[gnome-applets] Added & fixed Czech help translation for various applets by Marek Cernockycommit 70a123d125979ba85072fe31259749a92e1b654d
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Sun Jun 28 23:14:11 2009 +0200

  Added & fixed Czech help translation for various applets by Marek Cernocky
  
  Added Czech help translation for cpufreq and stickynotes. Fixed Czech help
  translation for gweather.
  
  Reviewed by: Lucas Lommer and Petr Kovar.

 cpufreq/help/Makefile.am              |  2 +-
 cpufreq/help/cs/cs.po               | 602 ++++++++++++++++++
 .../cs/figures/cpufreq-applet-preferences-smp.png | Bin 0 -> 9761 bytes
 .../help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences.png | Bin 0 -> 22936 bytes
 gweather/docs/cs/cs.po               | 641 +++++++++++++++-----
 stickynotes/docs/Makefile.am            |  2 +-
 stickynotes/docs/cs/cs.po             | 522 ++++++++++++++++
 .../docs/cs/figures/stickynote-right-menu-lock.png | Bin 0 -> 18805 bytes
 .../docs/cs/figures/stickynote-right-menu-new.png | Bin 0 -> 17762 bytes
 .../docs/cs/figures/stickynotes-note-prefs.png   | Bin 0 -> 28228 bytes
 stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-prefs.png | Bin 0 -> 40453 bytes
 stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes_applet.png | Bin 0 -> 26380 bytes
 12 files changed, 1599 insertions(+), 170 deletions(-)
---
diff --git a/cpufreq/help/Makefile.am b/cpufreq/help/Makefile.am
index a22b1d8..254385f 100644
--- a/cpufreq/help/Makefile.am
+++ b/cpufreq/help/Makefile.am
@@ -14,4 +14,4 @@ DOC_FIGURES = figures/cpufreq-100.png \
 		figures/cpufreq-applet-selector-both.png \
 		figures/cpufreq-applet-selector.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fi fr nl oc pt_BR ru sv uk zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fi fr nl oc pt_BR ru sv uk zh_CN
diff --git a/cpufreq/help/cs/cs.po b/cpufreq/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..7995082
--- /dev/null
+++ b/cpufreq/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,602 @@
+# Czech translation of cpufreq help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-applets.
+# This file is distributed under the same license as the cpufreq help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 20:51+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:133(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet.png'; md5=9697917ccaea349dc6584bf8c42c2534"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet.png'; md5=9697917ccaea349dc6584bf8c42c2534"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:184(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-100.png'; md5=298d50a03bfcf5143bb9877703de9541"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-100.png'; md5=298d50a03bfcf5143bb9877703de9541"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:195(None)
+msgid "@@image: 'figures/cpufreq-75.png'; md5=5af5eba3f0627af1d14807d9e66aecd2"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-75.png'; md5=5af5eba3f0627af1d14807d9e66aecd2"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:206(None)
+msgid "@@image: 'figures/cpufreq-50.png'; md5=4852c52d4056355c4f7479ffb26a8fe2"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-50.png'; md5=4852c52d4056355c4f7479ffb26a8fe2"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:217(None)
+msgid "@@image: 'figures/cpufreq-25.png'; md5=4e282fbc1af212f68a939c44a9ef94a3"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-25.png'; md5=4e282fbc1af212f68a939c44a9ef94a3"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:252(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-selector.png'; "
+"md5=4f5f2e6e80e9fb629cdc9cea283ab6b5"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-selector.png'; "
+"md5=4f5f2e6e80e9fb629cdc9cea283ab6b5"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:263(None) C/cpufreq-applet.xml:356(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-selector-both.png'; "
+"md5=dcee11390666adc6b497a691b7b77b2d"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-selector-both.png'; "
+"md5=dcee11390666adc6b497a691b7b77b2d"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:281(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-preferences.png'; "
+"md5=e30ba42122a806febac11082c2083605"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-preferences.png'; "
+"md5=d97d7b1d2c134ccd2a5171b5f44b095a"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/cpufreq-applet.xml:299(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-preferences-smp.png'; "
+"md5=8a33cf86190df20c295197f04eacfdbe"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/cpufreq-applet-preferences-smp.png'; "
+"md5=e782e523a2dd26d277b5f3554cfe0522"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:20(title)
+msgid "CPU Frequency Scaling Monitor Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k appletu Sledování zmÄ?ny frekvence CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:22(para)
+msgid ""
+"CPU Frequency Scaling Monitor shows the current clock speed of the CPU and "
+"provides an interface to change the clock speed if the CPU supports it."
+msgstr ""
+"Sledování zmÄ?ny frekvence CPU zobrazuje souÄ?asnou frekvenci CPU a poskytuje "
+"rozhraní na zmÄ?nu frekvence, pokud to daná CPU podporuje."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:26(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:27(holder) C/cpufreq-applet.xml:86(para)
+#: C/cpufreq-applet.xml:93(para)
+msgid "Davyd Madeley"
+msgstr "Davyd Madeley"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:30(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:31(holder)
+msgid "GNOME Foundation"
+msgstr "GNOME Foundation"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:42(publishername) C/cpufreq-applet.xml:101(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:52(firstname)
+msgid "Carlos"
+msgstr "Carlos"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:53(surname)
+msgid "Garcia Campos"
+msgstr "Garcia Campos"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:55(orgname) C/cpufreq-applet.xml:63(orgname)
+msgid "GNOME Project"
+msgstr "Projekt GNOME"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:56(email)
+msgid "carlosgc gnome org"
+msgstr "carlosgc gnome org"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:60(firstname)
+msgid "Davyd"
+msgstr "Davyd"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:61(surname)
+msgid "Madeley"
+msgstr "Madeley"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:64(email)
+msgid "davyd madeley id au"
+msgstr "davyd madeley id au"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:83(revnumber)
+msgid "GNOME 2.12"
+msgstr "GNOME 2.12"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:84(date)
+msgid "August 2005"
+msgstr "Srpen 2005"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:90(revnumber)
+msgid "GNOME 2.10"
+msgstr "GNOME 2.10"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:91(date)
+msgid "March 2005"
+msgstr "BÅ?ezen 2005"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:97(revnumber)
+msgid "CPU Frequency Scaling Monitor Applet Manual V0.3"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V0.3 k appletu Sledování zmÄ?ny frekvence CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:98(date)
+msgid "October 2004"
+msgstr "Å?íjen 2004"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:100(para)
+msgid "Carlos Garcia Campos"
+msgstr "Carlos Garcia Campos"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:106(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12.0 of CPU Frequency Scaling Monitor."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Sledování zmÄ?ny frekvence CPU verze 2.12.0"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:110(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:111(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the CPU Frequency Scaling "
+"Monitor applet or this manual, follow the directions in the <ulink url="
+"\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"<application>Sledování zmÄ?ny frekvence CPU</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, "
+"postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type="
+"\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:121(primary) C/cpufreq-applet.xml:128(title)
+msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
+msgstr "Sledování zmÄ?ny frekvence CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:126(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#. ==== End of Figure =======================================
+#: C/cpufreq-applet.xml:139(para)
+msgid ""
+"The <application>CPU Frequency Scaling Monitor</application> provides a "
+"convenient way to monitor the CPU Frequency Scaling for each CPU."
+msgstr ""
+"<application>Sledování zmÄ?ny frekvence CPU</application> poskytuje pohodlný "
+"způsob, jak sledovat zmÄ?nu frekvence každé CPU."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:141(para)
+msgid ""
+"To add <application>CPU Frequency Scaling Monitor</application> to a panel, "
+"right-click on the panel to open the panel popup menu, then choose "
+"<menuchoice><guimenu>Add to Panel</guimenu><guimenuitem>CPU Frequency "
+"Scaling Monitor</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"<application>Sledování zmÄ?ny frekvence CPU</application> pÅ?idáte na panel "
+"tak, že otevÅ?ete vyskakovací nabídku kliknutím na panel pravým tlaÄ?ítkem a "
+"zvolíte <menuchoice><guimenu>PÅ?idat na panel</guimenu><guimenuitem>Sledování "
+"zmÄ?ny frekvence CPU</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:147(para)
+msgid ""
+"Unfortunately, CPU frequency scaling can currently only be monitored on "
+"Linux machines that have support in the kernel. It can however, support the "
+"several generations of frequency scaling interfaces in the kernel."
+msgstr ""
+"Škálování frekvence CPU lze zatím bohužel sledovat pouze na Linuxových "
+"strojích, které mají pÅ?ísluÅ¡nou podporu v jádÅ?e. NicménÄ? applet podporuje "
+"nÄ?kolik různých generací rozhraní jádra pro Å¡kálování frekvence."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:153(para)
+msgid ""
+"When there is no CPU frequency scaling support in the system, the CPU "
+"Frequency Scaling Monitor only displays the current CPU frequency."
+msgstr ""
+"Pokud v systému není podpora pro škálování frekvence CPU, bude applet "
+"Sledování zmÄ?ny frekvence CPU pouze zobrazovat souÄ?asnou frekvenci CPU."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:154(para)
+msgid ""
+"When CPU frequency scaling is supported in the system, the CPU Frequency "
+"Scaling Monitor displays the CPU icon with a progress bar. The state of the "
+"progress bar represents the current CPU frequency with respect to the "
+"maximum frequency."
+msgstr ""
+"Pokud systém Å¡kálování frekvence CPU podporuje, tak applet Sledování zmÄ?ny "
+"frekvence CPU zobrazuje ikonu CPU s ukazatelem. Stav ukazatele pÅ?edstavuje "
+"souÄ?asnou frekvenci CPU vzhledem k maximální možné frekvenci."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:155(para)
+msgid ""
+"By default the CPU Frequency Scaling Monitor displays the current CPU "
+"frequency as a value in Hertz (the standard measure of frequency), but can "
+"be configured to display a percentage instead. For more information on how "
+"to configure CPU Frequency Scaling Monitor see <xref linkend=\"cpufreq-"
+"applet-prefs\"/>."
+msgstr ""
+"StandardnÄ? zobrazuje applet Sledování zmÄ?ny frekvence CPU frekvenci v "
+"Hertzech (hlavní jednotka SI pro frekvenci), ale můžete si nastavit, aby se "
+"místo ní zobrazovalo vyjádÅ?ení v procentech. Více informací o tom, jak "
+"applet Sledování zmÄ?ny frekvence CPU nastavit, uvádí <xref linkend=\"cpufreq-"
+"applet-prefs\"/>."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:158(para)
+msgid ""
+"Each instance of CPU Frequency Scaling Monitor can monitor only one CPU. You "
+"must start an instance of CPU Frequency Scaling Monitor for each CPU that "
+"you want to monitor if you are in a multiprocessor (SMP) system."
+msgstr ""
+"Každý spuÅ¡tÄ?ný applet Sledování zmÄ?ny frekvence CPU může sledovat pouze "
+"jednu CPU. Pokud chcete ve víceprocesorových systémech (SMP) sledovat každou "
+"CPU, tak musíte applet spustit pro každou zvlášť."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:163(title)
+msgid "Understanding the Icons"
+msgstr "Význam ikon"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:164(para)
+msgid ""
+"The CPU Frequency Scaling Monitor has a series of icons that graphically "
+"represent the current scaling level of the processor you are monitoring. "
+"They are:"
+msgstr ""
+"Applet Sledování zmÄ?ny frekvence CPU má Å?adu ikon, které graficky vyjadÅ?ují "
+"souÄ?asnou úroveÅ? sledovaného procesoru. Jsou to:"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:175(para)
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:177(para)
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:186(phrase)
+msgid "100% Power"
+msgstr "100% výkon"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:188(para)
+msgid "The CPU is running at, or close to, 100% throughput"
+msgstr "CPU bÄ?ží na nebo okolo 100% kapacity"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:197(phrase)
+msgid "75% Power"
+msgstr "75% výkon"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:199(para)
+msgid "The CPU is running at, or close to, 75% throughput"
+msgstr "CPU bÄ?ží na nebo okolo 75% kapacity"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:208(phrase)
+msgid "50% Power"
+msgstr "50% výkon"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:210(para)
+msgid "The CPU is running at, or close to, 50% throughput"
+msgstr "CPU bÄ?ží na nebo okolo 50% kapacity"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:219(phrase)
+msgid "25% Power"
+msgstr "25% výkon"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:221(para)
+msgid "The CPU is running at, or close to, 25% throughput"
+msgstr "CPU bÄ?ží na nebo okolo 25% kapacity"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:231(title)
+msgid "Frequency and Governor Selector"
+msgstr "VýbÄ?r frekvence a regulace"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:232(para)
+msgid ""
+"The Frequency Selector functionality may not be available on your GNOME "
+"Desktop by default. Please consult your system administrator, vendor "
+"documentation, or the documentation that came with this software."
+msgstr ""
+"Funkcionalita výbÄ?ru frekvence nemusí být ve výchozím stavu ve vaÅ¡em "
+"pracovním prostÅ?edí GNOME dostupná. PoraÄ?te se prosím se svým systémovým "
