[meld] Updated Catalan translationcommit e7b4ba9ea968cbfa5c92e9258b71f62d55826dfe
Author: David Planella <david planella gmail com>
Date:  Wed Jul 1 00:18:18 2009 +0200

  Updated Catalan translation

 po/ca.po | 245 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 145 insertions(+), 100 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index f6d1075..255f167 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek gnome org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-03 23:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-02 15:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-01 00:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-25 21:51+0200\n"
 "Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Compara el text seleccionat"
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
-#: ../dirdiff.py:174 ../filediff.py:120
+#: ../dirdiff.py:174 ../filediff.py:125
 msgid "Copy To Left"
 msgstr "Copia a l'esquerra"
 
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Copia a l'esquerra"
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../dirdiff.py:175 ../filediff.py:121
+#: ../dirdiff.py:175 ../filediff.py:126
 msgid "Copy To Right"
 msgstr "Copia a la dreta"
 
@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "Oculta"
 msgid "Hide selected"
 msgstr "Oculta la selecció"
 
-#: ../dirdiff.py:179 ../filediff.py:118 ../vcview.py:126
+#: ../dirdiff.py:179 ../filediff.py:123 ../vcview.py:126
 msgid "Open selected"
 msgstr "Obre la selecció"
 
@@ -130,12 +130,12 @@ msgstr ""
 "són visibles:\n"
 "%s"
 
-#: ../dirdiff.py:501
+#: ../dirdiff.py:505
 #, python-format
 msgid "[%s] Done"
 msgstr "[%s] Fet"
 
-#: ../dirdiff.py:547
+#: ../dirdiff.py:551
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' exists.\n"
@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr ""
 "«%s» ja existeix.\n"
 "Voleu sobreescriure'l?"
 
-#: ../dirdiff.py:554
+#: ../dirdiff.py:558
 #, python-format
 msgid ""
 "Error copying '%s' to '%s'\n"
@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../dirdiff.py:572 ../vcview.py:464
+#: ../dirdiff.py:576 ../vcview.py:464
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' is a directory.\n"
@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr ""
 "«%s» és un directori.\n"
 "Voleu suprimir-lo recursivament?"
 
-#: ../dirdiff.py:579 ../vcview.py:469
+#: ../dirdiff.py:583 ../vcview.py:469
 #, python-format
 msgid ""
 "Error removing %s\n"
@@ -175,85 +175,85 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../dirdiff.py:590
+#: ../dirdiff.py:594
 #, python-format
 msgid "%i second"
 msgid_plural "%i seconds"
 msgstr[0] "%i segon"
 msgstr[1] "%i segons"
 
-#: ../dirdiff.py:591
+#: ../dirdiff.py:595
 #, python-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i minut"
 msgstr[1] "%i minuts"
 
-#: ../dirdiff.py:592
+#: ../dirdiff.py:596
 #, python-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
 msgstr[0] "%i hora"
 msgstr[1] "%i hores"
 
-#: ../dirdiff.py:593
+#: ../dirdiff.py:597
 #, python-format
 msgid "%i day"
 msgid_plural "%i days"
 msgstr[0] "%i dia"
 msgstr[1] "%i dies"
 
-#: ../dirdiff.py:594
+#: ../dirdiff.py:598
 #, python-format
 msgid "%i week"
 msgid_plural "%i weeks"
 msgstr[0] "%i setmana"
 msgstr[1] "%i setmanes"
 
-#: ../dirdiff.py:595
+#: ../dirdiff.py:599
 #, python-format
 msgid "%i month"
 msgid_plural "%i months"
 msgstr[0] "%i mes"
 msgstr[1] "%i mesos"
 
-#: ../dirdiff.py:596
+#: ../dirdiff.py:600
 #, python-format
 msgid "%i year"
 msgid_plural "%i years"
 msgstr[0] "%i any"
 msgstr[1] "%i anys"
 
