[gnome-bluetooth/gnome-2-32] Updated Catalan translationcommit ed622d75d3e56dda06a32b01d25a37a3539189e6
Author: David Planella <david planella gmail com>
Date:   Sun Aug 22 09:38:50 2010 +0200

    Updated Catalan translation

 po/ca.po |  198 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 101 insertions(+), 97 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 2017ef6..c876d83 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-bluetooth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-02 17:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 17:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-22 09:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-22 09:38+0200\n"
 "Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -81,7 +82,7 @@ msgid "Video device"
 msgstr "Dispositiu de vídeo"
 
 #: ../lib/bluetooth-client.c:158 ../lib/bluetooth-chooser.c:129
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:85
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:81
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
@@ -117,54 +118,54 @@ msgstr "Dispositiu"
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:75
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:71
 msgid "All categories"
 msgstr "Totes les categories"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:77
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:73
 msgid "Paired"
 msgstr "Aparellat"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:79
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:75
 msgid "Trusted"
 msgstr "De confiança"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:81
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:77
 msgid "Not paired or trusted"
 msgstr "No aparellat o no de confiança"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:83
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:79
 msgid "Paired or trusted"
 msgstr "Aparellat o de confiança"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:238
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:227
 msgid "<b>Show Only Bluetooth Devices With...</b>"
 msgstr "<b>Mostra només dispositius Bluetooth amb...</b>"
 
 #. The device category filter
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:254
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:243
 msgid "Device _category:"
 msgstr "_Categoria del dispositiu:"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:269
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:258
 msgid "Select the device category to filter"
 msgstr ""
 "Seleccioneu la categoria de dispositius per la qual voleu que es filtri"
 
 #. The device type filter
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:283
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:272
 msgid "Device _type:"
 msgstr "_Tipus de dispositiu:"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:304
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:293
 msgid "Select the device type to filter"
 msgstr "Seleccioneu el tipus de dispositiu pel qual voleu que es filtri"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:310
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:299
 msgid "Input devices (mice, keyboards, etc.)"
 msgstr "Dispositius d'entrada (ratolins, teclats, etc.)"
 
-#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:314
+#: ../lib/bluetooth-filter-widget.c:303
 msgid "Headphones, headsets and other audio devices"
 msgstr "Auriculars, microauriculars i altres dispositius d'àudio"
 
@@ -179,92 +180,92 @@ msgstr "Utilitza aquest dispositiu GPS per als serveis de geolocalització"
 msgid "Access the Internet using your cell phone (test)"
 msgstr "Accediu a Internet a través del telèfon mobil (en fase de proves)"
 
-#: ../applet/main.c:140
+#: ../applet/main.c:147
 msgid "Select Device to Browse"
 msgstr "Seleccioneu el dispositiu pel qual voleu que es navegui"
 
-#: ../applet/main.c:144
+#: ../applet/main.c:151
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Navega"
 
-#: ../applet/main.c:153
+#: ../applet/main.c:160
 msgid "Select device to browse"
 msgstr "Seleccioneu el dispositiu pel qual voleu que es navegui"
 
-#: ../applet/main.c:332 ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
+#: ../applet/main.c:380 ../properties/properties-adapter-off.ui.h:1
 msgid "Turn On Bluetooth"
 msgstr "Engega el Bluetooth"
 
-#: ../applet/main.c:333
+#: ../applet/main.c:381
 msgid "Bluetooth: Off"
 msgstr "Bluetooth: apagat"
 
-#: ../applet/main.c:336
+#: ../applet/main.c:384
 msgid "Turn Off Bluetooth"
 msgstr "Apaga el Bluetooth"
 
-#: ../applet/main.c:337
+#: ../applet/main.c:385
 msgid "Bluetooth: On"
 msgstr "Bluetooth: engegat"
 
-#: ../applet/main.c:342 ../applet/notify.c:150
+#: ../applet/main.c:390 ../applet/notify.c:154
 msgid "Bluetooth: Disabled"
 msgstr "Bluetooth: inhabilitat"
 
-#: ../applet/main.c:493
+#: ../applet/main.c:544
 msgid "Disconnecting..."
 msgstr "S'està desconnectant..."
 
