s"
 msgstr "OdstraÅ?uje se rodiÄ? od %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1289
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1108
 #, c-format
 msgid "Adding parent %s for %s"
 msgstr "PÅ?idává se rodiÄ? %s pro %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1373
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1192
 #, c-format
 msgid "Adding %s to Size Group %s"
 msgstr "PÅ?idání %s do skupinové velikosti %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1375
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1194
 #, c-format
 msgid "Adding %s to a new Size Group"
 msgstr "PÅ?idání %s do nové skupinové velikosti"
 
 #. Add trailing new... item
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1430
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1249
 msgid "New Size Group"
 msgstr "Nová skupinová velikost"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1778
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1615
 #, c-format
 msgid "Ordering children of %s"
 msgstr "UspoÅ?ádání potomků objektu %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2304 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2311
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2172 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2179
 #, c-format
 msgid "Insert placeholder to %s"
 msgstr "Vložit rezervované místo do %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2318
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2186
 #, c-format
 msgid "Remove placeholder from %s"
 msgstr "Odstranit rezervované místo z %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3288 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3296
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3244 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3252
 #, c-format
 msgid "Insert Row on %s"
 msgstr "Vložit Å?ádek do %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3304 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3312
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3260 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3268
 #, c-format
 msgid "Insert Column on %s"
 msgstr "Vložit sloupec do %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3320
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3276
 #, c-format
 msgid "Remove Column on %s"
 msgstr "Odstranit sloupec z %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3328
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3284
 #, c-format
 msgid "Remove Row on %s"
 msgstr "Odstranit Å?ádek z %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4408 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4415
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4364 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4371
 #, c-format
 msgid "Insert page on %s"
 msgstr "Vložit stránku do %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4422
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4378
 #, c-format
 msgid "Remove page from %s"
 msgstr "Odstranit stránku z %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6071
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6088
 msgid "This property only applies to stock images"
 msgstr "Tato vlastnost se používá pouze u skladových obrázků"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6073
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6090
 msgid "This property only applies to named icons"
 msgstr "Tato vlastnost se používá pouze u pojmenovaných ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6337
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6356
 msgid "<separator>"
 msgstr "<oddÄ?lovaÄ?>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6347
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6366
 msgid "<custom>"
 msgstr "<vlastní>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6526
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6545
 msgid "Tool Item"
 msgstr "Nástrojová položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6535
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6554
 msgid "Packing"
 msgstr "Balení"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6554 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6573 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
 msgid "Menu Item"
 msgstr "Položka nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6590 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6598
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6609 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6617
 msgid "Normal item"
 msgstr "Normální položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6591 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6599
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6610 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6618
 msgid "Image item"
 msgstr "Obrázková položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6592 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6600
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6611 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6619
 msgid "Check item"
 msgstr "Zaškrtávací položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6593 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6601
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6612 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6620
 msgid "Radio item"
 msgstr "Skupinová pÅ?epínací položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6594 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6602
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6613 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6621
 msgid "Separator item"
 msgstr "OddÄ?lovací položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6626 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6670
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6645 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6689
 msgid "Edit Menu Bar"
 msgstr "Upravit lištu nabídek"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6628 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6672
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6647 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6691
 msgid "Edit Menu"
 msgstr "�prava nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7059
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7075
 msgid "Print S_etup"
 msgstr "Nastavit _tisk"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7063
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7079
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Najít násle_dující"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7067
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7083
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "_Vrátit tah"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7071
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7087
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Opakovat tah"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7074
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7090
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vybr_at vše"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7077
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7093
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nová hra"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7080
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7096
 msgid "_Pause game"
 msgstr "_Pozastavit hru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7083
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7099
 msgid "_Restart Game"
 msgstr "_Znovu spustit hru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7086
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7102
 msgid "_Hint"
 msgstr "_Rada"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7089
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7105
 msgid "_Scores..."
 msgstr "_Skóre�"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7092
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7108
 msgid "_End Game"
 msgstr "_UkonÄ?it hru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7095
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7111
 msgid "Create New _Window"
 msgstr "_VytvoÅ?it nové okno"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7098
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7114
 msgid "_Close This Window"
 msgstr "_ZavÅ?ít toto okno"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7110
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7126
 msgid "_Settings"
 msgstr "Na_stavení"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7113
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7129
 msgid "Fi_les"
 msgstr "Sou_bory"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7116
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7132
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Okna"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7122
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7138
 msgid "_Game"
 msgstr "_Hra"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7587 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7603 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
 msgid "Button"
 msgstr "TlaÄ?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7588 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11069
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11149
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7604 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11160
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11241
 msgid "Toggle"
 msgstr "PÅ?epínaÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7589 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7600
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7608
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7605 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7616
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7624
 msgid "Radio"
 msgstr "Skupinový pÅ?epínaÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7590 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7606 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
 msgid "Menu"
 msgstr "Nabídka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7591 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7607 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
 msgid "Custom"
 msgstr "Vlastní"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7592 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7601
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7609
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7608 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7617
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7625
 msgid "Separator"
 msgstr "OddÄ?lovaÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7597 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7605
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7613 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7621
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7598 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7606
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7614 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7622
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
 msgid "Image"
 msgstr "Obrázek"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7599 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7607
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7615 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7623
 msgid "Check"
 msgstr "Zaškrtávací pole"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7621
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7637
 msgid "Tool Bar Editor"
 msgstr "Editor panelu nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8169
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8183
 msgid "This property does not apply when Ellipsize is set."
 msgstr "Tato vlastnost se nepoužije, když je nastavené vypuÅ¡tÄ?ní textu."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8186
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8200
 msgid "This property does not apply when Angle is set."
 msgstr "Tato vlastnost se nepoužije, když je nastavený úhel."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9025
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9002
 msgid "Introduction page"
 msgstr "�vodní stránka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9029
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9006
 msgid "Content page"
 msgstr "Stránka s obsahem"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9033
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9010
 msgid "Confirmation page"
 msgstr "Potvrzovací stránka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10541
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10644
 #, c-format
 msgid "%s is set to load %s from the model"
 msgstr "%s je nastaven, aby naÄ?ítal %s z modelu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10543
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10646
 #, c-format
 msgid "%s is set to manipulate %s directly"
 msgstr "%s je nastaven, aby zacházel pÅ?ímo s objektem %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11009 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11100 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
 msgid "Tree View Column"
 msgstr "Sloupec stromového zobrazení"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11009 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11100 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
 msgid "Cell Renderer"
 msgstr "Vykreslování buÅ?ky"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11014
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11105
 msgid "Properties and Attributes"
 msgstr "Vlastnosti a atributy"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11019
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11110
 msgid "Common Properties and Attributes"
 msgstr "SpoleÄ?né vlastnosti a atributy"
 
 #. Text of the textview
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11063 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11143
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:54
+#. Text...
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11154 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11235
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419 ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:520
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11064 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11144
+#. Accelerator
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11155 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11236
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:14
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Zkratka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11065 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11145
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11156 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11237
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
 msgid "Combo"
 msgstr "VýbÄ?rový seznam"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11146
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11157 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11238
 msgid "Spin"
 msgstr "Ä?íselník"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11147
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11158 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11239
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
 #. Progress...
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11148
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334 ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:442
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11159 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11240
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319 ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:563
 msgid "Progress"
 msgstr "PrůbÄ?h"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11080
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11161 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11242
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
+msgid "Spinner"
+msgstr "Ä?íselník"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11172
 msgid "Icon View Editor"
 msgstr "Editor zobrazení ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11080
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11172
 msgid "Combo Editor"
 msgstr "Kombinovaný editor"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11139
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11231
 msgid "Column"
 msgstr "Sloupec"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11158
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11251
 msgid "Tree View Editor"
 msgstr "Editor stromu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:298 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:366
+#. Dont really add/remove actions (because name conflicts inside groups)
+#.
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11453
+msgid "The accelerator can only be set when inside an Action Group."
+msgstr "Klávesovou zkratku je možné nastavit, jen když je uvnitÅ? skupiny akcí"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:320 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:394
 msgid "<choose a key>"
 msgstr "<vyberte klávesu>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:447
+#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:475
 msgid "Accelerator Key"
 msgstr "Klávesová zkratka"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:506
+#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:534
 msgid "Choose accelerator keys..."
 msgstr "VýbÄ?r klávesových zkratekâ?¦"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
-msgid "A filname, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
+msgid "A file name, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
 msgstr ""
 "Název souboru, s plnou nebo s relativní cestou, k naÄ?tení ikony pro toto "
 "nástrojové tlaÄ?ítko"
@@ -2628,175 +2658,167 @@ msgstr "Skupina zkratek"
 msgid "Accel Label"
 msgstr "Popisek se zkratkou"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:13
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:15
 msgid "Accelerator Mode column"
 msgstr "Sloupec režimu zkratky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:14
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:16
 msgid "Accelerator Modifiers column"
 msgstr "Sloupec pÅ?eÅ?azovaÄ?ů zkratek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:15
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
 msgid "Accelerator Renderer"
 msgstr "Vykreslování zkratky"
 
 #. Accelerators
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:19
 msgid "Accelerators"
 msgstr "Zkratky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "Popis pro zpÅ?ístupnÄ?ní"
 
 #. Atk name and description properties
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Název pro zpÅ?ístupnÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
 #: ../plugins/gtk+/glade-activatable-editor.c:395
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
 msgid "Action Group"
 msgstr "Skupina akcí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
 msgid "Activatable column"
 msgstr "Sloupec aktivovatelnosti"
 