-#: ../filediff.py:119 ../glade2/filediff.glade.h:4
+#: ../filediff.py:124 ../glade2/filediff.glade.h:4
 msgid "Create Patch"
 msgstr "Crea un pedaç"
 
-#: ../filediff.py:119
+#: ../filediff.py:124
 msgid "Create a patch"
 msgstr "Crea un pedaç"
 
-#: ../filediff.py:120
+#: ../filediff.py:125
 msgid "Copy all changes from right pane to left pane"
 msgstr ""
 "Copia tots els canvis de la subfinestra dreta a la subfinestra esquerra"
 
-#: ../filediff.py:121
+#: ../filediff.py:126
 msgid "Copy all changes from left pane to right pane"
 msgstr ""
 "Copia tots els canvis de la subfinestra esquerra a la subfinestra dreta"
 
 #. Abbreviation for insert,overwrite so that it will fit in the status bar
-#: ../filediff.py:174
+#: ../filediff.py:179
 msgid "INS,OVR"
 msgstr "INS,SOB"
 
 #. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
-#: ../filediff.py:176
+#: ../filediff.py:181
 #, python-format
 msgid "Ln %i, Col %i"
 msgstr "Ln %i, Col %i"
 
-#: ../filediff.py:234
+#: ../filediff.py:238
 #, python-format
 msgid ""
 "Regular expression '%s' changed the number of lines in the file. Comparison "
@@ -262,31 +262,36 @@ msgstr ""
 "L'expressió regular «%s» ha canviat el nombre de línies del fitxer. La "
 "comparació serà incorrecta. Vegeu el manual d'usuari per a més detalls."
 
-#: ../filediff.py:503
+#. TRANSLATORS: this is the name of a new file which has not yet been saved
+#: ../filediff.py:335
+msgid "<unnamed>"
+msgstr "<sensenom>"
+
+#: ../filediff.py:508
 #, python-format
 msgid "[%s] Set num panes"
 msgstr "[%s] Estableix el nombre de subfinestres"
 
-#: ../filediff.py:509
+#: ../filediff.py:514
 #, python-format
 msgid "[%s] Opening files"
 msgstr "[%s] S'estan obrint els fitxers"
 
-#: ../filediff.py:527 ../filediff.py:541 ../filediff.py:557 ../filediff.py:564
+#: ../filediff.py:532 ../filediff.py:546 ../filediff.py:562 ../filediff.py:569
 #, python-format
 msgid "Could not read from '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut llegir de «%s»"
 
-#: ../filediff.py:528 ../filediff.py:565
+#: ../filediff.py:533 ../filediff.py:570
 msgid "The error was:"
 msgstr "L'error ha estat:"
 
-#: ../filediff.py:533
+#: ../filediff.py:538
 #, python-format
 msgid "[%s] Reading files"
 msgstr "[%s] S'estan llegint els fitxers"
 
-#: ../filediff.py:542
+#: ../filediff.py:547
 msgid ""
 "It contains ascii nulls.\n"
 "Perhaps it is a binary file."
@@ -294,17 +299,17 @@ msgstr ""
 "Conté el caràcter nul de l'ASCII.\n"
 "Potser és un fitxer binari."
 
-#: ../filediff.py:558
+#: ../filediff.py:563
 #, python-format
 msgid "I tried encodings %s."
 msgstr "S'han provat les codificacions %s."
 
-#: ../filediff.py:585
+#: ../filediff.py:590
 #, python-format
 msgid "[%s] Computing differences"
 msgstr "[%s] S'estan calculant les diferències"
 
-#: ../filediff.py:712
+#: ../filediff.py:719
 #, python-format
 msgid ""
 "\"%s\" exists!\n"
@@ -313,7 +318,7 @@ msgstr ""
 "«%s» ja existeix.\n"
 "Voleu sobreescriure'l?"
 
