[gbrainy] Update Afrikaans (af) translationcommit 68add587e3b77cb210f1fa9a396e8844e3df828f
Author: Hermien Bos <hermienbos gmail com>
Date:  Mon Aug 23 21:52:15 2010 +0200

  Update Afrikaans (af) translation

 po/af.po | 1026 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 537 insertions(+), 489 deletions(-)
---
diff --git a/po/af.po b/po/af.po
index c5faeb5..d4d0333 100644
--- a/po/af.po
+++ b/po/af.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: "
 "http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gbrainy&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-07-20 21:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-22 23:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 19:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 21:40+0200\n"
 "Last-Translator: F Wolff <friedel translate org za>\n"
 "Language-Team: translate-discuss-af lists sourceforge net\n"
 "Language: af\n"
@@ -146,10 +146,10 @@ msgstr[1] ""
 
 #: ../data/games.xml.h:1
 msgid ""
-"A palindromic number is number that remains the same when its digits are "
-"reversed (e.g.: 2112)."
+"A palindromic number remains the same when its digits are reversed (e.g.: "
+"2112)."
 msgstr ""
-"'n Palindroom is 'n getal wat dieselfde bly wanneer die syfers agteruit "
+"'n Palindroomgetal is 'n getal wat dieselfde bly wanneer die syfers agteruit "
 "gelees word (bv.: 2112)."
 
 #: ../data/games.xml.h:2
@@ -313,11 +313,12 @@ msgstr "[rslt_a] en [rslt_b]"
 #: ../data/games.xml.h:33
 msgid ""
 "[year_start] was a palindromic year as [year_end] was, a gap of 11 years. "
-"What are the next two palindromic years after [year_end] with the same gap?"
+"What are the next two consecutive palindromic years after [year_end] with "
+"the same gap?"
 msgstr ""
 "[year_start] was 'n palindroomjaar net soos [year_end] een was. Daar is 'n "
-"gaping van 11 jaar tussenin. Wat is die volgende twee palindroomjare na "
-"[year_end] met dieselfde gaping?"
+"gaping van 11 jaar tussenin. Wat is die volgende twee opeenvolgende "
+"palindroomjare na [year_end] met dieselfde gaping?"
 
 #: ../data/games.xml.h:34
 msgid "x * [num_a] = [num_b]"
@@ -389,8 +390,8 @@ msgstr "Agorafobie"
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:9
 msgid "An artist whose work has become the defining style of that genre is?"
 msgstr ""
-"'n Kunstenaar wie se werk die kenmerkende styl van die genre geword het, is "
-"..."
+"'n Kunstenaar wie se werk die kenmerkende styl van die genre geword het, "
+"is ..."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:10
 msgid "Anthophobia"
@@ -1085,8 +1086,8 @@ msgid "whirlpool / water | tornado"
 msgstr "draaikolk / water | tornado"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:188
-msgid "wild"
-msgstr "wild"
+msgid "wild | savage"
+msgstr "wild | barbaar"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:189
 msgid "win"
@@ -1106,128 +1107,134 @@ msgid "work"
 msgstr "werk"
 
 #. Body parts
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:194 ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:53
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:194 ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:51
 msgid "wrist"
 msgstr "pols"
 
-#: ../src/Core/Views/CountDownView.cs:82
+#: ../src/Core/Views/CountDownView.cs:81
 msgid "Get ready to memorize the next objects..."
 msgstr "Wees gereed om die volgende voorwerpe te memoriseer..."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:92
-#: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:68
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:66
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:97
+#: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:67
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:64
 msgid "Total"
 msgstr "Totaal"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:99 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:44
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:347
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:104 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:44
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:366
 msgid "Logic"
 msgstr "Logika"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:106 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:48
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:352
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:111 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:48
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:371
 msgid "Calculation"
 msgstr "Hoofrekene"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:113 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:46
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:358
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:118 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:46
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:377
 msgid "Memory"
 msgstr "Geheue"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:120 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:50
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:364
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:125 ../src/Core/Main/GameTypes.cs:50
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:383
 msgid "Verbal"
 msgstr "Verbaal"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:136
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:141
 msgid "Score"
 msgstr "Punte"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:146
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:151
 #, csharp-format
 msgid "Games won: {0} ({1} played)"
 msgstr "Speletjies gewen: {0} ({1} gespeel)"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:148
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:153
 #, csharp-format
 msgid "{0}. Games won: {1} ({2} played)"
 msgstr "{0}. Speletjies gewen: {1} ({2} gespeel)"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:152
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:157
 #, csharp-format
 msgid "Time played {0} (average per game {1})"
 msgstr "Tyd gespeel {0} (gemiddeld per speletjie {1})"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:164
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:165
+msgid "For details on how gbrainy's scoring works refer to the help."
+msgstr ""
+"Vir meer inligting oor hoe gbraiy se puntetoekenning werk, verwys na die "
+"hulp."
+
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:175
 msgid "Tips for your next games"
 msgstr "Wenke vir die volgende speletjies"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:192
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:203
 msgid "Congratulations! New personal record"
 msgstr "Baie geluk! Nuwe persoonlike rekord"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:202
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:213
 #, csharp-format
 msgid ""
-"By scoring {0}% in logic puzzle games you have established a new personal "
-"record. Your previous record was {1}%."
+"By scoring {0} in logic puzzle games you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
 msgstr ""
-"Deur {0}% in die logikaspeletjies te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
-"opgestel. Die vorige rekord was {1}%."
+"Deur {0} in die logikaspeletjies te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
+"opgestel. Die vorige rekord was {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:208
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:219
 #, csharp-format
 msgid ""
-"By scoring {0}% in calculation games you have established a new personal "
-"record. Your previous record was {1}%."
+"By scoring {0} in calculation games you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
 msgstr ""
-"Deur {0}% in die rekenspeletjies te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
-"opgestel. Die vorige rekord was {1}%."
+"Deur {0} in die rekenspeletjies te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
+"opgestel. Die vorige rekord was {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:214
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:225
 #, csharp-format
 msgid ""
-"By scoring {0}% in memory games you have established a new personal record. "
-"Your previous record was {1}%."
+"By scoring {0} in memory games you have established a new personal record. "
+"Your previous record was {1}."
 msgstr ""
-"Deur {0}% in die geheuespeletjies te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
-"opgestel. Die vorige rekord was {1}%."
+"Deur {0} in die geheuespeletjies te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
+"opgestel. Die vorige rekord was {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:220
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:231
 #, csharp-format
 msgid ""
-"By scoring {0}% in verbal analogies you have established a new personal "
-"record. Your previous record was {1}%."
+"By scoring {0} in verbal analogies you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
 msgstr ""
-"Deur {0}% in die verbale analogieë te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
-"opgestel. Die vorige rekord was {1}%."
+"Deur {0} in die verbale analogieë te kry, het u 'n nuwe persoonlike rekord "
+"opgestel. Die vorige rekord was {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:62
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:61
 msgid "Logic puzzles. Challenge your reasoning and thinking skills."
 msgstr "Logikaraaisels. Stel u redenering- en denkvaardighede op die proef."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:83
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:82
 msgid ""
 "Mental calculation. Arithmetical operations that test your mental "
 "calculation abilities."
 msgstr "Hoofrekene. Stel u wiskundevaardighede op die proef."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:104
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:103
 msgid "Memory trainers. To prove your short term memory."
 msgstr "Geheueoefeninge. Stel u korttermyngeheue op die proef."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:125
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:124
 msgid "Verbal analogies. Challenge your verbal aptitude."
 msgstr "Verbale analogieë. Stel u verbale aanleg op die proef."
 
 #. Translators: {0} is the version number of the program
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:142
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:141
 #, csharp-format
 msgid "Welcome to gbrainy {0}"
 msgstr "Welkom by gbrainy {0}"
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:146
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:145
 msgid ""
 "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your "
 "brain trained. It includes:"
@@ -1235,7 +1242,7 @@ msgstr ""
 "gbrainy is 'n kopkrapspeletjie met oefeninge om met pret u brein fiks te "
 "hou. Dit sluit die volgende in:"
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:150 ../src/Core/Main/GameTips.cs:67
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:149 ../src/Core/Main/GameTips.cs:67
 msgid "Use the Settings to adjust the difficulty level of the game."
 msgstr ""
 "Gebruik die Instellings om die moeilikheidsgraad van die speletjie aan te "
@@ -1273,7 +1280,7 @@ msgstr "swart"
 msgid "white"
 msgstr "wit"
 
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:153
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:151
 #, csharp-format
 msgid "The correct answer is {0}."
 msgstr "Die korrekte antwoord is {0}."
@@ -1285,51 +1292,56 @@ msgstr "Die korrekte antwoord is {0}."
 #. For languages represented with the Latin alphabet use
 #. the same than English
 #. First possible answer for a series (e.g.: Figure A)
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:318
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:316
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
 #. Second possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:320
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:318
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 #. Third possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:322
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:320
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #. Fourth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:324
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:322
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
 #. Fifth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:326
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:324
 msgid "E"
 msgstr "E"
 
 #. Sixth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:328
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:326
 msgid "F"
 msgstr "F"
 
 #. Seventh possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:330
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:328
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
 #. Eighth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:332
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:330
 msgid "H"
 msgstr "H"
 
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:340
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:338
 #, csharp-format
 msgid "Figure {0}"
 msgstr "Figuur {0}"
 
-#: ../src/Core/Main/GameManager.cs:103
+#: ../src/Core/Main/GameManager.cs:319
+msgid "Extensions database:"
+msgstr "Uitbreidingsdatabasis:"
+
+#. Translators: 'Games registered' is the games know to gbrainy (build-in and load from addins-in and external files)
+#: ../src/Core/Main/GameManager.cs:325
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Games registered: {0}: {1} logic puzzles, {2} calculation trainers, {3} "
@@ -1340,8 +1352,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/Core/Main/GameSession.cs:176
 #, csharp-format
-msgid "Games played: {0} ({1}% score)"
-msgstr "Speletjies gespeel: {0} ({1}% punte)"
+msgid "Games played: {0} (Score: {1})"
+msgstr "Speletjies gespeel: {0} (Telling: {1})"
 
 #: ../src/Core/Main/GameSession.cs:177
 #, csharp-format
@@ -1464,11 +1476,11 @@ msgstr ""
 "Met die antwoord van verbale analogieë, skenk aandag aan die werkwoord se "
 "tydvorm."
 