+"správcem, dokumentací dodavatele nebo dokumentací dodanou spolu se software."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:236(para)
+msgid ""
+"To set the CPU frequency, (left-)click on the monitor and a menu will be "
+"shown. This menu will offer you a list of available frequencies and/or "
+"frequency governors for your machine."
+msgstr ""
+"Frekvenci CPU nastavíte tak, že kliknete na applet a objeví se nabídka. V "
+"nabídce si můžete vybrat ze seznamu dostupných frekvencí a/nebo regulátorů "
+"frekvencí pro váš stroj."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:241(para)
+msgid ""
+"You can choose whether you want to show available frequencies or governors "
+"in the <guilabel>Preferences</guilabel>. See <xref linkend=\"cpufreq-applet-"
+"prefs\"/> for more information."
+msgstr ""
+"V <guilabel>PÅ?edvolbách</guilabel> si můžete nastavit, zda chcete zobrazovat "
+"frekvence nebo regulátory. Více informací podává <xref linkend=\"cpufreq-"
+"applet-prefs\"/>."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:248(title)
+msgid "Frequency selector showing just frequencies"
+msgstr "VoliÄ? frekvence nabízející možné frekvence"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:259(title)
+msgid "Frequency selector showing both frequencies and governors"
+msgstr "VoliÄ? frekvence nabízející jak frekvence tak regulace"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:274(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:275(para)
+msgid ""
+"To configure the <application>CPU Frequency Scaling Monitor</application>, "
+"right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem> from the popup menu."
+msgstr ""
+"Pokud hodláte nastavovat applet <application>Sledování zmÄ?ny frekvence CPU</"
+"application>, tak na nÄ?j kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem a vyberte ve vyskakovací "
+"nabídce <guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem>."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:276(para)
+msgid ""
+"The <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> dialog contains the following "
+"components:"
+msgstr "Dialog <guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem> obsahuje následující prvky:"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:278(title)
+msgid "CPU Frequency Scaling Monitor Preferences Dialog"
+msgstr "Dialog PÅ?edvolby sledování frekvence CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:284(phrase)
+msgid "CPU Frequency Scaling Monitor preferences dialog"
+msgstr "Dialog PÅ?edvolby sledování frekvence CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:292(guilabel)
+msgid "Monitored CPU (only in multiprocessor systems)"
+msgstr "Sledovaná CPU (pouze ve víceprocesorových systémech)"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:294(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the CPU that you want to monitor."
+msgstr "K volbÄ? CPU, kterou chcete sledovat, použijte vyskakovací seznam."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:296(title)
+msgid "Selecting the CPU to monitor"
+msgstr "Volba sledované CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:302(phrase)
+msgid "CPU Frequency Scaling Monitor preferences dialog CPU selector"
+msgstr "Volba CPU v dialogu PÅ?edvolby sledování frekvence CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:307(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Monitored CPU</guilabel> option will only appear on "
+"multiprocessor (SMP) systems."
+msgstr ""
+"Volba <guilabel>Sledovaná CPU</guilabel> se objevuje pouze na "
+"víceprocesorových systémech (SMP)."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:315(guilabel)
+msgid "Show in Mode"
+msgstr "Vzhled"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:317(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the mode in which you want to display the "
+"applet. Available modes are: Graphic, Text and both (Graphic and Text)"
+msgstr ""
+"Pomocí tohoto vyskakovacího seznamu můžete zvolit, co chcete, aby applet "
+"zobrazoval. Dostupné jsou tyto režimy: Grafika, Text a obojí (Grafika a text)"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:323(guilabel)
+msgid "Show CPU frequency as frequency"
+msgstr "Zobrazovat frekvenci CPU jako frekvenci"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:325(para)
+msgid "Select this option to display the current CPU frequency."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazovat souÄ?asnou frekvenci CPU."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:329(guilabel)
+msgid "Show frequency units"
+msgstr "Zobrazovat jednotky frekvence"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:331(para)
+msgid ""
+"Select this option to display or not the frequency units in the frequency "
+"mode."
+msgstr ""
+"Vyberte si, jestli chcete pÅ?i zobrazování frekvence uvádÄ?t jednotky nebo ne."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:336(guilabel)
+msgid "Show CPU frequency as percentage"
+msgstr "Zobrazovat frekvenci CPU jako procenta"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:338(para)
+msgid ""
+"Select this option to display the current CPU frequency as a percentage."
+msgstr "Zvolte, pokud chcete zobrazovat souÄ?asnou frekvenci v procentech."
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:343(guilabel)
+msgid "Show menu"
+msgstr "Zobrazovat nabídku"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:353(title)
+msgid "The selector configured to Frequencies and Governors"
+msgstr "VoliÄ? nastavený tak, aby zobrazoval frekvence a regulátory"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:359(phrase)
+msgid "CPU governors selector"
+msgstr "VýbÄ?r regulace CPU"
+
+#: C/cpufreq-applet.xml:345(para)
+msgid ""
+"This option allows you to choose how much information is shown in the "
+"frequency selector dropdown (see <xref linkend=\"gnome-cpufreq-selector\"/"
+">). You can select to display <guilabel>Frequencies</guilabel>, "
+"<guilabel>Governors</guilabel> or both <guilabel>Frequencies and Governors</"
+"guilabel>. <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"Tato volba umožÅ?uje vybrat, kolik informací chcete zobrazit ve "
+"vyskakovací nabídce pro výbÄ?r frekvence (viz <xref linkend=\"gnome-cpufreq-"
+"selector\"/>). Můžete zvolit zobrazování <guilabel>Frekvencí</guilabel>, "
+"<guilabel>Regulátorů</guilabel> nebo obojího <guilabel>Frekvencí i "
+"regulátorů</guilabel>. <placeholder-1/>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/cpufreq-applet.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
diff --git a/cpufreq/help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences-smp.png b/cpufreq/help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences-smp.png
new file mode 100644
index 0000000..b8022b4
Binary files /dev/null and b/cpufreq/help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences-smp.png differ
diff --git a/cpufreq/help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences.png b/cpufreq/help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences.png
new file mode 100644
index 0000000..bd5add9
Binary files /dev/null and b/cpufreq/help/cs/figures/cpufreq-applet-preferences.png differ
diff --git a/gweather/docs/cs/cs.po b/gweather/docs/cs/cs.po
index 5f1453c..710ee90 100644
--- a/gweather/docs/cs/cs.po
+++ b/gweather/docs/cs/cs.po
@@ -2,129 +2,186 @@
 # Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-applets.
 # This file is distributed under the same license as the gweather help.
 # Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-26\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-15 09:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-22 00:41+0200\n"
-"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe volny cz>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 20:37+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:243(None)
-msgid "@@image: 'figures/gweather_applet.png'; md5=59fae2cc46bf316cee2c1193bd99f7ac"
-msgstr "@@image: 'figures/gweather_applet.png'; md5=59fae2cc46bf316cee2c1193bd99f7ac"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gweather_applet.png'; md5=59fae2cc46bf316cee2c1193bd99f7ac"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gweather_applet.png'; md5=59fae2cc46bf316cee2c1193bd99f7ac"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:294(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-sunny.png'; md5=9f594d9dee337901e96c3d833ae7fb84"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-sunny.png'; md5=9f594d9dee337901e96c3d833ae7fb84"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-sunny.png'; "
+"md5=9f594d9dee337901e96c3d833ae7fb84"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-sunny.png'; "
+"md5=9f594d9dee337901e96c3d833ae7fb84"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:300(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-night-clear.png'; md5=40a642de8d9aa927933521a3f7d1cd74"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-night-clear.png'; md5=40a642de8d9aa927933521a3f7d1cd74"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-night-clear.png'; "
+"md5=40a642de8d9aa927933521a3f7d1cd74"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-night-clear.png'; "
+"md5=40a642de8d9aa927933521a3f7d1cd74"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:311(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-few-clouds.png'; md5=414c5d33163d163b29226267b20d9be1"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-few-clouds.png'; md5=414c5d33163d163b29226267b20d9be1"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-few-clouds.png'; "
+"md5=414c5d33163d163b29226267b20d9be1"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-few-clouds.png'; "
+"md5=414c5d33163d163b29226267b20d9be1"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:317(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-night-few-clouds.png'; md5=76673b5c95905623b3b8a0dc25f657be"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-night-few-clouds.png'; md5=76673b5c95905623b3b8a0dc25f657be"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-night-few-clouds.png'; "
+"md5=76673b5c95905623b3b8a0dc25f657be"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-night-few-clouds.png'; "
+"md5=76673b5c95905623b3b8a0dc25f657be"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:328(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-cloudy.png'; md5=9b30879834b34966fdbe57856702083f"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-cloudy.png'; md5=9b30879834b34966fdbe57856702083f"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-cloudy.png'; "
+"md5=9b30879834b34966fdbe57856702083f"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-cloudy.png'; "
+"md5=9b30879834b34966fdbe57856702083f"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:339(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-fog.png'; md5=ac60d2757f1c00dcfe3d38895b07f7e4"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-fog.png'; md5=ac60d2757f1c00dcfe3d38895b07f7e4"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-fog.png'; "
+"md5=ac60d2757f1c00dcfe3d38895b07f7e4"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-fog.png'; "
+"md5=ac60d2757f1c00dcfe3d38895b07f7e4"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:350(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-showers.png'; md5=de5b478ad21c8a88928c64f5ddd4c23c"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-showers.png'; md5=de5b478ad21c8a88928c64f5ddd4c23c"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-showers.png'; "
+"md5=de5b478ad21c8a88928c64f5ddd4c23c"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-showers.png'; "
+"md5=de5b478ad21c8a88928c64f5ddd4c23c"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:361(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-snow.png'; md5=7df96803c0e4e27d6f05e706fbb8e9f7"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-snow.png'; md5=7df96803c0e4e27d6f05e706fbb8e9f7"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-snow.png'; "
+"md5=7df96803c0e4e27d6f05e706fbb8e9f7"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-snow.png'; "
+"md5=7df96803c0e4e27d6f05e706fbb8e9f7"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:372(None)
-msgid "@@image: 'figures/stock_weather-storm.png'; md5=3638525235368de23231b9d5a3782a5d"
-msgstr "@@image: 'figures/stock_weather-storm.png'; md5=3638525235368de23231b9d5a3782a5d"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-storm.png'; "
+"md5=3638525235368de23231b9d5a3782a5d"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/stock_weather-storm.png'; "
+"md5=3638525235368de23231b9d5a3782a5d"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:407(None)
-msgid "@@image: 'figures/gweather-menu-prefs.png'; md5=75ac1c1d5be37639cc01ce97b6a0bed2"
-msgstr "@@image: 'figures/gweather-menu-prefs.png'; md5=75ac1c1d5be37639cc01ce97b6a0bed2"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gweather-menu-prefs.png'; "
+"md5=75ac1c1d5be37639cc01ce97b6a0bed2"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gweather-menu-prefs.png'; "
+"md5=bab879e1ca623ffa982bd296c3fcfa95"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:423(None)
-msgid "@@image: 'figures/gweather-prefs-locations.png'; md5=a6695f9173de4527284517280a15ad81"
-msgstr "@@image: 'figures/gweather-prefs-locations.png'; md5=a6695f9173de4527284517280a15ad81"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gweather-prefs-locations.png'; "
+"md5=a6695f9173de4527284517280a15ad81"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gweather-prefs-locations.png'; "
+"md5=1337609e32480fb7abd16dc91942d169"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:504(None)
-msgid "@@image: 'figures/gweather-prefs-general.png'; md5=3e876a5578f9c5d856b8f5dcc039ef99"
-msgstr "@@image: 'figures/gweather-prefs-general.png'; md5=3e876a5578f9c5d856b8f5dcc039ef99"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gweather-prefs-general.png'; "
+"md5=3e876a5578f9c5d856b8f5dcc039ef99"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gweather-prefs-general.png'; "
+"md5=1b756fb2725968402b8cf4b605743e71"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gweather.xml:561(None)
-msgid "@@image: 'figures/gweather-details.png'; md5=3bd06dad1c17c8b46d358c784495afb7"
-msgstr "@@image: 'figures/gweather-details.png'; md5=3bd06dad1c17c8b46d358c784495afb7"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gweather-details.png'; md5=3bd06dad1c17c8b46d358c784495afb7"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gweather-details.png'; md5=1574b65aa1e09c55b0fd5cdd69d7eb8f"
 
