[nautilus/gnome-2-26] Updated Swedish translationcommit a239b7267a5309e7f9715f59aea6ee60173008fa
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Sun Jun 14 21:33:45 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 1610 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 836 insertions(+), 774 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index cd8c78a..855057a 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-24 13:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 13:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-14 21:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-14 21:33+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -54,31 +54,31 @@ msgstr "Kan inte skicka dokument-URI:er till en \"Type=Link\"-skrivbordspost"
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Inte ett startbart objekt"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:185
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "Inaktivera anslutning till sessionshanterare"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "Ange fil som innehåller sparad konfiguration"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "FIL"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "Ange ID för sessionshanterare"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:245
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:252
 msgid "Session Management Options"
 msgstr "Flaggor för sessionshantering"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:246
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:253
 msgid "Show Session Management options"
 msgstr "Visa flaggor för sessionshantering"
 
@@ -446,11 +446,11 @@ msgstr "Markeringsgräns"
 msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
 msgstr "Positionen för den motsatta änden av markeringen från markören i tecken."
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3217
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3218
 msgid "Select All"
 msgstr "Markera allt"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3228
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3229
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Inmatningsmetoder"
 
@@ -1043,118 +1043,118 @@ msgstr "Huruvida dolda filer ska visas"
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Bredd på sidopanelen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:483
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:488
 msgid "No applications found"
 msgstr "Inga program hittades"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:499
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:504
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Fråga vad som ska göras"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:520
 msgid "Do Nothing"
 msgstr "Gör ingenting"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:530
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:535
 #: ../nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Ã?ppna mapp"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:562
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:567
 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Ã?ppna %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:601
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:606
 msgid "Open with other Application..."
 msgstr "Ã?ppna med annat program..."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:916
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:933
 msgid "You have just inserted an Audio CD."
 msgstr "Du har precis matat in en ljud-cd."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:918
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:935
 msgid "You have just inserted an Audio DVD."
 msgstr "Du har precis matat in en ljud-dvd."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:920
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:937
 msgid "You have just inserted a Video DVD."
 msgstr "Du har precis matat in en video-dvd."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:922
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:939
 msgid "You have just inserted a Video CD."
 msgstr "Du har precis matat in en video-cd."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:924
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:941
 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
 msgstr "Du har precis matat in en Super Video CD."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:926
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:943
 msgid "You have just inserted a blank CD."
 msgstr "Du har precis matat in en tom cd-skiva."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:928
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:945
 msgid "You have just inserted a blank DVD."
 msgstr "Du har precis matat in en tom dvd-skiva."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:930
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:947
 msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
 msgstr "Du har precis matat in en tom Blu-Ray-skiva."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:932
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:949
 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
 msgstr "Du har precis matat in en tom HD DVD-skiva."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:934
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:951
 msgid "You have just inserted a Photo CD."
 msgstr "Du har precis matat in en Photo CD."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:936
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:953
 msgid "You have just inserted a Picture CD."
 msgstr "Du har precis matat in en Picture CD."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:938
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:955
 msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
 msgstr "Du har precis matat in ett media med digitalbilder."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:957
 msgid "You have just inserted a digital audio player."
 msgstr "Du har precis anslutet en digital ljudspelare."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:959
 msgid "You have just inserted a medium with software intended to be automatically started."
 msgstr "Du har precis matat in ett media med programvara som är tänkt att startas automatiskt."
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:945
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
 msgid "You have just inserted a medium."
 msgstr "Du har precis matat in ett media."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
 msgid "Choose what application to launch."
 msgstr "Välj vilket program som ska startas."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:973
 #, c-format
 msgid "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future for other media of type \"%s\"."
 msgstr "Välj hur \"%s\" ska öppnas och huruvida denna åtgärd ska genomföras i framtiden för andra media av typen \"%s\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:978
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:995
 msgid "_Always perform this action"
 msgstr "Genomför _alltid denna åtgärd"
 
 #. add the "Eject" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:994
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1326
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2014
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1011
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1325
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
 msgid "_Eject"
 msgstr "Mata _ut"
 
 #. add the "Unmount" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1005
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1317
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2007
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1022
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1316
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2014
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Avmontera"
 
@@ -1182,7 +1182,7 @@ msgstr "Klistra in texten som är sparad i urklipp"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6653
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
 msgid "Select _All"
 msgstr "Markera _allt"
 
@@ -1263,7 +1263,7 @@ msgid "The group of the file."
 msgstr "Filens grupp."
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4789
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4792
 msgid "Permissions"
 msgstr "Rättigheter"
 
@@ -1295,6 +1295,14 @@ msgstr "SELinux-kontext"
 msgid "The SELinux security context of the file."
 msgstr "SELinux-säkerhetskontext för filen."
 
+#. TODO: Change after string freeze over
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:127
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
+msgid "Location"
+msgstr "Plats"
+
 #: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:405
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:428
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1863
@@ -1319,32 +1327,32 @@ msgstr "Om du vill mata ut volymen bör du använda \"Mata ut\" i högerklicksme
 msgid "If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the popup menu of the volume."
 msgstr "Om du vill avmontera volymen bör du använda \"Avmontera volym\" i högerklicksmenyn för volymen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Flytta hit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "_Kopiera hit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Länka hit"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:791
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "Ställ in som _bakgrund"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:842
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:851
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:830
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:839
 msgid "Set as background for _all folders"
 msgstr "Ställ in som bakgrund för _alla mappar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:844
 msgid "Set as background for _this folder"
 msgstr "Ställ in som bakgrund för _denna mapp"
 
@@ -1386,87 +1394,81 @@ msgstr "Tyvärr, kan inte spara anpassat emblem."
 msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
 msgstr "Tyvärr, kan inte spara anpassat emblemnamn."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:173
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Hoppa över"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:174
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
 msgid "S_kip All"
 msgstr "H_oppa över alla"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:175
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Försök igen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:176
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
 msgid "Delete _All"
 msgstr "Ta bort a_lla"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Ersätt a_lla"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:179
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Sammanfoga"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:180
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
 msgid "Merge _All"
 msgstr "Sammanfoga a_lla"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:259
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:274
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
 msgstr[0] "%'d sekund"
 msgstr[1] "%'d sekunder"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:264
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:275
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:279
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:290
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
 msgstr[0] "%'d minut"
 msgstr[1] "%'d minuter"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:274
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:289
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
 msgstr[0] "%'d timme"
 msgstr[1] "%'d timmar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:282
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:297
 #, c-format
 msgid "approximately %'d hour"
 msgid_plural "approximately %'d hours"
 msgstr[0] "ungefär %'d timme"
 msgstr[1] "ungefär %'d timmar"
 
-#. duplicate original file name
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:354
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
-
 #. appended to new link file
 #. Note to localizers: convert file type string for file
 #. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:358
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5599
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9363
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:373
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5602
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9449
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Länk till %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
 #, c-format
 msgid "Another link to %s"
 msgstr "Ytterligare en länk till %s"
@@ -1475,25 +1477,25 @@ msgstr "Ytterligare en länk till %s"
 #. * if there's no way to do that nicely for a
 #. * particular language.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:393
 #, c-format
 msgid "%'dst link to %s"
 msgstr "%'d:a länken till %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:382
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
 #, c-format
 msgid "%'dnd link to %s"
 msgstr "%'d:a länken till %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:386
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
 #, c-format
 msgid "%'drd link to %s"
 msgstr "%'d:e länken till %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:390
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
 #, c-format
 msgid "%'dth link to %s"
 msgstr "%'d:e länken till %s"
@@ -1503,12 +1505,12 @@ msgstr "%'d:e länken till %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:429
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:444
 msgid " (copy)"
 msgstr " (kopia)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:446
 msgid " (another copy)"
 msgstr " (ytterligare en kopia)"
 
@@ -1516,36 +1518,36 @@ msgstr " (ytterligare en kopia)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:434
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:436
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:438
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:449
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:451
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:463
 msgid "th copy)"
 msgstr ":e kopian)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:456
 msgid "st copy)"
 msgstr ":a kopian)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:443
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:458
 msgid "nd copy)"
 msgstr ":a kopian)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:445
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
 msgid "rd copy)"
 msgstr ":e kopian)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:477
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (kopia)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:479
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (ytterligare en kopia)%s"
@@ -1554,327 +1556,331 @@ msgstr "%s (ytterligare en kopia)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:469
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:471
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:480
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:482
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'d:e kopian)%s"
 
+#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
+#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
+#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
+#.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:474
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (%'d:a kopian)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:476
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:496
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d:a kopian)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:478
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d:e kopian)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:578
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:598
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:586
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:606
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1255
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1275
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
 msgstr "�r du säker att du vill permanent ta bort \"%B\" från papperskorgen?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1258
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1278
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the trash?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the trash?"
 msgstr[0] "�r du säker på att du vill permanent ta bort det markerade objektet från papperskorgen?"
 msgstr[1] "�r du säker på att du vill permanent ta bort de %'d markerade objekten i papperskorgen?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1268
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1288
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Om du tar bort ett objekt är det borta för alltid."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1288
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1308
 msgid "Empty all of the items from the trash?"
 msgstr "Tömma alla objekt i papperskorgen?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1292
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
 msgid "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately."
 msgstr "Om du väljer att tömma papperskorgen kommer alla objekt i den att tas bort permanent. Observera att du även kan ta bort dem separat."
 