-#: ../src/Core/Main/Memory.cs:54
+#: ../src/Core/Main/Memory.cs:53
 msgid "Memorize the objects below in the given time"
 msgstr "Memoriseer die voorwerpe hieronder binne die gegewe tyd"
 
-#: ../src/Core/Main/Memory.cs:218
+#: ../src/Core/Main/Memory.cs:217
 msgid "Time left"
 msgstr "Tyd oor"
 
@@ -1483,7 +1495,7 @@ msgstr "Moontlike korrekte antwoorde is: {0}."
 #. For example: "Possible correct answers are: a, b, c, d."
 #: ../src/Core/Main/Verbal/Analogies.cs:90
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesMultipleOptions.cs:63
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:66
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:63
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
@@ -1501,35 +1513,35 @@ msgstr "{0} Antwoord {1}."
 
 #. Translators: this "option) answer" for example "a) "21 x 60 = 1260". This should not be changed for most of the languages
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesMultipleOptions.cs:105
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:104
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:161
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:139
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:163
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:145
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:101
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:159
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:137
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:161
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:143
 #, csharp-format
 msgid "{0}) {1}"
 msgstr "{0}) {1}"
 
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesMultipleOptions.cs:119
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:98
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:192
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:303
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:173
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:217
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:313
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:166
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:152
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareDots.cs:207
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:173
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:95
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:190
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:302
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:172
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:216
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:312
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:165
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:150
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareDots.cs:206
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:171
 msgid "Possible answers are:"
 msgstr "Moontlike antwoorde is:"
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:45
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:42
 #, csharp-format
 msgid "Pair of words compare #{0}"
 msgstr "Vergelyk woordpare #{0}"
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:61
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:58
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Given the relationship between the two words below, which word has the same "
@@ -1538,17 +1550,17 @@ msgstr ""
 "Gegewe die verwantskap tussen die twee woorde hieronder, watter woord is "
 "verwant aan '{0}'?"
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:97
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:94
 #, csharp-format
 msgid "Words: {0}"
 msgstr "Woorde: {0}"
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:42
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:39
 #, csharp-format
 msgid "Pair of words #{0}"
 msgstr "Woordpare #{0}"
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:71
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:68
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Given the relationship between the words '{0}', which of the possible "
@@ -1557,61 +1569,61 @@ msgstr ""
 "Gegewe die verhouding tussen die woorde '{0}', watter van die moontlike "
 "antwoorde is die naaste verwant aan die gegewe paar? Antwoord {1}."
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesQuestionAnswer.cs:40
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesQuestionAnswer.cs:38
 #, csharp-format
 msgid "Question and answer #{0}"
 msgstr "Vraag en antwoord #{0}"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:340
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:359
 msgid "Play all the games"
 msgstr "Speel al die speletjies"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:341
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:360
 msgid "All"
 msgstr "Alles"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:346
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:365
 msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
 msgstr "Speel speletjies wat u redenering en denke op die proef stel"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:353
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:372
 msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
 msgstr "Speel speletjies wat u hoofrekene op die proef stel"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:359
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:378
 msgid "Play games that challenge your short term memory"
 msgstr "Speel speletjies wat u korttermyngeheue op die proef stel"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:365
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:384
 msgid "Play games that challenge your verbal aptitude"
 msgstr "Speel speletjies wat u verbale aanleg op die proef stel"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:370
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:595
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:389
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:623
 msgid "Pause"
 msgstr "Stop tydelik"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:371
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:390
 msgid "Pause or resume the game"
 msgstr "Stop tydelik of gaan voort met speletjie"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:376
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:395
 msgid "End the game and show score"
 msgstr "Stop die speletjies en wys die punte"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:377
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:396
 msgid "Finish"
 msgstr "Einde"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:467
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:486
 msgid "Congratulations."
 msgstr "Baie geluk."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:469
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:488
 msgid "Incorrect answer."
 msgstr "Verkeerde antwoord."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:518
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:546
 msgid ""
 "Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the "
 "\"OK\" button."
@@ -1619,53 +1631,67 @@ msgstr ""
 "Sodra u 'n antwoord het, tik dit in die \"Antwoord:\"-blok en druk die \"OK"
 "\"-knoppie."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:599
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:627
 msgid "Resume"
 msgstr "Gaan voort"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:707
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:742
 #, csharp-format
 msgid "Startup time {0}"
 msgstr "Begintyd {0}"
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:104
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:105
 #, csharp-format
-msgid "(build on {0})"
-msgstr "(bou op {0})"
+msgid "(built on {0})"
+msgstr "(gebou op {0})"
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:114
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:117
 msgid "List of available games"
 msgstr "Lys van beskikbare speletjies"
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:175
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:180
+msgid "Usage: gbrainy [options]"
+msgstr "Gebruik: gbrainy [keuses]"
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:181
+msgid " --version\t\t\tPrint version information."
+msgstr " --version\t\t\tDruk weergaweinligting."
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:182
+msgid " --help\t\t\tPrint this usage message."
+msgstr " --help\t\t\tDruk hierdie gebruiksboodskap."
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:183
+msgid " --gamelist\t\t\tShows the list of available games."
+msgstr " --gamelist\t\t\tWys die lys van beskikbare speletjies."
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:184
 msgid ""
-"Usage: gbrainy [options]\n"
-" --version\t\t\tPrint version information.\n"
-" --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
-" --gamelist\t\t\tShows the list of available games.\n"
 " --customgame [game1, gameN]\tSpecifies a list of games to play during a "
-"custom game.\n"
-" --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized.\n"
-" --versions \t\t\tShow dependencies.\n"
-msgstr ""
-"Gebruik: gbrainy [keuses]\n"
-" --version\t\t\tDruk weergaweinligting.\n"
-" --help\t\t\tDruk hierdie gebruiksboodskap.\n"
-" --gamelist\t\t\tWys die lys van beskikbare speletjies.\n"
-" --customgame [game1, gameN]\tSpesifiseer 'n lys van speletjies wat tydens "
-"'n pasmaakspeletjie gespeel kan word.\n"
-" --norandom \t\t\tDie pasmaakspeletjieslys wat voorsien word sal nie "
-"verewekansig wees nie.\n"
-" --versions \t\t\tWys afhanklikhede.\n"
+"custom game."
+msgstr ""
+" --customgame [spel1, spelN]\tSpesifiseer 'n lys speletjies wat gespeel word "
+"tydens 'n eie spelseleksie."
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:185
+msgid ""
+" --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized."
+msgstr ""
+" --norandom \t\t\tDie eie speletjieslys wat verskaf word, sal nie geskommel "
+"word nie."
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:186
+msgid " --versions \t\t\tShow dependencies."
+msgstr " --versions \t\t\tWys afhanklikhede."
 
 #. Translators: Replace by the name of the people that translated the application
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:54
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:52
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Hermien Bos\n"
 "Friedel Wolff"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:59
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:57
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -1679,7 +1705,7 @@ msgstr ""
 "Lisensie, óf (indien u verkies) enige latere weergawe.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:60
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:58
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -1687,13 +1713,13 @@ msgid ""
 "more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Hierdie program is herversprei met die verwagting dat dit nuttig sal wees, "
-"maar SONDER ENIGE WAARBORG; selfs sonder die geïmpliseerde waarborg van "
-"VERKOOPBAARHEID of TOEPASLIKHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL. Sien die GNU "
-"Algemene Publieke Lisensie vir meer inligting.\n"
+"Hierdie program word versprei met die hoop dat dit nuttig sal wees, maar "
+"SONDER ENIGE WAARBORG; sonder selfs die geïmpliseerde waarborg van "
+"VERHANDELBAARHEID of GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL. Sien die GNU "
+"Algemene Publieke Lisensie vir meer detail.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:61
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:59
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -1703,42 +1729,42 @@ msgstr ""
 "dié program; indien nie, skryf aan die Free Software Foundation, Inc., 59 "
 "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:70
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:68
 msgid "Based on ideas by Terry Stickels, MENSA books and Jordi Mas."
 msgstr "Gebaseer op idees van Terry Stickels, MENSA-boeke en Jordi Mas."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:72
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:70
 msgid "A brain teaser game for fun and to keep your brain trained."
 msgstr "A kopkrapspeletjie vir plesier en breinoefening."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:74
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:72
 msgid "gbrainy web site"
 msgstr "gbrainy-webwerf"
 
 #. Column: Game Name
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:68
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:67
 msgid "Game Name"
 msgstr "Speletjienaam"
 
 #. Column: Type
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:90
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:89
 msgid "Type"
 msgstr "Tipe"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:112
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:111
 msgid "Enabled"
 msgstr "Geaktiveer"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:47
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:45
 msgid "The graph below shows the player's game score evolution. "
 msgstr "Die grafiek hieronder wys die speler se puntegroei. "
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:51
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:49
 msgid ""
 "You need more than one game session recorded to see the score evolution."
 msgstr "Meer as een speelsessie is nodig om die puntegroei te kan sien."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:55
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:53
 #, csharp-format
 msgid "It is built using the results of {0} recorded game session."
 msgid_plural ""
@@ -1750,11 +1776,11 @@ msgstr[1] ""
 "Dit word opgebou met die resultate van die afgelope {0} aangetekende "
 "spelsessies."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:82
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:81
 msgid "You are about to delete the player's game session history."
 msgstr "U is op die punt om die speler se spelsessiegeskiedenis te skrap."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:83
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:82
 msgid ""
 "If you proceed, you will lose the history of the previous game sessions. Do "
 "you want to continue?"
@@ -1762,7 +1788,7 @@ msgstr ""
 "Indien u voortgaan, sal die geskiedenis van die vorige spelsessies verlore "
 "gaan. Wil u voortgaan?"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:84
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:83
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Skrap"
 
@@ -1849,11 +1875,11 @@ msgstr "Slaan speletjies oor wat kleur gebruik (beter vir kleurblindes)"
 msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
 msgstr "Tyd in sekondes om die uitdaging te memoriseer:"
 
-#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:34
+#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:32
 msgid "3D Cube"
 msgstr "3D Kubus"
 
-#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:38
+#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:36
 #, csharp-format
 msgid ""
 "How many small cubes does it take to build the large cube below? Answer "
@@ -1862,17 +1888,17 @@ msgstr ""
 "Hoeveel klein kubusse neem dit om die groter kubus hieronder te bou? "
 "Antwoord met 'n nommer."
 