 #: C/gweather.xml:21(title)
 msgid "Weather Report Manual"
-msgstr "Návod ke Zprávám o poÄ?así"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke Zprávám o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:23(para)
-msgid "The Weather Report Applet downloads weather information for a given location from the internet and displays the temperature and a symbol representing the current weather conditions in the panel. When clicked on, more information is given, such as the forecast, the time of sunrise and sunset, wind direction, pressure, and more. All units are customizable."
-msgstr "Applet Zprávy o poÄ?así stahuje informace o poÄ?así pro zadané místo z internetu a zobrazuje teplotu a symbol souÄ?asných povÄ?trnostních podmínek na panelu. Když na nÄ? kliknete, získáte více informací, jako je pÅ?edpovÄ?Ä?, Ä?as východu a západu slunce, smÄ?r vÄ?tru, tlak atd. VÅ¡echny jednotky si můžete pÅ?izpůsobit."
+msgid ""
+"The Weather Report Applet downloads weather information for a given location "
+"from the internet and displays the temperature and a symbol representing the "
+"current weather conditions in the panel. When clicked on, more information "
+"is given, such as the forecast, the time of sunrise and sunset, wind "
+"direction, pressure, and more. All units are customizable."
+msgstr ""
+"Applet Zprávy o poÄ?así stahuje informace o poÄ?así pro zadané místo z "
+"internetu a zobrazuje teplotu a symbol souÄ?asných povÄ?trnostních podmínek na "
+"panelu. Když na nÄ? kliknete, získáte více informací, jako je pÅ?edpovÄ?Ä?, Ä?as "
+"východu a západu slunce, smÄ?r vÄ?tru, tlak atd. VÅ¡echny jednotky si můžete "
+"pÅ?izpůsobit."
 
 #: C/gweather.xml:31(year)
 msgid "2005"
 msgstr "2005"
 
-#: C/gweather.xml:32(holder)
-#: C/gweather.xml:139(para)
-#: C/gweather.xml:146(para)
+#: C/gweather.xml:32(holder) C/gweather.xml:139(para) C/gweather.xml:146(para)
 msgid "Davyd Madeley"
 msgstr "Davyd Madeley"
 
-#: C/gweather.xml:35(year)
-#: C/gweather.xml:41(year)
+#: C/gweather.xml:35(year) C/gweather.xml:41(year)
 msgid "2004"
 msgstr "2004"
 
-#: C/gweather.xml:36(holder)
-#: C/gweather.xml:153(para)
+#: C/gweather.xml:36(holder) C/gweather.xml:153(para)
 msgid "Angela Boyle"
 msgstr "Angela Boyle"
 
@@ -136,19 +193,15 @@ msgstr "2002"
 msgid "2003"
 msgstr "2003"
 
-#: C/gweather.xml:42(holder)
-#: C/gweather.xml:92(orgname)
+#: C/gweather.xml:42(holder) C/gweather.xml:92(orgname)
 msgid "Sun Microsystems"
 msgstr "Sun Microsystems"
 
-#: C/gweather.xml:45(year)
-#: C/gweather.xml:50(year)
+#: C/gweather.xml:45(year) C/gweather.xml:50(year)
 msgid "1999"
 msgstr "1999"
 
-#: C/gweather.xml:46(year)
-#: C/gweather.xml:51(year)
-#: C/gweather.xml:199(date)
+#: C/gweather.xml:46(year) C/gweather.xml:51(year) C/gweather.xml:199(date)
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
 
@@ -160,42 +213,111 @@ msgstr "Spiros Papadimitriou"
 msgid "Dan Mueth"
 msgstr "Dan Mueth"
 
-#: C/gweather.xml:67(publishername)
-#: C/gweather.xml:102(orgname)
-#: C/gweather.xml:113(orgname)
-#: C/gweather.xml:154(para)
-#: C/gweather.xml:162(para)
-#: C/gweather.xml:170(para)
-#: C/gweather.xml:178(para)
-#: C/gweather.xml:186(para)
-#: C/gweather.xml:194(para)
-#: C/gweather.xml:209(para)
+#: C/gweather.xml:67(publishername) C/gweather.xml:102(orgname)
+#: C/gweather.xml:113(orgname) C/gweather.xml:154(para)
+#: C/gweather.xml:162(para) C/gweather.xml:170(para) C/gweather.xml:178(para)
+#: C/gweather.xml:186(para) C/gweather.xml:194(para) C/gweather.xml:209(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
 #: C/gweather.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/gweather.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/gweather.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/gweather.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/gweather.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/gweather.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/gweather.xml:76(firstname)
 msgid "Davyd"
@@ -257,8 +379,7 @@ msgstr "d-mueth uchicago edu"
 msgid "Version 2.12"
 msgstr "Verze 2.12"
 
-#: C/gweather.xml:137(date)
-#: C/gweather.xml:144(date)
+#: C/gweather.xml:137(date) C/gweather.xml:144(date)
 msgid "March 2005"
 msgstr "BÅ?ezen 2005"
 
@@ -276,23 +397,20 @@ msgstr "ZáÅ?í 2004"
 
 #: C/gweather.xml:158(revnumber)
 msgid "Weather Report Applet Manual V2.4"
-msgstr "Návod V2.4 k appletu Zprávy o poÄ?así"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.4 k appletu Zprávy o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:159(date)
 msgid "February 2004"
 msgstr "Ã?nor 2004"
 
-#: C/gweather.xml:161(para)
-#: C/gweather.xml:169(para)
-#: C/gweather.xml:177(para)
-#: C/gweather.xml:185(para)
-#: C/gweather.xml:193(para)
+#: C/gweather.xml:161(para) C/gweather.xml:169(para) C/gweather.xml:177(para)
+#: C/gweather.xml:185(para) C/gweather.xml:193(para)
 msgid "Sun GNOME Documentation Team"
 msgstr "DokumentaÄ?ní tým Sun GNOME"
 
 #: C/gweather.xml:166(revnumber)
 msgid "Weather Report Applet Manual V2.3"
-msgstr "Návod V2.3 k appletu Zprávy o poÄ?así"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.3 k appletu Zprávy o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:167(date)
 msgid "January 2003"
@@ -300,7 +418,7 @@ msgstr "Leden 2003"
 
 #: C/gweather.xml:174(revnumber)
 msgid "Weather Report Applet Manual V2.2"
-msgstr "Návod V2.2 k appletu Zprávy o poÄ?así"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.2 k appletu Zprávy o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:175(date)
 msgid "August 2002"
@@ -308,7 +426,7 @@ msgstr "Srpen 2002"
 
 #: C/gweather.xml:182(revnumber)
 msgid "Weather Report Applet Manual V2.1"
-msgstr "Návod V2.1 k appletu Zprávy o poÄ?así"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.1 k appletu Zprávy o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:183(date)
 msgid "July 2002"
@@ -316,7 +434,7 @@ msgstr "Ä?ervenec 2002"
 
 #: C/gweather.xml:190(revnumber)
 msgid "Weather Report Applet Manual V2.0"
-msgstr "Návod V2.0 k appletu Zprávy o poÄ?así"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k appletu Zprávy o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:191(date)
 msgid "March 2002"
@@ -336,18 +454,24 @@ msgstr "Dan Mueth <email>d-mueth uchicago edu</email>"
 
 #: C/gweather.xml:216(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.12 of Weather Report."
-msgstr "Tento návod popisuje Zprávy o poÄ?así verze 2.12"
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Zprávy o poÄ?así verze 2.12"
 
 #: C/gweather.xml:221(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/gweather.xml:222(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Weather Report applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se appletu <application>Zprávy o poÄ?así</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Weather Report applet or "
+"this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback"
+"\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"Zprávy o poÄ?así nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
+"ulink>."
 
