[gedit] Updated Norwegian bokmål translation.commit 30f824352b3a9165f44f867973f4f6fa673cc5d7
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Wed Jun 10 10:30:10 2009 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.
---
 po/nb.po |  722 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 356 insertions(+), 366 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 7b7068b..631a404 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit 2.25.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-12 14:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-12 14:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-10 10:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-10 10:30+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr ""
 "En egendefinert skrift som vil brukes i redigeringsområdet. Denne vil kun "
 "brukes hvis «Bruk forvalgt skrift» er slått av."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:799
+#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:804
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Aktive tillegg"
 
@@ -668,19 +668,6 @@ msgstr "Tegnkodinger"
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
 msgstr "Kodi_nger som vises i menyen:"
 
-#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:140
-#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:3
-msgid "Open Location"
-msgstr "Ã?pne lokasjon"
-
-#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:1
-msgid "Ch_aracter coding:"
-msgstr "T_egnkoding:"
-
-#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:2
-msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
-msgstr "Skriv inn _lokasjon (URI) for filen du ønsker å åpne:"
-
 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:571
 msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
 msgstr ""
@@ -709,7 +696,7 @@ msgid "Color Scheme Files"
 msgstr "Filer for fargeschema"
 
 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:831
-#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:51
 msgid "All Files"
 msgstr "Alle filer"
 
@@ -839,7 +826,7 @@ msgid "_Autosave files every"
 msgstr "_Autolagre filer hver(t)"
 
 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
-#: ../gedit/gedit-view.c:1963
+#: ../gedit/gedit-view.c:2032
 msgid "_Display line numbers"
 msgstr "Vis _linjenummer"
 
@@ -859,21 +846,21 @@ msgstr "_Tabulatorbredde:"
 msgid "_minutes"
 msgstr "_minutter"
 
-#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:302
-#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1447
+#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:300
+#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1462
 msgid "Replace"
 msgstr "Erstatt"
 
-#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:313 ../gedit/gedit-window.c:1445
+#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311 ../gedit/gedit-window.c:1460
 msgid "Find"
 msgstr "Finn"
 
-#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:412
+#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:410
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Erstatt _alle"
 
-#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:413
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:657
+#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:411
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:584
 msgid "_Replace"
 msgstr "E_rstatt"
 
@@ -905,49 +892,48 @@ msgstr "_Søk etter: "
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Brytningsmodus"
 
-#: ../gedit/gedit.c:99
+#: ../gedit/gedit.c:115
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Vis programmets versjon"
 
-#: ../gedit/gedit.c:102
+#: ../gedit/gedit.c:118
 msgid ""
 "Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
 "command line"
 msgstr ""
 "Sett tegnkoding som skal brukes for å åpne filer gitt via kommandolinjen"
 
-#: ../gedit/gedit.c:102
+#: ../gedit/gedit.c:118
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KODING"
 
-#: ../gedit/gedit.c:105
+#: ../gedit/gedit.c:121
+msgid "Display list of possible values for the encoding option"
+msgstr "Vis liste med mulige verdier for kodingsalternativet"
+
+#: ../gedit/gedit.c:124
 msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
 msgstr "Opprett et nytt toppvindu i en eksisterende instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit.c:108
+#: ../gedit/gedit.c:127
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "Opprett et nytt dokument i en eksisterende instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit.c:111
+#: ../gedit/gedit.c:130
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[FIL...]"
 
-#: ../gedit/gedit.c:143
-#, c-format
-msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
-msgstr "%s: ugyldig filnavn eller URI.\n"
-
-#: ../gedit/gedit.c:155
+#: ../gedit/gedit.c:168
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding.\n"
 msgstr "%s: ugyldig koding.\n"
 
 #. Setup command line options
-#: ../gedit/gedit.c:535
+#: ../gedit/gedit.c:559
 msgid "- Edit text files"
 msgstr "- Rediger tekstfiler"
 
-#: ../gedit/gedit.c:548
+#: ../gedit/gedit.c:572
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -956,12 +942,12 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Kjør «%s --help» for å se en liste med tilgjengelige kommandolinjeflagg.\n"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:257
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:255
 #, c-format
 msgid "Loading file '%s'â?¦"
 msgstr "Laster fil «%s»..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:264
 #, c-format
 msgid "Loading %d fileâ?¦"
 msgid_plural "Loading %d filesâ?¦"
@@ -969,39 +955,39 @@ msgstr[0] "Laster %d fil..."
 msgstr[1] "Laster %d filer..."
 