-#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:40
 msgid "A cube is a regular solid object having six congruent square faces."
 msgstr ""
 "'n Kubus is 'n reëlmatige soliede voorwerp wat ses gelyke vierkant "
 "oppervlaktes het."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:49
 msgid "Balance"
 msgstr "Balans"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:55
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:53
 msgid ""
 "How many triangles are needed in the right part of the last figure to keep "
 "it balanced?"
@@ -1880,19 +1906,19 @@ msgstr ""
 "Hoeveel driehoeke is nodig in die regterkantste deel van die laaste figuur "
 "om dit gebalanseerd te hou?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:60
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:58
 msgid "Every triangle counts as 1, each circle as 2 and each square as 3."
 msgstr "Elke driehoek tel as 1, elke sirkel as 2 en elke vierkant as 3."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:65
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:63
 msgid "Every circle counts as two triangles."
 msgstr "Elke sirkel tel as twee driehoeke."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:53
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:51
 msgid "Build a triangle"
 msgstr "Bou 'n driehoek"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:58
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:56
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which three pieces can you use together to build a triangle? Answer using "
@@ -1901,19 +1927,19 @@ msgstr ""
 "Watter drie stukke kan u saam gebruik om 'n driehoek te bou? Antwoord met "
 "die drie figure se name, bv.: {0}{1}{2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:63
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:61
 msgid "The resulting triangle is isosceles."
 msgstr "Die driehoek wat gevorm word is gelykbenig."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:184
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:182
 msgid "The triangle is:"
 msgstr "Die driehoek is:"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:32
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:30
 msgid "Circles in a square"
 msgstr "Sirkels in 'n vierkant"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:36
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:34
 msgid ""
 "What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square "
 "below?"
@@ -1921,11 +1947,11 @@ msgstr ""
 "Wat is die maksimum aantal sirkels (soos aangedui) wat in die vierkant "
 "hieronder kan inpas?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:38
 msgid "You can fit more than 64 circles."
 msgstr "U kan meer as 64 sirkels inpas."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:43
 #, csharp-format
 msgid ""
 "In the layout shown {0} units of height are gained in each row. This allows "
@@ -1934,22 +1960,22 @@ msgstr ""
 "In die uitleg aangedui, word {0} eenhede hoogte verkry in elke ry. Dit laat "
 "die gebruik van 'n ekstra ry toe."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:79
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:100
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:77
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:98
 msgid "8 units"
 msgstr "8 eenhede"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:119
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:138
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:117
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:136
 msgid "1 unit"
 msgstr "1 eenhede"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:38
 msgid "Clocks"
 msgstr "Horlosies"
 
 #. Translators: {0} is replaced by 'Figure X'
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:44
 #, csharp-format
 msgid ""
 "To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer "
@@ -1958,7 +1984,7 @@ msgstr ""
 "Na watter syfer behoort die lang wyser van die '{0}' horlosie te wys? "
 "Antwoord met syfers."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:52
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:50
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Starting from the first clock sum {0} to the value indicated by the hands."
@@ -1966,28 +1992,28 @@ msgstr ""
 "Deur by die eerste horlosie te begin, tel {0} by die waarde aangedui deur "
 "die wysers."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:57
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:55
 msgid "The clocks do not follow the time logic."
 msgstr "Die horlosies volg nie dieselfde logika patroon nie."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountCircles.cs:50
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountCircles.cs:48
 msgid "Count circles"
 msgstr "Tel sirkels"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountCircles.cs:54
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountCircles.cs:52
 msgid "How many circles do you count?"
 msgstr "Hoeveel sirkels is daar?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountCircles.cs:58
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountCircles.cs:56
 msgid "It is an easy exercise if you systematically count the circles."
 msgstr "Dit is 'n maklike oefening as u die sirkels sistematies tel."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:43
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:41
 msgid "Counting"
 msgstr "Tel"
 
 #. Translators: {0} and {1} are always numbers greater than 1
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:67
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:65
 #, csharp-format
 msgid ""
 "We have a {0} meters piece of fabric. Machine A takes {1} seconds to cut 1 "
@@ -1999,13 +2025,13 @@ msgstr ""
 "die hele stuk in 1-meterdele te knip?"
 
 #. Translators: {0} is always a number greater than 1
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:71
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:69
 #, csharp-format
 msgid "With the {0} cut, Machine A creates two 1 meter pieces."
 msgstr "Met die {0} sny, produseer masjien A twee 1 meter stukke."
 
 #. Translators: {0} is always a number greater than 20
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:81
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:79
 #, csharp-format
 msgid ""
 "A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence poles are used "
@@ -2015,7 +2041,7 @@ msgstr ""
 "gebruik aan elke kant van die vierkant. Hoeveel heiningpale is in totaal "
 "gebruik?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:85
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:83
 #, csharp-format
 msgid ""
 "There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are "
@@ -2025,7 +2051,7 @@ msgstr ""
 "gedeel word."
 