 #. Empty Trash menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1297
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2133
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2037
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1317
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2153
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2044
 #: ../src/nautilus-trash-bar.c:125
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Töm _papperskorgen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1324
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1344
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
 msgstr "�r du säker att du vill permanent ta bort \"%B\"?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1327
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
 msgstr[0] "�r du säker på att du vill permanent ta bort det markerade objektet?"
 msgstr[1] "�r du säker att du vill permanent ta bort de %'d markerade objekten?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1370
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
 #, c-format
 msgid "%'d file left to delete"
 msgid_plural "%'d files left to delete"
 msgstr[0] "%'d fil kvar att ta bort"
 msgstr[1] "%'d filer kvar att ta bort"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1376
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1396
 msgid "Deleting files"
 msgstr "Tar bort filer"
 
 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1410
 msgid "%T left"
 msgid_plural "%T left"
 msgstr[0] "%T kvar"
 msgstr[1] "%T kvar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1457
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1491
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1530
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1613
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1477
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1633
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2380
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Fel vid borttagning."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1461
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1481
 msgid "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to see them."
 msgstr "Filer i mappen \"%B\" kan inte tas bort eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att se dem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1464
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2419
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3381
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3401
 msgid "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid hämtning av information om filerna i mappen \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1473
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3390
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3410
 msgid "_Skip files"
 msgstr "_Hoppa över filer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1494
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
 msgid "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to read it."
 msgstr "Mappen \"%B\" kan inte tas bort eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att läsa den."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1497
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2458
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3426
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2478
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3446
 msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid läsning av mappen \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1531
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1551
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "Kunde inte ta bort mappen %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1614
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1634
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid borttagning av %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1694
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1714
 msgid "Moving files to trash"
 msgstr "Flyttar filer till papperskorgen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1696
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1716
 #, c-format
 msgid "%'d file left to trash"
 msgid_plural "%'d files left to trash"
 msgstr[0] "%'d fil kvar att kasta"
 msgstr[1] "%'d filer kvar att kasta"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1746
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1766
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr "Kan inte flytta filen till papperskorgen. Vill du ta bort den omedelbart?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1747
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1767
 msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "Filen \"%B\" kan inte flyttas till papperskorgen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1981
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2001
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "Kunde inte mata ut %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1983
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2003
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "Kunde inte avmontera %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2123
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2143
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Vill du tömma papperskorgen innan du avmonterar?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2125
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2145
 msgid "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. All trashed items on the volume will be permanently lost."
 msgstr "För att återfå det lediga utrymmet på den här volymen måste papperskorgen tömmas. Alla kastade objekt på volymen kommer att permanent gå förlorade."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2131
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2151
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "Töm _inte papperskorgen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2230
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2250
 #, c-format
 msgid "Unable to mount %s"
 msgstr "Kunde inte montera %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2307
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2327
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
 msgstr[0] "Förbereder att kopiera %'d fil (%S)"
 msgstr[1] "Förbereder att kopiera %'d filer (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2313
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2333
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
 msgstr[0] "Förbereder att flytta %'d fil (%S)"
 msgstr[1] "Förbereder att flytta %'d filer (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2319
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2339
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
 msgstr[0] "Förbereder att ta bort %'d fil (%S)"
 msgstr[1] "Förbereder att ta bort %'d filer (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2325
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2345
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
 msgstr[0] "Förbereder att kasta %'d fil"
 msgstr[1] "Förbereder att kasta %'d filer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2356
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3247
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3418
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2376
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3267
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3438
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Fel vid kopiering."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2358
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3371
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3416
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3436
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Fel vid flyttning."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2382
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Fel vid flyttning av filer till papperskorgen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2416
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2436
 msgid "Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to see them."
 msgstr "Filer i mappen \"%B\" kan inte hanteras eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att se dem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2455
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2475
 msgid "The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to read it."
 msgstr "Mappen \"%B\" kan inte hanteras eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att läsa den."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2532
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2552
 msgid "The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to read it."
 msgstr "Filen \"%B\" kan inte hanteras eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att läsa den."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2535
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2555
 msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid hämtning av information om \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2635
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2677
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2710
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2736
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2655
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2697
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2730
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2756
 msgid "Error while copying to \"%B\"."
 msgstr "Fel vid kopiering till \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2639
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2659
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att komma åt målmappen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2641
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2661
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid hämtning av information om målet."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2678
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2698
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Målet är inte en mapp."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2731
 msgid "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make space."
 msgstr "Det finns inte tillräckligt med utrymme på målet. Försök att ta bort några filer för att skapa mer ledigt utrymme."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2713
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2733
 #, c-format
 msgid "There is %S available, but %S is required."
 msgstr "Det finns %S tillgängligt, men %S krävs."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2737
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2757
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Målet är skrivskyddat."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2796
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2816
 msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "Flyttar \"%B\" till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2797
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
 msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "Kopierar \"%B\" till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2802
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2822
 msgid "Duplicating \"%B\""
 msgstr "Duplicerar \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2810
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2830
 msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "Flyttar %'d fil (i \"%B\") till \"%B\""
 msgstr[1] "Flyttar %'d filer (i \"%B\") till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2814
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2834
 msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "Kopierar %'d fil (i \"%B\") till \"%B\""
 msgstr[1] "Kopierar %'d filer (i \"%B\") till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2822
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2842
 msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
 msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
 msgstr[0] "Duplicerar %'d fil (i \"%B\")"
 msgstr[1] "Duplicerar %'d filer (i \"%B\")"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2832
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2852
 msgid "Moving %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "Flyttar %'d fil till \"%B\""
 msgstr[1] "Flyttar %'d filer till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2836
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2856
 msgid "Copying %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "Kopierar %'d fil till \"%B\""
 msgstr[1] "Kopierar %'d filer till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2842
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2862
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file"
 msgid_plural "Duplicating %'d files"
@@ -1882,7 +1888,7 @@ msgstr[0] "Duplicerar %'d fil"
 msgstr[1] "Duplicerar %'d filer"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2862
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2882
 #, c-format
 msgid "%S of %S"
 msgstr "%S av %S"
@@ -1892,226 +1898,233 @@ msgstr "%S av %S"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2873
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2893
 msgid "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%S av %S â?? %T Ã¥terstÃ¥r (%S/s)"
 msgstr[1] "%S av %S â?? %T Ã¥terstÃ¥r (%S/s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3251
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3271
 msgid "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to create it in the destination."
 msgstr "Mappen \"%B\" kan inte kopieras eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att skapa den på målet."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3254
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3274
 msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid skapandet av mappen \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3378
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3398
 msgid "Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to see them."
 msgstr "Filer i mappen \"%B\" kan inte kopieras eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att se dem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3423
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3443
 msgid "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to read it."
 msgstr "Mappen \"%B\" kan inte kopieras eftersom du inte har de nödvändiga rättigheterna för att läsa den."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3468
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4028
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4599
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3488
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4106
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4687
 msgid "Error while moving \"%B\"."
 msgstr "Fel vid flyttning av \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3469
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3489
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Kunde inte ta bort källmappen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3554
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3595
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4030
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4104
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3574
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3615
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4182
 msgid "Error while copying \"%B\"."
 msgstr "Fel vid kopiering av \"%B\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3555
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3575
 #, c-format
 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
 msgstr "Kunde inte ta bort filer från den redan befintliga mappen %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3596
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3616
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "Kunde inte ta bort den redan befintliga filen %F."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3767
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4425
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3833
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4513
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Du kan inte flytta en mapp in i sig själv."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3768
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4426
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3834
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4514
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Du kan inte kopiera en mapp in i sig själv."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3769
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4427
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4515
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Målmappen är inuti källmappen."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3801
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3867
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Du kan inte flytta en fil till sig själv."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3802
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3868
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Du kan inte kopiera en fil till sig själv."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3803
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3869
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Källfilen skulle bli överskriven av målfilen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3926
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4508
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4004
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
 msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source folder?"
 msgstr "En mapp med namnet \"%B\" finns redan. Vill du sammanfoga den med källmappen?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3928
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4006
 msgid "The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied."
 msgstr "Källmappen finns redan i \"%B\". Sammanfogning kommer att fråga dig om bekräftelse innan några filer ersätts i mappen som är i konflikt med de filer som kopieras."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3933
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
 msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "En mapp med namnet \"%B\" finns redan. Vill du ersätta den?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3935
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4517
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
 #, c-format
 msgid "The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all files in the folder."
 msgstr "Mappen finns redan i \"%F\". Att ersätta den innebär att alla filer i mappen tas bort."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3940
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4522
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4018
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4610
 msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "En fil med namnet \"%B\" finns redan. Vill du ersätta den?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3942
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4524
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4020
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4612
 #, c-format
 msgid "The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
 msgstr "Filen finns redan i \"%F\". Att ersätta den innebär att dess innehåll skrivs över."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4032
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4110
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "Kunde inte ta bort den redan befintliga filen med samma namn i %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4105
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4183
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid kopiering av filen till %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4334
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4422
 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
 msgstr "Förbereder att flytta till \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4338
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4426
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
 msgstr[0] "Förbereder att flytta %'d fil"
 msgstr[1] "Förbereder att flytta %'d filer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4510
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4598
 msgid "The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being moved."
 msgstr "Källmappen finns redan i \"%B\". Sammanfogning kommer att fråga dig om bekräftelse innan några filer ersätts i mappen som är i konflikt med de filer som flyttas."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4600
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4688
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid flytt av filen till %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4875
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4963
 msgid "Creating links in \"%B\""
 msgstr "Skapar länkar i \"%B\""
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4879
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4967
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
 msgstr[0] "Skapar länk till %'d fil"
 msgstr[1] "Skapar länkar till %'d filer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4984
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5096
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "Fel vid skapande av länk till %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4986
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5098
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Symboliska länkar stöds endast för lokala filer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4989
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5101
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "Målet saknar stöd för symboliska länkar."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4992
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5104
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid skapandet av symboliska länken i %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5286
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5398
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Ställer in rättigheter"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5535
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5647
 msgid "untitled folder"
 msgstr "namnlös mapp"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5543
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5655
 msgid "new file"
 msgstr "ny fil"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5691
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5803
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "Fel vid skapande av katalogen %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5693
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5805
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "Fel vid skapande av filen %B."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5695
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5807
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid skapandet av katalogen i %F."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:886
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6184
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6219
+msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
+msgstr "Kunde inte markera programstartaren som pålitlig (körbar)"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:895
 #: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:264
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Denna fil kan inte monteras"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1298
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1307
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Snedstreck tillåts inte i filnamn"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1316
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1325
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "Filen hittades inte"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1344
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1353
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Toppnivåfiler kan inte döpas om"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1367
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1376
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "Kunde inte byta namn på skrivbordsikon"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1413
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop file"
 msgstr "Kunde inte byta namn på skrivbordsfil"
@@ -2131,65 +2144,65 @@ msgstr "Kunde inte byta namn på skrivbordsfil"
 #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
 #. * space padding instead of zero padding.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3685
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3725
 msgid "today at 00:00:00 PM"
 msgstr "idag klockan 00.00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3686
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:471
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3726
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:472
 msgid "today at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "idag klockan %H.%M.%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3688
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3728
 msgid "today at 00:00 PM"
 msgstr "idag klockan 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3689
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3729
 msgid "today at %-I:%M %p"
 msgstr "idag klockan %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3691
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3731
 msgid "today, 00:00 PM"
 msgstr "idag, 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3692
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3732
 msgid "today, %-I:%M %p"
 msgstr "idag, %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3694
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3695
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3734
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3735
 msgid "today"
 msgstr "idag"
 
