[gnome-games/gnome-2-26] Added & fixed Czech help translation for various games by Marek Cernockycommit 17a211029ed6ee858631a8ea3474e473bb2f5d1a
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Sun Jun 28 21:39:53 2009 +0200

  Added & fixed Czech help translation for various games by Marek Cernocky
  
  Added Czech help translation for gnect, gnibbles, gnotravex, gnotski,
  iagno, mahjongg, gnome-sudoku, and same-gnome. Fixed Czech help
  translation for glines, gnometris, and gnomine.
  
  Reviewed by: Lucas Lommer and Petr Kovar.

 glines/help/cs/cs.po                | 452 ++++++++++---
 gnect/help/Makefile.am               |  2 +-
 gnect/help/cs/cs.po                | 453 +++++++++++++
 gnect/help/cs/figures/mainwindow.png        | Bin 0 -> 39011 bytes
 gnibbles/help/Makefile.am             |  2 +-
 gnibbles/help/cs/cs.po               | 504 ++++++++++++++
 gnibbles/help/cs/figures/connect.png        | Bin 0 -> 39407 bytes
 gnibbles/help/cs/figures/game.png         | Bin 0 -> 36161 bytes
 gnibbles/help/cs/figures/intro.png         | Bin 0 -> 89911 bytes
 gnibbles/help/cs/figures/playing.png        | Bin 0 -> 24313 bytes
 gnibbles/help/cs/figures/tables.png        | Bin 0 -> 65382 bytes
 gnibbles/help/cs/figures/worm_op.png        | Bin 0 -> 28396 bytes
 gnome-sudoku/help/Makefile.am           |  2 +-
 gnome-sudoku/help/cs/cs.po             | 567 ++++++++++++++++
 gnome-sudoku/help/cs/figures/Print_Sudokus.png   | Bin 0 -> 35149 bytes
 gnome-sudoku/help/cs/figures/always_show_hint.png | Bin 0 -> 64681 bytes
 gnome-sudoku/help/cs/figures/highlighting.png   | Bin 0 -> 49426 bytes
 gnome-sudoku/help/cs/figures/resuming.png     | Bin 0 -> 48630 bytes
 gnome-sudoku/help/cs/figures/starting.png     | Bin 0 -> 23708 bytes
 gnometris/help/cs/cs.po              |  77 +--
 gnomine/help/cs/cs.po               | 713 ++++++++++++++++----
 gnotravex/help/Makefile.am             |  2 +-
 gnotravex/help/cs/cs.po              | 222 ++++++
 gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_game.png    | Bin 0 -> 26433 bytes
 gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_mainwindow.png | Bin 0 -> 26757 bytes
 gnotski/help/Makefile.am              |  2 +-
 gnotski/help/cs/cs.po               | 309 +++++++++
 gnotski/help/cs/figures/gnotski_start_window.png  | Bin 0 -> 15742 bytes
 gnotski/help/cs/figures/gnotski_win.png      | Bin 0 -> 16925 bytes
 iagno/help/Makefile.am               |  2 +-
 iagno/help/cs/cs.po                | 527 +++++++++++++++
 iagno/help/cs/figures/ANIMATION.png        | Bin 0 -> 23931 bytes
 iagno/help/cs/figures/BLOCK.png          | Bin 0 -> 24449 bytes
 iagno/help/cs/figures/FIRST.png          | Bin 0 -> 21117 bytes
 iagno/help/cs/figures/PLAYER.png          | Bin 0 -> 21612 bytes
 iagno/help/cs/figures/START.png          | Bin 0 -> 21181 bytes
 mahjongg/help/Makefile.am             |  2 +-
 mahjongg/help/cs/cs.po               | 439 ++++++++++++
 mahjongg/help/cs/figures/mahjongg.png       | Bin 0 -> 92897 bytes
 mahjongg/help/cs/figures/no-move.png        | Bin 0 -> 14634 bytes
 mahjongg/help/cs/figures/preferences.png      | Bin 0 -> 20018 bytes
 mahjongg/help/cs/figures/toolbar.png        | Bin 0 -> 8494 bytes
 same-gnome/help/Makefile.am            |  2 +-
 same-gnome/help/cs/cs.po              | 349 ++++++++++
 same-gnome/help/cs/figures/start-up.png      | Bin 0 -> 67145 bytes
 45 files changed, 4366 insertions(+), 262 deletions(-)
---
diff --git a/glines/help/cs/cs.po b/glines/help/cs/cs.po
index 007f510..ea67404 100644
--- a/glines/help/cs/cs.po
+++ b/glines/help/cs/cs.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-12 14:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-20 15:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 19:42+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,28 +17,42 @@ msgstr ""
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/glines.xml:188(None)
-msgid "@@image: 'figures/glines-startgame.png'; md5=e6e58f72dc4802d89a45a7726f4c7fd7"
-msgstr "@@image: 'figures/glines-startgame.png'; md5=a9f6c5809187a0459f9d2a44bc33fbc8"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/glines-startgame.png'; md5=e6e58f72dc4802d89a45a7726f4c7fd7"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/glines-startgame.png'; md5=a9f6c5809187a0459f9d2a44bc33fbc8"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/glines.xml:207(None)
-msgid "@@image: 'figures/glines-gameover.png'; md5=949d09a01ee02944bf3f278ce1ebc2ba"
-msgstr "@@image: 'figures/glines-gameover.png'; md5=ba1ebd43016548d425386858e7f719fc"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/glines-gameover.png'; md5=949d09a01ee02944bf3f278ce1ebc2ba"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/glines-gameover.png'; md5=ba1ebd43016548d425386858e7f719fc"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/glines.xml:327(None)
-msgid "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=745336aefd6ade740f6064bdf4121379"
-msgstr "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=c9f901ce1394cfeb315b682b3576414a"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/preferences.png'; md5=745336aefd6ade740f6064bdf4121379"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/preferences.png'; md5=c9f901ce1394cfeb315b682b3576414a"
 
 #: C/glines.xml:32(title)
 msgid "<application>Five or More</application> Manual"
-msgstr "Návod ke hÅ?e <application>PÄ?t nebo víc</application>"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>PÄ?t nebo víc</application>"
 
 #: C/glines.xml:34(para)
-msgid "To play Five or More one must align colored pieces as the board gets filled with randomly placed pieces. When five or more pieces of the same color get lined up, they disappear. The game ends when the board gets filled up all the way."
-msgstr "Hra PÄ?t nebo víc se hraje tak, že musíte uspoÅ?ádávat barevné kameny, které se na hrací desce objevují na náhodných místech. Pokud dostanete pÄ?t stejných barev do jedné Å?ady, tak Å?ada zmizí. V okamžiku, kdy se celá hrací deska zaplní kameny, hra konÄ?í."
+msgid ""
+"To play Five or More one must align colored pieces as the board gets filled "
+"with randomly placed pieces. When five or more pieces of the same color get "
+"lined up, they disappear. The game ends when the board gets filled up all "
+"the way."
+msgstr ""
+"Hra PÄ?t nebo víc se hraje tak, že musíte uspoÅ?ádávat barevné kameny, které "
+"se na hrací desce objevují na náhodných místech. Pokud dostanete pÄ?t "
+"stejných barev do jedné Å?ady, tak Å?ada zmizí. V okamžiku, kdy se celá hrací "
+"deska zaplní kameny, hra konÄ?í."
 
 #: C/glines.xml:43(year)
 msgid "2000-2002"
@@ -48,35 +62,109 @@ msgstr "2000-2002"
 msgid "Emese Kovács"
 msgstr "Emese Kovács"
 
-#: C/glines.xml:59(publishername)
-#: C/glines.xml:72(orgname)
+#: C/glines.xml:59(publishername) C/glines.xml:72(orgname)
 #: C/glines.xml:98(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
 #: C/glines.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/glines.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/glines.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/glines.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/glines.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/glines.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/glines.xml:69(firstname)
 msgid "Emese"
@@ -92,7 +180,7 @@ msgstr "emese gnome hu"
 
 #: C/glines.xml:92(revnumber)
 msgid "Five or More Manual V2.8"
-msgstr "Návod V2.8 ke hÅ?e PÄ?t nebo víc"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.8 ke hÅ?e PÄ?t nebo víc"
 
 #: C/glines.xml:93(date)
 msgid "September 2004"
@@ -104,15 +192,23 @@ msgstr "Emese Kovács <email>emese gnome hu</email>"
 
 #: C/glines.xml:103(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.12 of Five or More."
-msgstr "Tento návod popisuje PÄ?t nebo víc verze 2.12."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje PÄ?t nebo víc verze 2.12."
 
 #: C/glines.xml:110(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/glines.xml:111(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Five or More</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se aplikace <application>PÄ?t nebo víc</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Five or "
+"More</application> application or this manual, follow the directions in the "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
+"ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci "
+"<application>PÄ?t nebo víc</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle "
+"instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
+"\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
 
 #: C/glines.xml:121(primary)
 msgid "Five or More"
@@ -123,32 +219,80 @@ msgid "Introduction"
 msgstr "Ã?vod"
 
 #: C/glines.xml:130(para)
-msgid "<application>Five or More</application>, is the Gnome port of the once popular Windows game called <application>Color Lines</application> The game's objective is to align as often as possible five or more objects of the same color and shape causing them to disappear. Play as long as possible, and be #1 in the High Scores."
-msgstr "<application>PÄ?t nebo víc</application> je do Gnome pÅ?enesená populární hra původem z Windows nazývaná <application>Color Lines</application>. Základem hry je seÅ?adit co nejÄ?astÄ?ji pÄ?t nebo více kamenů stejné barvy a tvaru, což způsobí, že zmizí. Hrajte, dokud je na hrací ploÅ¡e místo, a staÅ?te se â??number oneâ?? v nejlepších skóre."
+msgid ""
+"<application>Five or More</application>, is the Gnome port of the once "
+"popular Windows game called <application>Color Lines</application> The "
+"game's objective is to align as often as possible five or more objects of "
+"the same color and shape causing them to disappear. Play as long as "
+"possible, and be #1 in the High Scores."
+msgstr ""
+"<application>PÄ?t nebo víc</application> je do Gnome pÅ?enesená populární hra "
+"původem z Windows nazývaná <application>Color Lines</application>. Základem "
+"hry je seÅ?adit co nejÄ?astÄ?ji pÄ?t nebo více kamenů stejné barvy a tvaru, což "
+"způsobí, že zmizí. Hrajte, dokud je na hrací ploÅ¡e místo, a staÅ?te se "
+"â??number oneâ?? v nejlepších skóre."
 
 #: C/glines.xml:139(para)
-msgid "To run <application>Five or More</application>, select <guimenuitem>Five or More</guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the <guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>glines</command> on the command line."
-msgstr "Hru <application>PÄ?t nebo víc</application> spustíte volbou <guimenuitem>PÄ?t nebo víc</guimenuitem> z podnabídky <guisubmenu>Hry</guisubmenu> v <guimenu>Hlavním menu</guimenu> nebo zadáním <command>glines</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku."
+msgid ""
+"To run <application>Five or More</application>, select <guimenuitem>Five or "
+"More</guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the "
+"<guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>glines</command> on the "
+"command line."
+msgstr ""
+"Hru <application>PÄ?t nebo víc</application> spustíte volbou <guimenuitem>PÄ?t "
+"nebo víc</guimenuitem> z podnabídky <guisubmenu>Hry</guisubmenu> v "
+"<guimenu>Hlavním menu</guimenu> nebo zadáním <command>glines</command> v "
+"pÅ?íkazovém Å?ádku."
 
 #: C/glines.xml:147(para)
-msgid "<application>Five or More</application> is included in the <filename>GNOME-games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. This document describes version 2.8 of <application>Five or More</application>."
-msgstr "<application>PÄ?t nebo víc</application> je souÄ?ástí balíku <filename>GNOME-games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument popisuje verzi 2.8 aplikace <application>PÄ?t nebo víc</application>."
+msgid ""
+"<application>Five or More</application> is included in the <filename>GNOME-"
+"games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. "
+"This document describes version 2.8 of <application>Five or More</"
+"application>."
+msgstr ""
+"<application>PÄ?t nebo víc</application> je souÄ?ástí balíku <filename>GNOME-"
+"games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument "
+"popisuje verzi 2.8 aplikace <application>PÄ?t nebo víc</application>."
 
 #: C/glines.xml:161(title)
 msgid "Playing Five or More"
 msgstr "Hraní PÄ?t nebo víc"
 
 #: C/glines.xml:162(para)
-msgid "Playing <application>Five or More</application> is easy. At startup, you find yourself with five objects randomly positioned on the board. Each turn, you are allowed to move one object. You can move it anywhere on the board as long as there is a clear path. Afterward, the computer drops more objects at random positions (the exact number depends on the size of the game). You can preview the next objects to be dropped in the upper right corner of the game's window. If you manage to align five objects of the same shape and color, they disappear and you are given an extra move before more objects drop."
-msgstr "Hraní <application>PÄ?t nebo víc</application> je jednoduché. ZaÄ?ínáte s nÄ?kolika kameny náhodnÄ? rozmístÄ?nými na hrací desce. V každém tahu můžete posunout jeden kámen. Můžete jej posunout kamkoliv na desku, kam vede volná cesta. PoÄ?ítaÄ? následnÄ? pÅ?ihodí na náhodná místa další kameny (pÅ?esný poÄ?et závisí na vybrané velikosti hry). V horní Ä?ásti okna se můžete podívat, jaké kameny budou pÅ?ihozené v dalším tahu. Vždy, když se vám podaÅ?í dostat do Å?ady pÄ?t kamenů stejné barvy a tvaru, tak zmizí a vy dostanete v tomto tahu navíc k dispozici další posun kamenu."
+msgid ""
+"Playing <application>Five or More</application> is easy. At startup, you "
+"find yourself with five objects randomly positioned on the board. Each turn, "
+"you are allowed to move one object. You can move it anywhere on the board as "
+"long as there is a clear path. Afterward, the computer drops more objects at "
+"random positions (the exact number depends on the size of the game). You can "
+"preview the next objects to be dropped in the upper right corner of the "
+"game's window. If you manage to align five objects of the same shape and "
+"color, they disappear and you are given an extra move before more objects "
+"drop."
+msgstr ""
+"Hraní <application>PÄ?t nebo víc</application> je jednoduché. ZaÄ?ínáte s "
+"nÄ?kolika kameny náhodnÄ? rozmístÄ?nými na hrací desce. V každém tahu můžete "
+"posunout jeden kámen. Můžete jej posunout kamkoliv na desku, kam vede volná "
+"cesta. PoÄ?ítaÄ? následnÄ? pÅ?ihodí na náhodná místa další kameny (pÅ?esný poÄ?et "
+"závisí na vybrané velikosti hry). V horní Ä?ásti okna se můžete podívat, "
+"jaké kameny budou pÅ?ihozené v dalším tahu. Vždy, když se vám podaÅ?í dostat "
+"do Å?ady pÄ?t kamenů stejné barvy a tvaru, tak zmizí a vy dostanete v tomto "
+"tahu navíc k dispozici další posun kamenu."
 
 #: C/glines.xml:176(title)
 msgid "Basic usage"
 msgstr "Základy používání"
 
 #: C/glines.xml:177(para)
-msgid "Starting <application>Five or More</application> presents you with the <interface>game board</interface> and a new game starts. What it looks like is shown in <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>."
-msgstr "Po spuÅ¡tÄ?ní se vám <application>PÄ?t nebo víc</application> pÅ?edstaví <interface>hrací deskou</interface>, na které je rozehraná nová hra. Celé to vypadá jako ukazuje <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>."
+msgid ""
+"Starting <application>Five or More</application> presents you with the "
+"<interface>game board</interface> and a new game starts. What it looks like "
+"is shown in <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>."
+msgstr ""
+"Po spuÅ¡tÄ?ní se vám <application>PÄ?t nebo víc</application> pÅ?edstaví "
+"<interface>hrací deskou</interface>, na které je rozehraná nová hra. Celé to "
+"vypadá jako ukazuje <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>."
 
 #: C/glines.xml:184(title)
 msgid "The main window when you start a game."
@@ -156,8 +300,14 @@ msgstr "Hlavní okno po spuÅ¡tÄ?ní hry."
 
 #. ==== End of Figure ====
 #: C/glines.xml:195(para)
-msgid "As the game progresses, the board gets more and more crowded (unless you are really good...) and making objects disappear gets harder and harder. The game is over, when the board is full."
-msgstr "Jak hra ubíhá, je hrací deska víc a víc zaplnÄ?ná (ledaže jste opravdu dobÅ?í...) a seÅ?azovaní kamenů se stává víc a víc nároÄ?ným. Jakmile se deska celá zaplní, tak hra skonÄ?ila."
+msgid ""
+"As the game progresses, the board gets more and more crowded (unless you are "
+"really good...) and making objects disappear gets harder and harder. The "
+"game is over, when the board is full."
+msgstr ""
+"Jak hra ubíhá, je hrací deska víc a víc zaplnÄ?ná (ledaže jste opravdu "
+"dobÅ?í...) a seÅ?azovaní kamenů se stává víc a víc nároÄ?ným. Jakmile se deska "
+"celá zaplní, tak hra skonÄ?ila."
 
 #: C/glines.xml:203(title)
 msgid "Game over!"
@@ -168,19 +318,45 @@ msgid "Playing the Game"
 msgstr "Hraní hry"
 
 #: C/glines.xml:221(para)
-msgid "A game of <application>Five or More</application> begins with some random objects on the board."
-msgstr "Hra <application>PÄ?t nebo víc</application> zaÄ?íná s nÄ?kolika náhodnými kameny na desce."
+msgid ""
+"A game of <application>Five or More</application> begins with some random "
+"objects on the board."
+msgstr ""
+"Hra <application>PÄ?t nebo víc</application> zaÄ?íná s nÄ?kolika náhodnými "
+"kameny na desce."
 
 #: C/glines.xml:225(para)
-msgid "To make a move, click on one of the objects. When an object is activated it starts rotating (or doing something else depending on the theme, but let us not anticipateâ?¦). You can then select its destination by clicking an empty square. If the path to the destination is clear the activated item travels there. If the destination square is occupied by another object nothing will be moved and the selection will be transferred to the new object. If the path is not clear (you cannot jump objects over obstacles!) the application prints a warning in the status bar (bottom of the window) and the original object remains active."
-msgstr "Posun kamenu zaÄ?nete kliknutím na nÄ?j. Tím se kámen aktivuje a zaÄ?ne se otáÄ?et (nebo dÄ?lat nÄ?co jiného, záleží na zvoleném motivu, takže nemůže pÅ?edvídat...). TeÄ? můžete zvolit cíl kliknutím na prázdné políÄ?ko. Pokud do cíle vede volná cesta, tak se tam aktivovaný kámen pÅ?esune. Pokud v cílovém poli již nÄ?jaký kámen leží, nic se pÅ?esouvat nebude, jen se aktivace pÅ?enese na tento kámen. Pokud do cíle žádná cesta nevede (kameny prostÄ? nemůžete skákat pÅ?es pÅ?ekážky), tak se ve stavovém Å?ádku (v dolní Ä?ásti okna) vypíše varování a původní kámen zůstane aktivovaný."
+msgid ""
+"To make a move, click on one of the objects. When an object is activated it "
+"starts rotating (or doing something else depending on the theme, but let us "
+"not anticipateâ?¦). You can then select its destination by clicking an empty "
+"square. If the path to the destination is clear the activated item travels "
+"there. If the destination square is occupied by another object nothing will "
+"be moved and the selection will be transferred to the new object. If the "
+"path is not clear (you cannot jump objects over obstacles!) the application "
+"prints a warning in the status bar (bottom of the window) and the original "
+"object remains active."
+msgstr ""
+"Posun kamenu zaÄ?nete kliknutím na nÄ?j. Tím se kámen aktivuje a zaÄ?ne se "
+"otáÄ?et (nebo dÄ?lat nÄ?co jiného, záleží na zvoleném motivu, takže nemůže "
+"pÅ?edvídat...). TeÄ? můžete zvolit cíl kliknutím na prázdné políÄ?ko. Pokud do "
+"cíle vede volná cesta, tak se tam aktivovaný kámen pÅ?esune. Pokud v cílovém "
+"poli již nÄ?jaký kámen leží, nic se pÅ?esouvat nebude, jen se aktivace pÅ?enese "
+"na tento kámen. Pokud do cíle žádná cesta nevede (kameny prostÄ? nemůžete "
+"skákat pÅ?es pÅ?ekážky), tak se ve stavovém Å?ádku (v dolní Ä?ásti okna) vypíše "
+"varování a původní kámen zůstane aktivovaný."
 
 #: C/glines.xml:237(para)
-msgid "As objects disappear, you get points. The points you score depends on the number of objects you managed to align (see <xref linkend=\"glines-table1\"/>). Your score is shown in the upper right corner of the window."
-msgstr "Za každé zmizení kamenů získáváte body. PoÄ?et bodů záleží na množství kamenů, které jste dostali do Å?ady (viz <xref linkend=\"glines-table1\"/>). VaÅ¡e celkové skóre se zobrazuje v pravém horním rohu okna."
+msgid ""
+"As objects disappear, you get points. The points you score depends on the "
+"number of objects you managed to align (see <xref linkend=\"glines-table1\"/"
+">). Your score is shown in the upper right corner of the window."
+msgstr ""
+"Za každé zmizení kamenů získáváte body. PoÄ?et bodů záleží na množství "
+"kamenů, které jste dostali do Å?ady (viz <xref linkend=\"glines-table1\"/>). "
+"Vaše celkové skóre se zobrazuje v pravém horním rohu okna."
 
-#: C/glines.xml:246(title)
-#: C/glines.xml:342(title)
+#: C/glines.xml:246(title) C/glines.xml:342(title)
 msgid "Scoring in Five or More"
 msgstr "PÅ?idÄ?lování bodů v PÄ?t nebo víc"
 
@@ -192,13 +368,11 @@ msgstr "PoÄ?et kamenů"
 msgid "Score given"
 msgstr "PÅ?idÄ?lené body"
 
-#: C/glines.xml:256(entry)
-#: C/glines.xml:358(entry)
+#: C/glines.xml:256(entry) C/glines.xml:358(entry)
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#: C/glines.xml:257(entry)
-#: C/glines.xml:276(entry)
+#: C/glines.xml:257(entry) C/glines.xml:276(entry)
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
@@ -206,17 +380,12 @@ msgstr "10"
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
-#: C/glines.xml:261(entry)
-#: C/glines.xml:284(entry)
+#: C/glines.xml:261(entry) C/glines.xml:284(entry)
 msgid "12"
 msgstr "12"
 
-#: C/glines.xml:264(entry)
-#: C/glines.xml:356(entry)
-#: C/glines.xml:357(entry)
-#: C/glines.xml:365(entry)
-#: C/glines.xml:372(entry)
-#: C/glines.xml:373(entry)
+#: C/glines.xml:264(entry) C/glines.xml:356(entry) C/glines.xml:357(entry)
+#: C/glines.xml:365(entry) C/glines.xml:372(entry) C/glines.xml:373(entry)
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
@@ -232,9 +401,7 @@ msgstr "8"
 msgid "28"
 msgstr "28"
 
-#: C/glines.xml:272(entry)
-#: C/glines.xml:363(entry)
-#: C/glines.xml:364(entry)
+#: C/glines.xml:272(entry) C/glines.xml:363(entry) C/glines.xml:364(entry)
 msgid "9"
 msgstr "9"
 
@@ -279,20 +446,43 @@ msgid "Using the Keyboard"
 msgstr "Používání klávesnice"
 
 #: C/glines.xml:301(para)
-msgid "Instead of using the mouse you can use the keyboard to play <application>Five or More</application>. To use the keyboard, hit an arrow key and a cursor will appear near the center of the board. The arrow keys will move the cursor. When the cursor is over the object you want to move, use the spacebar to select it. Then shift the cursor to the object's destination and hit the space bar again to move the object."
-msgstr "Mimo myÅ¡i můžete k hraní <application>PÄ?t nebo víc</application> používat i klávesnici. K použití klávesnice staÄ?í zmáÄ?knout kteroukoliv kurzorovou Å¡ipku a poblíž stÅ?edu hrací desky se objeví kurzor. Kurzorovými Å¡ipkami jej můžete pÅ?esouvat. V okamžiku, kdy stojíte kurzorem na požadovaném kameni, můžete jej mezerníkem aktivovat. Potom posuÅ?te kurzor na cíl a opÄ?t zmáÄ?knutím mezerníku kámen pÅ?esunete."
+msgid ""
+"Instead of using the mouse you can use the keyboard to play "
+"<application>Five or More</application>. To use the keyboard, hit an arrow "
+"key and a cursor will appear near the center of the board. The arrow keys "
+"will move the cursor. When the cursor is over the object you want to move, "
+"use the spacebar to select it. Then shift the cursor to the object's "
+"destination and hit the space bar again to move the object."
+msgstr ""
+"Mimo myÅ¡i můžete k hraní <application>PÄ?t nebo víc</application> používat i "
+"klávesnici. K použití klávesnice staÄ?í zmáÄ?knout kteroukoliv kurzorovou "
+"Å¡ipku a poblíž stÅ?edu hrací desky se objeví kurzor. Kurzorovými Å¡ipkami jej "
+"můžete pÅ?esouvat. V okamžiku, kdy stojíte kurzorem na požadovaném kameni, "
+"můžete jej mezerníkem aktivovat. Potom posuÅ?te kurzor na cíl a opÄ?t "
+"zmáÄ?knutím mezerníku kámen pÅ?esunete."
 
 #: C/glines.xml:302(para)
-msgid "If you start using the mouse again, the cursor will disappear. The cursor will reappear if you use the arrow keys again."
-msgstr "Pokud zaÄ?nete znovu používat my, tak kurzor zmizí. A naopak, když zaÄ?nete znovu používat kurzorové klávesy, kurzor se objeví."
+msgid ""
+"If you start using the mouse again, the cursor will disappear. The cursor "
+"will reappear if you use the arrow keys again."
+msgstr ""
+"Pokud zaÄ?nete znovu používat my, tak kurzor zmizí. A naopak, když zaÄ?nete "
+"znovu používat kurzorové klávesy, kurzor se objeví."
 
 #: C/glines.xml:315(title)
 msgid "Customizing the Game"
 msgstr "PÅ?izpůsobení hry"
 
 #: C/glines.xml:316(para)
-msgid "You can configure <application>Five or More</application> by clicking on <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> in the applications <guimenu>Settings</guimenu> menu. The following <interface>dialog</interface> will appear:"
-msgstr "Hru <application>PÄ?t nebo víc</application> může nastavit kliknutím na <guimenuitem>Volby</guimenuitem> v nabídce aplikace <guimenu>Nastavení</guimenu>. Objeví se následující <interface>dialog</interface>:"
+msgid ""
+"You can configure <application>Five or More</application> by clicking on "
+"<guimenuitem>Preferences</guimenuitem> in the applications "
+"<guimenu>Settings</guimenu> menu. The following <interface>dialog</"
+"interface> will appear:"
+msgstr ""
+"Hru <application>PÄ?t nebo víc</application> může nastavit kliknutím na "
+"<guimenuitem>Volby</guimenuitem> v nabídce aplikace <guimenu>Nastavení</"
+"guimenu>. Objeví se následující <interface>dialog</interface>:"
 
 #: C/glines.xml:324(title)
 msgid "Preferences"
@@ -300,12 +490,26 @@ msgstr "Volby"
 
 #. ==== End of Figure ====
 #: C/glines.xml:333(para)
-msgid "You can select different object styles and background colors in the <guimenu>Themes</guimenu> section. If you find it difficult distinguishing the colours, try the shapes theme."
-msgstr "Můžete si vybrat různé styly kamenů a barev pozadí v oddíle <guimenu>Motivy</guimenu>. Pokud máte problémy s rozlišováním barev, tak si zvolte motiv tvary."
+msgid ""
+"You can select different object styles and background colors in the "
+"<guimenu>Themes</guimenu> section. If you find it difficult distinguishing "
+"the colours, try the shapes theme."
+msgstr ""
+"Můžete si vybrat různé styly kamenů a barev pozadí v oddíle <guimenu>Motivy</"
+"guimenu>. Pokud máte problémy s rozlišováním barev, tak si zvolte motiv "
+"tvary."
 
 #: C/glines.xml:338(para)
-msgid "The <guimenu>Board Size</guimenu> section lets you select the size of the board. Each size has a slightly different balance: larger sizes give you more space to move, but more objects arrive each turn. The parameters for each size are given in <xref linkend=\"table-sizes\"/>."
-msgstr "V oddíle <guimenu>Velikost hrací desky</guimenu> můžete zvolit velikost hrací plochy. Každá velikost má své výhody i nevýhody: velká deska vám dává více místa na tahy, ale pÅ?i každém tahu pÅ?ibývá více kamenů. Parametry pro každou velikost uvádí <xref linkend=\"table-sizes\"/>."
+msgid ""
+"The <guimenu>Board Size</guimenu> section lets you select the size of the "
+"board. Each size has a slightly different balance: larger sizes give you "
+"more space to move, but more objects arrive each turn. The parameters for "
+"each size are given in <xref linkend=\"table-sizes\"/>."
+msgstr ""
+"V oddíle <guimenu>Velikost hrací desky</guimenu> můžete zvolit velikost "
+"hrací plochy. Každá velikost má své výhody i nevýhody: velká deska vám dává "
+"více místa na tahy, ale pÅ?i každém tahu pÅ?ibývá více kamenů. Parametry pro "
+"každou velikost uvádí <xref linkend=\"table-sizes\"/>."
 
 #: C/glines.xml:346(entry)
 msgid "Size"
@@ -331,8 +535,7 @@ msgstr "Kamenů v tahu"
 msgid "Small"
 msgstr "Malá"
 
-#: C/glines.xml:359(entry)
-#: C/glines.xml:366(entry)
+#: C/glines.xml:359(entry) C/glines.xml:366(entry)
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
@@ -353,47 +556,112 @@ msgid "15"
 msgstr "15"
 
 #: C/glines.xml:379(para)
-msgid "You can speed up the movement of the objects by checking the Use fast moves box in the <guimenu>General</guimenu> preferences section."
-msgstr "Posun kamenu pÅ?i tazích můžete urychlit výbÄ?rem Používat rychlé tahy v oddíle voleb <guimenu>Obecné</guimenu>."
+msgid ""
+"You can speed up the movement of the objects by checking the Use fast moves "
+"box in the <guimenu>General</guimenu> preferences section."
+msgstr ""
+"Posun kamenu pÅ?i tazích můžete urychlit výbÄ?rem Používat rychlé tahy v "
+"oddíle voleb <guimenu>Obecné</guimenu>."
 
 #: C/glines.xml:383(para)
-msgid "Any changes you make are instantly applied and remembered for the next time you run <application>Five or More</application>."
-msgstr "ZmÄ?ny v nastavení se okamžitÄ? promítnou do hry a zůstanou zachované i pro další spuÅ¡tÄ?ní <application>PÄ?t nebo víc</application>."
+msgid ""
+"Any changes you make are instantly applied and remembered for the next time "
+"you run <application>Five or More</application>."
+msgstr ""
+"ZmÄ?ny v nastavení se okamžitÄ? promítnou do hry a zůstanou zachované i pro "
+"další spuÅ¡tÄ?ní <application>PÄ?t nebo víc</application>."
 
 #: C/glines.xml:389(title)
 msgid "How to create new themes"
 msgstr "Jak vytvoÅ?it nové motivy"
 
 #: C/glines.xml:390(para)
-msgid "Each theme consists of a single PNG image file. This image consists of an array of seven rows, corresponding to the different object colors/shapes, and four columns, each of which is a frame in the animation of the object. The actual size of the image is irrelevant, it will be rescaled, but the sub-images must form a four by seven grid to get the correct effect. When using SVG remember that the image size is the page size, if your grid does not fill the page try shrinking the page size. Use an existing theme as a guide."
-msgstr "Každý motiv tvoÅ?í jeden obrázek ve formátu PNG. Tento obrázek obsahuje pole se sedmi Å?ádky, které odpovídají různým barvám/tvarům kamenu, a Ä?tyÅ? sloupců, z nichž každý je jedním snímkem v animaci kamenu. Velikost obrázků není podstatná, protože se mÄ?ní, akorát musí obrázky tvoÅ?it pravidelnou mÅ?ížku Ä?tyÅ?i krát sedm. Pokud používáte SVG, pak nezapomeÅ?te, že velikost obrázku je velikostí stránky, takže když mÅ?ížka stránku nevyplÅ?uje, zkuste stránku zmenÅ¡it. Můžete použít nÄ?který ze stávajících motivů jako vzor."
+msgid ""
+"Each theme consists of a single PNG image file. This image consists of an "
+"array of seven rows, corresponding to the different object colors/shapes, "
+"and four columns, each of which is a frame in the animation of the object. "
+"The actual size of the image is irrelevant, it will be rescaled, but the sub-"
+"images must form a four by seven grid to get the correct effect. When using "
+"SVG remember that the image size is the page size, if your grid does not "
+"fill the page try shrinking the page size. Use an existing theme as a guide."
+msgstr ""
+"Každý motiv tvoÅ?í jeden obrázek ve formátu PNG. Tento obrázek obsahuje pole "
+"se sedmi Å?ádky, které odpovídají různým barvám/tvarům kamenu, a Ä?tyÅ? "
+"sloupců, z nichž každý je jedním snímkem v animaci kamenu. Velikost obrázků "
+"není podstatná, protože se mÄ?ní, akorát musí obrázky tvoÅ?it pravidelnou "
+"mÅ?ížku Ä?tyÅ?i krát sedm. Pokud používáte SVG, pak nezapomeÅ?te, že velikost "
+"obrázku je velikostí stránky, takže když mÅ?ížka stránku nevyplÅ?uje, zkuste "
+"stránku zmenÅ¡it. Můžete použít nÄ?který ze stávajících motivů jako vzor."
 
 #: C/glines.xml:420(title)
 msgid "Authors"
 msgstr "AutoÅ?i"
 
 #: C/glines.xml:421(para)
-msgid "<application>Five or More</application> was written by Róbert Szókovács (<email>szo appaloosacorp hu</email>) and Szabolcs Bán (<email>shooby gnome hu</email>). This manual was written by Emese Kovács (<email>emese gnome hu</email>). For information on how to make comments, suggestions and to report bugs please see the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">feedback document</ulink>."
-msgstr "<application>PÄ?t nebo víc</application> napsal Róbert Szókovács (<email>szo appaloosacorp hu</email>) a Szabolcs Bán (<email>shooby gnome hu</email>). Tento návod napsal Emese Kovács (<email>emese gnome hu</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+msgid ""
+"<application>Five or More</application> was written by Róbert Szókovács "
+"(<email>szo appaloosacorp hu</email>) and Szabolcs Bán (<email>shooby gnome "
+"hu</email>). This manual was written by Emese Kovács (<email>emese gnome hu</"
+"email>). For information on how to make comments, suggestions and to report "
+"bugs please see the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
+"\">feedback document</ulink>."
+msgstr ""
+"<application>PÄ?t nebo víc</application> napsal Róbert Szókovács "
+"(<email>szo appaloosacorp hu</email>) a Szabolcs Bán (<email>shooby gnome "
+"hu</email>). Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Emese Kovács (<email>emese gnome hu</"
+"email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této "
+"aplikace nebo této pÅ?íruÄ?ky, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url="
+"\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
 
 #: C/glines.xml:446(title)
 msgid "License"
 msgstr "Licence"
 
 #: C/glines.xml:447(para)
-msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as "
+"published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, "
+"or (at your option) any later version."
+msgstr ""
+"Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat "
+"za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl"
+"\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji "
+"vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
 
 #: C/glines.xml:454(para)
-msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
-msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public "
+"License</citetitle> for more details."
+msgstr ""
+"Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ "
+"JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo "
+"VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General "
+"Public License</citetitle>."
 