-#: ../applet/main.c:496 ../sendto/main.c:217 ../sendto/main.c:314
+#: ../applet/main.c:547 ../sendto/main.c:217 ../sendto/main.c:314
 msgid "Connecting..."
 msgstr "S'està connectant..."
 
-#: ../applet/main.c:499 ../applet/main.c:840
+#: ../applet/main.c:550 ../applet/main.c:891
 msgid "Connected"
 msgstr "Connectat"
 
-#: ../applet/main.c:502 ../applet/main.c:840
+#: ../applet/main.c:553 ../applet/main.c:891
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Desconnectat"
 
-#: ../applet/main.c:858 ../applet/main.c:922 ../properties/adapter.c:371
+#: ../applet/main.c:909 ../applet/main.c:973 ../properties/adapter.c:380
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Desconnecta"
 
-#: ../applet/main.c:858 ../applet/main.c:922
+#: ../applet/main.c:909 ../applet/main.c:973
 msgid "Connect"
 msgstr "Connecta"
 
-#: ../applet/main.c:871
+#: ../applet/main.c:922
 msgid "Send files..."
 msgstr "Envia fitxers..."
 
-#: ../applet/main.c:881
+#: ../applet/main.c:932
 msgid "Browse files..."
 msgstr "Navega pels fitxers..."
 
-#: ../applet/main.c:892
+#: ../applet/main.c:943
 msgid "Open Keyboard Preferences..."
 msgstr "Obre les preferències del teclat..."
 
-#: ../applet/main.c:900
+#: ../applet/main.c:951
 msgid "Open Mouse Preferences..."
 msgstr "Obre les preferències del ratolí..."
 
-#: ../applet/main.c:910
+#: ../applet/main.c:961
 msgid "Open Sound Preferences..."
 msgstr "Obre les preferències del so..."
 
-#: ../applet/main.c:1037
+#: ../applet/main.c:1081
 msgid "Debug"
 msgstr "Depura"
 
 #. Parse command-line options
-#: ../applet/main.c:1057
+#: ../applet/main.c:1100
 msgid "- Bluetooth applet"
 msgstr "- miniaplicació del Bluetooth"
 
-#: ../applet/main.c:1062
+#: ../applet/main.c:1105
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -274,7 +275,7 @@ msgstr ""
 "Executeu l'ordre «%s --help» per veure una llista completa de les opcions de "
 "la línia d'ordres disponibles.\n"
 
-#: ../applet/main.c:1079
+#: ../applet/main.c:1122
 msgid "Bluetooth Applet"
 msgstr "Miniaplicació del Bluetooth"
 
@@ -287,7 +288,7 @@ msgstr "Miniaplicació del Bluetooth"
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../applet/notify.c:150
+#: ../applet/notify.c:154
 msgid "Bluetooth: Enabled"
 msgstr "Bluetooth: habilitat"
 
@@ -369,7 +370,7 @@ msgstr "Bluetooth: s'està comprovant"
 msgid "Browse files on device..."
 msgstr "Navega pels fitxers del dispositiu..."
 
-#: ../applet/popup-menu.ui.h:3 ../properties/adapter.c:330
+#: ../applet/popup-menu.ui.h:3 ../properties/adapter.c:339
 #: ../moblin/moblin-panel.c:1297 ../moblin/moblin-panel.c:1385
 msgid "Devices"
 msgstr "Dispositius"
@@ -418,12 +419,12 @@ msgstr "_Concorda"
 msgid "_Show input"
 msgstr "_Mostra l'entrada"
 
-#: ../properties/main.c:91
+#: ../properties/main.c:90
 msgid "Cannot start \"Personal File Sharing\" Preferences"
 msgstr ""
 "No es poden iniciar les preferències de la compartició de fitxers personals"
 
-#: ../properties/main.c:96
+#: ../properties/main.c:95
 msgid ""
 "Please verify that the \"Personal File Sharing\" program is correctly "
 "installed."
@@ -431,48 +432,48 @@ msgstr ""
 "Comproveu que el programa «Compartició de fitxers personals» estigui "
 "instal·lat correctament."
 
