[tomboy] Updated Swedish translationcommit c502eccd2b470c65a9312221fea19887b9c245bf
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Wed Aug 18 22:27:37 2010 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po |  93 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 46 insertions(+), 47 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 5015379..6592a86 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tomboy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-25 18:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-25 19:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-18 22:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-18 22:27+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -107,9 +107,8 @@ msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
 msgstr "Aktivera inklistring vid mittenklick på ikon."
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Enable Tray Icon"
-msgstr "LÃ¥dikon"
+msgstr "Aktivera lådikon"
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
 msgid "Enable WikiWord highlighting"
@@ -137,7 +136,7 @@ msgstr "Aktivera anteckningar vid uppstart"
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
 msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera bekräftelsedialog för Ta bort anteckning"
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
 msgid "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place - or * at the beginning of a line."
@@ -169,7 +168,7 @@ msgstr "HTML-exportera länkade anteckningar"
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
 msgid "If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
-msgstr ""
+msgstr "Om inaktiverad kommer inte bekräftelsedialogen för \"Ta bort anteckning\" att visas."
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
 msgid "If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the font when displaying notes."
@@ -185,7 +184,7 @@ msgstr "Om aktiverad kan en öppnad anteckning stängas genom att trycka på esc
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
 msgid "If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. Disabling this may be useful when another application is providing the functionality of the tray icon."
-msgstr ""
+msgstr "Om sant kommer Tomboys lådikon att visas i notifieringsytan. Inaktivera denna kan vara användbart när andra program tillhandahåller samma funktionalitet som lådikonen."
 
 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
 msgid "If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling suggestions shown in the right-click menu."
@@ -546,28 +545,28 @@ msgstr "Verkligen ta bort den här ikonen?"
 msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
 msgstr "Om du tar bort en ikon försvinner den för alltid."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:66
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:67
 msgid "Export to HTML"
 msgstr "Exportera till HTML"
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:114
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:115
 #, csharp-format
 msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
 msgstr "Din anteckning exporterades till \"{0}\"."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:125
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
 msgid "Note exported successfully"
 msgstr "Anteckningen exporterades"
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:131
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:132
 msgid "Access denied."
 msgstr "Ã?tkomst nekas."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:133
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:134
 msgid "Folder does not exist."
 msgstr "Mappen finns inte."
 
-#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:148
+#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:149
 #, csharp-format
 msgid "Could not save the file \"{0}\""
 msgstr "Kunde inte spara filen \"{0}\""
@@ -856,7 +855,7 @@ msgstr "Auktorisering i webbläsare (Tryck för att nollställa anslutningen)"
 msgid "Set the default browser and try again"
 msgstr "Ställ in standardwebbläsare och försök igen"
 
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:77
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:96
 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:83
 msgid "Search All Notes"
 msgstr "Sök i alla anteckningar"
@@ -865,16 +864,16 @@ msgstr "Sök i alla anteckningar"
 #. icons_path, (int)TomboyIcons.NewNotebook);
 #. if (new_notebook != null)
 #. object_collection.AddObject(new_notebook);
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:87
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:106
 msgid "Create New Note"
 msgstr "Skapa ny anteckning"
 
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:117
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:136
 #, csharp-format
 msgid "{0} (new)"
 msgstr "{0} (ny)"
 
-#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:139
+#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:158
 msgid "Recent Notes"
 msgstr "Senaste anteckningar"
 