 #: C/glines.xml:460(para)
-msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink url=\"http://www.fsf.org\"; type=\"http\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
-msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgid ""
+"A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included "
+"as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also "
+"obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from "
+"the Free Software Foundation by visiting <ulink url=\"http://www.fsf.org\"; "
+"type=\"http\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free "
+"Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 "
+"<city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</"
+"postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr ""
+"Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v "
+"dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii "
+"<citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free "
+"Software Foundation navštívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org";
+"\">jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software "
+"Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</"
+"city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</"
+"country></address>"
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: C/glines.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
-
diff --git a/gnect/help/Makefile.am b/gnect/help/Makefile.am
index b2718df..4ee67dc 100644
--- a/gnect/help/Makefile.am
+++ b/gnect/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc sv
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc sv
 
 DOC_MODULE = gnect
 
diff --git a/gnect/help/cs/cs.po b/gnect/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..90902f2
--- /dev/null
+++ b/gnect/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,453 @@
+# Czech translation of gnect help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the gnect help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-27 14:12+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnect.xml:174(None)
+msgid "@@image: 'figures/mainwindow.png'; md5=372e2515d12d07635a88bff671cc1a14"
+msgstr "@@image: 'figures/mainwindow.png'; md5=7ac316a507b18d2f707ee051de82720d"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnect.xml:54(None)
+msgid "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
+msgstr "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnect.xml:77(None)
+msgid "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
+msgstr "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
+
+#: C/gnect.xml:22(title)
+msgid "Four-in-a-Row Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?"
+
+#: C/gnect.xml:24(para)
+msgid "The object of Four-in-a-Row is to place four pieces in a vertical, horizontal, or diagonal row while the opponent tries to block and make his/her own row of four. Four-in-a-Row can be played against another human or the computer."
+msgstr "Podstatou hry Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? je umístit Ä?tyÅ?i kameny vedle sebe vodorovnÄ? nebo svisle nebo úhlopÅ?íÄ?nÄ?, pÅ?iÄ?emž protihráÄ? se vás snaží blokovat a pÅ?itom si vytvoÅ?it svoji vlastní Ä?tveÅ?ici. Hru Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? můžete hrát proti dalšímu Ä?lovÄ?ku nebo proti poÄ?ítaÄ?i."
+
+#: C/gnect.xml:33(year)
+msgid "2001-2002"
+msgstr "2001-2002"
+
+#: C/gnect.xml:34(holder)
+msgid "Timothy Musson"
+msgstr "Timothy Musson"
+
+#: C/gnect.xml:47(publishername)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gnect.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/gnect.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/gnect.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/gnect.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/gnect.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/gnect.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnect.xml:54(firstname)
+msgid "Timothy"
+msgstr "Timothy"
+
+#: C/gnect.xml:55(surname)
+msgid "Musson"
+msgstr "Musson"
+
+#: C/gnect.xml:58(email)
+msgid "trmusson ihug co nz"
+msgstr "trmusson ihug co nz"
+
+#: C/gnect.xml:79(revnumber)
+msgid "Four-in-a-Row Manual V2.8"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V 2.8 ke hÅ?e Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?"
+
+#: C/gnect.xml:80(date)
+msgid "September 2004"
+msgstr "ZáÅ?í 2004"
+
+#: C/gnect.xml:82(para)
+msgid "Timothy Musson <email>trmusson ihug co nz</email>"
+msgstr "Timothy Musson <email>trmusson ihug co nz</email>"
+
+#: C/gnect.xml:90(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Four-in-a-Row."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? ve verzi 2.12"
+
+#: C/gnect.xml:94(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/gnect.xml:95(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Four-in-a-Row application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnect.xml:111(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/gnect.xml:113(para)
+msgid "<application>Four-in-a-Row</application> is a four-in-a-row game for the GNOME Project. The object of the game is to build a line of four of your marbles while trying to stop your opponent (human or computer) building a line of his or her own. A line can be horizontal, vertical or diagonal."
+msgstr "<application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> je hra four-in-a-row pro Projekt GNOME. Podstatou hry je sestavit Å?adu Ä?tyÅ? svých kuliÄ?ek a pÅ?itom se snažit zabránit svému protihráÄ?i (Ä?lovÄ?ku nebo poÄ?ítaÄ?i) sestavit Å?adu z jeho vlastních kuliÄ?ek. Å?ada může být vodorovná, svislá i úhlopÅ?íÄ?ná."
+
+#: C/gnect.xml:121(para)
+msgid "To run <application>Four-in-a-Row</application>, select <guimenuitem>Four-in-a-Row</guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the <guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>gnect</command> on the command line."
+msgstr "<application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> spustíte tak, že zvolíte <guimenuitem>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</guimenuitem> v podnabídce <guisubmenu>Hry</guisubmenu> z <guimenu>hlavní nabídky</guimenu> nebo napíšete <command>gnect</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku."
+
+#: C/gnect.xml:129(para)
+msgid "<application>Four-in-a-Row</application> is included in the <filename>GNOME-games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. This document describes version 2.8 of <application>Four-in-a-Row</application>."
+msgstr "<application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> je souÄ?ástí balíku <filename>GNOME-games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument popisuje verzi 2.8 aplikace <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application>."
+
+#: C/gnect.xml:135(para)
+msgid "Four-in-a-Row also features <link linkend=\"network-games\">multiplayer</link> support with two human players in hotseat or network mode."
+msgstr "Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? rovnÄ?ž podporuje <link linkend=\"network-games\">hru pro více hráÄ?ů</link> se dvÄ?ma lidskými hráÄ?i pÅ?ímo u poÄ?ítaÄ?e nebo pÅ?es síť."
+
+#: C/gnect.xml:149(title)
+msgid "Basic Usage"
+msgstr "Základní použití"
+
+#: C/gnect.xml:155(title)
+msgid "Playing Four-in-a-Row"
+msgstr "Jak hrát Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?"
+
+#: C/gnect.xml:157(para)
+msgid "To start a new game of Four-in-a-Row choose <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>New Game</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Novou hru Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? zaÄ?nete volbou <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Nová hra</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnect.xml:161(para)
+msgid "The <interface>game board</interface> consists of seven columns and six rows. Above it, a special row indicates the current player and the marble about to be played. Each move consists of dropping a marble in one of the columns. The marble lands on the topmost empty row of the chosen column."
+msgstr "<interface>Hrací deska</interface> sestává ze sedmi sloupců a Å¡esti Å?ádků. Nad nimi je speciální Å?ádek ukazující, který hráÄ? právÄ? hraje a jeho kuliÄ?ku. Tahem se rozumí upuÅ¡tÄ?ní kuliÄ?ky v jednom ze sloupců. KuliÄ?ka pÅ?istane v nejvrchnÄ?jším volném Å?ádku zvoleného sloupce."
+
+#: C/gnect.xml:166(para)
+msgid "To make a move, click on a column with the mouse. To play with the keyboard, move the marble in the top row with the left and right arrow keys, and drop it in place with the down arrow key. Your marble will drop into the topmost empty row of that column."
+msgstr "Tah provedete tak, že kliknete na sloupec myší. Pokud hrajete z klávesnice, posouvejte kuliÄ?ku v horním Å?ádku pomocí levé a pravé šípky a Å¡ipkou dolů ji upusÅ¥te. KuliÄ?ka dopadne do volného Å?ádku na vrchu sloupce."
+
+#: C/gnect.xml:177(phrase)
+#: C/gnect.xml:179(para)
+msgid "Four-in-a-Row's Main Window"
+msgstr "Hlavní okno hry Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?"
+
+#: C/gnect.xml:182(para)
+msgid "The game is won when one of the two players manages to line up four of his or her marbles horizontally, vertically or diagonally. If the board fills up without a win, the game ends in a draw."
+msgstr "Hru vyhraje ten z hráÄ?ů, který uspoÅ?ádá Ä?tyÅ?i své kuliÄ?ky do vodorovné, svislé nebo úhlopÅ?íÄ?né Å?ady. Pokud se herní deska zaplní, aniž by nÄ?kdo vyhrál, konÄ?í hra remízou."
+
+#: C/gnect.xml:193(title)
+msgid "Commands"
+msgstr "PÅ?íkazy"
+
+#. id for removed section
+#: C/gnect.xml:196(para)
+msgid "To take back a move, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</keysym><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Undo move</guimenuitem></menuchoice>. If you're playing against a friend, this will undo one move. If you're playing against the computer, this will undo the computer's last move and then yours. Repeating this will return the board to its initial state."
+msgstr "Pokud chcete vrátit tah zpÄ?t, zvolte <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</keysym><keycap>Z</keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Tah zpÄ?t</guimenuitem></menuchoice>. V pÅ?ípadÄ?, že hrajete proti svému kamarádovi, vrátí se zpÄ?t jeden tah. V pÅ?ípadÄ?, že hrajete proti poÄ?ítaÄ?i, vrátí se zpÄ?t poslední tah poÄ?ítaÄ?e a potom váš. Když to budete provádÄ?t opakovanÄ?, dostanete se až na zaÄ?átek hry."
+
+#: C/gnect.xml:208(para)
+msgid "Choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</keysym><keycap>H</keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Hint</guimenuitem></menuchoice> to get a suggestion from the computer for your next move. This is shown in the status bar."
+msgstr "Volbou <menuchoice><shortcut><keycombo><keysym>Ctrl</keysym><keycap>H</keycap></keycombo></shortcut><guimenuitem>Rada</guimenuitem></menuchoice> získáte od poÄ?ítaÄ?e doporuÄ?ení pro pÅ?íští tah. Ukáže se vám ve stavovém Å?ádku."
+
+#: C/gnect.xml:216(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenuitem>Scores</guimenuitem></menuchoice> to show a tally of wins and draws for the current playing session. The scores will be reset to zero if Player Selection is changed in Preferences."
+msgstr "Pomocí <menuchoice><guimenuitem>Skóre</guimenuitem></menuchoice> se podíváte na záznam výher a remíz souÄ?asného herního sezení. Pokud v pÅ?edvolbách provedete zmÄ?ny v nastavení hráÄ?ů, tak se skóre vynulují."
+
+#: C/gnect.xml:231(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby"
+
+#: C/gnect.xml:233(para)
+msgid "To change the game's settings, select <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> from the <guimenu>Settings</guimenu> menu. This opens the <interface>Preferences Dialog</interface>."
+msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit nastavení hry, kliknÄ?te na <guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem> v nabídce <guimenu>Nastavení</guimenu>. Tím se otevÅ?e dialogové okno <interface>PÅ?edvolby Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</interface>."
+
+#: C/gnect.xml:247(term)
+msgid "<guilabel>Player One</guilabel> and <guilabel>Player Two</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>HráÄ? 1</guilabel> a <guilabel>HráÄ? 2</guilabel>"
+
+#: C/gnect.xml:252(para)
+msgid "These two columns tell <application>Four-in-a-Row</application> who's playing and, if it is the computer, how hard they play. To play against a friend, select Human for both Player One and Player Two."
+msgstr "Tyto dva sloupce Å?íkají, kdo hru <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> hraje a v pÅ?ípadÄ?, že jde o poÄ?ítaÄ?, jak tvrdÄ? hraje. Pokud si chcete zahrát s kamarádem, tak zvolte Ä?lovÄ?k pro HráÄ?e 1 i HráÄ?e 2."
+
+#: C/gnect.xml:262(guilabel)
+msgid "Theme"
+msgstr "Motiv"
+
+#: C/gnect.xml:264(para)
+msgid "The theme menu lists available themes and lets you choose your favourite."
+msgstr "Nabídkový seznam motivů obsahuje dostupné motivy, ze kterých si můžete vybrat svůj oblíbený."
+
+#: C/gnect.xml:272(guilabel)
+msgid "Enable Animation"
+msgstr "Povolit animace"
+
+#: C/gnect.xml:274(para)
+msgid "Here you can toggle the game's animation on or off."
+msgstr "Zde můžete pÅ?epínat, zda jsou ve hÅ?e zapnuté nebo vypnuté animace."
+
+#: C/gnect.xml:240(para)
+msgid "Configuration options in the <guilabel>Game</guilabel> tab are: <placeholder-1/>"
+msgstr "Volby nastavení na kartÄ? <guilabel>Hra</guilabel> jsou: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnect.xml:282(para)
+msgid "Finally there is a <guilabel>Controls</guilabel> tab to change the keyboard controls. To change a control, double click the appropriate entry and then press the new key."
+msgstr "Nakonec je zde karta <guilabel>Ovládání klávesnicí</guilabel> na zmÄ?nu ovládacích kláves. Ovládání zmÄ?níte tak, že dvojitÄ? kliknete na pÅ?ísluÅ¡nou položku a po té zmáÄ?knete novou klávesu."
+
+#: C/gnect.xml:297(title)
+msgid "Creating New Themes"
+msgstr "VytváÅ?ení nových motivů"
+
+#: C/gnect.xml:299(para)
+msgid "This section's included in case you'd like to make your own themes for <application>Four-in-a-Row</application>. It assumes you're familiar with basic text editing, graphics software and the command line."
+msgstr "Tato kapitola je zde pro pÅ?ípad, že byste si chtÄ?li vytvoÅ?it své vlastní téma pro hru <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application>. PÅ?edpokladem je, že jste zbÄ?hlí v základní práci s textovým editorem, grafickým software a pÅ?íkazovým Å?ádkem."
+
+#: C/gnect.xml:307(title)
+msgid "Images"
+msgstr "Obrázky"
+
+#: C/gnect.xml:309(para)
+msgid "<application>Four-in-a-Row</application>'s tile sets contain six tiles of equal size, lined up horizontally. From left to right:"
+msgstr "Sada kamenů pro hru <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> sestává z Å¡esti kamenů stejné velikosti uspoÅ?ádaných vodorovnÄ?. Zleva doprava to jsou:"
+
+#: C/gnect.xml:316(para)
+msgid "Player One's marble as it appears on the game board"
+msgstr "KuliÄ?ka prvního hráÄ?e v podobÄ?, ve které se objevuje na hrací desce"
+
+#: C/gnect.xml:319(para)
+msgid "Player Two's marble as it appears on the game board"
+msgstr "KuliÄ?ka druhého hráÄ?e v podobÄ?, ve které se objevuje na hrací desce"
+
+#: C/gnect.xml:322(para)
+msgid "The game board's background"
+msgstr "Pozadí hrací desky"
+
+#: C/gnect.xml:325(para)
+msgid "The top row's background"
+msgstr "Pozadí horního Å?ádku"
+
+#: C/gnect.xml:328(para)
+msgid "Player One's marble as it appears on the top row"
+msgstr "KuliÄ?ka prvního hráÄ?e v podobÄ?, ve které se objevuje v horním Å?ádku"
+
+#: C/gnect.xml:331(para)
+msgid "Player Two's marble as it appears on the top row"
+msgstr "KuliÄ?ka druhého hráÄ?e v podobÄ?, ve které se objevuje v horním Å?ádku"
+
+#: C/gnect.xml:336(title)
+msgid "An example tile set"
+msgstr "PÅ?íklad sady kamenů"
+
+#: C/gnect.xml:338(screeninfo)
+msgid "This image shows the six tiles in a tile set"
+msgstr "Tento obrázek ukazuje Å¡est kamenů v sadÄ?"
+
+#: C/gnect.xml:343(para)
+msgid "Tiles three and four will be repeated over the game board and top row unless a full window background image is specified in the theme file."
+msgstr "Kameny tÅ?i a Ä?tyÅ?i se budou opakovat po ploÅ¡e herní desky a horního Å?ádku, mimo pÅ?ípad, kdy použijete ve svém tématu obrázek na pozadí celého okna."
+
+#: C/gnect.xml:350(title)
+#: C/gnect.xml:361(title)
+#: C/gnect.xml:377(title)
+msgid "TIP"
+msgstr "TIP"
+
+#: C/gnect.xml:351(para)
+msgid "PNG format is recommended for tile sets. The first, second, fifth and sixth tiles should contain some transparency if you want the background to show through. The third and fourth tiles should be solid, with no transparency, even if you'll be using a full window background image with your theme."
+msgstr "DoporuÄ?eným formátem pro sadu kamenů je PNG. První, druhý, pátý a Å¡estý kámen mohou obsahovat průhlednost, pokud chcete, aby skrz nÄ? bylo vidÄ?t pozadí. TÅ?etí a Ä?tvrtý kámen by mÄ?ly být plné bez průhlednosti, ledaže použijete ve svém tématu obrázek na celé pozadí okna."
+
+#: C/gnect.xml:362(para)
+msgid "Tiles can be square or rectangular, and any size you like. Most of the tile sets that come with <application>Four-in-a-Row</application> use square tiles measuring 50 pixels by 50 pixels."
+msgstr "Kameny mohou být Ä?tvercové nebo obdélníkové a to v libovolné velikosti. VÄ?tÅ¡ina sad kamenů dodávaných s hrou <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> používá kameny o rozmÄ?rech 50 pixelů krát 50 pixelů."
+
+#: C/gnect.xml:369(para)
+msgid "For a full window background image, there's a bit more work to do. Let's say your tiles measure 50 by 50 pixels each. The game's display measures 7 by 7 tiles, including the top row, so the ideal background image for your tile set measures 350 by 350 pixels."
+msgstr "Pokud chcete obrázek pÅ?es celé pozadí okna, dá to trochu práce navíc. Å?eknÄ?me, že vaÅ¡e kameny mají každý rozmÄ?ry 50 krát 50 pixelů. Herní plocha má 7 krát 7 kamenů, vÄ?etnÄ? horního Å?ádku, takže ideální obrázek pro pozadí vaší sady kamenů má rozmÄ?ry 350 krát 350 pixelů."
+
+#: C/gnect.xml:378(para)
+msgid "<application>Four-in-a-Row</application> will automatically scale the background image if it doesn't match the tile set. This means you can make \"large\" and \"small\" versions of your theme, both using the same background image, just by having a large and a small version of your tile set."
+msgstr "Pokud rozmÄ?ry obrázku na pozadí neodpovídají sadÄ? kamenů, <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> je automaticky pÅ?izpůsobí. To znamená, že si můžete vytvoÅ?it dvÄ? verze motivu, â??velkéâ?? a â??maléâ??, které budou používat tentýž obrázek pozadí pro velkou i malou verzi vaší sady kamenů."
+
+#: C/gnect.xml:386(para)
+msgid "So, you now have a tile set and perhaps a background image to go with it. The next step is to put them in the right place."
+msgstr "Takže nyní máte sadu kamenů a eventuálnÄ? k ní obrázek na pozadí. Dalším krokem je dostat je na správné místo."
+
+#: C/gnect.xml:396(title)
+msgid "Putting It Together"
+msgstr "Jak to dát dohromady"
+
+#: C/gnect.xml:398(para)
+msgid "The last step is to put your image(s) where <application>Four-in-a-Row</application> can find them. You could put them in Four-in-a-row's install directory (which will depend on your particular system), but your home directory's probably a better idea."
+msgstr "Posledním krokem je vložení vaÅ¡eho obrázku respektive obrázků na místo, kde je hra <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> dokáže najít. Mohli byste je dát do složky, ve které je hra Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? nainstalovaná (což záleží na vaÅ¡em konkrétním systému), ale vaÅ¡e domovská složka je pravdÄ?podobnÄ? lepší nápad."
+
+#: C/gnect.xml:405(para)
+msgid "Make a <filename class=\"directory\">~/.gnect</filename> directory, and a <filename class=\"directory\">~/.gnect/pixmaps</filename> directory. Those names are important, as <application>Four-in-a-Row</application> won't look anywhere else."
+msgstr "VytvoÅ?te složky <filename class=\"directory\">~/.gnect</filename> a <filename class=\"directory\">~/.gnect/pixmaps</filename>. PÅ?esné názvy jsou důležité, protože jinde hra <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> hledat nebude."
+
+#: C/gnect.xml:412(para)
+msgid "Copy your image(s) into the pixmaps directory."
+msgstr "Nakopírujte svůj obrázek respektive obrázky do složky pixmaps."
+
+#: C/gnect.xml:416(para)
+msgid "If you start <application>Four-in-a-Row</application> from the command line, it'll give you clues about any problems it has with your new theme. If it has none, you'll find your new theme listed the <interface>Preferences Dialog</interface>."
+msgstr "Pokud spustíte hru <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> z pÅ?íkazového Å?ádku, poskytne vám vodítko v pÅ?ípadÄ? nÄ?jakého problému ve vaÅ¡em novém tématu. Pokud je vÅ¡e bez problémů, najdete nové téma v seznamu v dialogovém oknÄ? <interface>PÅ?edvolby</interface>."
+
+#: C/gnect.xml:423(para)
+msgid "Have fun!"
+msgstr "Užijte si zábavu!"
+
+#: C/gnect.xml:10(title)
+msgid "Network Games"
+msgstr "Síťové hry"
+
+#: C/gnect.xml:11(para)
+msgid "Four-in-a-Row support networked multiplayer games which is provided by <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming Zone</ulink>. By connecting to a Four-in-a-Row server on the Internet, you can challenge other players in multiplayer games. For news, updates and a list of servers to connect to, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>gnome-games website</ulink>."
+msgstr "Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? podporuje sítové hry pro více hráÄ?ů, které poskytuje <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming Zone</ulink>. Díky pÅ?ipojení k serveru Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? na Internetu můžete vyzvat k souboji další hráÄ?e. Novinky, aktualizace a seznam serverů, ke kterým se můžete pÅ?ipojit, najdete na <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>webu gnome-games</ulink>."
+
+#: C/gnect.xml:18(para)
+msgid "To start the multiplayer game of Four-in-a-Row, select <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></menuchoice> on the Four-in-a-Row menu."
+msgstr "Pokud chcete zaÄ?ít hru pro více hráÄ?ů, zvolte v nabídce <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Síťová hra</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnect.xml:24(title)
+msgid "Connecting to a Four-in-a-Row network server"
+msgstr "PÅ?ipojení k síťovému serveru Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?"
+
+#: C/gnect.xml:25(para)
+msgid "The Four-in-a-Row connection dialog is shown initially when starting a new network game. This dialog allows you to select a server to connect to, and the username that you will have while connected to that server."
+msgstr "Na úvod nové síťové hry se objeví pÅ?ipojovací dialog. V dialogovém oknÄ? si můžete vybrat server, ke kterému se chcete pÅ?ipojit, a uživatelské jméno, které chcete bÄ?hem pÅ?ipojení k serveru používat."
+
+#: C/gnect.xml:31(para)
+msgid "It is possible to connect to a server with either a guest account or a normal registered account. Guest accounts allows you to anonymously login, while a normal login account allows you to reserve your own username which is protected by the password that you choose."
+msgstr "K serveru se lze pÅ?ihlásit buÄ? pÅ?es úÄ?et host nebo pÅ?es normální registrovaný úÄ?et. Jako host se pÅ?ihlásíte anonymnÄ?, zatímco normální uživatelsky úÄ?et vám umožní si rezervovat, dle svého výbÄ?ru, své vlastní uživatelské jméno chránÄ?né heslem."
+
+#: C/gnect.xml:38(para)
+msgid "The <guimenuitem>Guest Login</guimenuitem> option should be selected if you want an anonymous guest account. If you want to create a new login account, then select the <guimenuitem>First-time Login</guimenuitem> option, with the username, password and email of your choice. If you have already created your account, you can connect by selecting the <guimenuitem>Normal Login</guimenuitem> option, and enter the username and password that you have chosen."
+msgstr "Volbu <guimenuitem>PÅ?ihlášení hosta</guimenuitem> si vyberte, pokud se chcete pÅ?ihlásit pÅ?es anonymním úÄ?tem hosta. Pokud chcete vytvoÅ?it nový pÅ?ihlaÅ¡ovací úÄ?et, tak zvolte možnost <guimenuitem>První pÅ?ihlášení</guimenuitem> s uživatelským jménem, heslem a e-mailem dle svého výbÄ?ru. Jestliže už máte svůj úÄ?et vytvoÅ?ený, pÅ?ipojte se s volbou <guimenuitem>Normální pÅ?ihlášení</guimenuitem> a zadaným svým správným uživatelským jménem a heslem."
+
+#: C/gnect.xml:46(para)
+msgid "To connect to a server, click on the <guimenuitem>Connect</guimenuitem> button."
+msgstr "PÅ?ipojení k serveru zaÄ?nete kliknutím na tlaÄ?ítko <guimenuitem>PÅ?ipojit</guimenuitem>."
+
+#: C/gnect.xml:50(title)
+#: C/gnect.xml:57(phrase)
+msgid "The Four-in-a-Row network connection dialog."
+msgstr "PÅ?ipojovací dialog k síti Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?."
+
+#: C/gnect.xml:65(title)
+msgid "Joining a game room"
+msgstr "Vstup do herní místnosti"
+
+#: C/gnect.xml:66(para)
+msgid "Once you have successfully connected to a server, you can choose which game room to join. To play a multiplayer game of Four-in-a-Row, select the Four-in-a-Row room. If you want to host your own game, then click on the Launch button. This creates a new table where other players can participate in a game against you. If there are any other games already started, then you can double-click on an existing game table to join it. The list of game tables on the right shows you the number of available seats, which means the number of players that can join the game table."
+msgstr "Jakmile jste úspÄ?Å¡nÄ? pÅ?ihlášení k serveru, můžete si vybrat, do které herní místnosti chcete vstoupit. Jestliže chcete hrát hru Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? pro více hráÄ?ů, tak zvolte místnost Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?. Pokud chcete hostovat svoji vlastní hru, tak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko Spustit. Tím se vytvoÅ?í nový stůl, na kterém si ostatní hráÄ?i mohou zahrát hru proti vám. Pokud je k dispozici nÄ?jaká další již spuÅ¡tÄ?ná hra, pak se můžete dvojitým kliknutím na tomto existujícím herním stole zapojit do hry."
+
+#: C/gnect.xml:73(title)
+#: C/gnect.xml:80(phrase)
+msgid "This Four-in-a-Row network dialog allows you to join a game room to find other players."
+msgstr "Toto dialogové okno sítÄ? Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? vám umožÅ?uje vstoupit do herní místnosti, kde najdete další hráÄ?e."
+
+#: C/gnect.xml:85(para)
+msgid "When creating a new table for Four-in-a-Row games, a preference dialog is displayed which allows you to customize the game, such as set the minimum number of players for the game. Once the total number of seats have been taken, then no more players are allowed to join that game table."
+msgstr "Když vytvoÅ?íte nový stůl pro hry Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?, objeví se dialogové okno, ve kterém si můžete hru pÅ?izpůsobit, napÅ?. nastavit minimální poÄ?et hráÄ?ů pro hru. Jakmile se naplní celkový poÄ?et míst, nemůže se již žádný další hráÄ? k hernímu stolu pÅ?idat."
+
+#: C/gnect.xml:90(para)
+msgid "It is possible to chat with other players in network games. Ask for advice or help playing the games, but please be polite against other players."
+msgstr "S ostatními hráÄ?i síťové hry si můžete povídat. Můžete požádat o radu nebo pomoc s hrou, ale vždy se k ostatním hráÄ?ům chovejte sluÅ¡nÄ?."
+
+#: C/gnect.xml:97(title)
+msgid "Waiting for other players to join the game"
+msgstr "Ä?ekání, až se další hráÄ?i zapojí do hry"
+
+#: C/gnect.xml:98(para)
+msgid "Once you have successfully joined a game table, then you have to wait until enough players have joined the table. The <guimenuitem>Players List</guimenuitem> menu item allows you to see a list of the players who have joined the game. The game will begin immediately when the total number of players in the the game have been reached."
+msgstr "Až se úspÄ?Å¡nÄ? pÅ?idáte k hernímu stolu, musíte Ä?ekat dokud se nepÅ?idá dostateÄ?ný poÄ?et dalších hráÄ?ů. Nabídka <guimenuitem>Seznam hráÄ?ů</guimenuitem> vám umožní se podívat na seznam hráÄ?ů, kteÅ?í se ke hÅ?e pÅ?idali. Hra zaÄ?ne hned, jak je dosaženo celkového poÄ?tu hráÄ?ů ve hÅ?e."
+
+#: C/gnect.xml:107(title)
+msgid "Playing multiplayer Four-in-a-Row games"
+msgstr "Jak hrát Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? pro více hráÄ?ů"
+
+#: C/gnect.xml:108(para)
+msgid "Multiplayer Four-in-a-Row games have pretty much the same rules as normal Four-in-a-Row games, except that you are now playing against human players. This means that other strategies might possibly be better than when playing against AI players."
+msgstr "Hry Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? pro více hráÄ?ů mají úplnÄ? stejná pravidla, jako normální hry Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?, akorát že nyní hrajete proti lidským hráÄ?ům. To znamená, že strategie protivníka by mohla být lepší, než pÅ?i hraní proti umÄ?lé inteligenci."
+
+#: C/gnect.xml:113(para)
+msgid "Once a player has won, the game ends and you can return to the initial network game screen. Then you can play yet another game of addictive Four-in-a-Row multiplayer!"
+msgstr "Až nÄ?který hráÄ? zvítÄ?zí, tak hra konÄ?í a vy se můžete vrátit na úvodní obrazovku síťové hry. Po té se můžete pustit od další hry návykového Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ? pro více hráÄ?ů."
+
+#: C/gnect.xml:445(title)
+msgid "Known Bugs and Limitations"
+msgstr "Známé chyby a omezení"
+
+#: C/gnect.xml:447(para)
+msgid "Occasionally a marble-dropping animation doesn't look as smooth as it should."
+msgstr "Animace padajících kuliÄ?ek obÄ?as nevypadá tak plynule, jak by mÄ?la."
+
+#: C/gnect.xml:460(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/gnect.xml:462(para)
+msgid "<application>Four-in-a-Row</application> was written by Timothy Musson (<email>trmusson ihug co nz</email>) and David Neary (<email>bolsh gimp org</email>). Various others have taken the time to help in many ways since work on <application>Four-in-a-Row</application> began."
+msgstr "Hru <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> napsal Timothy Musson (<email>trmusson ihug co nz</email>) a David Neary (<email>bolsh gimp org</email>). A mnozí další vÄ?novali svůj Ä?as, aby od doby, kdy vznikla, různými způsoby pomohli s prací na hÅ?e <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application>."
+
+#: C/gnect.xml:467(para)
+msgid "The <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ce.unipr.it/~gbe/velena.html\";>Velena Engine</ulink>, <application>Four-in-a-Row</application>'s main computer player, was written by Giuliano Bertoletti. We're grateful to him for allowing us to include his work, without which <application>Four-in-a-Row</application> wouldn't be nearly as worthwhile."
+msgstr "Giuliano Bertoletti napsal <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ce.unipr.it/~gbe/velena.html\";>Velena Engine</ulink>, což je hlavní poÄ?ítaÄ?ový hráÄ? v hÅ?e <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application>. Jsme mu vdÄ?Ä?ní, že nám umožnil použít jeho práci, bez které by hra <application>Ä?tyÅ?i-v-Å?adÄ?</application> nestála úplnÄ? za to."
+
+#: C/gnect.xml:474(para)
+msgid "This manual was written by Timothy Musson."
+msgstr "Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Timothy Musson."
+
+#: C/gnect.xml:477(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/gnect.xml:502(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/gnect.xml:504(para)
+msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/gnect.xml:512(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/gnect.xml:519(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink url=\"http://www.fsf.org\"; type=\"http\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gnect.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/gnect/help/cs/figures/mainwindow.png b/gnect/help/cs/figures/mainwindow.png
new file mode 100644
index 0000000..1887135
Binary files /dev/null and b/gnect/help/cs/figures/mainwindow.png differ
diff --git a/gnibbles/help/Makefile.am b/gnibbles/help/Makefile.am
index 13911c8..37f816b 100644
--- a/gnibbles/help/Makefile.am
+++ b/gnibbles/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc sv
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc sv
 