-#: C/gweather.xml:230(primary)
-#: C/gweather.xml:239(title)
+#: C/gweather.xml:230(primary) C/gweather.xml:239(title)
 msgid "Weather Report"
 msgstr "Zprávy o poÄ?así"
 
@@ -357,24 +481,51 @@ msgstr "Ã?vod"
 
 #: C/gweather.xml:246(phrase)
 msgid "Shows Weather Report. Contains a weather icon and current temperature"
-msgstr "Zobrazuje zprávu o poÄ?así. Obsahuje ikonu stavu poÄ?así a souÄ?asnou teplotu."
+msgstr ""
+"Zobrazuje zprávu o poÄ?así. Obsahuje ikonu stavu poÄ?así a souÄ?asnou teplotu."
 
 #. ==== End of Figure =======================================
 #: C/gweather.xml:253(para)
-msgid "The <application>Weather Report</application> downloads weather information from the U.S National Weather Service (NWS) servers, including the Interactive Weather Information Network (IWIN) and other weather services. You can use <application>Weather Report</application> to display current weather information and weather forecasts on your computer."
-msgstr "Applet <application>Zprávy o poÄ?así</application> stahuje informace o poÄ?así ze serveru U.S National Weather Service (NWS) vÄ?etnÄ? Interactive Weather Information Network (IWIN) a dalších služeb týkajících se poÄ?así. <application>Zprávy o poÄ?así</application> můžete využít k zobrazování informací o souÄ?asném poÄ?así a pÅ?edpovÄ?di poÄ?así na svém poÄ?ítaÄ?i."
+msgid ""
+"The <application>Weather Report</application> downloads weather information "
+"from the U.S National Weather Service (NWS) servers, including the "
+"Interactive Weather Information Network (IWIN) and other weather services. "
+"You can use <application>Weather Report</application> to display current "
+"weather information and weather forecasts on your computer."
+msgstr ""
+"Applet <application>Zprávy o poÄ?así</application> stahuje informace o poÄ?así "
+"ze serveru U.S National Weather Service (NWS) vÄ?etnÄ? Interactive Weather "
+"Information Network (IWIN) a dalších služeb týkajících se poÄ?así. "
+"<application>Zprávy o poÄ?así</application> můžete využít k zobrazování "
+"informací o souÄ?asném poÄ?así a pÅ?edpovÄ?di poÄ?así na svém poÄ?ítaÄ?i."
 
 #: C/gweather.xml:257(para)
-msgid "If your computer is located behind a firewall, you must use a proxy server to access the weather servers. To configure the GNOME Desktop to use a proxy server, use your preference tools to specify the network proxy server for Internet connections."
-msgstr "V pÅ?ípadÄ?, že se váš poÄ?ítaÄ? nachází za firewallem, musíte pro pÅ?ístup k serverům použít proxy server. K nastavení pracovního prostÅ?edí GNOME, aby používalo proxy server, použijte nástroje nastavení, pomocí kterých nastavíte síťový proxy server pro Internetové pÅ?ipojení."
+msgid ""
+"If your computer is located behind a firewall, you must use a proxy server "
+"to access the weather servers. To configure the GNOME Desktop to use a proxy "
+"server, use your preference tools to specify the network proxy server for "
+"Internet connections."
+msgstr ""
+"V pÅ?ípadÄ?, že se váš poÄ?ítaÄ? nachází za firewallem, musíte pro pÅ?ístup k "
+"serverům použít proxy server. K nastavení pracovního prostÅ?edí GNOME, aby "
+"používalo proxy server, použijte nástroje nastavení, pomocí kterých "
+"nastavíte síťový proxy server pro Internetové pÅ?ipojení."
 
 #: C/gweather.xml:261(para)
-msgid "<application>Weather Report</application> displays the following information for the default location, or a location that you specify:"
-msgstr "<application>Zprávy o poÄ?así</application> zobrazují následující informace pro výchozí místo nebo místo, který jste urÄ?ili."
+msgid ""
+"<application>Weather Report</application> displays the following information "
+"for the default location, or a location that you specify:"
+msgstr ""
+"<application>Zprávy o poÄ?así</application> zobrazují následující informace "
+"pro výchozí místo nebo místo, který jste urÄ?ili."
 
 #: C/gweather.xml:266(para)
-msgid "A weather icon that represents the general weather conditions. See <xref linkend=\"gweather-introduction-icons\"/>."
-msgstr "Ikona stavu poÄ?así pÅ?edstavuje vÅ¡eobecný stav poÄ?así. Viz <xref linkend=\"gweather-introduction-icons\"/>."
+msgid ""
+"A weather icon that represents the general weather conditions. See <xref "
+"linkend=\"gweather-introduction-icons\"/>."
+msgstr ""
+"Ikona stavu poÄ?así pÅ?edstavuje vÅ¡eobecný stav poÄ?así. Viz <xref linkend="
+"\"gweather-introduction-icons\"/>."
 
 #: C/gweather.xml:272(para)
 msgid "The current temperature."
@@ -461,8 +612,17 @@ msgid "To Add Weather Report to a Panel"
 msgstr "PÅ?idání Zpráv o poÄ?así na panel"
 
 #: C/gweather.xml:387(para)
-msgid "To add <application>Weather Report</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Weather Report</application> in the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
-msgstr "<application>Zprávy o poÄ?así</application> pÅ?idáte na panel tak, že na nÄ?j kliknete pravým tlaÄ?ítkem v zvolíte <guimenuitem>PÅ?idat na panel</guimenuitem>. V dialogu <application>PÅ?idat na panel</application> vyberte <application>Zprávy o poÄ?así</application> a kliknÄ?te na <guibutton>OK</guibutton>."
+msgid ""
+"To add <application>Weather Report</application> to a panel, right-click on "
+"the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select "
+"<application>Weather Report</application> in the <application>Add to the "
+"panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
+msgstr ""
+"<application>Zprávy o poÄ?así</application> pÅ?idáte na panel tak, že na nÄ?j "
+"kliknete pravým tlaÄ?ítkem v zvolíte <guimenuitem>PÅ?idat na panel</"
+"guimenuitem>. V dialogu <application>PÅ?idat na panel</application> vyberte "
+"<application>Zprávy o poÄ?así</application> a kliknÄ?te na <guibutton>OK</"
+"guibutton>."
 
 #: C/gweather.xml:398(title)
 msgid "Preferences"
@@ -477,111 +637,196 @@ msgid "Context menu"
 msgstr "Kontextová nabídka"
 
 #: C/gweather.xml:399(para)
-msgid "The preferences dialog is accessed by right-clicking on the Weather Report in the panel. <placeholder-1/>"
-msgstr "Dialog voleb je pÅ?ístupný pÅ?es kliknutí pravým tlaÄ?ítkem na Zprávy o poÄ?así v panelu. <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"The preferences dialog is accessed by right-clicking on the Weather Report "
+"in the panel. <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"Dialog voleb je pÅ?ístupný pÅ?es kliknutí pravým tlaÄ?ítkem na Zprávy o poÄ?así "
+"v panelu. <placeholder-1/>"
 
 #: C/gweather.xml:417(title)
 msgid "Changing to Particular Location"
 msgstr "ZmÄ?na na konkrétní místo"
 
-#: C/gweather.xml:419(title)
-#: C/gweather.xml:426(phrase)
+#: C/gweather.xml:419(title) C/gweather.xml:426(phrase)
 msgid "Location Preferences"
 msgstr "Nastavení místa"
 
 #: C/gweather.xml:431(para)
-msgid "When you add the <application>Weather Report</application> to a panel for the first time, the application displays the weather for Pittsburg, Pennsylvania by default. To display the weather for a different location, perform the following steps:"
-msgstr "Když poprvé pÅ?idáte <application>Zprávy o poÄ?así</application> na panel, tak zobrazují standardnÄ? poÄ?así v Pittsburgu v Pennsylvánii. Aby zobrazovali poÄ?así v jiném místÄ?, postupujte podle následujících kroků:"
+msgid ""
+"When you add the <application>Weather Report</application> to a panel for "
+"the first time, the application displays the weather for Pittsburg, "
+"Pennsylvania by default. To display the weather for a different location, "
+"perform the following steps:"
+msgstr ""
+"Když poprvé pÅ?idáte <application>Zprávy o poÄ?así</application> na panel, tak "
+"zobrazují standardnÄ? poÄ?así v Pittsburgu v Pennsylvánii. Aby zobrazovali "
+"poÄ?así v jiném místÄ?, postupujte podle následujících kroků:"
 
 #: C/gweather.xml:437(para)
 msgid "Right-click on the application."
 msgstr "KliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na appletu."
 
 #: C/gweather.xml:442(para)
-msgid "Choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> from the application popup menu. The application displays the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog."
-msgstr "Ve vyskakovací nabídce appletu vyberte <guimenuitem>Volby</guimenuitem>. Zobrazí se dialog <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel>."
+msgid ""
+"Choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> from the application popup "
+"menu. The application displays the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> "
+"dialog."
+msgstr ""
+"Ve vyskakovací nabídce appletu vyberte <guimenuitem>Volby</guimenuitem>. "
+"Zobrazí se dialog <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel>."
 
 #: C/gweather.xml:448(para)
-msgid "Select the <guilabel>Location</guilabel> tab. The <guilabel>Location</guilabel> tabbed section contains a list of geographical regions, subregions, and specific locations."
-msgstr "PÅ?ejdÄ?te na kartu <guilabel>Poloha</guilabel>. Karta <guilabel>Poloha</guilabel> obsahuje seznam zemÄ?pisných regionů, podregionů a konkrétních míst."
+msgid ""
+"Select the <guilabel>Location</guilabel> tab. The <guilabel>Location</"
+"guilabel> tabbed section contains a list of geographical regions, "
+"subregions, and specific locations."
+msgstr ""
+"PÅ?ejdÄ?te na kartu <guilabel>Poloha</guilabel>. Karta <guilabel>Poloha</"
+"guilabel> obsahuje seznam zemÄ?pisných regionů, podregionů a konkrétních míst."
 
 #: C/gweather.xml:453(para)
-msgid "Click on the arrow next to a region to display the subregions in the region."
-msgstr "KliknÄ?te na Å¡ipku u regionu, aby se zobrazily podregiony v tomto regionu."
+msgid ""
+"Click on the arrow next to a region to display the subregions in the region."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na Å¡ipku u regionu, aby se zobrazily podregiony v tomto regionu."
 
 #: C/gweather.xml:458(para)
-msgid "Click on the arrow next to a subregion to display the locations in the subregion."
-msgstr "KliknÄ?te na Å¡ipku u podregionu, aby se zobrazily konkrétní místa v tomto podregionu."
+msgid ""
+"Click on the arrow next to a subregion to display the locations in the "
+"subregion."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na Å¡ipku u podregionu, aby se zobrazily konkrétní místa v tomto "
+"podregionu."
 