 #. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:438
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:458
 msgid "Open Files"
 msgstr "Ã?pne filer"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:644
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:571
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" is read-only."
 msgstr "Filen «%s» er skrivebeskyttet."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:649
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:576
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
 msgstr "Vil du prøve å erstatte den med filen du lagrer?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:715 ../gedit/gedit-commands-file.c:921
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:860
 #, c-format
 msgid "Saving file '%s'â?¦"
 msgstr "Lagrer fil «%s»..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:819
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:750
 msgid "Save Asâ?¦"
 msgstr "Lagre som..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1100
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1074
 #, c-format
 msgid "Reverting the document '%s'â?¦"
 msgstr "Forkaster endringer i dokument «%s»..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1145
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1119
 #, c-format
 msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
 msgstr "Forkast ikke-lagrede endringer i dokumentet «%s»?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1154
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1128
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
@@ -1011,12 +997,12 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Endringer gjort i dokumentet det siste %ld sekundet vil å tapt."
 msgstr[1] "Endringer gjort i dokumentet de siste %ld sekundene vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1137
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
 msgstr "Endringer gjort i dokumentet det siste minuttet vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1169
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1143
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
@@ -1029,7 +1015,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Endringer gjort i dokumentet det siste minuttet og %ld sekundene vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1179
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1153
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
@@ -1039,11 +1025,11 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Endringer gjort i dokumentet det siste %ld minuttet vil gå tapt."
 msgstr[1] "Endringer gjort i dokumentet de siste %ld minuttene vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1194
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1168
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
 msgstr "Endringer gjort i dokumentet den siste timen vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1200
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1174
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
@@ -1056,7 +1042,7 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Endringer gjort i dokumentet den siste timen og %d minuttene vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1215
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1189
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
@@ -1065,7 +1051,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Endringer gjort i dokumentet den siste %d timen vil gå tapt."
 msgstr[1] "Endringer gjort i dokumentet de siste %d timene vil gå tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1241
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1215
 msgid "_Revert"
 msgstr "Fo_rkast"
 
@@ -1088,9 +1074,12 @@ msgstr[1] "Fant og erstattet %d oppføringer"
 msgid "Found and replaced one occurrence"
 msgstr "Fant og erstattet en oppføring"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
-msgid "Phrase not found"
-msgstr "Frase ikke funnet"
+#. Translators: %s is replaced by the text
+#. entered by the user in the search box
+#: ../gedit/gedit-commands-search.c:196
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not found"
+msgstr "«%s» ikke funnet"
 
 #: ../gedit/gedit-document.c:889 ../gedit/gedit-document.c:902
 #, c-format
@@ -1098,11 +1087,11 @@ msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "Ikke-lagret dokument %d"
 
 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
-#: ../gedit/gedit-window.c:2148 ../gedit/gedit-window.c:2153
+#: ../gedit/gedit-window.c:2168 ../gedit/gedit-window.c:2173
 msgid "Read Only"
 msgstr "Skrivebeskyttet"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:774 ../gedit/gedit-window.c:3489
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:774 ../gedit/gedit-window.c:3525
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenter"
 
@@ -1223,72 +1212,72 @@ msgstr "Thai"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:222
+#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:220
 msgid "Auto Detected"
 msgstr "Automatisk gjenkjent"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:242
-#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:264
+#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:240
+#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:262
 #, c-format
 msgid "Current Locale (%s)"
 msgstr "Aktivt locale (%s)"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:325
+#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:323
 msgid "Add or _Remove..."
 msgstr "Legg til eller fje_rn..."
 
-#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:54
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
 msgid "All Text Files"
 msgstr "Alle tekstfiler"
 
-#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:80
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:78
 msgid "C_haracter Coding:"
 msgstr "Te_gnkoding:"
 
-#: ../gedit/gedit-help.c:81
+#: ../gedit/gedit-help.c:89
 msgid "There was an error displaying help."
 msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:170
 #, c-format
 msgid "Could not find the file %s."
 msgstr "Kunne ikke finne filen %s."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:174
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:213
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:220
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:211
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:218
 msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
 msgstr "Vennligst sjekk at du skrev inn lokasjonen korrekt og prøv igjen."
 