 DOC_MODULE = gnibbles
 
diff --git a/gnibbles/help/cs/cs.po b/gnibbles/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..8b394bb
--- /dev/null
+++ b/gnibbles/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,504 @@
+# Czech translation of gnibbles help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the gnibbles help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-28 09:45+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnibbles.xml:186(None)
+msgid "@@image: 'figures/intro.png'; md5=fba0b0fc807a1eed13d9b5bba6a8d9fa"
+msgstr "@@image"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnibbles.xml:209(None)
+msgid "@@image: 'figures/playing.png'; md5=68c63b494278113a82ac864a277891c4"
+msgstr "@@image"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnibbles.xml:409(None)
+msgid "@@image: 'figures/game.png'; md5=3103fe2ce969c658bf74cbf66fb2ec64"
+msgstr "@@image"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnibbles.xml:491(None)
+msgid "@@image: 'figures/worm_op.png'; md5=b6ccbcdd5d11fe28a75fd23c0d96483a"
+msgstr "@@image"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnibbles.xml:54(None)
+msgid "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
+msgstr "@@image"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnibbles.xml:77(None)
+msgid "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
+msgstr "@@image"
+
+#: C/gnibbles.xml:28(title)
+msgid "<application>Nibbles</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Ä?ervíci</application>"
+
+#: C/gnibbles.xml:31(para)
+msgid "Nibbles is a worm game for GNOME. The player controls a 2D worm while trying to get food. Getting food gives points, but hitting anything causes a loss of points. When all points are lost, the player loses."
+msgstr "Ä?ervíci jsou hra s Ä?ervy pro GNOME. HráÄ? ovládá ve 2D Ä?ervy, kteÅ?í hledají nÄ?co k snÄ?dku. Získáním potravy dostávají body, ale v pÅ?ípadÄ?, že narazí, body ztrácí. Ve chvíli, kdy pÅ?ijdou o vÅ¡echny body, je hráÄ? ztracen."
+
+#: C/gnibbles.xml:40(year)
+msgid "2000"
+msgstr "2000"
+
+#: C/gnibbles.xml:41(holder)
+msgid "Kevin Breit"
+msgstr "Kevin Breit"
+
+#: C/gnibbles.xml:57(publishername)
+#: C/gnibbles.xml:70(orgname)
+#: C/gnibbles.xml:96(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gnibbles.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/gnibbles.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/gnibbles.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/gnibbles.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/gnibbles.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/gnibbles.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnibbles.xml:67(firstname)
+msgid "Kevin"
+msgstr "Kevin"
+
+#: C/gnibbles.xml:68(surname)
+msgid "Breit"
+msgstr "Breit"
+
+#: C/gnibbles.xml:71(email)
+msgid "battery841 mypad com"
+msgstr "battery841 mypad com"
+
+#: C/gnibbles.xml:90(revnumber)
+msgid "Nibbles Manual V2.20"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.20 ke hÅ?e Ä?ervíci"
+
+#: C/gnibbles.xml:91(date)
+msgid "May 2007"
+msgstr "KvÄ?ten 2007"
+
+#: C/gnibbles.xml:93(para)
+msgid "Kevin Breit <email>battery841 mypad com</email>"
+msgstr "Kevin Breit <email>battery841 mypad com</email>"
+
+#: C/gnibbles.xml:101(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.20 of Nibbles."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje hru Ä?ervíci ve verzi 2.20"
+
+#: C/gnibbles.xml:108(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/gnibbles.xml:109(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Nibbles</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Ä?ervíci</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnibbles.xml:119(primary)
+msgid "Nibbles"
+msgstr "Ä?ervíci"
+
+#: C/gnibbles.xml:126(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/gnibbles.xml:128(para)
+msgid "<application>Nibbles</application> is a game where the user controls a worm. The worm moves around the board, eating diamonds while avoiding the walls placed around it."
+msgstr "<application>Ä?ervíci</application> jsou hra, ve které uživatelé ovládají Ä?ervy. Ä?ervi se pohybují po ploÅ¡e, pojídají diamanty a pÅ?itom se vyhýbají okolním zdem."
+
+#: C/gnibbles.xml:132(para)
+msgid "To run <application>Nibbles</application>, select <menuchoice><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>Nibbles</guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu, or type <command>gnibbles</command> on the command line."
+msgstr "<application>Ä?ervíky</application> spustíte volbou <menuchoice><guisubmenu>Hry</guisubmenu><guimenuitem>Ä?ervíci</guimenuitem></menuchoice> z nabídky <guimenu>Aplikace</guimenu> nebo zadáním <command>gnibbles</command> v pÅ?íkazové Å?ádce."
+
+#: C/gnibbles.xml:142(para)
+msgid "<application>Nibbles</application> is included in the <filename>gnome-games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. This document describes version 2.20 of <application>Nibbles</application>."
+msgstr "Hra <application>Ä?ervíci</application> je souÄ?ástí balíku <filename>gnome-games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument popisuje verzi 2.20 aplikace <application>Ä?ervíci</application>."
+
+#: C/gnibbles.xml:151(title)
+msgid "Nibbles Objective"
+msgstr "Cíl hry Ä?ervíci"
+
+#: C/gnibbles.xml:152(para)
+msgid "The objective of Nibbles is quite simple. You control the worm and if the worm runs into a wall or runs into itself, you die. You get ten lives before your game is over. You win by either beating your own high score (or a friend's) or by completing all the levels. It is also possible to play against worms with artificial intelligence."
+msgstr "Podstata hry Ä?ervíci je docela prostá. Ovládáte Ä?erva a když Ä?erv narazí do zdi nebo sám do sebe, tak zemÅ?ete. Máte k dispozici deset životů, než hra skonÄ?í. Vyhrajete buÄ? pÅ?ekonáním svého vlastního nejvyššího skóre (nebo svých pÅ?átel) nebo dokonÄ?ením vÅ¡ech úrovní. Můžete také hrát proti Ä?ervům s umÄ?lou inteligencí."
+
+#: C/gnibbles.xml:159(para)
+msgid "Nibbles also features <link linkend=\"network-games\">multiplayer</link> support with up to six competing human players in hotseat or network mode."
+msgstr "Ä?ervíci rovnÄ?ž podporují <link linkend=\"network-games\">hru pro více hráÄ?ů</link> až se Å¡esti lidskými hráÄ?i pÅ?ímo u poÄ?ítaÄ?e nebo pÅ?es síť."
+
+#: C/gnibbles.xml:169(title)
+msgid "Using Nibbles"
+msgstr "Používání hry Ä?ervíci"
+
+#: C/gnibbles.xml:170(para)
+msgid "<application>Nibbles</application> is a simple game to play. The only keys that are needed are the arrow keys."
+msgstr "Hra <application>Ä?ervíci</application> je jednoduchá na hraní. Jediné klávesy, které potÅ?ebujete, jsou Å¡ipky."
+
+#: C/gnibbles.xml:177(title)
+msgid "Basic usage"
+msgstr "Základy používání"
+
+#: C/gnibbles.xml:182(title)
+msgid "Nibbles Introduction Window"
+msgstr "Ã?vodní okno Ä?ervíků"
+
+#: C/gnibbles.xml:189(phrase)
+msgid "Nibbles Introduction Window."
+msgstr "Ã?vodní okno hry Ä?ervíci."
+
+#: C/gnibbles.xml:178(para)
+msgid "Starting <application>Nibbles</application> opens the <interface>main window</interface> shown below. <placeholder-1/>"
+msgstr "Po spuÅ¡tÄ?ní <application>Ä?ervíků</application> se otevÅ?e <interface>hlavní okno</interface>, které můžete vidÄ?t níže. <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnibbles.xml:195(para)
+msgid "To start the game, select <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>New Game</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Hru zapoÄ?nete volbou <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Nová</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnibbles.xml:205(title)
+msgid "Nibbles During Gameplay"
+msgstr "PrůbÄ?h hraní Ä?ervíků"
+
+#: C/gnibbles.xml:212(phrase)
+msgid "Nibbles During Gameplay."
+msgstr "Hra Ä?ervíci bÄ?hem hraní."
+
+#: C/gnibbles.xml:199(para)
+msgid "When the game starts, the worm will come out of the left side of the screen. You use the up arrow to make the direction of the worm go up. Use the right arrow to turn the worm right, left arrow to turn the worm left, and down arrow to turn the worm down. <placeholder-1/>"
+msgstr "Jakmile hra zapoÄ?ne, po obrazovce zleva vyrazí Ä?erv. Použijte Å¡ipku nahoru, abyste ho pÅ?inutili lézt nahoru, Å¡ipku vpravo, aby lezl doprava, Å¡ipku vlevo, aby lezl doleva a Å¡ipku dolů, aby lezl dolů. <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnibbles.xml:228(title)
+msgid "Menus"
+msgstr "Nabídky"
+
+#: C/gnibbles.xml:229(para)
+msgid "The menu bar, located at the top of the <interface>Main Window</interface>, contains the following menus:"
+msgstr "Panel nabídek, který se nachází v horní Ä?ásti <interface>hlavního okna</interface>, obsahuje následující nabídky:"
+
+#: C/gnibbles.xml:236(guimenu)
+msgid "Game"
+msgstr "Hra"
+
+#: C/gnibbles.xml:242(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl+N</keysym></shortcut><guimenuitem>New Game</guimenuitem></menuchoice> This starts a new game of <application>Nibbles</application>."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl+N</keysym></shortcut><guimenuitem>Nová</guimenuitem></menuchoice> Tímto zaÄ?nete novou hru <application>Ä?ervíků</application>."
+
+#: C/gnibbles.xml:253(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl+G</keysym></shortcut><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></menuchoice> This starts a network multiplayer game using GGZ Gaming Zone."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl+G</keysym></shortcut><guimenuitem>Síťová hra</guimenuitem></menuchoice> Tímto zaÄ?nete síťovou hru pro více hráÄ?ů pÅ?es GGZ Gaming Zone."
+
+#: C/gnibbles.xml:264(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Scores</guimenuitem></menuchoice> This shows the high scores."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Skóre</guimenuitem></menuchoice> Tímto zobrazíte tabulku nejvyšších skóre."
+
+#: C/gnibbles.xml:272(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Pause game</guimenuitem></menuchoice> This will pause your game. Click on the <quote>Pause Game </quote> menu option to resume game."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Pozastavit</guimenuitem></menuchoice> Tímto svoji hru pozastavíte. OpÄ?tovným kliknutím na nabídku <quote>Pozastavit</quote> hru znovu rozjedete."
+
+#: C/gnibbles.xml:281(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>End Game</guimenuitem></menuchoice> End the current game and return to the title screen."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>UkonÄ?it hru</guimenuitem></menuchoice> Tímto ukonÄ?íte souÄ?asnou hru a vrátíte se na úvodní obrazovku."
+
+#: C/gnibbles.xml:289(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-Q</keysym></shortcut><guimenuitem>Exit</guimenuitem></menuchoice> This quits the application."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-Q</keysym></shortcut><guimenuitem>UkonÄ?it</guimenuitem></menuchoice> Tímto ukonÄ?íte celou aplikaci."
+
+#: C/gnibbles.xml:238(para)
+#: C/gnibbles.xml:307(para)
+#: C/gnibbles.xml:326(para)
+#: C/gnibbles.xml:346(para)
+msgid "This menu contains: <placeholder-1/>"
+msgstr "Tato nabídka obsahuje: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnibbles.xml:305(guimenu)
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazit"
+
+#: C/gnibbles.xml:311(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem></menuchoice> This toggles your game window to be fullscreen."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Celá obrazovka</guimenuitem></menuchoice> Tímto pÅ?epínáte okno se svojí hrou na celou obrazovku."
+
+#: C/gnibbles.xml:324(guimenu)
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: C/gnibbles.xml:330(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice> This opens your window to edit <link linkend=\"prefs\"> preferences.</link>"
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem></menuchoice> Tímto otevÅ?ete dialogové okno, ve kterém můžete mÄ?nit <link linkend=\"prefs\">nastavení hry</link>."
+
+#: C/gnibbles.xml:344(guimenu)
+msgid "Help"
+msgstr "NápovÄ?da"
+
+#: C/gnibbles.xml:350(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>F1</keysym></shortcut><guimenuitem>Contents</guimenuitem></menuchoice> Display this manual."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>F1</keysym></shortcut><guimenuitem>Obsah</guimenuitem></menuchoice> Zobrazí tuto pÅ?íruÄ?ku."
+
+#: C/gnibbles.xml:359(para)
+msgid "<guimenuitem>About</guimenuitem> This opens the <interface>About</interface> dialog which shows basic information about <application>Nibbles</application>, such as the author's name, the version number of the game."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>O aplikaci</guimenuitem></menuchoice> Tímto otevÅ?ete dialogové okno <interface>O aplikaci</interface>, které zobrazuje základní informace o hÅ?e <application>Ä?ervíci</application>, jako je jméno autora a Ä?íslo verze aplikace."
+
+#: C/gnibbles.xml:374(title)
+msgid "Diamonds"
+msgstr "Diamanty"
+
+#: C/gnibbles.xml:375(para)
+msgid "<application>Nibbles</application> has numerous different diamonds to eat. They are each a different color and serve a different function. Only the pale purple diamond is guaranteed to be around long enough for you to eat it (in fact, you have to eat them to finish the level). The other diamonds are all bonuses, but they only stick around for a short time. We'll leave it up to you to discover just what the bonus each colour gives, but they all affect either the score, the length of the worm, or both. Be careful when going for these bonus diamonds, don't cut yourself off from the ordinary diamonds that you need to finish the level."
+msgstr "<application>Ä?ervíci</application> mají k jídlu Ä?etné druhy diamantů. Každý má jinou barvu a slouží k jinému úÄ?elu. Pouze bledÄ? fialový diamant je zárukou, že se dostateÄ?nÄ? prodloužíte, když ho sníte (ve skuteÄ?nosti jej musíte sníst, abyste dokonÄ?ili úroveÅ?). VÅ¡echny další diamanty jsou bonusy, ale objevují se jen na chvíli. Necháváme na vás, abyste objevili, co bonus které barvy pÅ?ináší, vÅ¡echny vÅ¡ak mají vliv buÄ? na vaÅ¡e skóre nebo délku Ä?erva nebo obojí. BuÄ?te obezÅ?etní, když jdete pro tyto bonusové diamanty, neodÅ?íznÄ?te se od bÄ?žných diamantů, které potÅ?ebujete pro dokonÄ?ení úrovnÄ?."
+
+#: C/gnibbles.xml:393(title)
+msgid "Customization"
+msgstr "PÅ?izpůsobení"
+
+#: C/gnibbles.xml:394(para)
+msgid "To change the application settings, select <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. This opens the <interface>Preferences</interface> dialog. All preferences are automatically saved and applied as you change them."
+msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit nastavení aplikace, zvolte <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem></menuchoice>. Tím se otevÅ?e dialogové okno <interface>PÅ?edvolby Ä?ervíků</interface> . VÅ¡echny pÅ?edvolby se automaticky uloží a použijí, jakmile je zmÄ?níte."
+
+#: C/gnibbles.xml:405(title)
+msgid "Game Preferences Tab"
+msgstr "Karta Hra v pÅ?edvolbách."
+
+#: C/gnibbles.xml:412(phrase)
+msgid "Game Preferences Tab."
+msgstr "Karta Hra v dialogovém oknÄ? pÅ?edvoleb."
+
+#: C/gnibbles.xml:422(term)
+msgid "Speed"
+msgstr "Rychlost"
+
+#: C/gnibbles.xml:424(para)
+msgid "This controls the speed of the worm."
+msgstr "Tímto se ovládá rychlost Ä?ervů."
+
+#: C/gnibbles.xml:430(term)
+msgid "Play levels in random order"
+msgstr "Hrát úrovnÄ? v náhodném poÅ?adí"
+
+#: C/gnibbles.xml:432(para)
+msgid "Selecting this causes the level advancement to happen in random order."
+msgstr "Tato volba způsobí, že pokroÄ?ilost úrovní se vybírá v náhodném poÅ?adí."
+
+#: C/gnibbles.xml:439(term)
+msgid "Enable fake bonuses"
+msgstr "Povolit falešné bonusy"
+
+#: C/gnibbles.xml:441(para)
+msgid "When enabled, this allows for two blue diamonds on the screen at a time. One diamond makes you shrink instead of grow when eaten."
+msgstr "Když to povolíte, mohou se na obrazovce objevovat naráz dva modré diamanty. Jeden z nich, když ho sníte, způsobí vaše scvrknutí místo růstu."
+
+#: C/gnibbles.xml:449(term)
+msgid "Enable sounds"
+msgstr "Povolit zvuky"
+
+#: C/gnibbles.xml:451(para)
+msgid "Controls the use of sound in the game."
+msgstr "Ovládá používání zvuků ve hÅ?e."
+
+#: C/gnibbles.xml:457(term)
+msgid "Starting level"
+msgstr "PoÄ?áteÄ?ní úroveÅ?"
+
+#: C/gnibbles.xml:459(para)
+msgid "Which level to start with. Use this if you want to jump immediately to a challenging level."
+msgstr "V které úrovni se zaÄ?íná. To využijete, když chcete ihned skoÄ?it do složitÄ?jší úrovnÄ?."
+
+#: C/gnibbles.xml:466(term)
+msgid "Number of human players"
+msgstr "PoÄ?et lidských hráÄ?ů"
+
+#: C/gnibbles.xml:468(para)
+msgid "There is room for up to six players."
+msgstr "Je zde prostor až pro Å¡est hráÄ?ů."
+
+#: C/gnibbles.xml:474(term)
+msgid "Number of AI players"
+msgstr "PoÄ?et poÄ?ítaÄ?ových hráÄ?ů"
+
+#: C/gnibbles.xml:476(para)
+msgid "There is room for up to six AI players. Note that the total number of human and AI players must be less than or equal to six."
+msgstr "Je zde prostor až pro Å¡est hráÄ?ů s umÄ?lou inteligencí. UpozorÅ?ujeme, že celkový poÄ?et lidských a poÄ?ítaÄ?ových hráÄ?ů musí být dohromady menší nebo roven Å¡esti."
+
+#: C/gnibbles.xml:418(para)
+msgid "The properties in the <guilabel>Game</guilabel> tab are: <placeholder-1/>"
+msgstr "Vlastnosti na kartÄ? <guilabel>Hra</guilabel> jsou: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnibbles.xml:487(title)
+msgid "Worm Preferences Tab"
+msgstr "Karta s vlastnostmi Ä?erva v pÅ?edvolbách"
+
+#: C/gnibbles.xml:494(phrase)
+msgid "Worm Preferences Tab."
+msgstr "Karta s vlastnostmi Ä?erva v dialogovém oknÄ? pÅ?edvoleb."
+
+#: C/gnibbles.xml:505(term)
+msgid "Keyboard controls"
+msgstr "Ovládání klávesnicí"
+
+#: C/gnibbles.xml:507(para)
+msgid "This list let you change the keyboard controls for the given worm. To change a control, double click on the appropriate entry and then press the key you want to use for that control."
+msgstr "Tento seznam vám dovoluje mÄ?nit klávesové zkratky pro daného Ä?erva. Když chcete ovládání zmÄ?nit, dvojitÄ? kliknÄ?te na pÅ?ísluÅ¡nou položku a stisknÄ?te klávesu, kterou chcete k ovládání používat."
+
+#: C/gnibbles.xml:515(term)
+msgid "Use relative motion"
+msgstr "Používat relativní pohyb"
+
+#: C/gnibbles.xml:517(para)
+msgid "Rather than left sending your worm toward the left of the screen, right toward the right and so on, the left and right keys make the worm perform a left or right turn. For example, if the worm is moving to the left and you press the left control it turns to head toward the bottom of the screen."
+msgstr "Místo aby vlevo posílalo vaÅ¡eho Ä?erva doleva po obrazovce, vpravo doprava atd., tak klávesy vlevo a vpravo nutí Ä?erva zahýbat vlevo a vpravo. NapÅ?íklad, když se Ä?erv sune doleva a vy zmáÄ?knete ovládání vlevo, tak zahne po obrazovce smÄ?rem dolů."
+
+#: C/gnibbles.xml:527(term)
+msgid "Worm color"
+msgstr "Barva Ä?erva"
+
+#: C/gnibbles.xml:529(para)
+msgid "Customize the color of your worm so you can tell it from your opponent's worm in multi-player mode."
+msgstr "PÅ?izpůsobte si barvu svého Ä?erva, abyste jej rozliÅ¡ili od protivníků ve hÅ?e s více hráÄ?i."
+
+#: C/gnibbles.xml:484(para)
+msgid "<placeholder-1/> The properties in the <guilabel>Worm 1 </guilabel>through <guilabel> Worm 6</guilabel> tabs let you set individual preferences for the different worms. <placeholder-2/>"
+msgstr "<placeholder-1/> Vlastnosti na kartách <guilabel>Ä?erv 1 </guilabel> až <guilabel>Ä?erv 6</guilabel> vám umožÅ?ují nastavit pÅ?edvolby odliÅ¡nÄ? pro každého jednotlivého Ä?erva. <placeholder-2/>"
+
+#: C/gnibbles.xml:10(title)
+msgid "Network Games"
+msgstr "Síťové hry"
+
+#: C/gnibbles.xml:11(para)
+msgid "Nibbles support networked multiplayer games which is provided by <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming Zone</ulink>. By connecting to a Nibbles server on the Internet, you can challenge other players in multiplayer games. For news, updates and a list of servers to connect to, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>gnome-games website</ulink>."
+msgstr "Ä?ervíci podporují sítové hry pro více hráÄ?ů, které poskytuje <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming Zone</ulink>. Díky pÅ?ipojení k serveru Ä?ervíci na Internetu můžete vyzvat k souboji další hráÄ?e. Novinky, aktualizace a seznam serverů, ke kterým se můžete pÅ?ipojit, najdete na <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>webu gnome-games</ulink>."
+
+#: C/gnibbles.xml:18(para)
+msgid "To start the multiplayer game of Nibbles, select <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></menuchoice> on the Nibbles menu."
+msgstr "Pokud chcete zaÄ?ít hru pro více hráÄ?ů, zvolte v nabídce <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Síťová hra</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnibbles.xml:24(title)
+msgid "Connecting to a Nibbles network server"
+msgstr "PÅ?ipojení k síťovému serveru Ä?ervíci"
+
+#: C/gnibbles.xml:25(para)
+msgid "The Nibbles connection dialog is shown initially when starting a new network game. This dialog allows you to select a server to connect to, and the username that you will have while connected to that server."
+msgstr "Na úvod nové síťové hry se objeví pÅ?ipojovací dialog. V dialogovém oknÄ? si můžete vybrat server, ke kterému se chcete pÅ?ipojit, a uživatelské jméno, které chcete bÄ?hem pÅ?ipojení k serveru používat."
+
+#: C/gnibbles.xml:31(para)
+msgid "It is possible to connect to a server with either a guest account or a normal registered account. Guest accounts allows you to anonymously login, while a normal login account allows you to reserve your own username which is protected by the password that you choose."
+msgstr "K serveru se lze pÅ?ihlásit buÄ? pÅ?es úÄ?et host nebo pÅ?es normální registrovaný úÄ?et. Jako host se pÅ?ihlásíte anonymnÄ?, zatímco normální uživatelsky úÄ?et vám umožní si rezervovat dle svého výbÄ?ru své vlastní uživatelské jméno chránÄ?né heslem."
+
+#: C/gnibbles.xml:38(para)
+msgid "The <guimenuitem>Guest Login</guimenuitem> option should be selected if you want an anonymous guest account. If you want to create a new login account, then select the <guimenuitem>First-time Login</guimenuitem> option, with the username, password and email of your choice. If you have already created your account, you can connect by selecting the <guimenuitem>Normal Login</guimenuitem> option, and enter the username and password that you have chosen."
+msgstr "Volbu <guimenuitem>PÅ?ihlášení hosta</guimenuitem> si vyberte, pokud se chcete pÅ?ihlásit pÅ?es anonymním úÄ?tem hosta. Pokud chcete vytvoÅ?it nový pÅ?ihlaÅ¡ovací úÄ?et, tak zvolte možnost <guimenuitem>První pÅ?ihlášení</guimenuitem> s uživatelským jménem, heslem a e-mailem dle svého výbÄ?ru. Jestliže už máte svůj úÄ?et vytvoÅ?ený, pÅ?ipojte se s volbou <guimenuitem>Normální pÅ?ihlášení</guimenuitem> a zadaným svým správným uživatelským jménem a heslem."
+
+#: C/gnibbles.xml:46(para)
+msgid "To connect to a server, click on the <guimenuitem>Connect</guimenuitem> button."
+msgstr "PÅ?ipojení k serveru zaÄ?nete kliknutím na tlaÄ?ítko <guimenuitem>PÅ?ipojit</guimenuitem>."
+
+#: C/gnibbles.xml:50(title)
+#: C/gnibbles.xml:57(phrase)
+msgid "The Nibbles network connection dialog."
+msgstr "PÅ?ipojovací dialog k síti Ä?ervíci."
+
+#: C/gnibbles.xml:65(title)
+msgid "Joining a game room"
+msgstr "Vstup do herní místnosti"
+
+#: C/gnibbles.xml:66(para)
+msgid "Once you have successfully connected to a server, you can choose which game room to join. To play a multiplayer game of Nibbles, select the Nibbles room. If you want to host your own game, then click on the Launch button. This creates a new table where other players can participate in a game against you. If there are any other games already started, then you can double-click on an existing game table to join it. The list of game tables on the right shows you the number of available seats, which means the number of players that can join the game table."
+msgstr "Jakmile jste úspÄ?Å¡nÄ? pÅ?ihlášení k serveru, můžete si vybrat, do které herní místnosti chcete vstoupit. Jestliže chcete hrát hru Ä?ervíci pro více hráÄ?ů, tak zvolte místnost Ä?ervíci. Pokud chcete hostovat svoji vlastní hru, tak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko Spustit. Tím se vytvoÅ?í nový stůl, na kterém si ostatní hráÄ?i mohou zahrát hru proti vám. Pokud je k dispozici nÄ?jaká další již spuÅ¡tÄ?ná hra, pak se můžete dvojitým kliknutím na tomto existujícím herním stole zapojit do hry."
+
+#: C/gnibbles.xml:73(title)
+#: C/gnibbles.xml:80(phrase)
+msgid "This Nibbles network dialog allows you to join a game room to find other players."
+msgstr "Toto dialogové okno sítÄ? Ä?ervíci vám umožÅ?uje vstoupit do herní místnosti, kde najdete další hráÄ?e."
+
+#: C/gnibbles.xml:85(para)
+msgid "When creating a new table for Nibbles games, a preference dialog is displayed which allows you to customize the game, such as set the minimum number of players for the game. Once the total number of seats have been taken, then no more players are allowed to join that game table."
+msgstr "Když vytvoÅ?íte nový stůl pro hry Ä?ervíci, objeví se dialogové okno, ve kterém si můžete hru pÅ?izpůsobit, napÅ?. nastavit minimální poÄ?et hráÄ?ů pro hru. Jakmile se naplní celkový poÄ?et míst, nemůže se již žádný další hráÄ? k hernímu stolu pÅ?idat."
+
+#: C/gnibbles.xml:90(para)
+msgid "It is possible to chat with other players in network games. Ask for advice or help playing the games, but please be polite against other players."
+msgstr "S ostatními hráÄ?i síťové hry si můžete povídat. Můžete požádat o radu nebo pomoc s hrou, ale vždy se k ostatním hráÄ?ům chovejte sluÅ¡nÄ?."
+
+#: C/gnibbles.xml:97(title)
+msgid "Waiting for other players to join the game"
+msgstr "Ä?ekání, až se další hráÄ?i zapojí do hry"
+
+#: C/gnibbles.xml:98(para)
+msgid "Once you have successfully joined a game table, then you have to wait until enough players have joined the table. The <guimenuitem>Players List</guimenuitem> menu item allows you to see a list of the players who have joined the game. The game will begin immediately when the total number of players in the the game have been reached."
+msgstr "Až se úspÄ?Å¡nÄ? pÅ?idáte k hernímu stolu, musíte Ä?ekat dokud se nepÅ?idá dostateÄ?ný poÄ?et dalších hráÄ?ů. Nabídka <guimenuitem>Seznam hráÄ?ů</guimenuitem> vám umožní se podívat na seznam hráÄ?ů, kteÅ?í se ke hÅ?e pÅ?idali. Hra zaÄ?ne hned, jak je dosaženo celkového poÄ?tu hráÄ?ů ve hÅ?e."
+
+#: C/gnibbles.xml:107(title)
+msgid "Playing multiplayer Nibbles games"
+msgstr "Jak hrát Ä?ervíci pro více hráÄ?ů"
+
+#: C/gnibbles.xml:108(para)
+msgid "Multiplayer Nibbles games have pretty much the same rules as normal Nibbles games, except that you are now playing against human players. This means that other strategies might possibly be better than when playing against AI players."
+msgstr "Hry Ä?ervíci pro více hráÄ?ů mají úplnÄ? stejná pravidla, jako normální hry Ä?ervíci, akorát že nyní hrajete proti lidským hráÄ?ům. To znamená, že strategie protivníka by mohla být lepší, než pÅ?i hraní proti umÄ?lé inteligenci."
+
+#: C/gnibbles.xml:113(para)
+msgid "Once a player has won, the game ends and you can return to the initial network game screen. Then you can play yet another game of addictive Nibbles multiplayer!"
+msgstr "Až nÄ?který hráÄ? zvítÄ?zí, tak hra konÄ?í a vy se můžete vrátit na úvodní obrazovku síťové hry. Po té se můžete pustit od další hry návykových Ä?ervíků pro více hráÄ?ů."
+
+#: C/gnibbles.xml:553(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/gnibbles.xml:554(para)
+msgid "<application>Nibbles</application> was written by Sean MacIsaac <email>sjm acm org</email> and Ian Peters <email>itp gnu org</email>. This manual was written by Kevin Breit <email>battery841 mypad com</email>. Nibbles was updated with network support by Andreas Røsdal <email>andreasr gnome org</email>. To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "Hru <application>Ä?ervíci</application> napsali Sean MacIsaac <email>sjm acm org</email> a Ian Peters <email>itp gnu org</email>. Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Kevin Breit <email>battery841 mypad com</email>. Ä?ervíky aktualizoval na verzi se síťovou podporou Andreas Røsdal <email>andreasr gnome org</email>. Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/gnibbles.xml:580(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/gnibbles.xml:581(para)
+msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/gnibbles.xml:589(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/gnibbles.xml:595(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330 Boston, MA 02111-1307 USA </address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gnibbles.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/gnibbles/help/cs/figures/connect.png b/gnibbles/help/cs/figures/connect.png
new file mode 100644
index 0000000..f6c4c49
Binary files /dev/null and b/gnibbles/help/cs/figures/connect.png differ
diff --git a/gnibbles/help/cs/figures/game.png b/gnibbles/help/cs/figures/game.png
new file mode 100644
index 0000000..fc3e78a
Binary files /dev/null and b/gnibbles/help/cs/figures/game.png differ
diff --git a/gnibbles/help/cs/figures/intro.png b/gnibbles/help/cs/figures/intro.png
new file mode 100644
index 0000000..2764547
Binary files /dev/null and b/gnibbles/help/cs/figures/intro.png differ
diff --git a/gnibbles/help/cs/figures/playing.png b/gnibbles/help/cs/figures/playing.png
new file mode 100644
index 0000000..8444588
Binary files /dev/null and b/gnibbles/help/cs/figures/playing.png differ
diff --git a/gnibbles/help/cs/figures/tables.png b/gnibbles/help/cs/figures/tables.png
new file mode 100644
index 0000000..0b31f78
Binary files /dev/null and b/gnibbles/help/cs/figures/tables.png differ
diff --git a/gnibbles/help/cs/figures/worm_op.png b/gnibbles/help/cs/figures/worm_op.png
new file mode 100644
index 0000000..f2cab2c
Binary files /dev/null and b/gnibbles/help/cs/figures/worm_op.png differ
diff --git a/gnome-sudoku/help/Makefile.am b/gnome-sudoku/help/Makefile.am
index b5bc089..b852ee2 100644
--- a/gnome-sudoku/help/Makefile.am
+++ b/gnome-sudoku/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc pt_BR ru sv da
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc pt_BR ru sv da
 
 DOC_MODULE = gnome-sudoku
 
diff --git a/gnome-sudoku/help/cs/cs.po b/gnome-sudoku/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..fd3e1c3
--- /dev/null
+++ b/gnome-sudoku/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,567 @@
+# Czech translation of gnome-sudoku help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the gnome-sudoku help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-28 21:25+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:243(None)
+msgid "@@image: 'figures/starting.png'; md5=da3e728dabc93664f9c5f9405098fa63"
+msgstr "@@image: 'figures/starting.png'; md5=f34b831a35ed7d3cc454ac71aaf5d5ff"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:298(None)
+msgid "@@image: 'figures/error_highlighting.png'; md5=c23aa5087a503ffdefd891cc01be2849"
+msgstr "@@image: 'figures/error_highlighting.png'; md5=c23aa5087a503ffdefd891cc01be2849"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:316(None)
+msgid "@@image: 'figures/resuming.png'; md5=e16b015c8432f0b91971c9419773e4e2"
+msgstr "@@image: 'figures/resuming.png'; md5=6415792e740a4e1891d8b15f2820c698"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:420(None)
+msgid "@@image: 'figures/hints.png'; md5=3ab9ef90aa32fee1fd3cdc95f1e40945"
+msgstr "@@image: 'figures/hints.png'; md5=3ab9ef90aa32fee1fd3cdc95f1e40945"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:436(None)
+msgid "@@image: 'figures/always_show_hint.png'; md5=c97972c7861ffe5c9038dc91d3429985"
+msgstr "@@image: 'figures/always_show_hint.png'; md5=3be3074083cd92f96aa9345ec2042896"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:495(None)
+msgid "@@image: 'figures/highlighting.png'; md5=915eb28b353ed2ace530aebbef6f8347"
+msgstr "@@image: 'figures/highlighting.png'; md5=761a271001c2024fe797cfe782329280"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnome-sudoku.xml:564(None)
+msgid "@@image: 'figures/Print_Sudokus.png'; md5=695e5bccf1743121417d54b3edc4c9f7"
+msgstr "@@image: 'figures/Print_Sudokus.png'; md5=617da62a7000387d430e6641f4d17a61"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:29(title)
+msgid "<application>Sudoku</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Sudoku</application>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:32(para)
+msgid "Sudoku is an application for playing the popular sudoku logic puzzle game, in which one must fill a 9 by 9 square with the correct digits."
+msgstr "Sudoku je aplikace na hraní populárních logických hlavolamů sudoku, ve kterých musíte vyplnit 9 krát 9 políÄ?ek správnými Ä?ísly."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:39(year)
+msgid "2008"
+msgstr "2008"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:40(holder)
+#: C/gnome-sudoku.xml:108(para)
+msgid "Thomas M. Hinkle"
+msgstr "Thomas M. Hinkle"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:54(publishername)
+#: C/gnome-sudoku.xml:67(orgname)
+#: C/gnome-sudoku.xml:112(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:64(firstname)
+msgid "Thomas"
+msgstr "Thomas"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:65(surname)
+msgid "Hinkle"
+msgstr "Hinkle"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:105(revnumber)
+msgid "GNOME Sudoku Manual V3.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V3.0 ke hÅ?e Sudoku"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:106(date)
+msgid "February 2008"
+msgstr "Ã?nor 2008"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:117(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.21.90 of Sudoku"
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje hru Sudoku ve verzi 2.21.90"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:120(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:121(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Sudoku</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Sudoku</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:130(primary)
+msgid "GNOME Sudoku"
+msgstr "GNOME Sudoku"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:133(primary)
+msgid "sudoku"
+msgstr "sudoku"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:141(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:142(para)
+msgid "<application>Sudoku</application> is an application to generate and play the popular Sudoku logic puzzle (also known as Number Place)."
+msgstr "<application>Sudoku</application> je aplikace na generování a hraní populárního logického hlavolamu Sudoku."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:146(para)
+msgid "The rules of Sudoku are quite simple. In order to complete the puzzle, you must fill each square with a number between 1 and 9 such that every row, column and 3x3 box on the board contains the numbers 1 through 9. Stated another way, you must fill each square such that no number appears twice in the same row, column, or 3x3 box."
+msgstr "Pravidla Sudoku jsou docela jednoduchá. Pro dokonÄ?ení hry musíte vyplnit vÅ¡echna políÄ?ka Ä?ísly od 1 do 9 tak, aby každý Å?ádek, sloupec a Ä?tverec 3x3 políÄ?ka obsahoval vÅ¡echna Ä?ísla od 1 do 9. Nebo Å?eÄ?eno jiným způsobem, musíte vyplnit každé políÄ?ko tak, že se žádné Ä?íslo nebude vyskytovat dvakrát v Å?ádku, sloupci nebo Ä?tverci 3x3."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:157(para)
+msgid "These two different ways of looking at the puzzle are two of the principle ways players think as they play. On the one hand, you ask yourself, â??How can I fit all the numbers in this box?â?? On the other hand, you ask yourself, â??What numbers can fit in this square without causing a conflict with other numbers in the same row, column, or 3x3 box?â??"
+msgstr "Tyto dva rozdílné pohledy na hlavolam jsou zároveÅ? dva základní způsoby, kterými hráÄ?i pÅ?i hraní uvažují. Na jednu stranu se můžete ptát: â??Jak můžu umístit vÅ¡echna Ä?ísla do Ä?tverce?â?? A na druhou stranu se můžete ptát: â??Které Ä?íslo můžu umístit do tohoto políÄ?ka, aniž by kolidovalo s ostatními Ä?ísly ve stejném Å?ádku, sloupci nebo Ä?tverci 3x3?â??."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:167(para)
+msgid "In spite of the simplicity of the game, Sudoku puzzles can vary widely in their difficulty. <application>Sudoku</application> allows you to select the difficulty of the puzzle you want to play. By default, it will begin with easy puzzles and gradually increase the difficulty of puzzles as you improve."
+msgstr "Navzdory jednoduchosti hry, mohou hlavolamy Sudoku mÄ?nit svoji nároÄ?nost ve velkém rozsahu. V <application>Sudoku</application> si můžete vybrat, jak obtížnou hru chcete hrát. BÄ?žné je zaÄ?ít snadnou hrou a postupnÄ?, jak se zdokonalujete, zvyÅ¡ovat nároÄ?nost her."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:189(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:192(title)
+msgid "To Start <application>Sudoku</application>"
+msgstr "SpuÅ¡tÄ?ní <application>Sudoku</application>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:193(para)
+msgid "You can start <application>Sudoku</application> in the following ways:"
+msgstr "<application>Sudoku</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:197(term)
+msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Aplikace</guimenu>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:199(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Games </guisubmenu><guimenuitem>Sudoku</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guisubmenu>Hry</guisubmenu><guimenuitem>Sudoku</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:207(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:209(para)
+msgid "To start <application>Sudoku</application> from a command line, type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
+msgstr "Pokud chcete spustit <application>Sudoku</application> z pÅ?íkazového Å?ádku, zadejte následující pÅ?íkaz a stisknÄ?te <keycap>Return</keycap>:"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:212(command)
+msgid "gnome-sudoku"
+msgstr "gnome-sudoku"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:220(title)
+msgid "When You Start <application>Sudoku</application>"
+msgstr "Když spustíte <application>Sudoku</application>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:221(para)
+msgid "When you start <application>Sudoku</application> for the first time, you will see the puzzle selector screen, where you can choose the difficulty of the puzzle you want to play. If you've played before and have any unfinished puzzles, you can select those puzzles from this screen as well."
+msgstr "Když spustíte <application>Sudoku</application> poprvé, tak uvidíte obrazovku na výbÄ?r hry, na které si můžete vybrat obtížnost, jakou chcete hrát. Pokud jste již pÅ?edtím hráli a nÄ?kterou hru jste nedokonÄ?ili, tak si můžete na této obrazovce zvolit i tuto hru."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:228(para)
+msgid "In the puzzle selector screen, the difficulty of the puzzle is displayed. The color surrounding the puzzle image corresponds to the difficulty. A dark red puzzle is harder than a light red puzzle, for example."
+msgstr "Na výbÄ?rové obrazovce jsou zobrazené různé nároÄ?nosti hry. Barva okolo hry odpovídá její nároÄ?nosti. NapÅ?íklad tmavÄ? modrá hra je tÄ?žší než svÄ?tle modrá."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:234(para)
+msgid "Double click on the puzzle of your choice to start playing."
+msgstr "Dvojitým kliknutím na obtížnost, pro kterou jste se rozhodli, zaÄ?nete hrát."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:239(title)
+msgid "Starting Sudoku"
+msgstr "SpouÅ¡tÄ?ní Sudoku"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:246(phrase)
+msgid "Starting up Sudoku: choose a difficulty level."
+msgstr "SpouÅ¡tÄ?ní Sudoku: výbÄ?r úrovnÄ? složitosti."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:252(para)
+msgid "You can change puzzles at any time by pressing <guibutton>New</guibutton>. This will bring you to the puzzle selection screen, where you can select whatever puzzle you like."
+msgstr "ZmÄ?nit úroveÅ? hry můžete kdykoliv zmáÄ?knutím <guibutton>Nový</guibutton>. Tím se opÄ?t dostanete na výbÄ?rovou obrazovku, kde si můžete vybrat libovolnou obtížnost."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:264(title)
+msgid "Basic game play"
+msgstr "Základy hraní"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:265(para)
+msgid "To play the game, start filling numbers 1-9 in the squares such that no row, column, or 3x3 box has any number more than one time."
+msgstr "Hrajete tím, že vyplÅ?ujete Ä?ísla 1 až 9 do políÄ?ek a to tak, že v Å?ádku, sloupci nebo Ä?tverci 3x3 políÄ?ka se nesmí žádné z Ä?ísel opakovat vícekrát."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:266(para)
+msgid "You can fill a number in a square with the keyboard or the mouse."
+msgstr "Ä?ísla můžete vyplÅ?ovat jak klávesnicí, tak myší."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:269(term)
+msgid "Keyboard"
+msgstr "Klávesnice"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:270(para)
+msgid "Use the arrow keys or the mouse to select the square you would like to fill. Then type the number you want to put in the square. Typing <keycap>Backspace</keycap> will remove the number."
+msgstr "Kurzorovými Å¡ipkami na klávesnici nebo myší vyberete políÄ?ko, který chcete vyplnit. Potom zmáÄ?knÄ?te Ä?íslici, kterou chcete vyplnit. ZmáÄ?knutím <keycap>Backspace</keycap> Ä?íslo vymažete."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:273(term)
+msgid "Mouse"
+msgstr "Myš"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:275(para)
+msgid "Click on a square to select it, then click in the center of the square to bring up buttons with the numbers 1-9. Click on a number to select it, or click on <guibutton>clear</guibutton> to clear the square. You can also double-click in the center of a square to bring up the number buttons."
+msgstr "Kliknutím na políÄ?ko jej vyberete a když potom kliknete do jeho stÅ?edu, objeví se tlaÄ?ítka s Ä?ísly 1 až 9. Kliknutím na Ä?íslo jej zvolíte, pÅ?ípadnÄ? kliknutím na <guibutton>Vymazat</guibutton> políÄ?ko vymažete. Místo vybírání políÄ?ka můžete na jeho stÅ?ed dvojitÄ? kliknout a rovnou se vám objeví tlaÄ?ítka s Ä?ísly."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:289(para)
+msgid "If you enter a number that is in conflict with other numbers on the grid, the conflicting numbers will be highlighted in red."
+msgstr "V pÅ?ípadÄ?, že zadáte Ä?íslo, které koliduje s jinými Ä?ísly v mÅ?ížce, kolidující Ä?ísla se zvýrazní Ä?ervenÄ?."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:294(title)
+msgid "Error highlighting"
+msgstr "ZvýraznÄ?ní chyb"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:301(phrase)
+msgid "An illegal move will be highlighted in red."
+msgstr "VÅ¡echny neplatné tahy se zvýrazní Ä?ervenÄ?."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:309(title)
+msgid "Saving and Resuming Games"
+msgstr "Ukládání a obnovování her"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:310(para)
+msgid "Sudokus are saved automatically every few minutes and whenever you change games or close the application."
+msgstr "Sudoku se ukládají automaticky každých pár minut a také kdykoliv zmÄ?níte hru nebo ukonÄ?íte aplikaci."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:312(title)
+msgid "Resuming old games"
+msgstr "Návrat ke starým rozehraným hrám"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:319(phrase)
+msgid "Resuming an old game from the puzzle selector screen."
+msgstr "Nabídka starých rozehraných her na výbÄ?rové obrazovce."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:324(para)
+msgid "Whenever you start <application>Sudoku</application> or click <guibutton>New</guibutton>, your saved games will be listed in the puzzle selection screen. You will see a miniature image of the saved puzzle, the date you last played it, and how long you have played it for. To open the puzzle, just double click on it."
+msgstr "Kdykoliv spustíte <application>Sudoku</application> nebo kliknete na <guibutton>Nový</guibutton>, vaÅ¡e uložené hry se objeví v seznamu na výbÄ?rové obrazovce. Uvidíte malé náhledy uložených her, datum, kdy jste je naposledy hráli, a jak dlouho jste je hráli. Hru otevÅ?ete dvojitým kliknutím."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:325(para)
+msgid "If you'd like to stop playing one game and begin another, just select <guibutton>New</guibutton> and begin your new game."
+msgstr "Pokud si pÅ?ejete ukonÄ?it jednu rozehranou hru a zaÄ?ít jinou, tak zvolte <guibutton>Nový</guibutton> a zaÄ?nÄ?te novou hru."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:332(title)
+msgid "Features"
+msgstr "Funkce"
+
+#. ================ Usage Subsection ================================
+#: C/gnome-sudoku.xml:335(para)
+msgid "GNOME Sudoku provides a number of features that help you play puzzles."
+msgstr "GNOME Sudoku poskytuje nÄ?kolik funkcí, které vám pomohou pÅ?i hraní."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:341(term)
+msgid "Notes"
+msgstr "Poznámky"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:343(para)
+msgid "<firstterm>Notes</firstterm> or <firstterm>Pencilmarks</firstterm> let you take notes in each square. Many players use notes to track possible values for squares."
+msgstr "<firstterm>Poznámky</firstterm> vám umožÅ?ují si znaÄ?it u každého políÄ?ka údaje. Spousta hráÄ?ů to využívá ke sledování možných hodnot políÄ?ka."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:349(term)
+#: C/gnome-sudoku.xml:394(title)
+msgid "Hints and Auto-Fill"
+msgstr "Rady a automatické vyplnÄ?ní"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:351(para)
+msgid "You can use <firstterm>hints</firstterm> and <firstterm>auto-fill</firstterm> to have GNOME Sudoku tell you about possible values for a square or automatically fill in a square for you."
+msgstr "Můžete použít funkcí <firstterm>Rada</firstterm> a <firstterm>Vyplnit</firstterm>, aby vám GNOME Sudoku sdÄ?lilo možné hodnoty pro dané políÄ?ko, pÅ?ípadnÄ? vám jej automaticky vyplnilo."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:359(term)
+#: C/gnome-sudoku.xml:483(title)
+msgid "Highlighting"
+msgstr "ZvýrazÅ?ování"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:361(para)
+msgid "In highlighting mode, the current row, column and box are highlighted in different colors to make scanning the board easier."
+msgstr "V režimu zvýrazÅ?ování se souÄ?asný Å?ádek, sloupec a Ä?tverec zvýrazní odliÅ¡nými barvami, aby se vám snadnÄ?ji prozkoumávaly."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:366(term)
+#: C/gnome-sudoku.xml:508(title)
+msgid "Trackers"
+msgstr "Sledování tahů"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:368(para)
+msgid "Trackers make trial-and-error solutions easier to keep track of. When you <firstterm>track</firstterm> a set of moves, the numbers are entered in a special color to help you distinguish those moves from moves made earlier in the game."
+msgstr "Sledování usnadÅ?ují hraní metodou pokus-omyl tím, že sledují provedené tahy. Pokud sadu tahů <firstterm>sledujete</firstterm>, tak se zadaná Ä?ísla oznaÄ?ují speciální barvou, abyste tyto tahy mohli snadno odliÅ¡it od tahů provedených dÅ?íve."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:382(title)
+msgid "Taking Notes"
+msgstr "DÄ?lání poznámek"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:383(para)
+msgid "To write notes (also known as â??pencilmarksâ??) in a square, first select the square with the keyboard or mouse. Then, do one of the following:"
+msgstr "Pokud chcete do políÄ?ka napsat poznámku, nejdÅ?íve jej pomocí klávesnice nebo myÅ¡i vyberte. NáslednÄ? proveÄ?te jednu z tÄ?chto vÄ?cí:"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:385(para)
+msgid "Click in the upper region of the square (the region is highlighted with a square when you move the mouse over a selected square)."
+msgstr "KliknÄ?te do horní Ä?ásti políÄ?ka (když pÅ?es vybrané políÄ?ko pÅ?ejíždíte myší, tak se tato Ä?ást zvýrazÅ?uje obdélníkem)."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:386(para)
+msgid "Type <keycap>N</keycap>"
+msgstr "ZmáÄ?knÄ?te <keycap>N</keycap>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:388(para)
+msgid "This will bring up a field in which you can type your notes. Type <keycap>Return</keycap> when you are finished editing your note."
+msgstr "Tím se vám vyvolá pole, do kterého můžete zapsat své poznámky. Po skonÄ?ení zápisu poznámky stisknÄ?te <keycap>Return</keycap>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:390(para)
+msgid "You can also take notes in the bottom of the square by clicking in the bottom of the square or by typing <keycap>M</keycap>. However, this area is used when you ask for a <firstterm>hint</firstterm>, so you should not use this area for your own notes if you also plan to use hints."
+msgstr "Poznámky můžete zapisovat i do spodní Ä?ásti políÄ?ka, tím že kliknete do spodní Ä?ásti nebo zmáÄ?knete <keycap>M</keycap>. Jelikož se vÅ¡ak tato oblast používá, když si požádáte o <firstterm>radu</firstterm>, nemÄ?li byste ji využívat pro své poznámky v pÅ?ípadÄ?, že plánujete rady používat."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:398(para)
+msgid "The <firstterm>Hint</firstterm> and <firstterm>Fill</firstterm> features work based on the logical possibilities given the current board. They do <emphasis>not</emphasis> work by looking at the solution. If you have made an error in an earlier move, these features may fill in or suggest incorrect values."
+msgstr "Funkce <firstterm>Rada</firstterm> a <firstterm>Vyplnit</firstterm> pracují na základÄ? logické dedukce podle aktuálního stavu hry. RozhodnÄ? se <emphasis>nedívají do výsledků</emphasis>. Pokud jste udÄ?lali chybu v nÄ?kterém dÅ?ívÄ?jším tahu, mohou tyto funkce vyplnit nebo pÅ?edpokládat nesprávné hodnoty."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:413(title)
+#: C/gnome-sudoku.xml:416(title)
+msgid "Hints"
+msgstr "Rady"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:414(para)
+msgid "GNOME Sudoku can give you hints based on your current board. You can ask for a hint for the currently selected square by clicking <guibutton>hint</guibutton>, selecting <menuchoice><guisubmenu>Tools</guisubmenu><guimenuitem>Hint</guimenuitem></menuchoice>, or typing <keycap>Control-H</keycap>. This will put a list of possible values in the bottom of the square."
+msgstr "GNOME Sudoku vám může poskytnout radu založenou na souÄ?asném stavu hry. O radu pro vybrané políÄ?ko můžete požádat kliknutím na <guibutton>Rada</guibutton>, volbou <menuchoice><guisubmenu>Nástroje</guisubmenu><guimenuitem>Rada</guimenuitem></menuchoice> nebo zmáÄ?knutím <keycap>Control-H</keycap>. Tím se do spodní Ä?ásti políÄ?ka vloží seznam možných hodnot."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:423(phrase)
+msgid "When you click on Hint, possible values are shown in the bottom of a square."
+msgstr "Když kliknete na Radu, ve spodní Ä?ásti políÄ?ka se ukážou možné hodnoty."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:429(para)
+msgid "If you want to remove or alter the hint, you can edit the text by clicking in the bottom of the square."
+msgstr "Pokud chcete radu odstranit nebo zmÄ?nit, můžete její text upravit kliknutím do spodní Ä?ásti políÄ?ka."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:430(para)
+msgid "For very difficult puzzles, you can choose to have <application>Sudoku</application> show you the possible values for all squares. To turn this mode on, toggle <menuchoice><guisubmenu>Tools</guisubmenu><guimenuitem>Always show hint</guimenuitem></menuchoice>. Note that this can make easy puzzles <emphasis>too</emphasis> easy, so you should use this mode sparingly."
+msgstr "U obzvláštÄ? tÄ?žkých her můžete chtít, aby vám <application>Sudoku</application> ukazovalo možné hodnoty u vÅ¡ech políÄ?ek. Takovýto režim zapnete pÅ?epínaÄ?em <menuchoice><guisubmenu>Nástroje</guisubmenu><guimenuitem>Vždy zobrazovat nápovÄ?du</guimenuitem></menuchoice>. Poznamenejme, že u jednoduchých her je to může udÄ?lat až <emphasis>pÅ?íliÅ¡</emphasis> jednoduchými, takže byste tento režim mÄ?li používat zÅ?ídka."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:432(title)
+msgid "<application>Sudoku</application> in Always-Show-Hint Mode"
+msgstr "<application>Sudoku</application> v režimu â??Vždy zobrazovat nápovÄ?duâ??"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:439(phrase)
+msgid "A difficult puzzle with Always-Show Hint Mode enabled."
+msgstr "NároÄ?ná hra se zapnutým režimem â??Vždy zobrazovat nápovÄ?duâ??."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:448(title)
+msgid "Fill Square"
+msgstr "Vyplnit políÄ?ko"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:450(para)
+msgid "To automatically fill in a square for which there is only one possible value, you can click <guibutton>Fill</guibutton>, select <menuchoice><guisubmenu>Tools</guisubmenu><guimenuitem>Fill</guimenuitem></menuchoice>, or type <keycap>Control-F</keycap>. This is useful, for example, when you have filled in 8 or 9 squares in a row and want to quickly fill in the last empty square."
+msgstr "Pokud chcete automaticky vyplnit políÄ?ko, pro které je možná pouze jedna hodnota, tak kliknÄ?te na <guibutton>Vyplnit</guibutton> nebo zvolte <menuchoice><guisubmenu>Nástroje</guisubmenu><guimenuitem>Vyplnit</guimenuitem></menuchoice> nebo zmáÄ?knÄ?te <keycap>Control-F</keycap>. Tato funkce je použitelná v pÅ?ípadÄ?, kdy napÅ?íklad máte v Å?ádku vyplnÄ?ných 8 z 9 políÄ?ek a chcete rychle vyplnit poslední prázdné políÄ?ko."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:460(para)
+msgid "If there are more than one valid value for the entry, nothing will happen."
+msgstr "Pokud je platná více než jedna hodnota, tak se nestane nic."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:465(title)
+msgid "Fill All Squares"
+msgstr "Vyplnit vÅ¡echna políÄ?ka"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:467(para)
+msgid "You can automatically fill in all squares for which there is logically only one value at the moment. To do so, select <menuchoice><guisubmenu>Tools</guisubmenu><guimenuitem>Fill all squares</guimenuitem></menuchoice>, or type <keycap>Control-A</keycap>."
+msgstr "Můžete automaticky vyplnit vÅ¡echna políÄ?ka, pro která je v daný okamžik logicky možná pouze jedna hodnota. UdÄ?láte to tak, že kliknete na <menuchoice><guisubmenu>Nástroje</guisubmenu><guimenuitem>Vyplnit vÅ¡echny Ä?tverce</guimenuitem></menuchoice> nebo zmáÄ?knete <keycap>Control-A</keycap>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:476(para)
+msgid "This feature should only be used to help you when you are very stuck on a difficult game. Using this feature on an easy game can solve the entire puzzle in one click, resulting in a very boring game!"
+msgstr "Tato funkce by se mÄ?la používat pouze jako pomoc, když se zaseknete ve složité hÅ?e. Když ji použijete v jednoduché hÅ?e, tak se může stát, že se celá vyÅ?eší jedním kliknutím, Ä?ehož výsledkem je velmi nudná hra!"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:484(para)
+msgid "You can turn on highlighting to automatically highlight the current row, column and box in different colors. This can make it easier to see which values cannot go into a current square. To toggle highlighting, you can:"
+msgstr "Můžete si zapnout zvýrazÅ?ování, aby se vám zvýraznil souÄ?asný Å?ádek, sloupec a Ä?tverec v různých barvách. Tím si usnadníte hledání, které hodnoty nemohou být v aktuálním políÄ?ku. Když chcete režim zvýrazÅ?ování pÅ?epnout, můžete:"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:486(para)
+msgid "Click <guibutton>Highlighter</guibutton>"
+msgstr "Kliknout na <guibutton>ZvýrazÅ?ovat</guibutton>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:487(guisubmenu)
+msgid "View"
+msgstr "Zobrazit"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:487(guimenuitem)
+msgid "Highlighter"
+msgstr "ZvýrazÅ?ovat"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:491(title)
+msgid "<application>Sudoku</application> with highlighting"
+msgstr "<application>Sudoku</application> se zvýrazÅ?ováním"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:498(phrase)
+msgid "Highlighting makes it easy to scan rows, columns, and boxes."
+msgstr "ZvýrazÅ?ování usnadÅ?uje procházení Å?ádků, sloupců a Ä?tverců."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:509(para)
+msgid "You can use trackers to keep track of multiple moves at a time. Tracked moves will be entered in a different color to make them visually distinct. You can also delete all tracked moves at one time. This is particularly useful for solving difficult puzzles by trial-and-error."
+msgstr "Můžete použít sledování k zapamatování více tahů. Sledované tahy se budou vkládat jinou barvou, abyste je mohli snadno vizuálnÄ? odliÅ¡it. Můžete také vÅ¡echny sledované tahy naráz odstranit. To je Ä?ásteÄ?nÄ? použitelné pro Å?eÅ¡ení složitých her metodou pokus-omyl."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:510(para)
+msgid "Some sudoku players believe you should never use trial-and-error to solve a puzzle. These players should not use this feature."
+msgstr "NÄ?kteÅ?í hráÄ?i sudoku vÄ?Å?í, že by se nikdy k Å?eÅ¡ení nemÄ?l používat postup pokus-omyl. Tito hráÄ?i by nemÄ?li tuto funkci používat."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:512(para)
+msgid "You can toggle the tracker-interface by doing one of the following:"
+msgstr "PÅ?epínat sledování tahů můžete provedením následujícího:"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:519(guimenu)
+msgid "Tools"
+msgstr "Nástroje"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:520(guimenuitem)
+msgid "Track additions"
+msgstr "Sledovat tahy"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:524(para)
+msgid "Click <guibutton>Track additions</guibutton>"
+msgstr "Kliknout na <guibutton>Sledovat tahy</guibutton>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:526(para)
+msgid "This will bring up a list of trackers on to the right of the current game. Create a new tracker by clicking <guibutton>Add Tracker</guibutton>. From this point forward, any number you enter will be part of the selected tracker."
+msgstr "Tím se po pravé stranÄ? souÄ?asné hry zobrazí seznam sledování. Nové sledování vytvoÅ?íte kliknutím na <guibutton>PÅ?idat sledování</guibutton>. Od tohoto okamžiku budou vÅ¡echna Ä?ísla, která vložíte, souÄ?ástí daného sledování."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:527(para)
+msgid "You can clear all the values that are part of a tracker by selecting the tracker from the list and clicking <guibutton>Clear Tracker</guibutton>. You can clear all values that are <emphasis>not</emphasis> part of a tracker by clicking <guibutton>Clear Others</guibutton>."
+msgstr "VÅ¡echny hodnoty, které jsou souÄ?ástí sledování, můžete naráz vymazat a to tak, že vyberete v seznamu odpovídající sledování a kliknete na <guibutton>Vymazat sledování</guibutton>. Můžete také vymazat vÅ¡echny hodnoty, které naopak <emphasis>nejsou</emphasis> souÄ?ástí sledování, kliknutím na <guibutton>VyÄ?istit ostatní</guibutton>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:533(title)
+msgid "Printing Sudoku"
+msgstr "Tisk sudoku"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:534(para)
+msgid "GNOME Sudoku can print games for you to play on paper. This is useful if you have to leave the computer but want to finish a game you have started, or if you want to print out a bunch of puzzles to do later."
+msgstr "GNOME Sudoku umí hry vytisknout, abyste si je mohli hrát na papíÅ?e. To se hodí, pokud musíte odejít od poÄ?ítaÄ?e, ale chcete dokonÄ?it svoji rozehranou hru a nebo si vytisknout svazek her na pozdÄ?ji."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:540(para)
+msgid "To print the puzzle you are in the midst of playing, click <guibutton>Print</guibutton> or select <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>. This will include the numbers you have already filled in."
+msgstr "Pokud chcete vytisknout hru, kterou máte právÄ? rozehranou, tak kliknÄ?te na <guibutton>Tisk</guibutton> nebo zvolte <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Tisk</guimenuitem></menuchoice>. Do tisku se zahrnou i Ä?ísla, které jste již vyplnili."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:545(para)
+msgid "To print blank puzzles, select <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Print multiple sudokus</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud si chcete natisknout nevyplnÄ?né hry, zvolte <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Vytisknout více sudoku</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:550(para)
+msgid "You will then see a print dialog that lets you choose how many games you would like to print and how many games you want to print on each page (the more games you print per page, the smaller the games will be)."
+msgstr "Po té uvidíte dialogové okno tisku, kde si můžete zadat, kolik her si pÅ?ejete vytisknout a kolik her má být na jedné stránce (Ä?ím více her na stránku, tím menší budou)."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:555(para)
+msgid "You can also select the range of difficulty you want the games to be in. The games will print in order of difficulty from easiest to hardest."
+msgstr "Můžete si zvolit i rozsah obtížností, do kterého mají hry spadat. Hry se vytisknou v poÅ?adí od nejlehÄ?í po nejtÄ?žší úroveÅ?."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:557(para)
+msgid "To create a 25 page mini sudoku book for yourself, you could select to print 100 sudokus, at 4 sudokus per page, with games ranging from easy to hard."
+msgstr "Když si chcete vytisknou mini knížku s 25 stránkami sudoku, mÄ?li byste zvolit tisk 100 sudoku, 4 sudoku na stránku, rozsah her od nejlehÄ?í po nejtÄ?žší."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:560(title)
+msgid "Printing a Mini-Sudoku book from <application>Sudoku</application>"
+msgstr "Tisk knížky Mini-Sudoku z aplikace <application>Sudoku</application>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:567(phrase)
+msgid "This will print 25 pages with 4 sudokus on each page."
+msgstr "Tímto vytisknete 25 stránek po 4 sudoku na každé stránce."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:573(para)
+msgid "By default, <application>Sudoku</application> will not print games that you have already played. If you're printing out games for a friend, or if you don't care about repeating games, you can check <guibutton>Include games you've already played in list of games to print</guibutton>."
+msgstr "StandardnÄ? <application>Sudoku</application> netiskne hry, které jste již hráli. Pokud hry tisknete pro pÅ?átele nebo je vám jedno, že si hry zopakujete, můžete zaÅ¡krtnout <guibutton>Zahrnout do seznamu her k vytiÅ¡tÄ?ní i hry, které jste již hráli</guibutton>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:575(para)
+msgid "You can also hand-select the games you would like to print by expanding the <guibutton>Games List</guibutton> and selecting multiple puzzles on the list."
+msgstr "Můžete si také ruÄ?nÄ? vybrat, které hry byste rádi vytiskli, rozbalením <guibutton>Seznamu her</guibutton> a výbÄ?rem nÄ?kolika her v tomto seznamu."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:580(title)
+msgid "Known Bugs and Limitations"
+msgstr "Známé chyby a omezení"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:582(title)
+msgid "Limited Puzzle Statistics"
+msgstr "Omezené statistiky hry"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:584(para)
+msgid "GNOME Sudoku ranks puzzles based on the number of squares that can be rapidly filled. The puzzle statistics box shows you the overall rating and shows you three pieces of information:"
+msgstr "GNOME Sudoku hodnotí hry na základÄ? poÄ?tu políÄ?ek, která lze rychle vyplnit. Statistiky hlavolamu vám sdÄ?lují celkové hodnocení hry a ukazují tÅ?i kusé informace:"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:587(para)
+msgid "The number of squares fillable by elimination, starting from the blank grid (i.e. only a 2 can go in this box, so it must be a 2)."
+msgstr "PoÄ?et políÄ?ek, která lze vyplnit díky eliminaci, poÄ?ínaje nevyplnÄ?nou mÅ?žkou (napÅ?. v tomto políÄ?ku může být pouze 2, proto to musí být 2)."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:588(para)
+msgid "The number of squares fillable by filling, starting from the blank grid (i.e. only only one square in this row can be a 2, so it must be a 2)."
+msgstr "PoÄ?et políÄ?ek, která lze vyplnit díky vyplÅ?ování, poÄ?ínaje nevyplnÄ?nou mÅ?ížkou (napÅ?. pouze jedno políÄ?ko v tomto Å?ádku může být 2, proto to musí být 2)."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:589(para)
+msgid "The number of times in solving the puzzle that the computer had to use trial-and-error, or â??guessingâ??, to solve the puzzle."
+msgstr "Množství Ä?asu strávené bÄ?hem Å?eÅ¡ení hry tím, že poÄ?ítaÄ? musel použít k vyÅ?eÅ¡ení metodu pokus-omyl nebo â??hádáníâ??."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:591(para)
+msgid "Many users are upset to know that the computer solver uses trial-and-error, especially since some Sudoku gurus say you should never guess to solve a puzzle. There are a number of other algorithms that can be implemented to help the computer solve sudoku, such as the swordfish and X-wings patterns."
+msgstr "Mnozí uživatelé jsou pohorÅ¡ení, když zjistí, že poÄ?ítaÄ? pÅ?i Å?eÅ¡ení používá metodu pokus-omyl, zvláštÄ? když nÄ?kteÅ?í odborníci na Sudoku Å?íkají, že pÅ?i Å?eÅ¡ení tohoto hlavolamu nemáte nikdy hádat. Je zde nÄ?kolik dalších algoritmů, které lze implementovat, aby poÄ?ítaÄ? mohl Å?eÅ¡it sudoku, napÅ?. swordfish a X-wings patterns."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:601(para)
+msgid "At present, <application>Sudoku</application> only uses the two algorithms described above as well as trial-and-error. When the statistics box says that <application>Sudoku</application> needed to use trial-and-error X number of times, it does <emphasis>not</emphasis> mean that a human would have to use trial-and-error to solve the puzzle."
+msgstr "V souÄ?asnosti aplikace <application>Sudoku</application> používá pouze dva algoritmy uvedené výše a stejnÄ? tak metodu pokus-omyl. To, že je ve Statistikách hlavolamu Å?eÄ?eno, že aplikace <application>Sudoku</application> potÅ?ebuje X krát použít metodu pokus-omyl, jeÅ¡tÄ? <emphasis>neznamená</emphasis>, že by Ä?lovÄ?k musel k vyÅ?eÅ¡ení hry postup pokus-omyl použít."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:622(title)
+msgid "About <application>Sudoku</application>"
+msgstr "O <application>Sudoku</application>"
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:623(para)
+msgid "<application>Sudoku</application> was written by Tom Hinkle (<email>tmhinkle gmail com</email>). <application>Sudoku</application> is now part of GNOME games."
+msgstr "<application>Sudoku</application> napsal Tom Hinkle (<email>tmhinkle gmail com</email>). V souÄ?asné dobÄ? je <application>Sudoku</application> souÄ?ástí her GNOME."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:625(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, see the Feedback section of the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME User Guide</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k této aplikaci nebo této pÅ?íruÄ?ce, nahlédnÄ?te do kapitoly Ohlasy v <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Průvodci uživatele GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnome-sudoku.xml:631(para)
+msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buÄ? verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv pozdÄ?jší verze. Kopii této licence naleznete pod tímto <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING pÅ?iloženém ke zdrojovým kódům tohoto programu. "
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gnome-sudoku.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/gnome-sudoku/help/cs/figures/Print_Sudokus.png b/gnome-sudoku/help/cs/figures/Print_Sudokus.png
new file mode 100644
index 0000000..2e08446
Binary files /dev/null and b/gnome-sudoku/help/cs/figures/Print_Sudokus.png differ
diff --git a/gnome-sudoku/help/cs/figures/always_show_hint.png b/gnome-sudoku/help/cs/figures/always_show_hint.png
new file mode 100644
index 0000000..b0aecd6
Binary files /dev/null and b/gnome-sudoku/help/cs/figures/always_show_hint.png differ
diff --git a/gnome-sudoku/help/cs/figures/highlighting.png b/gnome-sudoku/help/cs/figures/highlighting.png
new file mode 100644
index 0000000..764378d
Binary files /dev/null and b/gnome-sudoku/help/cs/figures/highlighting.png differ
diff --git a/gnome-sudoku/help/cs/figures/resuming.png b/gnome-sudoku/help/cs/figures/resuming.png
new file mode 100644
index 0000000..16cf72a
Binary files /dev/null and b/gnome-sudoku/help/cs/figures/resuming.png differ
diff --git a/gnome-sudoku/help/cs/figures/starting.png b/gnome-sudoku/help/cs/figures/starting.png
new file mode 100644
index 0000000..bc668dd
Binary files /dev/null and b/gnome-sudoku/help/cs/figures/starting.png differ
diff --git a/gnometris/help/cs/cs.po b/gnometris/help/cs/cs.po
index ded40a4..e74f231 100644
--- a/gnometris/help/cs/cs.po
+++ b/gnometris/help/cs/cs.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Czech translation of gnometris help.
-# Copyright (C) 2009 the author(s) ofgnome-games.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
 # This file is distributed under the same license as the gnometris help.
 # Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-12 14:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-20 11:28+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 19:55+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/gnometris.xml:27(title)
 msgid "<application>Gnometris</application> Manual"
-msgstr "Návod ke hÅ?e <application>Gnometris</application>"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Gnometris</application>"
 