 #: C/gweather.xml:463(para)
-msgid "Click on a location. While the application retrieves the weather information for the new location, the tooltip \"Updating\" is displayed when you point to the icon."
-msgstr "KliknÄ?te na požadované místo. Dokud applet nezíská informace o poÄ?así v novém místÄ?, bude po najetí ukazatelem na ikonu zobrazovat údaj â??Aktualizaceâ??."
+msgid ""
+"Click on a location. While the application retrieves the weather information "
+"for the new location, the tooltip \"Updating\" is displayed when you point "
+"to the icon."
+msgstr ""
+"KliknÄ?te na požadované místo. Dokud applet nezíská informace o poÄ?así v "
+"novém místÄ?, bude po najetí ukazatelem na ikonu zobrazovat údaj "
+"â??Aktualizaceâ??."
 
-#: C/gweather.xml:470(para)
-#: C/gweather.xml:494(para)
-msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog."
-msgstr "Kliknutím na <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton> dialog <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel> zavÅ?ete."
+#: C/gweather.xml:470(para) C/gweather.xml:494(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Weather "
+"Preferences</guilabel> dialog."
+msgstr ""
+"Kliknutím na <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton> dialog <guilabel>Volby zpráv o "
+"poÄ?así</guilabel> zavÅ?ete."
 
 #: C/gweather.xml:475(para)
-msgid "You can already try searching by entering the name of your city into the <guilabel>Find</guilabel> field. Be aware that for cities close together, or for cities with no airport you may have to pick a nearby city in the region."
-msgstr "Můžete také zkusit vyhledat vaÅ¡e mÄ?sto zadáním jeho názvu do pole <guilabel>Hledat</guilabel>. UvÄ?domte si že mÄ?sta, která leží blízko jiného velkého mÄ?sta nebo nemají letiÅ¡tÄ?, v seznamu nebudou a budete muset zvolit nejbližší mÄ?sto v regionu."
+msgid ""
+"You can already try searching by entering the name of your city into the "
+"<guilabel>Find</guilabel> field. Be aware that for cities close together, or "
+"for cities with no airport you may have to pick a nearby city in the region."
+msgstr ""
+"Můžete také zkusit vyhledat vaÅ¡e mÄ?sto zadáním jeho názvu do pole "
+"<guilabel>Hledat</guilabel>. UvÄ?domte si že mÄ?sta, která leží blízko jiného "
+"velkého mÄ?sta nebo nemají letiÅ¡tÄ?, v seznamu nebudou a budete muset zvolit "
+"nejbližší mÄ?sto v regionu."
 
 #: C/gweather.xml:483(title)
 msgid "Updating Weather Information"
 msgstr "Aktualizace informací o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:484(para)
-msgid "To update the weather information that the Weather Report displays in the panel, right-click on the icon, then choose <guimenuitem>Update</guimenuitem>."
-msgstr "Pokud potÅ?ebujete ihned aktualizovat informace, které Zprávy o poÄ?así zobrazují na panelu, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem a zvolte <guimenuitem>Aktualizovat</guimenuitem>."
+msgid ""
+"To update the weather information that the Weather Report displays in the "
+"panel, right-click on the icon, then choose <guimenuitem>Update</"
+"guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Pokud potÅ?ebujete ihned aktualizovat informace, které Zprávy o poÄ?así "
+"zobrazují na panelu, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem a zvolte "
+"<guimenuitem>Aktualizovat</guimenuitem>."
 
 #: C/gweather.xml:488(para)
-msgid "To automatically update the weather information at regular intervals, perform the following steps:"
-msgstr "Aby se informace o poÄ?así aktualizovali automaticky v pravidelných intervalech, proveÄ?te následující kroky:"
+msgid ""
+"To automatically update the weather information at regular intervals, "
+"perform the following steps:"
+msgstr ""
+"Aby se informace o poÄ?así aktualizovali automaticky v pravidelných "
+"intervalech, proveÄ?te následující kroky:"
 
 #: C/gweather.xml:490(para)
-msgid "Go to the right-click menu and select <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
-msgstr "Kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na appletu jdÄ?te do nabídky a vyberte <guimenuitem>Volby</guimenuitem>."
+msgid ""
+"Go to the right-click menu and select <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na appletu jdÄ?te do nabídky a vyberte "
+"<guimenuitem>Volby</guimenuitem>."
 
 #: C/gweather.xml:491(para)
-msgid "In the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog under the <guilabel>General</guilabel> tab, select the <guilabel>Automatically update every ... minutes</guilabel> option."
-msgstr "V dialogu <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel> na kartÄ? <guilabel>Obecné</guilabel> zvolte <guilabel>Automaticky aktualizovat každých ... minut</guilabel>."
+msgid ""
+"In the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog under the "
+"<guilabel>General</guilabel> tab, select the <guilabel>Automatically update "
+"every ... minutes</guilabel> option."
+msgstr ""
+"V dialogu <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel> na kartÄ? "
+"<guilabel>Obecné</guilabel> zvolte <guilabel>Automaticky aktualizovat "
+"každých ... minut</guilabel>."
 
 #: C/gweather.xml:492(para)
-msgid "Use the spin box to specify the interval at which the Weather Report retrieves updated information from the weather server. The default is to check every thirty minutes."
-msgstr "V Ä?íselném poli zadejte interval, ve kterém má applet Zprávy o poÄ?así získávat aktualizované informace ze serverů. Výchozí hodnota je každých tÅ?icet minut."
+msgid ""
+"Use the spin box to specify the interval at which the Weather Report "
+"retrieves updated information from the weather server. The default is to "
+"check every thirty minutes."
+msgstr ""
+"V Ä?íselném poli zadejte interval, ve kterém má applet Zprávy o poÄ?así "
+"získávat aktualizované informace ze serverů. Výchozí hodnota je každých "
+"tÅ?icet minut."
 
 #: C/gweather.xml:498(title)
 msgid "Changing Units"
 msgstr "ZmÄ?na jednotek"
 
-#: C/gweather.xml:500(title)
-#: C/gweather.xml:507(phrase)
+#: C/gweather.xml:500(title) C/gweather.xml:507(phrase)
 msgid "General Preferences"
 msgstr "Všeobecné volby"
 
 #: C/gweather.xml:512(para)
-msgid "Go to the right-click menu and select <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. In the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog under the <guilabel>General</guilabel> tab, select the units of measurement you want to use."
-msgstr "Kliknutím pravým tlaÄ?ítkem jdÄ?te do nabídky a vyberte <guimenuitem>Volby</guimenuitem>. V dialogu <guilabel>Volby Zpráv o poÄ?así</guilabel> na kartÄ? <guilabel>Obecné</guilabel> zvolte mÄ?rné jednotky, které vám vyhovují."
+msgid ""
+"Go to the right-click menu and select <guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem>. In the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog under "
+"the <guilabel>General</guilabel> tab, select the units of measurement you "
+"want to use."
+msgstr ""
+"Kliknutím pravým tlaÄ?ítkem jdÄ?te do nabídky a vyberte <guimenuitem>Volby</"
+"guimenuitem>. V dialogu <guilabel>Volby Zpráv o poÄ?así</guilabel> na kartÄ? "
+"<guilabel>Obecné</guilabel> zvolte mÄ?rné jednotky, které vám vyhovují."
 
 #: C/gweather.xml:519(para)
-msgid "A number of different measurements are available, including metric, imperial, SI and others. The choice <guilabel>Default</guilabel> will use what we think is the default for your region, based off your chosen locale."
-msgstr "K dispozici je množství různých mÄ?rných soustav vÄ?etnÄ? metrické, angloamerické, SI a dalších. Pokud zvolíte <guilabel>Výchozí</guilabel>, použije se výchozí pro váš region podle vaÅ¡eho nastavení národního prostÅ?edí."
+msgid ""
+"A number of different measurements are available, including metric, "
+"imperial, SI and others. The choice <guilabel>Default</guilabel> will use "
+"what we think is the default for your region, based off your chosen locale."
+msgstr ""
+"K dispozici je množství různých mÄ?rných soustav vÄ?etnÄ? metrické, "
+"angloamerické, SI a dalších. Pokud zvolíte <guilabel>Výchozí</guilabel>, "
+"použije se výchozí pro váš region podle vaÅ¡eho nastavení národního prostÅ?edí."
 
 #: C/gweather.xml:531(title)
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
 #: C/gweather.xml:533(para)
-msgid "To view detailed weather information, right-click on the Weather Report, then choose <guimenuitem>Details</guimenuitem>. The Weather Report displays the <guilabel>Details</guilabel> dialog. The <guilabel>Details</guilabel> dialog contains the following default tabbed sections:"
-msgstr "Pokud se chcete podívat na podrobné informace o poÄ?así, tak kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet Zprávy o poÄ?así a zvolte <guimenuitem>Podrobnosti</guimenuitem>. Zprávy o poÄ?así zobrazí dialog <guilabel>Podrobnosti</guilabel>. Ten obsahuje následující standardní karty:"
+msgid ""
+"To view detailed weather information, right-click on the Weather Report, "
+"then choose <guimenuitem>Details</guimenuitem>. The Weather Report displays "
+"the <guilabel>Details</guilabel> dialog. The <guilabel>Details</guilabel> "
+"dialog contains the following default tabbed sections:"
+msgstr ""
+"Pokud se chcete podívat na podrobné informace o poÄ?así, tak kliknÄ?te pravým "
+"tlaÄ?ítkem na applet Zprávy o poÄ?así a zvolte <guimenuitem>Podrobnosti</"
+"guimenuitem>. Zprávy o poÄ?así zobrazí dialog <guilabel>Podrobnosti</"
+"guilabel>. Ten obsahuje následující standardní karty:"
 
-#: C/gweather.xml:540(guilabel)
-#: C/gweather.xml:555(title)
+#: C/gweather.xml:540(guilabel) C/gweather.xml:555(title)
 msgid "Current Conditions"
 msgstr "Aktuální podmínky"
 
-#: C/gweather.xml:545(guilabel)
-#: C/gweather.xml:726(title)
+#: C/gweather.xml:545(guilabel) C/gweather.xml:726(title)
 msgid "Forecast"
 msgstr "PÅ?edpovÄ?Ä? poÄ?así"
 
@@ -598,8 +843,12 @@ msgid "Weather Report details"
 msgstr "Podrobné zprávy o poÄ?así"
 
 #: C/gweather.xml:569(para)
-msgid "The <guilabel>Current Conditions</guilabel> tabbed section displays the following information:"
-msgstr "Na kartÄ? <guilabel>Aktuální podmínky</guilabel> jsou zobrazené následující informace:"
+msgid ""
+"The <guilabel>Current Conditions</guilabel> tabbed section displays the "
+"following information:"
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Aktuální podmínky</guilabel> jsou zobrazené následující "
+"informace:"
 
 #: C/gweather.xml:579(para)
 msgid "City"
@@ -614,7 +863,8 @@ msgid "Last update"
 msgstr "Poslední aktualizace"
 
 #: C/gweather.xml:596(para)
-msgid "Time at which the weather conditions were last updated on the weather server."
+msgid ""
+"Time at which the weather conditions were last updated on the weather server."
 msgstr "Ä?as, kdy byly naposledy ze serveru aktualizované údaje o poÄ?así."
 