 #. Atk activate property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
 msgid "Activate"
 msgstr "Aktivace"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:27
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
 msgid "Active column"
 msgstr "Sloupec aktivace"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
 msgid "Add Parent"
 msgstr "PÅ?idat rodiÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
 msgid "Add to Size Group"
 msgstr "PÅ?idat do seskupené velikosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
 msgid "Adjustment"
 msgstr "PÅ?izpůsobení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
 msgid "Adjustment column"
 msgstr "Sloupec pÅ?izpůsobení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
 msgid "Alignment"
 msgstr "Zarovnání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
 msgid "Alignment column"
 msgstr "Sloupec zarovnání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
 msgid "All"
 msgstr "VÅ¡e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
 msgid "All Events"
 msgstr "Všechny události"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
 msgid "All Modifiers"
 msgstr "VÅ¡echny pÅ?eÅ?azovaÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
 msgid "Alt Key"
 msgstr "Klávesa Alt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:2
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
 msgid "Always Center"
 msgstr "Vždy vystÅ?edit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
-msgid "An accel group for accelerators from stock items"
-msgstr "Skupina zkratek pro zkratky ze skladových položek"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
+msgid "An accelerator key for this action"
+msgstr "Klávesová zkratka pro tuto akci"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
 msgid "Arrow"
 msgstr "Å ipka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
-msgid "Ascending"
-msgstr "VzestupnÄ?"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
 msgid "Aspect Frame"
 msgstr "Rám s pomÄ?rem"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
 msgid "Assistant"
 msgstr "Dialogové okno Průvodce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
 msgid "Attributes column"
 msgstr "Sloupec atributů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
 msgid "Background Color Name column"
 msgstr "Sloupec názvu barvy pozadí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
 msgid "Background Color column"
 msgstr "Sloupec barvy pozadí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
 msgid "Before"
 msgstr "PÅ?ed"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:53
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54
 msgid "Both"
 msgstr "Obojí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:1
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Vlevo dole"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Vpravo dole"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
 msgid "Bottom to Top"
 msgstr "Zdola nahoru"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
 msgid "Box"
 msgstr "Box"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
-msgid "Browse"
-msgstr "Prohlížecí"
-
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
 msgid "Button 1 Motion"
 msgstr "Pohyb tlaÄ?ítkem 1"
@@ -2891,512 +2913,472 @@ msgid "Color Selection Dialog"
 msgstr "Dialogové okno VýbÄ?r barvy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
-msgid "Columned List"
-msgstr "Sloupcový seznam"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
 msgid "Columns"
 msgstr "Sloupce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
 msgid "Combo Box"
 msgstr "Rozbalovací seznam"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
 msgid "Combo Box Entry"
 msgstr "Kombinovaný seznam"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
 msgid "Combo Renderer"
 msgstr "Vykreslování kombinovaného seznamu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
 msgid "Composite Widgets"
 msgstr "Složené widgety"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
 msgid "Condensed"
 msgstr "Zúžené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
 msgid "Confirm"
 msgstr "Potvrzení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
 msgid "Containers"
 msgstr "Kontejnery"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
 msgid "Content"
 msgstr "Obsah"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
 msgid "Continuous"
 msgstr "Plynule"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
 msgid "Control Key"
 msgstr "Klávesa Control"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
 msgid "Control and Display"
 msgstr "Ovládání a zobrazení"
 