 #. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:189
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
 #, c-format
 msgid "gedit cannot handle %s locations."
 msgstr "gedit kan ikke håndtere %s-lokasjoner."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:195
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:193
 msgid "gedit cannot handle this location."
 msgstr "gedit kan ikke håndtere denne lokasjonen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:201
 msgid "The location of the file cannot be mounted."
 msgstr "Lokasjonen for filen kan ikke monteres."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:207
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
 msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
 msgstr "Lokasjonen for filen kan ikke aksesseres fordi den ikke er montert."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:211
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
 #, c-format
 msgid "%s is a directory."
 msgstr "%s er en katalog."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:218
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid location."
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig lokasjon."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:245
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
@@ -1297,7 +1286,7 @@ msgstr ""
 "Vert %s ble ikke funnet. Vennligst sjekk at dine proxy-innstillinger er "
 "riktige og prøv igjen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:258
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
 #, c-format
 msgid ""
 "Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
@@ -1306,25 +1295,25 @@ msgstr ""
 "Vertsnavnet er ugyldig. Vennligst sjekk at du skrev inn lokasjonen korrekt "
 "og prøv igjen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:266
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
 #, c-format
 msgid "%s is not a regular file."
 msgstr "%s er ikke en vanlig fil."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:271
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:269
 msgid "Connection timed out. Please try again."
 msgstr "Tidsavbrudd for tilkobling. Vennligst prøv igjen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:294
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:292
 msgid "The file is too big."
 msgstr "Filen er for stor."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:335
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:333
 #, c-format
 msgid "Unexpected error: %s"
 msgstr "Uventet feil: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:371
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:369
 msgid ""
 "The number of followed links is limited and the actual file could not be "
 "found within this limit."
@@ -1332,63 +1321,63 @@ msgstr ""
 "Antall lenker som kan følges er begrenset og filen ble ikke funnet innenfor "
 "denne grensen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:375
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:373
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
 msgstr "Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å åpne filen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:383
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:604
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:602
 #, c-format
 msgid "Could not open the file %s."
 msgstr "Kunne ikke åpne filen %s."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:392
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:511
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:390
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:509
 msgid "_Retry"
 msgstr "P_røv igjen"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:435
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:433
 msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "gedit ikke kan finne filen. Kanskje den ble slettet nylig."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:444
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:442
 #, c-format
 msgid "Could not revert the file %s."
 msgstr "Kunne ikke forkaste endringer i fil %s."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:468
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
 msgid "Ch_aracter Coding:"
 msgstr "Te_gnkoding:"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:606
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:604
 msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
 msgstr "gedit har ikke klart å gjenkjenne tegnkodingen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:608
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:606
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:615
 msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
 msgstr "Vennligst sjekk om du prøver å åpne en binær fil."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:609
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:607
 msgid "Select a character coding from the menu and try again."
 msgstr "Velg tegnkoding fra menyen og prøv igjen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:614
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:612
 #, c-format
 msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
 msgstr "Kunne ikke åpne fil %s som bruker tegnkoding %s."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:618
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:670
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
 msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
 msgstr "Velg en annen tegnkoding fra menyen og prøv igjen."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:665
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:663
 #, c-format
 msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
 msgstr "Kunne ikke lagre fil %s med tegnkoding %s."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:666
 msgid ""
 "The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
 "the specified character coding."
@@ -1396,20 +1385,20 @@ msgstr ""
 "Dokumentet inneholder et eller flere tegn som ikke kan kodes med oppgitt "
 "tegnkoding."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:731
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:729
 msgid "_Edit Anyway"
 msgstr "R_ediger likevel"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:734
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:732
 msgid "_Don't Edit"
 msgstr "_Ikke Rediger"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:749
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:747
 #, c-format
 msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
 msgstr "Denne filen (%s) er allerede åpen i et annet gedit vindu."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:764
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:762
 msgid ""
 "gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
 "edit it anyway?"
@@ -1417,12 +1406,12 @@ msgstr ""
 "gedit åpnet denne instansen av filen uten mulighet for redigering. Vil du "
 "redigere den likevel?"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:822
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:820
 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:917
 msgid "S_ave Anyway"
 msgstr "L_agre likevel"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:826
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:824
 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:921
 msgid "D_on't Save"
 msgstr "_Ikke lagre"
@@ -1430,12 +1419,12 @@ msgstr "_Ikke lagre"
 #. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
 #. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
 #. not accurate (since last load/save)
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:844
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
 #, c-format
 msgid "The file %s has been modified since reading it."
 msgstr "Fil %s er endret siden den ble lest."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:860
+#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:858
 msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
 msgstr ""
 "Hvis du lagrer den kan alle eksterne endringer gå tapt. Lagre den likevel?"
@@ -1562,7 +1551,7 @@ msgid "_Reload"
 msgstr "_Last på nytt"
 
 #. bad bad luck...
-#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:360
+#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:375
 msgid "Could not obtain backup filename"
 msgstr "Kunne ikke finne navn på sikkerhetskopi"
 
@@ -1606,11 +1595,11 @@ msgstr "Ak_tiver alle"
 msgid "_Deactivate All"
 msgstr "_Deaktiver alle"
 
-#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:828
+#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:833
 msgid "_About Plugin"
 msgstr "_Om tillegg"
 
-#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:832
+#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:837
 msgid "C_onfigure Plugin"
 msgstr "K_onfigurer tillegg"
 
@@ -1778,73 +1767,73 @@ msgstr "Kunne ikke opprette katalog «%s»: g_mkdir_with_parents() feilet: %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:665
+#: ../gedit/gedit-tab.c:666
 #, c-format
 msgid "Reverting %s from %s"
 msgstr "Forkaster endringer fra %s til %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:672
+#: ../gedit/gedit-tab.c:673
 #, c-format
 msgid "Reverting %s"
 msgstr "Forkaster %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:688
+#: ../gedit/gedit-tab.c:689
 #, c-format
 msgid "Loading %s from %s"
 msgstr "Laster %s fra %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:695
+#: ../gedit/gedit-tab.c:696
 #, c-format
 msgid "Loading %s"
 msgstr "Laster %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:778
+#: ../gedit/gedit-tab.c:779
 #, c-format
 msgid "Saving %s to %s"
 msgstr "Lagrer %s til %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:785
+#: ../gedit/gedit-tab.c:786
 #, c-format
 msgid "Saving %s"
 msgstr "Lagrer %s"
 