 #. Yesterday, use special word.
 #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3704
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3744
 msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
 msgstr "igår klockan 00.00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3705
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3745
 msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "igår klockan %H.%M.%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3707
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3747
 msgid "yesterday at 00:00 PM"
 msgstr "igår klockan 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3708
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3748
 msgid "yesterday at %-I:%M %p"
 msgstr "igår klockan %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3710
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3750
 msgid "yesterday, 00:00 PM"
 msgstr "igår, 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3751
 msgid "yesterday, %-I:%M %p"
 msgstr "igår, %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3713
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3714
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3753
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3754
 msgid "yesterday"
 msgstr "igår"
 
@@ -2198,88 +2211,88 @@ msgstr "igår"
 #. * The width measurement templates correspond to
 #. * the day/month name with the most letters.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3725
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3765
 msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "Torsdagen den 00 september 0000 kl. 00.00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3726
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3766
 msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%A %-d %B %Y kl. %H.%M.%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3728
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3768
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "MÃ¥n 00 okt 0000 kl. 00.00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3729
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3769
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%a %-d %b %Y kl. %H.%M.%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3731
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3771
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "MÃ¥n 00 okt 0000 kl. 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3732
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3772
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%a %-d %b %Y kl. %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3734
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3774
 msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "00 okt 0000 kl. 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3735
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3775
 msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%-d %b %Y kl. %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3737
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3777
 msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
 msgstr "00 okt 0000, 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3738
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3778
 msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
 msgstr "%-d %b %Y, %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3740
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3780
 msgid "00/00/00, 00:00 PM"
 msgstr "0000-00-00, 00.00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3741
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3781
 msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
 msgstr "%Y-%m-%d, %H.%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3743
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3783
 msgid "00/00/00"
 msgstr "0000-00-00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3744
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3784
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%Y-%m-%d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4357
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4397
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Inte tillåtet att ställa in rättigheter"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4665
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4682
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Inte tillåtet att ställa in ägare"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4683
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4700
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "Angivna ägaren \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4949
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Inte tillåtet att ställa in grupp"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4965
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4967
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "Angivna gruppen \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5111
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2202
 #, c-format
 msgid "%'u item"
@@ -2287,14 +2300,14 @@ msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u objekt"
 msgstr[1] "%'u objekt"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5109
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5112
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u mapp"
 msgstr[1] "%'u mappar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5110
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5113
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -2302,51 +2315,51 @@ msgstr[0] "%'u fil"
 msgstr[1] "%'u filer"
 
 #. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5189
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5192
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5190
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5193
 #, c-format
 msgid "%s (%s bytes)"
 msgstr "%s (%s byte)"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5494
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5510
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5497
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5513
 msgid "? items"
 msgstr "? objekt"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5500
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5503
 msgid "? bytes"
 msgstr "? byte"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5518
 msgid "unknown type"
 msgstr "okänd typ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5521
 msgid "unknown MIME type"
 msgstr "okänd MIME-typ"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5524
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5527
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1322
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5573
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5576
 msgid "program"
 msgstr "program"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5593
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5596
 msgid "link"
 msgstr "länk"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5615
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5618
 msgid "link (broken)"
 msgstr "länk (trasig)"
 
@@ -2368,6 +2381,7 @@ msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:77
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
 #, no-c-format
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
@@ -2378,21 +2392,25 @@ msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:81
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:83
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:85
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
 #, no-c-format
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:87
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
 #, no-c-format
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
@@ -2406,34 +2424,42 @@ msgid "500 K"
 msgstr "500 kB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 MB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 MB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 MB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 MB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 MB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:100
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
@@ -2454,7 +2480,7 @@ msgid "Display _files when they are clicked"
 msgstr "_Visa filer när de klickas"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:124
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:82
 msgid "_Ask each time"
 msgstr "_Fråga varje gång"
 
@@ -2469,8 +2495,9 @@ msgstr "Sök efter filer på filnamn och på filegenskaper"
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
-#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:558
+#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:569
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3047
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonvy"
 
@@ -2478,6 +2505,7 @@ msgstr "Ikonvy"
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
 #: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3061
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
 msgid "Compact View"
 msgstr "Kompakt vy"
 
@@ -2486,6 +2514,7 @@ msgstr "Kompakt vy"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:143
 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1513
 #: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2929
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
 msgid "List View"
 msgstr "Listvy"
 
@@ -2494,22 +2523,27 @@ msgid "Manually"
 msgstr "Manuellt"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
 msgid "By Name"
 msgstr "Efter namn"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
 msgid "By Size"
 msgstr "Efter storlek"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
 msgid "By Type"
 msgstr "Efter typ"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "Efter ändringsdatum"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:153
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
 msgid "By Emblems"
 msgstr "Efter emblem"
 