 #. Atk relationset properties
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
 msgid "Controlled By"
 msgstr "Ovládáno prvkem"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
 msgid "Controller For"
 msgstr "Ovládací objekt pro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
 msgid "Create Folder"
 msgstr "VytvoÅ?it složku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
-msgid "Curve"
-msgstr "KÅ?ivka"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
-msgid "Custom widget"
-msgstr "Vlastní widget"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
 msgid "Data"
 msgstr "Data"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
 msgid "Data column"
 msgstr "Sloupec dat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
 msgid "Delayed"
 msgstr "OpoždÄ?ná"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
-msgid "Descending"
-msgstr "SestupnÄ?"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
 msgid "Described By"
 msgstr "Popsáno kým"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
 msgid "Description For"
 msgstr "Popis pro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
 msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
 msgstr "Popis objektu, formátovaný pro pÅ?ístup pomocí technologie zpÅ?ístupnÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pracovní plocha"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
 msgid "Dialog"
 msgstr "Dialog"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
 msgid "Dialog Box"
 msgstr "Dialogové okno"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
 msgid "Digits column"
 msgstr "Sloupec Ä?íslic"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
 msgid "Discontinuous"
 msgstr "Nesouvisle"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
 msgid "Discrete"
 msgstr "Po krocích"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
 msgid "Dock"
 msgstr "Dok"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
 msgid "Double"
 msgstr "Dvojité"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
 msgid "Down"
 msgstr "Dolů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
 msgid "Drag & Drop"
 msgstr "PÅ?etáhnout"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "PÅ?esun stylem â??táhni a pusÅ¥â??"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
 msgid "Drawing Area"
 msgstr "Kreslicí oblast"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
 msgid "Drop Down Menu"
 msgstr "Rozbalovací nabídka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
 msgid "East"
 msgstr "Východ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
 msgid "Edge"
 msgstr "Kraje"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
 msgid "Edit Separately"
 msgstr "Upravit zvlášť"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
 msgid "Edit&#8230;"
 msgstr "Upravitâ?¦"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
 msgid "Editable column"
 msgstr "Sloupec upravitelnosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
 msgid "Eighth Key"
 msgstr "Osmá klávesa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
 msgid "Ellipsize column"
 msgstr "Sloupec vypuÅ¡tÄ?ní textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
 msgid "Embedded By"
 msgstr "Vloženo do objektu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
 msgid "Embeds"
 msgstr "Vkládá"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:6
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
 msgid "End"
 msgstr "Konec"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
 msgid "Enter Notify"
 msgstr "Oznámení o vstupu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
 msgid "Enter a list of column types for this data store"
 msgstr "Zadejte seznam typů sloupců pro toto datové úložiÅ¡tÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
 msgid "Enter a list of values to be applied on each row"
 msgstr "Zadejte seznam hodnot, které se mají použít na každý Å?ádek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139
+msgid "Entry Buffer"
+msgstr "Vyrovnávací pamÄ?Å¥ vstupu"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
 msgid "Entry Completion"
 msgstr "DokonÄ?ování zadání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:7
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
 msgid "Etched In"
 msgstr "Utopený rámeÄ?ek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
 msgid "Etched Out"
 msgstr "Vystouplý rámeÄ?ek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
 msgid "Event Box"
 msgstr "Schránka událostí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:8
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
 msgid "Expand"
 msgstr "Roztáhnout"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
 msgid "Expanded"
 msgstr "Roztažené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
 msgid "Expander"
 msgstr "Rozbalující prvek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148
 msgid "Exposure"
 msgstr "ZveÅ?ejnÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
-msgid "Extended"
-msgstr "RozšíÅ?ený"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
 msgid "Extra Condensed"
 msgstr "Extra zúžené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
 msgid "Extra Expanded"
 msgstr "Extra roztažené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
 msgid "Family column"
 msgstr "Sloupec rodiny písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
 msgid "Fifth Key"
 msgstr "Pátá klávesa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
 msgid "Fifth Mouse Button"
 msgstr "Páté tlaÄ?ítko myÅ¡i"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
 msgid "File Chooser Button"
 msgstr "TlaÄ?ítko pro výbÄ?r souborů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
 msgid "File Chooser Dialog"
 msgstr "Dialogové okno VýbÄ?r souboru"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
 msgid "File Chooser Widget"
 msgstr "VýbÄ?r souboru"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
 msgid "File Filter"
 msgstr "Filtr souborů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162 ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:772
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158 ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:772
 msgid "File Name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
-msgid "File Selection"
-msgstr "VýbÄ?r souboru"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:10
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
 msgid "Fill"
 msgstr "Vyplnit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
 msgid "First Mouse Button"
 msgstr "První tlaÄ?ítko myÅ¡i"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
 msgid "Fixed"
 msgstr "Napevno"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
 msgid "Flows From"
 msgstr "PokraÄ?uje z"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
 msgid "Flows To"
 msgstr "PokraÄ?uje do"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
 msgid "Focus Change"
 msgstr "ZmÄ?na zamÄ?Å?ení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
 msgid "Follow State column"
 msgstr "Sloupec následujícího stavu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
 msgid "Font Button"
 msgstr "TlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
 msgid "Font Description column"
 msgstr "Sloupec popisu písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
 msgid "Font Selection"
 msgstr "VýbÄ?r písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
 msgid "Font Selection Dialog"
 msgstr "Dialogové okno VýbÄ?r písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
 msgid "Font column"
 msgstr "Sloupec písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
 msgid "Foreground Color Name column"
 msgstr "Sloupec názvu barvy popÅ?edí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
 msgid "Foreground Color column"
 msgstr "Sloupec barvy popÅ?edí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
 msgid "Forth Mouse Button"
 msgstr "Ä?tvrté tlaÄ?ítko myÅ¡i"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
 msgid "Frame"
 msgstr "Rám"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
-msgid "Free"
-msgstr "Volná"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
-msgid "Gamma Curve"
-msgstr "Gama kÅ?ivka"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
 msgid "Grow Only"
 msgstr "Pouze zvÄ?tÅ¡ovat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
 msgid "Gtk"
 msgstr "Gtk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
-msgid "Gtk+ Obsolete"
-msgstr "Zastaralé z Gtk+"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
 msgid "Half"
 msgstr "PoloviÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
 msgid "Handle Box"
 msgstr "Ã?chyt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
 msgid "Has Entry column"
 msgstr "Sloupec existence záznamu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
 msgid "Height column"
 msgstr "Sloupec výšky"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1236
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1244
 msgid "Horizontal"
 msgstr "VodorovnÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Vodorovné zarovnání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
 msgid "Horizontal Alignment column"
 msgstr "Sloupec vodorovného zarovnání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
 msgid "Horizontal Box"
 msgstr "Vodorovné pÅ?ihrádky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
 msgid "Horizontal Button Box"
 msgstr "Vodorovné pÅ?ihrádky na tlaÄ?ítka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "Vodorovné odsazení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
 msgid "Horizontal Padding column"
 msgstr "Sloupec vodorovného odsazení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
 msgid "Horizontal Panes"
 msgstr "Vodorovné panely"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
 msgid "Horizontal Ruler"
 msgstr "Vodorovné pravítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
 msgid "Horizontal Scale"
 msgstr "Vodorovné mÄ?Å?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
 msgid "Horizontal Scrollbar"
 msgstr "Vodorovný posuvník"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
 msgid "Horizontal Separator"
 msgstr "Vodorovný oddÄ?lovaÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
 msgid "Horizontal and Vertical"
 msgstr "VodorovnÄ? a svisle"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
 msgid "Hyper Modifier"
 msgstr "PÅ?eÅ?azovaÄ? Hyper"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
 msgid "Icon Factory"
 msgstr "Generátor ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
 msgid "Icon Name column"
 msgstr "Sloupec názvu ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
 msgid "Icon Sources"
 msgstr "Zdroje ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
 msgid "Icon View"
 msgstr "Zobrazení ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
 msgid "Icons only"
 msgstr "Pouze ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
 msgid "If Valid"
 msgstr "Když je platné"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
-msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
-"for the mnemonic accelerator key"
-msgstr ""
-"Pokud je zapnuto, tak podtržítko v textu znaÄ?í, že následující znak by se "
-"mÄ?l použít jako mnemotechnická klávesová zkratka"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
 msgid "Image Menu Item"
 msgstr "Obrázková položka nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
 msgid "Immediate"
 msgstr "OkamžitÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
 msgid "In"
 msgstr "UvnitÅ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
 msgid "Inches"
 msgstr "Palce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
 msgid "Inconsistent column"
 msgstr "Sloupec nekonzistence"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
 msgid ""
 "Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
 "connection in the UI hierarchy to that component"
@@ -3404,11 +3386,11 @@ msgstr ""
 "Udává podÅ?ízené okno pÅ?ipojené ke komponentÄ?, ale na druhou stranu nemá "
 "žádné napojení k této komponentÄ? v hierarchii uživatelského rozhraní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
 msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
 msgstr "Udává objekt Å?ízený jedním nebo více cílovými objekty"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
 msgid ""
 "Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
 "cell in the same column is expanded and identifies that cell"
@@ -3416,32 +3398,32 @@ msgstr ""
 "Udává, že objekt je buÅ?kou ve stromové tabulce, který je zobrazený protože "
 "buÅ?ka ve stejném sloupci je roztažená, a identifikuje tuto buÅ?ku"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
 msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
 msgstr "Udává že objekt je ovládací pro jeden nebo více cílových objektů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
 msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
 msgstr "Udává, že objekt je popisek pro jeden nebo více cílových objektů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
 msgid ""
 "Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
 msgstr "Udává, že objekt je Ä?lenem skupiny jednoho nebo více cílových objektů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
 msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
 msgstr "Udává, že objekt má popisky od jednoho nebo více cílových objektů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
 msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
 msgstr "Udává, že objekt je rodiÄ?ovským oknem jiného objektu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
 msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
 msgstr "Udává, že objekt je vyskakovací pro jiný objekt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
 msgid ""
 "Indicates that an object provides descriptive information about another "
 "object; more verbose than 'Label For'"
@@ -3449,7 +3431,7 @@ msgstr ""
 "Udává, že objekt poskytuje popisné informace o jiném objektu; více podrobné "
 "než â??Popisek proâ??"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
 msgid ""
 "Indicates that another object provides descriptive information about this "
 "object; more verbose than 'Labelled By'"
@@ -3457,7 +3439,7 @@ msgstr ""
 "Udává, že jiný objekt poskytuje popisné informace o tomto objektu; více "
 "podrobné než â??Popisek odâ??"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
 msgid ""
 "Indicates that the object has content that flows logically from another "
 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
@@ -3465,7 +3447,7 @@ msgstr ""
 "Udává, že objekt má obsah, který v návaznosti logicky pokraÄ?uje z jiného "
 "objektu AtkObject (pro instanci text-flow)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
 msgid ""
 "Indicates that the object has content that flows logically to another "
 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
@@ -3473,7 +3455,7 @@ msgstr ""
 "Udává, že objekt má obsah, který v návaznosti logicky pokraÄ?uje do jiného "
 "objektu AtkObject (pro instanci text-flow)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
 msgid ""
 "Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
 "this object's content flows around another's content"
@@ -3481,51 +3463,47 @@ msgstr ""
 "Udává, že objekt vizuálnÄ? vkládá jako obsah jiný objekt, napÅ?. obsah tohoto "
 "objektu obtéká okolo jiného obsahu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
 msgid "Indicator Size column"
 msgstr "Sloupec velikosti indikátoru"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
 msgid "Info"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
-msgid "Input Dialog"
-msgstr "Dialogové okno se vstupem"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
 msgid "Insert After"
 msgstr "Vložit za"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
 msgid "Insert Before"
 msgstr "Vložit pÅ?ed"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
 msgid "Insert Column"
 msgstr "Vložit sloupec"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
 msgid "Insert Page After"
 msgstr "Vložit stránku za"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
 msgid "Insert Page Before"
 msgstr "Vložit stránku pÅ?ed"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Vložit Å?ádek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
 msgid "Intro"
 msgstr "Ã?vod"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
 msgid "Invalid"
 msgstr "Neplatná"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
 msgid ""
 "Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
 "embedded in another object"
@@ -3533,1059 +3511,1031 @@ msgstr ""
 "Opak k â??Vkládáâ??, udává, že obsah tohoto objektu je vizuálnÄ? vložen do jiného "
 "objektu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
 msgid "Invisible Char Set"
 msgstr "Neviditelná sada znaků"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
 msgid "Italic"
 msgstr "Kurzíva"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
 msgid "Items"
 msgstr "Položky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
 msgid "Key Press"
 msgstr "ZmáÄ?knutí klávesy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
 msgid "Key Release"
 msgstr "UvolnÄ?ní klávesy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
 msgid "Keycode column"
 msgstr "Sloupec kódu klávesy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
 msgid "Label For"
 msgstr "Popisek pro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
 msgid "Labelled By"
 msgstr "Popisek od"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
 msgid "Language column"
 msgstr "Sloupec jazyka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
 msgid "Large Toolbar"
 msgstr "Velká lišta nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
 msgid "Layout"
 msgstr "Rozvržení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
 msgid "Least Recently Used first"
 msgstr "Nejstarší jako první"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
 msgid "Leave Notify"
 msgstr "Oznámení o opuÅ¡tÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:4
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
 msgid "Left"
 msgstr "Vlevo"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
 msgid "Left to Right"
 msgstr "Zleva doprava"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
-msgid "Linear"
-msgstr "Ã?seÄ?ková"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
 msgid "Link Button"
 msgstr "TlaÄ?ítko s odkazem"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
-msgid "List"
-msgstr "Seznam"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
-msgid "List Item"
-msgstr "Položka seznamu"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
 msgid "List Store"
 msgstr "Ã?ložiÅ¡tÄ? seznamu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
 msgid "List of widgets in this group"
 msgstr "Seznam widgetů v této skupinÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
 msgid "Lock Key"
 msgstr "Klávesa Lock"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
 msgid "Low"
 msgstr "Dolní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
 msgid "Markup column"
 msgstr "Sloupec znaÄ?ky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
 msgid "Member Of"
 msgstr "Ä?lenem"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:274
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
 msgid "Menu Bar"
 msgstr "Panel nabídek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
 msgid "Menu Shell"
 msgstr "Kostra nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
 msgid "Menu Tool Button"
 msgstr "Nástrojové tlaÄ?ítko s nabídkou"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
 msgid "Message Dialog"
 msgstr "Dialogové okno se zprávou"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
 msgid "Meta Modifier"
 msgstr "PÅ?eÅ?azovaÄ? Meta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
 msgid "Middle"
 msgstr "UprostÅ?ed"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Různorodé"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
 msgid "Model column"
 msgstr "Sloupec modelu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
 msgid "Most Recently Used first"
 msgstr "NejnovÄ?jší jako první"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
 msgid "Mouse"
 msgstr "Myš"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
-msgid "Multiple"
-msgstr "Vícenásobný"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:40
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
 msgid "Node Child Of"
 msgstr "Potomek uzlu od"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
 msgid "North"
 msgstr "Sever"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
 msgid "North East"
 msgstr "Severovýchod"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
 msgid "North West"
 msgstr "Severozápad"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
 msgid "Notebook"
 msgstr "Sešit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
 msgid "Notification"
 msgstr "Oznámení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "PoÄ?et stránek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
 msgid "Number of items"
 msgstr "PoÄ?et položek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
 msgid "Number of pages"
 msgstr "PoÄ?et stránek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
 msgid "Number of pages in this assistant"
 msgstr "PoÄ?et stránek v tomto průvodci"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
 msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
 msgstr ""
 "Název instance objektu formátovaný pro pÅ?ístup pomocí technologie "
 "zpÅ?ístupnÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
 msgid "Oblique"
 msgstr "SklonÄ?né"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1235
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1243
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnuto"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
 msgid "Ok"
 msgstr "Budiž"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
 msgid "Ok, Cancel"
 msgstr "Budiž, Zrušit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuto"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
 msgid "Open"
 msgstr "OtevÅ?ít"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
-msgid "Option Menu"
-msgstr "Nabídka voleb"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
 msgid "Orientation column"
 msgstr "Sloupec orientace"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:41
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
 msgid "Other"
 msgstr "Jiná"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
 msgid "Out"
 msgstr "VnÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
 msgid "Paned"
 msgstr "V panelu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
 msgid "Parent Window Of"
 msgstr "RodiÄ?ovské okno pro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
 msgid "Pixbuf Expander Closed column"
 msgstr "Sloupec uzavÅ?ení rozšíÅ?ení pixbuf"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
 msgid "Pixbuf Expander Open column"
 msgstr "Sloupec otevÅ?ení rozšíÅ?ení pixbuf"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
 msgid "Pixbuf Renderer"
 msgstr "Vykreslování pixbuf"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Sloupec pixbuf"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
 msgid "Pixels"
 msgstr "Pixely"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
 msgid "Pointer Motion"
 msgstr "Pohyb ukazatele"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
 msgid "Pointer Motion Hint"
 msgstr "PÅ?edzvÄ?st pohybu ukazatele"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
 msgid "Popup"
 msgstr "Vyskakovací"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
 msgid "Popup For"
 msgstr "Vyskakuje pro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
 msgid "Popup Menu"
 msgstr "Vyskakovací nabídka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324 ../plugins/gnome/glade-gnome.c:658
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:44
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
 msgid "Position"
 msgstr "Pozice"
 