-#: ../properties/main.c:125
+#: ../properties/main.c:124
 msgid "Bluetooth Preferences"
 msgstr "Preferències del Bluetooth"
 
-#: ../properties/main.c:140
+#: ../properties/main.c:139
 msgid "_Show Bluetooth icon"
 msgstr "_Mostra la icona del Bluetooth"
 
-#: ../properties/main.c:164
+#: ../properties/main.c:163
 msgid "Receive Files"
 msgstr "Rep fitxers"
 
-#: ../properties/main.c:212
+#: ../properties/main.c:211
 msgid "Output a list of currently known devices"
 msgstr "Mostra una llista de dispositius coneguts"
 
-#: ../properties/main.c:250
+#: ../properties/main.c:249
 msgid "Bluetooth Properties"
 msgstr "Propietats del Bluetooth"
 
 #. The discoverable checkbox
-#: ../properties/adapter.c:277
+#: ../properties/adapter.c:286
 msgid "Make computer _visible"
 msgstr "Fes que l'ordinador sigui _visible"
 
-#: ../properties/adapter.c:300
+#: ../properties/adapter.c:309
 msgid "Friendly name"
 msgstr "Nom llegible"
 
-#: ../properties/adapter.c:362
+#: ../properties/adapter.c:371
 msgid "Set up _new device..."
 msgstr "Configuració d'un dispositiu _nou..."
 
-#: ../properties/adapter.c:385
+#: ../properties/adapter.c:394
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: ../properties/adapter.c:661
+#: ../properties/adapter.c:671
 msgid "Bluetooth is disabled"
 msgstr "El Bluetooth està inhabilitat"
 
-#: ../properties/adapter.c:697
+#: ../properties/adapter.c:711
 msgid "No Bluetooth adapters present"
 msgstr "No hi ha cap adaptador Bluetooth present"
 
@@ -480,42 +481,29 @@ msgstr "No hi ha cap adaptador Bluetooth present"
 msgid "Your computer does not have any Bluetooth adapters plugged in."
 msgstr "L'ordinador no té cap adaptador Bluetooth connectat."
 
+#: ../properties/properties-killed-adapter.ui.h:1
+msgid "Bluetooth has been disabled by a switch on your computer."
+msgstr "S'ha inhabilitat el Bluetooth a través d'un interruptor de l'ordinador."
+
 #: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
 msgid "Configure Bluetooth settings"
 msgstr "Configura els paràmetres del Bluetooth"
 
-#: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:1
-msgid "Whether to show the notification icon"
-msgstr "Si s'ha de mostrar la icona de notificació"
-
-#: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:2
-msgid "Whether to show the notification icon."
-msgstr "Si s'ha de mostrar la icona de notificació."
-
-#: ../properties/gconf-bridge.c:1233
-#, c-format
-msgid "GConf error: %s"
-msgstr "Error del GConf: %s"
-
-#: ../properties/gconf-bridge.c:1238
-msgid "All further errors shown only on terminal."
-msgstr "La resta d'errors es mostren només al terminal."
-
 #. translators:
 #. * The '%s' is the device name, for example:
 #. * Pairing with 'Sony Bluetooth Headset' cancelled
 #.
-#: ../wizard/main.c:205 ../wizard/main.c:326
+#: ../wizard/main.c:206 ../wizard/main.c:327
 #, c-format
 msgid "Pairing with '%s' cancelled"
 msgstr "S'ha cancel·lat l'aparellament amb «%s»"
 
-#: ../wizard/main.c:245 ../moblin/moblin-panel.c:1049
+#: ../wizard/main.c:246 ../moblin/moblin-panel.c:1049
 #, c-format
 msgid "Please confirm that the PIN displayed on '%s' matches this one."
 msgstr "Confirmeu que el PIN que es mostra a «%s» concorda amb aquest."
 