 #. Translators: {0} is always a number greater than 5
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:94
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:92
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Wrapping an anniversary present costs one euro. The anniversary present "
@@ -2036,22 +2062,22 @@ msgstr ""
 "om dit toe te draai. Hoeveel kos dit om beide die geskenk te koop en toe te "
 "draai?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:96
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:94
 msgid "Individually, the present costs one euro more to purchase than to wrap."
 msgstr "Individueel kos die geskenk R1 meer om te koop as om toe te draai."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:39
 msgid "Count series"
 msgstr "Telreeks"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:54
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:51
 msgid ""
 "How many numbers '9' are required to represent the numbers between 10 to 100?"
 msgstr ""
 "Hoeveel keer is die syfer '9' nodig om die getalle tussen 10 en 100 te "
 "verteenwoordig?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:59
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:56
 msgid ""
 "How many two digit numbers occur where the first digit is larger than the "
 "second (e.g.: 20 and 21)?"
@@ -2059,7 +2085,7 @@ msgstr ""
 "Hoeveel tweesyfergetalle kom voor waar die eerste syfer groter is as die "
 "tweede (bv.: 20 en 21)?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:64
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:61
 msgid ""
 "How many two digit numbers occur where the first digit is smaller than the "
 "second (e.g.: 12 and 13)?"
@@ -2067,19 +2093,19 @@ msgstr ""
 "Hoeveel tweesyfergetalle kom voor waar die eerste syfer kleiner is as die "
 "tweede (bv.: 12 en 13)?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCoverPercentage.cs:37
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCoverPercentage.cs:35
 msgid "Cover percentage"
 msgstr "Dekkingspersentasie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCoverPercentage.cs:41
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCoverPercentage.cs:39
 msgid "What percentage of the figure is colored?"
 msgstr "Watter persentasie van die figuur is gekleurd?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCube.cs:47
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCube.cs:45
 msgid "Cube"
 msgstr "Kubus"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCube.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCube.cs:49
 #, csharp-format
 msgid ""
 "When folded as a cube, which face on the figure is opposite the face with a "
@@ -2089,7 +2115,7 @@ msgstr ""
 "geteken wanneer die figuur soos 'n kubus gevou is? Antwoord met die nommer "
 "wat op die oppervlak geskryf is."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:52
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:50
 msgid ""
 "What is the probability of getting a '2' or a '6' in a single throw of a "
 "fair 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
@@ -2097,11 +2123,11 @@ msgstr ""
 "Wat is die waarskynlikheid om 'n '2' of 'n '6' te gooi in 'n enkele gooi van "
 "'n regverdige sessydige dobbelsteen? Antwoord met 'n breuk (bv.: 1/2)."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:54
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:52
 msgid "There are 2 of 6 possibilities."
 msgstr "Daar is 2 van 6 moontlikhede."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:56
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:54
 msgid ""
 "What is the probability of not getting a '5' in a single throw of a fair 6 "
 "sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
@@ -2109,24 +2135,23 @@ msgstr ""
 "Wat is die waarskynlikheid om 'n '5' te gooi in 'n enkele gooi van 'n "
 "regverdige sessydige dobbelsteen? Antwoord met 'n breuk (bv.: 1/2)."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:58
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:56
 msgid "There are 5 of 6 possibilities."
 msgstr "Daar is 5 van 6 moontlikhede."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:60
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:58
 msgid ""
 "Two fair 6 sided dices are thrown simultaneously. What is the probability of "
 "getting two even numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
 msgstr ""
 "Twee regverdige sessydige dobbelstene word gelyktydig gegooi. Wat is die "
-"waarskynlikheid om twee ewe getalle te kry? Antwoord met 'n breuk (bv.: "
-"1/2)."
+"waarskynlikheid om twee ewe getalle te kry? Antwoord met 'n breuk (bv.: 1/2)."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:62
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:60
 msgid "There are 9 of 36 possibilities of getting an even number."
 msgstr "Daar is 9 van 36 moontlikhede om 'n ewe getal te kry."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:64
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:62
 msgid ""
 "Two fair 6 sided dices are thrown simultaneously. What is the probability of "
 "getting two '6'? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
@@ -2134,7 +2159,7 @@ msgstr ""
 "Twee regverdige sessydige dobbelstene word gelyktydig gegooi. Wat is die "
 "waarskynlikheid om twee '6' te kry? Antwoord met 'n breuk (bv.: 1/2)."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:66
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:64
 msgid ""
 "There is 1 of 6 possibilities of getting a '6' on the first die and the same "
 "for the second die."
@@ -2142,15 +2167,15 @@ msgstr ""
 "Daar is 1 van 6 moontlikhede om met die eerste dobbelsteen 'n '6' te gooi en "
 "dieselfde vir die tweede."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:70
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:68
 msgid "Dice"
 msgstr "Dobbelsteen"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:47
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:45
 msgid "Divide circles"
 msgstr "Verdeel sirkels"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:49
 msgid ""
 "In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all "
 "dots are connected?"
@@ -2158,22 +2183,22 @@ msgstr ""
 "In hoeveel dele is die sirkel gedeel wanneer al die kolletjies in die laaste "
 "figuur verbind is?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:115
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:130
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:147
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:113
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:128
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:145
 #, csharp-format
 msgid "Has {0} regions"
 msgstr "Het {0} dele"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:35
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:33
 msgid "Equation"
 msgstr "Vergelyking"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:39
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:37
 msgid "What is the result of the equation below?"
 msgstr "Wat is die resultaat van die vergelyking hieronder?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:42
 msgid ""
 "The order of arithmetical operations is always as follows: exponents and "
 "roots, multiplication and division, addition and subtraction."
@@ -2181,11 +2206,11 @@ msgstr ""
 "Die volgorde van wiskundige berekeninge is altyd soos volg: eksponente en "
 "wortels, vermenigvuldiging en deling, optel en aftrek."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:41
 msgid "Extra circle"
 msgstr "Ekstra sirkel"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:50
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which circle does not belong to the group? It is not a sequence of elements. "
@@ -2194,11 +2219,11 @@ msgstr ""
 "Watter sirkel behoort nie aan die groep nie? Dit is nie 'n reeks van "
 "elemente nie. Antwoord {0}, {1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:56
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:55
 msgid "All circles share a common property except for one."
 msgstr "Al die sirkels deel 'n gemeenskaplike eienskap behalwe vir een."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:61
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:60
 #, csharp-format
 msgid ""
 "In all circles the color slices follow the same order except for this one."
@@ -2206,11 +2231,11 @@ msgstr ""
 "In al die sirkels volg die kleurskywe dieselfde volgorde, behalwe vir die "
 "een."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:40
 msgid "Figures and text"
 msgstr "Figure en teks"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:44
 msgid ""
 "The figures and the text are related. What text should go under the last "
 "figure?"
@@ -2218,11 +2243,11 @@ msgstr ""
 "Die figure en die teks hou verband met mekaar. Watter teks behoort onder die "
 "laaste figuur te staan?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:50
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:48
 msgid "Every character of the text represents a property of the figure."
 msgstr "Elke karakter van die teks verteenwoordig 'n eienskap van die figuur."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:55
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:53
 msgid ""
 "'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are squares, 'C' that are "
 "circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three "
@@ -2232,16 +2257,16 @@ msgstr ""
 "dit sirkels is, 'D' dat die figure geskei is, 'E' dat daar drie figure is en "
 "'F' dat daar twee figure is."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:40
 msgid "Figure pattern"
 msgstr "Figuurpatrone"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:47
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:45
 #, csharp-format
 msgid "What figure should replace the question mark? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Watse figuur moet die vraagteken vervang? Antwoord {0}, {1} of {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:52
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:50
 msgid ""
 "The third figure of every row involves somehow combining the first two "
 "figures."
@@ -2249,7 +2274,7 @@ msgstr ""
 "Die derde figuur van elke ry behels een of ander kombinasie van die eerste "
 "twee figure."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:57
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:55
 msgid ""
 "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have "
 "in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
@@ -2257,11 +2282,11 @@ msgstr ""
 "Plaas die eerste en tweede figure opmekaar en verwyder die lyne wat hulle in "
 "gemeen het. Draai dan die resulterende figuur 45 grade."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:42
 msgid "Figures"
 msgstr "Figure"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:48
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:46
 msgid ""
 "What is the next logical sequence of objects in the last column? See below "
 "the convention when giving the answer."
@@ -2269,7 +2294,7 @@ msgstr ""
 "Wat is die volgende logiese volgorde van voorwerpe in die laaste kolom? Sien "
 "die konvensie hieronder wanneer die antwoord gegee word."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:53
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:51
 msgid ""
 "It is the only combination that you can build with the given elements "
 "without repeating them."
@@ -2277,44 +2302,44 @@ msgstr ""
 "Dit is die enigste kommbinasie wat gebou kan word met die gegewe elemente, "
 "sonder om enige element te herhaal."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:80
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:92
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:105
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:78
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:90
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:103
 #, csharp-format
 msgid "{0} ->"
 msgstr "{0} ->"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:161
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:159
 msgid "Convention when giving the answer is:"
 msgstr "Die konvensie vir die antwoord is:"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:165
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:163
 #, csharp-format
 msgid "E.g: {0}{1}{2} (pentagon, triangle, circle)"
 msgstr "Bv.: {0}{1}{2} (vyfhoek, driehoek, sirkel)"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:34
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:32
 msgid "Four sided"
 msgstr "Viersydig"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:38
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:36
 msgid "How many four sided figures do you count in the figure below?"
 msgstr "Hoeveel vierkante is daar in die figuur hieronder?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:40
 msgid "A four sided figure can be embedded inside another figure."
 msgstr "'n Vierkant kan binne-in 'n ander figuur voorkom."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:47
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:45
 #, csharp-format
 msgid "The four sided figures are made by connecting the following points: {0}"
 msgstr "Die vierkante word geteken deur die volgende punte te konnekteer: {0}"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:34
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:32
 msgid "Handshakes"
 msgstr "Handdrukke"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:39
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:37
 #, csharp-format
 msgid ""
 "All attendees to a party are introduced to one another. {0} handshakes are "
@@ -2323,17 +2348,17 @@ msgstr ""
 "Al die gaste by 'n partytjie word aan mekaar voorgestel. {0} handdrukke word "
 "in totaal uitgedeel. Hoeveel mense woon die partytjie by?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:42
 msgid ""
 "Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of people."
 msgstr ""
 "Probeer om 'n situasie voor te stel waar u 'n klein groepie mense ontmoet."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:114
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:113
 msgid "Larger shape"
 msgstr "Groter vorm"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:123
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:122
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which larger shape can you make combining the first two figures? Answer {0}, "
@@ -2342,11 +2367,11 @@ msgstr ""
 "Watter groter vorm kan gemaak word deur die eerste twee figure te kombineer? "
 "Antwoord {0}, {1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:36
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:34
 msgid "Lines"
 msgstr "Lyne"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:38
 msgid ""
 "How many line segments in total are in the figures below? A line segment is "
 "a line between two points with no crossing lines."
@@ -2354,7 +2379,7 @@ msgstr ""
 "Hoeveel lynsegmente is daar in totaal in die figure hieronder? 'n Lynsegment "
 "is 'n lyn tussen twee punte, waardeur geen ander lyn gaan nie."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:43
 #, csharp-format
 msgid ""
 "There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the "
@@ -2363,33 +2388,33 @@ msgstr ""
 "Daar is {0} lyne in die linkerkantste figuur en {1} in die figuur aan die "
 "regterkant."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:50
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:48
 msgid "It is an easy exercise if you systematically count the lines."
 msgstr "Dit is 'n maklike oefening as u die lyne sistematies tel."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:37
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:35
 msgid "Matrix groups"
 msgstr "Matriksgroepe"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:41
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:39
 msgid "One of numbers in the matrix must be circled. Which one?"
 msgstr ""
 "Een van die getalle in die matriks behoort omkring te wees. Watter een?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:43
 msgid "All circled numbers share an arithmetical property."
 msgstr "Al die omkringde getalle deel 'n wiskundige eienskap."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:50
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixGroups.cs:48
 #, csharp-format
 msgid "Every circled number can be divided by {0}."
 msgstr "Elke omkringde getalle kan deur {0} gedeel word."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:44
 msgid "Matrix numbers"
 msgstr "Matriksgetalle"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:50
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:48
 msgid ""
 "The numbers in the matrix follow a pattern. Which number should replace the "
 "question mark?"
@@ -2397,15 +2422,15 @@ msgstr ""
 "Die getalle in die matriks volg 'n patroon. Watter nommer behoort die "
 "vraagteken te vervang?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:56
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:54
 msgid "The pattern is arithmetical and works vertically."
 msgstr "Die patroon is wiskundig en werk vertikaal."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:58
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:56
 msgid "The pattern is arithmetical and works horizontally."
 msgstr "Die patroon is wiskundig en werk horisontaal."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:69
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:67
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding "
@@ -2414,7 +2439,7 @@ msgstr ""
 "Die vierde ry word bereken deur die eerste twee rye te vermenigvuldig en die "
 "derde daarby te tel."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:71
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:69
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
@@ -2423,7 +2448,7 @@ msgstr ""
 "Die vierde kolom word bereken deur die eerste twee kolomme te vermenigvuldig "
 "en die derde daarby te tel."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:76
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:74
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and "
@@ -2432,7 +2457,7 @@ msgstr ""
 "Die vierde ry word bereken deur die eerste twee rye te vermenigvuldig en die "
 "derde daarvan af te trek."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:78
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:76
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
@@ -2441,7 +2466,7 @@ msgstr ""
 "Die vierde kolom word bereken deur die eerste twee kolomme te vermenigvuldig "
 "en die derde daarvan af te trek."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:83
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:81
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting "
@@ -2450,7 +2475,7 @@ msgstr ""
 "Die vierde ry word bereken deur die eerste twee rye bymekaar te tel en die "
 "derde daarvan af te trek."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:85
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMatrixNumbers.cs:83
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The fourth column is calculated by adding the first two columns and "
@@ -2459,21 +2484,21 @@ msgstr ""
 "Die vierde kolom word bereken deur die eerste twee kolomme bymekaar te tel "
 "en die derde daarvan af te trek."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:36
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:35
 msgid "Missing piece"
 msgstr "Verlore deel"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:41
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:40
 #, csharp-format
 msgid "Which square completes the figure below? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr ""
 "Watter vierkant voltooi die figuur hieronder? Antwoord {0}, {1} of {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:45
 msgid "The logic works at row level."
 msgstr "Die logika werk op ryvlak."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:50
 msgid ""
 "In every row the third square is made by flipping the first square and "
 "superimposing it on the second square, followed by removing the matching "
@@ -2482,11 +2507,11 @@ msgstr ""
 "In elke ry word die derde vierkant gemaak deur die eerste vierkant om te "
 "keer en dit oor die tweede een te lê, en dan die passende lyne te verwyder."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:63
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:62
 msgid "Missing slice"
 msgstr "Verlore skyf"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:68
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:67
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Some slices have a common property. Which is the missing slice in the circle "
@@ -2495,11 +2520,11 @@ msgstr ""
 "Sekere skywe het 'n gemeenskaplike eienskap. Watter een is die verlore skyf "
 "in die sirkel hieronder? Antwoord {0}, {1} of {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:73
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:72
 msgid "Each slice is related to the opposite one."
 msgstr "Elke skyf is in verhouding tot die teenoorgestelde een."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:78
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:77
 #, csharp-format
 msgid ""
 "All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add "
@@ -2508,11 +2533,11 @@ msgstr ""
 "Indien die getalle van die teenoorgestelde skywe bymekaargetel word, sal die "
 "totaal altyd {0} wees."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:77
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:76
 msgid "Most in common"
 msgstr "Meeste in gemeen"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:82
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:81
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which of the possible answers have the most in common with the four given "
@@ -2521,18 +2546,18 @@ msgstr ""
 "Watter van die moontlike antwoorde het die meeste in gemeen met die gegewe "
 "vier figure? Antwoord {0}, {1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:87
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:86
 msgid "Think of the common elements that the given figures have inside them."
 msgstr ""
 "Dink aan die gemeenskaplike elemente wat binne in die gegewe figure is."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:93
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:92
 msgid ""
 "It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
 msgstr ""
 "Dit het dieselfde aantal elemente in hierdie figuur as in die gegewe figure."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:95
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:94
 msgid ""
 "It is the figure with the most elements in common compared to the given "
 "figures."
@@ -2540,11 +2565,11 @@ msgstr ""
 "Dit is die figuur met die meeste gemene elemete in vergelyking met die "
 "gegewe figure."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:35
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:33
 msgid "Move figure"
 msgstr "Skuif figuur"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:39
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:37
 msgid ""
 "What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the "
 "left figure into the right figure?"
@@ -2552,7 +2577,7 @@ msgstr ""
 "Wat is die minimum aantal sirkels wat geskuif moet word om die linkerkantste "
 "figuur na die regterkantste figuur om te skakel?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:44
 msgid ""
 "Move the circle from the first line to the second and move two circles from "
 "the fourth line to the second and the fifth lines."
@@ -2560,7 +2585,7 @@ msgstr ""
 "Skuif die sirkels van die eerste lyn na die tweede lyn. Skuif twee van die "
 "vierde lyn se sirkels na die tweede en vyfde lyne onderskeidelik."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:48
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:46
 msgid ""
 "Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line "
 "to third; and move first and last circles of the fifth line to the sixth."
@@ -2569,18 +2594,18 @@ msgstr ""
 "lyn na die derde lyn; en skuif die eerste en laaste sirkels van die vyfde "
 "lyn na die sesde lyn."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:54
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:53
 msgid "Next figure"
 msgstr "Volgende figuur"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:59
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:58
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr ""
 "Wat is die volgende logiese figuur in die reeks? Antwoord {0}, {1} of {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:66
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:65
 #, csharp-format
 msgid ""
 "From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while "
@@ -2589,24 +2614,24 @@ msgstr ""
 "Vanaf die eerste figuur, skuif die boonste sirkel twee posisies kloksgewys "
 "aan, terwyl die linkerkantste sirkel en posisie terug beweeg."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:38
 msgid "Numeric relation"
 msgstr "Numeriese verwantskap"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:42
 msgid "What number should replace the question mark?"
 msgstr "Watter getal behoort die vraagteken te vervang?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:48
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:46
 msgid "The numbers are related arithmetically."
 msgstr "Die getalle is wiskundig aan mekaar verwant."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:55
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:53
 #, csharp-format
 msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
 msgstr "Elke groep van {0} getalle is die som van presies {1}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:57
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:55
 msgid ""
 "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
 "calculated by multiplying by the two previous ones."
@@ -2614,7 +2639,7 @@ msgstr ""
 "Deel die reeks in groepe van drie getalle elk. Elke derde getal word bereken "
 "deur die vorige twee te vermenigvuldig."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:59
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:57
 msgid ""
 "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
 "calculated by subtracting the second number from the first."
@@ -2622,11 +2647,11 @@ msgstr ""
 "Deel die reeks in groepe van drie getalle elk. Elke derde getal word bereken "
 "deur die tweede getal van die eerste een af te trek."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:37
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:35
 msgid "Numeric sequence"
 msgstr "Numeriese reeks"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:41
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:39
 msgid ""
 "The next sequence follows a logic. What number should replace the question "
 "mark?"
@@ -2634,11 +2659,11 @@ msgstr ""
 "Die volgende reeks is in 'n logiese volgorde. Watter getal behoort die "
 "vraagteken te vervang?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:43
 msgid "Every number in the sequence is related to the previous one."
 msgstr "Elke getal in die reeks staan in verhouding met die vorige een."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:52
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:50
 msgid ""
 "Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the "
 "previous number and multiplying it by 2."
@@ -2646,7 +2671,7 @@ msgstr ""
 "Elke getal in die reeks word verkry deur 1 van die vorige getal af te trek "
 "en dit dan met 2 te vermenigvuldig."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:54
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:52
 msgid ""
 "Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous "
 "number and multiplying it by 3."
@@ -2654,7 +2679,7 @@ msgstr ""
 "Elke getal in die reeks word verkry deur 1 by die vorige getal te tel en dit "
 "dan met 3 te vermenigvuldig."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:56
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:54
 msgid ""
 "Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the "
 "previous number and multiplying it by -2."
@@ -2662,11 +2687,11 @@ msgstr ""
 "Elke getal in die reeks word verkry deur 2 van die vorige getal af te trek "
 "en dit dan met -2 te vermenigvuldig."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:55
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:53
 msgid "Ostracism"
 msgstr "Uitsluiting"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:60
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:58
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which element does not belong to the group? It is not related to "
@@ -2675,7 +2700,7 @@ msgstr ""
 "Watter element behoort nie aan die groep nie? Dit is nie verwant aan die "
 "deelbaarheid van die getalle nie. Antwoord {0}, {1}, {2}, {3} of {4}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:68
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:66
 msgid ""
 "The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not "
 "arithmetical."
@@ -2683,7 +2708,7 @@ msgstr ""
 "Die kriteria om te bepaal of die vergelyking in die groep behoort, is nie "
 "wiskundig nie."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:70
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:68
 msgid ""
 "Consider that every number that belongs to the group has two parts that are "
 "related."
@@ -2691,7 +2716,7 @@ msgstr ""
 "Oorweeg dit dat elke getal wat in die groep hoort, twee dele het wat verband "
 "hou met mekaar."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:81
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:79
 msgid ""
 "In all the other equations the digits from the left side appear also in the "
 "right side."
@@ -2699,7 +2724,7 @@ msgstr ""
 "In al die ander vergelykings kom die getalle van die linkerkant ook aan die "
 "regterkant voor."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:83
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:81
 msgid ""
 "In all the other numbers the last three digits are the square of the first "
 "two digits."
@@ -2707,7 +2732,7 @@ msgstr ""
 "In al die ander getalle is die laaste drie syfers die wortel van die eerste "
 "twee syfers."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:58
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:56
 #, csharp-format
 msgid ""
 "If all painters are artists and some citizens of Barcelona are artists. "
@@ -2717,26 +2742,26 @@ msgstr ""
 "kunstenaars is, watter van die volgende sinne sal korrek wees? Antwoord {0}, "
 "{1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:60
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:58
 msgid "Some citizens of Barcelona are painters"
 msgstr "Sommige inwoners van Kaapstad is skilders"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:61
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:59
 msgid "All citizens of Barcelona are painters"
 msgstr "Alle inwoners van Kaapstad is skilders"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:62
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:60
 msgid "No citizen of Barcelona is a painter"
 msgstr "Geen inwoner van Kaapstad is 'n skilder nie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:63
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:71
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:79
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:87
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:61
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:69
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:77
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:85
 msgid "None of the other options"
 msgstr "Geen van bogenoemde"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:66
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:64
 #, csharp-format
 msgid ""
 "If no ill artist is happy and some artists are happy. Which of the following "
@@ -2746,19 +2771,19 @@ msgstr ""
 "gelukkig is, watter van die volgende sinne is korrek? Antwoord {0}, {1}, {2} "
 "of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:68
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:66
 msgid "Some artist are not ill"
 msgstr "Sommige kunstenaars is nie siek nie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:69
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:67
 msgid "Some painters are not artists"
 msgstr "Sommige skilders is nie kunstenaars nie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:70
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:68
 msgid "All artists are happy"
 msgstr "Alle kunstenaars is gelukkig"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:74
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:72
 #, csharp-format
 msgid ""
 "People that travel always buy a map. You are not going to travel. Which of "
@@ -2767,19 +2792,19 @@ msgstr ""
 "Mense wat reis koop altyd 'n kaart. U gaan nie reis nie. Watter van die "
 "volgende sinne is korrtek? Antwoord {0}, {1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:76
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:74
 msgid "You do not have any map"
 msgstr "U het nie 'n kaart nie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:77
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:75
 msgid "You do not buy a map"
 msgstr "U koop nie 'n kaart nie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:78
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:76
 msgid "All people have a map"
 msgstr "Alle mense het 'n kaart"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:82
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:80
 #, csharp-format
 msgid ""
 "If you whistle if you are happy and you always smile when you whistle, which "
@@ -2788,27 +2813,27 @@ msgstr ""
 "As Koos fluit wanneer hy gelukkig is en hy glimlag altyd wanneer hy fluit, "
 "watter van die volgende sinne is korrek? Antwoord {0}, {1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:84
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:82
 msgid "You smile if you are happy"
 msgstr "Koos glimlag wanneer hy gelukkig is"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:85
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:83
 msgid "You are only happy if you whistle"
 msgstr "Koos is slegs gelukkig wanneer hy fluit"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:86
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:84
 msgid "You whistle if you are not happy"
 msgstr "Koos glimlag wanneer hy ongelukkig is"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:92
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:90
 msgid "Predicate Logic"
 msgstr "Predikaatlogika"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:39
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:38
 msgid "Pencil"
 msgstr "Potlood"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:43
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous "
@@ -2818,11 +2843,11 @@ msgstr ""
 "lyne te kruis of die potlood op te lig nie? Antwoord {0}, {1}, {2}, {3} of "
 "{4}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:47
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:45
 msgid "People at a table"
 msgstr "Mense by 'n tafel"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:49
 #, csharp-format
 msgid ""
 "A group of people are sitting at round table, evenly spaced out. How many "
@@ -2831,7 +2856,7 @@ msgstr ""
 "'n Groep mense sit eweredig gespasieer rondom 'n ronde tafel. Hoeveel mense "
 "is daar indien die {0} persoon oorkant die {1} persoon sit?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:56
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:54
 msgid ""
 "Subtracting the two positions you find out how many people are seated half "
 "way around the table. Doubling this number leaves you with the total amount "
@@ -2841,40 +2866,40 @@ msgstr ""
 "halfpad om die tafel sit. Deur hierdie getal te verdubbel, weet u hoeveel "
 "mense in totaal rondom die tafel sit."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:64
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:62
 msgid "5th"
 msgstr "5de"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:65
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:63
 msgid "19th"
 msgstr "19e"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:69
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:67
 msgid "4th"
 msgstr "4de"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:70
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:68
 msgid "12th"
 msgstr "12de"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:74
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:72
 msgid "9th"
 msgstr "9de"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:75
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:73
 msgid "22nd"
 msgstr "22ste"
 
