[gnome-applets] Fixed Czech help translation for stickynotes by Marek Cernockycommit a40db0c098ccf1a8f66c5c6a1b8ce58d48de5ded
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jun 28 23:40:05 2009 +0200

    Fixed Czech help translation for stickynotes by Marek Cernocky
    
    Reviewed by: Petr Kovar.

 stickynotes/docs/cs/cs.po |  532 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 1 files changed, 418 insertions(+), 114 deletions(-)
---
diff --git a/stickynotes/docs/cs/cs.po b/stickynotes/docs/cs/cs.po
index 2cd6496..5d8a264 100644
--- a/stickynotes/docs/cs/cs.po
+++ b/stickynotes/docs/cs/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-26\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-23 11:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 21:09+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,53 +17,75 @@ msgstr ""
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/stickynotes_applet.xml:183(None)
-msgid "@@image: 'figures/stickynotes_applet.png'; md5=9c1c425752e613ff9e1523aac27a7282"
-msgstr "@@image: 'figures/stickynotes_applet.png'; md5=9825388e61bfe7ec2472dab5d9df8a58"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stickynotes_applet.png'; "
+"md5=9c1c425752e613ff9e1523aac27a7282"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stickynotes_applet.png'; "
+"md5=9825388e61bfe7ec2472dab5d9df8a58"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/stickynotes_applet.xml:222(None)
-msgid "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-new.png'; md5=5b53056bfdc7a8ffa5dc8013116d2b9f"
-msgstr "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-new.png'; md5=c57b8304f5feeff5ee6099ac3a2c69bf"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stickynote-right-menu-new.png'; "
+"md5=5b53056bfdc7a8ffa5dc8013116d2b9f"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stickynote-right-menu-new.png'; "
+"md5=c57b8304f5feeff5ee6099ac3a2c69bf"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/stickynotes_applet.xml:247(None)
-msgid "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-lock.png'; md5=d304b4412e3ad7e2b9590e816a25f24e"
-msgstr "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-lock.png'; md5=04bcd1336de69c7b98d2cfaa5cc40b07"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stickynote-right-menu-lock.png'; "
+"md5=d304b4412e3ad7e2b9590e816a25f24e"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stickynote-right-menu-lock.png'; "
+"md5=04bcd1336de69c7b98d2cfaa5cc40b07"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/stickynotes_applet.xml:314(None)
-msgid "@@image: 'figures/stickynotes-prefs.png'; md5=0263f6ed6b0242d2d24a45b5d403e007"
-msgstr "@@image: 'figures/stickynotes-prefs.png'; md5=d398f5fcaf0f860a3f8bb60ff772d2c6"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stickynotes-prefs.png'; "
+"md5=0263f6ed6b0242d2d24a45b5d403e007"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stickynotes-prefs.png'; "
+"md5=d398f5fcaf0f860a3f8bb60ff772d2c6"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/stickynotes_applet.xml:419(None)
-msgid "@@image: 'figures/stickynotes-note-prefs.png'; md5=e2214cbb04d62d60ea0385a5dfa1630c"
-msgstr "@@image: 'figures/stickynotes-note-prefs.png'; md5=ba919d1276949f3b752dbe7bc7cf047e"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stickynotes-note-prefs.png'; "
+"md5=e2214cbb04d62d60ea0385a5dfa1630c"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stickynotes-note-prefs.png'; "
+"md5=ba919d1276949f3b752dbe7bc7cf047e"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:20(title)
 msgid "Sticky Notes Manual"
-msgstr "Návod k appletu Lepicí poznámky"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k appletu Lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:22(para)
-msgid "Sticky Notes enables you to create, view, and manage sticky notes on your desktop."
-msgstr "Lepicí poznámky vám dovolí vytváÅ?et, prohlížet a spravovat lepicí poznámky na vaší pracovní ploÅ¡e."
+msgid ""
+"Sticky Notes enables you to create, view, and manage sticky notes on your "
+"desktop."