 #: C/gweather.xml:603(para)
@@ -679,7 +929,8 @@ msgstr "Viditelnost"
 
 #: C/gweather.xml:692(para)
 msgid "Range of vision as determined by the light and atmosphere conditions."
-msgstr "Vzdálenost, na kterou vidíte, je daná svÄ?telnými a atmosférickými podmínkami."
+msgstr ""
+"Vzdálenost, na kterou vidíte, je daná svÄ?telnými a atmosférickými podmínkami."
 
 #: C/gweather.xml:699(para)
 msgid "Sunrise"
@@ -698,47 +949,101 @@ msgid "The calculated sunset time for your location"
 msgstr "VypoÄ?ítaný Ä?as západu slunce ve vaÅ¡em místÄ?."
 
 #: C/gweather.xml:717(para)
-msgid "Sunrise and sunset times are calculated locally from latitude and longitude information stored on your computer. Some conditions, such as refraction of light through the air, are hard to model. Resultantly, the calculated values for sunrise and sunset may be off by up to 10 minutes."
-msgstr "Ä?as východu a západu slunce se vypoÄ?ítává lokálnÄ? z informací o zemÄ?pisné šíÅ?ce a délce uložených ve vaÅ¡em poÄ?ítaÄ?i. NÄ?které podmínky, jako je lom svÄ?tla v atmosféÅ?e, model stÄ?žují. Ve výsledku se může vypoÄ?ítaná hodnota východu a západu liÅ¡it až o 10 minut."
+msgid ""
+"Sunrise and sunset times are calculated locally from latitude and longitude "
+"information stored on your computer. Some conditions, such as refraction of "
+"light through the air, are hard to model. Resultantly, the calculated values "
+"for sunrise and sunset may be off by up to 10 minutes."
+msgstr ""
+"Ä?as východu a západu slunce se vypoÄ?ítává lokálnÄ? z informací o zemÄ?pisné "
+"šíÅ?ce a délce uložených ve vaÅ¡em poÄ?ítaÄ?i. NÄ?které podmínky, jako je lom "
+"svÄ?tla v atmosféÅ?e, model stÄ?žují. Ve výsledku se může vypoÄ?ítaná hodnota "
+"východu a západu lišit až o 10 minut."
 
 #: C/gweather.xml:727(para)
-msgid "The <guilabel>Forecast</guilabel> tabbed section displays a forecast for the location for the immediate future, usually the next five days."
-msgstr "Na kartÄ? <guilabel>PÅ?edpovÄ?Ä?</guilabel> se zobrazuje pÅ?edpovÄ?Ä? poÄ?así na nejbližší dobu, obvykle pÅ?íštích pÄ?t dní."
+msgid ""
+"The <guilabel>Forecast</guilabel> tabbed section displays a forecast for the "
+"location for the immediate future, usually the next five days."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>PÅ?edpovÄ?Ä?</guilabel> se zobrazuje pÅ?edpovÄ?Ä? poÄ?así na "
+"nejbližší dobu, obvykle pÅ?íštích pÄ?t dní."
 
 #: C/gweather.xml:731(para)
-msgid "Forecasts are only available for some locations in the U.S.A, Australia and the United Kingdom."
-msgstr "PÅ?edpovÄ?Ä? poÄ?así je dostupná pouze v nÄ?kterých lokalitách v U.S.A., Austrálii a Spojeném království."
+msgid ""
+"Forecasts are only available for some locations in the U.S.A, Australia and "
+"the United Kingdom."
+msgstr ""
+"PÅ?edpovÄ?Ä? poÄ?así je dostupná pouze v nÄ?kterých lokalitách v U.S.A., "
+"Austrálii a Spojeném království."
 
 #: C/gweather.xml:738(title)
 msgid "Radar Map"
 msgstr "Radarová mapa"
 
 #: C/gweather.xml:739(para)
-msgid "By default, the <guilabel>Radar Map</guilabel> tabbed section is not displayed in the <guilabel>Forecast</guilabel> dialog. <application>Weather Report</application> downloads the radar maps from www.weather.com. If the radar map is not available from www.weather.com, Weather Report displays a question mark. To go to the www.weather.com web site, click on the <guibutton>Visit Weather.com</guibutton> button."
-msgstr "Ve výchozím stavu není karta <guilabel>Radarová mapa</guilabel> v dialogu <guilabel>Podrobnosti</guilabel> zobrazená. <application>Zprávy o poÄ?así</application> stahují radarové mapy z www.weather.com. Pokud není radarová mapa na www.weather.com dostupná, zobrazí se otazník. Na web www.weather.com pÅ?ejdete kliknutím na tlaÄ?ítko <guibutton>NavÅ¡tívit weather.com</guibutton>."
+msgid ""
+"By default, the <guilabel>Radar Map</guilabel> tabbed section is not "
+"displayed in the <guilabel>Forecast</guilabel> dialog. <application>Weather "
+"Report</application> downloads the radar maps from www.weather.com. If the "
+"radar map is not available from www.weather.com, Weather Report displays a "
+"question mark. To go to the www.weather.com web site, click on the "
+"<guibutton>Visit Weather.com</guibutton> button."
+msgstr ""
+"Ve výchozím stavu není karta <guilabel>Radarová mapa</guilabel> v dialogu "
+"<guilabel>Podrobnosti</guilabel> zobrazená. <application>Zprávy o poÄ?así</"
+"application> stahují radarové mapy z www.weather.com. Pokud není radarová "
+"mapa na www.weather.com dostupná, zobrazí se otazník. Na web www.weather.com "
+"pÅ?ejdete kliknutím na tlaÄ?ítko <guibutton>NavÅ¡tívit weather.com</guibutton>."
 
 #: C/gweather.xml:748(para)
-msgid "Go to the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog by selecting <guilabel>Preferences</guilabel> in the right-click menu."
-msgstr "JdÄ?te na dialog <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel> pomocí <guilabel>Volby</guilabel> v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlaÄ?ítkem."
+msgid ""
+"Go to the <guilabel>Weather Preferences</guilabel> dialog by selecting "
+"<guilabel>Preferences</guilabel> in the right-click menu."
+msgstr ""
+"JdÄ?te na dialog <guilabel>Volby zpráv o poÄ?así</guilabel> pomocí "
+"<guilabel>Volby</guilabel> v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlaÄ?ítkem."
 
 #: C/gweather.xml:749(para)
-msgid "In the <guilabel>General</guilabel> tab, select the <guilabel>Enable radar map</guilabel> option."
-msgstr "Na kartÄ? <guilabel>Obecné</guilabel> vyberte <guilabel>Povolit radarovou mapu</guilabel>."
+msgid ""
+"In the <guilabel>General</guilabel> tab, select the <guilabel>Enable radar "
+"map</guilabel> option."
+msgstr ""
+"Na kartÄ? <guilabel>Obecné</guilabel> vyberte <guilabel>Povolit radarovou "
+"mapu</guilabel>."
 
 #: C/gweather.xml:750(para)
-msgid "By default, <application>Weather Report</application> downloads the radar maps from www.weather.com. Select the <guilabel>Use custom address for radar map</guilabel> option to display radar maps from an alternative Internet address. You must type the address in the <guilabel>Address</guilabel> text box."
-msgstr "StandardnÄ? stahují <application>Zprávy o poÄ?así</application> radarové mapy z www.weather.com. Pokud chcete zobrazovat radarové mapy z jiných alternativních Internetových adres, zvolte <guilabel>Použít vlastní adresu pro radarovou mapu</guilabel>. Adresu musíte zadat do textového pole <guilabel>Adresa</guilabel>."
+msgid ""
+"By default, <application>Weather Report</application> downloads the radar "
+"maps from www.weather.com. Select the <guilabel>Use custom address for radar "
+"map</guilabel> option to display radar maps from an alternative Internet "
+"address. You must type the address in the <guilabel>Address</guilabel> text "
+"box."
+msgstr ""
+"StandardnÄ? stahují <application>Zprávy o poÄ?así</application> radarové mapy "
+"z www.weather.com. Pokud chcete zobrazovat radarové mapy z jiných "
+"alternativních Internetových adres, zvolte <guilabel>Použít vlastní adresu "
+"pro radarovou mapu</guilabel>. Adresu musíte zadat do textového pole "
+"<guilabel>Adresa</guilabel>."
 
 #: C/gweather.xml:746(para)
 msgid "To enable the radar map, perform the following steps: <placeholder-1/>"
-msgstr "Pokud chcete povolit radarovou mapu, proveÄ?te následující kroky: <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"Pokud chcete povolit radarovou mapu, proveÄ?te následující kroky: "
+"<placeholder-1/>"
 