 # Byskrif by die prentjie
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:115
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:113
 msgid "Two people in the table sitting across each other"
 msgstr "Twee mense wat oorkant mekaar aan tafel sit"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:43
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:41
 msgid "Percentage"
 msgstr "Persentasie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:80
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:78
 #, csharp-format
 msgid ""
 "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV set. "
@@ -2883,7 +2908,7 @@ msgstr ""
 "Nadat u {0}% afslag gekry het, het u R{1} betaal vir 'n televisiestel. Wat "
 "was die oorspronklike prys van die stel?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:97
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:95
 #, csharp-format
 msgid ""
 "John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% "
@@ -2892,7 +2917,7 @@ msgstr ""
 "Jan se winkel het R{0} se verkope gehad. Dit was 'n {1}% verbetering op die "
 "vorige maand. Wat was die vorige maand se verkope?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:112
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:110
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The amount of water in a bucket decreases by {0}%. By what percentage must "
@@ -2901,15 +2926,15 @@ msgstr ""
 "Die hoeveelheid water in 'n emmer verminder met {0}%. Teen hoeveel persent "
 "moet die hoeveelheid water vermeerder om die oorspronklike vlak te bereik?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:115
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:113
 msgid "The objective is to obtain the same total amount."
 msgstr "Die doel is om dieselfde totale hoeveelheid te bereik."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:44
 msgid "Quadrilaterals"
 msgstr "Vierhoeke"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:49
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, "
@@ -2918,15 +2943,15 @@ msgstr ""
 "Watter van die volgende figure hoort nie in die groep nie? Antwoord {0}, "
 "{1}, {2}, {3}, {4} of {5}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:58
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:56
 msgid "It is the only figure with all lines of equal length."
 msgstr "Dit is die enigste figuur met lyne wat almal dieselfde lengte het."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareDots.cs:93
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareDots.cs:92
 msgid "Square with dots"
 msgstr "Vierkant met kolle"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareDots.cs:98
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareDots.cs:97
 #, csharp-format
 msgid ""
 "What is the letter of the figure that represents the next logical figure in "
@@ -2935,11 +2960,11 @@ msgstr ""
 "Wat is die letter van die figuur wat die logiese volgende keuse sou wees? "
 "Antwoord {0}, {1} of {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:37
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:35
 msgid "Squares and letters"
 msgstr "Vierkante en letters"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:41
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:39
 msgid ""
 "The letters around the squares follow a pattern. Which letter should replace "
 "the question mark in the last square?"
@@ -2947,7 +2972,7 @@ msgstr ""
 "Die letters rondom die vierkante volg 'n patroon. Watter letter behoort die "
 "vraagteken in die laaste vierkant te vervang?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:44
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the "
@@ -2958,15 +2983,15 @@ msgstr ""
 "karakter te neem en {0} daarby te tel. Dit sal dan die posisie van die nuwe "
 "letter wees."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:34
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:32
 msgid "Squares"
 msgstr "Vierkante"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:38
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:36
 msgid "How many squares of any size do you count in the figure below?"
 msgstr "Hoeveel vierkante van enige grootte kom in die figuur hieronder voor?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:40
 msgid ""
 "A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be "
 "built from other squares."
@@ -2974,7 +2999,7 @@ msgstr ""
 "'n Vierkant is 'n reghoek wat ewesydig is. 'n Vierkant kan ook met ander "
 "vierkante gebou word."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:49
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:47
 msgid ""
 "There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares "
 "made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
@@ -2983,7 +3008,7 @@ msgstr ""
 "vierkante gemaak van 9 enkel vierkante en 1 vierkant gemaak van 16 enkel "
 "vierkante."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:51
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:49
 msgid ""
 "There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square "
 "made by 9 single squares."
@@ -2991,11 +3016,11 @@ msgstr ""
 "Daar is 9 enkel vierkante; 4 vierkante gemaak van 4 enkel vierkante; en 1 "
 "vierkant gemaak van 9 enkel vierkante."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:32
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:29
 msgid "Square sheets"
 msgstr "Vierkantige bladsye"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:36
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:33
 msgid ""
 "What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to "
 "create the figure? Lines indicate frontiers between different sheets."
@@ -3004,11 +3029,11 @@ msgstr ""
 "nodig is om hierdie figuur te vorm? Lyne dui op grense tussen verskillende "
 "bladsye."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:37
 msgid "The sheets should overlap."
 msgstr "Die bladsye behoort te oorvleuel."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:42
 msgid ""
 "The numbers in the figure reflect the different areas covered by each one of "
 "the sheets."
@@ -3016,17 +3041,17 @@ msgstr ""
 "Die getalle in die figure reflekteer die verskillende areas wat gedek is "
 "deur elkeen van die bladsye."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:37
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:35
 msgid "Tetris"
 msgstr "Tetris"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:40
 #, csharp-format
 msgid "What figure completes the sequence below? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr ""
 "Watter figuur sal die reeks hieronder voltooi? Antwoord {0}, {1} of {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:48
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:46
 msgid ""
 "It is the figure that completes all possible combinations with four blocks "
 "without taking into account rotations."
@@ -3034,7 +3059,7 @@ msgstr ""
 "Dit is die figuur wat al die moontlike kombinasies voltooi met vier blokke, "
 "sonder om rotasies in ag te neem."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:36
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:34
 msgid "Time now"
 msgstr "Wolf, wolf, hoe laat is dit?"
 