@@ -1593,19 +1592,19 @@ msgstr[1] "Sökträffar: {0} anteckningar"
 msgid "Notes"
 msgstr "Anteckningar"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:275
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:251
 msgid "Cannot create new note"
 msgstr "Kan inte skapa ny anteckning"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:341
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:317
 msgid "Primary Development:"
 msgstr "Primär utveckling:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:347
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:323
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Bidragsgivare:"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:412
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:388
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -1613,9 +1612,9 @@ msgstr ""
 "Christian Rose\n"
 "\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-"tp-sv listor tp-sv se"
+"<tp-sv listor tp-sv se>."
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:421
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:397
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 Others\n"
@@ -1623,15 +1622,15 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
 "Copyright © 2004-2009 �vriga\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:423
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:399
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr "Ett enkelt och lättanvänt program för att ta anteckningar."
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:433
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:409
 msgid "Homepage"
 msgstr "Webbplats"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:551
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:527
 msgid ""
 "Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
 "Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
@@ -1641,7 +1640,7 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2004-2006 Alex Graveley <alex beatniksoftware com>\n"
 "\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:563
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:539
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " --version\t\t\tPrint version information.\n"
@@ -1655,7 +1654,7 @@ msgstr ""
 " --note-path [sökväg]\t\tLäs in/Spara anteckningsdata i denna katalog\n"
 " --search [text]\t\t�ppna sökfönster för att anteckningar med angiven text.\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:573
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:549
 msgid ""
 " --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
 " --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
@@ -1669,7 +1668,7 @@ msgstr ""
 " --start-here\t\t\tVisa \"Börja här\"-anteckningen.\n"
 " --highlight-search [text]\tSök och färgmarkera text i den öppnade anteckningen\n"
 
-#: ../Tomboy/Tomboy.cs:587
+#: ../Tomboy/Tomboy.cs:563
 #, csharp-format
 msgid "Version {0}"
 msgstr "Version {0}"
@@ -1682,90 +1681,90 @@ msgstr " (ny)"
 msgid "_About Tomboy"
 msgstr "_Om Tomboy"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:144
+#: ../Tomboy/Utils.cs:189
 msgid "The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found. Please verify that your installation has been completed successfully."
 msgstr "\"Handbok för Tomboy-anteckningar\" kunde inte hittas. Verifiera att din installation har färdigställts korrekt."
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:153
+#: ../Tomboy/Utils.cs:198
 msgid "Help not found"
 msgstr "Hjälp hittades inte"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:169
+#: ../Tomboy/Utils.cs:214
 msgid "Cannot open location"
 msgstr "Kan inte öppna plats"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:191
+#: ../Tomboy/Utils.cs:236
 #, csharp-format
 msgid "Today, {0}"
 msgstr "Idag, {0}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:193
+#: ../Tomboy/Utils.cs:238
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:197
+#: ../Tomboy/Utils.cs:242
 #, csharp-format
 msgid "Yesterday, {0}"
 msgstr "Igår, {0}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:199
+#: ../Tomboy/Utils.cs:244
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Igår"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:204
+#: ../Tomboy/Utils.cs:249
 #, csharp-format
 msgid "{0} day ago, {1}"
 msgid_plural "{0} days ago, {1}"
 msgstr[0] "{0} dag sedan, {1}"
 msgstr[1] "{0} dagar sedan, {1}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:208
+#: ../Tomboy/Utils.cs:253
 #, csharp-format
 msgid "{0} day ago"
 msgid_plural "{0} days ago"
 msgstr[0] "{0} dag sedan"
 msgstr[1] "{0} dagar sedan"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:214
+#: ../Tomboy/Utils.cs:259
 #, csharp-format
 msgid "Tomorrow, {0}"
 msgstr "Imorgon, {0}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:216
+#: ../Tomboy/Utils.cs:261
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "Imorgon"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:221
+#: ../Tomboy/Utils.cs:266
 #, csharp-format
 msgid "In {0} day, {1}"
 msgid_plural "In {0} days, {1}"
 msgstr[0] "Inom {0} dag, {1}"
 msgstr[1] "Inom {0} dagar, {1}"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:225
+#: ../Tomboy/Utils.cs:270
 #, csharp-format
 msgid "In {0} day"
 msgid_plural "In {0} days"
 msgstr[0] "Inom {0} dag"
 msgstr[1] "Inom {0} dagar"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:230
+#: ../Tomboy/Utils.cs:275
 msgid "MMMM d, h:mm tt"
 msgstr "d MMMM, H.mm"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:231
+#: ../Tomboy/Utils.cs:276
 msgid "MMMM d"
 msgstr "d MMMM"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:233
+#: ../Tomboy/Utils.cs:278
 msgid "No Date"
 msgstr "Inget datum"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:236
+#: ../Tomboy/Utils.cs:281
 msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
 msgstr "yyyy d MMMM, H.mm"
 
-#: ../Tomboy/Utils.cs:237
+#: ../Tomboy/Utils.cs:282
 msgid "MMMM d yyyy"
 msgstr "d MMMM yyyy"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]