 #: C/gnometris.xml:30(para)
 msgid ""
@@ -50,12 +50,12 @@ msgid ""
 "of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
 "in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
 msgstr ""
-"Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto "
-"dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 "
-"nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí "
-"a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto "
-"<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru "
-"COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/gnometris.xml:12(para)
 msgid ""
@@ -64,9 +64,9 @@ msgid ""
 "you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
 "section 6 of the license."
 msgstr ""
-"Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete "
-"tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence "
-"tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/gnometris.xml:19(para)
 msgid ""
@@ -76,11 +76,11 @@ msgid ""
 "aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
 "capital letters."
 msgstr ""
-"Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je "
-"prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v "
-"dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že "
-"se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s "
-"prvním velkým písmenem."
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/gnometris.xml:35(para)
 msgid ""
@@ -96,17 +96,16 @@ msgid ""
 "ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
 "OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
 msgstr ""
-"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO "
-"PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? "
-"VERZE DOKUMENTŮ, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO "
-"URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, "
-"SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® "
-"LEŽ� POUZE NA V�S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVEN� VERZI PROJEV� V "
-"JAK�MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR, AUTOR NEBO "
-"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO "
-"KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. "
-"NEN� DOVOLENO POUŽ�VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVEN� VERZE TOHOTO DOKUMENTU "
-"BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/gnometris.xml:55(para)
 msgid ""
@@ -138,8 +137,8 @@ msgid ""
 "OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
 "<placeholder-1/>"
 msgstr ""
-"DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE "
-"DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/gnometris.xml:67(firstname)
 msgid "Angela"
@@ -155,7 +154,7 @@ msgstr "anjela u washington edu"
 
 #: C/gnometris.xml:89(revnumber)
 msgid "Gnometris Manual V2.8"
-msgstr "Návod V2.8 ke hÅ?e Gnometris"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.8 ke hÅ?e Gnometris"
 
 #: C/gnometris.xml:90(date)
 msgid "June 2004"
@@ -167,11 +166,11 @@ msgstr "Angela Boyle <email>anjela u washington edu</email>"
 
 #: C/gnometris.xml:100(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.12 of Gnometris."
-msgstr "Tento návod popisuje verzi 2.12 hry Gnometris."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje verzi 2.12 hry Gnometris."
 
 #: C/gnometris.xml:107(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/gnometris.xml:108(para)
 msgid ""
@@ -180,10 +179,10 @@ msgid ""
 "url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
 "ulink>."
 msgstr ""
-"K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se aplikace "
-"<application>Gnometris</application> nebo tohoto návodu použijte postup "
-"uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná "
-"vazba GNOME</ulink>."
+" Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k "
+"aplikaci <application>Gnometris</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte "
+"dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
+"\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
 
 #: C/gnometris.xml:120(primary)
 msgid "Gnometris"
@@ -596,7 +595,7 @@ msgid ""
 "user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">document</ulink>."
 msgstr ""
 "<application>Gnometris</application> napsal J. Marcin Gorycki v roce 1999 a "
-"od té doby jej udržuje Gnome Games Team. Tento návod napsala Angela Boyle. "
+"od té doby jej udržuje Gnome Games Team. Tuto pÅ?íruÄ?ku napsala Angela Boyle. "
 "Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo "
 "tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-"
 "guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
diff --git a/gnomine/help/cs/cs.po b/gnomine/help/cs/cs.po
index 65f26d2..90e65ad 100644
--- a/gnomine/help/cs/cs.po
+++ b/gnomine/help/cs/cs.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-12 14:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-21 11:29+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 20:02+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,8 +21,10 @@ msgstr ""
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:145(None)
-msgid "@@image: 'figures/main-window.png'; md5=0f49e2af3381111f4d13575fefd52d87"
-msgstr "@@image: 'figures/main-window.png'; md5=7d46d67dbdc7405ac11b526fa601ae76"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/main-window.png'; md5=0f49e2af3381111f4d13575fefd52d87"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/main-window.png'; md5=7d46d67dbdc7405ac11b526fa601ae76"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -39,14 +41,20 @@ msgstr "@@image: 'figures/faces.png'; md5=c4ef2dc5a8fee43f2e00b49d2a3151eb"
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:276(None)
-msgid "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=b0a57c641f5d123f509e71c632294a12"
-msgstr "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=de1c9311213ed02c1a57e722c24a5e04"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/preferences.png'; md5=b0a57c641f5d123f509e71c632294a12"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/preferences.png'; md5=de1c9311213ed02c1a57e722c24a5e04"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:298(None)
-msgid "@@image: 'figures/imnotsureflagscheckbox.png'; md5=58be021ed1cf90add08931282ec19bad"
-msgstr "@@image: 'figures/imnotsureflagscheckbox.png'; md5=22a0a4d6f151b7aed4b9ace7525f4a7c"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/imnotsureflagscheckbox.png'; "
+"md5=58be021ed1cf90add08931282ec19bad"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/imnotsureflagscheckbox.png'; "
+"md5=22a0a4d6f151b7aed4b9ace7525f4a7c"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@ -58,51 +66,68 @@ msgstr "@@image: 'figures/flags.png'; md5=21bb5789d11d2ea40515a4dfcfd597ca"
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:370(None)
 msgid "@@image: 'figures/highscores.png'; md5=a62a94c773d992dcf399ee09ec35da5a"
-msgstr "@@image: 'figures/highscores.png'; md5=a6700f22bdfab7a3f30b28e11902076e"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/highscores.png'; md5=a6700f22bdfab7a3f30b28e11902076e"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:431(None)
-msgid "@@image: 'figures/easy-hints-1.png'; md5=4ce524b08d7be427097a63c3cdfec6ee"
-msgstr "@@image: 'figures/easy-hints-1.png'; md5=4ce524b08d7be427097a63c3cdfec6ee"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/easy-hints-1.png'; md5=4ce524b08d7be427097a63c3cdfec6ee"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/easy-hints-1.png'; md5=4ce524b08d7be427097a63c3cdfec6ee"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:445(None)
-msgid "@@image: 'figures/easy-hints-2.png'; md5=e37f8d409337ff13d85f36208fd04008"
-msgstr "@@image: 'figures/easy-hints-2.png'; md5=e37f8d409337ff13d85f36208fd04008"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/easy-hints-2.png'; md5=e37f8d409337ff13d85f36208fd04008"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/easy-hints-2.png'; md5=e37f8d409337ff13d85f36208fd04008"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:458(None)
-msgid "@@image: 'figures/easy-hints-3.png'; md5=d444acbdd254318948b8f07c9b390ba6"
-msgstr "@@image: 'figures/easy-hints-3.png'; md5=d444acbdd254318948b8f07c9b390ba6"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/easy-hints-3.png'; md5=d444acbdd254318948b8f07c9b390ba6"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/easy-hints-3.png'; md5=d444acbdd254318948b8f07c9b390ba6"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:497(None)
-msgid "@@image: 'figures/hard-hints-1.png'; md5=38f10c8159ec5526f1bd58ff322b7142"
-msgstr "@@image: 'figures/hard-hints-1.png'; md5=38f10c8159ec5526f1bd58ff322b7142"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/hard-hints-1.png'; md5=38f10c8159ec5526f1bd58ff322b7142"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/hard-hints-1.png'; md5=38f10c8159ec5526f1bd58ff322b7142"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:510(None)
-msgid "@@image: 'figures/hard-hints-2.png'; md5=d5eecaed4e281d9d8db67f039627aa59"
-msgstr "@@image: 'figures/hard-hints-2.png'; md5=d5eecaed4e281d9d8db67f039627aa59"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/hard-hints-2.png'; md5=d5eecaed4e281d9d8db67f039627aa59"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/hard-hints-2.png'; md5=d5eecaed4e281d9d8db67f039627aa59"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnomine.xml:541(None)
-msgid "@@image: 'figures/hard-hints-3.png'; md5=12f7ceaa8d7187cb694927ac015c10a8"
-msgstr "@@image: 'figures/hard-hints-3.png'; md5=12f7ceaa8d7187cb694927ac015c10a8"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/hard-hints-3.png'; md5=12f7ceaa8d7187cb694927ac015c10a8"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/hard-hints-3.png'; md5=12f7ceaa8d7187cb694927ac015c10a8"
 
 #: C/gnomine.xml:27(title)
 msgid "<application>Mines</application> Manual"
-msgstr "Návod ke hÅ?e <application>Miny</application>"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Miny</application>"
 
 #: C/gnomine.xml:29(para)
-msgid "Mines is GNOME's take on the popular logic puzzle minesweeper, which includes avoiding mines while receiving clues for the location of the mines."
-msgstr "Miny jsou GNOME variantou populární logického hlavolamu Minesweeper (odminovávaÄ?), ve které se vyhýbáte minám podle nápovÄ?d o jejich umístÄ?ní."
+msgid ""
+"Mines is GNOME's take on the popular logic puzzle minesweeper, which "
+"includes avoiding mines while receiving clues for the location of the mines."
+msgstr ""
+"Miny jsou GNOME variantou populární logického hlavolamu Minesweeper "
+"(odminovávaÄ?), ve které se vyhýbáte minám podle nápovÄ?d o jejich umístÄ?ní."
 
 #: C/gnomine.xml:36(year)
 msgid "2006"
@@ -112,38 +137,122 @@ msgstr "2006"
 msgid "Callum McKenzie"
 msgstr "Callum McKenzie"
 
-#: C/gnomine.xml:52(publishername)
-#: C/gnomine.xml:89(para)
+#: C/gnomine.xml:52(publishername) C/gnomine.xml:89(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
 #: C/gnomine.xml:2(para)
-msgid "This document is dual-licensed. You may either distribute and/or modify it under the terms of the <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink>, which the <link linkend=\"license\">program is licensed</link> under, or you can distribute it under the terms of the GNU Free Documentation License. A copy of this follows."
-msgstr "Tento dokument má dvojitou licenci. Můžete jej buÄ? šíÅ?it a/nebo upravovat pod podmínkami <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink>, pod kterou je i <link linkend=\"license\">licencovaný program</link> nebo šíÅ?it pod podmínkami GNU Free Documentation License. Její kopie následuje."
+msgid ""
+"This document is dual-licensed. You may either distribute and/or modify it "
+"under the terms of the <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU "
+"General Public License</ulink>, which the <link linkend=\"license\">program "
+"is licensed</link> under, or you can distribute it under the terms of the "
+"GNU Free Documentation License. A copy of this follows."
+msgstr ""
+"Tento dokument má dvojitou licenci. Můžete jej buÄ? šíÅ?it a/nebo upravovat "
+"pod podmínkami <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General "
+"Public License</ulink>, pod kterou je i <link linkend=\"license"
+"\">licencovaný program</link> nebo šíÅ?it pod podmínkami GNU Free "
+"Documentation License. Její kopie následuje."
 
 #: C/gnomine.xml:11(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/gnomine.xml:21(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/gnomine.xml:28(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/gnomine.xml:44(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/gnomine.xml:64(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/gnomine.xml:37(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/gnomine.xml:62(firstname)
 msgid "Callum"
@@ -159,7 +268,7 @@ msgstr "callum spooky-possum org"
 
 #: C/gnomine.xml:83(revnumber)
 msgid "Mines Manual V2.9"
-msgstr "Návod V2.9 ke hÅ?e Miny"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.9 ke hÅ?e Miny"
 
 #: C/gnomine.xml:84(date)
 msgid "January 2006"
@@ -171,15 +280,22 @@ msgstr "Callum McKenzie <email>callum spooky-possum org</email>"
 
 #: C/gnomine.xml:94(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.14 of Mines."
-msgstr "Tento návod popisuje Miny verze 2.14"
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Miny verze 2.14"
 
 #: C/gnomine.xml:101(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/gnomine.xml:102(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Mines</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org\";>GNOME bug reporting database.</ulink>."
-msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se aplikace <application>Miny</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Mines</"
+"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
+"url=\"http://bugzilla.gnome.org\";>GNOME bug reporting database.</ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci "
+"<application>Miny</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí "
+"na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s "
+"ohlasy na GNOME</ulink>."
 
 #: C/gnomine.xml:111(primary)
 msgid "GNOME Mines"
@@ -190,32 +306,83 @@ msgid "Introduction"
 msgstr "Ã?vod"
 
 #: C/gnomine.xml:120(para)
-msgid "<application><application>Mines</application></application> is a puzzle game where you locate mines floating in an ocean using only your brain and a little bit of luck."
-msgstr "<application><application>Miny</application></application> jsou herní hlavolam, ve kterém se snažíte pÅ?i plavbÄ? oceánem najít miny jen s pomocí mozku a trochy Å¡tÄ?stí."
+msgid ""
+"<application><application>Mines</application></application> is a puzzle game "
+"where you locate mines floating in an ocean using only your brain and a "
+"little bit of luck."
+msgstr ""
+"<application><application>Miny</application></application> jsou herní "
+"hlavolam, ve kterém se snažíte pÅ?i plavbÄ? oceánem najít miny jen s pomocí "
+"mozku a trochy Å¡tÄ?stí."
 
 #: C/gnomine.xml:126(para)
-msgid "You start the game with a grid of covered squares and no idea what is in them. Clicking on a square reveals what is in it: either empty ocean or a mine. If you find a mine bad things happen and the game is over. If you uncover an empty square, you survive and get to try again. We do give you a bit of help; if you find an empty piece of ocean a number is printed there telling you how many mines are in the adjacent squares (or no number if there are no nearby mines). Once you find a few clear squares you can start to deduce which squares have mines in them and which don't. You win the game once you have revealed all the un-mined squares and marked all the mined squares."
-msgstr "Hru zaÄ?ínáte s mÅ?ížkou zakrytých polí a bez tuÅ¡ení, co se pod nimi skrývá. Kliknutím na políÄ?ko odkryjete, co v nÄ?m je - prázdný oceán nebo mina. Pokud narazíte na minu, tak máte smůlu a hra konÄ?í. Pokud odkryjete prázdné políÄ?ko, tak jste pÅ?ežili a můžete pokouÅ¡et osud dál. Poskytneme vám ale drobnou pomoc. Když najdete prázdný kousek oceánu, vypíše se vám Ä?íslo, které Å?íká, kolik min leží v okolních políÄ?cích. A nebo se neobjeví žádné Ä?íslo, což znamená, že v okolí žádná mina není. Jakmile najdete pár Ä?istých polí, můžete zaÄ?ít dedukovat, která políÄ?ka jsou zaminovaná a která ne. Vyhráváte ve chvíli, kdy odkryjete vÅ¡echna nezaminovaná políÄ?ka a oznaÄ?íte vÅ¡echna zaminovaná."
+msgid ""
+"You start the game with a grid of covered squares and no idea what is in "
+"them. Clicking on a square reveals what is in it: either empty ocean or a "
+"mine. If you find a mine bad things happen and the game is over. If you "
+"uncover an empty square, you survive and get to try again. We do give you a "
+"bit of help; if you find an empty piece of ocean a number is printed there "
+"telling you how many mines are in the adjacent squares (or no number if "
+"there are no nearby mines). Once you find a few clear squares you can start "
+"to deduce which squares have mines in them and which don't. You win the game "
+"once you have revealed all the un-mined squares and marked all the mined "
+"squares."
+msgstr ""
+"Hru zaÄ?ínáte s mÅ?ížkou zakrytých polí a bez tuÅ¡ení, co se pod nimi skrývá. "
+"Kliknutím na políÄ?ko odkryjete, co v nÄ?m je - prázdný oceán nebo mina. Pokud "
+"narazíte na minu, tak máte smůlu a hra konÄ?í. Pokud odkryjete prázdné "
+"políÄ?ko, tak jste pÅ?ežili a můžete pokouÅ¡et osud dál. Poskytneme vám ale "
+"drobnou pomoc. Když najdete prázdný kousek oceánu, vypíše se vám Ä?íslo, "
+"které Å?íká, kolik min leží v okolních políÄ?cích. A nebo se neobjeví žádné "
+"Ä?íslo, což znamená, že v okolí žádná mina není. Jakmile najdete pár Ä?istých "
+"polí, můžete zaÄ?ít dedukovat, která políÄ?ka jsou zaminovaná a která ne. "
+"Vyhráváte ve chvíli, kdy odkryjete vÅ¡echna nezaminovaná políÄ?ka a oznaÄ?íte "
+"všechna zaminovaná."
 
 #: C/gnomine.xml:141(title)
 msgid "The stages of the game: the start, playing, losing, and winning."
 msgstr "Stavy hry: zaÄ?átek, průbÄ?h, prohra, výhra."
 
 #: C/gnomine.xml:149(para)
-msgid "To mark a square as having a mine you right-click on it and a flag is placed there. If you click on a square with a number and you have placed precisely that number of flags on adjacent squares then the remaining squares are revealed. If you didn't mark the mines correctly then an explosion will occur and the game is over. Squares with no adjacent mines (i.e. blank squares) have their adjacent squares automatically cleared."
-msgstr "PolíÄ?ka s minou oznaÄ?íte kliknutím pravým tlaÄ?ítkem a místo se oznaÄ?í vlajeÄ?kou. Pokud kliknete na políÄ?ko s Ä?íslem a v okolí máte rozmístÄ?ný správný poÄ?et vlajeÄ?ek na správných místech, zbývající políÄ?ka se odkryjí. Pokud ale vlajeÄ?ky nejsou rozmístÄ?né správnÄ?, pak dojde k explozi a hra konÄ?í. PolíÄ?ka, která nesousedí s minami (t.j. prázdná políÄ?ka) automaticky odkryjí jejich sousední políÄ?ka."
+msgid ""
+"To mark a square as having a mine you right-click on it and a flag is placed "
+"there. If you click on a square with a number and you have placed precisely "
+"that number of flags on adjacent squares then the remaining squares are "
+"revealed. If you didn't mark the mines correctly then an explosion will "
+"occur and the game is over. Squares with no adjacent mines (i.e. blank "
+"squares) have their adjacent squares automatically cleared."
+msgstr ""
+"PolíÄ?ka s minou oznaÄ?íte kliknutím pravým tlaÄ?ítkem a místo se oznaÄ?í "
+"vlajeÄ?kou. Pokud kliknete na políÄ?ko s Ä?íslem a v okolí máte rozmístÄ?ný "
+"správný poÄ?et vlajeÄ?ek na správných místech, zbývající políÄ?ka se odkryjí. "
+"Pokud ale vlajeÄ?ky nejsou rozmístÄ?né správnÄ?, pak dojde k explozi a hra "
+"konÄ?í. PolíÄ?ka, která nesousedí s minami (t.j. prázdná políÄ?ka) automaticky "
+"odkryjí jejich sousední políÄ?ka."
 
 #: C/gnomine.xml:160(title)
 msgid "Important information."
 msgstr "Důležité informace"
 
 #: C/gnomine.xml:167(para)
-msgid "You are being timed. To be good at this game you have to work both quickly and correctly. Once you have found all the mines and revealed all the un-mined squares the clock is stopped. Your score is the time you took; the shorter the better."
-msgstr "PoÄ?ítá se vám Ä?as. Abyste byli v této hÅ?e dobÅ?í, musíte postupovat rychle a souÄ?asnÄ? správnÄ?. Jakmile najdete vÅ¡echny miny a odkryjete vÅ¡echna nezaminovaná políÄ?ka, Ä?as se zastaví. Vaším skóre je Ä?as, kterého jste dosáhli. Ä?ím kratší, tím lepší."
+msgid ""
+"You are being timed. To be good at this game you have to work both quickly "
+"and correctly. Once you have found all the mines and revealed all the un-"
+"mined squares the clock is stopped. Your score is the time you took; the "
+"shorter the better."
+msgstr ""
+"PoÄ?ítá se vám Ä?as. Abyste byli v této hÅ?e dobÅ?í, musíte postupovat rychle a "
+"souÄ?asnÄ? správnÄ?. Jakmile najdete vÅ¡echny miny a odkryjete vÅ¡echna "
+"nezaminovaná políÄ?ka, Ä?as se zastaví. Vaším skóre je Ä?as, kterého jste "
+"dosáhli. Ä?ím kratší, tím lepší."
 
 #: C/gnomine.xml:174(para)
-msgid "The time you have taken is displayed on the bottom right of the window. Beside it, on the left, is a count of the number of mines you have cleared and the total number hidden on the board."
-msgstr "Ä?as, kterého jste dosáhli, se zobrazuje v pravé dolní Ä?ásti okna. Naproti v levé Ä?ásti je poÄ?et min, které jste naÅ¡li a celkový poÄ?et min na herní desce."
+msgid ""
+"The time you have taken is displayed on the bottom right of the window. "
+"Beside it, on the left, is a count of the number of mines you have cleared "
+"and the total number hidden on the board."
+msgstr ""
+"Ä?as, kterého jste dosáhli, se zobrazuje v pravé dolní Ä?ásti okna. Naproti v "
+"levé Ä?ásti je poÄ?et min, které jste naÅ¡li a celkový poÄ?et min na herní desce."
 
 #: C/gnomine.xml:181(title)
 msgid "The yellow face shows you how well you are going."
@@ -226,20 +393,43 @@ msgid "The Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
 #: C/gnomine.xml:196(para)
-msgid "This section provides information on the controls and the important menu items. If you need help figuring where the mines are, see the <link linkend=\"strategy\">strategy section</link>."
-msgstr "Tato kapitola poskytuje informace o ovládání a důležitých položkách nabídky. Pokud potÅ?ebujete nápovÄ?du objasÅ?ující, kde jsou miny, pÅ?eskoÄ?te na <link linkend=\"strategy\">kapitolu o strategii</link>."
+msgid ""
+"This section provides information on the controls and the important menu "
+"items. If you need help figuring where the mines are, see the <link linkend="
+"\"strategy\">strategy section</link>."
+msgstr ""
+"Tato kapitola poskytuje informace o ovládání a důležitých položkách nabídky. "
+"Pokud potÅ?ebujete nápovÄ?du objasÅ?ující, kde jsou miny, pÅ?eskoÄ?te na <link "
+"linkend=\"strategy\">kapitolu o strategii</link>."
 
 #: C/gnomine.xml:203(title)
 msgid "The Goal"
 msgstr "Cíl"
 
 #: C/gnomine.xml:205(para)
-msgid "Starting from an ocean of squares with unknown contents you must mark all the squares with mines and reveal all the clear squares. You don't actually have to mark the squares with mines, but it is a lot easier if you do. Once you have cleared all the un-mined squares, any remaining mined squares will be marked for you."
-msgstr "ZaÄ?ínáte na oceánu polí s neznámým obsahem. Musíte oznaÄ?it vÅ¡echna políÄ?ka s minami a odkrýt vÅ¡echna prázdná políÄ?ka. PolíÄ?ka s minami nemusíte nutnÄ? oznaÄ?ovat, ale je pro vás snadnÄ?jší, když to budete dÄ?lat. Pokud odkryjete vÅ¡echna nezaminovaná políÄ?ka, zbývající zaminovaná políÄ?ka se vám oznaÄ?í."
+msgid ""
+"Starting from an ocean of squares with unknown contents you must mark all "
+"the squares with mines and reveal all the clear squares. You don't actually "
+"have to mark the squares with mines, but it is a lot easier if you do. Once "
+"you have cleared all the un-mined squares, any remaining mined squares will "
+"be marked for you."
+msgstr ""
+"ZaÄ?ínáte na oceánu polí s neznámým obsahem. Musíte oznaÄ?it vÅ¡echna políÄ?ka s "
+"minami a odkrýt vÅ¡echna prázdná políÄ?ka. PolíÄ?ka s minami nemusíte nutnÄ? "
+"oznaÄ?ovat, ale je pro vás snadnÄ?jší, když to budete dÄ?lat. Pokud odkryjete "
+"vÅ¡echna nezaminovaná políÄ?ka, zbývající zaminovaná políÄ?ka se vám oznaÄ?í."
 
 #: C/gnomine.xml:214(para)
-msgid "If you left click on a mine, or auto-clear a square with a mine in it you lose. To help prevent accidents, you aren't allowed to auto-clear around a square unless the number of marked mines equals the number given in the square."
-msgstr "Pokud kliknete na minu nebo necháte automaticky vyÄ?istit zaminovaná políÄ?ka, jste ztraceni. Aby nedocházelo k nehodám, není možné automaticky vyÄ?istit okolní políÄ?ka v pÅ?ípadÄ?, že poÄ?et polí oznaÄ?ených jako zaminovaná neodpovídá poÄ?tu vypsanému v políÄ?ku."
+msgid ""
+"If you left click on a mine, or auto-clear a square with a mine in it you "
+"lose. To help prevent accidents, you aren't allowed to auto-clear around a "
+"square unless the number of marked mines equals the number given in the "
+"square."
+msgstr ""
+"Pokud kliknete na minu nebo necháte automaticky vyÄ?istit zaminovaná políÄ?ka, "
+"jste ztraceni. Aby nedocházelo k nehodám, není možné automaticky vyÄ?istit "
+"okolní políÄ?ka v pÅ?ípadÄ?, že poÄ?et polí oznaÄ?ených jako zaminovaná "
+"neodpovídá poÄ?tu vypsanému v políÄ?ku."
 