@@ -3043,7 +3068,7 @@ msgstr "Wolf, wolf, hoe laat is dit?"
 #. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
 #. For 12-hour clock format use {0:%h} and for 24-hour clock format use {0:%H}. The date formats {0:h} and {0:H} are invalid.
 #.
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:46
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:44
 #, csharp-format
 msgid ""
 "{0} hours ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
@@ -3053,7 +3078,7 @@ msgstr ""
 "dieselfde dag. Hoe laat is dit nou? Antwoord deur gebruik te maak van die "
 "uur (bv.: {3:%H})"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:52
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:50
 #, csharp-format
 msgid ""
 "You have to calculate the hour from which the distance is the same for the "
@@ -3067,28 +3092,28 @@ msgstr ""
 #. Explanation of the date and time format specifications can be found here:
 #. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
 #. For 12-hour clock format use {0:%h} and for 24-hour clock format use {0:%H}. The date formats {0:h} and {0:H} are invalid.
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:78
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:76
 #, csharp-format
 msgid "{0:h tt}"
 msgstr "{0:%h}"
 
 #. No hands
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:87
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:85
 msgid "Sample clock"
 msgstr "Voorbeeld horlosie"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:43
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:41
 msgid "Trains"
 msgstr "Treine"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:55
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:53
 msgid "The distance formula is 'distance = rate x time'."
 msgstr "Die afstandsformule is 'afstand = spoed x tyd'."
 