 #. Read only
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1682
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1685
 msgid "RO"
 msgstr "Skrivebeskyttet"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1729
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1732
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Feil ved åpning av fil %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1734
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1737
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Feil under forkasting av endringer i fil %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1739
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1742
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Feil ved lagring av fil %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1760
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1763
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1767
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1770
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1768
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1771
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "MIME-type:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1769
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1772
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Koding:"
 
@@ -1885,307 +1874,299 @@ msgstr "Opprett et nytt dokument"
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Ã?pne..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1371
+#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1384
 msgid "Open a file"
 msgstr "Ã?pne en fil"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:60
-msgid "Open _Location..."
-msgstr "Ã?pne _lokasjon ..."
-
-#: ../gedit/gedit-ui.h:61
-msgid "Open a file from a specified location"
-msgstr "Ã?pne en fil fra en spesifisert lokasjon"
-
 #. Edit menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:64
+#: ../gedit/gedit-ui.h:62
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "Bruk_ervalg"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:65
+#: ../gedit/gedit-ui.h:63
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Konfigurer applikasjonen"
 
 #. Help menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:68
+#: ../gedit/gedit-ui.h:66
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:69
+#: ../gedit/gedit-ui.h:67
 msgid "Open the gedit manual"
 msgstr "�pne gedit-håndbok"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:71
+#: ../gedit/gedit-ui.h:69
 msgid "About this application"
 msgstr "Om denne applikasjonen"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:75
+#: ../gedit/gedit-ui.h:73
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Forlat fullskjerm"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:83
+#: ../gedit/gedit-ui.h:81
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Lagre aktiv fil"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:84
+#: ../gedit/gedit-ui.h:82
 msgid "Save _As..."
 msgstr "L_agre som..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:85
+#: ../gedit/gedit-ui.h:83
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Lagre aktiv fil med et nytt navn"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:87
+#: ../gedit/gedit-ui.h:85
 msgid "Revert to a saved version of the file"
 msgstr "GÃ¥ tilbake til lagret versjon av filen"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:88
+#: ../gedit/gedit-ui.h:86
 msgid "Page Set_up..."
 msgstr "Side_oppsett..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:89
+#: ../gedit/gedit-ui.h:87
 msgid "Setup the page settings"
 msgstr "Sett innstillinger for siden"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:90
+#: ../gedit/gedit-ui.h:88
 msgid "Print Previe_w"
 msgstr "Forhånds_visning av utskrift"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:91
+#: ../gedit/gedit-ui.h:89
 msgid "Print preview"
 msgstr "Forhåndsvisning"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:92
+#: ../gedit/gedit-ui.h:90
 msgid "_Print..."
 msgstr "S_kriv ut..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:93
+#: ../gedit/gedit-ui.h:91
 msgid "Print the current page"
 msgstr "Skriv ut denne siden"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:95
+#: ../gedit/gedit-ui.h:93
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Lukk aktiv fil"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:99
+#: ../gedit/gedit-ui.h:97
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Angre forrige handling"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:101
+#: ../gedit/gedit-ui.h:99
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Gjenopprett forrige angrede handling"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:103
+#: ../gedit/gedit-ui.h:101
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klipp ut utvalget"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:105
+#: ../gedit/gedit-ui.h:103
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopier utvalget"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:107
+#: ../gedit/gedit-ui.h:105
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Lim inn utklippstavlen"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:109
+#: ../gedit/gedit-ui.h:107
 msgid "Delete the selected text"
 msgstr "Slett valgt tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:110
+#: ../gedit/gedit-ui.h:108
 msgid "Select _All"
 msgstr "Velg _alt"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:111
+#: ../gedit/gedit-ui.h:109
 msgid "Select the entire document"
 msgstr "Velg hele dokumentet"
 
 #. View menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:114
+#: ../gedit/gedit-ui.h:112
 msgid "_Highlight Mode"
 msgstr "_Uthevingsmodus"
 
 #. Search menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:117
+#: ../gedit/gedit-ui.h:115
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Finn..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:118
+#: ../gedit/gedit-ui.h:116
 msgid "Search for text"
 msgstr "Søk etter tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:119
+#: ../gedit/gedit-ui.h:117
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Finn ne_ste"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:120
+#: ../gedit/gedit-ui.h:118
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Søk framover etter samme tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:121
+#: ../gedit/gedit-ui.h:119
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Finn forri_ge"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:122
+#: ../gedit/gedit-ui.h:120
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Søk bakover etter samme tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:123
+#: ../gedit/gedit-ui.h:121
 msgid "_Replace..."
 msgstr "E_rstatt..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:124
+#: ../gedit/gedit-ui.h:122
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Søk etter og erstatt tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:125
+#: ../gedit/gedit-ui.h:123
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_Fjern utheving"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:126
+#: ../gedit/gedit-ui.h:124
 msgid "Clear highlighting of search matches"
 msgstr "Fjern utheving av treff på søk"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:127
+#: ../gedit/gedit-ui.h:125
 msgid "Go to _Line..."
 msgstr "GÃ¥ til _linje..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:128
+#: ../gedit/gedit-ui.h:126
 msgid "Go to a specific line"
 msgstr "GÃ¥ til en spesifikk linje"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:129
+#: ../gedit/gedit-ui.h:127
 msgid "_Incremental Search..."
 msgstr "_Inkrementelt søk..."
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:130
+#: ../gedit/gedit-ui.h:128
 msgid "Incrementally search for text"
 msgstr "Søk etter tekst inkrementelt"
 