-#: ../filediff.py:725
+#: ../filediff.py:732
 #, python-format
 msgid ""
 "Error writing to %s\n"
@@ -324,12 +329,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s."
 
-#: ../filediff.py:734
+#: ../filediff.py:741
 #, python-format
 msgid "Choose a name for buffer %i."
 msgstr "Escolliu un nom per a la memòria intermèdia %i."
 
-#: ../filediff.py:748
+#: ../filediff.py:755
 #, python-format
 msgid ""
 "This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
@@ -340,7 +345,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Quin format voleu emprar?"
 
-#: ../filediff.py:764
+#: ../filediff.py:771
 #, python-format
 msgid ""
 "'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
@@ -350,11 +355,11 @@ msgstr ""
 "Voleu desar-lo com a UTF-8?"
 
 #. save as
-#: ../filediff.py:804
+#: ../filediff.py:811
 msgid "Save patch as..."
 msgstr "Anomena i desa el pedaç..."
 
-#: ../filediff.py:871
+#: ../filediff.py:878
 #, python-format
 msgid ""
 "Reloading will discard changes in:\n"
@@ -367,7 +372,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "No podreu desfer aquesta operació."
 
-#: ../findbar.py:120
+#: ../findbar.py:119
 #, python-format
 msgid ""
 "Regular expression error\n"
@@ -428,7 +433,7 @@ msgstr "_Següent"
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Anterior"
 
-#: ../glade2/findbar.glade.h:8 ../meldapp.py:522
+#: ../glade2/findbar.glade.h:8 ../meldapp.py:525
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaça"
 
@@ -670,19 +675,19 @@ msgstr "Etiqueta"
 msgid "VC Log"
 msgstr "Registre del control de versions"
 
-#: ../historyentry.py:247
+#: ../historyentry.py:248
 msgid "_Browse..."
 msgstr "_Navega..."
 
-#: ../historyentry.py:255
+#: ../historyentry.py:256
 msgid "Path"
 msgstr "Camí"
 
-#: ../historyentry.py:256
+#: ../historyentry.py:257
 msgid "Path to file"
 msgstr "Camí al fitxer"
 
-#: ../historyentry.py:257
+#: ../historyentry.py:258
 msgid "Pop up a file selector to choose a file"
 msgstr "Mostra un selector de fitxers per a escollir un fitxer"
 
@@ -796,177 +801,229 @@ msgstr "Espais en blanc a l'inici\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
 msgid "Script comment\t0\t#.*"
 msgstr "Comentari d'script\t0\t#.*"
 
-#: ../meldapp.py:508
+#: ../meldapp.py:510
+msgid "_File"
+msgstr "_Fitxer"
+
+#: ../meldapp.py:511
 msgid "_New..."
 msgstr "_Nova..."
 
-#: ../meldapp.py:508
+#: ../meldapp.py:511
 msgid "Start a new comparison"
 msgstr "Inicia una comparació nova"
 
-#: ../meldapp.py:509
+#: ../meldapp.py:512
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Desa el fitxer actual"
 
-#: ../meldapp.py:511
+#: ../meldapp.py:514
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Tanca el fitxer actual"
 
-#: ../meldapp.py:512
+#: ../meldapp.py:515
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Surt del programa"
 
-#: ../meldapp.py:515
+#: ../meldapp.py:517
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../meldapp.py:518
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Desfés la darrera acció"
 
-#: ../meldapp.py:516
+#: ../meldapp.py:519
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Refés la darrera acció desfeta"
 
-#: ../meldapp.py:517
+#: ../meldapp.py:520
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Retalla la selecció"
 
-#: ../meldapp.py:518
+#: ../meldapp.py:521
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Copia la selecció"
 
-#: ../meldapp.py:519
+#: ../meldapp.py:522
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Enganxa el porta-retalls"
 
-#: ../meldapp.py:520
+#: ../meldapp.py:523
 msgid "Search for text"
 msgstr "Cerca text"
 