 #. Translators:
 #. - {0}, {1} and {2} are always greater than 2
 #. - mph (miles per hour). You must localize this using the right unit of speed for your locale
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:84
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:82
 #, csharp-format
 msgid ""
 "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second "
@@ -3107,7 +3132,7 @@ msgstr[1] ""
 "trein vanaf die stasie in dieselfde rigting teen {2} km/h. Hoeveel ure gaan "
 "dit die tweede trein neem om die eerste trein in te haal?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:88
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:86
 #, csharp-format
 msgid ""
 "You can calculate the answer multiplying the second train speed by the time "
@@ -3120,7 +3145,7 @@ msgstr ""
 #. Translators:
 #. - {0}, {1} and {3} are always greater than 2
 #. - mph (miles per hour) and miles must be localized this using the right unit of speed for your locale
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:106
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:104
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Two trains separated by {0} miles are heading towards each other on straight "
@@ -3131,8 +3156,8 @@ msgstr ""
 "parallelle spore. Een ry teen {1} km/h en die ander teen {2} km/h. In "
 "hoeveel ure sal hulle ontmoet?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:109
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:130
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:107
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:128
 #, csharp-format
 msgid ""
 "You can calculate the answer dividing the distance by the sum of both speeds."
@@ -3143,7 +3168,7 @@ msgstr ""
 #. Translators:
 #. - {0}, {1} and {2} are always greater than 2
 #. - mph (miles per hour). You must localize this using the right unit of speed for your locale
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:127
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:125
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time "
@@ -3154,47 +3179,47 @@ msgstr ""
 "teenoorgestelde rigtings teen {0} en {1} km/h onderskeidelik. Oor hoeveel "
 "ure sal hulle {2} kilometer uitmekaar wees?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:34
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:32
 msgid "Triangles"
 msgstr "Driehoeke"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:38
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:36
 msgid "How many triangles of any size do you count in the figure below?"
 msgstr "Hoeveel driehoeke van enige grootte kom in die figuur hieronder voor?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:42
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:40
 msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
 msgstr "'n Driehoek kan binne-in 'n ander driehoek voorkom."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:47
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:45
 #, csharp-format
 msgid "The triangles are made by connecting the following points: {0}"
 msgstr "Die driehoeke word geteken deur die volgende punte te konnekteer: {0}"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:60
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:58
 msgid "Triangles with numbers"
 msgstr "Driehoeke met getalle"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:64
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:62
 msgid "Which number should replace the question mark below?"
 msgstr "Watter getal behoort die vraagteken hieronder te vervang?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:69
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:67
 msgid "All the triangles share a property and are independent of the rest."
 msgstr "Al die driehoeke deel 'n eienskap en is onafhanklik van die ander."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:74
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:72
 #, csharp-format
 msgid "The result of multiplying the two numbers inside every triangle is {0}."
 msgstr ""
 "Deur die twee getalle binne elke driehoek met mekaar te vermenigvuldig, word "
 "{0} verkry."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredFigures.cs:52
+#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredFigures.cs:51
 msgid "Colored figures"
 msgstr "Gekleurde figure"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredFigures.cs:61
+#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredFigures.cs:60
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which of these figures was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
@@ -3202,33 +3227,33 @@ msgstr ""
 "Watter van die volgende figure is voorheen al gewys? Antwoord {0}, {1}, {2} "
 "of {3}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredText.cs:37
+#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredText.cs:36
 msgid "Colored text"
 msgstr "Gekleurde teks"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredText.cs:46
+#: ../src/Games/Memory/MemoryColouredText.cs:45
 #, csharp-format
 msgid "What was the color of the text that said '{0}'?"
 msgstr "Watter kleur was die teks wat '{0}' gesê het?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:42
+#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:41
 msgid "Counting dots"
 msgstr "Tel die kolle"
 
 #. Translators: {0} is the name of the color. The color name is always singular
-#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:53
+#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:52
 #, csharp-format
 msgid ""
 "How many dots of {0} color were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr ""
 "Hoeveel {0} gekleurde kolle was in die vorige prentjie? Antwoord met syfers."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:52
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:49
 msgid "Memorize facts"
 msgstr "Memoriseer die feite"
 
 #. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:111
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:108
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Shiny Cars had already announced a {0} days production halt next month, but "
@@ -3238,16 +3263,16 @@ msgstr ""
 "maand aangekondig. Voor dit het hulle nog nie produksie gestaak sedert {1} "
 "nie."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:113
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:110
 msgid "For how many days did Shiny Cars halt its production?"
 msgstr "Vir hoeveel dae het Blink Karre produksie gestaak?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:114
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:111
 msgid "In what year did Shiny Cars last halt its production?"
 msgstr "In watter jaar het Blink Karre laas produksie gestaak?"
 
 #. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:122
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:119
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worse decline since {1}."
@@ -3255,11 +3280,11 @@ msgstr ""
 "Blink Karre se verkope het met {0}% geval die afgelope Desember, die ergste "
 "afname sedert {1}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:124
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:121
 msgid "By how much did company sales fall last December?"
 msgstr "Met hoeveel het die maatskappy se verkope geval laas Desember?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:125
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:122
 msgid ""
 "In what year did Shiny Cars record a sales total lower than that of last "
 "December?"
@@ -3267,21 +3292,21 @@ msgstr ""
 "In watter jaar was Blink Karre se totale verkope laer as dié van laas "
 "Desember?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:130
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:127
 #, csharp-format
 msgid "About {0}% of Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe."
 msgstr ""
 "Ongeveer {0}% van Blink Karre wat wêreldwyd geprodusseer word, word in "
 "Europa verkoop."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:132
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:129
 msgid ""
 "What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
 msgstr ""
 "Watter persentasie van alle Blink Karre wat geprodusseer word wêreldwyd, "
 "word in Europa verkoop?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:138
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:135
 #, csharp-format
 msgid ""
 "About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use "
@@ -3290,19 +3315,19 @@ msgstr ""
 "Ongeveer {0}% van Blink Karre gebruik diesel, {1}% gebruik petrol en die res "
 "gebruik elektrisiteit."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:140
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:137
 msgid "What percentage of Shiny Cars use diesel?"
 msgstr "Hoeveel persent van Blink Karre gebruik diesel?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:141
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:138
 msgid "What percentage of Shiny Cars use gasoline?"
 msgstr "Hoeveel persent van Blink Karre gebruik petrol?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:56
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:55
 msgid "Memory figures"
 msgstr "Onthou figure"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:61
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:60
 msgid ""
 "In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the cell "
 "number."
@@ -3310,27 +3335,27 @@ msgstr ""
 "In watter sel is die ander figuur soos die een wat hieronder gewys word? "
 "Antwoord deur die selnommer in te tik."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:52
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:51
 msgid "Triangle"
 msgstr "Driehoek"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:54
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:53
 msgid "Square"
 msgstr "Vierkant"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:56
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:55
 msgid "Pentagon"
 msgstr "Vyfhoek"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:58
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:57
 msgid "Circle"
 msgstr "Sirkel"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:66
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:65
 msgid "Memorize figures and text"
 msgstr "Memoriseer figure en teks"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:70
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:69
 msgid ""
 "The list below enumerates the figures shown in the previous image except for "
 "one. Which is the missing figure? Possible answers are triangle, square, "
@@ -3340,11 +3365,11 @@ msgstr ""
 "een. Watter figuur is nie hier nie? Moontlike antwoorde is driehoek, "
 "vierkant, vyfhoek en sirkel."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:40
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:39
 msgid "Figures with numbers"
 msgstr "Figure met getalle"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:45
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:44
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which one of these squares was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
@@ -3352,37 +3377,37 @@ msgstr ""
 "Watter van die volgende vierkante is voorheen al gewys? Antwoord {0}, {1}, "
 "{2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:131
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:130
 #, csharp-format
 msgid "Start at point number {0}"
 msgstr "Begin by punt nommer {0}"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:135
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:134
 msgid "Move right"
 msgstr "Skuif regs"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:137
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:136
 msgid "Move left"
 msgstr "Skuif links"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:139
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:138
 msgid "Move up"
 msgstr "Skuif op"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:141
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:140
 msgid "Move down"
 msgstr "Skuit af"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:146
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:145
 #, csharp-format
 msgid "End at point {0}"
 msgstr "Eindig by punt {0}"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:160
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:159
 msgid "Memorize indications"
 msgstr "Memoriseer die aanwysings"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:166
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:165
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which of the following graphics represent the indications previously given? "
@@ -3391,15 +3416,15 @@ msgstr ""
 "Watter van die volgende grafika verteenwoordig die aanwysings wat vroeër "
 "gegee is? Antwoord {0}, {1}, {2} of {3}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:59
+#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:56
 msgid "How many odd numbers were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr "Hoeveel onewe getalle was in die vorige prentjie? Antwoord met syfers."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:79
+#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:76
 msgid "How many even numbers were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr "Hoeveel ewe getalle was in die vorige prentjie? Antwoord met syfers."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:99
+#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:96
 msgid ""
 "How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer "
 "using numbers."
@@ -3407,177 +3432,177 @@ msgstr ""
 "Hoeveel getalle met meer as een syfer was in die vorige prentjie? Antwoord "
 "met syfers."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:116
+#: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:113
 msgid "Memorize numbers"
 msgstr "Memoriseer getalle"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:39
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:37
 msgid "Memorize words"
 msgstr "Memoriseer woorde"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:44
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:42
 #, csharp-format
 msgid ""
 "There is a missing word from the previous list. Which one is the missing "
 "word?"
 msgstr "Daar is 'n woord kort uit die vorige lys. Watter woord kort?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:54
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:52
 msgid "elbow"
 msgstr "elmboog"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:55
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:53
 msgid "armpit"
 msgstr "kieliebak"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:56
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:54
 msgid "hand"
 msgstr "hand"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:57
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:55
 msgid "chest"
 msgstr "borskas"
 