-#: ../wizard/main.c:299 ../moblin/moblin-panel.c:1100
+#: ../wizard/main.c:300 ../moblin/moblin-panel.c:1100
 msgid "Please enter the following PIN:"
 msgstr "Introduïu el PIN següent:"
 
@@ -523,7 +511,7 @@ msgstr "Introduïu el PIN següent:"
 #. * The '%s' is the device name, for example:
 #. * Setting up 'Sony Bluetooth Headset' failed
 #.
-#: ../wizard/main.c:382
+#: ../wizard/main.c:383
 #, c-format
 msgid "Setting up '%s' failed"
 msgstr "Ha fallat la configuració de «%s»"
@@ -532,19 +520,19 @@ msgstr "Ha fallat la configuració de «%s»"
 #. * The '%s' is the device name, for example:
 #. * Connecting to 'Sony Bluetooth Headset' now...
 #.
-#: ../wizard/main.c:513
+#: ../wizard/main.c:514
 #, c-format
 msgid "Connecting to '%s'..."
 msgstr "S'està connectant a «%s»..."
 
-#: ../wizard/main.c:549 ../moblin/moblin-panel.c:658
+#: ../wizard/main.c:550 ../moblin/moblin-panel.c:658
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the following PIN on '%s' and press â??Enterâ?? on the keyboard:"
 msgstr ""
 "Introduïu el PIN següent a «%s» i premeu la tecla de Retorn en el teclat:"
 
-#: ../wizard/main.c:551 ../moblin/moblin-panel.c:660
+#: ../wizard/main.c:552 ../moblin/moblin-panel.c:660
 #, c-format
 msgid "Please enter the following PIN on '%s':"
 msgstr "Introduïu el PIN següent a «%s»:"
@@ -553,12 +541,12 @@ msgstr "Introduïu el PIN següent a «%s»:"
 #. * The '%s' is the device name, for example:
 #. * Please wait while finishing setup on 'Sony Bluetooth Headset'...
 #.
-#: ../wizard/main.c:572
+#: ../wizard/main.c:573
 #, c-format
 msgid "Please wait while finishing setup on device '%s'..."
 msgstr "Espereu mentre es finalitza la configuració al dispositiu «%s»..."
 
-#: ../wizard/main.c:588 ../moblin/moblin-panel.c:686
+#: ../wizard/main.c:589 ../moblin/moblin-panel.c:686
 #, c-format
 msgid "Successfully set up new device '%s'"
 msgstr "S'ha configurat correctament el dispositiu nou «%s»"
@@ -595,52 +583,56 @@ msgstr "Ha fallat la configuració del dispositiu"
 msgid "Device search"
 msgstr "Cerca de dispositius"
 
+#: ../wizard/wizard.ui.h:9
+msgid "Do not pair"
+msgstr "No l'aparellis"
+
 #. This is a button to answer: Does the PIN matches the one on the device?
-#: ../wizard/wizard.ui.h:10 ../moblin/moblin-panel.c:1253
+#: ../wizard/wizard.ui.h:11 ../moblin/moblin-panel.c:1253
 msgid "Does not match"
 msgstr "No concorda"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:11
+#: ../wizard/wizard.ui.h:12
 msgid "Finishing New Device Setup"
 msgstr "Finalització de la configuració del dispositiu nou"
 
 #. Translators: this is a PIN with a set value, such as 1111, or 0000
-#: ../wizard/wizard.ui.h:13
+#: ../wizard/wizard.ui.h:14
 msgid "Fixed PIN"
 msgstr "PIN fix"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:14
+#: ../wizard/wizard.ui.h:15
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introducció"
 