 #. Atk press property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
 msgid "Press"
 msgstr "ZmáÄ?knutí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
 msgid "Primary Icon Activatable"
 msgstr "Primární ikona aktivovatelná"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
 msgid "Primary Icon Name"
 msgstr "Název primární ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
 msgid "Primary Icon Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf primární ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
 msgid "Primary Icon Sensitive"
 msgstr "Primární ikona citlivá"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
 msgid "Primary Icon Tooltip Markup"
 msgstr "ZnaÄ?ka primární ikony bublinové nápovÄ?dy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
 msgid "Primary Icon Tooltip Text"
 msgstr "Text primární ikony bublinové nápovÄ?dy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
 msgid "Primary Stock Icon"
 msgstr "Primární skladová ikona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
 msgid "Progress Bar"
 msgstr "Ukazatel průbÄ?hu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "RozdÄ?lení ukazatele průbÄ?hu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Krok pulsu ukazatele průbÄ?hu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
 msgid "Progress Renderer"
 msgstr "Vykreslování průbÄ?hu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324
 msgid "Property Change"
 msgstr "ZmÄ?na vlastnosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:325
 msgid "Proximity Out"
 msgstr "Oddálení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:341
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
 msgid "Proximity In"
 msgstr "PÅ?iblížení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
 msgid "Pulse column"
 msgstr "Sloupec pulsu průbÄ?hu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:47
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328
 msgid "Question"
 msgstr "Otázka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
 msgid "Queue"
 msgstr "Fronta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
 msgid "Radio Action"
 msgstr "Akce skupinového pÅ?epínaÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
 msgid "Radio Button"
 msgstr "Skupinový pÅ?epínaÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
 msgid "Radio Menu Item"
 msgstr "PÅ?epínací položka nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
 msgid "Radio Tool Button"
 msgstr "Nástrojové tlaÄ?ítko skupinového pÅ?epínaÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334
 msgid "Radio column"
 msgstr "Sloupec skupinového pÅ?epínaÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
 msgid "Range"
 msgstr "Rozsah"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
 msgid "Recent Action"
 msgstr "Nedávná akce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
 msgid "Recent Chooser"
 msgstr "VýbÄ?r nedávných"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338
 msgid "Recent Chooser Dialog"
 msgstr "Dialogové okno VýbÄ?r nedávných"
 
 #. GtkActivatable
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
 msgid "Related Action"
 msgstr "Odpovídající akce"
 