 #: C/gnomine.xml:224(title)
 msgid "Using the Mouse"
@@ -266,19 +456,30 @@ msgid "Left click in a revealed square."
 msgstr "Kliknutí levým tlaÄ?ítkem na odkrytém políÄ?ku."
 
 #: C/gnomine.xml:242(entry)
-msgid "Auto-clear. Reveals the unmarked squares around the clicked square, but only if enough squares have been marked to match the number in the square."
-msgstr "Automatické vyÄ?iÅ¡tÄ?ní. Odkryje neoznaÄ?ená políÄ?ka okolo políÄ?ka, na které jste klikli, ale pouze v pÅ?ípadÄ?, že poÄ?et oznaÄ?ených políÄ?ek odpovídá Ä?íslu uvedenému v políÄ?ku."
+msgid ""
+"Auto-clear. Reveals the unmarked squares around the clicked square, but only "
+"if enough squares have been marked to match the number in the square."
+msgstr ""
+"Automatické vyÄ?iÅ¡tÄ?ní. Odkryje neoznaÄ?ená políÄ?ka okolo políÄ?ka, na které "
+"jste klikli, ale pouze v pÅ?ípadÄ?, že poÄ?et oznaÄ?ených políÄ?ek odpovídá Ä?íslu "
+"uvedenému v políÄ?ku."
 
 #: C/gnomine.xml:248(entry)
 msgid "Right click on an un-revealed square."
 msgstr "Kliknutí pravým tlaÄ?ítkem na neodkrytém políÄ?ku."
 
 #: C/gnomine.xml:249(entry)
-msgid "Marks the square as a mine. If it is already marked, the mark will be removed."
-msgstr "OznaÄ?í políÄ?ko jako zaminované. Pokud je již oznaÄ?ené, tak se znaÄ?ka odstraní."
+msgid ""
+"Marks the square as a mine. If it is already marked, the mark will be "
+"removed."
+msgstr ""
+"OznaÄ?í políÄ?ko jako zaminované. Pokud je již oznaÄ?ené, tak se znaÄ?ka "
+"odstraní."
 
 #: C/gnomine.xml:256(para)
-msgid "If you are used to the more traditional mouse controls, don't worry, they still work."
+msgid ""
+"If you are used to the more traditional mouse controls, don't worry, they "
+"still work."
 msgstr "I když používáte starobylé myši, nemusíte se bát, stále fungují."
 
 #: C/gnomine.xml:261(title)
@@ -286,24 +487,60 @@ msgid "Game Size and Difficulty"
 msgstr "Velikost hry a obtížnost"
 
 #: C/gnomine.xml:263(para)
-msgid "By choosing <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice> from the menu you can change the size of the games. Larger sizes obviously take longer and require more concentration. Smaller games are more frantic. We provide Small, Medium, Large and Custom sizes."
-msgstr "Po spuÅ¡tÄ?ní <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guimenuitem>Volby</guimenuitem></menuchoice> z nabídky můžete mÄ?nit velikost hry. VÄ?tší hra trvá déle a vyžaduje více koncentrace. Menší hra bývá zbÄ?silejší. K dispozici máte malou, stÅ?ední, velkou a vlastní velikost."
+msgid ""
+"By choosing <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
+"guimenuitem></menuchoice> from the menu you can change the size of the "
+"games. Larger sizes obviously take longer and require more concentration. "
+"Smaller games are more frantic. We provide Small, Medium, Large and Custom "
+"sizes."
+msgstr ""
+"Po spuÅ¡tÄ?ní <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guimenuitem>Volby</"
+"guimenuitem></menuchoice> z nabídky můžete mÄ?nit velikost hry. VÄ?tší hra "
+"trvá déle a vyžaduje více koncentrace. Menší hra bývá zbÄ?silejší. K "
+"dispozici máte malou, stÅ?ední, velkou a vlastní velikost."
 
 #: C/gnomine.xml:273(title)
 msgid "The preferences dialog."
 msgstr "Dialog voleb."
 
 #: C/gnomine.xml:280(para)
-msgid "On the right hand side of the dialog there are three parameters for controlling the custom size. Horizontal and Vertical are the width and height of the desired grid in squares. The number of mines is - obviously - the number of mines you need to find. If this number is set too high or too low then the game becomes very easy. The number of mines is limited to slightly less than the total number of squares."
-msgstr "Na pravé stranÄ? dialogu jsou tÅ?i parametry pro zadání vlastní velikosti. VodorovnÄ? a svisle jsou šíÅ?ka a výška požadované mÅ?ížky polí. PoÄ?et min, jak je asi jasné, udává poÄ?et min, které chcete hledat. Pokud je toto Ä?íslo pÅ?íliÅ¡ velké nebo pÅ?íliÅ¡ malé, stává se hra velmi snadnou. PoÄ?et min je omezen na hodnotu mírnÄ? nižší, než je poÄ?et polí."
+msgid ""
+"On the right hand side of the dialog there are three parameters for "
+"controlling the custom size. Horizontal and Vertical are the width and "
+"height of the desired grid in squares. The number of mines is - obviously - "
+"the number of mines you need to find. If this number is set too high or too "
+"low then the game becomes very easy. The number of mines is limited to "
+"slightly less than the total number of squares."
+msgstr ""
+"Na pravé stranÄ? dialogu jsou tÅ?i parametry pro zadání vlastní velikosti. "
+"VodorovnÄ? a svisle jsou šíÅ?ka a výška požadované mÅ?ížky polí. PoÄ?et min, jak "
+"je asi jasné, udává poÄ?et min, které chcete hledat. Pokud je toto Ä?íslo "
+"pÅ?íliÅ¡ velké nebo pÅ?íliÅ¡ malé, stává se hra velmi snadnou. PoÄ?et min je "
+"omezen na hodnotu mírnÄ? nižší, než je poÄ?et polí."
 
 #: C/gnomine.xml:293(title)
 msgid "\"I'm not sure\" Flags"
 msgstr "VlajeÄ?ka â??Nejsem si jistâ??"
 
 #: C/gnomine.xml:302(para)
-msgid "There is a check-box in the properties dialog entitled Use \"I'm not sure\" flags. If you enable this then, when right-clicking on a square, it cycles between the normal flags used to mark the square as mined, a flag with a question mark on it and no flag. This new flag is to help you with your reasoning, to mark mines you think might be a mine but aren't sure about. These flags have no effect on the game; you still have to use the appropriate number of red marker flags to be able to clear around a numbered square."
-msgstr "V nastavení je volba nazvaná Používat vlajeÄ?ky â??Nejsem si jist(á)â??. V pÅ?ípadÄ?, že ji povolíte, bude se pÅ?i klikání pravým tlaÄ?ítkem na políÄ?ku cyklicky pÅ?epínat normální vlajeÄ?ka oznaÄ?ující zaminované políÄ?ko, vlajeÄ?ka s otazníkem a prázdná plocha bez vlajeÄ?ky. Tato nová vlajeÄ?ka s otazníkem je pomůcka pro vás, abyste si mohli oznaÄ?it políÄ?ko, o kterém si myslíte, že by mohlo být zaminované, ale nejste si jistí. VlajeÄ?ka nemá žádný vliv na průbÄ?h hry. Stále musíte nastavit správný poÄ?et Ä?ervených vlajeÄ?ek, aby se mohla vyÄ?istit políÄ?ka okolo."
+msgid ""
+"There is a check-box in the properties dialog entitled Use \"I'm not sure\" "
+"flags. If you enable this then, when right-clicking on a square, it cycles "
+"between the normal flags used to mark the square as mined, a flag with a "
+"question mark on it and no flag. This new flag is to help you with your "
+"reasoning, to mark mines you think might be a mine but aren't sure about. "
+"These flags have no effect on the game; you still have to use the "
+"appropriate number of red marker flags to be able to clear around a numbered "
+"square."
+msgstr ""
+"V nastavení je volba nazvaná Používat vlajeÄ?ky â??Nejsem si jist(á)â??. V "
+"pÅ?ípadÄ?, že ji povolíte, bude se pÅ?i klikání pravým tlaÄ?ítkem na políÄ?ku "
+"cyklicky pÅ?epínat normální vlajeÄ?ka oznaÄ?ující zaminované políÄ?ko, vlajeÄ?ka "
+"s otazníkem a prázdná plocha bez vlajeÄ?ky. Tato nová vlajeÄ?ka s otazníkem je "
+"pomůcka pro vás, abyste si mohli oznaÄ?it políÄ?ko, o kterém si myslíte, že by "
+"mohlo být zaminované, ale nejste si jistí. VlajeÄ?ka nemá žádný vliv na "
+"průbÄ?h hry. Stále musíte nastavit správný poÄ?et Ä?ervených vlajeÄ?ek, aby se "
+"mohla vyÄ?istit políÄ?ka okolo."
 
 #: C/gnomine.xml:316(title)
 msgid "The sequence of flags when \"I'm not sure\" flags are enabled."
@@ -314,175 +551,405 @@ msgid "Use \"Too many flags\" warning"
 msgstr "Použít varování â??PÅ?íliÅ¡ mnoho vlajeÄ?ekâ??"
 
 #: C/gnomine.xml:328(para)
-msgid "The other check-box in the properties dialog is entitled Use \"Too many flags\" warning. This feature will show you a warning when you have placed too many flags. This is disabled by default, as it provides so much hint that it could be considered \"cheating\"."
-msgstr "Další volba v dialogu s nastavením je nazvaná Použít varování â??PÅ?íliÅ¡ mnoho vlajeÄ?ekâ??. Díky ní se vám zobrazí varování v pÅ?ípadÄ?, že umístíte pÅ?íliÅ¡ mnoho vlajeÄ?ek. StandardnÄ? je vypnutá, protože poskytuje radu, která by mohla být považovaná za â??podvádÄ?níâ??."
+msgid ""
+"The other check-box in the properties dialog is entitled Use \"Too many flags"
+"\" warning. This feature will show you a warning when you have placed too "
+"many flags. This is disabled by default, as it provides so much hint that it "
+"could be considered \"cheating\"."
+msgstr ""
+"Další volba v dialogu s nastavením je nazvaná Použít varování â??PÅ?íliÅ¡ mnoho "
+"vlajeÄ?ekâ??. Díky ní se vám zobrazí varování v pÅ?ípadÄ?, že umístíte pÅ?íliÅ¡ "
+"mnoho vlajeÄ?ek. StandardnÄ? je vypnutá, protože poskytuje radu, která by "
+"mohla být považovaná za â??podvádÄ?níâ??."
 
 #: C/gnomine.xml:339(title)
 msgid "Hints"
 msgstr "Rady"
 
 #: C/gnomine.xml:341(para)
-msgid "If you get stuck - it is reasonably common to end up with two options that you can't logically resolve - then you can either guess, or ask for a hint. When you choose <guimenuitem>Hint</guimenuitem> from the <guimenu>Game</guimenu> menu a single square is revealed (plus surrounding squares if it is blank). The choice of square is random, but should be helpful. There is 10 second penalty added to your time whenever you use a hint."
-msgstr "Pokud se pÅ?i hÅ?e zaseknete - a obÄ?as se stává, že skonÄ?íte na dvou možnostech, které nelze logicky rozhodnout - tak můžete buÄ? hádat nebo požádat o radu. Pokud zvolíte <guimenuitem>Rada</guimenuitem> z nabídky <guimenu>Hra</guimenu>, odkryje se jedno políÄ?ko (plus okolní políÄ?ka, pokud je prázdné). PolíÄ?ko je zvolené náhodnÄ?, ale i tak vám to může pomoci. Za poskytnutí rady jste vÅ¡ak penalizování 10 trestnými vteÅ?inami."
+msgid ""
+"If you get stuck - it is reasonably common to end up with two options that "
+"you can't logically resolve - then you can either guess, or ask for a hint. "
+"When you choose <guimenuitem>Hint</guimenuitem> from the <guimenu>Game</"
+"guimenu> menu a single square is revealed (plus surrounding squares if it is "
+"blank). The choice of square is random, but should be helpful. There is 10 "
+"second penalty added to your time whenever you use a hint."
+msgstr ""
+"Pokud se pÅ?i hÅ?e zaseknete - a obÄ?as se stává, že skonÄ?íte na dvou "
+"možnostech, které nelze logicky rozhodnout - tak můžete buÄ? hádat nebo "
+"požádat o radu. Pokud zvolíte <guimenuitem>Rada</guimenuitem> z nabídky "
+"<guimenu>Hra</guimenu>, odkryje se jedno políÄ?ko (plus okolní políÄ?ka, pokud "
+"je prázdné). PolíÄ?ko je zvolené náhodnÄ?, ale i tak vám to může pomoci. Za "
+"poskytnutí rady jste vÅ¡ak penalizování 10 trestnými vteÅ?inami."
 
 #: C/gnomine.xml:355(title)
 msgid "High Scores"
 msgstr "Nejvyšší skóre"
 
 #: C/gnomine.xml:357(para)
-msgid "If your score is in the top ten you will be shown the list of top scores and have an opportunity to change the name recorded in the high score table. You can also review the scores later by choosing <guimenuitem>Scores</guimenuitem> from the <guimenu>Game</guimenu> menu. The drop-down menu at the top of the dialog lets you look at the scores for other board sizes."
-msgstr "Pokud se se svým skóre dostanete do první desítky, zobrazí se vám seznam Skóre min a můžete upravit jméno, které se do tabulky zapíše. Skóre si můžete pozdÄ?ji znovu zobrazit pÅ?es <guimenuitem>Skóre</guimenuitem> z nabídky <guimenu>Hra</guimenu>. Pomocí vyskakovacího seznamu v horní Ä?ásti dialogu si můžete prohlédnout skóre i pro ostatní velikosti hry."
+msgid ""
+"If your score is in the top ten you will be shown the list of top scores and "
+"have an opportunity to change the name recorded in the high score table. You "
+"can also review the scores later by choosing <guimenuitem>Scores</"
+"guimenuitem> from the <guimenu>Game</guimenu> menu. The drop-down menu at "
+"the top of the dialog lets you look at the scores for other board sizes."
+msgstr ""
+"Pokud se se svým skóre dostanete do první desítky, zobrazí se vám seznam "
+"Skóre min a můžete upravit jméno, které se do tabulky zapíše. Skóre si "
+"můžete pozdÄ?ji znovu zobrazit pÅ?es <guimenuitem>Skóre</guimenuitem> z "
+"nabídky <guimenu>Hra</guimenu>. Pomocí vyskakovacího seznamu v horní Ä?ásti "
+"dialogu si můžete prohlédnout skóre i pro ostatní velikosti hry."
 
 #: C/gnomine.xml:367(title)
 msgid "The high scores dialog."
 msgstr "Dialog s nejvyšším skóre."
 
 #: C/gnomine.xml:375(para)
-msgid "The high score for the custom size is usually meaningless. Any other player can make the game size smaller and get a better time. If you only ever play one custom size then it will tell you how well you are doing. This is the only reason it is still recorded."
-msgstr "Nejvyšší skóre pro vlastní velikost je obvykle nesmyslné. NÄ?jaký jiný hráÄ? si může nastavit menší velikost a tím dosáhnout lepších výsledků. Jen v pÅ?ípadÄ?, že hrajete vždy se stejnou vlastní velikostí, Å?ekne vám to, jak jste doopravdy byli dobÅ?í. To je jediný důvod, proÄ? se i pÅ?esto tyto údaje zaznamenávají."
+msgid ""
+"The high score for the custom size is usually meaningless. Any other player "
+"can make the game size smaller and get a better time. If you only ever play "
+"one custom size then it will tell you how well you are doing. This is the "
+"only reason it is still recorded."
+msgstr ""
+"Nejvyšší skóre pro vlastní velikost je obvykle nesmyslné. NÄ?jaký jiný hráÄ? "
+"si může nastavit menší velikost a tím dosáhnout lepších výsledků. Jen v "
+"pÅ?ípadÄ?, že hrajete vždy se stejnou vlastní velikostí, Å?ekne vám to, jak "
+"jste doopravdy byli dobÅ?í. To je jediný důvod, proÄ? se i pÅ?esto tyto údaje "
+"zaznamenávají."
 
 #: C/gnomine.xml:383(title)
 msgid "Window Size"
 msgstr "Velikost okna"
 
 #: C/gnomine.xml:385(para)
-msgid "Resizing the window makes the squares bigger or smaller to suit. If you want to make maximum use of the screen then there is a <guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem> option under the <guimenu>Settings</guimenu> menu. You can also use the <keycap>F11</keycap> key to toggle full-screen mode."
-msgstr "ZmÄ?na velikosti okna mÄ?ní velikost polí. Pokud chcete maximálnÄ? využít obrazovku, máte k dispozici volbu <guimenuitem>Celá obrazovka</guimenuitem> pod nabídkou <guimenu>Nastavení</guimenu>. K pÅ?epínání celoobrazovkového režimu můžete také použít <keycap>F11</keycap>."
+msgid ""
+"Resizing the window makes the squares bigger or smaller to suit. If you want "
+"to make maximum use of the screen then there is a <guimenuitem>Fullscreen</"
+"guimenuitem> option under the <guimenu>Settings</guimenu> menu. You can also "
+"use the <keycap>F11</keycap> key to toggle full-screen mode."
+msgstr ""
+"ZmÄ?na velikosti okna mÄ?ní velikost polí. Pokud chcete maximálnÄ? využít "
+"obrazovku, máte k dispozici volbu <guimenuitem>Celá obrazovka</guimenuitem> "
+"pod nabídkou <guimenu>Nastavení</guimenu>. K pÅ?epínání celoobrazovkového "
+"režimu můžete také použít <keycap>F11</keycap>."
 
 #: C/gnomine.xml:394(title)
 msgid "Pausing the Game"
 msgstr "Pozastavení hry"
 
 #: C/gnomine.xml:396(para)
-msgid "The game can be paused automatically when you start using another window, or paused by choosing <guimenuitem>Pause</guimenuitem> from the <guimenu>Game</guimenu> menu. The playing area is blanked so you can't think ahead while the clock is stopped. To start playing again press the button labelled \"Press to Resume\"."
-msgstr "Hra se pozastaví automaticky v pÅ?ípadÄ?, že se pÅ?epnete do jiného okna a nebo ji můžete pozastavit ruÄ?nÄ? pomocí <guimenuitem>Pozastavit</guimenuitem> v nabídce <guimenu>Hra</guimenu>. Hrací oblast se smaže, abyste si nemohli promýšlet tahy dopÅ?edu, když jsou zastavené hodiny. PokraÄ?ování hry spustíte tlaÄ?ítkem â??PokraÄ?ujte stisknutímâ??."
+msgid ""
+"The game can be paused automatically when you start using another window, or "
+"paused by choosing <guimenuitem>Pause</guimenuitem> from the <guimenu>Game</"
+"guimenu> menu. The playing area is blanked so you can't think ahead while "
+"the clock is stopped. To start playing again press the button labelled "
+"\"Press to Resume\"."
+msgstr ""
+"Hra se pozastaví automaticky v pÅ?ípadÄ?, že se pÅ?epnete do jiného okna a nebo "
+"ji můžete pozastavit ruÄ?nÄ? pomocí <guimenuitem>Pozastavit</guimenuitem> v "
+"nabídce <guimenu>Hra</guimenu>. Hrací oblast se smaže, abyste si nemohli "
+"promýšlet tahy dopÅ?edu, když jsou zastavené hodiny. PokraÄ?ování hry spustíte "
+"tlaÄ?ítkem â??PokraÄ?ujte stisknutímâ??."
 
 #: C/gnomine.xml:410(title)
 msgid "Strategy"
 msgstr "Strategie"
 
 #: C/gnomine.xml:412(para)
-msgid "The first half of this section explains the very basics of deducing where mines are. If you are familiar with how to play the game skip down to the <link linkend=\"advanced\">Advanced Situations</link> subsection."
-msgstr "První Ä?ást této kapitoly vysvÄ?tluje úplnÄ? základní dedukce, kde se miny nachází. Pokud jste s hraním hry důvÄ?rnÄ? seznámení, můžete pÅ?eskoÄ?it dolů na podkapitolu <link linkend=\"advanced\">PokroÄ?ilé situace</link>."
+msgid ""
+"The first half of this section explains the very basics of deducing where "
+"mines are. If you are familiar with how to play the game skip down to the "
+"<link linkend=\"advanced\">Advanced Situations</link> subsection."
+msgstr ""
+"První Ä?ást této kapitoly vysvÄ?tluje úplnÄ? základní dedukce, kde se miny "
+"nachází. Pokud jste s hraním hry důvÄ?rnÄ? seznámení, můžete pÅ?eskoÄ?it dolů na "
+"podkapitolu <link linkend=\"advanced\">PokroÄ?ilé situace</link>."
 
 #: C/gnomine.xml:419(title)
 msgid "The Basics"
 msgstr "Základy"
 
 #: C/gnomine.xml:420(para)
-msgid "These are a few basic situations which should be incredibly obvious, but if you're struggling with how to play the game, they should be useful. The first case is where you have an isolated covered square and most of the squares around it read 1. That covered square is a mine."
-msgstr "Zde je nÄ?kolik základních situací, které by mÄ?ly být naprosto jasné, ale pokud s hraním hry zápolíte, mohly by vám být užiteÄ?né. V prvním pÅ?ípadÄ? máte izolované zakryté políÄ?ko a vÄ?tÅ¡ina políÄ?ek okolo je oznaÄ?ená 1. Zakryté políÄ?ko je zaminované."
+msgid ""
+"These are a few basic situations which should be incredibly obvious, but if "
+"you're struggling with how to play the game, they should be useful. The "
+"first case is where you have an isolated covered square and most of the "
+"squares around it read 1. That covered square is a mine."
+msgstr ""
+"Zde je nÄ?kolik základních situací, které by mÄ?ly být naprosto jasné, ale "
+"pokud s hraním hry zápolíte, mohly by vám být užiteÄ?né. V prvním pÅ?ípadÄ? "
+"máte izolované zakryté políÄ?ko a vÄ?tÅ¡ina políÄ?ek okolo je oznaÄ?ená 1. "
+"Zakryté políÄ?ko je zaminované."
 
 #: C/gnomine.xml:429(title)
 msgid "The simplest case."
 msgstr "Nejjednodušší situace."
 
 #: C/gnomine.xml:435(para)
-msgid "The next simplest case is where you have two covered squares adjacent to each other and both squares on one side are marked with a 2. If they have no other uncleared neighbors, then both squares are mines."
-msgstr "V následujícím jednoduchém pÅ?ípadÄ? máte dvÄ? zakrytá navzájem sousedící políÄ?ka a obÄ? obÄ? políÄ?ka sousedící na stejné stranÄ? jsou oznaÄ?ené Ä?íslem 2. Pokud v jejich sousedství nejsou žádná další nevyÄ?iÅ¡tÄ?ná políÄ?ka, pak obÄ? políÄ?ka jsou zaminovaná."
+msgid ""
+"The next simplest case is where you have two covered squares adjacent to "
+"each other and both squares on one side are marked with a 2. If they have no "
+"other uncleared neighbors, then both squares are mines."
+msgstr ""
+"V následujícím jednoduchém pÅ?ípadÄ? máte dvÄ? zakrytá navzájem sousedící "
+"políÄ?ka a obÄ? obÄ? políÄ?ka sousedící na stejné stranÄ? jsou oznaÄ?ené Ä?íslem 2. "
+"Pokud v jejich sousedství nejsou žádná další nevyÄ?iÅ¡tÄ?ná políÄ?ka, pak obÄ? "
+"políÄ?ka jsou zaminovaná."
 
 #: C/gnomine.xml:443(title)
 msgid "The two mine case."
 msgstr "Situace se dvÄ?ma minami."
 
 #: C/gnomine.xml:449(para)
-msgid "Finally, when there are three uncovered squares in a row and the clear square beside the middle one is a 3 (once again this square should have no other neighbors) then all three are mines."
-msgstr "Nakonec zde máme tÅ?i zakrytá políÄ?ka v Å?adÄ? a vyÄ?iÅ¡tÄ?ná políÄ?ka po jedná stranÄ? jsou s Ä?íslem 3 (a opÄ?t by tato políÄ?ka nemÄ?la mít žádné neodkryté sousedy), kdy ona tÅ?i políÄ?ka jsou zaminovaná."
+msgid ""
+"Finally, when there are three uncovered squares in a row and the clear "
+"square beside the middle one is a 3 (once again this square should have no "
+"other neighbors) then all three are mines."
+msgstr ""
+"Nakonec zde máme tÅ?i zakrytá políÄ?ka v Å?adÄ? a vyÄ?iÅ¡tÄ?ná políÄ?ka po jedná "
+"stranÄ? jsou s Ä?íslem 3 (a opÄ?t by tato políÄ?ka nemÄ?la mít žádné neodkryté "
+"sousedy), kdy ona tÅ?i políÄ?ka jsou zaminovaná."
 
 #: C/gnomine.xml:456(title)
 msgid "The three mine case."
 msgstr "Situace se tÅ?emi minami"
 
 #: C/gnomine.xml:462(para)
-msgid "These are the simplest cases. Other permutations on these simple situations are possible, for example the three squares in the previous example could be in an L shape."
-msgstr "Toto jsou nejjednodušší situace. Možné jsou i různé varianty tÄ?chto jednoduchých situací, napÅ?. tÅ?i políÄ?ka z pÅ?edchozího pÅ?íkladu mohou být umístÄ?ná do L."
+msgid ""
+"These are the simplest cases. Other permutations on these simple situations "
+"are possible, for example the three squares in the previous example could be "
+"in an L shape."
+msgstr ""
+"Toto jsou nejjednodušší situace. Možné jsou i různé varianty tÄ?chto "
+"jednoduchých situací, napÅ?. tÅ?i políÄ?ka z pÅ?edchozího pÅ?íkladu mohou být "
+"umístÄ?ná do L."
 
 #: C/gnomine.xml:467(para)
-msgid "Simple analysis will solve most of the puzzle, but not all. Before going on to the next sections, where we give you more advanced hints, you should play for a bit and see what you can work out for yourself."
-msgstr "Jednoduchá analýza Å?eší vÄ?tší Ä?ást hlavolamu, ale ne vÅ¡e. DÅ?íve než pÅ?ejdeme na další kapitolu, kde dostanete pokroÄ?ilejší rady, mÄ?li byste si trochu zahrát, abyste vidÄ?li, co dokážete sami."
+msgid ""
+"Simple analysis will solve most of the puzzle, but not all. Before going on "
+"to the next sections, where we give you more advanced hints, you should play "
+"for a bit and see what you can work out for yourself."
+msgstr ""
+"Jednoduchá analýza Å?eší vÄ?tší Ä?ást hlavolamu, ale ne vÅ¡e. DÅ?íve než pÅ?ejdeme "
+"na další kapitolu, kde dostanete pokroÄ?ilejší rady, mÄ?li byste si trochu "
+"zahrát, abyste vidÄ?li, co dokážete sami."
 
 #: C/gnomine.xml:476(title)
 msgid "Advanced Situations"
 msgstr "PokroÄ?ilé situace"
 
 #: C/gnomine.xml:478(para)
-msgid "These are some more complicated situations. They are a bit of a step up from the last section, so we hope you took our advice and played for a bit first."
-msgstr "Zde jsou složitÄ?jší situace. Na rozdíl od pÅ?edchozí kapitoly jsou již na vyšší úrovni, takže doufáme, že jste si vzali k srdci naÅ¡i radu a nejdÅ?íve si trochu pohráli."
+msgid ""
+"These are some more complicated situations. They are a bit of a step up from "
+"the last section, so we hope you took our advice and played for a bit first."
+msgstr ""
+"Zde jsou složitÄ?jší situace. Na rozdíl od pÅ?edchozí kapitoly jsou již na "
+"vyšší úrovni, takže doufáme, že jste si vzali k srdci naÅ¡i radu a nejdÅ?íve "
+"si trochu pohráli."
 
 #: C/gnomine.xml:484(para)
-msgid "In the example below the mines are to the left of the ones. We figure this out by a process of elimination. If the square to the left of the 2 was a mine then the 1s would both have their maximum number of mines leaving no free square for the second mine adjacent to the 2 (since they would also be adjacent to the 1s). Having eliminated the middle square we are left with two squares we require for the 2 so they are both mined."
-msgstr "V následujícím pÅ?íkladu jsou miny nalevo od jedniÄ?ek. VyÅ?eÅ¡ili jsme to postupným vyluÄ?ováním. Pokud by políÄ?ko nalevo od 2 byla mina, pak by i obÄ? sousedních políÄ?ka s 1 mÄ?la svůj plný poÄ?et min a nezbylo by místo na druhou minu pro 2 (ponÄ?vadž sousedí s políÄ?ky s 1). Když takto vylouÄ?íme prostÅ?ední políÄ?ko, zůstali nám dvÄ? políÄ?ka, která potÅ?ebujeme pro políÄ?ko s 2, a tudíž jsou obÄ? zaminovaná."
+msgid ""
+"In the example below the mines are to the left of the ones. We figure this "
+"out by a process of elimination. If the square to the left of the 2 was a "
+"mine then the 1s would both have their maximum number of mines leaving no "
+"free square for the second mine adjacent to the 2 (since they would also be "
+"adjacent to the 1s). Having eliminated the middle square we are left with "
+"two squares we require for the 2 so they are both mined."
+msgstr ""
+"V následujícím pÅ?íkladu jsou miny nalevo od jedniÄ?ek. VyÅ?eÅ¡ili jsme to "
+"postupným vyluÄ?ováním. Pokud by políÄ?ko nalevo od 2 byla mina, pak by i obÄ? "
+"sousedních políÄ?ka s 1 mÄ?la svůj plný poÄ?et min a nezbylo by místo na druhou "
+"minu pro 2 (ponÄ?vadž sousedí s políÄ?ky s 1). Když takto vylouÄ?íme prostÅ?ední "
+"políÄ?ko, zůstali nám dvÄ? políÄ?ka, která potÅ?ebujeme pro políÄ?ko s 2, a tudíž "
+"jsou obÄ? zaminovaná."
 
 #: C/gnomine.xml:495(title)
 msgid "A not-so-obvious pattern."
 msgstr "NepÅ?íliÅ¡ jasná sestava."
 
 #: C/gnomine.xml:501(para)
-msgid "This situation can be disguised, for example consider the figure below. It is the same situation, but the extra mined square on the right has increased all the numbers by 1."
-msgstr "Situaci můžeme jeÅ¡tÄ? zkomplikovat, napÅ?. podle dalšího obrázku. Je to ta stejná situace, akorát s jeÅ¡tÄ? další minou napravo, která zvyÅ¡uje vÅ¡echna Ä?ísla o 1."
+msgid ""
+"This situation can be disguised, for example consider the figure below. It "
+"is the same situation, but the extra mined square on the right has increased "
+"all the numbers by 1."
+msgstr ""
+"Situaci můžeme jeÅ¡tÄ? zkomplikovat, napÅ?. podle dalšího obrázku. Je to ta "
+"stejná situace, akorát s jeÅ¡tÄ? další minou napravo, která zvyÅ¡uje vÅ¡echna "
+"Ä?ísla o 1."
 
 #: C/gnomine.xml:508(title)
 msgid "The extra mine disguises a copy of the previous example."
 msgstr "JeÅ¡tÄ? jedna mina mÄ?ní pÅ?edlohu z pÅ?edchozího pÅ?íkladu."
 
 #: C/gnomine.xml:514(para)
-msgid "Now we're going to try a complicated example. It illustrates two points. The first is that even if you aren't sure which squares are mined, restricting the possibilities is helpful. The second is that knowing which squares aren't mined is nearly as good as knowing which are mined."
-msgstr "A teÄ? zkusíme nÄ?co složitÄ?jšího. Ukáže nám to dvÄ? vÄ?ci. Zaprvé, že i když si nejsme jistí, která políÄ?ka jsou zaminovaná, i snížení možností je užiteÄ?né. A zadruhé, že znalost, která políÄ?ka nejsou zaminovaná je stejnÄ? užiteÄ?ná, jako která jsou."
+msgid ""
+"Now we're going to try a complicated example. It illustrates two points. The "
+"first is that even if you aren't sure which squares are mined, restricting "
+"the possibilities is helpful. The second is that knowing which squares "
+"aren't mined is nearly as good as knowing which are mined."
+msgstr ""
+"A teÄ? zkusíme nÄ?co složitÄ?jšího. Ukáže nám to dvÄ? vÄ?ci. Zaprvé, že i když si "
+"nejsme jistí, která políÄ?ka jsou zaminovaná, i snížení možností je užiteÄ?né. "
+"A zadruhé, že znalost, která políÄ?ka nejsou zaminovaná je stejnÄ? užiteÄ?ná, "
+"jako která jsou."
 
 #: C/gnomine.xml:522(para)
-msgid "Assume that, in the figure below, we start off knowing that the top left square is mined and so the two squares marked 2 on the left only require one more mine. Next observe that the left-most 2 implies that one of the covered squares beneath it is mined, but we don't yet know which one. Since at least one of these squares is mined and they are both neighbors of the second 2 then we know that that 2 is also satisfied by one of these two squares (we still don't know which one). This means that the square beneath the 4 is clear because it is also a neighbor of the second 2 and not one of the two squares we identified previously. This one blank square now leaves the 4 with only four neighbors - all of which must be mines. Not only does it tell us which mines surround the 4, it now tells us which of the squares beside the 2 is mined!"
-msgstr "PÅ?edpokládejme, podle obrázku níže, že zaÄ?ínáme se znalosti, že horní levé políÄ?ko je zaminované a tak dvÄ? políÄ?ka oznaÄ?ené 2 nalevo vyžadují jen jednu další minu. Dale si vÅ¡imnÄ?te, že 2 nejvíce vlevo naznaÄ?uje, že jedno ze zakrytých polí pod je zaminované, ale nevíme které z nich. PonÄ?vadž nejménÄ? jedno z tÄ?chto polí je zaminované a obÄ? dvÄ? jsou v sousedství druhé 2, víme že tato 2 je také uspokojená jedním z tÄ?chto dvou polí (ale stále nevíme kterým z nich). Znamená to, že políÄ?ko pod 4 je Ä?isté, protože je také sousedem druhé 2 a té už jsem urÄ?ili jedno z pÅ?edchozích dvou políÄ?ek. Tímto prázdným políÄ?kem nám pro 4 zůstávají jen Ä?tyÅ?i sousedé, takže vÅ¡ichni Ä?tyÅ?i musí být zaminovaní. To nám nakonec Å?eklo, nejen která Ä?tyÅ?i políÄ?ka okolo 4 jsou zaminovaná, ale i které políÄ?ka pod 2 je zaminované."
+msgid ""
+"Assume that, in the figure below, we start off knowing that the top left "
+"square is mined and so the two squares marked 2 on the left only require one "
+"more mine. Next observe that the left-most 2 implies that one of the covered "
+"squares beneath it is mined, but we don't yet know which one. Since at least "
+"one of these squares is mined and they are both neighbors of the second 2 "
+"then we know that that 2 is also satisfied by one of these two squares (we "
+"still don't know which one). This means that the square beneath the 4 is "
+"clear because it is also a neighbor of the second 2 and not one of the two "
+"squares we identified previously. This one blank square now leaves the 4 "
+"with only four neighbors - all of which must be mines. Not only does it tell "
+"us which mines surround the 4, it now tells us which of the squares beside "
+"the 2 is mined!"
+msgstr ""
+"PÅ?edpokládejme, podle obrázku níže, že zaÄ?ínáme se znalosti, že horní levé "
+"políÄ?ko je zaminované a tak dvÄ? políÄ?ka oznaÄ?ené 2 nalevo vyžadují jen jednu "
+"další minu. Dale si vÅ¡imnÄ?te, že 2 nejvíce vlevo naznaÄ?uje, že jedno ze "
+"zakrytých polí pod je zaminované, ale nevíme které z nich. PonÄ?vadž nejménÄ? "
+"jedno z tÄ?chto polí je zaminované a obÄ? dvÄ? jsou v sousedství druhé 2, víme "
+"že tato 2 je také uspokojená jedním z tÄ?chto dvou polí (ale stále nevíme "
+"kterým z nich). Znamená to, že políÄ?ko pod 4 je Ä?isté, protože je také "
+"sousedem druhé 2 a té už jsem urÄ?ili jedno z pÅ?edchozích dvou políÄ?ek. Tímto "
+"prázdným políÄ?kem nám pro 4 zůstávají jen Ä?tyÅ?i sousedé, takže vÅ¡ichni Ä?tyÅ?i "
+"musí být zaminovaní. To nám nakonec Å?eklo, nejen která Ä?tyÅ?i políÄ?ka okolo 4 "
+"jsou zaminovaná, ale i které políÄ?ka pod 2 je zaminované."
 
 #: C/gnomine.xml:539(title)
 msgid "As tricky as it gets."
 msgstr "Tak záludné jak to vypadá."
 
 #: C/gnomine.xml:546(para)
-msgid "This sort of situation is tricky. In all the other examples you can learn to look for patterns and avoid thinking hard. Situations like the one in the figure don't crop up easily or in easily recognisable places. Often it is easier to just ignore them and keep playing elsewhere in the hope that you can start clearing the squares from the other side."
-msgstr "Tato kategorie situací je oÅ¡emetná. Ve vÅ¡ech dalších pÅ?íkladech se můžete nauÄ?it podívat a rozložení a pÅ?emýšlením ho vyÅ?eÅ¡it. Situace jako je tato vám ale nepÅ?inese ovoce tak snadno. Ä?asto je jednodušší ji pro teÄ? ignorovat, pokraÄ?ovat v hraní v jiném místÄ? a doufat, že se postupnÄ? vyÄ?istí další políÄ?ko okolo."
+msgid ""
+"This sort of situation is tricky. In all the other examples you can learn to "
+"look for patterns and avoid thinking hard. Situations like the one in the "
+"figure don't crop up easily or in easily recognisable places. Often it is "
+"easier to just ignore them and keep playing elsewhere in the hope that you "
+"can start clearing the squares from the other side."
+msgstr ""
+"Tato kategorie situací je oÅ¡emetná. Ve vÅ¡ech dalších pÅ?íkladech se můžete "
+"nauÄ?it podívat a rozložení a pÅ?emýšlením ho vyÅ?eÅ¡it. Situace jako je tato "
+"vám ale nepÅ?inese ovoce tak snadno. Ä?asto je jednodušší ji pro teÄ? "
+"ignorovat, pokraÄ?ovat v hraní v jiném místÄ? a doufat, že se postupnÄ? vyÄ?istí "
+"další políÄ?ko okolo."
 
 #: C/gnomine.xml:558(title)
 msgid "Tips"
 msgstr "Typy"
 
 #: C/gnomine.xml:560(para)
-msgid "Remember, the edge of the board is just the same as a large cleared area (but without the numbers). Often working at the edge of the board is the easiest way forward."
-msgstr "Pamatujte, že okraj hrací desky je v podstatÄ? to stejné jako velká vyÄ?iÅ¡tÄ?ná plocha (ale bez Ä?ísel). Hraní u kraje desky je Ä?asto nejjednodušší cestou, jak se pohnout vpÅ?ed."
+msgid ""
+"Remember, the edge of the board is just the same as a large cleared area "
+"(but without the numbers). Often working at the edge of the board is the "
+"easiest way forward."
+msgstr ""
+"Pamatujte, že okraj hrací desky je v podstatÄ? to stejné jako velká vyÄ?iÅ¡tÄ?ná "
+"plocha (ale bez Ä?ísel). Hraní u kraje desky je Ä?asto nejjednodušší cestou, "
+"jak se pohnout vpÅ?ed."
 