+msgstr ""
+"Lepicí poznámky vám dovolí vytváÅ?et, prohlížet a spravovat lepicí poznámky "
+"na vaší pracovní ploše."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:27(year)
 msgid "2005"
 msgstr "2005"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:28(holder)
-#: C/stickynotes_applet.xml:110(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:28(holder) C/stickynotes_applet.xml:110(para)
 #: C/stickynotes_applet.xml:117(para)
 msgid "Davyd Madeley"
 msgstr "Davyd Madeley"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:31(year)
-#: C/stickynotes_applet.xml:35(year)
+#: C/stickynotes_applet.xml:31(year) C/stickynotes_applet.xml:35(year)
 #: C/stickynotes_applet.xml:40(year)
 msgid "2004"
 msgstr "2004"
@@ -72,13 +94,11 @@ msgstr "2004"
 msgid "Shaun McCance"
 msgstr "Shaun McCance"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:36(holder)
-#: C/stickynotes_applet.xml:124(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:36(holder) C/stickynotes_applet.xml:124(para)
 msgid "Angela Boyle"
 msgstr "Angela Boyle"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:39(year)
-#: C/stickynotes_applet.xml:44(year)
+#: C/stickynotes_applet.xml:39(year) C/stickynotes_applet.xml:44(year)
 msgid "2003"
 msgstr "2003"
 
@@ -91,37 +111,110 @@ msgid "Loban A Rahman"
 msgstr "Loban A Rahman"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:56(publishername)
-#: C/stickynotes_applet.xml:66(orgname)
-#: C/stickynotes_applet.xml:125(para)
-#: C/stickynotes_applet.xml:133(para)
-#: C/stickynotes_applet.xml:141(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:66(orgname) C/stickynotes_applet.xml:125(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:133(para) C/stickynotes_applet.xml:141(para)
 #: C/stickynotes_applet.xml:149(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto  <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:63(firstname)
 msgid "Shaun"
@@ -201,21 +294,20 @@ msgstr "ZáÅ?í 2004"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:129(revnumber)
 msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.3"
-msgstr "Návod V2.3 k appletu Lepicí poznámky"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.3 k appletu Lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:130(date)
 msgid "February 2004"
 msgstr "Ã?nor 2004"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:132(para)
-#: C/stickynotes_applet.xml:140(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:132(para) C/stickynotes_applet.xml:140(para)
 #: C/stickynotes_applet.xml:148(para)
 msgid "Sun GNOME Documentation Team"
 msgstr "DokumentaÄ?ní tým Sun GNOME"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:137(revnumber)
 msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.2"
-msgstr "Návod V2.2 k appletu Lepicí poznámky"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.2 k appletu Lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:138(date)
 msgid "November 2003"
@@ -223,7 +315,7 @@ msgstr "Listopad 2003"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:145(revnumber)
 msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.1"
-msgstr "Návod V2.1 k appletu Lepicí poznámky"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.1 k appletu Lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:146(date)
 msgid "August 2003"
@@ -231,7 +323,7 @@ msgstr "Srpen 2003"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:153(revnumber)
 msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.0"
-msgstr "Návod V2.0 k appletu Lepicí poznámky"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k appletu Lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:154(date)
 msgid "May 2003"
@@ -243,18 +335,25 @@ msgstr "Loban A Rahman <email>loban earthling net</email>"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:163(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.12 of Sticky Notes."
-msgstr "Tento návod popisuje Lepicí poznámky verze 2.12"
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Lepicí poznámky verze 2.12"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:166(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:167(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Sticky Notes</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se appletu <application>Lepicí poznámky</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Sticky "
+"Notes</application> application or this manual, follow the directions in the "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
+"ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"<application>Lepicí poznámky</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte "
+"dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
+"\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:173(primary)
-#: C/stickynotes_applet.xml:179(title)
+#: C/stickynotes_applet.xml:173(primary) C/stickynotes_applet.xml:179(title)
 msgid "Sticky Notes"
 msgstr "Lepicí poznámky"
 
@@ -267,12 +366,32 @@ msgid "Shows Sticky Notes"
 msgstr "Zobrazuje Lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:190(para)
-msgid "The <application>Sticky Notes</application> panel application enables you to create, view, and manage sticky notes on your desktop. You can edit the title, contents, dimensions, and style of sticky notes. When the panel is restarted, for example when you log out and log in again, all sticky notes are saved and reopened in the same position with the same dimensions and style."
-msgstr "Applet <application>Lepicí poznámky</application> umožÅ?uje vytváÅ?et, prohlížet a spravovat lepicí poznámky na vaší pracovní ploÅ¡e. Můžete upravovat název, obsah, rozmÄ?ry a styl lepicí poznámky. PÅ?i každém restartu panelu, napÅ?íklad pÅ?i vaÅ¡em odhlášení a pÅ?ihlášení, se vÅ¡echny poznámky uloží a opÄ?tovnÄ? otevÅ?ou na stejných místech a se stejnými rozmÄ?ry a stylem."
+msgid ""
+"The <application>Sticky Notes</application> panel application enables you to "
+"create, view, and manage sticky notes on your desktop. You can edit the "
+"title, contents, dimensions, and style of sticky notes. When the panel is "
+"restarted, for example when you log out and log in again, all sticky notes "
+"are saved and reopened in the same position with the same dimensions and "
+"style."