 #. Documents menu
-#: ../gedit/gedit-ui.h:133
+#: ../gedit/gedit-ui.h:131
 msgid "_Save All"
 msgstr "L_agre alle"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:134
+#: ../gedit/gedit-ui.h:132
 msgid "Save all open files"
 msgstr "Lagre alle åpne filer"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:135
+#: ../gedit/gedit-ui.h:133
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Lukk alle"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:136
+#: ../gedit/gedit-ui.h:134
 msgid "Close all open files"
 msgstr "Lukk alle åpne filer"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:137
+#: ../gedit/gedit-ui.h:135
 msgid "_Previous Document"
 msgstr "_Forrige dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:138
+#: ../gedit/gedit-ui.h:136
 msgid "Activate previous document"
 msgstr "Aktiver forrige dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:139
+#: ../gedit/gedit-ui.h:137
 msgid "_Next Document"
 msgstr "_Neste dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:140
+#: ../gedit/gedit-ui.h:138
 msgid "Activate next document"
 msgstr "Aktiver forrige dokument"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:141
+#: ../gedit/gedit-ui.h:139
 msgid "_Move to New Window"
 msgstr "_Flytt til nytt vindu"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:142
+#: ../gedit/gedit-ui.h:140
 msgid "Move the current document to a new window"
 msgstr "Flytt aktivt dokument til et nytt vindu"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:149
+#: ../gedit/gedit-ui.h:147
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:154
+#: ../gedit/gedit-ui.h:152
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Verk_tøylinje"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:155
+#: ../gedit/gedit-ui.h:153
 msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
 msgstr "Vis eller skjul verktøylinjen i aktivt vindu"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:157
+#: ../gedit/gedit-ui.h:155
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Statuslinje"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:158
+#: ../gedit/gedit-ui.h:156
 msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
 msgstr "Vis eller skjul statuslinjen i aktivt vindu"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:160
+#: ../gedit/gedit-ui.h:158
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "Side_linje"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:161
+#: ../gedit/gedit-ui.h:159
 msgid "Show or hide the side pane in the current window"
 msgstr "Vis eller skjul sidelinjen i dette vinduet"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:164
+#: ../gedit/gedit-ui.h:162
 msgid "Edit text at fullscreen"
 msgstr "Rediger tekst i fullskjerm"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:170
+#: ../gedit/gedit-ui.h:168
 msgid "_Bottom Pane"
 msgstr "_Bunnpanel"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:171
+#: ../gedit/gedit-ui.h:169
 msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
 msgstr "Vis eller skjul bunnpanelet i dette vinduet"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:964
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1060
 msgid "Please check your installation."
 msgstr "Vennligst sjekk din installasjon."
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1030
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1125
 #, c-format
 msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
 msgstr "Kunne ikke åpne fil for brukergrensesnitt %s. Feil: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1049
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1144
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
 msgstr "Kunne ikke finne objekt «%s» i fil %s."
 
 #. Translators: '/ on <remote-share>'
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1204
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1304
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "/ på %s"
 
 #. create "Wrap Around" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view.c:1245
+#: ../gedit/gedit-view.c:1248
 msgid "_Wrap Around"
 msgstr "_Bryting"
 
 #. create "Match Entire Word Only" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view.c:1255
+#: ../gedit/gedit-view.c:1258
 msgid "Match _Entire Word Only"
 msgstr "Kun treff på _hele ord"
 
 #. create "Match Case" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view.c:1265
+#: ../gedit/gedit-view.c:1268
 msgid "_Match Case"
 msgstr "_Skill mellom små/store bokstaver"
 
-#: ../gedit/gedit-view.c:1365
+#: ../gedit/gedit-view.c:1386 ../gedit/gedit-view.c:1411
 msgid "String you want to search for"
 msgstr "Streng du vil søke etter"
 