 #: C/gnomine.xml:566(para)
-msgid "Sometimes you end up in a situation where there is no way to deduce what the configuration is. In these cases you either have to guess or use the hint function (<menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Hint</guimenuitem></menuchoice>). Sometimes it isn't a 50/50 situation and instead of taking a hint you might like to gamble on the most likely outcome."
-msgstr "ObÄ?as můžete skonÄ?it v situaci, kdy není způsob, jak vydedukovat rozložení. V tÄ?chto situacích můžete buÄ? hádat nebo použít funkci rady (<menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Rada</guimenuitem></menuchoice>). NÄ?kdy to není jen sázka 50/50 a když nevyužijete radu, tak jdete do hazardu, který obvykle skonÄ?í prohrou."
+msgid ""
+"Sometimes you end up in a situation where there is no way to deduce what the "
+"configuration is. In these cases you either have to guess or use the hint "
+"function (<menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Hint</"
+"guimenuitem></menuchoice>). Sometimes it isn't a 50/50 situation and instead "
+"of taking a hint you might like to gamble on the most likely outcome."
+msgstr ""
+"ObÄ?as můžete skonÄ?it v situaci, kdy není způsob, jak vydedukovat rozložení. "
+"V tÄ?chto situacích můžete buÄ? hádat nebo použít funkci rady "
+"(<menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Rada</guimenuitem></"
+"menuchoice>). NÄ?kdy to není jen sázka 50/50 a když nevyužijete radu, tak "
+"jdete do hazardu, který obvykle skonÄ?í prohrou."
 
 #: C/gnomine.xml:575(para)
-msgid "One final hint: remember the counter on the bottom left of the window that tells you how many mines you have left? Often, near the end of the game, this number can help you figure out what possible places mines can be. How to do this is up to you to figure out."
-msgstr "A jedna rada na závÄ?r: Pamatujte, že poÄ?ítadlo v levém dolním rohu okna vám Å?íká, kolik min vám jeÅ¡tÄ? zbývá. Na konci hry vám toto Ä?íslo Ä?asto může pomoci odhalit, na kterých místech mohou miny být. Jak to udÄ?lat už si ale musíte vyÅ?eÅ¡it sami."
+msgid ""
+"One final hint: remember the counter on the bottom left of the window that "
+"tells you how many mines you have left? Often, near the end of the game, "
+"this number can help you figure out what possible places mines can be. How "
+"to do this is up to you to figure out."
+msgstr ""
+"A jedna rada na závÄ?r: Pamatujte, že poÄ?ítadlo v levém dolním rohu okna vám "
+"Å?íká, kolik min vám jeÅ¡tÄ? zbývá. Na konci hry vám toto Ä?íslo Ä?asto může "
+"pomoci odhalit, na kterých místech mohou miny být. Jak to udÄ?lat už si ale "
+"musíte vyÅ?eÅ¡it sami."
 
 #: C/gnomine.xml:587(title)
 msgid "Authors"
 msgstr "AutoÅ?i"
 
 #: C/gnomine.xml:588(para)
-msgid "<application>GNOME Mines</application> was written by Pista (<email>szekeres cyberspace mht bme hu</email>). This manual was written by Callum McKenzie (<email>callum spooky-possum org</email>) with help from Vincent Povirk and based on an earlier manual by Tim Riehle (<email>tkriehle citilink com</email>). To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
-msgstr "<application>Miny</application> napsal Pista (<email>szekeres cyberspace mht bme hu</email>). Tento návod napsal Callum McKenzie (<email>callum spooky-possum org</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+msgid ""
+"<application>GNOME Mines</application> was written by Pista "
+"(<email>szekeres cyberspace mht bme hu</email>). This manual was written by "
+"Callum McKenzie (<email>callum spooky-possum org</email>) with help from "
+"Vincent Povirk and based on an earlier manual by Tim Riehle "
+"(<email>tkriehle citilink com</email>). To report a bug or make a suggestion "
+"regarding this application or this manual, follow the directions in this "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr ""
+"<application>Miny</application> napsal Pista (<email>szekeres cyberspace mht "
+"bme.hu</email>). Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Callum McKenzie (<email>callum spooky-"
+"possum.org</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající "
+"se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink "
+"url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
 
 #: C/gnomine.xml:604(title)
 msgid "License"
 msgstr "Licence"
 
 #: C/gnomine.xml:605(para)
-msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink></citetitle> as published by the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</ulink>; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl"
+"\">GNU General Public License</ulink></citetitle> as published by the <ulink "
+"type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</ulink>; "
+"either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr ""
+"Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat "
+"za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl"
+"\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji "
+"vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
 
 #: C/gnomine.xml:613(para)
-msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink></citetitle> for more details."
-msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle><ulink type=\"help\" "
+"url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink></citetitle> for "
+"more details."
+msgstr ""
+"Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ "
+"JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo "
+"VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General "
+"Public License</citetitle>."
 
 #: C/gnomine.xml:619(para)
-msgid "A copy of the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink></citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public License</ulink></citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
-msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgid ""
+"A copy of the <citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU "
+"General Public License</ulink></citetitle> is included as an appendix to the "
+"<citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the "
+"<citetitle><ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\">GNU General Public "
+"License</ulink></citetitle> from the Free Software Foundation by visiting "
+"<ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>their Web site</ulink> or by "
+"writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</"
+"street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-"
+"1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr ""
+"Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v "
+"dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii "
+"<citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free "
+"Software Foundation navštívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org";
+"\">jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software "
+"Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</"
+"city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</"
+"country></address>"
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: C/gnomine.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
-
diff --git a/gnotravex/help/Makefile.am b/gnotravex/help/Makefile.am
index 162b60b..bb50a69 100644
--- a/gnotravex/help/Makefile.am
+++ b/gnotravex/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc ru sv
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc ru sv
 
 DOC_MODULE = gnotravex
 
diff --git a/gnotravex/help/cs/cs.po b/gnotravex/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..6195d4a
--- /dev/null
+++ b/gnotravex/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,222 @@
+# Czech translation of gnotravex help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the gnotravex help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-27 18:14+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnotravex.xml:170(None)
+msgid "@@image: 'figures/gnotravex_mainwindow.png'; md5=e49d762a2dd5d6ba466e0c7cef7703ce"
+msgstr "@@image: 'figures/gnotravex_mainwindow.png'; md5=4f4683638bfcff32873944ee4887829d"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnotravex.xml:193(None)
+msgid "@@image: 'figures/gnotravex_game.png'; md5=4d0a4512ee72329134fa0f5a1a3205e9"
+msgstr "@@image: 'figures/gnotravex_game.png'; md5=b4fcc87f3fe965314748769e3554cc60"
+
+#: C/gnotravex.xml:25(title)
+msgid "<application>Tetravex</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Tetravex</application>"
+
+#: C/gnotravex.xml:28(para)
+msgid "Tetravex is a simple puzzle game in which pieces have numbers on each side. The pieces must be positioned so that the same numbers touch each other, during which you are being timed. The times are then stored in a system-wide scoreboard."
+msgstr "Hra Tetravex je jednoduchý hlavolam, ve kterém máte kameny s Ä?ísly po stranách. Kameny musíte uspoÅ?ádat tak, aby se navzájem dotýkaly stejnými Ä?ísly a bÄ?hem toho vám bÄ?ží Ä?as. Dosažené Ä?asy se pak zapisují na spoleÄ?nou výsledkovou listinu."
+
+#: C/gnotravex.xml:37(year)
+msgid "2001"
+msgstr "2001"
+
+#: C/gnotravex.xml:38(holder)
+msgid "Rob Bradford"
+msgstr "Rob Bradford"
+
+#: C/gnotravex.xml:52(publishername)
+#: C/gnotravex.xml:90(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gnotravex.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/gnotravex.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/gnotravex.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/gnotravex.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/gnotravex.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/gnotravex.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnotravex.xml:62(firstname)
+msgid "Rob"
+msgstr "Rob"
+
+#: C/gnotravex.xml:63(surname)
+msgid "Bradford"
+msgstr "Bradford"
+
+#: C/gnotravex.xml:65(email)
+msgid "robster debian org"
+msgstr "robster debian org"
+
+#: C/gnotravex.xml:84(revnumber)
+msgid "Tetravex Manual V2.10"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.10 ke hÅ?e Tetravex"
+
+#: C/gnotravex.xml:85(date)
+msgid "June 2005"
+msgstr "Ä?erven 2005"
+
+#: C/gnotravex.xml:87(para)
+msgid "Rob Bradford <email>rob funky-penguin co uk</email>"
+msgstr "Rob Bradford <email>rob funky-penguin co uk</email>"
+
+#: C/gnotravex.xml:95(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Tetravex."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Tetravex ve verzi 2.12."
+
+#: C/gnotravex.xml:102(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/gnotravex.xml:103(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Tetravex</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Tetravex</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnotravex.xml:113(primary)
+msgid "GNOME Tetravex"
+msgstr "GNOME Tetravex"
+
+#: C/gnotravex.xml:119(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/gnotravex.xml:121(para)
+msgid "<application>GNOME Tetravex</application> is a simple puzzle where pieces must be positioned so that the same numbers are touching each other. Your game is timed, these times are stored in a system-wide scoreboard."
+msgstr "<application>GNOME Tetravex</application> je jednoduchý hlavolam, ve kterém se musí uspoÅ?ádat kameny tak, aby se navzájem dotýkaly stejnými Ä?ísly. Hraje se na Ä?as a výsledný Ä?as se ukládá do spoleÄ?né tabulky výsledných skóre."
+
+#: C/gnotravex.xml:127(para)
+msgid "To run <application>GNOME Tetravex</application>, select <menuchoice><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>Gnotravex</guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>gnotravex</command> on the command line."
+msgstr "<application>GNOME Tetravex</application> spustíte tak, že zvolíte <guimenuitem>Tetravex</guimenuitem> v podnabídce <guisubmenu>Hry</guisubmenu> z <guimenu>hlavní nabídky</guimenu> nebo napíšete <command>gnotravex</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku."
+
+#: C/gnotravex.xml:137(para)
+msgid "<application>GNOME Tetravex</application> is included in the <filename>gnome-games</filename> package, which is part of the GNOME desktop environment. This document describes version 2.10 of <application>GNOME Tetravex</application>."
+msgstr "<application>GNOME Tetravex</application> je souÄ?ástí balíku <filename>gnome-games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument popisuje verzi 2.10 aplikace <application>GNOME Tetravex</application>."
+
+#: C/gnotravex.xml:146(title)
+msgid "Playing GNOME Tetravex"
+msgstr "Jak hrát GNOME Tetravex"
+
+#: C/gnotravex.xml:148(para)
+msgid "<application>GNOME Tetravex</application> is a simple puzzle game, this section covers how to play the game."
+msgstr "Hra <application>GNOME Tetravex</application> je jednoduchý hlavolam a tato kapitola odhaluje, jak tuto hru hrát."
+
+#: C/gnotravex.xml:154(title)
+msgid "Basic usage"
+msgstr "Základy použití"
+
+#: C/gnotravex.xml:156(title)
+msgid "Playing the game"
+msgstr "Jak hru hrát"
+
+#: C/gnotravex.xml:157(para)
+msgid "Starting <application>GNOME Tetravex</application> opens the <interface>Main window</interface>, shown in <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>. The window is divided into two boxes. The right hand side contains a box containing the pieces you have yet to place and the left hand box is where you arrange the pieces."
+msgstr "Po spuÅ¡tÄ?ní hry <application>GNOME Tetravex</application> se otevÅ?e <interface>hlavní okno</interface>, které ukazuje <xref linkend=\"mainwindow-fig\"/>. Okno je rozdÄ?lené na dvÄ? Ä?ásti. Pravá strana obsahuje Å¡katulku s kameny, které skládáte do Å¡katulky v levé Ä?ásti tak, aby byly správnÄ? uspoÅ?ádané."
+
+#: C/gnotravex.xml:166(title)
+msgid "GNOME Tetravex Main Window"
+msgstr "Hlavní okno GNOME Tetravex"
+
+#: C/gnotravex.xml:173(phrase)
+msgid "GNOME Tetravex Main Window."
+msgstr "Hlavní okno hry GNOME Tetravex."
+
+#: C/gnotravex.xml:179(para)
+msgid "You can start playing the game immediately. You may restart the game by selecting <menuchoice><guisubmenu>File</guisubmenu><guimenuitem>New game</guimenuitem></menuchoice><xref linkend=\"playing-fig\"/>"
+msgstr "Hrát můžete zaÄ?ít ihned. Znovu zaÄ?ít hru můžete volbou <menuchoice><guisubmenu>Hra</guisubmenu><guimenuitem>Nová hra</guimenuitem></menuchoice> <xref linkend=\"playing-fig\"/>."
+
+#: C/gnotravex.xml:189(title)
+msgid "A GNOME Tetravex Game"
+msgstr "Hra GNOME Tetravex."
+
+#: C/gnotravex.xml:196(phrase)
+msgid "A GNOME Tetravex Game."
+msgstr "PrůbÄ?h hry GNOME Tetravex."
+
+#: C/gnotravex.xml:201(para)
+msgid "The tiles are divided into four, you must position them so that only two numbers that are the same are next to each other. The game wil not let you position the tiles so that different numbers are next to each other. You position the pieces by dragging them from their current position either in the right hand box or the main box to their new position. These moves are not permanent and can be readily reversed. You may also move all the pieces in the left hand box at once by using the commands: <menuchoice><guisubmenu>Move</guisubmenu><guimenuitem>Left/Right/Up/Down</guimenuitem></menuchoice>"
+msgstr "Kameny jsou rozdÄ?lené na Ä?tyÅ?i Ä?ásti a vy je musíte umístit tak, že na sebe vždy navzájem navazují dvÄ? stejná Ä?ísla. Hra vám nedovolí umístit vedle sebe kameny, které by na sebe navazovaly různými Ä?ísly. Kameny umisÅ¥ujete jejich pÅ?etahováním ze souÄ?asných míst v pravé Å¡katulce na nová místa. Tahy nejsou nevratné a můžete je lehce zmÄ?nit. Kameny v levé Å¡katulce můžete posouvat i vÅ¡echny naráz pomocí pÅ?íkazů <menuchoice><guisubmenu>Posunout</guisubmenu><guimenuitem>Doleva/Doprava/Nahoru/Dolů</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnotravex.xml:216(title)
+msgid "Winning the game"
+msgstr "Výhra"
+
+#: C/gnotravex.xml:217(para)
+msgid "The game is completed when you have positioned all the squares in the right positions. When you have completed the game you are shown your ranking in the high scores table, if you get a high enough score. If you have used either Hint or Solve your score will not be included in the high scores table."
+msgstr "Hra je u konce ve chvíli, kdy umístíte vÅ¡echny kameny na správná místa. Když hru dokonÄ?íte a dosáhnete pÅ?i tom dostateÄ?nÄ? vysokého skóre, objeví se vaÅ¡e hodnocení v tabulce nejlepších skóre. Pokud jste ale bÄ?hem hraní využili funkcí Rada nebo VyÅ?eÅ¡it, do tabulky nejlepších skóre zaÅ?azeni nebudete."
+
+#: C/gnotravex.xml:230(title)
+msgid "Customization"
+msgstr "PÅ?izpůsobení"
+
+#: C/gnotravex.xml:231(para)
+msgid "Under the <guimenuitem>Settings</guimenuitem> menu you can change the size of the grid from two by two up to six by six. The default is three by three."
+msgstr "V nabídce <guimenuitem>Velikost</guimenuitem> můžete zmÄ?nit velikost mÅ?ížky od dva krát dva do Å¡est krát Å¡est. Výchozí velikost je tÅ?i krát tÅ?i."
+
+#: C/gnotravex.xml:235(para)
+msgid "If the tiles are too small, resizing the window will change the size of the tiles."
+msgstr "Pokud se vám zdají kameny pÅ?íliÅ¡ malé, staÄ?í zmÄ?nit velikost okna a tím se zmÄ?ní i velikost kamenů."
+
+#: C/gnotravex.xml:256(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/gnotravex.xml:257(para)
+msgid "<application>GNOME Tetravex</application> was written by Lars Rydlinge (<email>lars rydlinge hig se</email>). This manual was written by Rob Bradford (<email>rob funky-penguin co uk</email>). To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "Hru <application>GNOME Tetravex</application> napsal Lars Rydlinge (<email>lars rydlinge hig se</email>). Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Rob Bradford (<email>rob funky-penguin co uk</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/gnotravex.xml:277(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/gnotravex.xml:278(para)
+msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/gnotravex.xml:284(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/gnotravex.xml:290(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink url=\"http://www.fsf.org\"; type=\"http\">their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gnotravex.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_game.png b/gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_game.png
new file mode 100644
index 0000000..f207988
Binary files /dev/null and b/gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_game.png differ
diff --git a/gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_mainwindow.png b/gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_mainwindow.png
new file mode 100644
index 0000000..f840b5e
Binary files /dev/null and b/gnotravex/help/cs/figures/gnotravex_mainwindow.png differ
diff --git a/gnotski/help/Makefile.am b/gnotski/help/Makefile.am
index 0c64ff3..8f5f18a 100644
--- a/gnotski/help/Makefile.am
+++ b/gnotski/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc sv
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc sv
 
 DOC_MODULE = gnotski
 
diff --git a/gnotski/help/cs/cs.po b/gnotski/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3bd93c8
--- /dev/null
+++ b/gnotski/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,309 @@
+# Czech translation of gnotski help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the gnotski help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-28 00:40+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnotski.xml:202(None)
+msgid "@@image: 'figures/gnotski_win.png'; md5=5ed32942a09f8becfc784d804f70ea3e"
+msgstr "image"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gnotski.xml:259(None)
+msgid "@@image: 'figures/gnotski_start_window.png'; md5=23e584de3f58e5baf5c9ca5098a7961e"
+msgstr "image"
+
+#: C/gnotski.xml:28(title)
+msgid "<application>Klotski</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Klotski</application>"
+
+#: C/gnotski.xml:31(para)
+msgid "Klotski is a puzzle game of which the objective is to get the patterned block to the marker, which is done by moving the blocks in its way."
+msgstr "Klotski je logická hra, jejímž cílem je dostat oznaÄ?kovaný blok na znaÄ?ky, což se dÄ?lá pÅ?esouváním bloků."
+
+#: C/gnotski.xml:39(year)
+msgid "2002"
+msgstr "2002"
+
+#: C/gnotski.xml:40(holder)
+msgid "Andrew Sobala"
+msgstr "Andrew Sobala"
+
+#: C/gnotski.xml:54(publishername)
+#: C/gnotski.xml:67(orgname)
+#: C/gnotski.xml:140(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gnotski.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/gnotski.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/gnotski.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/gnotski.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/gnotski.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/gnotski.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnotski.xml:64(firstname)
+msgid "Andrew"
+msgstr "Andrew"
+
+#: C/gnotski.xml:65(surname)
+msgid "Sobala"
+msgstr "Sobala"
+
+#: C/gnotski.xml:68(email)
+msgid "andrew sobala net"
+msgstr "andrew sobala net"
+
+#: C/gnotski.xml:73(firstname)
+msgid "Lars"
+msgstr "Lars"
+
+#: C/gnotski.xml:74(surname)
+msgid "Rydlinge"
+msgstr "Rydlinge"
+
+#: C/gnotski.xml:76(orgname)
+#: C/gnotski.xml:85(orgname)
+msgid "GNOME Project"
+msgstr "Projekt GNOME"
+
+#: C/gnotski.xml:77(email)
+msgid "Lars Rydlinge HIG SE"
+msgstr "Lars Rydlinge HIG SE"
+
+#: C/gnotski.xml:82(firstname)
+msgid "Ross"
+msgstr "Ross"
+
+#: C/gnotski.xml:83(surname)
+msgid "Burton"
+msgstr "Burton"
+
+#: C/gnotski.xml:86(email)
+msgid "ross burtonini com"
+msgstr "ross burtonini com"
+
+#: C/gnotski.xml:134(revnumber)
+msgid "V2.0"
+msgstr "V2.0"
+
+#: C/gnotski.xml:135(date)
+msgid "13 August 2002"
+msgstr "13. srpna 2002"
+
+#: C/gnotski.xml:137(para)
+msgid "Andrew Sobala <email>andrew sobala net</email>"
+msgstr "Andrew Sobala <email>andrew sobala net</email>"
+
+#: C/gnotski.xml:146(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of GNOME Klotski."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje GNOME Klotski ve verzi 2.12."
+
+#: C/gnotski.xml:149(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/gnotski.xml:150(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Klotski</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Klotski</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/gnotski.xml:159(primary)
+msgid "GNOME Klotski"
+msgstr "GNOME Klotski"
+
+#: C/gnotski.xml:165(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/gnotski.xml:166(para)
+msgid "The <application>Klotski</application> application is a clone of the Klotski game. The objective is to move the patterned block to the area bordered by green markers."
+msgstr "Aplikace <application>Klotski</application> je klonem hry Klotski. Podstatou hry je pÅ?esunout oznaÄ?kovaný blok na místo urÄ?ené zelenými znaÄ?kami."
+
+#: C/gnotski.xml:169(para)
+msgid "<application>Klotski</application> was written by Lars Rydlinge (<email>Lars Rydlinge HIG SE</email>)."
+msgstr "Hru <application>Klotski</application> napsal Lars Rydlinge (<email>Lars Rydlinge HIG SE</email>)."
+
+#: C/gnotski.xml:172(para)
+msgid "<application>Klotski</application> is included in the gnome-games package, which is part of the GNOME desktop environment. This document describes version 2.12 of <application>Klotski</application>."
+msgstr "<application>Klotski</application> je souÄ?ástí balíku <filename>gnome-games</filename>, který patÅ?í k pracovnímu prostÅ?edí GNOME. Tento dokument popisuje verzi 2.12 aplikace <application>Klotski</application>."
+
+#: C/gnotski.xml:175(para)
+msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buÄ? verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv pozdÄ?jší verze. Kopii této licence naleznete pod tímto <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">odkazek</ulink> nebo v souboru COPYING pÅ?iloženém ke zdrojovým kódům tohoto programu. "
+
+#: C/gnotski.xml:182(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/gnotski.xml:191(title)
+msgid "Objective"
+msgstr "Cíl hry"
+
+#: C/gnotski.xml:198(title)
+msgid "The winning move"
+msgstr "VítÄ?zný tah"
+
+#: C/gnotski.xml:205(phrase)
+msgid "The patterned block should be moved to the space bordered by the green markers."
+msgstr "OznaÄ?kovaný blok by mÄ?l být pÅ?esunut do prostoru vyhraniÄ?eného zelenými znaÄ?kami."
+
+#: C/gnotski.xml:192(para)
+msgid "The objective of <application>Klotski</application> is to move the patterned block to the green markers in as few moves as possible. You do this by moving the blocks one at a time with the mouse until you can get the patterned block to the markers. <placeholder-1/>"
+msgstr "Podstatou hry <application>Klotski</application> je pÅ?esunout oznaÄ?kovaný blok na zelené znaÄ?ky"
+
+#: C/gnotski.xml:217(title)
+msgid "Playing <application>Klotski</application>"
+msgstr "Jak hrát <application>Klotski</application>"
+
+#: C/gnotski.xml:240(title)
+msgid "To Start <application>Klotski</application>"
+msgstr "SpuÅ¡tÄ?ní hry <application>Klotski</application>"
+
+#: C/gnotski.xml:241(para)
+msgid "You can start <application>Klotski</application> from the Applications menu by choosing <menuchoice><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>Gnotski</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Hru <application>Klotski</application> můžete spustit z nabídky aplikací výbÄ?rem <menuchoice><guisubmenu>Hry</guisubmenu><guimenuitem>Klotski</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnotski.xml:250(title)
+msgid "The main window"
+msgstr "Hlavní okno"
+
+#: C/gnotski.xml:251(para)
+msgid "When you start <application><application>Klotski</application></application>, the following window is displayed."
+msgstr "Po spuÅ¡tÄ?ní hry <application>Klotski</application> se zobrazí následující okno."
+
+#: C/gnotski.xml:255(title)
+msgid "<application>Klotski</application> Start Up Window"
+msgstr "Okno hry <application>Klotski</application> po spuÅ¡tÄ?ní"
+
+#: C/gnotski.xml:0(application)
+msgid "Klotski"
+msgstr "Klotski"
+
+#: C/gnotski.xml:262(phrase)
+msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar, game area and statusbar. Menubar contains Game and Help menus."
+msgstr "Zobrazuje placeholder-1/> hlavní okno. To obsahuje pruh s názvem, panel nabídek, hrací plochu a stavový Å?ádek. Panel nabídek obsahuje nabídky Hra a NápovÄ?da."
+
+#: C/gnotski.xml:273(term)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Panel nabídek"
+
+#: C/gnotski.xml:277(term)
+msgid "Game menu"
+msgstr "Nabídka Hra"
+
+#: C/gnotski.xml:279(para)
+msgid "The game menu allows you to start new games, view the highest scores and quit the program."
+msgstr "Nabídka Hra vám umožÅ?uje spustit novou hru, zobrazit tabulku nejlepších výsledků a ukonÄ?it program."
+
+#: C/gnotski.xml:284(term)
+msgid "Help menu"
+msgstr "Nabídka NápovÄ?da"
+
+#: C/gnotski.xml:286(para)
+msgid "The help menu allows you to view the documentation for <application>Klotski</application>"
+msgstr "Nabídka NápovÄ?da vám umožÅ?uje pÅ?ístup k dokumentaci hry <application>Klotski</application>."
+
+#: C/gnotski.xml:293(term)
+msgid "Game area"
+msgstr "Hrací plocha"
+
+#: C/gnotski.xml:295(para)
+msgid "The game area shows the blocks in the current game. You can drag the blocks around with the mouse as described in <xref linkend=\"gnotski-moving\"/>."
+msgstr "Na hrací ploÅ¡e jsou zobrazené bloky souÄ?asné hry. Můžete po ní pÅ?esouvat bloky pomocí myÅ¡i, jak popisuje <xref linkend=\"gnotski-moving\"/>."
+
+#: C/gnotski.xml:301(term)
+msgid "Statusbar"
+msgstr "Panel nástrojů"
+
+#: C/gnotski.xml:303(para)
+msgid "The statusbar shows how many moves you have taken so far."
+msgstr "Stavový Å?ádek vás informuje, kolik jste již provedli tahů."
+
+#. ==== End of Figure ====
+#: C/gnotski.xml:270(para)
+msgid "The <application>Klotski</application> window contains the following elements: <placeholder-1/>"
+msgstr "Okno hry <application>Klotski</application> obsahuje následující prvky: <placeholder-1/>"
+
+#: C/gnotski.xml:312(title)
+msgid "Starting a new game"
+msgstr "SpuÅ¡tÄ?ní nové hry"
+
+#: C/gnotski.xml:313(para)
+msgid "Use the <guimenu>Game menu</guimenu> to start a new game. The items <guimenuitem>Next Puzzle</guimenuitem>and <guimenuitem>Previous Puzzle</guimenuitem> allows you to navigate the puzzles sequentially. Each puzzle belongs to one of the four categories found in the submenus named <guisubmenu>HuaRong Trail</guisubmenu>, <guisubmenu>Challenge Pack</guisubmenu>, <guisubmenu>Skill Pack</guisubmenu>, and <guisubmenu>Minoru Climb</guisubmenu>. In these submenus, each puzzle name refers to a game scenario."
+msgstr "Novou hru zaÄ?nete použitím nabídky <guimenu>Hra</guimenu>. Pomocí položek <guimenuitem>Následující hádanka</guimenuitem> a <guimenuitem>PÅ?edchozí hádanka</guimenuitem> můžete procházek hlavolamy postupnÄ?. Hlavolamy jsou rozdÄ?lené do tÅ?í kategorií, které najdete v podnabídkách <guisubmenu>Stezka HuaRong</guisubmenu>, <guisubmenu>Sbírka výzev</guisubmenu> a <guisubmenu>Sbírka dovedností</guisubmenu>. V každé této podnabídce jsou názvy hlavolamů, které odkazují na daný scénáÅ? hry."
+
+#: C/gnotski.xml:321(title)
+msgid "Starting a game"
+msgstr "SpuÅ¡tÄ?ní hry"
+
+#: C/gnotski.xml:322(para)
+msgid "To start the hardest game provided, choose <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guisubmenu>Minoru Climb</guisubmenu><guimenuitem>Climb 24 Pro</guimenuitem></menuchoice>"
+msgstr "Když chcete spustit nejtÄ?žší nabízenou hru, vyberte <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guisubmenu>Sbírka dovedností</guisubmenu><guimenuitem>SluneÄ?ní svit</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gnotski.xml:333(title)
+msgid "Moving blocks"
+msgstr "PÅ?esouvání bloků"
+
+#: C/gnotski.xml:334(para)
+msgid "To move a block, click on it, hold down the mouse button and drag it to its new location. You cannot move the green blocks or the block that borders the game. You cannot move a block to a space already occupied by another block, with the exception that you may move the patterned block through the green blocks to win."
+msgstr "Blok pÅ?esunete tak, že na nÄ?j kliknete, držíte zmáÄ?knuté tlaÄ?ítko myÅ¡i a pÅ?esunete jej na nové místo. PÅ?esouvat nelze zelené bloky a bloky tvoÅ?ící hranice hry. Blok nemůžete pÅ?esunout na místo, které je již obsazené jiným blokem, s výjimkou, že můžete pÅ?esunout oznaÄ?kovaný blok skrz zelené bloky ve vítÄ?zném tahu."
+
+#: C/gnotski.xml:354(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/gnotski.xml:355(para)
+msgid "<application>Klotski</application> was written by Lars Rydlinge (<email>lars rydlinge hig se</email>). This manual was written by Andrew Sobala. To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "Hru <application>Klotski</application> napsal Lars Rydlinge (<email>lars rydlinge hig se</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/gnotski.xml:375(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/gnotski.xml:376(para)
+msgid "This program and tile artwork is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program, vÄ?etnÄ? grafických návrhů, je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/gnotski.xml:383(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/gnotski.xml:389(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gnotski.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/gnotski/help/cs/figures/gnotski_start_window.png b/gnotski/help/cs/figures/gnotski_start_window.png
new file mode 100644
index 0000000..9a0aa27
Binary files /dev/null and b/gnotski/help/cs/figures/gnotski_start_window.png differ
diff --git a/gnotski/help/cs/figures/gnotski_win.png b/gnotski/help/cs/figures/gnotski_win.png
new file mode 100644
index 0000000..5fd182b
Binary files /dev/null and b/gnotski/help/cs/figures/gnotski_win.png differ
diff --git a/iagno/help/Makefile.am b/iagno/help/Makefile.am
index bdcec06..50cb6f3 100644
--- a/iagno/help/Makefile.am
+++ b/iagno/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc pt_BR sv
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc pt_BR sv
 