@@ -2568,7 +2602,7 @@ msgid "Computer"
 msgstr "Dator"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:576
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:485
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:492
 #: ../src/nautilus-trash-bar.c:121
 msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
@@ -2585,72 +2619,72 @@ msgstr "Markeringsrektangeln"
 msgid "Switch to Manual Layout?"
 msgstr "Byt till manuell layout?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:696
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken."
 msgstr "Länken \"%s\" är trasig."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:600
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:698
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Länken \"%s\" är trasig. Vill du flytta den till papperskorgen?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:606
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:704
 msgid "This link cannot be used, because it has no target."
 msgstr "Denna länk kan inte användas eftersom den inte har något mål."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:608
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:706
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
 msgstr "Denna länk kan inte användas eftersom dess mål \"%s\" inte finns."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:618
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6681
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6780
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7631
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7896
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1290
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:716
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6699
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6798
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7649
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7914
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1289
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "_Flytta till papperskorgen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:678
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:776
 #, c-format
 msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
 msgstr "Vill du köra \"%s\" eller visa dess innehåll?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:778
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is an executable text file."
 msgstr "\"%s\" är en körbar textfil."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:686
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:784
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Kör i _terminal"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:687
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:785
 msgid "_Display"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:690
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:788
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229
 msgid "_Run"
 msgstr "_Kör"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1010
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1111
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:618
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "�r du säker att du vill öppna alla filer?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1012
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1113
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "Detta kommer att öppna %d separat flik."
 msgstr[1] "Detta kommer att öppna %d separata flikar."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1015
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1116
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:148
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
@@ -2658,19 +2692,7 @@ msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "Detta kommer att öppna %d separat fönster."
 msgstr[1] "Detta kommer att öppna %d separata fönster."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1071
-msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
-msgstr "Det inträffade ett internt fel vid försök att söka efter program:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1073
-msgid "Unable to search for application"
-msgstr "Kunde inte söka efter program"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1149
-msgid "Could not use system package installer"
-msgstr "Kunde inte använda systemets paketinstallerare"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1207
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1180
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1880
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1903
@@ -2681,16 +2703,28 @@ msgstr "Kunde inte använda systemets paketinstallerare"
 msgid "Could not display \"%s\"."
 msgstr "Kunde inte visa \"%s\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1228
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1193
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Filen är inte av en känd typ"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1231
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1197
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for %s files"
 msgstr "Det finns inget program installerat för %s-filer"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1246
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1223
+msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
+msgstr "Det inträffade ett internt fel vid försök att söka efter program:"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1225
+msgid "Unable to search for application"
+msgstr "Kunde inte söka efter program"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1299
+msgid "Could not use system package installer"
+msgstr "Kunde inte använda systemets paketinstallerare"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1366
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for %s files.\n"
@@ -2699,38 +2733,35 @@ msgstr ""
 "Det finns inget program installerat för %s-filer.\n"
 "Vill du söka efter ett program för att öppna denna fil?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1297
-msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
-msgstr "Kunde inte markera programstartaren som pålitlig (körbar)"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1365
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1539
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Programstartaren är inte pålitlig"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1368
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1542
 #, c-format
 msgid "The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do not know the source of this file, launching it may be unsafe."
 msgstr "Programstartaren \"%s\" har inte markerats som pålitlig. Om du inte vet källan till denna fil så kan det vara osäkert att starta den."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1380
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1554
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "Starta _ändå"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1383
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1557
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "Markera som _pålitlig"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1654
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1912
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1830
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2101
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5937
 msgid "Unable to mount location"
 msgstr "Kunde inte montera platsen"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2000
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2189
 #, c-format
 msgid "Opening \"%s\"."
 msgstr "Ã?ppnar \"%s\"."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2003
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2192
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -2815,7 +2846,7 @@ msgid "Select an Application"
 msgstr "Välj ett program"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:759
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5099
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5109
 msgid "Open With"
 msgstr "Ã?ppna med"
 
@@ -2834,10 +2865,10 @@ msgstr "_Bläddra..."
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:867
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6599
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7799
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1211
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1956
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6617
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7817
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1210
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1963
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ã?ppna"
 
@@ -2884,49 +2915,49 @@ msgstr "Det finns inga andra tillgängliga program som kan visa denna fil. Om du
 msgid "No other actions are available to view this file. If you copy this file onto your computer, you may be able to open it."
 msgstr "Det finns inga andra tillgängliga program som kan visa denna fil. Om du kopierar denna fil till din dator kan du kanske öppna den."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:372
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "Tyvärr, du kan inte köra kommandon från en fjärrplats."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:374
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Detta är inaktiverat på grund av säkerhetsskäl."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:453
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Det inträffade ett fel vid start av programmet."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:398
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:409
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:421
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Detta släppmål stöder endast lokala filer."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:411
 msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr "För att öppna icke-lokala filer kopierar du dem till en lokal mapp och släpper dem sedan igen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:422
 msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again. The local files you dropped have already been opened."
 msgstr "För att öppna icke-lokala filer kopierar du dem till en lokal mapp och släpper sedan dem igen. De lokala filerna du släppte har redan öppnats."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:451
 msgid "Details: "
 msgstr "Detaljer: "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:222
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:223
 msgid "File Operations"
 msgstr "Filåtgärder"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:300
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:304
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
 msgstr[0] "%'d filåtgärd aktiv"
 msgstr[1] "%'d filåtgärder aktiva"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:493
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:513
 msgid "Preparing"
 msgstr "Förbereder"
 
@@ -2943,7 +2974,7 @@ msgid "Search for \"%s\""
 msgstr "Sök efter \"%s\""
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:979
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:983
 msgid "Edit"
 msgstr "Redigera"
 
@@ -2977,7 +3008,7 @@ msgstr "Filbläddrare"
 
 #. tooltip
 #: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:811
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:845
 msgid "Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
 msgstr "Bläddra bland lokala och fjärrdiskar samt mappar som är åtkomliga från den här datorn"
 
@@ -2990,13 +3021,13 @@ msgid "File Management"
 msgstr "Filhantering"
 
 #: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1378
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1377
 msgid "Home Folder"
 msgstr "Hemmapp"
 
 #. tooltip
 #: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:807
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:841
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Ã?ppna din personliga mapp"
 
@@ -3010,53 +3041,53 @@ msgstr "Bakgrund"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:682
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6631
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7962
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:684
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6649
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7980
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "Töm _papperskorgen"
 
 #. label, accelerator
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:694
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6595
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
 msgid "Create L_auncher..."
 msgstr "Skapa programst_artare..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6596
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:698
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6614
 msgid "Create a new launcher"
 msgstr "Skapa en ny startare"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:701
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
 msgid "Change Desktop _Background"
 msgstr "Byt skrivbordsbak_grund"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:705
 msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
 msgstr "Visa ett fönster som låter dig ställa in mönstret eller färgen på din skrivbordsbakgrund"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:708
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Töm papperskorgen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6632
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:712
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6650
 #: ../src/nautilus-trash-bar.c:132
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Ta bort alla objekt i papperskorgen"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:803
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:805
 msgid "The desktop view encountered an error."
 msgstr "Skrivbordsvyn råkade ut för ett fel."
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:804
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:806
 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
 msgstr "Skrivbordsvyn råkade ut för ett fel vid uppstarten."
 
@@ -3075,7 +3106,7 @@ msgstr[0] "Detta kommer att öppna %'d separat fönster."
 msgstr[1] "Detta kommer att öppna %'d separata fönster."
 