-#: ../gedit/gedit-view.c:1373
+#: ../gedit/gedit-view.c:1394 ../gedit/gedit-view.c:1420
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "Linje du vil flytte markøren til"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:924
+#: ../gedit/gedit-window.c:937
 #, c-format
 msgid "Use %s highlight mode"
 msgstr "Bruk uthevingsmodus %s"
@@ -2193,43 +2174,51 @@ msgstr "Bruk uthevingsmodus %s"
 #. add the "Plain Text" item before all the others
 #. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
 #. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
-#: ../gedit/gedit-window.c:981 ../gedit/gedit-window.c:1858
+#: ../gedit/gedit-window.c:994 ../gedit/gedit-window.c:1873
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:121
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:423
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:529
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Vanlig tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:982
+#: ../gedit/gedit-window.c:995
 msgid "Disable syntax highlighting"
 msgstr "Deaktiver syntaksutheving"
 
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1268
+#: ../gedit/gedit-window.c:1281
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "�pne «%s»"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1373
+#: ../gedit/gedit-window.c:1386
 msgid "Open a recently used file"
 msgstr "Ã?pne nylig brukt fil"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1379
+#: ../gedit/gedit-window.c:1392
 msgid "Open"
 msgstr "Ã?pne"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1443
+#: ../gedit/gedit-window.c:1456
 msgid "Save"
 msgstr "Lagre"
 
+#: ../gedit/gedit-window.c:1458
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1583
+#: ../gedit/gedit-window.c:1598
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
 msgstr "Aktiver «%s»"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1836
+#: ../gedit/gedit-window.c:1851
 msgid "Use Spaces"
 msgstr "Bruk mellomrom"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1907
+#: ../gedit/gedit-window.c:1922
 msgid "Tab Width"
 msgstr "Tabulatorbredde"
 
@@ -2343,85 +2332,91 @@ msgid "Execute external commands and shell scripts."
 msgstr "Kjør eksterne kommandoer og skallskript."
 
 #: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:178
 msgid "External Tools"
 msgstr "Eksterne verktøy"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:126
-msgid "_External Tools..."
-msgstr "_Eksterne verktøy..."
+#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:172
+msgid "Manage _External Tools..."
+msgstr "Håndter _eksterne verktøy..."
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:128
+#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:174
 msgid "Opens the External Tools Manager"
 msgstr "�pner håndtering av eksterne verktøy"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:158
+#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:180
+msgid "External tools"
+msgstr "Eksterne verktøy"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:212
 msgid "Shell Output"
 msgstr "Utdata på kommandolinjen"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:110
+#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:94
+#, python-format
+msgid "Could not execute command: %s"
+msgstr "Kunne ikke kjøre kommando: %s"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:157
 msgid "You must be inside a word to run this command"
 msgstr "Du må være inne i et ord for å kjøre denne kommandoen"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:167
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:262
 msgid "Running tool:"
 msgstr "Kjører verktøy:"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:190
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:287
 msgid "Done."
 msgstr "Ferdig."
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:192
+#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:289
 msgid "Exited"
 msgstr "Avsluttet"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:175
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:204
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:252
-#, python-format
-msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
-msgstr "Redigeringsverktøy <i>%s</i>:"
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:119
+msgid "All languages"
+msgstr "Alle språk"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:179
-msgid "A Brand New Tool"
-msgstr "Et helt nytt verktøy"
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:518
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:522
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
+msgid "All Languages"
+msgstr "Alle språk"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:213
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:624
 msgid "New tool"
 msgstr "Nytt verktøy"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:289
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:752
 #, python-format
 msgid "This accelerator is already bound to %s"
 msgstr "Denne snarveien er allerede satt til %s"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:335
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:801
 msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 msgstr "Skriv inn en ny snarvei eller trykk slett for å tømme"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:337
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:803
 msgid "Type a new accelerator"
 msgstr "Skriv inn en ny snarvei"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:76
+#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:100
 msgid "Stopped."
 msgstr "Stoppet."
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
 msgid "All documents"
 msgstr "Alle dokumenter"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
 msgid "All documents except untitled ones"
 msgstr "Alle dokumenter med navn"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
 msgid "Append to current document"
 msgstr "Legg til i dette dokumentet"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
-msgid "Co_mmand(s):"
-msgstr "Ko_mmando(er):"
-
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
 msgid "Create new document"
 msgstr "Opprett nytt dokument"
@@ -2439,17 +2434,17 @@ msgid "Current selection"
 msgstr "Aktivt utvalg"
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
+msgid "Current selection (default to document)"
+msgstr "Aktivt utvalg (dokument er forvalg)"
+
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
 msgid "Current word"
 msgstr "Dette ordet"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
 msgid "Display in bottom pane"
 msgstr "Vis i det nederste feltet"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
-msgid "Edit tool <i>make</i>:"
-msgstr "Rediger verktøy <i>make</i>:"
-
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
 msgid "External Tools Manager"
 msgstr "Håndtering av eksterne verktøy"
@@ -2487,8 +2482,9 @@ msgid "_Applicability:"
 msgstr "_Anvendbarhet"
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
-msgid "_Description:"
-msgstr "_Beskrivelse:"
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
+msgid "_Edit:"
+msgstr "R_ediger:"
 