 #. Fishes
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:60
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:58
 msgid "sardine"
 msgstr "sardien"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:61
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:59
 msgid "trout"
 msgstr "forel"
 
 # monkfish: monnik (vis), maar dit sal té verwarrend wees
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:62
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:60
 msgid "monkfish"
 msgstr "tuna"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:63
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:61
 msgid "cod"
 msgstr "kabeljou"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:64
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:62
 msgid "salmon"
 msgstr "salm"
 
 #. Vegetables
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:67
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:65
 msgid "potato"
 msgstr "aartappel"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:68
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:66
 msgid "ginger"
 msgstr "gemmer"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:69
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:67
 msgid "pepper"
 msgstr "peper"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:70
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:68
 msgid "garlic"
 msgstr "knoffel"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:71
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:69
 msgid "pumpkin"
 msgstr "pampoen"
 
 #. Bicycle
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:74
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:72
 msgid "brake"
 msgstr "rem"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:75
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:73
 msgid "pedal"
 msgstr "pedaal"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:76
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:74
 msgid "chain"
 msgstr "ketting"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:77
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:75
 msgid "wheel"
 msgstr "wiel"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:78
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:76
 msgid "handlebar"
 msgstr "handvatsel"
 
 #. Music
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:81
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:79
 msgid "drummer"
 msgstr "dromspeler"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:82
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:80
 msgid "speaker"
 msgstr "spreker"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:83
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:81
 msgid "lyrics"
 msgstr "lirieke"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:84
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:82
 msgid "beat"
 msgstr "ritme"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:85
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:83
 msgid "song"
 msgstr "lied"
 
 #. Weather
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:88
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:86
 msgid "cloud"
 msgstr "wolk"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:89
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:87
 msgid "rain"
 msgstr "reën"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:90
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:88
 msgid "storm"
 msgstr "storm"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:91
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:89
 msgid "fog"
 msgstr "mis"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:92
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:90
 msgid "rainbow"
 msgstr "reënboog"
 
 #. Animals
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:95
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:93
 msgid "rabbit"
 msgstr "haas"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:96
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:94
 msgid "mouse"
 msgstr "muis"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:97
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:95
 msgid "monkey"
 msgstr "aap"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:98
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:96
 msgid "bear"
 msgstr "beer"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:99
+#: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:97
 msgid "wolf"
 msgstr "wolf"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationArithmetical.cs:45
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationArithmetical.cs:42
 msgid "Arithmetical"
 msgstr "Wiskundig"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationArithmetical.cs:53
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationArithmetical.cs:50
 msgid "What is the result of the arithmetical operation?"
 msgstr "Wat is die resultaat van die wiskundige berekening?"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:40
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:38
 msgid "Average"
 msgstr "Gemiddeld"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:57
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:55
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is the nearest to the "
@@ -3586,7 +3611,7 @@ msgstr ""
 "Gegewe die getalle {0}. Watter van die volgende getalle is die naaste aan "
 "die gemiddeld? Antwoord {1}, {2}, {3} of {4}."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:62
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:60
 msgid ""
 "The average of a list of numbers is the sum of all of the numbers divided by "
 "the number of items in the list."
@@ -3594,16 +3619,16 @@ msgstr ""
 "Die gemiddeld van 'n lys getalle is die som van al die getalle gedeel deur "
 "die aantal items in die lys."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:67
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:65
 #, csharp-format
 msgid "The result of the operation is {0:##0.###}."
 msgstr "Die resultaat van die berekening is {0:##0.###}."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:39
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:37
 msgid "Closer fraction"
 msgstr "Nader breuk"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:48
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:46
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which of the following numbers is closer to {0:##0.###}? Answer {1}, {2}, "
@@ -3612,16 +3637,16 @@ msgstr ""
 "Watter van die volgende getalle is naaste aan {0:##0.###}? Antwoord {1}, "
 "{2}, {3} of {4}."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:56
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:54
 #, csharp-format
 msgid "The result of the operation {0} / {1} is {2:##0.###}"
 msgstr "Die resultaat van die berekening {0} / {1} is {2:##0.###}"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:62
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:60
 msgid "Fractions"
 msgstr "Breuke"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:70
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:68
 #, csharp-format
 msgid ""
 "What is the result of the given operation? Answer using either a fraction or "
@@ -3630,54 +3655,54 @@ msgstr ""
 "Wat is die resultaat van die gegewe berekeninge? Antwoord met 'n breuk of 'n "
 "getal."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:39
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:37
 msgid "Greatest divisor"
 msgstr "Grootste deler"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:47
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:45
 msgid ""
 "Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers?"
 msgstr ""
 "Watter van die moontlike delers is die grootste gemene deler wat deur al die "
 "getalle gedeel kan word?"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:238
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:235
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:236
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:233
 msgid "Numbers"
 msgstr "Getalle"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:252
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:250
 msgid "Possible divisors"
 msgstr "Moontlike delers"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:37
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:35
 msgid "Operators"
 msgstr "Bewerkingstekens"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:41
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:39
 #, csharp-format
 msgid "The first operator is {0}."
 msgstr "Die eerste bewerkingsteken is {0}."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:49
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:47
 #, csharp-format
 msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}? Answer using '+-/*'."
 msgstr ""
 "Watter bewerkingstekens maak {0}, {1} en {2} gelyk aan {3}? Antwoord met '+-/"
 "*'."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:61
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:69
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:72
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:59
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:67
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:71
 #, csharp-format
 msgid "{0} and {1}"
 msgstr "{0} en {1}"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:155
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:153
 msgid "Primes"
 msgstr "Priemgetalle"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:163
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:161
 msgid ""
 "In the set of numbers below, which of the following numbers is a prime? A "
 "prime number is a positive integer that has exactly two different positive "
@@ -3686,7 +3711,7 @@ msgstr ""
 "In die lys getalle hieronder, watter is priemgetalle? 'n Priemgetal kan "
 "slegs deur homself en 1 gedeel word."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:167
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:165
 msgid ""
 "If the sum of all digits in a given number is divisible by 3, then so is the "
 "number. For example 15 = 1 + 5 = 6, which is divisible by 3."
@@ -3695,20 +3720,20 @@ msgstr ""
 "getal ook deelbaar deur 3. Byvoorbeeld vir 15: 1 + 5 = 6, dit is deelbaar "
 "deur 3."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:39
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:37
 msgid "Proportions"
 msgstr "Eweredigheid"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:49
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:47
 #, csharp-format
 msgid "What is {0}% of {1}/{2}? Answer {3}, {4}, {5} or {6}."
 msgstr "Wat is {0}% van {1}/{2}? Antwoord {3}, {4}, {5} of {6}."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:34
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:32
 msgid "Ratio"
 msgstr "Verhouding"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:44
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:42
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Two numbers sum {0} and have a ratio of {1} to {2}. Which are these numbers? "
@@ -3717,7 +3742,7 @@ msgstr ""
 "Die som van twee getalle is {0} en het 'n verhouding van {1} tot {2}. Wat is "
 "hierdie twee getalle? Antwoord deur twee getalle te gebruik (bv.: 1 en 2)."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:51
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:49
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The second number is calculated by multiplying the first by {0} and dividing "
@@ -3728,7 +3753,7 @@ msgstr ""
 
 # ratio: verhouding; verhoudingsgetal
 # proportion: verhouding, eweredigheid, proporsie
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:57
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:55
 msgid ""
 "A ratio specifies a proportion between two numbers. A ratio a:b means that "
 "for every 'a' parts you have 'b' parts."
@@ -3736,22 +3761,22 @@ msgstr ""
 "'n Verhouding spesifiseer die relatiewe proporsies tussen twee getalle. 'n "
 "Verhouding a:b beteken dat vir elke 'a' dele daar 'b' dele is."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:110
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:108
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:126
 #, csharp-format
 msgid "x + y = {0}"
 msgstr "x + y = {0}"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:113
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:111
 #, csharp-format
 msgid "have a ratio of {0}:{1}"
 msgstr "het 'n verhouding van {0}:{1}"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:43
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:42
 msgid "Two numbers"
 msgstr "Twee getalle"
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:54
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:53
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}? Answer "
@@ -3760,7 +3785,7 @@ msgstr ""
 "Watter twee getalle is {0} wanneer dit bymekaar getel word en {1} wanneer "
 "dit vermenigvuldig word? Antwoord deur twee getalle te gebruik (bv.: 1 en 2)."
 
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:56
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:55
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Which two numbers when subtracted are {0} and when multiplied are {1}? "
@@ -4000,6 +4025,29 @@ msgstr "_Oninstalleer..."
 msgid "_Unselect All"
 msgstr "_Ontkies alles"
 
+#~ msgid "wild"
+#~ msgstr "wild"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Usage: gbrainy [options]\n"
+#~ " --version\t\t\tPrint version information.\n"
+#~ " --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
+#~ " --gamelist\t\t\tShows the list of available games.\n"
+#~ " --customgame [game1, gameN]\tSpecifies a list of games to play during a "
+#~ "custom game.\n"
+#~ " --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized.\n"
+#~ " --versions \t\t\tShow dependencies.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Gebruik: gbrainy [keuses]\n"
+#~ " --version\t\t\tDruk weergaweinligting.\n"
+#~ " --help\t\t\tDruk hierdie gebruiksboodskap.\n"
+#~ " --gamelist\t\t\tWys die lys van beskikbare speletjies.\n"
+#~ " --customgame [game1, gameN]\tSpesifiseer 'n lys van speletjies wat "
+#~ "tydens 'n pasmaakspeletjie gespeel kan word.\n"
+#~ " --norandom \t\t\tDie pasmaakspeletjieslys wat voorsien word sal nie "
+#~ "verewekansig wees nie.\n"
+#~ " --versions \t\t\tWys afhanklikhede.\n"
+
 #~ msgid "John's father's sister's sister-in-law is also?"
 #~ msgstr "Jan se pa se suster se skoondogter is ook ..."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]