+msgstr ""
+"Applet <application>Lepicí poznámky</application> umožÅ?uje vytváÅ?et, "
+"prohlížet a spravovat lepicí poznámky na vaší pracovní ploše. Můžete "
+"upravovat název, obsah, rozmÄ?ry a styl lepicí poznámky. PÅ?i každém restartu "
+"panelu, napÅ?íklad pÅ?i vaÅ¡em odhlášení a pÅ?ihlášení, se vÅ¡echny poznámky "
+"uloží a opÄ?tovnÄ? otevÅ?ou na stejných místech a se stejnými rozmÄ?ry a stylem."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:198(para)
-msgid "To add <application>Sticky Notes</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Sticky Notes</application> in the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
-msgstr "Na panel <application>Lepicí poznámky</application> pÅ?idáte tak, že na nÄ?j kliknete pravým tlaÄ?ítkem a zvolíte <guimenuitem>PÅ?idat na panel</guimenuitem>. V dialogu <application>PÅ?idat na panel</application> vyberete <application>Lepicí poznámky</application> a kliknete na <guibutton>OK</guibutton>."
+msgid ""
+"To add <application>Sticky Notes</application> to a panel, right-click on "
+"the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select "
+"<application>Sticky Notes</application> in the <application>Add to the "
+"panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
+msgstr ""
+"Na panel <application>Lepicí poznámky</application> pÅ?idáte tak, že na nÄ?j "
+"kliknete pravým tlaÄ?ítkem a zvolíte <guimenuitem>PÅ?idat na panel</"
+"guimenuitem>. V dialogu <application>PÅ?idat na panel</application> vyberete "
+"<application>Lepicí poznámky</application> a kliknete na <guibutton>OK</"
+"guibutton>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:206(title)
 msgid "Using Sticky Notes"
@@ -283,25 +402,39 @@ msgid "Showing and Hiding Sticky Notes"
 msgstr "Zobrazení a skrytí lepicích poznámek"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:210(para)
-msgid "To hide all your notes, either click on the desktop, or right-click the <application>Sticky Notes</application> applet and choose <guimenuitem>Hide Notes</guimenuitem>."
-msgstr "VÅ¡echny poznámky skryjete tak, že jednoduÅ¡e kliknete na applet <application>Lepicí poznámky</application> nebo na nÄ?j kliknete pravým tlaÄ?ítkem a zvolíte <guimenuitem>Skrýt poznámky</guimenuitem>."
+msgid ""
+"To hide all your notes, either click on the desktop, or right-click the "
+"<application>Sticky Notes</application> applet and choose <guimenuitem>Hide "
+"Notes</guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Všechny poznámky skryjete tak, že jednoduše kliknete na applet "
+"<application>Lepicí poznámky</application> nebo na nÄ?j kliknete pravým "
+"tlaÄ?ítkem a zvolíte <guimenuitem>Skrýt poznámky</guimenuitem>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:212(para)
-msgid "To show all your notes, click the <application>Sticky Notes</application> applet."
-msgstr "Pokud chcete vÅ¡echny poznámky zobrazit, kliknÄ?te na applet <application>Lepicí poznámky</application>."
+msgid ""
+"To show all your notes, click the <application>Sticky Notes</application> "
+"applet."
+msgstr ""
+"Pokud chcete vÅ¡echny poznámky zobrazit, kliknÄ?te na applet "
+"<application>Lepicí poznámky</application>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:216(title)
 msgid "Creating a Sticky Note"
 msgstr "VytváÅ?ení lepicí poznámky"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:218(title)
-#: C/stickynotes_applet.xml:224(phrase)
+#: C/stickynotes_applet.xml:218(title) C/stickynotes_applet.xml:224(phrase)
 msgid "creating a new sticky note"
 msgstr "VytváÅ?ení nové lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:228(para)
-msgid "You can create a sticky note by right-clicking on the sticky note icon and selecting <guilabel>New Note</guilabel>, or by double-clicking the applet."
-msgstr "Lepicí poznámku můžete vytvoÅ?it kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na applet a volbou <guilabel>Nová poznámka</guilabel> nebo pÅ?ímo dvojitým kliknutím na applet."
+msgid ""
+"You can create a sticky note by right-clicking on the sticky note icon and "
+"selecting <guilabel>New Note</guilabel>, or by double-clicking the applet."
+msgstr ""
+"Lepicí poznámku můžete vytvoÅ?it kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na applet a "
+"volbou <guilabel>Nová poznámka</guilabel> nebo pÅ?ímo dvojitým kliknutím na "
+"applet."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:230(para)
 msgid "Creating a note causes all hidden notes to be shown."
@@ -312,40 +445,77 @@ msgid "Locking and Unlocking Sticky Notes"
 msgstr "Zamykání a odemykání lepicích poznámek"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:235(para)
-msgid "You can lock or unlock all sticky notes at the same time, or you can lock or unlock individual sticky notes. Locking a sticky note prevents you from accidentally changing the contents of the note."
-msgstr "Můžete uzamknout nebo odemknout vÅ¡echny poznámky naráz a nebo si zamknout nebo odemknout jednotlivé poznámky. Zamknutí lepicí poznámku chrání pÅ?ed nechtÄ?nými zmÄ?nami obsahu."