 #: C/gweather.xml:753(para)
-msgid "Most locations do not define a default radar map, especially outside of the U.S.A. Many locations will require you to specify a custom URL, if you wish to have a radar map."
-msgstr "VÄ?tÅ¡ina míst nemá nastavenou výchozí radarovou mapu, zvláštÄ? mimo U.S.A. Tato místa vyžadují zadat vlastní URL, pokud chcete, aby vám radarová mapa fungovala."
+msgid ""
+"Most locations do not define a default radar map, especially outside of the "
+"U.S.A. Many locations will require you to specify a custom URL, if you wish "
+"to have a radar map."
+msgstr ""
+"VÄ?tÅ¡ina míst nemá nastavenou výchozí radarovou mapu, zvláštÄ? mimo U.S.A. "
+"Tato místa vyžadují zadat vlastní URL, pokud chcete, aby vám radarová mapa "
+"fungovala."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: C/gweather.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
-
+msgstr ""
+"Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.\n"
+"Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009."
diff --git a/stickynotes/docs/Makefile.am b/stickynotes/docs/Makefile.am
index 1a7a30c..49666df 100644
--- a/stickynotes/docs/Makefile.am
+++ b/stickynotes/docs/Makefile.am
@@ -10,4 +10,4 @@ DOC_FIGURES = figures/stickynote-right-menu-lock.png \
 		figures/stickynotes-note-prefs.png \
 		figures/stickynotes-prefs.png
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fi fr ko oc pa pt_BR ru sv uk zh_CN
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fi fr ko oc pa pt_BR ru sv uk zh_CN
diff --git a/stickynotes/docs/cs/cs.po b/stickynotes/docs/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..2cd6496
--- /dev/null
+++ b/stickynotes/docs/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,522 @@
+# Czech translation of stickynotes help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-applets.
+# This file is distributed under the same license as the stickynotes help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-23 11:34+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/stickynotes_applet.xml:183(None)
+msgid "@@image: 'figures/stickynotes_applet.png'; md5=9c1c425752e613ff9e1523aac27a7282"
+msgstr "@@image: 'figures/stickynotes_applet.png'; md5=9825388e61bfe7ec2472dab5d9df8a58"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/stickynotes_applet.xml:222(None)
+msgid "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-new.png'; md5=5b53056bfdc7a8ffa5dc8013116d2b9f"
+msgstr "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-new.png'; md5=c57b8304f5feeff5ee6099ac3a2c69bf"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/stickynotes_applet.xml:247(None)
+msgid "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-lock.png'; md5=d304b4412e3ad7e2b9590e816a25f24e"
+msgstr "@@image: 'figures/stickynote-right-menu-lock.png'; md5=04bcd1336de69c7b98d2cfaa5cc40b07"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/stickynotes_applet.xml:314(None)
+msgid "@@image: 'figures/stickynotes-prefs.png'; md5=0263f6ed6b0242d2d24a45b5d403e007"
+msgstr "@@image: 'figures/stickynotes-prefs.png'; md5=d398f5fcaf0f860a3f8bb60ff772d2c6"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/stickynotes_applet.xml:419(None)
+msgid "@@image: 'figures/stickynotes-note-prefs.png'; md5=e2214cbb04d62d60ea0385a5dfa1630c"
+msgstr "@@image: 'figures/stickynotes-note-prefs.png'; md5=ba919d1276949f3b752dbe7bc7cf047e"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:20(title)
+msgid "Sticky Notes Manual"
+msgstr "Návod k appletu Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:22(para)
+msgid "Sticky Notes enables you to create, view, and manage sticky notes on your desktop."
+msgstr "Lepicí poznámky vám dovolí vytváÅ?et, prohlížet a spravovat lepicí poznámky na vaší pracovní ploÅ¡e."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:27(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:28(holder)
+#: C/stickynotes_applet.xml:110(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:117(para)
+msgid "Davyd Madeley"
+msgstr "Davyd Madeley"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:31(year)
+#: C/stickynotes_applet.xml:35(year)
+#: C/stickynotes_applet.xml:40(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:32(holder)
+msgid "Shaun McCance"
+msgstr "Shaun McCance"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:36(holder)
+#: C/stickynotes_applet.xml:124(para)
+msgid "Angela Boyle"
+msgstr "Angela Boyle"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:39(year)
+#: C/stickynotes_applet.xml:44(year)
+msgid "2003"
+msgstr "2003"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:41(holder)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:45(holder)
+msgid "Loban A Rahman"
+msgstr "Loban A Rahman"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:56(publishername)
+#: C/stickynotes_applet.xml:66(orgname)
+#: C/stickynotes_applet.xml:125(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:133(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:141(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:149(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:63(firstname)
+msgid "Shaun"
+msgstr "Shaun"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:64(surname)
+msgid "McCance"
+msgstr "McCance"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:67(email)
+msgid "shaunm gnome org"
+msgstr "shaunm gnome org"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:71(firstname)
+msgid "Angela"
+msgstr "Angela"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:72(surname)
+msgid "Boyle"
+msgstr "Boyle"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:74(email)
+msgid "aboyle aboyle com"
+msgstr "aboyle aboyle com"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:78(firstname)
+msgid "Loban"
+msgstr "Loban"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:79(surname)
+msgid "Rahman"
+msgstr "Rahman"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:81(email)
+msgid "loban earthling net"
+msgstr "loban earthling net"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:85(firstname)
+msgid "Davyd"
+msgstr "Davyd"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:85(surname)
+msgid "Madeley"
+msgstr "Madeley"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:87(orgname)
+msgid "GNOME Project"
+msgstr "Projekt GNOME"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:88(email)
+msgid "davyd madeley id au"
+msgstr "davyd madeley id au"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:107(revnumber)
+msgid "Version 2.12"
+msgstr "Verze 2.12"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:108(date)
+msgid "September 2005"
+msgstr "ZáÅ?í 2005"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:114(revnumber)
+msgid "Version 2.10"
+msgstr "Verze 2.10"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:115(date)
+msgid "March 2005"
+msgstr "BÅ?ezen 2005"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:121(revnumber)
+msgid "Version 2.8"
+msgstr "Verze 2.8"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:122(date)
+msgid "September 2004"
+msgstr "ZáÅ?í 2004"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:129(revnumber)
+msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.3"
+msgstr "Návod V2.3 k appletu Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:130(date)
+msgid "February 2004"
+msgstr "Ã?nor 2004"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:132(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:140(para)
+#: C/stickynotes_applet.xml:148(para)
+msgid "Sun GNOME Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým Sun GNOME"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:137(revnumber)
+msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.2"
+msgstr "Návod V2.2 k appletu Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:138(date)
+msgid "November 2003"
+msgstr "Listopad 2003"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:145(revnumber)
+msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.1"
+msgstr "Návod V2.1 k appletu Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:146(date)
+msgid "August 2003"
+msgstr "Srpen 2003"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:153(revnumber)
+msgid "Sticky Notes Applet Manual V2.0"
+msgstr "Návod V2.0 k appletu Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:154(date)
+msgid "May 2003"
+msgstr "KvÄ?ten 2003"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:156(para)
+msgid "Loban A Rahman <email>loban earthling net</email>"
+msgstr "Loban A Rahman <email>loban earthling net</email>"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:163(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Sticky Notes."
+msgstr "Tento návod popisuje Lepicí poznámky verze 2.12"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:166(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:167(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Sticky Notes</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se appletu <application>Lepicí poznámky</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:173(primary)
+#: C/stickynotes_applet.xml:179(title)
+msgid "Sticky Notes"
+msgstr "Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:177(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:185(phrase)
+msgid "Shows Sticky Notes"
+msgstr "Zobrazuje Lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:190(para)
+msgid "The <application>Sticky Notes</application> panel application enables you to create, view, and manage sticky notes on your desktop. You can edit the title, contents, dimensions, and style of sticky notes. When the panel is restarted, for example when you log out and log in again, all sticky notes are saved and reopened in the same position with the same dimensions and style."
+msgstr "Applet <application>Lepicí poznámky</application> umožÅ?uje vytváÅ?et, prohlížet a spravovat lepicí poznámky na vaší pracovní ploÅ¡e. Můžete upravovat název, obsah, rozmÄ?ry a styl lepicí poznámky. PÅ?i každém restartu panelu, napÅ?íklad pÅ?i vaÅ¡em odhlášení a pÅ?ihlášení, se vÅ¡echny poznámky uloží a opÄ?tovnÄ? otevÅ?ou na stejných místech a se stejnými rozmÄ?ry a stylem."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:198(para)
+msgid "To add <application>Sticky Notes</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Sticky Notes</application> in the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
+msgstr "Na panel <application>Lepicí poznámky</application> pÅ?idáte tak, že na nÄ?j kliknete pravým tlaÄ?ítkem a zvolíte <guimenuitem>PÅ?idat na panel</guimenuitem>. V dialogu <application>PÅ?idat na panel</application> vyberete <application>Lepicí poznámky</application> a kliknete na <guibutton>OK</guibutton>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:206(title)
+msgid "Using Sticky Notes"
+msgstr "Používání lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:209(title)
+msgid "Showing and Hiding Sticky Notes"
+msgstr "Zobrazení a skrytí lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:210(para)
+msgid "To hide all your notes, either click on the desktop, or right-click the <application>Sticky Notes</application> applet and choose <guimenuitem>Hide Notes</guimenuitem>."
+msgstr "VÅ¡echny poznámky skryjete tak, že jednoduÅ¡e kliknete na applet <application>Lepicí poznámky</application> nebo na nÄ?j kliknete pravým tlaÄ?ítkem a zvolíte <guimenuitem>Skrýt poznámky</guimenuitem>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:212(para)
+msgid "To show all your notes, click the <application>Sticky Notes</application> applet."
+msgstr "Pokud chcete vÅ¡echny poznámky zobrazit, kliknÄ?te na applet <application>Lepicí poznámky</application>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:216(title)
+msgid "Creating a Sticky Note"
+msgstr "VytváÅ?ení lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:218(title)
+#: C/stickynotes_applet.xml:224(phrase)
+msgid "creating a new sticky note"
+msgstr "VytváÅ?ení nové lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:228(para)
+msgid "You can create a sticky note by right-clicking on the sticky note icon and selecting <guilabel>New Note</guilabel>, or by double-clicking the applet."
+msgstr "Lepicí poznámku můžete vytvoÅ?it kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na applet a volbou <guilabel>Nová poznámka</guilabel> nebo pÅ?ímo dvojitým kliknutím na applet."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:230(para)
+msgid "Creating a note causes all hidden notes to be shown."
+msgstr "PÅ?i vytváÅ?ení nové poznámky se ostatní skryté poznámky zobrazí."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:234(title)
+msgid "Locking and Unlocking Sticky Notes"
+msgstr "Zamykání a odemykání lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:235(para)
+msgid "You can lock or unlock all sticky notes at the same time, or you can lock or unlock individual sticky notes. Locking a sticky note prevents you from accidentally changing the contents of the note."
+msgstr "Můžete uzamknout nebo odemknout vÅ¡echny poznámky naráz a nebo si zamknout nebo odemknout jednotlivé poznámky. Zamknutí lepicí poznámku chrání pÅ?ed nechtÄ?nými zmÄ?nami obsahu."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:240(phrase)
+msgid "To Lock or Unlock All Sticky Notes"
+msgstr "Zamknutí nebo odemknutí všech lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:243(title)
+#: C/stickynotes_applet.xml:249(phrase)
+msgid "Right Clicking on the Icon"
+msgstr "Kliknutí pravým tlaÄ?ítkem na ikonu"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:253(para)
+msgid "To lock all sticky notes so that the notes cannot be edited, choose <guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu so that there is a check mark next to it. To unlock all sticky notes, choose <guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu again so that there is not a check mark next to it."
+msgstr "Pokud chcete zamknout vÅ¡echny poznámky, aby neÅ¡ly upravovat, zvolte <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem> v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na appletu. Volba se oznaÄ?í zaÅ¡krtnutím. Pro odemknutí zvolte v nabídce vyvolané pravým tlaÄ?ítkem na appletu znovu <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem> a zaÅ¡krtnutí zmizí."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:259(para)
+msgid "Note that all panel applications have the <guimenuitem>Lock to Panel</guimenuitem> item in the right-click menu, which locks the position of the panel application on the panel. Do not confuse this with the <guimenuitem>Lock Notes</guimenuitem> item."
+msgstr "VÅ¡imnÄ?te si, že vÅ¡echny aplikace na panelu mají v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlaÄ?ítkem položku <guimenuitem>Zamknout v panelu</guimenuitem>. Ta zabraÅ?uje posouvání ikony po panelu a dávejte pozor, abyste si ji nepletli s výše zmínÄ?nou položkou <guimenuitem>Zamknout poznámky</guimenuitem>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:268(phrase)