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
 msgid "_Input:"
@@ -2550,7 +2546,7 @@ msgstr "Enkel filtilgang fra sidelinjen"
 msgid "File Browser Pane"
 msgstr "Filhåndtererområde"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:230
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:235
 msgid "File System"
 msgstr "Filsystem"
 
@@ -2644,59 +2640,59 @@ msgstr ""
 "binary (filtrer binærfiler) og hidden_and_binary (filtrer både skjulte filer "
 "og binærfiler)."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:597
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:592
 msgid "_Set root to active document"
 msgstr "_Sett rot til aktivt dokument"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:594
 msgid "Set the root to the active document location"
 msgstr "Sett roten til lokasjonen for aktivt dokument"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:604
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
 msgid "_Open terminal here"
 msgstr "_Ã?pne terminal her"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:606
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:601
 msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
 msgstr "�pne en terminal i katalogen som er åpen"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:742
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:737
 msgid "File Browser"
 msgstr "Filhåndterer"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:873
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:868
 msgid "An error occurred while creating a new directory"
 msgstr "En feil oppsto ved oppretting av ny katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:871
 msgid "An error occurred while creating a new file"
 msgstr "En feil oppsto ved oppretting av en ny fil"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
 msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
 msgstr "En feil oppsto ved endring av navn på en fil eller katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
 msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
 msgstr "En feil oppsto ved sletting av en fil eller katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:891
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
 msgstr "En feil oppsto ved åpning av en katalog i filhåndtereren"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:895
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
 msgstr "En feil oppsto ved forsøk på å sette rotkatalogen"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:899
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:894
 msgid "An error occurred while loading a directory"
 msgstr "En feil oppsto ved lasting av en katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:902
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:897
 msgid "An error occurred"
 msgstr "En feil oppsto"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1197
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1192
 msgid ""
 "Cannot move file to trash, do you\n"
 "want to delete permanently?"
@@ -2704,33 +2700,33 @@ msgstr ""
 "Kan ikke flytte filen til papirkurven.\n"
 "Vil du slette den permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1201
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1196
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "Filen «%s» kan ikke flyttes til papirkurven."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1204
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1199
 msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
 msgstr "Valgte filer kan ikke flyttes til papirkurven."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1237
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1232
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette «%s» permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1240
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1235
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette valgte filer permanent?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1243
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1238
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Hvis du sletter en oppføring vil denne gå tapt."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1660
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1664
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Tom)"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3292
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3298
 msgid ""
 "The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the file visible"
@@ -2738,11 +2734,11 @@ msgstr ""
 "Filen med det nye navnet er filtrert ut. Du må justere filterinnstillingene "
 "for å gjøre den synlig"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3530
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3536
 msgid "file"
 msgstr "fil"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3554
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3560
 msgid ""
 "The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the file visible"
@@ -2750,11 +2746,11 @@ msgstr ""
 "Den nye filen er filtrert ut. Du må justere filterinnstillingene for å gjøre "
 "den synlig"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3582
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3588
 msgid "directory"
 msgstr "katalog"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3602
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3608
 msgid ""
 "The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the directory visible"
@@ -2766,144 +2762,144 @@ msgstr ""
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmerker"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:776
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:779
 msgid "_Filter"
 msgstr "_Filter"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:781
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:784
 msgid "_Move To Trash"
 msgstr "_Flytt til papirkurven"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:782
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:785
 msgid "Move selected file or folder to trash"
 msgstr "Flytt valgt fil eller mappe til papirkurven"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:784
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slett"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:785
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
 msgid "Delete selected file or folder"
 msgstr "Slett valgt fil eller mappe"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:791
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:794
 msgid "Up"
 msgstr "Opp"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:792
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:795
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "Lagre opphavsmappe"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:797
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:800
 msgid "_New Folder"
 msgstr "_Ny mappe"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:798
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:801
 msgid "Add new empty folder"
 msgstr "Legg til en ny tom mappe"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:800
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
 msgid "New F_ile"
 msgstr "Ny f_il"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:801
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:804
 msgid "Add new empty file"
 msgstr "Legg til ny tom fil"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:806
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:809
 msgid "_Rename"
 msgstr "End_re navn"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:807
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:810
 msgid "Rename selected file or folder"
 msgstr "Endre navn på valgt fil eller mappe"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:813
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:816
 msgid "_Previous Location"
 msgstr "_Forrige lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:815
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:818
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "GÃ¥ til forrige lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:817
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
 msgid "_Next Location"
 msgstr "_Neste lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:818
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "GÃ¥ til neste lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:819
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
 msgid "Re_fresh View"
 msgstr "Opp_dater visningen"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
 msgid "Refresh the view"
 msgstr "Oppdater visningen"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:824
 msgid "_View Folder"
 msgstr "_Vis mappe"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
 msgid "View folder in file manager"
 msgstr "Vis mappe i filhåndterer"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:829
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
 msgid "Show _Hidden"
 msgstr "Vis s_kjulte"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
 msgid "Show hidden files and folders"
 msgstr "Vis skjulte filer og mapper"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
 msgid "Show _Binary"
 msgstr "Vis _binære filer"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
 msgid "Show binary files"
 msgstr "Vis binære filer"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:941
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:950
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:971
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:944
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:953
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:974
 msgid "Previous location"
 msgstr "Forrige lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:943
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:946
 msgid "Go to previous location"
 msgstr "GÃ¥ til forrige lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:945
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:966
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:948
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:969
 msgid "Go to a previously opened location"
 msgstr "Gå til en tidligere åpnet lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:962
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:965
 msgid "Next location"
 msgstr "Neste lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:964
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:967
 msgid "Go to next location"
 msgstr "GÃ¥ til neste lokasjon"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1175
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1178
 msgid "_Match Filename"
 msgstr "_Treff på filnavn"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2041
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2044
 #, c-format
 msgid "No mount object for mounted volume: %s"
 msgstr "Ingen monteringsobjekt for montert volum: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2121
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2124
 #, c-format
 msgid "Could not open media: %s"
 msgstr "Kunne ikke åpne medie: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2168
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2171
 #, c-format
 msgid "Could not mount volume: %s"
 msgstr "Kunne ikke montere volum: %s"
@@ -2957,25 +2953,23 @@ msgstr "Farge for k_ommando:"
 msgid "_Error color:"
 msgstr "Farge for f_eil:"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:3
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
-msgid "Insert User Na_me"
-msgstr "Sett inn bruker_navn"
+#. ex:ts=8:et:
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:34
+#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:1
+msgid "Quick Open"
+msgstr "Hurtigåpning"
 