+msgid ""
+"You can lock or unlock all sticky notes at the same time, or you can lock or "
+"unlock individual sticky notes. Locking a sticky note prevents you from "
+"accidentally changing the contents of the note."
+msgstr ""
+"Můžete uzamknout nebo odemknout všechny poznámky naráz a nebo si zamknout "
+"nebo odemknout jednotlivé poznámky. Zamknutí lepicí poznámku chrání pÅ?ed "
+"nechtÄ?nými zmÄ?nami obsahu."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:240(phrase)
 msgid "To Lock or Unlock All Sticky Notes"
 msgstr "Zamknutí nebo odemknutí všech lepicích poznámek"
 
-#: C/stickynotes_applet.xml:243(title)
-#: C/stickynotes_applet.xml:249(phrase)
+#: C/stickynotes_applet.xml:243(title) C/stickynotes_applet.xml:249(phrase)
 msgid "Right Clicking on the Icon"
 msgstr "Kliknutí pravým tlaÄ?ítkem na ikonu"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:253(para)
-msgid "To lock all sticky notes so that the notes cannot be edited, choose <guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu so that there is a check mark next to it. To unlock all sticky notes, choose <guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu again so that there is not a check mark next to it."
-msgstr "Pokud chcete zamknout vÅ¡echny poznámky, aby neÅ¡ly upravovat, zvolte <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem> v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na appletu. Volba se oznaÄ?í zaÅ¡krtnutím. Pro odemknutí zvolte v nabídce vyvolané pravým tlaÄ?ítkem na appletu znovu <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem> a zaÅ¡krtnutí zmizí."
+msgid ""
+"To lock all sticky notes so that the notes cannot be edited, choose "
+"<guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu so that "
+"there is a check mark next to it. To unlock all sticky notes, choose "
+"<guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu again "
+"so that there is not a check mark next to it."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zamknout všechny poznámky, aby nešly upravovat, zvolte "
+"<guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem> v nabídce vyvolané kliknutím "
+"pravým tlaÄ?ítkem na appletu. Volba se oznaÄ?í zaÅ¡krtnutím. Pro odemknutí "
+"zvolte v nabídce vyvolané pravým tlaÄ?ítkem na appletu znovu "
+"<guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem> a zaškrtnutí zmizí."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:259(para)
-msgid "Note that all panel applications have the <guimenuitem>Lock to Panel</guimenuitem> item in the right-click menu, which locks the position of the panel application on the panel. Do not confuse this with the <guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> item."
-msgstr "VÅ¡imnÄ?te si, že vÅ¡echny aplikace na panelu mají v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlaÄ?ítkem položku <guimenuitem>Zamknout v panelu</guimenuitem>. Ta zabraÅ?uje posouvání ikony po panelu a dávejte pozor, abyste si ji nepletli s výše zmínÄ?nou položkou <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem>."
+msgid ""
+"Note that all panel applications have the <guimenuitem>Lock to Panel</"
+"guimenuitem> item in the right-click menu, which locks the position of the "
+"panel application on the panel. Do not confuse this with the "
+"<guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> item."
+msgstr ""
+"VÅ¡imnÄ?te si, že vÅ¡echny aplikace na panelu mají v nabídce vyvolané kliknutím "
+"pravým tlaÄ?ítkem položku <guimenuitem>Zamknout v panelu</guimenuitem>. Ta "
+"zabraÅ?uje posouvání ikony po panelu a dávejte pozor, abyste si ji nepletli s "
+"výše zmínÄ?nou položkou <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:268(phrase)
 msgid "To Lock or Unlock Individual Sticky Notes"
 msgstr "Zamknutí nebo odemknutí jednotlivé lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:269(para)
-msgid "To lock an individual sticky note, right-click on the title of the note, then choose <guimenuitem>Lock Note</guimenuitem> from the popup menu. To unlock an individual note, right-click on the title of the note, then choose <guimenuitem>Lock Note</guimenuitem> from the popup menu again. You can also toggle the lock/unlock state of a sticky note by clicking the lock button in the top left corner of the sticky note."
-msgstr "Pokud chcete zamknout jednu samostatnou poznámku, tak kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na její popisek a z vyskakovací nabídky zvolte <guimenuitem>Zamknout poznámku</guimenuitem>. Zpátky ji odemknete opÄ?tovnou volbou <guimenuitem>Zamknout poznámku</guimenuitem> ve vyskakovací nabídce. Zamknutí/odemknutí lepicí poznámky můžete pÅ?epínat i kliknutím na tlaÄ?ítko zámku v levém horním rohu oné lepicí poznámky."