 #: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1132
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5448
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5458
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:341
 #: ../src/nautilus-location-dialog.c:108
 msgid "There was an error displaying help."
@@ -3189,37 +3220,37 @@ msgstr "Mappen \"%s\" innehåller fler filer än Nautilus kan visa."
 msgid "Some files will not be displayed."
 msgstr "En del filer kommer inte att visas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4258
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4260
 #, c-format
 msgid "Open with \"%s\""
 msgstr "Ã?ppna med \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4259
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4261
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
 msgstr[0] "Använd \"%s\" för att öppna det markerade objektet"
 msgstr[1] "Använd \"%s\" för att öppna de markerade objekten"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5016
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5018
 #, c-format
 msgid "Run \"%s\" on any selected items"
 msgstr "Kör \"%s\" på alla markerade objekt"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5267
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5269
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Skapa dokument från mallen \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5517
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5519
 msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Alla körbara filer i denna mapp kommer att visas i Skript-menyn."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5519
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5521
 msgid "Choosing a script from the menu will run that script with any selected items as input."
 msgstr "Genom att välja ett skript från menyn kör du det skriptet med alla markerade objekt som indata."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5521
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5523
 msgid ""
 "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. Choosing a script from the menu will run that script.\n"
 "\n"
@@ -3247,106 +3278,106 @@ msgstr ""
 "\n"
 "NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: det aktuella fönstrets position och storlek"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5693
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:969
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5695
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:968
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
 msgstr "\"%s\" kommer att flyttas om du väljer kommandot Klistra in"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5697
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:973
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:972
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
 msgstr "\"%s\" kommer att kopieras om du väljer kommandot Klistra in"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5704
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5706
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
 msgid_plural "The %'d selected items will be moved if you select the Paste command"
 msgstr[0] "Det %'d markerade objektet kommer att flyttas om du väljer kommandot Klistra in"
 msgstr[1] "De %'d markerade objekten kommer att flyttas om du väljer kommandot Klistra in"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5711
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5713
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
 msgid_plural "The %'d selected items will be copied if you select the Paste command"
 msgstr[0] "Det %'d markerade objektet kommer att kopieras om du väljer kommandot Klistra in"
 msgstr[1] "De %'d markerade objekten kommer att kopieras om du väljer kommandot Klistra in"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5767
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1012
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5769
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1011
 msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
 msgstr "Det finns inget i Urklipp att klistra in."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6240
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6258
 #, c-format
 msgid "Connect to Server %s"
 msgstr "Anslut till servern %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6245
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6263
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Anslut"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6259
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6277
 msgid "Link _name:"
 msgstr "Länk_namn:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6477
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6495
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
 msgstr "Kunde inte fastställa ursprunglig plats för \"%s\" "
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6481
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6499
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "Objektet kan inte återskapas från papperskorgen"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6569
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Skapa _dokument"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6570
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "Ã?_ppna med"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6571
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6589
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr "Välj ett program att öppna det markerade objektet med"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6573
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6581
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6809
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6591
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6599
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6827
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Egenskaper"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6574
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6592
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "Visa eller ändra egenskaperna för varje markerat objekt"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6582
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6600
 msgid "View or modify the properties of the open folder"
 msgstr "Visa eller ändra egenskaperna för den öppna mappen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "create folder" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6585
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1242
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6603
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1241
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "Skapa _mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6586
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6604
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "Skapa en ny tom mapp inuti denna mapp"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6606
 msgid "No templates installed"
 msgstr "Inga mallar är installerade"
 
@@ -3355,17 +3386,17 @@ msgstr "Inga mallar är installerade"
 #. name, stock id
 #. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6591
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6609
 msgid "_Empty File"
 msgstr "_Tom fil"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6592
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6610
 msgid "Create a new empty file inside this folder"
 msgstr "Skapa en ny tom fil inuti denna mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6600
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6618
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "�ppna det markerade objektet i detta fönster"
 
@@ -3374,87 +3405,87 @@ msgstr "�ppna det markerade objektet i detta fönster"
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6607
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6753
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6625
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6771
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "�ppna i navigeringsfönster"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6608
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6626
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "�ppna varje markerat objekt i ett navigeringsfönster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "open in new tab" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6611
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6757
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7576
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7850
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1222
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1964
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6629
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7594
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7868
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1221
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1971
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Ã?ppna i ny _flik"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6612
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6630
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "Ã?ppna varje markerat objekt i en ny flik"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6615
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6762
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6780
 msgid "Open in _Folder Window"
 msgstr "�ppna i _mappfönster"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6616
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6634
 msgid "Open each selected item in a folder window"
 msgstr "�ppna varje markerat objekt i ett mappfönster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6619
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6623
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6637
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6641
 msgid "Open with Other _Application..."
 msgstr "Ã?ppna med annat _program..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6620
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6624
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6638
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6642
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr "Välj ett annat program att öppna det markerade objektet med"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6627
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6645
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "_Ã?ppna skriptmapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6628
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6646
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "Visa mappen som innehåller de skript som visas i denna meny"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6636
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6654
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr "Förbered för de markerade filerna att flyttas med kommandot Klistra in"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6640
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6658
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "Förbered för de markerade filerna att kopieras med kommandot Klistra in"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6644
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6662
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare valts med kommandot Klipp ut eller Kopiera"
 
@@ -3462,104 +3493,104 @@ msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare valts med kommandot Klipp ut ell
 #. accelerator for paste
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6649
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1274
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6793
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1273
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "Klistra _in i mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6650
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6668
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the selected folder"
 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare valts med kommandot Klipp ut eller Kopiera till den markerade mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6654
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6672
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "Markera alla objekt i detta fönster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6657
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
 msgid "Select I_tems Matching..."
 msgstr "Markera o_bjekt som matchar..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6658
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6676
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr "Markera objekt i detta fönster som matchar ett givet mönster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6661
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6679
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "_Invertera markering"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6662
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6680
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "Markera alla och endast de objekt som inte redan är markerade"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6665
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6683
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "_Duplicera"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6666
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6684
 msgid "Duplicate each selected item"
 msgstr "Duplicera varje markerat objekt"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6669
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7936
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7954
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Sk_apa länk"
 msgstr[1] "Sk_apa länkar"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6670
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6688
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "Skapa en symbolisk länk för varje markerat objekt"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6673
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Byt namn..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6674
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6692
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "Byt namn på markerat objekt"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6682
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7897
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6700
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7915
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "Flytta varje markerat objekt till papperskorgen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6685
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6784
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7917
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1304
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6703
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6802
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7935
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1303
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6686
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6704
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "Ta bort varje markerat objekt, utan att flytta till papperskorgen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6689
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6788
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6707
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6806
 msgid "_Restore"
 msgstr "Ã?ters_kapa"
 
@@ -3571,248 +3602,248 @@ msgstr "Ã?ters_kapa"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6699
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6717
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "_�terställ vy till standardalternativ"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6700
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6718
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr "�terställ sorteringsordning och zoomnivå för att stämma överens med inställningarna för denna vy"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6703
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
 msgid "Connect To This Server"
 msgstr "Anslut till denna server"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6704
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6722
 msgid "Make a permanent connection to this server"
 msgstr "Skapa en permanent anslutning till denna server"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6707
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6723
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6792
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6725
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6741
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6810
 msgid "_Mount Volume"
 msgstr "_Montera volym"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6708
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6726
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "Montera den valda volymen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6711
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6727
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6796
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6729
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6745
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6814
 msgid "_Unmount Volume"
 msgstr "_Avmontera volym"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6712
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6730
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "Avmontera den valda volymen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6715
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6731
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6800
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6733
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6749
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6818
 msgid "_Eject Volume"
 msgstr "_Mata ut volym"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6716
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6734
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "Mata ut den valda volymen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6719
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6735
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6804
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2028
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6737
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6753
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6822
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2035
 msgid "_Format"
 msgstr "_Format"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6720
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6738
 msgid "Format the selected volume"
 msgstr "Formatera den valda volymen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6724
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6742
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Montera volymen associerad med den öppna mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6728
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6746
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Avmontera volymen associerad med den öppna mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6732
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6750
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "Mata ut volymen associerad med den öppna mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6736
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6754
 msgid "Format the volume associated with the open folder"
 msgstr "Formatera volymen associerad med den öppna mappen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6739
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6757
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "�ppna fil och stäng fönster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6743
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6761
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "Spa_ra sökning"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6744
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6762
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "Spara den redigerade sökningen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6747
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6765
 msgid "Sa_ve Search As..."
 msgstr "Spa_ra sökning som..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6748
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6766
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "Spara aktuell sökning som en fil"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6754
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6772
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "�ppna denna mapp i ett navigeringsfönster"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6758
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6776
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "Ã?ppna denna mapp i en ny flik"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6763
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6781
 msgid "Open this folder in a folder window"
 msgstr "�ppna denna mapp i ett mappfönster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6768
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6786
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "Förbered för denna mapp att flyttas med kommandot Klistra in"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6772
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6790
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "Förbered för denna mapp att kopieras med kommandot Klistra in"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6776
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6794
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this folder"
 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare markerats med kommandot Klipp ut eller Kopiera till denna mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6781
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6799
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "Flytta denna mapp till papperskorgen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6785
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6803
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "Ta bort denna mapp, utan att flytta till papperskorgen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6793
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6811
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "Montera volymen associerad med denna mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6797
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6815
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "Avmontera volymen associerad med denna mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6801
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6819
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "Mata ut volymen associerad med denna mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6805
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6823
 msgid "Format the volume associated with this folder"
 msgstr "Formatera volymen associerad med denna mapp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6810
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6828
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "Visa eller ändra egenskaperna för denna mapp"
 