 DOC_MODULE = iagno
 
diff --git a/iagno/help/cs/cs.po b/iagno/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..1139b2b
--- /dev/null
+++ b/iagno/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,527 @@
+# Czech translation of iagno help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the iagno help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-27 08:26+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:255(None)
+msgid "@@image: 'figures/START.png'; md5=ed4b069d10fb75410a1171d5c6c29d66"
+msgstr "@@image: 'figures/START.png'; md5=413d802e7f129dfde21fde3781f5c231"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:277(None)
+msgid "@@image: 'figures/FIRST.png'; md5=99b4e5d5a6d570feba3d5db287a6020a"
+msgstr "@@image: 'figures/FIRST.png'; md5=84e79fcceb9541ea8e7fc607d35786c1"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:305(None)
+msgid "@@image: 'figures/BLOCK.png'; md5=f0b3c08a476b1adbfb34e132a40d5526"
+msgstr "@@image: 'figures/BLOCK.png'; md5=394310e59fa8e7948b2be5d8a761f475"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:368(None)
+msgid "@@image: 'figures/PLAYER.png'; md5=6aa2ac5a1cfafc497fa6c7c3f829346c"
+msgstr "@@image: 'figures/PLAYER.png'; md5=d75ce344d25c9552f811c0ffcb9d5f86"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:478(None)
+msgid "@@image: 'figures/ANIMATION.png'; md5=9028b27e2afa57856d6590908e027ba3"
+msgstr "@@image: 'figures/ANIMATION.png'; md5=968b722b82c8d385e1d2f4a83db3ce52"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:54(None)
+msgid "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
+msgstr "@@image: 'figures/connect.png'; md5=9a03bf23f04eacfd6feb9de823d6e321"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/iagno.xml:77(None)
+msgid "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
+msgstr "@@image: 'figures/tables.png'; md5=96e520cee7fdbee56636794251a52b0d"
+
+#: C/iagno.xml:26(title)
+msgid "<application>Iagno</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Iagno</application>"
+
+#: C/iagno.xml:29(para)
+msgid "Iagno is the two player strategy game of Othello, which is also known as Reversi and is similar to Go. The pieces are tiles that are black on one side and white on the other and the objective is for the player to flip his/her opponent's tiles to his/her color, while keeping the opponent from doing the same. Once the board is filled with tiles, the winner is the player with the most of his/her color tiles on the board."
+msgstr "Iagno je strategická hra Othello pro dva hráÄ?e, známá též jako Reversi a podobná hÅ?e Go. Hraje se s kameny, které jsou z jedné strany Ä?erné a z druhé bílé a cílem hráÄ?e je otoÄ?it protihráÄ?ovy kameny na svoji barvu a pÅ?itom bránit protihráÄ?i, aby mu provedl to samé. Ve chvíli, kdy je hrací deska zaplnÄ?ná kameny, se stává vítÄ?zem hráÄ?, jenž má na hrací desce vice kamenů ve své barvÄ?."
+
+#: C/iagno.xml:40(year)
+msgid "2000"
+msgstr "2000"
+
+#: C/iagno.xml:41(holder)
+msgid "Eric Baudais"
+msgstr "Eric Baudais"
+
+#: C/iagno.xml:55(publishername)
+#: C/iagno.xml:93(para)
+#: C/iagno.xml:103(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/iagno.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/iagno.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/iagno.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/iagno.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/iagno.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/iagno.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/iagno.xml:65(firstname)
+msgid "Eric"
+msgstr "Eric"
+
+#: C/iagno.xml:66(surname)
+msgid "Baudais"
+msgstr "Baudais"
+
+#: C/iagno.xml:68(email)
+msgid "baudais okstate edu"
+msgstr "baudais okstate edu"
+
+#: C/iagno.xml:87(revnumber)
+msgid "Iagno Manual V2.9"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.9 ke hÅ?e Iagno"
+
+#: C/iagno.xml:88(date)
+msgid "February 2008"
+msgstr "Ã?nor 2008"
+
+#: C/iagno.xml:90(para)
+msgid "Claude Paroz <email>claude 2xlibre net</email>"
+msgstr "Claude Paroz <email>claude 2xlibre net</email>"
+
+#: C/iagno.xml:97(revnumber)
+msgid "Iagno Manual V2.8"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.8 ke hÅ?e Iagno"
+
+#: C/iagno.xml:98(date)
+msgid "September 2004"
+msgstr "ZáÅ?í 2004"
+
+#: C/iagno.xml:100(para)
+msgid "Eric Baudais <email>baudais okstate edu</email>"
+msgstr "Eric Baudais <email>baudais okstate edu</email>"
+
+#: C/iagno.xml:107(revnumber)
+msgid "0.1"
+msgstr "0.1"
+
+#: C/iagno.xml:108(date)
+msgid "4 February 2000"
+msgstr "4. února 2000"
+
+#: C/iagno.xml:109(authorinitials)
+#: C/iagno.xml:118(authorinitials)
+#: C/iagno.xml:127(authorinitials)
+#: C/iagno.xml:137(authorinitials)
+msgid "EB"
+msgstr "EB"
+
+#: C/iagno.xml:110(revremark)
+msgid "First draft completed."
+msgstr "DokonÄ?en první návrh."
+
+#: C/iagno.xml:116(revnumber)
+msgid "0.2"
+msgstr "0.2"
+
+#: C/iagno.xml:117(date)
+msgid "5 February 2000"
+msgstr "5. února 2000"
+
+#: C/iagno.xml:119(revremark)
+msgid "Added a footnote to why section. Fixed some typos."
+msgstr "PÅ?idána poznámka pod Ä?arou do kapitoly ProÄ? se Othello jmenuje Iagno. Oprava pár pÅ?eklepů."
+
+#: C/iagno.xml:125(revnumber)
+msgid "0.3"
+msgstr "0.3"
+
+#: C/iagno.xml:126(date)
+msgid "7 February 2000"
+msgstr "7. února 2000"
+
+#: C/iagno.xml:128(revremark)
+msgid "Made the doc compliant with the GDP template. Clarified the playing section."
+msgstr "Ã?prava dokumentu ve shodÄ? s Å¡ablonou GDP. ZjednoduÅ¡ení kapitoly o hraní."
+
+#: C/iagno.xml:135(revnumber)
+msgid "1.0"
+msgstr "1.0"
+
+#: C/iagno.xml:136(date)
+msgid "7 April 2000"
+msgstr "7. dubna 2000"
+
+#: C/iagno.xml:138(revremark)
+msgid "Licensed the Iagno Manual under the FDL. Updated the screenshots to the GDP standard theme, MicroGUI."
+msgstr "Licencování pÅ?íruÄ?ky k Iagno pod FDL. Aktualizace snímků obrazovek na standardní motiv GDP, MicroGUI."
+
+#: C/iagno.xml:145(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.20 of Iagno."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Iagno ve verzi 2.20."
+
+#: C/iagno.xml:152(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/iagno.xml:153(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Iagno</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Iagno</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/iagno.xml:164(primary)
+msgid "Iagno"
+msgstr "Iagno"
+
+#: C/iagno.xml:170(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/iagno.xml:172(title)
+msgid "What is Iagno?"
+msgstr "Co je to Iagno?"
+
+#: C/iagno.xml:174(para)
+msgid "<application>Iagno</application> is a computer version of the game Reversi, more popularly called Othello. <application>Iagno</application> is a two player strategy game similar to Go. The board is 8 by 8 with tiles that are black on one side and white on the other side. The object of <application>Iagno</application> is to flip as many of your opponent's tiles to your color as possible without your opponent flipping your tiles. This is done by trapping your opponent's tiles between two tiles of your own color."
+msgstr "<application>Iagno</application> je poÄ?ítaÄ?ová verze hry Reversi, bÄ?žnÄ?ji nazývané Othello. <application>Iagno</application> je strategická hra pro dva hráÄ?e podobná hÅ?e Go. Hrací deska má 8 krát 8 polí s kameny, které jsou z jedné strany Ä?erné a z druhé bílé. Cílem hry <application>Iagno</application> je otoÄ?it co nejvíce kamenů vaÅ¡eho protivníka na svoji barvu aniž by protivník otoÄ?il vaÅ¡e kameny. DÄ?lá se to chycením protivníkových kamenů mezi dva kameny vaší barvy."
+
+#: C/iagno.xml:187(para)
+msgid "Iagno also features <link linkend=\"network-games\">multiplayer</link> support with two human players in hotseat or network mode."
+msgstr "Iagno rovnÄ?ž podporuje <link linkend=\"network-games\">hru pro více hráÄ?ů</link> se dvÄ?ma lidskými hráÄ?i pÅ?ímo u poÄ?ítaÄ?e nebo pÅ?es síť."
+
+#: C/iagno.xml:192(para)
+msgid "To run <application>Iagno</application>, select <guimenuitem>Iagno</guimenuitem> from the <guisubmenu>Games</guisubmenu> submenu of the <guimenu>Main Menu</guimenu>, or type <command>iagno</command> on the command line."
+msgstr "<application>Iagno</application> spustíte tak, že zvolíte <guimenuitem>Iagno</guimenuitem> v podnabídce <guisubmenu>Hry</guisubmenu> z <guimenu>hlavní nabídky</guimenu> nebo napíšete <command>iagno</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku."
+
+#: C/iagno.xml:202(title)
+msgid "Why is Othello called Iagno?"
+msgstr "ProÄ? se Othello jmenuje Iagno?"
+
+#: C/iagno.xml:203(para)
+msgid "You're probably wondering why this game is called <application>Iagno</application> instead of Othello or even gnothello. The answer is complicated, and involves things like trademarks and lawyers and whatnot. Instead of leaving it at that, I'll tell you a long and complicated lie about the origin of the name <application>Iagno</application>."
+msgstr "Asi vám vrtá hlavou, proÄ? se tato hra jmenuje <application>Iagno</application> místo Othello nebo tÅ?eba gnothello. OdpovÄ?Ä? je složitÄ?jší a zahrnuje takové vÄ?ci, jako jsou ochranné známky a právníci a kdo ví co jeÅ¡tÄ?. Než vám to složitÄ? vysvÄ?tlovat, bude jednodušší vám radÄ?ji navykládat dlouhou a komplikovanou lež o původu jména <application>Iagno</application>."
+
+#: C/iagno.xml:212(para)
+msgid "On a stormy night, like those depicted so much in England, a lonely programmer was sitting in front of his computer screen. Ian had finished his masterpiece in gaming. It was a fully interactive game of Othello and he decided to play a pun with the name and called it gnothello for the game was written using GNOME."
+msgstr "Za bouÅ?livé noci, jaké dokážou být jen v Anglii, sedÄ?l osamÄ?lý programátor pÅ?ed skrínem svého kompjůtru. Ian právÄ? dokonÄ?il své mistrovské dílo v oblasti her. Byla to plnÄ? interaktivní hra Othello a on se rozhodl udÄ?lat z jejího názvu slovní hÅ?íÄ?ku a nazvat ji gnothello, protože byla napsaná pro prostÅ?edí GNOME."
+
+#: C/iagno.xml:227(para)
+msgid "Iago is Othello's nemesis in the play <citetitle>Othello </citetitle> by William Shakespeare."
+msgstr "Iago je Othellovou osudovou pomstou ve hÅ?e <citetitle>Othello </citetitle> od Williama Shakespeara."
+
+#: C/iagno.xml:220(para)
+msgid "Later his buddies came over and like all programmers he showed off his masterpiece. They all laughed in his face and told Ian that his game was worthless and a pitiful attempt to be a true hacker. After Ian kicked them out he decided to rename his program Iago <placeholder-1/> for the evil which had manifested itself due to his game. Yet it still didn't sound right. All GNOME programs have some part of GNOME in it, Ian thought. After much thought he decided on the name we have come to cherish, <application>Iagno </application>."
+msgstr "PozdÄ?ji pÅ?iÅ¡li kamarádi a on, jak je to vÅ¡em programátorům vlastní, se jim pochlubil svým mistrovským dílem. Oni se mu ale vysmáli pÅ?ímo do obliÄ?eje a prohlásili, že hra je na nic a on je ubožák, který se zkouší stát rádoby velkým hekrem. Když je Ian vypakoval, rozhodl se pÅ?ejmenovat svůj program na Iago<placeholder-1/>, podle zla, kterým se mu odvdÄ?Ä?il za zásluhy vůÄ?i jeho hÅ?e. Ale poÅ?ád to neznÄ?lo nÄ?jak správnÄ?. VÅ¡echny správné programy pro GNOME mají ve svém názvu Ä?ást GNOME, Å?íkal si Ian. Po dlouhé a usilovném pÅ?emýšlení se rozhodl pro jméno, které jsme si zamilovali, <application>Iagno </application>."
+
+#: C/iagno.xml:243(title)
+msgid "Playing Iagno"
+msgstr "Jak hrát Iagno"
+
+#: C/iagno.xml:244(para)
+msgid "The board starts with four tiles arranged in a box on the middle of the board. The tiles have the same color at each corner, as shown in <xref linkend=\"start-shot\"/>."
+msgstr "Hra zaÄ?íná se Ä?tyÅ?mi kameny uspoÅ?ádanými do Ä?tverce uprostÅ?ed hrací desky. Kameny mají vždy stejnou barvu v protÄ?jších rozích, tak jak to pÅ?edvádí <xref linkend=\"start-shot\"/>."
+
+#: C/iagno.xml:251(title)
+msgid "Starting Position"
+msgstr "Výchozí rozložení"
+
+#: C/iagno.xml:258(phrase)
+msgid "Screenshot of the starting position."
+msgstr "Ukázka výchozího rozložení."
+
+#: C/iagno.xml:264(para)
+msgid "Black goes first and places a tile on the board such that it traps white's tiles between two of black's tiles. When black places a tile on the board all of white's tiles between black's newly placed tile and another black tile, in a horizontal, vertical, or diagonal row, are flipped over and become black, as shown in <xref linkend=\"first-shot\"/>."
+msgstr "Ä?erný táhne první a umístí kámen na hrací desku tak, že chytí kámen bílého mezi dva Ä?erné kameny. Jakmile Ä?erný položí svůj kámen na hrací desku, vÅ¡echny bílé kameny mezi novÄ? umístÄ?ným Ä?erným a dalšími Ä?ernými, aÅ¥ už vodorovnÄ?, svisle nebo úhlopÅ?íÄ?nÄ?, se otoÄ?í vzhůru nohama a stanou se Ä?ernými. Situaci znázorÅ?uje <xref linkend=\"first-shot\"/>."
+
+#: C/iagno.xml:273(title)
+msgid "First Move"
+msgstr "První tah"
+
+#: C/iagno.xml:280(phrase)
+msgid "Screenshot of the first move."
+msgstr "Ukázka po prvním tahu."
+
+#: C/iagno.xml:297(title)
+msgid "White cannot capture the black tile in the center of the middle column because there are white tiles blocking the ends of that column. If it where blacks turn instead, black could place a tile at the top of the column but would only flip the first of the two white tiles."
+msgstr "Bílý se nemůže zmocnit Ä?erného kamenu ve stÅ?edu prostÅ?edního sloupce, protože tam bílé kameny blokují konce sloupce. Pokud by byl na tahu Ä?erný, tak by mohl umístit kámen na jeden konec sloupce, ale otoÄ?il by jen první z bílých kamenů."
+
+#: C/iagno.xml:308(phrase)
+msgid "Screenshot of black blocking."
+msgstr "Ukázka blokování Ä?erného."
+
+#: C/iagno.xml:286(para)
+msgid "When there is tile trapped between two tiles, of an identical color in the same row, the player captures tiles until another tile of the player's color is encountered, as shown in <xref linkend=\"block-shot\"/>. The player can only take tiles that are a direct result of the placing a tile on the board. Once a tile is placed on the board the player cannot remove it and place the tile somewhere else. If a player cannot move they forfeit their turn. The game ends when it is no longer possible for either player to move. <placeholder-1/>"
+msgstr "Pokud je kámen chycený mezi dva kameny stejné barvy v témže Å?ádku, hráÄ? ukoÅ?istí kameny teprve až se vyskytne jiný kámen hráÄ?ovy barvy, jak ukazuje <xref linkend=\"block-shot\"/>. HráÄ? může vzít pouze kameny, které jsou pÅ?ímo ovlivnÄ?ny položením kamene na hrací desku. V okamžiku, kdy hráÄ? kámen na hrací desku položí, už jej nemůže vzít zpÄ?t ani pÅ?esunout jinam. Pokud hráÄ? táhnout nemůže, tak pÅ?ichází o svůj tah. Hra konÄ?í ve chvíli, kdy už nemůže táhnout žádný z hráÄ?ů. <placeholder-1/>"
+
+#: C/iagno.xml:318(title)
+msgid "Game Settings"
+msgstr "Nastavení hry"
+
+#: C/iagno.xml:321(title)
+msgid "Player Color and Difficulty"
+msgstr "Barva hráÄ?e a obtížnost"
+
+#: C/iagno.xml:323(para)
+msgid "When you start Iagno the human player plays black and the computer player plays white with the first level of difficulty. Using the <guimenuitem>Game</guimenuitem> tab in the <guisubmenu>Preferences</guisubmenu> dialog you can set the type of player for each color. Human is of course you, level one is the easiest computer player and level three is the hardest. You can set both to human to play against a friend or set both to computer to watch the computer play itself."
+msgstr "Když poprvé spustíte Iagno, má lidský hráÄ? Ä?erné a poÄ?ítaÄ? bílé s první úrovní nároÄ?nosti. Na kartÄ? <guimenuitem>Hra</guimenuitem> v dialogovém oknÄ? <guisubmenu>PÅ?edvolby Iagno</guisubmenu> můžete nastavit hráÄ?e pro každou barvu. Ä?lovÄ?kem jste samozÅ?ejmÄ? mínÄ?n vy, první úroveÅ? je nejjednodušší poÄ?ítaÄ?ový protihráÄ? a tÅ?etí úroveÅ? nejnároÄ?nÄ?jší poÄ?ítaÄ?ový protihráÄ?. Můžete nastavit oba dva hráÄ?e jako lidi, pokud si chcete zahrát s kamarádem, a nebo oba hráÄ?e jako poÄ?ítaÄ? a sledovat jak poÄ?ítaÄ? hraje sám se sebou."
+
+#: C/iagno.xml:336(title)
+msgid "Quick Moves Option"
+msgstr "Volba Používat rychlé tahy"
+
+#: C/iagno.xml:338(para)
+msgid "This option is in the <guimenu>Settings</guimenu> menu. Then go to the <guisubmenu>Preferences</guisubmenu> submenu in the <guimenuitem>Game </guimenuitem> tab and it is initially off. When enabled this option makes the computer player place its tiles faster."
+msgstr "K této volbÄ? se dostanete pÅ?es nabídku <guimenu>Nastavení</guimenu>. NáslednÄ? jdÄ?te na nabídku <guisubmenu>PÅ?edvolby</guisubmenu> a kartu <guimenuitem>Hra</guimenuitem>. Ve výchozím stavu je tato volba vypnutá. Pokud ji zapnete, bude poÄ?ítaÄ? provádÄ?t svoje tahy rychleji."
+
+#: C/iagno.xml:346(title)
+#: C/iagno.xml:447(title)
+msgid "Note:"
+msgstr "UpozornÄ?ní:"
+
+#: C/iagno.xml:347(para)
+msgid "Enabling this option does not force the computer player to move and does not reduce the level of difficulty."
+msgstr "Zapnutí této volby nenutí poÄ?ítaÄ? k pÅ?edÄ?asným tahům ani nesnižuje nároÄ?nost úrovnÄ?."
+
+#: C/iagno.xml:355(title)
+msgid "Enable/Disable Sound"
+msgstr "Povolení/zakázání zvuků"
+
+#: C/iagno.xml:357(para)
+msgid "The last option of the <guimenuitem>Game</guimenuitem> tab in the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog allows you to enable or disable all sounds when playing in <application>Iagno</application>."
+msgstr "Poslední volba na kartÄ? <guimenuitem>Hra</guimenuitem> v dialogovém oknÄ? <guilabel>PÅ?edvolby Iagno</guilabel> umožÅ?uje povolit nebo zakázat vydávání vÅ¡ech zvuků bÄ?hem hraní <application>Iagno</application>."
+
+#: C/iagno.xml:364(title)
+msgid "The Preferences menu with the Game tab highlighted."
+msgstr "Nabídka pÅ?edvoleb se zvolenou kartou Hra."
+
+#: C/iagno.xml:371(phrase)
+msgid "Screenshot of the game settings."
+msgstr "Ukázka nastavení hry."
+
+#: C/iagno.xml:382(title)
+msgid "Appearance"
+msgstr "Vzhled"
+
+#: C/iagno.xml:384(para)
+msgid "All the animation option are in the <menuchoice><guimenu>Settings</guimenu><guisubmenu>Preferences </guisubmenu></menuchoice> menus with the <guimenuitem>Appearance</guimenuitem> tab highlighted."
+msgstr "VÅ¡echny volby pro animaci jsou v nabídce <menuchoice><guimenu>Nastavení</guimenu><guisubmenu>PÅ?edvolby</guisubmenu></menuchoice>, na kartÄ? <guimenuitem>Vzhled</guimenuitem>."
+
+#: C/iagno.xml:394(title)
+msgid "Animation"
+msgstr "Animace"
+
+#: C/iagno.xml:396(para)
+msgid "This option controls the amount of animation present when each tile is flipped, using radio buttons. Selecting the option <guibutton>none </guibutton> will cause the tiles to change color instantaneously. Selecting the <guibutton>option</guibutton> partial will cause the animation to flip the tiles slowly. Selecting the <guibutton>complete </guibutton> option will cause the tiles to flip slowly and smoothly."
+msgstr "Volba urÄ?uje pomocí výbÄ?rových tlaÄ?ítek, jak rozsáhlá bude animace otáÄ?ení kamenů. VýbÄ?r volby <guibutton>Žádná</guibutton> způsobí, že kameny budou mÄ?nit barvu okamžitÄ?. VýbÄ?r volby <guibutton>Ä?ásteÄ?ná</guibutton> zapne animaci v podobÄ? pomalého pÅ?eklopení. A koneÄ?nÄ? výbÄ?r volby <guibutton>Ã?plná</guibutton> pÅ?edstavuje animaci v podobÄ? pomalého a plynulého pÅ?eklopení."
+
+#: C/iagno.xml:408(title)
+msgid "Stagger Flips"
+msgstr "RovnomÄ?rné otáÄ?ení"
+
+#: C/iagno.xml:410(para)
+msgid "This option causes captured tiles along a row, column, or diagonal to flip one after another, like dominoes, instead of all flipping simultaneously. It has no effect on game play, but looks cool."
+msgstr "Tato volba způsobí, že se ukoÅ?istÄ?né kameny budou v Å?ádku, sloupci nebo diagonále pÅ?eklápÄ?t jeden po druhém, jak padající domino, místo aby se pÅ?eklopily vÅ¡echny naráz. Na samotnou hru to žádný vliv nemá, ale prostÄ? to vypadá dobÅ?e."
+
+#: C/iagno.xml:419(title)
+msgid "Show Grid"
+msgstr "Zobrazit mÅ?ížku"
+
+#: C/iagno.xml:421(para)
+msgid "This option will display a grid on top of the playing surface. The grid is useful to display because it shows the player exactly where they are placing each tile."
+msgstr "Touto volbou se na povrchu hrací desky zobrazí mÅ?ížka. MÅ?ížka je nápomocná v urÄ?ení pÅ?esného místa, kam chcete umístit kamen."
+
+#: C/iagno.xml:428(title)
+msgid "Tip:"
+msgstr "Tip:"
+
+#: C/iagno.xml:429(para)
+msgid "This option should be enabled for beginning players to see the gameplay more clearly."
+msgstr "Tato volba by mÄ?la být zapnutá, aby hráÄ?i mÄ?li ve hÅ?e vÄ?tší pÅ?ehled."
+
+#: C/iagno.xml:438(title)
+msgid "Flip Final Results"
+msgstr "PÅ?evrátit koneÄ?né výsledky"
+
+#: C/iagno.xml:440(para)
+msgid "This option moves all the black tiles to the top of the board and all the white tiles to the bottom of the board at the end of the game. This allows you to visually see the outcome of the game."
+msgstr "Pokud je tato volba zapnutá, tak se na konci hry vÅ¡echny Ä?erné kameny pÅ?emístí do horní Ä?ásti hrací desky a vÅ¡echny bílé do dolní. Díky tomu dobÅ?e uvidíte, jak hra dopadla."
+
+#: C/iagno.xml:448(para)
+msgid "This option does not affect the outcome of the game in any way."
+msgstr "Tato volba nemá v žádném pÅ?ípadÄ? vliv na výsledek hry."
+
+#: C/iagno.xml:456(title)
+msgid "Tile Set"
+msgstr "Sada kamenů"
+
+#: C/iagno.xml:457(para)
+msgid "This option lets you choose the type of board and tiles which are displayed. If you want to make your own tile sets use the classic tile set as a template and change the texture and colors for different effects. When you make a new tile set that works with Iagno send it to Ian Peters <email>itp gnu org</email> and he will include it with the next distribution."
+msgstr "Pod touto volbou si můžete vybrat, jaký se má zobrazovat typ hrací desky a kamenů. Pokud si chcete vytvoÅ?it vlastní sadu kamenů, použijte klasickou sadu jako Å¡ablonu a zmÄ?Å?te si texturu a barvu efektů. Pokud si pro Iagno vytvoÅ?íte novou sadu, můžete ji poslat Ianu Petersovi <email>itp gnu org</email> a on ji možná zaÅ?adí do pÅ?íštího vydání."
+
+#: C/iagno.xml:466(title)
+msgid "Important:"
+msgstr "Důležité:"
+
+#: C/iagno.xml:467(para)
+msgid "There are two tile sets which look the same, but have different animations -- woodtrim and classic."
+msgstr "Jsou dvÄ? sady kamenů, které vypadají stejnÄ?, ale mají různé animace - woodtrim a classic."
+
+#: C/iagno.xml:474(title)
+msgid "The Preferences menu with the Appearance tab highlighted."
+msgstr "Nabídka pÅ?edvoleb se zvolenou kartou Vzhled."
+
+#: C/iagno.xml:481(phrase)
+msgid "Screenshot of the animation settings."
+msgstr "Ukázka nastavení animace."
+
+#: C/iagno.xml:10(title)
+msgid "Network Games"
+msgstr "Síťové hry"
+
+#: C/iagno.xml:11(para)
+msgid "Iagno support networked multiplayer games which is provided by <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming Zone</ulink>. By connecting to a Iagno server on the Internet, you can challenge other players in multiplayer games. For news, updates and a list of servers to connect to, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>gnome-games website</ulink>."
+msgstr "Iagno podporuje sítové hry pro více hráÄ?ů, které poskytuje <ulink type=\"http\" url=\"http://www.ggzgamingzone.org\";>GGZ Gaming Zone</ulink>. Díky pÅ?ipojení k serveru Iagno na Internetu můžete vyzvat k souboji další hráÄ?e. Novinky, aktualizace a seznam serverů, ke kterým se můžete pÅ?ipojit, najdete na <ulink type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gnome-games/\";>webu gnome-games</ulink>."
+
+#: C/iagno.xml:18(para)
+msgid "To start the multiplayer game of Iagno, select <menuchoice><guimenu>Game</guimenu><guimenuitem>Network Game</guimenuitem></menuchoice> on the Iagno menu."
+msgstr "Pokud chcete zaÄ?ít hru pro více hráÄ?ů, zvolte v nabídce <menuchoice><guimenu>Hra</guimenu><guimenuitem>Síťová hra</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/iagno.xml:24(title)
+msgid "Connecting to a Iagno network server"
+msgstr "PÅ?ipojení k síťovému serveru Iagno"
+
+#: C/iagno.xml:25(para)
+msgid "The Iagno connection dialog is shown initially when starting a new network game. This dialog allows you to select a server to connect to, and the username that you will have while connected to that server."
+msgstr "Na úvod nové síťové hry se objeví pÅ?ipojovací dialog. V dialogovém oknÄ? si můžete vybrat server, ke kterému se chcete pÅ?ipojit, a uživatelské jméno, které chcete bÄ?hem pÅ?ipojení k serveru používat."
+
+#: C/iagno.xml:31(para)
+msgid "It is possible to connect to a server with either a guest account or a normal registered account. Guest accounts allows you to anonymously login, while a normal login account allows you to reserve your own username which is protected by the password that you choose."
+msgstr "K serveru se lze pÅ?ihlásit buÄ? pÅ?es úÄ?et host nebo pÅ?es normální registrovaný úÄ?et. Jako host se pÅ?ihlásíte anonymnÄ?, zatímco normální uživatelsky úÄ?et vám umožní si rezervovat dle svého výbÄ?ru své vlastní uživatelské jméno chránÄ?né heslem."
+
+#: C/iagno.xml:38(para)
+msgid "The <guimenuitem>Guest Login</guimenuitem> option should be selected if you want an anonymous guest account. If you want to create a new login account, then select the <guimenuitem>First-time Login</guimenuitem> option, with the username, password and email of your choice. If you have already created your account, you can connect by selecting the <guimenuitem>Normal Login</guimenuitem> option, and enter the username and password that you have chosen."
+msgstr "Volbu <guimenuitem>PÅ?ihlášení hosta</guimenuitem> si vyberte, pokud se chcete pÅ?ihlásit pÅ?es anonymním úÄ?tem hosta. Pokud chcete vytvoÅ?it nový pÅ?ihlaÅ¡ovací úÄ?et, tak zvolte možnost <guimenuitem>První pÅ?ihlášení</guimenuitem> s uživatelským jménem, heslem a e-mailem dle svého výbÄ?ru. Jestliže už máte svůj úÄ?et vytvoÅ?ený, pÅ?ipojte se s volbou <guimenuitem>Normální pÅ?ihlášení</guimenuitem> a zadaným svým správným uživatelským jménem a heslem."
+
+#: C/iagno.xml:46(para)
+msgid "To connect to a server, click on the <guimenuitem>Connect</guimenuitem> button."
+msgstr "PÅ?ipojení k serveru zaÄ?nete kliknutím na tlaÄ?ítko <guimenuitem>PÅ?ipojit</guimenuitem>."
+
+#: C/iagno.xml:50(title)
+#: C/iagno.xml:57(phrase)
+msgid "The Iagno network connection dialog."
+msgstr "PÅ?ipojovací dialog k síti Iagno."
+
+#: C/iagno.xml:65(title)
+msgid "Joining a game room"
+msgstr "Vstup do herní místnosti"
+
+#: C/iagno.xml:66(para)
+msgid "Once you have successfully connected to a server, you can choose which game room to join. To play a multiplayer game of Iagno, select the Iagno room. If you want to host your own game, then click on the Launch button. This creates a new table where other players can participate in a game against you. If there are any other games already started, then you can double-click on an existing game table to join it. The list of game tables on the right shows you the number of available seats, which means the number of players that can join the game table."
+msgstr "Jakmile jste úspÄ?Å¡nÄ? pÅ?ihlášení k serveru, můžete si vybrat, do které herní místnosti chcete vstoupit. Jestliže chcete hrát hru Iagno pro více hráÄ?ů, tak zvolte místnost Iagno. Pokud chcete hostovat svoji vlastní hru, tak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko Spustit. Tím se vytvoÅ?í nový stůl, na kterém si ostatní hráÄ?i mohou zahrát hru proti vám. Pokud je k dispozici nÄ?jaká další již spuÅ¡tÄ?ná hra, pak se můžete dvojitým kliknutím na tomto existujícím herním stole zapojit do hry."
+
+#: C/iagno.xml:73(title)
+#: C/iagno.xml:80(phrase)
+msgid "This Iagno network dialog allows you to join a game room to find other players."
+msgstr "Toto dialogové okno sítÄ? Iagno vám umožÅ?uje vstoupit do herní místnosti, kde najdete další hráÄ?e."
+
+#: C/iagno.xml:85(para)
+msgid "When creating a new table for Iagno games, a preference dialog is displayed which allows you to customize the game, such as set the minimum number of players for the game. Once the total number of seats have been taken, then no more players are allowed to join that game table."
+msgstr "Když vytvoÅ?íte nový stůl pro hry Iagno, objeví se dialogové okno, ve kterém si můžete hru pÅ?izpůsobit, napÅ?. nastavit minimální poÄ?et hráÄ?ů pro hru. Jakmile se naplní celkový poÄ?et míst, nemůže se již žádný další hráÄ? k hernímu stolu pÅ?idat."
+
+#: C/iagno.xml:90(para)
+msgid "It is possible to chat with other players in network games. Ask for advice or help playing the games, but please be polite against other players."
+msgstr "S ostatními hráÄ?i síťové hry si můžete povídat. Můžete požádat o radu nebo pomoc s hrou, ale vždy se k ostatním hráÄ?ům chovejte sluÅ¡nÄ?."
+
+#: C/iagno.xml:97(title)
+msgid "Waiting for other players to join the game"
+msgstr "Ä?ekání, až se další hráÄ?i zapojí do hry"
+
+#: C/iagno.xml:98(para)
+msgid "Once you have successfully joined a game table, then you have to wait until enough players have joined the table. The <guimenuitem>Players List</guimenuitem> menu item allows you to see a list of the players who have joined the game. The game will begin immediately when the total number of players in the the game have been reached."
+msgstr "Až se úspÄ?Å¡nÄ? pÅ?idáte k hernímu stolu, musíte Ä?ekat dokud se nepÅ?idá dostateÄ?ný poÄ?et dalších hráÄ?ů. Nabídka <guimenuitem>Seznam hráÄ?ů</guimenuitem> vám umožní se podívat na seznam hráÄ?ů, kteÅ?í se ke hÅ?e pÅ?idali. Hra zaÄ?ne hned, jak je dosaženo celkového poÄ?tu hráÄ?ů ve hÅ?e."
+
+#: C/iagno.xml:107(title)
+msgid "Playing multiplayer Iagno games"
+msgstr "Jak hrát Iagno pro více hráÄ?ů"
+
+#: C/iagno.xml:108(para)
+msgid "Multiplayer Iagno games have pretty much the same rules as normal Iagno games, except that you are now playing against human players. This means that other strategies might possibly be better than when playing against AI players."
+msgstr "Hry Iagno pro více hráÄ?ů mají úplnÄ? stejná pravidla, jako normální hry Iagno, akorát že nyní hrajete proti lidským hráÄ?ům. To znamená, že strategie protivníka by mohla být lepší, než pÅ?i hraní proti umÄ?lé inteligenci."
+
+#: C/iagno.xml:113(para)
+msgid "Once a player has won, the game ends and you can return to the initial network game screen. Then you can play yet another game of addictive Iagno multiplayer!"
+msgstr "Až nÄ?který hráÄ? zvítÄ?zí, tak hra konÄ?í a vy se můžete vrátit na úvodní obrazovku síťové hry. Po té se můžete pustit od další hry návykového Iagno pro více hráÄ?ů."
+
+#: C/iagno.xml:502(title)
+msgid "Known Bugs and Limitations"
+msgstr "Známé chyby a omezení"
+
+#: C/iagno.xml:506(para)
+msgid "The computer player for Iagno is easy to beat."
+msgstr "PoÄ?ítaÄ?ového hráÄ?e v Iagno lze snadno porazit."
+
+#: C/iagno.xml:515(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/iagno.xml:516(para)
+msgid "<application>Iagno</application> was written by Ian Peters (<email>itp gnu org</email>). This manual was written by Eric Baudais (<email>baudais okstate edu</email>). To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "<application>Iagno</application> napsal Ian Peters (<email>itp gnu org</email>). Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Eric Baudais (<email>baudais okstate edu</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/iagno.xml:541(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/iagno.xml:542(para)
+msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/iagno.xml:549(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/iagno.xml:555(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/iagno.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/iagno/help/cs/figures/ANIMATION.png b/iagno/help/cs/figures/ANIMATION.png
new file mode 100644
index 0000000..7390f52
Binary files /dev/null and b/iagno/help/cs/figures/ANIMATION.png differ
diff --git a/iagno/help/cs/figures/BLOCK.png b/iagno/help/cs/figures/BLOCK.png
new file mode 100644
index 0000000..25aacd6
Binary files /dev/null and b/iagno/help/cs/figures/BLOCK.png differ
diff --git a/iagno/help/cs/figures/FIRST.png b/iagno/help/cs/figures/FIRST.png
new file mode 100644
index 0000000..1d22491
Binary files /dev/null and b/iagno/help/cs/figures/FIRST.png differ
diff --git a/iagno/help/cs/figures/PLAYER.png b/iagno/help/cs/figures/PLAYER.png
new file mode 100644
index 0000000..df1595d
Binary files /dev/null and b/iagno/help/cs/figures/PLAYER.png differ
diff --git a/iagno/help/cs/figures/START.png b/iagno/help/cs/figures/START.png
new file mode 100644
index 0000000..3b3f88b
Binary files /dev/null and b/iagno/help/cs/figures/START.png differ
diff --git a/mahjongg/help/Makefile.am b/mahjongg/help/Makefile.am
index 6b6d681..a9f4d54 100644
--- a/mahjongg/help/Makefile.am
+++ b/mahjongg/help/Makefile.am
@@ -1,6 +1,6 @@
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca el en_GB es eu fr it oc sv de
+DOC_LINGUAS = ca cs el en_GB es eu fr it oc sv de
 