-#: ../meldapp.py:521
+#: ../meldapp.py:524
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Cerca el _següent"
 
-#: ../meldapp.py:521
+#: ../meldapp.py:524
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Cerca el mateix text cap endavant"
 
-#: ../meldapp.py:522
+#: ../meldapp.py:525
 msgid "Find and replace text"
 msgstr "Cerca i reemplaça text"
 
-#: ../meldapp.py:523
+#: ../meldapp.py:526
 msgid "Go to the next difference"
 msgstr "Vés a la diferència següent"
 
-#: ../meldapp.py:524
+#: ../meldapp.py:527
 msgid "Go to the previous difference"
 msgstr "Vés a la diferència anterior"
 
-#: ../meldapp.py:525
+#: ../meldapp.py:528
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Preferè_ncies"
 
-#: ../meldapp.py:525
+#: ../meldapp.py:528
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Configura l'aplicació"
 
+#: ../meldapp.py:530
+msgid "_View"
+msgstr "_Visualitza"
+
 #: ../meldapp.py:531
+msgid "File status"
+msgstr "Estatus del fitxer"
+
+#: ../meldapp.py:532
+msgid "Version status"
+msgstr "Estat de la versió"
+
+#: ../meldapp.py:533
+msgid "File filters"
+msgstr "Filtres de fitxer"
+
+#: ../meldapp.py:534
 msgid "Stop the current action"
 msgstr "Atura l'acció actual"
 
-#: ../meldapp.py:532
+#: ../meldapp.py:535
 msgid "Refresh the view"
 msgstr "Actualitza la visualització"
 
-#: ../meldapp.py:533
+#: ../meldapp.py:536
 msgid "Reload"
 msgstr "Torna a carregar"
 
-#: ../meldapp.py:533
+#: ../meldapp.py:536
 msgid "Reload the comparison"
 msgstr "Torna a carregar la comparació"
 
-#: ../meldapp.py:536
+#: ../meldapp.py:538
+msgid "_Help"
+msgstr "A_juda"
+
+#: ../meldapp.py:539
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Continguts"
 
-#: ../meldapp.py:536
+#: ../meldapp.py:539
 msgid "Open the Meld manual"
 msgstr "Obre el manual del Meld"
 
-#: ../meldapp.py:537
+#: ../meldapp.py:540
 msgid "Report _Bug"
 msgstr "In_formeu d'un error"
 
-#: ../meldapp.py:537
+#: ../meldapp.py:540
 msgid "Report a bug in Meld"
 msgstr "Informeu d'un error en el Meld"
 
-#: ../meldapp.py:538
+#: ../meldapp.py:541
 msgid "About this program"
 msgstr "Quant a aquest programa"
 
-#: ../meldapp.py:866
+#: ../meldapp.py:546
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Pantalla completa"
+
+#: ../meldapp.py:546
+msgid "View the comparison in full screen"
+msgstr "Visualitza la comparació a pantalla completa"
+
+#: ../meldapp.py:547
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "Ba_rra d'eines"
+
+#: ../meldapp.py:547
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr "Mostra o oculta la barra d'eines"
+
+#: ../meldapp.py:548
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "_Barra d'estat"
+
+#: ../meldapp.py:548
+msgid "Show or hide the statusbar"
+msgstr "Mostra o oculta la barra d'estat"
+
+#: ../meldapp.py:890
 msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
 msgstr "No es pot comparar una mescla de fitxers i directoris.\n"
 
-#: ../meldapp.py:909 ../meldapp.py:917
+#: ../meldapp.py:933 ../meldapp.py:941
 msgid "file"
 msgstr "fitxer"
 
-#: ../meldapp.py:910 ../meldapp.py:916
+#: ../meldapp.py:934 ../meldapp.py:940
 msgid "dir"
 msgstr "directori"
 
-#: ../meldapp.py:915
+#: ../meldapp.py:939
 msgid "Start with no window open"
 msgstr "Inicia sense obrir cap finestra"
 