 #. Translators: %s is a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6892
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6910
 #, c-format
 msgid "Run or manage scripts from %s"
 msgstr "Kör eller hantera skript från %s"
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6912
 msgid "_Scripts"
 msgstr "_Skript"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7306
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7324
 #, c-format
 msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
 msgstr "Flytta den öppna mappen från papperskorgen till \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7309
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7327
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "Flytta den markerade mappen från papperskorgen till \"%s\""
 msgstr[1] "Flytta de markerade mapparna från papperskorgen till \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7313
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
 msgstr[0] "Flytta den markerade mappen från papperskorgen"
 msgstr[1] "Flytta de markerade mapparna från papperskorgen"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7319
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7337
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "Flytta den markerade filen från papperskorgen till \"%s\""
 msgstr[1] "Flytta de markerade filerna från papperskorgen till \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7323
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7341
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
 msgstr[0] "Flytta den markerade filen från papperskorgen"
 msgstr[1] "Flytta de markerade filerna från papperskorgen"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7329
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7347
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "Flytta det markerade objektet från papperskorgen till \"%s\""
 msgstr[1] "Flytta de markerade objekten från papperskorgen till \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7333
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7351
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
@@ -3820,223 +3851,223 @@ msgstr[0] "Flytta det markerade objektet från papperskorgen"
 msgstr[1] "Flytta de markerade objekten från papperskorgen"
 
 #. add the "open in new window" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7551
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7810
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1231
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1971
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7569
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7828
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1230
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1978
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "�ppna i nytt _fönster"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7553
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7819
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7571
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7837
 msgid "Browse in New _Window"
 msgstr "Bläddra i nytt fö_nster"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7561
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7829
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7579
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7847
 msgid "_Browse Folder"
 msgid_plural "_Browse Folders"
 msgstr[0] "Bläddra i _mapp"
 msgstr[1] "Bläddra i _mappar"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7578
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7859
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7596
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7877
 msgid "Browse in New _Tab"
 msgstr "Bläddra i ny f_lik"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7627
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7892
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7645
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7910
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "_Ta bort permanent"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7628
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7646
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "Ta bort den öppna mappen permanent"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7632
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7650
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "Flytta den öppna mappen till papperskorgen"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7792
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7810
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "_Ã?ppna med \"%s\""
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7812
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7830
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "�ppna i %'d nytt fö_nster"
 msgstr[1] "�ppna i %'d nya fö_nster"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7821
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7839
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Window"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "Bläddra i %'d ny f_lik"
 msgstr[1] "Bläddra i %'d nya f_likar"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7870
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "Ã?ppna i %'d ny _flik"
 msgstr[1] "Ã?ppna i %'d nya _flikar"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7879
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "Bläddra i %'d ny f_lik"
 msgstr[1] "Bläddra i %'d nya f_likar"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7893
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7911
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "Ta bort alla markerade objekt permanent"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9207
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9225
 msgid "Download location?"
 msgstr "Hämta plats?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9210
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9228
 msgid "You can download it or make a link to it."
 msgstr "Du kan hämta den eller skapa en länk till den."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9213
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9231
 msgid "Make a _Link"
 msgstr "Skapa en _länk"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9217
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9235
 msgid "_Download"
 msgstr "_Hämta"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9279
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9344
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9449
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9374
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9430
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9535
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "Dra och släpp stöds inte."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9280
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9375
 msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
 msgstr "Dra och släpp stöds endast på lokala filsystem."
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9345
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9450
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9431
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9536
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "En ogiltig dragtyp användes."
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9517
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9603
 msgid "dropped text.txt"
 msgstr "släppt text.txt"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:401
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:411
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:421
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:404
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:407
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:417
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:427
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:309
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:424
 msgid "Command"
 msgstr "Kommando"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:59
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:65
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
 msgstr "Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att se innehållet i \"%s\"."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:69
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "\"%s\" kunde inte hittas. Den har kanske tagits bort nyligen."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:73
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not display all the contents of \"%s\": %s"
 msgstr "Tyvärr, kunde inte visa allt innehåll i \"%s\": %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:74
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:80
 msgid "The folder contents could not be displayed."
 msgstr "Mappinnehållet kunde inte visas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:109
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
 msgstr "Namnet \"%s\" används redan i denna mapp. Välj ett annat namn."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:114
 #, c-format
 msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr "\"%s\" finns inte i denna mapp. Den kanske flyttades eller togs bort precis?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:119
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
 msgstr "Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att byta namn på \"%s\"."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:118
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:124
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please use a different name."
 msgstr "Namnet \"%s\" är inte giltigt eftersom det innehåller tecknet \"/\". Var vänlig och välj ett annat namn."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:122
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:128
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
 msgstr "Namnet \"%s\" är inte giltigt. Välj ett annat namn."
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:143
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not rename \"%s\" to \"%s\": %s"
 msgstr "Tyvärr, kunde inte byta namn på \"%s\" till \"%s\": %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:145
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:151
 msgid "The item could not be renamed."
 msgstr "Objektets namn kunde inte bytas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:173
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
 msgstr "Du har inte de nödvändiga rättigheterna för att byta grupp på \"%s\"."
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:180
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:186
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the group of \"%s\": %s"
 msgstr "Tyvärr, kunde inte byta grupp för \"%s\": %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:185
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:191
 msgid "The group could not be changed."
 msgstr "Gruppen kunde inte bytas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:205
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:211
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the owner of \"%s\": %s"
 msgstr "Tyvärr, kunde inte byta ägaren för \"%s\": %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:207
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:213
 msgid "The owner could not be changed."
 msgstr "Ã?garen kunde inte bytas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:227
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
 msgstr "Tyvärr, kunde inte ändra rättigheterna på \"%s\": %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:229
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:235
 msgid "The permissions could not be changed."
 msgstr "Rättigheterna kunde inte ändras."
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:334
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:340
 #, c-format
 msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "Byter namn på \"%s\" till \"%s\"."
@@ -4474,171 +4505,175 @@ msgstr "Mappåtkomst:"
 msgid "File access:"
 msgstr "Filåtkomst:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4216
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4227
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:291
+#. Translators: this is referred to the permissions
+#. * the user has in a directory.
+#.
+#. Translators: this is referred to captions under icons.
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4219
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4230
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:292
 msgid "None"
 msgstr "Inget"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4219
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4222
 msgid "List files only"
 msgstr "Lista endast filer"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4221
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4224
 msgid "Access files"
 msgstr "Kom åt filer"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4223
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4226
 msgid "Create and delete files"
 msgstr "Skapa och ta bort filer"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4230
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4233
 msgid "Read-only"
 msgstr "Skrivskyddad"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4232
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4235
 msgid "Read and write"
 msgstr "Läs och skriv"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4297
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4300
 msgid "Set _user ID"
 msgstr "Ställ in _användar-ID"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4299
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4302
 msgid "Special flags:"
 msgstr "Specialflaggor:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4301
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4304
 msgid "Set gro_up ID"
 msgstr "Ställ in gr_upp-ID"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4302
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4305
 msgid "_Sticky"
 msgstr "_Fast"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4382
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4586
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4385
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4589
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_Ã?gare:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4388
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4483
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4594
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4391
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4486
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4597
 msgid "Owner:"
 msgstr "Ã?gare:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4411
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4606
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4414
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4609
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grupp:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4420
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4484
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4615
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4423
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4487
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4618
 msgid "Group:"
 msgstr "Grupp:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4445
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4448
 msgid "Others"
 msgstr "Ã?vriga"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4462
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4465
 msgid "Execute:"
 msgstr "Kör:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4466
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4469
 msgid "Allow _executing file as program"
 msgstr "Tillåt _körning av filen som ett program"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4485
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4488
 msgid "Others:"
 msgstr "Ã?vriga:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4633
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4636
 msgid "Folder Permissions:"
 msgstr "Mapprättigheter:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4645
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4648
 msgid "File Permissions:"
 msgstr "Filrättigheter:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4655
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4658
 msgid "Text view:"
 msgstr "Textvy:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4802
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4805
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr "Du är inte ägaren så du kan inte ändra dessa rättigheter."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4826
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4829
 msgid "SELinux context:"
 msgstr "SELinux-kontext:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4831
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4834
 msgid "Last changed:"
 msgstr "Senast ändrad:"
 