 DOC_MODULE = mahjongg
 
diff --git a/mahjongg/help/cs/cs.po b/mahjongg/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..324fd34
--- /dev/null
+++ b/mahjongg/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,439 @@
+# Czech translation of mahjongg help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the mahjongg help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-25 23:50+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/mahjongg.xml:227(None)
+msgid "@@image: 'figures/mahjongg.png'; md5=4899a2e3d49d42f06c31576492edbc8f"
+msgstr "@@image: 'figures/mahjongg.png'; md5=4c1a071047d9e870238456bc0aa316df"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/mahjongg.xml:262(None)
+msgid "@@image: 'figures/no-move.png'; md5=edd6baeeb895787484c3fc446615cd14"
+msgstr "@@image: 'figures/no-move.png'; md5=bff9bf481450ef39406efbb94ac8c373"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/mahjongg.xml:375(None)
+msgid "@@image: 'figures/toolbar.png'; md5=ee97ea171b1eb2510f7376734b590791"
+msgstr "@@image: 'figures/toolbar.png'; md5=e8d9501a935bf8609f2e531e8c321581"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/mahjongg.xml:574(None)
+msgid "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=0c04907f6aeaf7b3620e2c21e54d2025"
+msgstr "@@image: 'figures/preferences.png'; md5=0d88ffa74b3bfca1eed3bc8709e86f59"
+
+#: C/mahjongg.xml:25(title)
+msgid "<application>Mahjongg</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Mahjongg</application>"
+
+#: C/mahjongg.xml:27(para)
+msgid "Mahjongg is a solitaire version of the classic Eastern tile game. It involves clearing as much of the board as possible by matching corresponding tiles and taking them out of play."
+msgstr "Mahjongg je verze pro jednoho hráÄ?e klasické východní hry s kameny. Podstatou je co nejvíce vyprázdnit hrací plochu tím, že hledáte do páru stejné kameny, které se pak ze hry odstraní."
+
+#: C/mahjongg.xml:34(year)
+msgid "1998"
+msgstr "1998"
+
+#: C/mahjongg.xml:35(holder)
+msgid "Free Software Foundation"
+msgstr "Free Software Foundation"
+
+#: C/mahjongg.xml:38(year)
+msgid "2000"
+msgstr "2000"
+
+#: C/mahjongg.xml:39(holder)
+msgid "Eric Baudais (Documentation Author)"
+msgstr "Eric Baudais (Autor dokumentace)"
+
+#: C/mahjongg.xml:53(publishername)
+#: C/mahjongg.xml:91(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/mahjongg.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/mahjongg.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/mahjongg.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/mahjongg.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/mahjongg.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/mahjongg.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/mahjongg.xml:63(firstname)
+msgid "Eric"
+msgstr "Eric"
+
+#: C/mahjongg.xml:64(surname)
+msgid "Baudais"
+msgstr "Baudais"
+
+#: C/mahjongg.xml:66(email)
+msgid "baudais okstate edu"
+msgstr "baudais okstate edu"
+
+#: C/mahjongg.xml:85(revnumber)
+msgid "Mahjongg Manual V2.10"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.10 k hÅ?e Mahjongg"
+
+#: C/mahjongg.xml:86(date)
+msgid "June 2005"
+msgstr "Ä?erven 2005"
+
+#: C/mahjongg.xml:88(para)
+msgid "Eric Baudais <email>baudais okstate edu</email>"
+msgstr "Eric Baudais <email>baudais okstate edu</email>"
+
+#: C/mahjongg.xml:96(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Mahjongg."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Mahjongg ve verzi 2.12."
+
+#: C/mahjongg.xml:103(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy "
+
+#: C/mahjongg.xml:104(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Mahjongg</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Mahjongg</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/mahjongg.xml:114(primary)
+msgid "GNOME Mahjongg"
+msgstr "GNOME Mahjongg"
+
+#: C/mahjongg.xml:120(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/mahjongg.xml:122(para)
+msgid "<application>GNOME Mahjongg</application>, or Mahjongg for short, is a solitaire (one player) version of the classic Eastern tile game, Mahjongg. It has all the functionality you expect from a tile or card game. You can change the type of tiles, the background, and the difficulty level, among other things, in the <link linkend=\"prefs\">Preferences</link> dialog. Other features, like the <link linkend=\"pause\"><guibutton>Pause </guibutton> button</link>, make the game more competitive when you play against the clock. This document describes <application>Mahjongg</application>."
+msgstr "<application>GNOME Mahjongg</application>, zkrácenÄ? Mahjongg, je solitérová (hra pro jednoho hráÄ?e) verze klasické východní hry s kameny Mahjongg. Má vÅ¡e, co oÄ?ekáváte od hry s kameny nebo kartami. Můžete mÄ?nit typ kamenů, pozadí, úroveÅ? složitosti, spoleÄ?nÄ? s dalšími vÄ?cmi v dialogovém oknÄ? <link linkend=\"prefs\">PÅ?edvolby Mahjongg</link>. Další funkce, jako napÅ?. <link linkend=\"pause\">tlaÄ?ítko <guibutton>Pozastavit</guibutton></link>, dÄ?lají hru použitelnou v soutÄ?žích, kdy hrajete na Ä?as. Tento dokument popisuje <application>Mahjongg</application>."
+
+#: C/mahjongg.xml:136(title)
+msgid "A Brief History of Mahjongg"
+msgstr "StruÄ?ná historie hry Mahjongg"
+
+#. FIXME: Explain more about solitaire version.
+#: C/mahjongg.xml:139(para)
+msgid "Mahjongg tile sets are used to play many variations of the original game. The version of Mahjongg you play is the solitaire one. Each tile also has a <ulink type=\"http\" url=\"http://www.xs4all.nl/~korntner/mahjong/fortune/index.html\";> meaning</ulink> associated with it."
+msgstr "Sada kamenů Mahjongg se používá k hraní mnoha variant originální hry. Verze Mahjongg, kterou hrajete je pro jednoho hráÄ?e. Každý kámen má také urÄ?itý <ulink type=\"http\" url=\"http://www.xs4all.nl/~korntner/mahjong/fortune/index.html\";>význam</ulink>, který je s ním spojován."
+
+#: C/mahjongg.xml:147(para)
+msgid "Mahjongg's origins are not fully known, but many theories have been put forth. One such theory says that Noah played Mahjongg on the ark because the East hand is dominant, presumably the direction the rains came, in the flood. Another theory says that the Chinese philosopher, Confucius, made the game. The three <quote>Cardinal</quote> tiles have the same names as his three Cardinal virtues, Chung (middle) the Red, Fa (prosperity) the Green, and Po (white) the White, cooresponding with Benevolence, Sincerity, and Filial Piety. Still another theory says that Mahjongg is derived from other Chinese games. <quote>Ya Pei</quote> is played with 32 cards made of wood or ivory and have the same oblong shape as present day Mahjongg tiles. <quote>Ma Tiae</quote> is played with 40 paper cards, similar in appearance, numbering 1 to 9 in four different suits along with the flower cards. It has been suggested that two brothers made the game, around 1850 A.D., from a combination of t
 hese two games."
+msgstr "Původ hry Mahjongg není zcela znám, ale je o tom spousta teorií. Jedna taková teorií Å?íká, že Noe hrál Mahjongg na arÅ¡e, protože východ je pro hru dominantní stranou, a déšť pÅ?i potopÄ? pÅ?icházel z tohoto smÄ?ru. Jiná teorie Å?íká, že hru vytvoÅ?il Ä?ínský filozof Konfucius. TÅ?i <quote>hlavní</quote> kameny mají stejné názvy jako jeho tÅ?i hlavní ctnosti, Ä?ervený Chung (stÅ?ed), zelený Fa (úspÄ?ch) bílý Po (bílý) dopovídají laskavosti, upÅ?imnosti a úctÄ? k rodiÄ?ům. Jiná teorie zase Å?íká, že Mahjongg vznikl z jiné Ä?ínské hry. <quote>Ya Pei</quote> se hraje s 32 kartami, které jsou vyrobené ze dÅ?eva nebo slonoviny a mají stejný obdélníkový tvar jako nynÄ?jší kameny v Mahjongg. <quote>Ma Tiae</quote> se hraje se 40 kartami podobného vzhledu oÄ?íslovanými od 1 do 9 ve Ä?tyÅ?ech různých barvách spolu s kvÄ?tinovými kartami. PÅ?edpokládá se, že dva bratÅ?i hru Mahjongg vytvoÅ?ili okolo roku 1850 n.
 l. kombinací tÄ?chto dvou her."
+
+#: C/mahjongg.xml:164(para)
+msgid "In the early 1900's Mahjongg was introduced into English clubs in Shanghai. Mr. Babcock started the importation of Mahjongg tiles to the Western world. He stripped down the rules to the very basics and even put Arabic numerals on the tiles. 1923 was the height of the Mahjongg craze with major gaming companies, like Parker Bros., Milton Bradley, and United States Playing Card, importing Mahjongg tile sets by the thousands."
+msgstr "PoÄ?átkem 20. století byl Mahjongg uveden v anglickém klubu v Å anghaji. Pan Babcock zaÄ?al dovážet kameny pro Mahjongg do západního svÄ?ta. Upravil pravidla, aby byla velmi jednoduchá, a také na kameny pÅ?idal arabské Ä?íslice. V roce 1923 dosáhlo šílenství okolo hry Mahjongg vrcholu a herní spoleÄ?nosti jak Parker Bros., Milton Bradley a United States Playing Card dovážely sady kamenů pro Mahjongg po tisících."
+
+#: C/mahjongg.xml:184(para)
+msgid "Portions of this text were adapted from the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.mahjongmuseum.com/\";>Mah Jong Museum.</ulink>"
+msgstr "Ã?ryvky tohoto textu byly pÅ?evzaty z <ulink type=\"http\" url=\"http://www.mahjongmuseum.com/\";>Mah Jong Museum.</ulink>"
+
+#: C/mahjongg.xml:173(para)
+msgid "Many different rules sprang up and in 1924 the Standardization Committee of the American Official Laws of Mah-Jongg was formed to write a rule book. Still today many clubs play by different rules and sometimes even add flower or joker tiles. Players of the computer version are becoming intrigued with the beauty and detail of the hand crafted sets of the 1920's and 1930's and are searching antique shops and flea markets for sets of their own. Many new players are being introduced to the game solely through the solitaire version and are slowly realizing the intrigue and challenge that the traditional game offers. <placeholder-1/>"
+msgstr "Objevovalo se plno různých verzí pravidel a tak v roce 1924 Standardization Committee of the American Official Laws of Mah-Jongg dospÄ?la k rozhodnutí pravidla sepsat. Dodnes se v mnoha klubech hraje podle odliÅ¡ných pravidel a nÄ?kde dokonce pÅ?idávají kvÄ?tinové nebo žolíkové kameny. HráÄ?e poÄ?ítaÄ?ové verze zaujaly krásné a detailnÄ? propracované ruÄ?nÄ? dÄ?lané sady z dvacátých a tÅ?icátých let devatenáctého století a zaÄ?ali je shánÄ?t ve starožitnictví a na bleších trzích, aby mohli vlastnit originály. Mnoho nových hráÄ?ů se nejprve seznámilo pouze se solitérovou verzí a teprve poté pomalu pronikali do nástrah a složitostí, kterými oplývá tradiÄ?ní hra. <placeholder-1/>"
+
+#: C/mahjongg.xml:194(title)
+msgid "Playing Mahjongg"
+msgstr "Jak hrát <application>Mahjongg</application>"
+
+#: C/mahjongg.xml:196(para)
+msgid "You start with five levels of tiles which are stacked so some are covered up by the tiles on top. The harder the level you set in the <link linkend=\"prefs\"><interface>Preferences</interface> dialog</link>, the more tiles are covered when the game starts. The object of <application>GNOME Mahjongg</application> is to remove all the tiles from the game. To remove tiles you have to find matching pairs which look alike. A matching tile will usually have the same number of buttons or markings on it or will look similar to each other."
+msgstr "ZaÄ?ínáte s pÄ?ti vrstvami kamenů, které jsou naskládané tak, že kameny nahoÅ?e zakrývají nÄ?které kameny pod sebou. Ä?ím máte nastavenou vyšší obtížnost v <link linkend=\"prefs\">dialogovém oknÄ? <interface>PÅ?edvolby</interface></link>, tím více kamenů je na zaÄ?átku hry zakrytých. Podstatou hry <application>GNOME Mahjongg</application> je vÅ¡echny kameny odebrat. Abyste ale mohli kameny odebrat musíte najít dva stejnÄ? vypadající do páru. Shodné kameny mají stejný poÄ?et teÄ?ek nebo znaÄ?ek nebo prostÄ? vypadají stejnÄ?."
+
+#: C/mahjongg.xml:207(para)
+msgid "As an example, the highlighted tile, in the <link linkend=\"mahjongg-fig\"> figure below</link>, has six buttons. The matching tile is the one which also has six buttons. The tile is on the right-hand end of the third row from the bottom and there is another near the top of the fourth row from the bottom. If you want to match the tile on the top level, you need to look for the tile with the same green bamboo symbols. Do you see a matching tile yet? There are three tiles, which are visible, that match the tile on the top level. Two are to the left and the lower right. The thrid one is on the top row, but you can't remove that tile yet because the tile isn't on the outside of the stack of tiles. Later I'll explain more fully which tiles can be removed and which tiles can't be removed even though they match. I'll let you find the other two matching tiles, which are visible, on your own."
+msgstr "NapÅ?íklad zvýraznÄ?ný kámen v <link linkend=\"mahjongg-fig\">následujícím obrázku</link> má Å¡est teÄ?ek. Shodný kámen je ten, který má také Å¡est teÄ?ek. Takový kámen je po pravé stranÄ? na konci tÅ?etí Å?ady odspodu a nebo je další blízko vrcholu ve Ä?tvrté Å?adÄ? odspodu. Pokud chcete kameny shodné s tím v nejhoÅ?ejší vrstvÄ?, musíte hledat kameny se stejnými symboly bambusů. Už takové vidíte? Jsou tam tÅ?i viditelné, které se s tím nejvrchnÄ?jším shodují. Dva z nich jsou na pravém konci, jeden uprostÅ?ed a druhý o nÄ?co níže. TÅ?etí z nich je v horní Å?adÄ?, ale ten nemůžete v tuto chvíli odstranit, protože neleží na kraji hromady. PozdÄ?ji vám pÅ?esnÄ?ji vysvÄ?tlíme, které kameny lze odebírat a které ne, pÅ?estože se shodují. Hledání dalších shodných dvojic viditelných kamenů už je na vás."
+
+#: C/mahjongg.xml:222(title)
+msgid "Mahjongg's Main Window"
+msgstr "Hlavní okno hry Mahjongg"
+
+#: C/mahjongg.xml:230(phrase)
+msgid "Main window."
+msgstr "Hlavní okno."
+
+#: C/mahjongg.xml:236(para)
+msgid "<application>Mahongg</application> is played by clicking on two matching tiles that are then removed. Play continues until all the tiles are removed or there are no available pairs."
+msgstr "<application>Mahongg</application> se hraje kliknutím na dva shodné kameny, které se následnÄ? odeberou. Hra pokraÄ?uje dokud neodstraníte vÅ¡echny kameny nebo už nemáte žádný další dostupný pár."
+
+#: C/mahjongg.xml:243(para)
+msgid "Only tiles at the far left and right edges on each level can be selected. This is because you can't remove any tiles which aren't at the far left and far right sides. If the tiles are on a different level and at the left or right sides, those can be removed when you find another matching tile."
+msgstr "Vybírat lze pouze kameny na levém a pravém okraji kterékoliv vrstvy. To je proto, že nelze odebírat kameny, které nejsou na levém nebo pravém okraji. Kameny, které se nacházejí v různých úrovních na levé nebo pravé stranÄ?, lze odebrat v pÅ?ípadÄ?, že mezi nimi najdete dva shodné."
+
+#: C/mahjongg.xml:251(para)
+msgid "If you can't match any more tiles, a dialog will appear telling you no more tiles can be matched and giving you the option of shuffling the tiles or undoing your last move (although you may have to undo many more moves to find your mistake)."
+msgstr "Ve chvíli, kdy už nemůžete spárovat žádné kameny, se objeví dialogové okno oznamující, že už nejsou možné žádné další tahy a nabídne vám promíchání kamenů a nebo vrátit zpÄ?t poslední tah (i když možná budete muset vrátit zpÄ?t daleko více tahů, než najdete, kde jste udÄ?lali chybu)."
+
+#: C/mahjongg.xml:257(title)
+msgid "Information Dialog"
+msgstr "InformaÄ?ní dialog"
+
+#: C/mahjongg.xml:265(phrase)
+msgid "Information Dialog."
+msgstr "InformaÄ?ní dialog."
+
+#: C/mahjongg.xml:272(title)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Panel nástrojů"
+
+#: C/mahjongg.xml:273(para)
+msgid "The <interface>toolbar</interface> can be moved around the <interface>desktop</interface>. If you click on the far left side of it, you will be able to drag it any place on the <interface>desktop</interface> you wish. The <interface>toolbar</interface> also snaps into place at the top and left side of the <interface>Main Window </interface> in <application>GNOME Mahjongg</application>, but the default place the toolbar is located, and the best in my opinion, is under the <interface>menubar</interface>."
+msgstr "<interface>Panel nástrojů</interface> si můžete volnÄ? pÅ?esouvat po <interface>pracovní ploÅ¡e</interface>. Pokud na nÄ?m kliknete úplnÄ? vlevo, můžete jej táhnout po <interface>pracovní ploÅ¡e</interface> na místo, na kterém si jej pÅ?ejete mít. PÅ?i pÅ?etahování se <interface>panel nástrojů</interface> pÅ?ichytává k horní a levé Ä?ásti <interface>hlavního okna</interface> <application>GNOME Mahjongg</application>, ale jeho výchozí, a zÅ?ejmÄ? i nejvhodnÄ?jší, místo je pod <interface>panelem nabídek</interface>."
+
+#: C/mahjongg.xml:285(para)
+msgid "The <interface>toolbar</interface> contains the following buttons:"
+msgstr "<interface>Panel nástrojů</interface> obsahuje následující tlaÄ?ítka:"
+
+#: C/mahjongg.xml:291(guibutton)
+msgid "New"
+msgstr "Nová"
+
+#: C/mahjongg.xml:293(para)
+msgid "This button starts a new game with the current settings."
+msgstr "Toto tlaÄ?ítko zaÄ?ne novou hru se souÄ?asným nastavením."
+
+#: C/mahjongg.xml:299(guibutton)
+msgid "Restart"
+msgstr "Restartovat"
+
+#: C/mahjongg.xml:301(para)
+msgid "This button restarts the current game to the beginning without shuffling the tiles."
+msgstr "Toto tlaÄ?ítko restartuje souÄ?asnou hru do poÄ?áteÄ?ního stavu bez zamíchání kamenů."
+
+#: C/mahjongg.xml:308(guibutton)
+msgid "Pause"
+msgstr "Pozastavit"
+
+#: C/mahjongg.xml:310(para)
+msgid "This button pauses the game. When the game is paused, the clock, at the bottom right corner of the <interface>Main Window</interface>, stops and you cannot see any of the tile's faces."
+msgstr "Toto tlaÄ?ítko pozastaví hru. Zatímco je hra pozastavená, hodiny v levém dolním rohu <interface>hlavního okna</interface> nebÄ?ží a znaky na kamenech jsou pro vás skryté."
+
+#: C/mahjongg.xml:318(guibutton)
+msgid "Undo"
+msgstr "Tah zpÄ?t"
+
+#: C/mahjongg.xml:320(para)
+msgid "This button replaces two tiles you removed until you reach the beginning of the game."
+msgstr "Toto tlaÄ?ítko vrátí zpÄ?t dva kameny, které jste odstranili, pokud nejste na úplném zaÄ?átku hry."
+
+#: C/mahjongg.xml:327(guibutton)
+msgid "Redo"
+msgstr "Tah znovu"
+
+#: C/mahjongg.xml:329(para)
+msgid "This button replays your previous move, the <guibutton>Undo</guibutton> button took back."
+msgstr "Toto tlaÄ?ítko provede znovu pÅ?edchozí tah, který jste tlaÄ?ítkem <guibutton>Tah zpÄ?t</guibutton> vzali zpátky."
+
+#: C/mahjongg.xml:336(guibutton)
+msgid "Hint"
+msgstr "Rada"
+
+#: C/mahjongg.xml:338(para)
+msgid "This button gives you a pair of matching tiles to remove."
+msgstr "Toto tlaÄ?ítko vám doporuÄ?í pár stejných kamenů, které lze odstranit."
+
+#: C/mahjongg.xml:344(para)
+msgid "The status bar at the bottom of the window gives you information on the current state of the game:"
+msgstr "Stavový Å?ádek v dolní Ä?ásti okna vám podává informace o souÄ?asném stavu hry:"
+
+#: C/mahjongg.xml:350(guilabel)
+msgid "Tiles Left:"
+msgstr "Zbývá kamenů"
+
+#: C/mahjongg.xml:352(para)
+msgid "This shows the number of tiles remaining to be matched."
+msgstr "Zobrazuje poÄ?et kamenů, které je potÅ?eba vypárovat."
+
+#: C/mahjongg.xml:359(guilabel)
+msgid "Moves Left:"
+msgstr "Zbývá tahů"
+
+#: C/mahjongg.xml:361(para)
+msgid "This number of possible matches you can make."
+msgstr "PoÄ?et možných tahů, které můžete provést."
+
+#: C/mahjongg.xml:370(title)
+msgid "Mahjongg's Toolbar"
+msgstr "Panel nástrojů hry Mahjongg"
+
+#: C/mahjongg.xml:378(phrase)
+msgid "Toolbar."
+msgstr "Panel nástrojů."
+
+#: C/mahjongg.xml:387(title)
+msgid "Menus"
+msgstr "Nabídky"
+
+#: C/mahjongg.xml:388(para)
+msgid "The menu bar, located at the top of the <interface>Main Window</interface>, contains the following menus:"
+msgstr "Panel s nabídkami, umístÄ?ní v horní Ä?ásti <interface>hlavního okna</interface>, obsahuje následující nabídky:"
+
+#: C/mahjongg.xml:395(guimenu)
+msgid "Game"
+msgstr "Hra"
+
+#: C/mahjongg.xml:401(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-N</keysym></shortcut><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice> â?? This item starts a new game."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-N</keysym></shortcut><guimenuitem>Nová</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka zaÄ?ne novou hru."
+
+#: C/mahjongg.xml:412(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Restart</guimenuitem></menuchoice> â?? This item resets the current game to the start."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Restartovat</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka restartuje souÄ?asnou hru do poÄ?áteÄ?ního stavu."
+
+#: C/mahjongg.xml:420(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Pause</guimenuitem></menuchoice> â?? This pauses the game, stopping the clock and hiding the tiles."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Pozastavit</guimenuitem></menuchoice> â?? Tímto se hra pozastaví, pÅ?estane bÄ?žet Ä?as a skryjí se kameny."
+
+#: C/mahjongg.xml:429(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-Z</keysym></shortcut><guimenuitem>Undo move</guimenuitem></menuchoice> â?? This item takes back two tiles you removed until you reach the beginning of the game."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-Z</keysym></shortcut><guimenuitem>Tah zpÄ?t</guimenuitem></menuchoice> â?? Tímto se vrátí zpÄ?t dva kameny, které jste odstranily, pokud tedy nejste na úplném zaÄ?átku hry."
+
+#: C/mahjongg.xml:441(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-R</keysym></shortcut><guimenuitem>Redo move</guimenuitem></menuchoice> â?? This item replays your previous move the <guibutton>Undo</guibutton> button took back. When you reach the state you started undoing the message <quote>No more redo!</quote> appears at the bottom left corner of the <interface>Main Window</interface>."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-R</keysym></shortcut><guimenuitem>Tah znovu</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka znovu zahraje pÅ?edchozí tah, který jste volbou <guibutton>Tah zpÄ?t</guibutton> vzali zpátky. Jakmile dosáhnete stavu, kdy jste zaÄ?ali vracet tahy zpÄ?t, objeví se v levém dolním rohu <interface>hlavního okna</interface> zpráva <quote>Nejsou žádné další tahy na vrácení!</quote>."
+
+#: C/mahjongg.xml:455(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Hint</guimenuitem></menuchoice> â?? This item gives you a pair of matching tiles to remove."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Rada</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka vám ukáže pár shodných kamenů, které lze odstranit."
+
+#: C/mahjongg.xml:463(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Scores</guimenuitem></menuchoice> â?? This item brings up a dialog showing you the ten best scores. The dialog has the scores identified by user name and the time it took to complete the game."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Skóre</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka zobrazí dialogové okno s nejlepšími skóre. U každého výsledku je uvedené jméno hráÄ?e a Ä?as, ve kterém hru dokonÄ?il. "
+
+#: C/mahjongg.xml:473(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-Q</keysym></shortcut><guimenuitem>Exit</guimenuitem></menuchoice> â?? This item allows you to quit the game."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>Ctrl-Q</keysym></shortcut><guimenuitem>UkonÄ?it</guimenuitem></menuchoice> â?? Touto položkou můžete hru ukonÄ?it."
+
+#: C/mahjongg.xml:397(para)
+#: C/mahjongg.xml:491(para)
+#: C/mahjongg.xml:523(para)
+msgid "The menu contains: <placeholder-1/>"
+msgstr "Nabídka obsahuje: <placeholder-1/>"
+
+#: C/mahjongg.xml:489(guimenu)
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: C/mahjongg.xml:495(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice> â?? This item determines whether the <link linkend=\"toolbar\"><interface>toolbar</interface></link> is shown or not. If the item is checked, the <interface>toolbar</interface> is shown in the last place you put it. If the item is unchecked, the <interface>toolbar</interface> is not shown."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>Panel nástrojů</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka urÄ?uje, zda se má <link linkend=\"toolbar\"><interface>panel nástrojů</interface></link> zobrazovat nebo ne. Pokud je položka zaÅ¡krtnutá, je <interface>panel nástrojů</interface> zobrazený na pozici, kde jste jej naposledy umístili. Pokud položka není zaÅ¡krtnutá, <interface>toolbar</interface> se nezobrazuje."
+
+#: C/mahjongg.xml:508(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice> â?? This item brings up the <link linkend=\"prefs\">Preferences </link> dialog."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka otevÅ?e dialogové okno <link linkend=\"prefs\">PÅ?edvolby Mahjongg</link>."
+
+#: C/mahjongg.xml:521(guimenu)
+msgid "Help"
+msgstr "NápovÄ?da"
+
+#: C/mahjongg.xml:527(para)
+msgid "<menuchoice><shortcut><keysym>F1</keysym></shortcut><guimenuitem>Contents</guimenuitem></menuchoice> â?? This item shows this manual."
+msgstr "<menuchoice><shortcut><keysym>F1</keysym></shortcut><guimenuitem>Obsah</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka zobrazí tuto pÅ?íruÄ?ku."
+
+#: C/mahjongg.xml:538(para)
+msgid "<menuchoice><guimenuitem>About</guimenuitem></menuchoice> â?? This item gives you some basic information about <application>GNOME Mahjongg</application>, such as the author's names and the application version number."
+msgstr "<menuchoice><guimenuitem>O aplikaci</guimenuitem></menuchoice> â?? Tato položka vám podá nÄ?které základní informace o <application>GNOME Mahjongg</application>, jako jsou jména autorů a Ä?íslo verze aplikace."
+
+#: C/mahjongg.xml:557(title)
+msgid "Customization"
+msgstr "PÅ?izpůsobení"
+
+#: C/mahjongg.xml:558(para)
+msgid "To change the application's settings, select <guimenuitem>Preferences</guimenuitem> from the <guimenu>Settings</guimenu> menu. This opens the <link linkend=\"preferences-fig\"><interface>Preferences </interface> dialog</link>."
+msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit nastavení aplikace, vyberte <guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem> z nabídky <guimenu>Natavení</guimenu>. Tím se otevÅ?e <link linkend=\"preferences-fig\">dialogové okno <interface>PÅ?edvolby Mahjongg</interface></link>."
+
+#. ALAN: looks correct like version 2.10 to me
+#: C/mahjongg.xml:569(title)
+msgid "Preferences Dialog"
+msgstr "Dialogové okno PÅ?edvolby"
+
+#: C/mahjongg.xml:577(phrase)
+msgid "Preferences dialog."
+msgstr "Dialogové okno pÅ?edvoleb."
+
+#: C/mahjongg.xml:583(para)
+msgid "All the options are applied and saved immediately."
+msgstr "Všechny volby se ihned použijí a uloží."
+
+#: C/mahjongg.xml:587(para)
+msgid "The properties in the <interface>Preferences</interface> dialog are:"
+msgstr "V <link linkend=\"preferences-fig\">dialogovém oknÄ? <interface>PÅ?edvolby</interface></link> jsou:"
+
+#: C/mahjongg.xml:593(para)
+msgid "<guilabel>Tile Set:</guilabel> â?? Select the look of the tiles from this list."
+msgstr "<guilabel>Sada kamenů</guilabel> â?? Vyberte si ze seznamu vzhled kamenů."
+
+#: C/mahjongg.xml:599(para)
+msgid "<guilabel>Select Map:</guilabel> â?? Change the difficulty of the game by altering how the tiles are stacked. The more spread out (easy) version lets you see more of the tiles while the more compact (hard) version does not let you see many tiles."
+msgstr "<guilabel>Select Map</guilabel> â?? ZmÄ?Å?te si obtížnost hry díky zmÄ?nÄ? uspoÅ?ádání kamenů. Ve více rozházených (jednodušších) verzích vidíte více kamenů, zatímco ve více kompaktních (tÄ?žších) verzích moc kamenů naráz neuvidíte."
+
+#: C/mahjongg.xml:608(para)
+msgid "<guilabel>Background Color:</guilabel> â?? Change the color of the background by bringing up a <interface> color picker</interface> to let you select a new color."
+msgstr "<guilabel>Barva pozadí</guilabel> â?? Kliknutím na tlaÄ?ítko se objeví dialogové okno <interface>výbÄ?r barvy</interface>, ve kterém si můžete vybrat novou barvu pozadí."
+
+#: C/mahjongg.xml:617(para)
+msgid "To alter the size of the tiles simply resize the window in the normal way. The tiles will expand to fill it."
+msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit velikost kamenů, jednoduÅ¡e zmÄ?Å?te bÄ?žným způsobem velikost okna. Kameny se roztáhnou tak, aby jej zaplnily."
+
+#: C/mahjongg.xml:633(title)
+msgid "Authors"
+msgstr "AutoÅ?i"
+
+#: C/mahjongg.xml:634(para)
+msgid "<application>GNOME Mahjongg</application> was written by Francisco Bustamante (<email>pancho nuclecu unam mx</email>), Michael Meeks (<email>mmeeks gnu org</email>), Max Watson, Heinz Hempe, and Philippe Chavin. Tiles for <application>GNOME Mahjongg</application> were made by Jonathan Buzzard and Max Watson. This manual was written by Eric Baudais (<email>baudais okstate edu</email>). To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
+msgstr "<application>GNOME Mahjongg</application> napsali Francisco Bustamante (<email>pancho nuclecu unam mx</email>), Michael Meeks (<email>mmeeks gnu org</email>), Max Watson, Heinz Hempe a Philippe Chavin. Kameny pro <application>GNOME Mahjongg</application> navrhli Jonathan Buzzard a Max Watson. Tuto pÅ?íruÄ?ku napsal Eric Baudais (<email>baudais okstate edu</email>). Pokud chcete nahlásit chybu nebo podat návrh týkající se této aplikace nebo tohoto návodu, tak se Å?iÄ?te instrukcemi v tomto <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">dokumentu</ulink>."
+
+#: C/mahjongg.xml:662(title)
+msgid "License"
+msgstr "Licence"
+
+#: C/mahjongg.xml:663(para)
+msgid "This program and tile artwork is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "Tento program, vÄ?etnÄ? grafického návrhu kamenů, je svobodný software. Můžete jej dále šíÅ?it a/nebo upravovat za dodržení podmínek <ulink type=\"help\" url=\"gnome-help:gpl\"><citetitle>GNU General Public License</citetitle></ulink>, tak jak ji vydala Free Software Foundation ve verzi 2 nebo (dle vaší volby) novÄ?jší."
+
+#: C/mahjongg.xml:670(para)
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> for more details."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en s pÅ?esvÄ?dÄ?ením, že může být užiteÄ?ný, ale BEZ JAKÃ?CHKOLIV ZÃ?RUK, bez pÅ?edpokládané záruky na OBCHODOVATELNOST nebo VHODNOST PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Více podrobností najdete v <citetitle>GNU General Public License</citetitle>."
+
+#: C/mahjongg.xml:676(para)
+msgid "A copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> is included as an appendix to the <citetitle>GNOME Users Guide</citetitle>. You may also obtain a copy of the <citetitle>GNU General Public License</citetitle> from the Free Software Foundation by visiting <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>their Web site</ulink> or by writing to <address> Free Software Foundation, Inc. <street>51 Franklin Street, Fifth Floor</street><city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02110-1301</postcode><country>USA</country></address>"
+msgstr "Kopie <citetitle>GNU General Public License</citetitle> je zahrnuta v dodatku <citetitle>Uživatelské pÅ?iruÄ?ky GNOME</citetitle>. Kopii <citetitle>GNU General Public License</citetitle> můžete také získat od Free Software Foundation navÅ¡tívením <ulink type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\";>jejich webu</ulink> nebo zasláním žádosti na <address> Free Software Foundation, Inc. <street>59 Temple Place</street> - Suite 330 <city>Boston</city>, <state>MA</state><postcode>02111-1307</postcode><country>USA</country></address>"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/mahjongg.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/mahjongg/help/cs/figures/mahjongg.png b/mahjongg/help/cs/figures/mahjongg.png
new file mode 100644
index 0000000..249a521
Binary files /dev/null and b/mahjongg/help/cs/figures/mahjongg.png differ
diff --git a/mahjongg/help/cs/figures/no-move.png b/mahjongg/help/cs/figures/no-move.png
new file mode 100644
index 0000000..d2432bb
Binary files /dev/null and b/mahjongg/help/cs/figures/no-move.png differ
diff --git a/mahjongg/help/cs/figures/preferences.png b/mahjongg/help/cs/figures/preferences.png
new file mode 100644
index 0000000..56d1d5b
Binary files /dev/null and b/mahjongg/help/cs/figures/preferences.png differ
diff --git a/mahjongg/help/cs/figures/toolbar.png b/mahjongg/help/cs/figures/toolbar.png
new file mode 100644
index 0000000..0ca35a9
Binary files /dev/null and b/mahjongg/help/cs/figures/toolbar.png differ
diff --git a/same-gnome/help/Makefile.am b/same-gnome/help/Makefile.am
index 28a71bc..a0cac8a 100644
--- a/same-gnome/help/Makefile.am
+++ b/same-gnome/help/Makefile.am
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
 
-DOC_LINGUAS = ca de el en_GB es eu fr it oc ru sv
+DOC_LINGUAS = ca cs de el en_GB es eu fr it oc ru sv
 
 DOC_MODULE = same-gnome
 
diff --git a/same-gnome/help/cs/cs.po b/same-gnome/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..d1dcc1d
--- /dev/null
+++ b/same-gnome/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,349 @@
+# Czech translation of same-gnome help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gnome-games.
+# This file is distributed under the same license as the same-gnome help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-games gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 22:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-27 20:28+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: C/legal.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/legal.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/legal.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/legal.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/legal.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/legal.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/same-gnome.xml:131(None)
+msgid "@@image: 'figures/start-up.png'; md5=e1ae130ce601d40e62b9ea8794ccdf87"
+msgstr "@@image: 'figures/start-up.png'; md5=28a646e41bb2ed99836c963bc2e3db04"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/same-gnome.xml:146(None)
+msgid "@@image: 'figures/play1.png'; md5=c9fbbe88671363fc860acca6d9a8b32e"
+msgstr "@@image: 'figures/play1.png'; md5=c9fbbe88671363fc860acca6d9a8b32e"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/same-gnome.xml:154(None)
+msgid "@@image: 'figures/play2.png'; md5=7c1f2328f61fcb17268e18d222c6a05a"
+msgstr "@@image: 'figures/play2.png'; md5=7c1f2328f61fcb17268e18d222c6a05a"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/same-gnome.xml:162(None)
+msgid "@@image: 'figures/play3.png'; md5=40739ddda81595d4aa8df47305895ef5"
+msgstr "@@image: 'figures/play3.png'; md5=40739ddda81595d4aa8df47305895ef5"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/same-gnome.xml:170(None)
+msgid "@@image: 'figures/play4.png'; md5=0f79aacbfacbf291fcfa7956c18be3ba"
+msgstr "@@image: 'figures/play4.png'; md5=0f79aacbfacbf291fcfa7956c18be3ba"
+
+#: C/same-gnome.xml:20(title)
+msgid "<application>Same GNOME</application> Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka ke hÅ?e <application>Stejný GNOME</application>"
+
+#: C/same-gnome.xml:23(para)
+msgid "Same GNOME is a puzzle game, of which the objective is to clear the window of as many pieces as possible by clicking on groups of the same colored pieces. That group will vanish and the pieces on top will fall until there are none left or no more color groups."
+msgstr "Stejný GNOME je logická hra, jejíž podstatou je vyÄ?istit okno od co nejvíce kamenů je možné, tím že klikáte na skupiny kamenů stejné barvy. Skupina zmizí a kameny z vrchu popadají. Hraje se dokud nejsou vÅ¡echny kameny pryÄ? nebo neexistuje žádná skupina."
+
+#: C/same-gnome.xml:33(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: C/same-gnome.xml:34(holder)
+msgid "Callum McKenzie"
+msgstr "Callum McKenzie"
+
+#: C/same-gnome.xml:38(publishername)
+#: C/same-gnome.xml:51(orgname)
+#: C/same-gnome.xml:91(para)
+#: C/same-gnome.xml:100(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/same-gnome.xml:48(firstname)
+msgid "Callum"
+msgstr "Callum"
+
+#: C/same-gnome.xml:49(surname)
+msgid "McKenzie"
+msgstr "McKenzie"
+
+#: C/same-gnome.xml:52(email)
+msgid "callum physics otago ac nz"
+msgstr "callum physics otago ac nz"
+
+#: C/same-gnome.xml:86(revnumber)
+msgid "Same GNOME Manual V2.11"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.11 ke hÅ?e Stejný GNOME"
+
+#: C/same-gnome.xml:87(date)
+msgid "January 2008"
+msgstr "Leden 2008"
+
+#: C/same-gnome.xml:89(para)
+msgid "Adaptation of the Same GNOME manual to new template."
+msgstr "PÅ?izpůsobení pÅ?íruÄ?ky Stejný GNOME nové Å¡ablonÄ?."
+
+#: C/same-gnome.xml:90(para)
+msgid "Claude Paroz <email>claude 2xlibre net</email>"
+msgstr "Claude Paroz <email>claude 2xlibre net</email>"
+
+#: C/same-gnome.xml:95(revnumber)
+msgid "Same GNOME Manual V2.10"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.10 ke hÅ?e Stejný GNOME"
+
+#: C/same-gnome.xml:96(date)
+msgid "February 2005"
+msgstr "Ã?nor 2005"
+
+#: C/same-gnome.xml:98(para)
+msgid "Initial version for the new Same GNOME."
+msgstr "PoÄ?áteÄ?ní verze pro novou hru Stejný GNOME."
+
+#: C/same-gnome.xml:99(para)
+msgid "Callum McKenzie <email>callum physics otago ac nz</email>"
+msgstr "Callum McKenzie <email>callum physics otago ac nz</email>"
+
+#: C/same-gnome.xml:105(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.12 of Same GNOME."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje Stejný GNOME ve verzi 2.12."
+
+#: C/same-gnome.xml:108(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/same-gnome.xml:109(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Same GNOME</application> game or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Feedback section of the GNOME User Guide</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci <application>Stejný GNOME</application> nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí v <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Kapitole Ohlasy Uživatelské pÅ?íruÄ?ky GNOME</ulink>."
+
+#: C/same-gnome.xml:117(primary)
+msgid "Same GNOME"
+msgstr "Stejný GNOME"
+
+#: C/same-gnome.xml:123(title)
+#: C/same-gnome.xml:139(title)
+msgid "Playing <application>Same GNOME</application>"
+msgstr "Jak hrát <application>Stejný GNOME</application>"
+
+#: C/same-gnome.xml:124(para)
+msgid "<application>Same GNOME</application> is a puzzle game. The goal is to remove as many objects as possible in as few moves as possible. Objects that are adjacent to each other get removed as a group. The remaining objects then collapse to fill in the gaps and new groups are formed. You cannot remove single objects."
+msgstr "<application>Stejný GNOME</application> je logická hra. Cílem je odstranit co nejvíce objektů je možné v co nejménÄ? tazích je možné. Objekty, které spolu sousedí, se odstraní jako celá skupina. Zbývající objekty se sesunou tak, aby zaplnily vzniklou mezeru a tak se vytvoÅ?í nové skupiny. Samostatný objekt odstranit nelze."
+
+#: C/same-gnome.xml:127(title)
+msgid "<application>Same GNOME</application> at the beginning of a new game."
+msgstr "<application>Stejný GNOME</application> na zaÄ?átku nové hry."
+
+#: C/same-gnome.xml:137(para)
+msgid "The board starts as a full grid of objects. Depending on the size of board you select, there are either three or four types of object. If a group of objects are adjacent and all the same type, then they can be removed simply by clicking them with the mouse (or by pressing the space bar). When you move the mouse over a group you can remove, the objects will start moving. The number of objects in the group, and the points you will score for removing that group, is shown in the lower left corner of the window. The more objects in the group, the more points you will score. Once the group has been removed the objects above them fall down to fill the space. If an entire column is cleared then the objects slide leftward to fill the gap."
+msgstr "Na zaÄ?átku pÅ?edstavuje herní deska mÅ?ížku plnou objektů. V závislosti na velikosti herní desky, kterou jste si vybrali, se na ní nachází buÄ? tÅ?i nebo Ä?tyÅ?i typy objektů. Objekty, jenž k sobÄ? pÅ?iléhají a jsou stejného typu, tvoÅ?í skupinu, kterou můžete odstranit jednoduÅ¡e kliknutím myší (nebo stiskem mezerníku). Když pÅ?ejíždíte myší nad skupinou, kterou lze odstranit, objekty se zaÄ?nou pohybovat. PoÄ?et objektů ve skupinÄ? a poÄ?et bodů, které obdržíte za odstranÄ?ní skupiny, se zobrazují v levém dolním rohu okna. Více objektů ve skupinÄ? znamená více pÅ?idÄ?lených bodů. Jakmile skupinu odstraníte, objekty nad ní popadají dolů a zaplní vzniklý prostor. Pokud se vymazal celý sloupec, objekty nalevo od nÄ?j s posunou, aby zaplnily vzniklou mezeru."
+
+#: C/same-gnome.xml:142(para)
+msgid "1. Eliminate groups of two or more <placeholder-1/>"
+msgstr "1. OdstraÅ?te skupinu dvou nebo více objektů <placeholder-1/>"
+
+#: C/same-gnome.xml:150(para)
+msgid "2. Objects fall down to fill the gaps <placeholder-1/>"
+msgstr "2. Objekty spadnou dolů a zaplní mezery <placeholder-1/>"
+
+#: C/same-gnome.xml:158(para)
+msgid "3. Objects move left to fill empty columns <placeholder-1/>"
+msgstr "3. Objekty se posunou vlevo aby zaplnili prázdné sloupce <placeholder-1/>"
+
+#: C/same-gnome.xml:166(para)
+msgid "4. New groups are formed and the cycle repeats <placeholder-1/>"
+msgstr "4. VytvoÅ?ily se nové skupiny a cyklus se opakuje <placeholder-1/>"
+
+#: C/same-gnome.xml:178(para)
+msgid "Scoring is based on the number of objects you delete:"
+msgstr "PÅ?idÄ?lování bodů je závislé na tom, kolik objektů odmažete:"
+
+#: C/same-gnome.xml:183(entry)
+msgid "Number of Objects"
+msgstr "PoÄ?et objektů"
+
+#: C/same-gnome.xml:184(entry)
+msgid "Points Scored"
+msgstr "PÅ?idÄ?lených bodů"
+
+#: C/same-gnome.xml:187(entry)
+#: C/same-gnome.xml:196(superscript)
+msgid "2"
+msgstr "2"
+
+#: C/same-gnome.xml:187(entry)
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: C/same-gnome.xml:188(entry)
+msgid "3"
+msgstr "3"
+
+#: C/same-gnome.xml:188(entry)
+msgid "1"
+msgstr "1"
+
+#: C/same-gnome.xml:189(entry)
+msgid "4"
+msgstr "4"
+
+#: C/same-gnome.xml:190(entry)
+msgid "5"
+msgstr "5"
+
+#: C/same-gnome.xml:190(entry)
+#: C/same-gnome.xml:194(entry)
+msgid "9"
+msgstr "9"
+
+#: C/same-gnome.xml:191(entry)
+msgid "6"
+msgstr "6"
+
+#: C/same-gnome.xml:191(entry)
+msgid "16"
+msgstr "16"
+
+#: C/same-gnome.xml:192(entry)
+msgid "7"
+msgstr "7"
+
+#: C/same-gnome.xml:192(entry)
+msgid "25"
+msgstr "25"
+
+#: C/same-gnome.xml:193(entry)
+msgid "8"
+msgstr "8"
+
+#: C/same-gnome.xml:193(entry)
+msgid "36"
+msgstr "36"
+
+#: C/same-gnome.xml:194(entry)
+msgid "49"
+msgstr "49"
+
+#: C/same-gnome.xml:195(entry)
+msgid "â?®"
+msgstr "â?®"
+
+#: C/same-gnome.xml:196(entry)
+msgid "p"
+msgstr "n"
+
+#: C/same-gnome.xml:196(entry)
+msgid "(n - 2)<placeholder-1/>"
+msgstr "(n - 2)<placeholder-1/>"
+
+#: C/same-gnome.xml:200(para)
+msgid "If you clear the board there is a 1000 point bonus."
+msgstr "Pokud vyÄ?istíte celou herní desku, dostáváte bonus 1000 bodů."
+
+#: C/same-gnome.xml:204(title)
+msgid "Customization"
+msgstr "PÅ?izpůsobení"
+
+#: C/same-gnome.xml:207(title)
+msgid "Changing the Look"
+msgstr "ZmÄ?na vzhledu"
+
+#: C/same-gnome.xml:208(para)
+msgid "Changing the size of the objects is as simple as resizing the window. To make the maximum use of the screen choose the <guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem> option from the <guimenu>View</guimenu> menu."
+msgstr "ZmÄ?na velikosti objektů se dÄ?lá jednoduÅ¡e zmÄ?nou velikosti okna. Pokud chcete maximálnÄ? využít velikost obrazovky, tak použijte volbu <guimenuitem>Celá obrazovka</guimenuitem> z nabídky <guimenu>Zobrazit</guimenu>."
+
+#: C/same-gnome.xml:210(para)
+msgid "To change the appearance of the objects use the <guimenuitem>Theme</guimenuitem> item in the <guimenu>View</guimenu> menu. Selecting an item from the list changes the theme immediately."
+msgstr "Na zmÄ?nu vzhledu objektů použijte položku <guimenuitem>Motiv</guimenuitem> v nabídce <guimenu>Zobrazit</guimenu>. VýbÄ?rem položky v seznamu se motiv okamžitÄ? zmÄ?ní."
+
+#: C/same-gnome.xml:212(para)
+msgid "You can also create your own themes, although the process is not very straight-forward yet. Use a copy of an existing theme as a template and alter it with your favorite paint program. Put the result in <filename>$XDG_DATA_HOME/gnome-games/same-gnome/themes/2.10/</filename>. It will be automatically included on the themes list next time you run <application>Same GNOME</application>. <filename>$XDG_DATA_HOME</filename> is usually <filename>~/.local/share/</filename>."
+msgstr "Můžete si vytvoÅ?it také svůj vlastní motiv, aÄ?koliv postup není zatím úplnÄ? pÅ?ímoÄ?arý. Použijte kopii stávajícího motivu jako Å¡ablonu a ve svém oblíbeném kreslícím programu si jej upravte. Výsledek vložte do <filename>$XDG_DATA_HOME/gnome-games/same-gnome/themes/2.10/</filename>. Až znovu spustíte <application>Stejný GNOME</application>, bude zahrnutý v seznamu motivů. <filename>$XDG_DATA_HOME</filename> je obvykle <filename>~/.local/share/</filename>."
+
+#: C/same-gnome.xml:216(title)
+msgid "Changing the Size"
+msgstr "ZmÄ?na velikosti"
+
+#: C/same-gnome.xml:217(para)
+msgid "The <guimenu>Size</guimenu> menu contains three settings: small, medium and large. Aside from increasing the number of objects, the large setting also increases the number of different objects."
+msgstr "Nabídka <guimenu>Velikost</guimenu> obsahuje tÅ?i nastavení: malá, stÅ?ední, velká. Mimo zvýšení poÄ?tu objektů, pÅ?ináší nastavení velké velikosti vÄ?tší poÄ?et různých typů objektů."
+
+#: C/same-gnome.xml:221(title)
+msgid "Changing the Speed"
+msgstr "ZmÄ?na rychlosti"
+
+#: C/same-gnome.xml:222(para)
+msgid "The default animation is designed to be smooth and graceful. If you like playing fast and furious then this may be too slow for you. By selecting the <guimenuitem>Fast Animation</guimenuitem> option from the <guimenu>View</guimenu> menu you can speed up game-play at the expense of animation quality."
+msgstr "Výchozí animace je navržená tak, aby byla plynulá a elegantní. Pokud chcete hrát rychle a divoce, může vám pÅ?ipadat pÅ?íliÅ¡ pomalá. Volbou <guimenuitem>Rychlé animace</guimenuitem> z nabídky <guimenu>Zobrazit</guimenu> můžete zrychlit hraní hry na úkor kvality animací."
+
+#: C/same-gnome.xml:228(title)
+msgid "Strategy"
+msgstr "Strategie"
+
+#: C/same-gnome.xml:230(para)
+msgid "The most important rule when aiming for a high score is to think ahead: each group you remove will form and destroy other groups."
+msgstr "NejdůležitÄ?jší pravidlo na získání nejvyššího skóre je myslet dopÅ?edu: každá skupina, kterou odstraníte, vytvoÅ?í a naopak rozboÅ?í další skupiny."
+
+#: C/same-gnome.xml:232(para)
+msgid "Remove higher groups first, unless removing another group will make it larger. Vertically aligned objects can't be misaligned, but horizontal arrangements can."
+msgstr "Jako první odstraÅ?te vÄ?tší skupiny, ledaže odstranÄ?ní jiné skupiny způsobí jejich zvÄ?tÅ¡ení. Svisle uspoÅ?ádané objekty zůstanou srovnané, ale vodorovnÄ? uspoÅ?ádané se mohou zpÅ?eházet."
+
+#: C/same-gnome.xml:234(para)
+msgid "Since the score increases quadratically, big groups of objects are always better. For example, the points difference between a six object group and a seven object group is nine points. In a situation where you have a choice between merging two groups of two into four or just adding one more to the group of six then you should add the single object. Even though the groups of two you are left with score no points, the bigger group scores more overall."
+msgstr "Vzhledem k tomu, že pÅ?idÄ?lené body narůstají s druhou mocninou, je vÄ?tší skupina vždy lepší. NapÅ?íklad rozdíl mezi skupinou Å¡esti a sedmi objektů je devÄ?t bodů. V situaci, kdy se máte rozhodnout mezi spojením dvou skupin po dvou na Ä?tyÅ?i nebo pÅ?idáním jednoho objektu ke skupinÄ? se Å¡esti, byste mÄ?li volit pÅ?idání onoho jednoho objektu. I pÅ?esto, že za skupinu dvou objektů nedostanete žádné body, body za vÄ?tší skupinu pÅ?eváží."
+
+#: C/same-gnome.xml:236(para)
+msgid "Don't forget the thousand point bonus for clearing all the balls. To get 1000 points from a single group you need 34 objects. You are very unlikely to be in a position where you have to sacrifice a group that large to clear the board."
+msgstr "NezapomeÅ?te na tisícibodový bonus za vymazání vÅ¡ech objektů. Na to, abyste dostali 1000 bodů za jednu skupinu, musela by mít 34 objektů. Je velmi nepravdÄ?podobné, že byste byli v situaci, kdy byste se museli vzdát vÄ?tší skupiny, kvůli tomu abyste vyÄ?istili celou herní desku."
+
+#: C/same-gnome.xml:241(title)
+msgid "About <application>Same GNOME</application>"
+msgstr "O hÅ?e <application>Stejný GNOME</application>"
+
+#: C/same-gnome.xml:242(para)
+msgid "<application>Same GNOME</application> was written by Callum McKenzie (<email>callum physics otago ac nz</email>). To find more information about <application>Same GNOME</application>, please visit the <ulink url=\"http://live.gnome.org/GnomeGames/\"; type=\"http\">GNOME Games web page</ulink>."
+msgstr "Hru <application>Stejný GNOME</application> napsal McKenzie (<email>callum physics otago ac nz</email>). Pokud chcete více informací o hÅ?e <application>Stejný GNOME</application>, navÅ¡tivte prosím <ulink url=\"http://live.gnome.org/GnomeGames/\"; type=\"http\">webovou stránku Hry GNOME</ulink>."
+
+#: C/same-gnome.xml:246(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Feedback section of the GNOME User Guide</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k této aplikaci nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Kapitola Ohlasy v Uživatelské pÅ?íruÄ?ce GNOME</ulink>."
+
+#: C/same-gnome.xml:252(para)
+msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">copy of this license</ulink> is included with this documentation; another can be found in the file COPYING included with the source code of this program."
+msgstr "Tento program je šíÅ?en podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buÄ? verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv pozdÄ?jší verze. Kopii této licence naleznete na <ulink url=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl.html\"; type=\"http\">stránce projektu GNU</ulink> nebo v souboru COPYING pÅ?iloženém ke zdrojovým kódům tohoto programu. "
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/same-gnome.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/same-gnome/help/cs/figures/start-up.png b/same-gnome/help/cs/figures/start-up.png
new file mode 100644
index 0000000..35b1c07
Binary files /dev/null and b/same-gnome/help/cs/figures/start-up.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]