 #. Atk release property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:357
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
 msgid "Release"
 msgstr "UvolnÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:358
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343
 msgid "Release Modifier"
 msgstr "PÅ?eÅ?azovaÄ? uvolnÄ?ním"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:359
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
 msgid "Remove Column"
 msgstr "Odstranit sloupec"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:360
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
 msgid "Remove Page"
 msgstr "Odstranit stránku"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:361
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
 msgid "Remove Parent"
 msgstr "Odstranit rodiÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:362
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
 msgid "Remove Row"
 msgstr "Odstranit Å?ádek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:363
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
 msgid "Remove Slot"
 msgstr "Odstranit pozici"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:364
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349
 msgid "Response ID"
 msgstr "ID odpovÄ?di"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:9
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:366
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
 msgid "Right to Left"
 msgstr "Zprava doleva"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:367
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
 msgid "Rise column"
 msgstr "Sloupec zdvihu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:368
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
 msgid "Ruler"
 msgstr "Pravítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:354
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:370
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
 msgid "Scale Button"
 msgstr "TlaÄ?ítko s táhlem"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:356
 msgid "Scale column"
 msgstr "Sloupec mÄ?Å?ítka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:357
 msgid "Scroll"
 msgstr "Posun"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:358
 msgid "Scrolled Window"
 msgstr "Okno s posuvníky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:359
 msgid "Second Mouse Button"
 msgstr "Druhé tlaÄ?ítko myÅ¡i"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:360
 msgid "Secondary Icon Activatable"
 msgstr "Sekundární ikona aktivovatelná"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:361
 msgid "Secondary Icon Name"
 msgstr "Název sekundární ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:362
 msgid "Secondary Icon Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf sekundární ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:363
 msgid "Secondary Icon Sensitive"
 msgstr "Sekundární ikona citlivá"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:364
 msgid "Secondary Icon Tooltip Markup"
 msgstr "ZnaÄ?ka sekundární ikony bublinové nápovÄ?dy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365
 msgid "Secondary Icon Tooltip Text"
 msgstr "Text sekundární ikony bublinové nápovÄ?dy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:366
 msgid "Secondary Stock Icon"
 msgstr "Sekundární skladová ikona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:367
 msgid "Select Folder"
 msgstr "Vybrat složku"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:368
 msgid "Semi Condensed"
 msgstr "Polo zúžené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
 msgid "Semi Expanded"
 msgstr "Polo rozšíÅ?ené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:370
 msgid "Sensitive column"
 msgstr "Sloupec citlivosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
 msgid "Separator Menu Item"
 msgstr "OddÄ?lovací položka nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
 msgid "Separator Tool Item"
 msgstr "OddÄ?lovaÄ? položky nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
 msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
 msgstr "Nastavit aktuální stránku (vyloženÄ? jen za úÄ?elem úpravy)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
 msgid "Set the description of the Activate atk action"
 msgstr "Nastavit popis akce atk Aktivovat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
 msgid "Set the description of the Click atk action"
 msgstr "Nastavit popis pro akci atk Kliknutí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
 msgid "Set the description of the Press atk action"
 msgstr "Nastavit popis pro akci atk ZmáÄ?knutí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
 msgid "Set the description of the Release atk action"
 msgstr "Nastavit popis pro akci atk UvolnÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
 msgid "Set the text in the view's text buffer"
 msgstr "Nastavit text ve vyrovnávací pamÄ?ti pro zobrazení textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
 msgid "Seventh Key"
 msgstr "Sedmá klávesa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
 msgid "Shift Key"
 msgstr "Klávesa Shift"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
 msgid "Shrink"
 msgstr "Srazit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
 msgid "Single"
 msgstr "Jednoduchý"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
 msgid "Single Paragraph Mode column"
 msgstr "Sloupec režimu jednoho odstavce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
 msgid "Sixth Key"
 msgstr "Šestá klávesa"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
 msgid "Size Group"
 msgstr "Seskupená velikost"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
 msgid "Size column"
 msgstr "Sloupec velikosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
 msgid "Small Capitals"
 msgstr "Kapitálky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
 msgid "Small Toolbar"
 msgstr "Malá lišta nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
 msgid "South"
 msgstr "Jih"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
 msgid "South East"
 msgstr "Jihovýchod"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
 msgid "South West"
 msgstr "Jihozápad"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
 msgid "Specialized Widgets"
 msgstr "Specializované widgety"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
 msgid "Spin Button"
 msgstr "Ä?íselník"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
 msgid "Spin Renderer"
 msgstr "Vykreslování Ä?íselníku"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
+msgid "Spinner Renderer"
+msgstr "Vykreslování Ä?íselníku"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
 msgid "Splash Screen"
 msgstr "�vodní obrazovka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
-msgid "Spline"
-msgstr "Splajna"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
 msgid "Spread"
 msgstr "RozprostÅ?ít"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:51
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:400
 msgid "Start"
 msgstr "ZaÄ?átek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
 msgid "Static"
 msgstr "Staticky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
 msgid "Status Bar"
 msgstr "Stavová lišta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
 msgid "Status Icon"
 msgstr "Stavová ikona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
 msgid "Stock Button"
 msgstr "Skladové tlaÄ?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
 msgid "Stock Detail column"
 msgstr "Sloupec podrobností o skladu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
 msgid "Stock Item"
 msgstr "Skladová položka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
 msgid "Stock Size column"
 msgstr "Sloupec velikosti skladu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
 msgid "Stock column"
 msgstr "Sloupec skladu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
 msgid "Stretch column"
 msgstr "Sloupec šíÅ?ky písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
 msgid "Strikethrough column"
 msgstr "Sloupec pÅ?eÅ¡krtnutí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
 msgid "Structure"
 msgstr "Struktura"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
 msgid "Style column"
 msgstr "Sloupec stylu písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
 msgid "Substructure"
 msgstr "PodÅ?ízená struktura"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414
 msgid "Subwindow Of"
 msgstr "Podokno pro"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
 msgid "Summary"
 msgstr "Souhrn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
 msgid "Super Modifier"
 msgstr "PÅ?eÅ?azovaÄ? Super"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
 msgid "Table"
 msgstr "Tabulka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Textová vyrovnávací pamÄ?Å¥"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
 msgid "Text Buffers"
 msgstr "Textové vyrovnávací pamÄ?ti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
 msgid "Text Column column"
 msgstr "Sloupec textového sloupce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
 msgid "Text Entry"
 msgstr "Textové pole"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
 msgid "Text Horizontal Alignment column"
 msgstr "Sloupec vodorovného zarovnání textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
 msgid "Text Renderer"
 msgstr "Vykreslování textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
 msgid "Text Tag"
 msgstr "Textová znaÄ?ka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Tabulka textových znaÄ?ek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
 msgid "Text Vertical Alignment column"
 msgstr "Sloupec svislého zarovnání textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
 msgid "Text View"
 msgstr "Zobrazení textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
 msgid "Text below icons"
 msgstr "Text pod ikonami"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:432
 msgid "Text column"
 msgstr "Sloupec textu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
 msgid "Text only"
 msgstr "Pouze text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
 msgid "The column in the model to load the value from"
 msgstr "Sloupec v modelu, ze kterého se má naÄ?íst hodnota"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
 msgid "The items in this combo box"
 msgstr "Položky v tomto rozbalovacím seznamu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
 msgid "The number of items in the box"
 msgstr "PoÄ?et položek v boxu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
 msgid "The number of pages in the notebook"
 msgstr "PoÄ?et stránek v seÅ¡itÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
 msgid "The page position in the Assistant"
 msgstr "PoÅ?adí stránky v průvodci"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
 msgid "The pango attributes for this label"
 msgstr "Atributy Pango pro tento popisek"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
 msgid "The position of the menu item in the menu shell"
 msgstr "PoÅ?adí položky nabídky v kostÅ?e nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
 msgid "The position of the tool item in the toolbar"
 msgstr "Poloha nástrojové položky na liÅ¡tÄ? nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
 msgid "The response ID of this button in a dialog"
 msgstr "ID odpovÄ?di tohoto tlaÄ?ítka v dialogovém oknÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
 msgid ""
-"The stock icon displayed on the item (chose an item from gtk+ stock or from "
+"The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from "
 "an icon factory)"
 msgstr ""
 "Skladová ikona zobrazená u položky (zvolte položku ze skladu GTK+ nebo z "
 "generátoru ikon)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
 msgid "The stock item for this button"
 msgstr "Skladová položka pro toto tlaÄ?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
 msgid "The stock item for this menu item"
 msgstr "Skladová položka pro tuto položku nabídky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
-msgid "The text of the menu item"
-msgstr "Text položky nabídky"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
-msgid "The text to display"
-msgstr "Text, který se má zobrazit"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
 msgid "Third Mouse Button"
 msgstr "TÅ?etí tlaÄ?ítko myÅ¡i"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
 msgid "Toggle Action"
 msgstr "Akce pÅ?epínaÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
 msgid "Toggle Button"
 msgstr "PÅ?epínací tlaÄ?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
 msgid "Toggle Renderer"
 msgstr "Vykreslování pÅ?epínaÄ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
 msgid "Toggle Tool Button"
 msgstr "PÅ?epínací nástrojové tlaÄ?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
 msgid "Tool Bar"