 # �r enclose rätt ord?
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4845
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4848
 msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
 msgstr "Verkställ rättigheter på berörda filer"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4855
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4858
 #, c-format
 msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
 msgstr "Rättigheterna för \"%s\" kunde inte fastställas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4858
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4861
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "Rättigheterna för den markerade filen kunde inte fastställas."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5421
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5431
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "Skapar fönstret Egenskaper."
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5686
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5721
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "Välj anpassad ikon"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1382
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:320
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1381
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:327
 msgid "File System"
 msgstr "Filsystem"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1386
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1385
 msgid "Network Neighbourhood"
 msgstr "Nätverket"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1640
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1639
 msgid "Tree"
 msgstr "Träd"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1646
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1645
 msgid "Show Tree"
 msgstr "Visa träd"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:394
+#: ../src/nautilus-application.c:418
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
 msgstr "Nautilus kunde inte skapa den nödvändiga mappen \"%s\"."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:396
+#: ../src/nautilus-application.c:420
 msgid "Before running Nautilus, please create the following folder, or set permissions such that Nautilus can create it."
 msgstr "Innan du kör Nautilus bör du skapa denna mapp, eller ställa in de nödvändiga rättigheterna för att Nautilus ska kunna skapa den."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:399
+#: ../src/nautilus-application.c:423
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
 msgstr "Nautilus kunde inte skapa följande nödvändiga mappar: %s."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:401
+#: ../src/nautilus-application.c:425
 msgid "Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions such that Nautilus can create them."
 msgstr "Innan du kör Nautilus bör du skapa dessa mappar, eller ställa in de nödvändiga rättigheterna för att Nautilus ska kunna skapa dem."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1249
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1684
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1707
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1730
+#: ../src/nautilus-application.c:1485
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1691
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1714
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1737
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Kunde inte mata ut %s"
@@ -4676,7 +4711,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:209
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1569
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:574
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -4812,7 +4847,7 @@ msgstr "_Anslut"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:243
 #: ../src/nautilus-pathbar.c:1244
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:308
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:315
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivbord"
 
@@ -4887,247 +4922,277 @@ msgstr "Emblemet kan inte läggas till."
 msgid "Show Emblems"
 msgstr "Visa emblem"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+msgid "100 KB"
+msgstr "100 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#, no-c-format
+msgid "33%"
+msgstr "33%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+msgid "500 KB"
+msgstr "500 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid "66%"
+msgstr "66%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
 msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>Beteende</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
 msgid "<b>Compact View Defaults</b>"
 msgstr "<b>Standardalternativ för kompakt vy</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
 msgid "<b>Date</b>"
 msgstr "<b>Datum</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "<b>Default View</b>"
 msgstr "<b>Standardvy</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
 msgid "<b>Executable Text Files</b>"
 msgstr "<b>Körbara textfiler</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
 msgid "<b>Folders</b>"
 msgstr "<b>Mappar</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
 msgid "<b>Icon Captions</b>"
 msgstr "<b>Ikontexter</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
 msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
 msgstr "<b>Standardalternativ för ikonvyn</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
 msgid "<b>List Columns</b>"
 msgstr "<b>Listkolumner</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
 msgid "<b>List View Defaults</b>"
 msgstr "<b>Standardalternativ för listvyn</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
 msgid "<b>Media Handling</b>"
 msgstr "<b>Mediahantering</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
 msgid "<b>Other Media</b>"
 msgstr "<b>Ã?vriga media</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
 msgid "<b>Other Previewable Files</b>"
 msgstr "<b>Andra förhandsgranskningsbara filer</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
 msgid "<b>Sound Files</b>"
 msgstr "<b>Ljudfiler</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
 msgid "<b>Text Files</b>"
 msgstr "<b>Textfiler</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
 msgid "<b>Trash</b>"
 msgstr "<b>Papperskorg</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
 msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
 msgstr "<b>Standardalternativ för trädvyn</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
 msgid "A_ll columns have the same width"
 msgstr "A_lla kolumner har samma bredd"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
 msgid "Acti_on:"
 msgstr "�tgä_rd:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
 msgid "Always open in _browser windows"
 msgstr "�ppna alltid i _bläddrarfönster"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
 msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
 msgstr "Fråga innan papperskorgen _töms eller filer tas bort"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
 msgid "B_rowse media when inserted"
 msgstr "B_läddra i mediet vid inmatning"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
 msgid "Behavior"
 msgstr "Beteende"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
 msgid "CD _Audio:"
 msgstr "Cd-_ljud:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
 msgid "Choose the order of information to appear beneath icon names. More information will appear when zooming in closer."
 msgstr "Välj i vilken ordning informationen ska visas under ikonnamn. Mer information visas när du zoomar in närmare."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "Välj den sortering av information som ska användas i listvyn."
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
 msgid "Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
 msgstr "Välj vad som ska hända när media matas in eller enheter ansluts till systemet"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
 msgid "Count _number of items:"
 msgstr "Räkna _antal objekt:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
 msgid "D_efault zoom level:"
 msgstr "Standardzoomniv_Ã¥:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
 msgid "Default _zoom level:"
 msgstr "Standardzoom_nivå:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
 msgid "Display"
 msgstr "Visa"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
 msgid "File Management Preferences"
 msgstr "Inställningar för filhantering"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
 msgstr "Ink_ludera kommandot Ta bort som förbigår papperskorgen"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
 msgid "Less common media formats can be configured here"
 msgstr "Mindre vanliga mediaformat kan konfigureras här"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "List Columns"
 msgstr "Listkolumner"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "Endast lokala filer"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:70
 msgid "Media"
 msgstr "Media"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
 msgid "Preview"
 msgstr "Förhandsgranskning"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
 msgid "Preview _sound files:"
 msgstr "Förhandsgranska _ljudfiler:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
 msgid "Show _only folders"
 msgstr "Visa _endast mappar"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
 msgid "Show _thumbnails:"
 msgstr "Visa _miniatyrbilder:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
 msgid "Show hidden and _backup files"
 msgstr "Visa dolda filer och _säkerhetskopior"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
 msgid "Show te_xt in icons:"
 msgstr "Visa te_xt i ikoner:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Sortera _mappar före filer"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Visa _nya mappar genom att använda:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
 msgid "Views"
 msgstr "Vyer"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
 msgid "_Arrange items:"
 msgstr "_Ordna objekt:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:83
 msgid "_DVD Video:"
 msgstr "_Dvd-video:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:84
 msgid "_Default zoom level:"
 msgstr "Standard_zoomnivå:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:85
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "_Dubbelklick för att öppna objekt"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:86
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:87
 msgid "_Music Player:"
 msgstr "M_usikspelare:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:88
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
 msgstr "Fråga eller starta a_ldrig program vid inmatning av media"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:89
 msgid "_Only for files smaller than:"
 msgstr "_Endast för filer mindre än:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:90
 msgid "_Photos:"
 msgstr "_Foton:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:91
 msgid "_Run executable text files when they are opened"
 msgstr "_Kör körbara textfiler när de öppnas"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:92
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "_Enkelklick för att öppna objekt"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:93
 msgid "_Software:"
 msgstr "_Programvara:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:94
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Text bredvid ikoner"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:95
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:96
 msgid "_Use compact layout"
 msgstr "_Använd kompakt layout"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:97
 msgid "_View executable text files when they are opened"
 msgstr "_Visa körbara textfiler när de öppnas"
 
@@ -5188,11 +5253,6 @@ msgstr "Brännvidd"
 msgid "Software"
 msgstr "Programvara"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
-msgid "Location"
-msgstr "Plats"
-
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:310
 msgid "Keywords"
 msgstr "Nyckelord"
@@ -5235,7 +5295,7 @@ msgstr "Misslyckades med att läsa in bildinformation"
 msgid "loading..."
 msgstr "läser in..."
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:641
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:630
 msgid "Image"
 msgstr "Bild"
 
@@ -5418,7 +5478,7 @@ msgid "_Location..."
 msgstr "Pl_ats..."
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:903
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:925
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "Ange en plats att öppna"
 
@@ -5433,34 +5493,34 @@ msgstr "Töm innehållet i Gå-menyn och Föregående/Nästa-listorna"
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:788
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:911
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:933
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Lägg till bokmärke"
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:912
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:934
 msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
 msgstr "Lägg till ett bokmärke för den aktuella platsen till denna meny"
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:914
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:936
 msgid "_Edit Bookmarks..."
 msgstr "R_edigera bokmärken..."
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:915
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:937
 msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
 msgstr "Visa ett fönster som tillåter redigering av dina bokmärken i denna meny"
 
 #. name, stock id, label
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:917
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:939
 msgid "_Search for Files..."
 msgstr "_Sök efter filer..."
 