 #. This is a button to answer: Does the PIN matches the one on the device?
-#: ../wizard/wizard.ui.h:16 ../moblin/moblin-panel.c:1249
+#: ../wizard/wizard.ui.h:17 ../moblin/moblin-panel.c:1249
 msgid "Matches"
 msgstr "Concorda"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:17
+#: ../wizard/wizard.ui.h:18
 msgid "PIN Options"
 msgstr "Opcions del PIN"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:18
+#: ../wizard/wizard.ui.h:19
 msgid "PIN _options..."
 msgstr "_Opcions del PIN..."
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:19 ../moblin/moblin-panel.c:1163
+#: ../wizard/wizard.ui.h:20 ../moblin/moblin-panel.c:1163
 msgid "Select the additional services you want to use with your device:"
 msgstr ""
 "Seleccioneu els serveis addicional que vulgueu utilitzar amb el vostre "
 "dispositiu:"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:20
+#: ../wizard/wizard.ui.h:21
 msgid "Select the device you want to setup"
 msgstr "Seleccioneu el dispositiu que vulgueu configurar"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:21
+#: ../wizard/wizard.ui.h:22
 msgid "Setup Completed"
 msgstr "S'ha completat la configuració"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:22
+#: ../wizard/wizard.ui.h:23
 msgid ""
 "The Bluetooth new device setup will walk you through the process of "
 "configuring Bluetooth enabled devices for use with this computer."
@@ -649,7 +641,7 @@ msgstr ""
 "procés de configuració dels dispositius amb Bluetooth per fer-los servir en "
 "aquest ordinador."
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:23
+#: ../wizard/wizard.ui.h:24
 msgid ""
 "The device will need to be within 10 meters of your computer, and be "
 "â??visibleâ?? (sometimes called â??discoverableâ??). Check the device's manual if in "
@@ -659,17 +651,17 @@ msgstr ""
 "sigui «visible»; (altrament anomenat «descobrible»). En cas de dubte, "
 "consulteu el manual del dispositiu."
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:24
+#: ../wizard/wizard.ui.h:25
 msgid "Welcome to the Bluetooth new device setup"
 msgstr ""
 "Us donem la benvinguda a l'auxiliar de configuració de dispositius Bluetooth "
 "nous"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:25
+#: ../wizard/wizard.ui.h:26
 msgid "_Automatic PIN selection"
 msgstr "Selecció _automàtica del PIN"
 
-#: ../wizard/wizard.ui.h:26
+#: ../wizard/wizard.ui.h:27
 msgid "_Restart Setup"
 msgstr "_Torna a iniciar la configuració"
 
@@ -774,18 +766,18 @@ msgstr "Dispositiu remot a utilitzar"
 msgid "Remote device's name"
 msgstr "Nom del dispositiu remot"
 
-#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:172
+#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:168
 msgid "Programming error, could not find the device in the list"
 msgstr ""
 "S'ha produït un error de programació. No s'ha trobat el dispositiu a la "
 "llista"
 
-#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:247
+#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:243
 #, c-format
 msgid "Obex Push file transfer unsupported"
 msgstr "No s'admet la transferència de fitxers per enviament OBEX"
 
-#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:266
+#: ../sendto/nautilus-sendto-plugin.c:262
 msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
 msgstr "Bluetooth (enviament OBEX)"
 
@@ -864,6 +856,18 @@ msgstr "Envia un fitxer des de l'ordinafor"
 msgid "Bluetooth Manager Panel"
 msgstr "Quadre del gestor del Bluetooth"
 
+#~ msgid "Whether to show the notification icon"
+#~ msgstr "Si s'ha de mostrar la icona de notificació"
+
+#~ msgid "Whether to show the notification icon."
+#~ msgstr "Si s'ha de mostrar la icona de notificació."
+
+#~ msgid "GConf error: %s"
+#~ msgstr "Error del GConf: %s"
+
+#~ msgid "All further errors shown only on terminal."
+#~ msgstr "La resta d'errors es mostren només al terminal."
+
 #~ msgid "A Bluetooth manager for the GNOME desktop"
 #~ msgstr "Un gestor del Bluetooth per a l'escriptori del GNOME"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]