+msgid ""
+"To lock an individual sticky note, right-click on the title of the note, "
+"then choose <guimenuitem>Lock Note</guimenuitem> from the popup menu. To "
+"unlock an individual note, right-click on the title of the note, then choose "
+"<guimenuitem>Lock Note</guimenuitem> from the popup menu again. You can also "
+"toggle the lock/unlock state of a sticky note by clicking the lock button in "
+"the top left corner of the sticky note."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zamknout jednu samostatnou poznámku, tak kliknÄ?te pravým "
+"tlaÄ?ítkem na její popisek a z vyskakovací nabídky zvolte "
+"<guimenuitem>Zamknout poznámku</guimenuitem>. Zpátky ji odemknete opÄ?tovnou "
+"volbou <guimenuitem>Zamknout poznámku</guimenuitem> ve vyskakovací nabídce. "
+"Zamknutí/odemknutí lepicí poznámky můžete pÅ?epínat i kliknutím na tlaÄ?ítko "
+"zámku v levém horním rohu oné lepicí poznámky."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:282(title)
 msgid "Deleting Sticky Notes"
 msgstr "Mazání lepicích poznámek"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:283(para)
-msgid "You can delete all sticky notes at the same time, or you can delete individual sticky notes."
+msgid ""
+"You can delete all sticky notes at the same time, or you can delete "
+"individual sticky notes."
 msgstr "Můžete smazat všechny poznámky naráz a nebo si je mazat po jedné."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:287(term)
@@ -353,16 +523,31 @@ msgid "To Delete All Sticky Notes"
 msgstr "Smazání všech lepicích poznámek"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:288(para)
-msgid "To delete all sticky notes, choose <guimenuitem>Delete Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu. A confirmation dialog will appear; click on the <guibutton>Delete All</guibutton> button to confirm the deletion."
-msgstr "VÅ¡echny lepicí poznámky smažete výbÄ?rem <guimenuitem>Smazat poznámky</guimenuitem> v nabídce vyvolané pravým tlaÄ?ítkem na appletu. Objeví se potvrzovací dialog, kliknutím na tlaÄ?ítko <guibutton>Smazat vÅ¡e</guibutton> smazání potvrdíte."
+msgid ""
+"To delete all sticky notes, choose <guimenuitem>Delete Notes</guimenuitem> "
+"from the icon right-click menu. A confirmation dialog will appear; click on "
+"the <guibutton>Delete All</guibutton> button to confirm the deletion."
+msgstr ""
+"VÅ¡echny lepicí poznámky smažete výbÄ?rem <guimenuitem>Smazat poznámky</"
+"guimenuitem> v nabídce vyvolané pravým tlaÄ?ítkem na appletu. Objeví se "
+"potvrzovací dialog, kliknutím na tlaÄ?ítko <guibutton>Smazat vÅ¡e</guibutton> "
+"smazání potvrdíte."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:294(term)
 msgid "To Delete Individual Sticky Notes"
 msgstr "Smazání jedné lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:295(para)
-msgid "To delete an individual sticky note, right-click on the title of the note, then choose <guimenuitem>Delete Note</guimenuitem> from the popup menu. You can also delete a sticky note by clicking the <guibutton>x</guibutton> in the top right corner."
-msgstr "Pokud chcete smazat jednu samostatnou lepicí poznámku, tak kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na její popisek a ve vyskakovací nabídce zvolte <guimenuitem>Smazat poznámku</guimenuitem>. Můžete také ke smazání použít kliknutí na <guibutton>x</guibutton> v pravém horním rohu lepicí poznámky."
+msgid ""
+"To delete an individual sticky note, right-click on the title of the note, "
+"then choose <guimenuitem>Delete Note</guimenuitem> from the popup menu. You "
+"can also delete a sticky note by clicking the <guibutton>x</guibutton> in "
+"the top right corner."
+msgstr ""
+"Pokud chcete smazat jednu samostatnou lepicí poznámku, tak kliknÄ?te pravým "
+"tlaÄ?ítkem na její popisek a ve vyskakovací nabídce zvolte "
+"<guimenuitem>Smazat poznámku</guimenuitem>. Můžete také ke smazání použít "
+"kliknutí na <guibutton>x</guibutton> v pravém horním rohu lepicí poznámky."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:307(title)
 msgid "Preferences"
@@ -381,15 +566,24 @@ msgid "Adjusting Size"
 msgstr "PÅ?izpůsobení velikosti"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:323(para)
-msgid "To configure the default size for all sticky notes, right-click on the sticky notes icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
-msgstr "K nastavení výchozích rozmÄ?rů vÅ¡ech lepicích poznámek se dostanete kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na applet a výbÄ?rem <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu> ve vyskakovací nabídce. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
+msgid ""
+"To configure the default size for all sticky notes, right-click on the "
+"sticky notes icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup "
+"menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is "
+"displayed."