 #: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:918
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:940
 msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
 msgstr "Hitta dokument och mappar på den här datorn efter namn eller innehåll"
 
@@ -5581,7 +5641,7 @@ msgstr "Växla mellan knapp- och textbaserad platsrad"
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "S_täng flik"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1205
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1197
 #, c-format
 msgid "%s - File Browser"
 msgstr "%s - Filbläddrare"
@@ -5591,7 +5651,7 @@ msgid "Close tab"
 msgstr "Stäng flik"
 
 #: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382
-#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:496
+#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:485
 msgid "Notes"
 msgstr "Anteckningar"
 
@@ -5599,37 +5659,37 @@ msgstr "Anteckningar"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "Visa anteckningar"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:330
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:337
 #: ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1863
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1870
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "Kunde inte läsa av %s efter mediabyte"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1979
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1986
 msgid "Remove"
 msgstr "Ta bort"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1988
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1995
 msgid "Rename..."
 msgstr "Byt namn..."
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2000
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2007
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Montera"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2028
 msgid "_Rescan"
 msgstr "_Sök av igen"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2386
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2394
 msgid "Places"
 msgstr "Platser"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2392
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2400
 msgid "Show Places"
 msgstr "Visa platser"
 
@@ -5814,91 +5874,91 @@ msgstr "_Ta bort ett emblem..."
 msgid "File Type"
 msgstr "Filtyp"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:260
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:264
 msgid "Select folder to search in"
 msgstr "Välj mapp att söka i"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:350
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:354
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokument"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:368
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:372
 msgid "Music"
 msgstr "Musik"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:382
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:386
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:398
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:402
 msgid "Picture"
 msgstr "Bild"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:418
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:422
 msgid "Illustration"
 msgstr "Illustration"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:432
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:436
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Kalkylblad"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:448
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:452
 msgid "Presentation"
 msgstr "Presentation"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:457
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:461
 msgid "Pdf / Postscript"
 msgstr "Pdf / Postscript"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:465
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:469
 msgid "Text File"
 msgstr "Textfil"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:544
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:548
 msgid "Select type"
 msgstr "Välj typ"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:628
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:632
 msgid "Any"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:643
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:647
 msgid "Other Type..."
 msgstr "Annan typ..."
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:928
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:932
 msgid "Remove this criterion from the search"
 msgstr "Ta bort detta kriterium från sökningen"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:973
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:977
 msgid "Search Folder"
 msgstr "Sök mapp"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:987
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:991
 msgid "Edit the saved search"
 msgstr "Redigera den sparade sökningen"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1018
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
 msgid "Add a new criterion to this search"
 msgstr "Lägg till ett nytt kriterium till sökningen"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1026
 msgid "Go"
 msgstr "GÃ¥"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1024
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1028
 msgid "Reload"
 msgstr "Uppdatera"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1029
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1033
 msgid "Perform or update the search"
 msgstr "Genomför eller uppdatera sökningen"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1050
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1054
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Sök efter:"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1079
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1083
 msgid "Search results"
 msgstr "Sökresultat"
 
@@ -5911,37 +5971,37 @@ msgid "Close the side pane"
 msgstr "Stäng sidopanelen"
 
 #. Set initial window title
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:394
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:516
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:395
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:517
 #: ../src/nautilus-window.c:154
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:901
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:923
 msgid "_Places"
 msgstr "_Platser"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:902
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:924
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "Ã?ppna _plats..."
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:905
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:927
 msgid "Close P_arent Folders"
 msgstr "Stäng _föräldermappar"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:906
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:928
 msgid "Close this folder's parents"
 msgstr "Stäng föräldrarna till denna mapp"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:908
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:930
 msgid "Clos_e All Folders"
 msgstr "Stän_g alla mappar"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:909
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:931
 msgid "Close all folder windows"
 msgstr "Stäng alla mappfönster"
 
@@ -6034,29 +6094,29 @@ msgstr ""
 "Fel: %s\n"
 "Välj en annan visare och försök igen."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:180
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:181
 msgid "Go to the location specified by this bookmark"
 msgstr "Gå till platsen som detta bokmärke anger"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:498
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:499
 msgid "Nautilus is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
 msgstr ""
 "Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska originaltexten. Nautilus är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
 "modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:502
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:503
 msgid "Nautilus is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
 msgstr "Nautilus distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON GARANTI, även utan underförstådd garanti vid S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för ytterligare information."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:506
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:507
 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med Nautilus. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:518
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:519
 msgid "Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and online."
 msgstr "Nautilus låter dig organisera filer och mappar, både på din dator och nätet."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:521
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:522
 msgid "Copyright © 1999-2008 The Nautilus authors"
 msgstr "Copyright © 1999-2008 Nautilus-författarna"
 
@@ -6064,7 +6124,7 @@ msgstr "Copyright © 1999-2008 Nautilus-författarna"
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:531
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:532
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -6075,127 +6135,127 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "tp-sv listor tp-sv se"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:534
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:535
 msgid "Nautilus Web Site"
 msgstr "Webbplatsen för Nautilus"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:736
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:737
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigera"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:738
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:772
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:739
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:773
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:741
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
 msgid "_Close"
 msgstr "S_täng"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:742
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:776
 msgid "Close this folder"
 msgstr "Stäng denna mapp"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:745
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:779
 msgid "_Backgrounds and Emblems..."
 msgstr "Bakgrunder och _emblem..."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:746
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:780
 msgid "Display patterns, colors, and emblems that can be used to customize appearance"
 msgstr "Visa mönster, färger och emblem som kan användas för att ändra utseendet"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:749
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:783
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Inställningar"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:750
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:784
 msgid "Edit Nautilus preferences"
 msgstr "Redigera inställningar för Nautilus"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:752
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:786
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Ã?ngra"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:753
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:787
 msgid "Undo the last text change"
 msgstr "�ngra den senaste textändringen"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:755
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:789
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "�ppna _förälder"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:756
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "�ppna föräldermappen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:762
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:796
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stopp"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:763
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:797
 msgid "Stop loading the current location"
 msgstr "Stoppa inläsning av aktuell plats"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:766
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:800
 msgid "_Reload"
 msgstr "Uppda_tera"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:767
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:801
 msgid "Reload the current location"
 msgstr "Uppdatera aktuell plats"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:804
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:805
 msgid "Display Nautilus help"
 msgstr "Visa hjälp för Nautilus"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:774
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:808
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:809
 msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
 msgstr "Visa lista över skaparna av Nautilus"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:778
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:812
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zooma _in"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:779
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:813
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:91
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:345
 msgid "Increase the view size"
@@ -6203,12 +6263,12 @@ msgstr "Ã?ka vystorleken"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:824
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zooma _ut"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:791
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:825
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:92
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:294
 msgid "Decrease the view size"
@@ -6216,12 +6276,12 @@ msgstr "Minska vystorleken"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:832
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "_Normal storlek"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:799
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:833
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:93
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:307
 msgid "Use the normal view size"
@@ -6229,77 +6289,77 @@ msgstr "Använd normala vystorleken"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:836
 msgid "Connect to _Server..."
 msgstr "Anslut till _server..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:803
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:837
 msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
 msgstr "Anslut till en fjärrdator eller utdelad disk"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:806
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:840
 msgid "_Home Folder"
 msgstr "_Hemmapp"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:810
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:844
 msgid "_Computer"
 msgstr "_Dator"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:814
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:848
 msgid "_Network"
 msgstr "_Nätverk"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:815
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:849
 #: ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
 msgid "Browse bookmarked and local network locations"
 msgstr "Bläddra bland bokmärkta och lokala nätverksplatser"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:818
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:852
 msgid "T_emplates"
 msgstr "_Mallar"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:819
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:853
 msgid "Open your personal templates folder"
 msgstr "Ã?ppna din personliga mallmapp"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:822
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:856
 msgid "_Trash"
 msgstr "_Papperskorg"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:823
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:857
 msgid "Open your personal trash folder"
 msgstr "Ã?ppna din personliga papperskorgsmapp"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:829
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Visa _dolda filer"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:830
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:864
 msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
 msgstr "Växla visningen av dolda filer i det aktuella fönstret"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:860
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:894
 msgid "_Up"
 msgstr "_Upp"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:897
 msgid "_Home"
 msgstr "_Hem"
 
@@ -6369,6 +6429,8 @@ msgstr "Zooma"
 msgid "Set the zoom level of the current view"
 msgstr "Ställ in zoomnivån på den aktuella vyn"
 
+#~ msgid "%s"
+#~ msgstr "%s"
 #~ msgid "MIME type description (MIME type)|%s (%s)"
 #~ msgstr "%s (%s)"
 #~ msgid "%'d file left to delete â?? %T left"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]