 msgstr "Lišta nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
 msgid "Tool Button"
 msgstr "Nástrojové tlaÄ?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
 msgid "Toolbar"
 msgstr "Lišta nástrojů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
 msgid "Tooltip"
 msgstr "Bublinová nápovÄ?da"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:10
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
 msgid "Top"
 msgstr "NahoÅ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
 msgid "Top Left"
 msgstr "Vlevo nahoÅ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
 msgid "Top Level"
 msgstr "Nejvyšší úroveÅ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
 msgid "Top Right"
 msgstr "Vpravo nahoÅ?e"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
 msgid "Top to Bottom"
 msgstr "Shora dolů"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
 msgid "Toplevels"
 msgstr "Nejvyšší úrovnÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:477
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
 msgid "Tree Model"
 msgstr "Stromový model"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
 msgid "Tree Model Filter"
 msgstr "Filtr pro stromový model"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:479
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
 msgid "Tree Model Sort"
 msgstr "Å?azení pro stromový model"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
 msgid "Tree Selection"
 msgstr "VýbÄ?r ve stromu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
 msgid "Tree Store"
 msgstr "Ã?ložiÅ¡tÄ? stromu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
 msgid "Tree View"
 msgstr "Stromové zobrazení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
-msgid "UI Manager"
-msgstr "Správce uživatelského rozhraní"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
 msgid "Ultra Condensed"
 msgstr "Ultra zúžené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
 msgid "Ultra Expanded"
 msgstr "Ultra rozšíÅ?ené"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
 msgid "Underline column"
 msgstr "Sloupec podtržení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471
 msgid "Up"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
 msgid "Use Action Appearance"
 msgstr "Použít vzhled akce"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
 msgid "Use Underline"
 msgstr "Použít podtržítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
 msgid "Utility"
 msgstr "Pomůcka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
 msgid "Value column"
 msgstr "Sloupec hodnoty"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
 msgid "Variant column"
 msgstr "Sloupec varianty písma"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1237
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1245
 msgid "Vertical"
 msgstr "Svisle"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:479
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Svislé zarovnání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480
 msgid "Vertical Alignment column"
 msgstr "Sloupec svislého zarovnání"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
 msgid "Vertical Box"
 msgstr "Svislé pÅ?ihrádky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:499
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
 msgid "Vertical Button Box"
 msgstr "Svislé pÅ?ihrádky na tlaÄ?ítka"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Svislé odsazení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
 msgid "Vertical Padding column"
 msgstr "Sloupec svislého odsazení"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:502
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
 msgid "Vertical Panes"
 msgstr "Svislé panely"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
 msgid "Vertical Ruler"
 msgstr "Svislé pravítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
 msgid "Vertical Scale"
 msgstr "Svislé mÄ?Å?ítko"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
 msgid "Vertical Scrollbar"
 msgstr "Svislý posuvník"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
 msgid "Vertical Separator"
 msgstr "Svislý oddÄ?lovaÄ?"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
 msgid "Viewport"
 msgstr "VýÅ?ez"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
 msgid "Visibility Notify"
 msgstr "Oznámení o viditelnosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
 msgid "Visible"
 msgstr "Viditelnost"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
 msgid "Visible column"
 msgstr "Sloupec viditelnosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:511
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
 msgid "Volume Button"
 msgstr "TlaÄ?ítko pro nastavení hlasitosti"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:512 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:68
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:513
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
 msgid "Weight column"
 msgstr "Sloupec tloušťky písma"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:514
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
 msgid "West"
 msgstr "Západ"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:518
+#. Objects
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
+msgid "Widgets"
+msgstr "Widgety"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
 msgid "Width column"
 msgstr "Sloupec šíÅ?ky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:519
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:502
 msgid "Width in Characters column"
 msgstr "Sloupec šíÅ?ky ve znacích"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:520
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:521
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
 msgid "Window Group"
 msgstr "Skupina oken"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:522
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
 msgid "Word"
 msgstr "Slovo"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:523
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
 msgid "Word Character"
 msgstr "Znak slova"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:524
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
 msgid "Wrap Mode column"
 msgstr "Sloupec režimu zalamování"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
 msgid "Wrap Width column"
 msgstr "Sloupec šíÅ?ky zalamování"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:526
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
 msgid "Yes, No"
 msgstr "Ano, Ne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:527
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
 msgid ""
 "You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
 "show a translation specific translator, otherwise you should list all "
@@ -4596,57 +4546,97 @@ msgstr ""
 "mÄ?li uvést seznam vÅ¡ech pÅ?ekladatelů a tento Å?etÄ?zec neoznaÄ?ovat k pÅ?ekladu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:1
+msgid "Collate"
+msgstr "SeÅ?adit"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
+msgid "Copies"
+msgstr "Kopie"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
 msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
 msgstr "Nejvyšší úrovnÄ? Unixového tisku GTK+"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:4
+msgid "Generate PDF"
+msgstr "Vygenerovat PDF"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:5
+msgid "Generate PS"
+msgstr "Vygenerovat PS"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:6
+msgid "Number Up"
+msgstr "PropoÄ?ítat"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7
+msgid "Number Up Layout"
+msgstr "PropoÄ?ítat rozvržení"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:8
+msgid "Page Set"
+msgstr "Rozsah"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:9
 msgid "Page Setup Dialog"
 msgstr "Dialogové okno nastavení stránky"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:10
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:11
 msgid "Print Dialog"
 msgstr "Dialogové okno tisku"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:374
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:423
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:486
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:699
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:12
+msgid "Reverse"
+msgstr "Obrátit"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:13
+msgid "Scale"
+msgstr "MÄ?Å?ítko"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:333
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:382
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:445
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:657
 #, c-format
 msgid "Setting columns on %s"
 msgstr "Nastavení sloupců na %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:514
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:473
 msgid "< define a new column >"
 msgstr "<definujte nový sloupec>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:827
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:783
 msgid "Add and remove columns:"
 msgstr "PÅ?idat a odebrat sloupce:"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1196
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:837
+msgid "Column type"
+msgstr "Typ sloupce"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:859
+msgid "Column name"
+msgstr "Název sloupce"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1204
 msgid "Add and remove rows:"
 msgstr "PÅ?idat a odebrat Å?ádky:"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1226
+#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1234
 msgid "Sequential editing:"
 msgstr "SekvenÄ?ní úpravy:"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-cell-renderer-button.c:90
-msgid "Entry Editable"
-msgstr "Upravitelné pole"
-
-#: ../plugins/gtk+/glade-cell-renderer-button.c:91
-msgid "Whether the entry is editable"
-msgstr "Zda lze položku upravovat"
-
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:694
 #, c-format
 msgid ""
-"Enter a filname or a relative or full path for this source of '%s' (Glade "
+"Enter a filename or a relative or full path for this source of '%s' (Glade "
 "will only ever load them in the runtime from your project directory)."
 msgstr ""
-"Zadejte název souboru nebo relativní Ä?i úplnou cestu k tomuto zdroji pro â??%"
-"sâ?? (Glade jej naÄ?te jen jednou za bÄ?hu z vaÅ¡eho adresáÅ?e projektu)."
+"Zadejte název souboru nebo relativní Ä?i úplnou cestu k tomuto zdroji pro "
+"â??%sâ?? (Glade jej naÄ?te jen jednou za bÄ?hu z vaÅ¡eho adresáÅ?e projektu)."
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:701
 #, c-format
@@ -4790,7 +4780,7 @@ msgstr ""
 #. Add descriptive label
 #: ../plugins/gtk+/glade-store-editor.c:197
 msgid ""
-"Define columns for your liststore, giving them meaningful names will help "
+"Define columns for your liststore; giving them meaningful names will help "
 "you to retrieve them when setting cell renderer attributes (press the Delete "
 "key to remove the selected column)"
 msgstr ""
@@ -4801,7 +4791,7 @@ msgstr ""
 #. Add descriptive label
 #: ../plugins/gtk+/glade-store-editor.c:227
 msgid ""
-"Add remove and edit rows of data (you can optionally use CNTL-N to add new "
+"Add remove and edit rows of data (you can optionally use Ctrl+N to add new "
 "rows and the Delete key to remove the selected row)"
 msgstr ""
 "PÅ?idat, odstranit a upravit Å?ádky dat (pÅ?ípadnÄ? můžete použít Ctrl+N pro "
@@ -4814,7 +4804,7 @@ msgstr "Nastavení %s, aby použil seznamu atributů"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:286
 #, c-format
-msgid "Setting %s to use a pango markup string"
+msgid "Setting %s to use a Pango markup string"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil znaÄ?kovacího Å?etÄ?zce Pango"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:321
@@ -4824,13 +4814,13 @@ msgstr "Nastavení %s, aby použil Å?etÄ?zec se vzorem"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:357
 #, c-format
-msgid "Setting %s to set desired width in charachters"
+msgid "Setting %s to set desired width in characters"
 msgstr "Nastavení %s, aby nastavil požadovanou šíÅ?ku ve znacích"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:388
 #, c-format
-msgid "Setting %s to set maximum width in charachters"
-msgstr "Nastavení %s, aby nastavil maximální šíÅ?ku znaků"
+msgid "Setting %s to set maximum width in characters"
+msgstr "Nastavení %s, aby nastavil maximální šíÅ?ku ve znacích"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:422
 #, c-format
@@ -4844,8 +4834,8 @@ msgstr "Nastavení %s, aby použil jeden Å?ádek"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:492
 #, c-format
-msgid "Setting %s to use specific pango word wrapping"
-msgstr "Nastavení %s, aby použil urÄ?itého zalamování slov Pango"
+msgid "Setting %s to use specific Pango word wrapping"
+msgstr "Nastavení %s, aby použil urÄ?eného zalamování slov Pango"
 