+msgstr ""
+"K nastavení výchozích rozmÄ?rů vÅ¡ech lepicích poznámek se dostanete kliknutím "
+"pravým tlaÄ?ítkem na applet a výbÄ?rem <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu> ve vyskakovací "
+"nabídce. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:328(guilabel)
 msgid "Width"
 msgstr "ŠíÅ?ka"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:329(para)
-msgid "Use this spin box to specify the default width of new sticky notes, in pixels."
+msgid ""
+"Use this spin box to specify the default width of new sticky notes, in "
+"pixels."
 msgstr "Použijte Ä?íselné pole k urÄ?ení výchozí šíÅ?ky nové poznámky v pixelech."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:333(guilabel)
@@ -397,7 +591,9 @@ msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:334(para)
-msgid "Use this spin box to specify the default height of new sticky notes, in pixels."
+msgid ""
+"Use this spin box to specify the default height of new sticky notes, in "
+"pixels."
 msgstr "Použijte Ä?íselné pole k urÄ?ení výchozí výšky nové poznámky v pixelech."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:341(title)
@@ -405,8 +601,15 @@ msgid "Changing Color and Font"
 msgstr "ZmÄ?na barvy a písma"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:342(para)
-msgid "To configure the color and font for all sticky notes, right-click on the icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
-msgstr "Pokud chcete nastavit barvy a písmo pro vÅ¡echny lepicí poznámky, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte ve vyskakovací nabídce <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu>. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
+msgid ""
+"To configure the color and font for all sticky notes, right-click on the "
+"icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The "
+"<application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
+msgstr ""
+"Pokud chcete nastavit barvy a písmo pro vÅ¡echny lepicí poznámky, kliknÄ?te "
+"pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte ve vyskakovací nabídce <guimenu>PÅ?edvolby</"
+"guimenu>. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</"
+"application>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:348(guilabel)
 #: C/stickynotes_applet.xml:444(guilabel)
@@ -414,12 +617,24 @@ msgid "Font Color"
 msgstr "Barva písma"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:350(para)
-msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the default font color for stickynotes."
-msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte výchozí barvu písma pro lepicí poznámky pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+msgid ""
+"Click on the color selector button to display the color selector dialog. On "
+"the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the "
+"default font color for stickynotes."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V "
+"tomto dialogu nastavte výchozí barvu písma pro lepicí poznámky pomocí "
+"barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:355(para)
-msgid "If you have selected, <guilabel>Use color from the system theme</guilabel>, then the current theme colors will be used and you will not be able to select new defaults."
-msgstr "Pokud máte vybráno <guilabel>Používat barvu ze systémového motivu</guilabel>, pak se použijí barvy souÄ?asného motivu a nastavení výchozích barev bude nepÅ?ístupné."
+msgid ""
+"If you have selected, <guilabel>Use color from the system theme</guilabel>, "
+"then the current theme colors will be used and you will not be able to "
+"select new defaults."
+msgstr ""
+"Pokud máte vybráno <guilabel>Používat barvu ze systémového motivu</"
+"guilabel>, pak se použijí barvy souÄ?asného motivu a nastavení výchozích "
+"barev bude nepÅ?ístupné."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:363(guilabel)
 #: C/stickynotes_applet.xml:452(guilabel)
@@ -427,12 +642,24 @@ msgid "Note Color"
 msgstr "Barva poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:365(para)
-msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the default base color for sticky notes."
-msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte výchozí základní barvu lepicích poznámek pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+msgid ""
+"Click on the color selector button to display the color selector dialog. On "
+"the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the "
+"default base color for sticky notes."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V "
+"tomto dialogu nastavte výchozí základní barvu lepicích poznámek pomocí "
+"barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:368(para)
-msgid "If you have selected, <guilabel>Use color from the system theme</guilabel>, then the current theme colors will be used and you will not able to select new defaults."
-msgstr "Pokud máte vybráno <guilabel>Používat barvu ze systémového motivu</guilabel>, pak se použijí barvy souÄ?asného motivu a nastavení výchozích barev bude nepÅ?ístupné."
+msgid ""
+"If you have selected, <guilabel>Use color from the system theme</guilabel>, "
+"then the current theme colors will be used and you will not able to select "
+"new defaults."
+msgstr ""
+"Pokud máte vybráno <guilabel>Používat barvu ze systémového motivu</"
+"guilabel>, pak se použijí barvy souÄ?asného motivu a nastavení výchozích "
+"barev bude nepÅ?ístupné."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:375(guilabel)
 #: C/stickynotes_applet.xml:465(guilabel)
@@ -440,28 +667,66 @@ msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:377(para)
-msgid "Click on the font selector button to display the font selector dialog. On the font selector dialog, use the list boxes to choose the default font for sticky notes."
-msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma a objeví se dialog na výbÄ?r písma. V tomto dialogu použijte seznamy k výbÄ?ru výchozího písma, které chcete pro lepicí poznámky."