+msgid "To Lock or Unlock Individual Sticky Notes"
+msgstr "Zamknutí nebo odemknutí jednotlivé lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:269(para)
+msgid "To lock an individual sticky note, right-click on the title of the note, then choose <guimenuitem>Lock Note</guimenuitem> from the popup menu. To unlock an individual note, right-click on the title of the note, then choose <guimenuitem>Lock Note</guimenuitem> from the popup menu again. You can also toggle the lock/unlock state of a sticky note by clicking the lock button in the top left corner of the sticky note."
+msgstr "Pokud chcete zamknout jednu samostatnou poznámku, tak kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na její popisek a z vyskakovací nabídky zvolte <guimenuitem>Zamknout poznámku</guimenuitem>. Zpátky ji odemknete opÄ?tovnou volbou <guimenuitem>Zamknout poznámku</guimenuitem> ve vyskakovací nabídce. Zamknutí/odemknutí lepicí poznámky můžete pÅ?epínat i kliknutím na tlaÄ?ítko zámku v levém horním rohu oné lepicí poznámky."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:282(title)
+msgid "Deleting Sticky Notes"
+msgstr "Mazání lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:283(para)
+msgid "You can delete all sticky notes at the same time, or you can delete individual sticky notes."
+msgstr "Můžete smazat všechny poznámky naráz a nebo si je mazat po jedné."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:287(term)
+msgid "To Delete All Sticky Notes"
+msgstr "Smazání všech lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:288(para)
+msgid "To delete all sticky notes, choose <guimenuitem>Delete Notes</guimenuitem> from the icon right-click menu. A confirmation dialog will appear; click on the <guibutton>Delete All</guibutton> button to confirm the deletion."
+msgstr "VÅ¡echny lepicí poznámky smažete výbÄ?rem <guimenuitem>Smazat poznámky</guimenuitem> v nabídce vyvolané pravým tlaÄ?ítkem na appletu. Objeví se potvrzovací dialog, kliknutím na tlaÄ?ítko <guibutton>Smazat vÅ¡e</guibutton> smazání potvrdíte."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:294(term)
+msgid "To Delete Individual Sticky Notes"
+msgstr "Smazání jedné lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:295(para)
+msgid "To delete an individual sticky note, right-click on the title of the note, then choose <guimenuitem>Delete Note</guimenuitem> from the popup menu. You can also delete a sticky note by clicking the <guibutton>x</guibutton> in the top right corner."
+msgstr "Pokud chcete smazat jednu samostatnou lepicí poznámku, tak kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na její popisek a ve vyskakovací nabídce zvolte <guimenuitem>Smazat poznámku</guimenuitem>. Můžete také ke smazání použít kliknutí na <guibutton>x</guibutton> v pravém horním rohu lepicí poznámky."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:307(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:310(title)
+msgid "Sticky Notes Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:316(phrase)
+msgid "Shows Sticky Notes preferences"
+msgstr "Zobrazuje PÅ?edvolby lepicích poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:322(title)
+msgid "Adjusting Size"
+msgstr "PÅ?izpůsobení velikosti"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:323(para)
+msgid "To configure the default size for all sticky notes, right-click on the sticky notes icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
+msgstr "K nastavení výchozích rozmÄ?rů vÅ¡ech lepicích poznámek se dostanete kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na applet a výbÄ?rem <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu> ve vyskakovací nabídce. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:328(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "ŠíÅ?ka"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:329(para)
+msgid "Use this spin box to specify the default width of new sticky notes, in pixels."
+msgstr "Použijte Ä?íselné pole k urÄ?ení výchozí šíÅ?ky nové poznámky v pixelech."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:333(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "Výška"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:334(para)
+msgid "Use this spin box to specify the default height of new sticky notes, in pixels."
+msgstr "Použijte Ä?íselné pole k urÄ?ení výchozí výšky nové poznámky v pixelech."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:341(title)
+msgid "Changing Color and Font"
+msgstr "ZmÄ?na barvy a písma"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:342(para)
+msgid "To configure the color and font for all sticky notes, right-click on the icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
+msgstr "Pokud chcete nastavit barvy a písmo pro vÅ¡echny lepicí poznámky, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte ve vyskakovací nabídce <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu>. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:348(guilabel)
+#: C/stickynotes_applet.xml:444(guilabel)
+msgid "Font Color"
+msgstr "Barva písma"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:350(para)
+msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the default font color for stickynotes."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte výchozí barvu písma pro lepicí poznámky pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:355(para)
+msgid "If you have selected, <guilabel>Use color from the system theme</guilabel>, then the current theme colors will be used and you will not be able to select new defaults."
+msgstr "Pokud máte vybráno <guilabel>Používat barvu ze systémového motivu</guilabel>, pak se použijí barvy souÄ?asného motivu a nastavení výchozích barev bude nepÅ?ístupné."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:363(guilabel)
+#: C/stickynotes_applet.xml:452(guilabel)
+msgid "Note Color"
+msgstr "Barva poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:365(para)
+msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the default base color for sticky notes."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte výchozí základní barvu lepicích poznámek pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:368(para)
+msgid "If you have selected, <guilabel>Use color from the system theme</guilabel>, then the current theme colors will be used and you will not able to select new defaults."
+msgstr "Pokud máte vybráno <guilabel>Používat barvu ze systémového motivu</guilabel>, pak se použijí barvy souÄ?asného motivu a nastavení výchozích barev bude nepÅ?ístupné."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:375(guilabel)
+#: C/stickynotes_applet.xml:465(guilabel)
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:377(para)
+msgid "Click on the font selector button to display the font selector dialog. On the font selector dialog, use the list boxes to choose the default font for sticky notes."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma a objeví se dialog na výbÄ?r písma. V tomto dialogu použijte seznamy k výbÄ?ru výchozího písma, které chcete pro lepicí poznámky."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:380(para)
+msgid "If you have selected, <guilabel>Use font from the system theme</guilabel>, then the current Application Font set in Font Preferences will be used and you will not be able to select new defaults."
+msgstr "Pokud máte vybráno <guilabel>Používat písmo ze systémového motivu</guilabel>, pak se použije Písmo aplikací z voleb písma a nastavení výchozího písma bude nepÅ?ístupné."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:391(title)
+msgid "Customizing Behavior"
+msgstr "PÅ?izpůsobení chování"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:392(para)
+msgid "To customize the behavior of <application>Sticky Notes</application>, right-click on the icon, then choose <guimenu>Preferences</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Notes Preferences</application> dialog is displayed."
+msgstr "Pokud si chcete pÅ?izpůsobit chování <application>Lepicích poznámek</application>, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a vyberte ve vyskakovací nabídce <guimenu>PÅ?edvolby</guimenu>. Objeví se dialog <application>PÅ?edvolby lepicích poznámek</application>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:396(para)
+msgid "To specify that sticky notes are visible on all workspaces on the desktop, select <guilabel>Put notes on all workspaces</guilabel> in the <guilabel>Sticky Notes Preferences</guilabel> dialog. If you are using multiple workspaces, this will cause all sticky notes to be visible on all workspaces."
+msgstr "Jestliže chcete, aby byly lepicí poznámky vidÄ?t na vÅ¡ech pracovních plochách, pak v dialogu <guilabel>PÅ?edvolby lepicích poznámek</guilabel> vyberte <guilabel>Umístit poznámky na vÅ¡echny pracovní plochy</guilabel>. V pÅ?ípadÄ?, že používáte více pracovních ploch, to způsobí zobrazení vÅ¡ech lepicích poznámek na vÅ¡ech pracovních plochách."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:402(para)
+msgid "The option, <guilabel>Force default color and font on notes</guilabel>, will force all sticky notes on your desktop to use the color and font settings specified in the <guilabel>Default Note Properties</guilabel> above (see <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>)."
+msgstr "Volba <guilabel>Používat vždy výchozí barvu a písmo u poznámek</guilabel> vynutí u všech lepicích poznámek na vaší pracovní ploše použití stejné barvy barvy a písma, zadaných ve <guilabel>Výchozí vlastnosti poznámky</guilabel>, jak je uvedeno výše (<xref linkend=\"stickynotes-color\"/>)."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:413(title)
+msgid "Customizing Individual Notes"
+msgstr "PÅ?izpůsobení jednotlivých poznámek"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:415(title)
+msgid "Sticky Note Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:421(phrase)
+msgid "a Sticky Note's preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby lepicí poznámky"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:425(para)
+msgid "You can customize the look of each individual sticky note. This can be useful for visually distinguishing different types of notes quickly. To configure the settings for an individual sticky note, right-click on the note's title, then choose <guimenu>Properties</guimenu> from the popup menu. The <application>Sticky Note Properties</application> dialog is displayed."
+msgstr "Můžete si pÅ?izpůsobit vzhled u každé poznámky zvlášť. To je výhodné na rychlé vizuální odliÅ¡ení různých typů poznámek. Nastavení jednotlivé lepicí poznámky se vyvolá kliknutím pravým tlaÄ?ítkem na popisku poznámky a následným výbÄ?rem <guimenu>Vlastnosti</guimenu> ve vyskakovací nabídce. Zobrazí se dialog <application>Vlastnosti lepicí poznámky</application>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:433(guilabel)
+msgid "Title"
+msgstr "Název"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:434(para)
+msgid "Use this text box to specify the title of the sticky note."
+msgstr "Do tohoto textového pole zadejte popisek lepící poznámky."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:438(guilabel)
+msgid "Use default color"
+msgstr "Používat výchozí barvu"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:439(para)
+msgid "Select this option to use the default base color for this sticky note. For information on setting the default base color, see <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
+msgstr "Vyberte si tuto volbu, pokud chcete pro poznámku použít výchozí základní barvu. Informace o tom, jak nastavit výchozí barvu, podává <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:446(para)
+msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the font color for this sticky note."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte barvu písma pro lepicí poznámku pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:453(para)
+msgid "Click on the color selector button to display the color selector dialog. On the color selector dialog, use the color wheel or spin boxes to choose the base color for this sticky note."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy a objeví se dialog na výbÄ?r barvy. V tomto dialogu nastavte barvu lepicí poznámky pomocí barevného kruhu nebo pÅ?ímo Ä?íselnÄ? v barevném modelu."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:459(guilabel)
+msgid "Use default font"
+msgstr "Používat výchozí písmo"
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:460(para)
+msgid "Select this option to use the default font for this sticky note. For information on setting the default font, see <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
+msgstr "Vyberte si tuto volbu, pokud chcete pro poznámku použít výchozí písmo. Informace o tom, jak nastavit výchozí písmo, podává <xref linkend=\"stickynotes-color\"/>."
+
+#: C/stickynotes_applet.xml:466(para)
+msgid "Click on the font selector button to display the font selector dialog. On the font selector dialog, use the list boxes to choose the font for this sticky note."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r písma a objeví se dialog na výbÄ?r písma. V tomto dialogu použijte seznamy k výbÄ?ru písma, které chcete pro tuto lepicí poznámku."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/stickynotes_applet.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/stickynotes/docs/cs/figures/stickynote-right-menu-lock.png b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynote-right-menu-lock.png
new file mode 100644
index 0000000..a1dcace
Binary files /dev/null and b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynote-right-menu-lock.png differ
diff --git a/stickynotes/docs/cs/figures/stickynote-right-menu-new.png b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynote-right-menu-new.png
new file mode 100644
index 0000000..3874647
Binary files /dev/null and b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynote-right-menu-new.png differ
diff --git a/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-note-prefs.png b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-note-prefs.png
new file mode 100644
index 0000000..cd85149
Binary files /dev/null and b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-note-prefs.png differ
diff --git a/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-prefs.png b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-prefs.png
new file mode 100644
index 0000000..018aac6
Binary files /dev/null and b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes-prefs.png differ
diff --git a/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes_applet.png b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes_applet.png
new file mode 100644
index 0000000..2ad898d
Binary files /dev/null and b/stickynotes/docs/cs/figures/stickynotes_applet.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]