 #. Label appearance...
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:538
@@ -4898,43 +4888,53 @@ msgstr ""
 "Zvolte datový model a hned nadefinujte\n"
 "v datovém úložiÅ¡ti nÄ?jaké sloupce"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:275
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:229
+#, c-format
+msgid "Setting %s to use static text"
+msgstr "Nastavení %s, aby použil statický text"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:267
+#, c-format
+msgid "Setting %s to use an external buffer"
+msgstr "Nastavení %s, aby použil externí vyrovnávací pamÄ?Å¥"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:352
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a primary icon from stock"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil primární ikonu ze skladu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:299
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:376
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a primary icon from the icon theme"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil primární ikonu ze motivu ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:322
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:399
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a primary icon from filename"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil primární ikonu ze souboru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:347
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:424
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a secondary icon from stock"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil sekundární ikonu ze skladu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:371
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:448
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a secondary icon from the icon theme"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil sekundární ikonu z motivu ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:394
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:471
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a secondary icon from filename"
 msgstr "Nastavení %s, aby použil sekundární ikonu ze souboru"
 
 #. Primary icon...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:475
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:596
 msgid "Primary icon"
 msgstr "Primární ikona"
 
 #. Secondary icon...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:538
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:670
 msgid "Secondary icon"
 msgstr "Sekundární ikona"
 
@@ -4953,414 +4953,446 @@ msgstr "Nastavení %s, aby používal vzhled akce"
 msgid "Setting %s to not use action appearance"
 msgstr "Nastavení %s, aby nepoužíval vzhled akce"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:292
-msgid "Status Message."
-msgstr "Zpráva o stavu."
+#~ msgid "Could not display the URL '%s'"
+#~ msgstr "Nelze zobrazit URL â??%sâ??"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:659
-msgid "The position in the druid"
-msgstr "PoÅ?adí v průvodci"
+#~ msgid "No suitable web browser could be found."
+#~ msgstr "Nenalezen žádný použitelný prohlížeÄ?."
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1011
-msgid "Message box type"
-msgstr "Typ okna se zprávou"
+#~ msgid "Could not display the online user manual"
+#~ msgstr "Nelze zobrazit uživatelskou pÅ?íruÄ?ku dostupnou online"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1012
-msgid "The type of the message box"
-msgstr "Typ okna se zprávou"
+#~ msgid ""
+#~ "No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
+#~ "display the URL: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nebyl nalezen žádný vhodný prohlížeÄ?, který lze spustit a zobrazit v nÄ?m "
+#~ "URL: %s"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1220
-msgid "This property is valid only in font information mode"
-msgstr "Tato vlastnost je platná pouze v režimu informací o písmu"
+#~ msgid "Could not display the online developer reference manual"
+#~ msgstr "Nelze zobrazit referenÄ?ní pÅ?íruÄ?ku pro vývojáÅ?e dostupnou online"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1308 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:18
-msgid "Selection Mode"
-msgstr "Režim výbÄ?ru"
+#~ msgid "Name :"
+#~ msgstr "Název:"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1309
-msgid "Choose the Selection Mode"
-msgstr "Zvolte režim výbÄ?ru"
+#~ msgid "%s catalog"
+#~ msgstr "Katalog %s"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1449
-msgid "Placement"
-msgstr "UmístÄ?ní"
+#~ msgid "User data"
+#~ msgstr "Uživatelská data"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1450
-msgid "Choose the BonoboDockPlacement type"
-msgstr "Zvolte typ BonoboDockPlacement"
+#~ msgid "Lookup"
+#~ msgstr "Vyhledávání"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1478
-msgid "Behavior"
-msgstr "Chování"
+#~ msgid "(internal %s)"
+#~ msgstr "(interní %s)"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1479
-msgid "Choose the BonoboDockItemBehavior type"
-msgstr "Zvolte typ BonoboDockItemBehavior"
+#~ msgid "(%s child)"
+#~ msgstr "(potomek %s)"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1488
-msgid "Pack Type"
-msgstr "Typ balení"
+#~ msgid "Creation Function"
+#~ msgstr "VytváÅ?ecí funkce"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1489
-msgid "Choose the Pack Type"
-msgstr "Volba typu balení"
+#~ msgid "The function which creates this widget"
+#~ msgstr "Funkce, která vytváÅ?í tento widget"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:1
-msgid "24-Hour Format"
-msgstr "24hodinový formát"
+#~ msgid "String 1"
+#~ msgstr "Å?etÄ?zec 1"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:3
-msgid "Background Color"
-msgstr "Barva pozadí"
+#~ msgid "The first string argument to pass to the function"
+#~ msgstr "První Å?etÄ?zcový argument, který se má funkci pÅ?edat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:4
-msgid "Contents Background Color"
-msgstr "Barva pozadí obsahu"
+#~ msgid "String 2"
+#~ msgstr "Å?etÄ?zec 2"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:5
-msgid "Dither"
-msgstr "Rozptyl barev"
+#~ msgid "The second string argument to pass to the function"
+#~ msgstr "Druhý Å?etÄ?zcový argument, který se má funkci pÅ?edat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:11
-msgid "Font Information"
-msgstr "Informace o písmu"
+#~ msgid "Integer 1"
+#~ msgstr "Celé Ä?íslo 1"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:12
-msgid "GNOME About"
-msgstr "O aplikaci z GNOME"
+#~ msgid "The first integer argument to pass to the function"
+#~ msgstr "První celoÄ?íselný argument, který se má funkci pÅ?edat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:13
-msgid "GNOME App"
-msgstr "Aplikace GNOME"
+#~ msgid "Integer 2"
+#~ msgstr "Celé Ä?íslo 2"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:14
-msgid "GNOME App Bar"
-msgstr "Lišta aplikace z GNOME"
+#~ msgid "The second integer argument to pass to the function"
+#~ msgstr "Druhý celoÄ?íselný argument, který se má funkci pÅ?edat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:15
-msgid "GNOME Color Picker"
-msgstr "VýbÄ?r barvy z GNOME"
+#~ msgid "An accel group for accelerators from stock items"
+#~ msgstr "Skupina zkratek pro zkratky ze skladových položek"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:16
-msgid "GNOME Date Edit"
-msgstr "Ã?prava data z GNOME"
+#~ msgid "Ascending"
+#~ msgstr "VzestupnÄ?"
 