+msgid ""
+"Click on the font selector button to display the font selector dialog. On "
+"the font selector dialog, use the list boxes to choose the default font for "
+"sticky notes."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma a objeví se dialog na výbÄ?r písma. V "
+"tomto dialogu použijte seznamy k výbÄ?ru výchozího písma, které chcete pro "
+"lepicí poznámky."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:380(para)
-msgid "If you have selected, <guilabel>Use font from the system theme</guilabel>, then the current Application Font set in Font Preferences will be used and you will not be able to select new defaults."
-msgstr "Pokud máte vybráno <guilabel>Používat písmo ze systémového motivu</guilabel>, pak se použije Písmo aplikací z voleb písma a nastavení výchozího písma bude nepÅ?ístupné."
+msgid ""
+"If you have selected, <guilabel>Use font from the system theme</guilabel>, "
+"then the current Application Font set in Font Preferences will be used and "
+"you will not be able to select new defaults."
+msgstr ""
+"Pokud máte vybráno <guilabel>Používat písmo ze systémového motivu</"
+"guilabel>, pak se použije Písmo aplikací z voleb písma a nastavení výchozího "
+"písma bude nepÅ?ístupné."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:391(title)
 msgid "Customizing Behavior"
 msgstr "PÅ?izpůsobení chování"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:392(para)
-msgid "To customize the behavior of <application>Sticky Notes</application>, right-click on the icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
-msgstr "Pokud si chcete pÅ?izpůsobit chování <application>Lepicích poznámek</application>, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte ve vyskakovací nabídce <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu>. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
+msgid ""
+"To customize the behavior of <application>Sticky Notes</application>, right-"
+"click on the icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup "
+"menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is "
+"displayed."
+msgstr ""
+"Pokud si chcete pÅ?izpůsobit chování <application>Lepicích poznámek</"
+"application>, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte ve vyskakovací "
+"nabídce <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu>. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby "
+"lepicích poznámek</application>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:396(para)
-msgid "To specify that sticky notes are visible on all workspaces on the desktop, select <guilabel>Put notes on all workspaces</guilabel> in the <guilabel>Sticky Notes Preferences</guilabel> dialog. If you are using multiple workspaces, this will cause all sticky notes to be visible on all workspaces."
-msgstr "Jestliže chcete, aby byly lepicí poznámky vidÄ?t na vÅ¡ech pracovních plochách, pak v dialogu <guilabel>PÅ?edvolby lepicích poznámek</guilabel> vyberte <guilabel>Umístit poznámky na vÅ¡echny pracovní plochy</guilabel>. V pÅ?ípadÄ?, že používáte více pracovních ploch, to způsobí zobrazení vÅ¡ech lepicích poznámek na vÅ¡ech pracovních plochách."
+msgid ""
+"To specify that sticky notes are visible on all workspaces on the desktop, "
+"select <guilabel>Put notes on all workspaces</guilabel> in the "
+"<guilabel>Sticky Notes Preferences</guilabel> dialog. If you are using "
+"multiple workspaces, this will cause all sticky notes to be visible on all "
+"workspaces."
+msgstr ""
+"Jestliže chcete, aby byly lepicí poznámky vidÄ?t na vÅ¡ech pracovních "
+"plochách, pak v dialogu <guilabel>PÅ?edvolby lepicích poznámek</guilabel> vyberte "
+"<guilabel>Umístit poznámky na vÅ¡echny pracovní plochy</guilabel>. V pÅ?ípadÄ?, "
+"že používáte více pracovních ploch, to způsobí zobrazení všech lepicích "
+"poznámek na všech pracovních plochách."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:402(para)
-msgid "The option, <guilabel>Force default color and font on notes</guilabel>, will force all sticky notes on your desktop to use the color and font settings specified in the <guilabel>Default Note Properties</guilabel> above (see <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>)."
-msgstr "Volba <guilabel>Používat vždy výchozí barvu a písmo u poznámek</guilabel> vynutí u všech lepicích poznámek na vaší pracovní ploše použití stejné barvy barvy a písma, zadaných ve <guilabel>Výchozí vlastnosti poznámky</guilabel>, jak je uvedeno výše (<xref linkend=\"stickynotes-color\"/>)."
+msgid ""
+"The option, <guilabel>Force default color and font on notes</guilabel>, will "
+"force all sticky notes on your desktop to use the color and font settings "
+"specified in the <guilabel>Default Note Properties</guilabel> above (see "
+"<xref linkend=\"stickynotes-color\"/>)."