-#: ../meldapp.py:916
+#: ../meldapp.py:940
 #, python-format
 msgid "Start with Version Control browser in '%s'"
 msgstr "Inicia amb el navegador del control de versions a «%s»"
 
-#: ../meldapp.py:917
+#: ../meldapp.py:941
 #, python-format
 msgid "Start with Version Control diff of '%s'"
 msgstr ""
 "Inicia amb el navegador del control de versions mostrant les diferències de «%"
 "s»"
 
-#: ../meldapp.py:918
+#: ../meldapp.py:942
 msgid "Start with 2 or 3 way file comparison"
 msgstr "Inicia amb una comparació de 2 o 3 fitxers"
 
-#: ../meldapp.py:919
+#: ../meldapp.py:943
 msgid "Start with 2 or 3 way directory comparison"
 msgstr "Inicia una comparació de 2 o 3 directoris"
 
-#: ../meldapp.py:926
+#: ../meldapp.py:950
 msgid "Meld is a file and directory comparison tool."
 msgstr "El Meld és una eina de comparació de fitxers i directoris."
 
-#: ../meldapp.py:929
+#: ../meldapp.py:953
 msgid "Set label to use instead of file name"
 msgstr "Estableix l'etiqueta a emprar en lloc del nom del fitxer"
 
-#: ../meldapp.py:931
+#: ../meldapp.py:955
 msgid "Automatically compare all differing files on startup"
 msgstr "Compara tots els fitxers diferents en iniciar el programa"
 
-#: ../meldapp.py:932 ../meldapp.py:933 ../meldapp.py:934 ../meldapp.py:935
+#: ../meldapp.py:956 ../meldapp.py:957 ../meldapp.py:958 ../meldapp.py:959
 msgid "Ignored for compatibility"
 msgstr "Ignorat per compatibilitat"
 
-#: ../meldapp.py:938
+#: ../meldapp.py:962
 msgid "Creates a diff tab for up to 3 supplied files or directories."
 msgstr ""
 "Crea una pestanya de diferències per a un màxim de 3 fitxers o directoris "
 "especificats."
 
-#: ../meldapp.py:942
+#: ../meldapp.py:966
 msgid "Invalid number of arguments supplied for --diff."
 msgstr "S'ha especificat un nombre d'arguments incorrecte per a --diff."
 
-#: ../meldapp.py:945
+#: ../meldapp.py:969
 #, python-format
 msgid "Wrong number of arguments (Got %i)"
 msgstr "Nombre d'arguments incorrecte (se n'han rebut %i)"
@@ -976,7 +1033,7 @@ msgid "untitled"
 msgstr "sense títol"
 
 #. no common path. empty names get changed to "[None]"
-#: ../misc.py:191
+#: ../misc.py:190
 msgid "[None]"
 msgstr "[Cap]"
 
@@ -1166,7 +1223,7 @@ msgstr ""
 "          "
 
 #. These are the possible states of files. Be sure to get the colons correct.
-#: ../vc/_vc.py:39
+#: ../vc/_vc.py:40
 msgid ""
 "Ignored:Unversioned:::Error::Newly added:Modified:<b>Conflict</b>:Removed:"
 "Missing"
@@ -1374,15 +1431,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "_Down"
 #~ msgstr "_Avall"
 
-#~ msgid "_Edit"
-#~ msgstr "_Edita"
-
-#~ msgid "_File"
-#~ msgstr "_Fitxer"
-
-#~ msgid "_Help"
-#~ msgstr "A_juda"
-
 #~ msgid "_Logo"
 #~ msgstr "_Logotip"
 
@@ -1395,9 +1443,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "_Up"
 #~ msgstr "A_munt"
 
-#~ msgid "_View"
-#~ msgstr "_Visualitza"
-
 #~ msgid "Remove _Locally"
 #~ msgstr "Suprimeix _localment"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]