-#. Deprecated Widget Classes :)
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:18
-msgid "GNOME Dialog"
-msgstr "Dialogové okno z GNOME"
+#~ msgid "Browse"
+#~ msgstr "Prohlížecí"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:19
-msgid "GNOME Druid"
-msgstr "Průvodce z GNOME"
+#~ msgid "Columned List"
+#~ msgstr "Sloupcový seznam"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:20
-msgid "GNOME Druid Page Edge"
-msgstr "Krajní stránka v průvodci z GNOME"
+#~ msgid "Curve"
+#~ msgstr "KÅ?ivka"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:21
-msgid "GNOME Druid Page Standard"
-msgstr "Standardní stránka v průvodci z GNOME"
+#~ msgid "Custom widget"
+#~ msgstr "Vlastní widget"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:22
-msgid "GNOME File Entry"
-msgstr "Pole s výbÄ?rem souboru z GNOME"
+#~ msgid "Descending"
+#~ msgstr "SestupnÄ?"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:23
-msgid "GNOME Font Picker"
-msgstr "VýbÄ?r písma z GNOME"
+#~ msgid "Extended"
+#~ msgstr "RozšíÅ?ený"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:24
-msgid "GNOME HRef"
-msgstr "Odkaz z GNOME"
+#~ msgid "File Selection"
+#~ msgstr "VýbÄ?r souboru"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:25
-msgid "GNOME Icon Entry"
-msgstr "Pole s výbÄ?rem ikony z GNOME"
+#~ msgid "Free"
+#~ msgstr "Volná"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:26
-msgid "GNOME Icon Selection"
-msgstr "VýbÄ?r ikony z GNOME"
+#~ msgid "Gamma Curve"
+#~ msgstr "Gama kÅ?ivka"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:27
-msgid "GNOME Message Box"
-msgstr "Okno se zprávou z GNOME"
+#~ msgid "Gtk+ Obsolete"
+#~ msgstr "Zastaralé z Gtk+"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:28
-msgid "GNOME Pixmap"
-msgstr "Pixelová mapa z GNOME"
+#~ msgid ""
+#~ "If set, an underline in the text indicates the next character should be "
+#~ "used for the mnemonic accelerator key"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud je zapnuto, tak podtržítko v textu znaÄ?í, že následující znak by se "
+#~ "mÄ?l použít jako mnemotechnická klávesová zkratka"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:29
-msgid "GNOME Pixmap Entry"
-msgstr "Pole s výbÄ?rem pixelové mapy z GNOME"
+#~ msgid "Input Dialog"
+#~ msgstr "Dialogové okno se vstupem"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:30
-msgid "GNOME Property Box"
-msgstr "Box s vlastnostmi z GNOME"
+#~ msgid "Linear"
+#~ msgstr "Ã?seÄ?ková"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:31
-msgid "GNOME UI Obsolete"
-msgstr "Zastaralé uživatelské rozhraní z GNOME"
+#~ msgid "List"
+#~ msgstr "Seznam"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:32
-msgid "GNOME User Interface"
-msgstr "Uživatelské rozhraní z GNOME"
+#~ msgid "List Item"
+#~ msgstr "Položka seznamu"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:33
-msgid "Generic"
-msgstr "Obecná"
+#~ msgid "Multiple"
+#~ msgstr "Vícenásobný"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:34
-msgid "Information"
-msgstr "Informace"
+#~ msgid "Option Menu"
+#~ msgstr "Nabídka voleb"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:35
-msgid "Logo"
-msgstr "Logo"
+#~ msgid "The text of the menu item"
+#~ msgstr "Text položky nabídky"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:36
-msgid "Logo Background Color"
-msgstr "Barva pozadí loga"
+#~ msgid "The text to display"
+#~ msgstr "Text, který se má zobrazit"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:37
-msgid "Max Saved"
-msgstr "MaximálnÄ? uloženo"
+#~ msgid "UI Manager"
+#~ msgstr "Správce uživatelského rozhraní"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:38
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
+#~ msgid "Entry Editable"
+#~ msgstr "Upravitelné pole"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:39
-msgid "Monday First"
-msgstr "PondÄ?lí jako první"
+#~ msgid "Whether the entry is editable"
+#~ msgstr "Zda lze položku upravovat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:42
-msgid "Padding"
-msgstr "Odsazení"
+#~ msgid "Status Message."
+#~ msgstr "Zpráva o stavu."
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:43
-msgid "Pixmap"
-msgstr "Pixelová mapa"
+#~ msgid "The position in the druid"
+#~ msgstr "PoÅ?adí v průvodci"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:45
-msgid "Program Name"
-msgstr "Název programu"
+#~ msgid "Message box type"
+#~ msgstr "Typ okna se zprávou"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:46
-msgid "Program Version"
-msgstr "Verze programu"
+#~ msgid "The type of the message box"
+#~ msgstr "Typ okna se zprávou"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:48
-msgid "Scaled Height"
-msgstr "Výška pÅ?eÅ¡kálované"
+#~ msgid "This property is valid only in font information mode"
+#~ msgstr "Tato vlastnost je platná pouze v režimu informací o písmu"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:49
-msgid "Scaled Width"
-msgstr "ŠíÅ?ka pÅ?eÅ¡kálované"
+#~ msgid "Selection Mode"
+#~ msgstr "Režim výbÄ?ru"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:50
-msgid "Show Time"
-msgstr "Zobrazovat Ä?as"
+#~ msgid "Choose the Selection Mode"
+#~ msgstr "Zvolte režim výbÄ?ru"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:52
-msgid "StatusBar"
-msgstr "Stavová lišta"
+#~ msgid "Placement"
+#~ msgstr "UmístÄ?ní"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:53
-msgid "Store Config"
-msgstr "Uchovávat nastavení"
+#~ msgid "Choose the BonoboDockPlacement type"
+#~ msgstr "Zvolte typ BonoboDockPlacement"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:55
-msgid "Text Foreground Color"
-msgstr "Barva popÅ?edí textu"
+#~ msgid "Behavior"
+#~ msgstr "Chování"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:56
-msgid "The height to scale the pixmap to"
-msgstr "Výška, na kterou se má pixelová mapa pÅ?eÅ¡kálovat"
+#~ msgid "Choose the BonoboDockItemBehavior type"
+#~ msgstr "Zvolte typ BonoboDockItemBehavior"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:57
-msgid "The maximum number of history entries saved"
-msgstr "Maximální poÄ?et uložených položek historie"
+#~ msgid "Pack Type"
+#~ msgstr "Typ balení"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:58
-msgid "The pixmap file"
-msgstr "Soubor s pixelovou mapou"
+#~ msgid "Choose the Pack Type"
+#~ msgstr "Volba typu balení"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:59
-msgid "The width to scale the pixmap to"
-msgstr "ŠíÅ?ka, na kterou se má pixelová mapa pÅ?eÅ¡kálovat"
+#~ msgid "24-Hour Format"
+#~ msgstr "24hodinový formát"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:61
-msgid "Title Foreground Color"
-msgstr "Barva popÅ?edí záhlaví"
+#~ msgid "Background Color"
+#~ msgstr "Barva pozadí"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:62
-msgid "Top Watermark"
-msgstr "Horní vodoznak"
+#~ msgid "Contents Background Color"
+#~ msgstr "Barva pozadí obsahu"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:63
-msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámý"
+#~ msgid "Dither"
+#~ msgstr "Rozptyl barev"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:64
-msgid "Use Alpha"
-msgstr "Použít průhlednost"
+#~ msgid "Font Information"
+#~ msgstr "Informace o písmu"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:65
-msgid ""
-"Used to pass around information about the position of a GnomeDruidPage "
-"within the overall GnomeDruid. This enables the correct \"surrounding\" "
-"content for the page to be drawn"
-msgstr ""
-"Použito k pÅ?edávání informací o poÅ?adí stránky GnomeDruidPage v rámci celého "
-"průvodce GnomeDruid. UmožÅ?uje to správný obsah o â??sousedícíchâ?? stránkách pÅ?i "
-"vykreslování stránky."
-
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:66
-msgid "User"
-msgstr "Uživatel"
-
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:67
-msgid "User Widget"
-msgstr "Uživatelský widget"
-
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:69
-msgid "Watermark"
-msgstr "Vodoznak"
-
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:2
-msgid "Exclusive"
-msgstr "Výhradní"
-
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:3
-msgid "Floating"
-msgstr "Plovoucí"
-
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:5
-msgid "Locked"
-msgstr "Zamknuto"
-
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:6
-msgid "Never Floating"
-msgstr "Nikdy plovoucí"
-
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:7
-msgid "Never Horizontal"
-msgstr "Nikdy vodorovnÄ?"
-
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:8
-msgid "Never Vertical"
-msgstr "Nikdy svisle"
-
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:2
-msgid "Column Spacing"
-msgstr "Rozestup sloupců"
-
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:3
-msgid "GNOME Canvas"
-msgstr "Plátno z GNOME"
-
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:5
-msgid "GNOME Icon List"
-msgstr "Seznam ikon z GNOME"
-
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:7
-msgid "Icon Width"
-msgstr "ŠíÅ?ka ikony"
-
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:8
-msgid "If the icon text can be edited by the user"
-msgstr "Zda může být text ikony upraven uživatelem"
-
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:9
-msgid ""
-"If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
-"GnomeIconList"
-msgstr ""
-"Zda je text ikony statický, v kterémžto pÅ?ípadÄ? nebude kopírován pomocí "
-"GnomeIconList"
+#~ msgid "GNOME About"
+#~ msgstr "O aplikaci z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME App"
+#~ msgstr "Aplikace GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME App Bar"
+#~ msgstr "Lišta aplikace z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Color Picker"
+#~ msgstr "VýbÄ?r barvy z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Date Edit"
+#~ msgstr "Ã?prava data z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Dialog"
+#~ msgstr "Dialogové okno z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Druid"
+#~ msgstr "Průvodce z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Druid Page Edge"
+#~ msgstr "Krajní stránka v průvodci z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Druid Page Standard"
+#~ msgstr "Standardní stránka v průvodci z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME File Entry"
+#~ msgstr "Pole s výbÄ?rem souboru z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Font Picker"
+#~ msgstr "VýbÄ?r písma z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME HRef"
+#~ msgstr "Odkaz z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Icon Entry"
+#~ msgstr "Pole s výbÄ?rem ikony z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Icon Selection"
+#~ msgstr "VýbÄ?r ikony z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Message Box"
+#~ msgstr "Okno se zprávou z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Pixmap"
+#~ msgstr "Pixelová mapa z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Pixmap Entry"
+#~ msgstr "Pole s výbÄ?rem pixelové mapy z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Property Box"
+#~ msgstr "Box s vlastnostmi z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME UI Obsolete"
+#~ msgstr "Zastaralé uživatelské rozhraní z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME User Interface"
+#~ msgstr "Uživatelské rozhraní z GNOME"
+
+#~ msgid "Generic"
+#~ msgstr "Obecná"
+
+#~ msgid "Information"
+#~ msgstr "Informace"
+
+#~ msgid "Logo"
+#~ msgstr "Logo"
+
+#~ msgid "Logo Background Color"
+#~ msgstr "Barva pozadí loga"
+
+#~ msgid "Max Saved"
+#~ msgstr "MaximálnÄ? uloženo"
+
+#~ msgid "Message"
+#~ msgstr "Zpráva"
+
+#~ msgid "Monday First"
+#~ msgstr "PondÄ?lí jako první"
+
+#~ msgid "Padding"
+#~ msgstr "Odsazení"
+
+#~ msgid "Pixmap"
+#~ msgstr "Pixelová mapa"
+
+#~ msgid "Program Name"
+#~ msgstr "Název programu"
+
+#~ msgid "Program Version"
+#~ msgstr "Verze programu"
+
+#~ msgid "Scaled Height"
+#~ msgstr "Výška pÅ?eÅ¡kálované"
+
+#~ msgid "Scaled Width"
+#~ msgstr "ŠíÅ?ka pÅ?eÅ¡kálované"
+
+#~ msgid "Show Time"
+#~ msgstr "Zobrazovat Ä?as"
+
+#~ msgid "Store Config"
+#~ msgstr "Uchovávat nastavení"
+
+#~ msgid "Text Foreground Color"
+#~ msgstr "Barva popÅ?edí textu"
+
+#~ msgid "The height to scale the pixmap to"
+#~ msgstr "Výška, na kterou se má pixelová mapa pÅ?eÅ¡kálovat"
+
+#~ msgid "The maximum number of history entries saved"
+#~ msgstr "Maximální poÄ?et uložených položek historie"
+
+#~ msgid "The pixmap file"
+#~ msgstr "Soubor s pixelovou mapou"
+
+#~ msgid "The width to scale the pixmap to"
+#~ msgstr "ŠíÅ?ka, na kterou se má pixelová mapa pÅ?eÅ¡kálovat"
+
+#~ msgid "Title Foreground Color"
+#~ msgstr "Barva popÅ?edí záhlaví"
+
+#~ msgid "Top Watermark"
+#~ msgstr "Horní vodoznak"
+
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Neznámý"
+
+#~ msgid "Use Alpha"
+#~ msgstr "Použít průhlednost"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Used to pass around information about the position of a GnomeDruidPage "
+#~ "within the overall GnomeDruid. This enables the correct \"surrounding\" "
+#~ "content for the page to be drawn"
+#~ msgstr ""
+#~ "Použito k pÅ?edávání informací o poÅ?adí stránky GnomeDruidPage v rámci "
+#~ "celého průvodce GnomeDruid. UmožÅ?uje to správný obsah o â??sousedícíchâ?? "
+#~ "stránkách pÅ?i vykreslování stránky."
+
+#~ msgid "User"
+#~ msgstr "Uživatel"
+
+#~ msgid "User Widget"
+#~ msgstr "Uživatelský widget"
+
+#~ msgid "Watermark"
+#~ msgstr "Vodoznak"
+
+#~ msgid "Exclusive"
+#~ msgstr "Výhradní"
+
+#~ msgid "Floating"
+#~ msgstr "Plovoucí"
+
+#~ msgid "Locked"
+#~ msgstr "Zamknuto"
+
+#~ msgid "Never Floating"
+#~ msgstr "Nikdy plovoucí"
+
+#~ msgid "Never Horizontal"
+#~ msgstr "Nikdy vodorovnÄ?"
+
+#~ msgid "Never Vertical"
+#~ msgstr "Nikdy svisle"
+
+#~ msgid "Column Spacing"
+#~ msgstr "Rozestup sloupců"
+
+#~ msgid "GNOME Canvas"
+#~ msgstr "Plátno z GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Icon List"
+#~ msgstr "Seznam ikon z GNOME"
+
+#~ msgid "Icon Width"
+#~ msgstr "ŠíÅ?ka ikony"
+
+#~ msgid "If the icon text can be edited by the user"
+#~ msgstr "Zda může být text ikony upraven uživatelem"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:10
-msgid "Max X"
-msgstr "Max X"
+#~ msgid ""
+#~ "If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
+#~ "GnomeIconList"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zda je text ikony statický, v kterémžto pÅ?ípadÄ? nebude kopírován pomocí "
+#~ "GnomeIconList"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:11
-msgid "Max Y"
-msgstr "Max Y"
+#~ msgid "Max X"
+#~ msgstr "Max X"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:12
-msgid "Min X"
-msgstr "Min X"
+#~ msgid "Max Y"
+#~ msgstr "Max Y"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:13
-msgid "Min Y"
-msgstr "Min Y"
+#~ msgid "Min X"
+#~ msgstr "Min X"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:14
-msgid "Pixels per unit"
-msgstr "Pixelů na jednotku"
+#~ msgid "Min Y"
+#~ msgstr "Min Y"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:16
-msgid "Row Spacing"
-msgstr "Rozestup Å?ádků"
+#~ msgid "Pixels per unit"
+#~ msgstr "Pixelů na jednotku"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:20
-msgid "Text Editable"
-msgstr "Upravitelný text"
+#~ msgid "Row Spacing"
+#~ msgstr "Rozestup Å?ádků"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:22
-msgid "Text Spacing"
-msgstr "Odsazení textu"
+#~ msgid "Text Editable"
+#~ msgstr "Upravitelný text"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:24
-msgid "Text Static"
-msgstr "Statický text"
+#~ msgid "Text Spacing"
+#~ msgstr "Odsazení textu"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:25
-msgid "The maximum x coordinate"
-msgstr "Maximální souÅ?adnice x"
+#~ msgid "Text Static"
+#~ msgstr "Statický text"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:26
-msgid "The maximum y coordinate"
-msgstr "Maximální souÅ?adnice y"
+#~ msgid "The maximum x coordinate"
+#~ msgstr "Maximální souÅ?adnice x"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:27
-msgid "The minimum x coordinate"
-msgstr "Minimální souÅ?adnice x"
+#~ msgid "The maximum y coordinate"
+#~ msgstr "Maximální souÅ?adnice y"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:28
-msgid "The minimum y coordinate"
-msgstr "Minimální souÅ?adnice y"
+#~ msgid "The minimum x coordinate"
+#~ msgstr "Minimální souÅ?adnice x"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:29
-msgid "The number of pixels between columns of icons"
-msgstr "PoÄ?et pixelů mezi sloupci ikon"
+#~ msgid "The minimum y coordinate"
+#~ msgstr "Minimální souÅ?adnice y"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:30
-msgid "The number of pixels between rows of icons"
-msgstr "PoÄ?et pixelů mezi Å?ádky ikon"
+#~ msgid "The number of pixels between columns of icons"
+#~ msgstr "PoÄ?et pixelů mezi sloupci ikon"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:31
-msgid "The number of pixels between the text and the icon"
-msgstr "PoÄ?et pixelů mezi textem a ikonou"
+#~ msgid "The number of pixels between rows of icons"
+#~ msgstr "PoÄ?et pixelů mezi Å?ádky ikon"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:32
-msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
-msgstr "PoÄ?et pixelů odpovídajících jedné jednotce"
+#~ msgid "The number of pixels between the text and the icon"
+#~ msgstr "PoÄ?et pixelů mezi textem a ikonou"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:33
-msgid "The selection mode"
-msgstr "Režim výbÄ?ru"
+#~ msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
+#~ msgstr "PoÄ?et pixelů odpovídajících jedné jednotce"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:34
-msgid "The width of each icon"
-msgstr "ŠíÅ?ka každé z ikon"
+#~ msgid "The selection mode"
+#~ msgstr "Režim výbÄ?ru"
 
+#~ msgid "The width of each icon"
+#~ msgstr "ŠíÅ?ka každé z ikon"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]