+msgstr ""
+"Volba <guilabel>Používat vždy výchozí barvu a písmo u poznámek</guilabel> "
+"vynutí u všech lepicích poznámek na vaší pracovní ploše použití stejné barvy "
+"barvy a písma, zadaných ve <guilabel>Výchozí vlastnosti poznámky</guilabel>, "
+"jak je uvedeno výše (<xref linkend=\"stickynotes-color\"/>)."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:413(title)
 msgid "Customizing Individual Notes"
@@ -476,8 +741,18 @@ msgid "a Sticky Note's preferences"
 msgstr "PÅ?edvolby lepicí poznámky"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:425(para)
-msgid "You can customize the look of each individual sticky note. This can be useful for visually distinguishing different types of notes quickly. To configure the settings for an individual sticky note, right-click on the note's title, then choose <guimenu>Properties</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Note Properties</application> dialog is displayed."
-msgstr "Můžete si pÅ?izpůsobit vzhled u každé poznámky zvlášť. To je výhodné na rychlé vizuální odliÅ¡ení různých typů poznámek. Nastavení jednotlivé lepicí poznámky se vyvolá kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na popisku poznámky a následným výbÄ?rem <guimenu>Vlastnosti</guimenu> ve vyskakovací nabídce. Zobrazí se dialog <application>Vlastnosti lepicí poznámky</application>."
+msgid ""
+"You can customize the look of each individual sticky note. This can be "
+"useful for visually distinguishing different types of notes quickly. To "
+"configure the settings for an individual sticky note, right-click on the "
+"note's title, then choose <guimenu>Properties</guimenu> from the popup menu. "
+"The <application>Sticky Note Properties</application> dialog is displayed."
+msgstr ""
+"Můžete si pÅ?izpůsobit vzhled u každé poznámky zvlášť. To je výhodné na "
+"rychlé vizuální odlišení různých typů poznámek. Nastavení jednotlivé lepicí "
+"poznámky se vyvolá kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na popisku poznámky a "
+"následným výbÄ?rem <guimenu>Vlastnosti</guimenu> ve vyskakovací nabídce. "
+"Zobrazí se dialog <application>Vlastnosti lepicí poznámky</application>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:433(guilabel)
 msgid "Title"
@@ -492,31 +767,60 @@ msgid "Use default color"
 msgstr "Používat výchozí barvu"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:439(para)
-msgid "Select this option to use the default base color for this sticky note. For information on setting the default base color, see <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
-msgstr "Vyberte si tuto volbu, pokud chcete pro poznámku použít výchozí základní barvu. Informace o tom, jak nastavit výchozí barvu, podává <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
+msgid ""
+"Select this option to use the default base color for this sticky note. For "
+"information on setting the default base color, see <xref linkend="
+"\"stickynotes-color\"/>."
+msgstr ""
+"Vyberte si tuto volbu, pokud chcete pro poznámku použít výchozí základní "
+"barvu. Informace o tom, jak nastavit výchozí barvu, podává <xref linkend="
+"\"stickynotes-color\"/>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:446(para)
-msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the font color for this sticky note."
-msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte barvu písma pro lepicí poznámku pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+msgid ""
+"Click on the color selector button to display the color selector dialog. On "
+"the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the "
+"font color for this sticky note."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V "
+"tomto dialogu nastavte barvu písma pro lepicí poznámku pomocí barevného "
+"kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:453(para)
-msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the base color for this sticky note."
-msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte barvu lepicí poznámky pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+msgid ""
+"Click on the color selector button to display the color selector dialog. On "
+"the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the "
+"base color for this sticky note."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V "
+"tomto dialogu nastavte barvu lepicí poznámky pomocí barevného kruhu nebo "
+"pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:459(guilabel)
 msgid "Use default font"
 msgstr "Používat výchozí písmo"
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:460(para)
-msgid "Select this option to use the default font for this sticky note. For information on setting the default font, see <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
-msgstr "Vyberte si tuto volbu, pokud chcete pro poznámku použít výchozí písmo. Informace o tom, jak nastavit výchozí písmo, podává <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
+msgid ""
+"Select this option to use the default font for this sticky note. For "
+"information on setting the default font, see <xref linkend=\"stickynotes-"
+"color\"/>."
+msgstr ""
+"Vyberte si tuto volbu, pokud chcete pro poznámku použít výchozí písmo. "
+"Informace o tom, jak nastavit výchozí písmo, podává <xref linkend="
+"\"stickynotes-color\"/>."
 
 #: C/stickynotes_applet.xml:466(para)
-msgid "Click on the font selector button to display the font selector dialog. On the font selector dialog, use the list boxes to choose the font for this sticky note."
-msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma a objeví se dialog na výbÄ?r písma. V tomto dialogu použijte seznamy k výbÄ?ru písma, které chcete pro tuto lepicí poznámku."
+msgid ""
+"Click on the font selector button to display the font selector dialog. On "
+"the font selector dialog, use the list boxes to choose the font for this "
+"sticky note."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma a objeví se dialog na výbÄ?r písma. V "
+"tomto dialogu použijte seznamy k výbÄ?ru písma, které chcete pro tuto lepicí "
+"poznámku."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: C/stickynotes_applet.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
-[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]