-#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
-msgid "Insert the user name at the cursor position"
-msgstr "Set inn brukernavn i markørposisjonen"
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:68
+msgid "Quick open"
+msgstr "Hurtigåpning"
 
-#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
-msgid "Inserts the user name at the cursor position."
-msgstr "Setter inn brukernavn i markørposisjonen."
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:69
+msgid "Quickly open documents"
+msgstr "Ã?pne dokumenter raskt"
 
-#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
-msgid "User name"
-msgstr "Brukernavn"
+#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:2
+msgid "Quickly open files"
+msgstr "Ã?pne filer raskt"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
@@ -2994,7 +2988,7 @@ msgid "Create new snippet"
 msgstr "Opprett ny tekstblokk"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:421
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:420
 msgid "Delete selected snippet"
 msgstr "Slett valgt tekstblokk"
 
@@ -3003,7 +2997,7 @@ msgid "Export selected snippets"
 msgstr "Eksporter valgt tekstblokk"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:808
 msgid "Import snippets"
 msgstr "Importer tekstblokk"
 
@@ -3017,7 +3011,7 @@ msgstr "Snarveitast som aktiverer tekstblokker"
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:695
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:697
 msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
 msgstr "Enkelt ord som aktiverer tekstblokker etter å trykke tabulator"
 
@@ -3029,10 +3023,6 @@ msgstr "HÃ¥ndtering av tekstblokker"
 msgid "_Drop targets:"
 msgstr "MÃ¥l for slipp:"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
-msgid "_Edit:"
-msgstr "R_ediger:"
-
 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
 msgid "_Snippets:"
 msgstr "_Tekstblokker:"
@@ -3053,20 +3043,20 @@ msgstr "HÃ¥ndter tekstblokker"
 msgid "Snippets archive"
 msgstr "Arkiv med tekstblokker"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:71
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:70
 msgid "Add a new snippet..."
 msgstr "Legg til en ny tekstblokk..."
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:121
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:120
 msgid "Global"
 msgstr "Global"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:418
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:417
 msgid "Revert selected snippet"
 msgstr "Forkast valgt tekstblokk"
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:688
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:690
 msgid ""
 "This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
 "single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
@@ -3074,73 +3064,73 @@ msgstr ""
 "Dette er ikke en gyldig utløser for tabulator. Utløsere kan enten inneholde "
 "bokstaver eller et enkelt, ikke alfanumerisk, tegn som {, [, etc."
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:787
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while importing: %s"
 msgstr "Følgende feil oppsto ved import: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:792
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:794
 msgid "Import successfully completed"
 msgstr "Import fullført uten feil"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:811
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:897
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:960
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
 msgid "All supported archives"
 msgstr "Alle støttede arkiver"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:812
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:900
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:963
 msgid "Gzip compressed archive"
 msgstr "Gzip-komprimert arkiv"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
 msgid "Bzip2 compressed archive"
 msgstr "Bzip2-komprimert arkiv"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:816
 msgid "Single snippets file"
 msgstr "Enkel tekstblokkfil"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:817
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:903
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:966
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:827
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:829
 #, python-format
 msgid "The following error occurred while exporting: %s"
 msgstr "Følgende feil oppsto ved eksport: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:831
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:833
 msgid "Export successfully completed"
 msgstr "Eksport fullført uten feil"
 
 #. Ask if system snippets should also be exported
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:871
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:938
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:873
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:940
 msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
 msgstr "Vil du ta med valgte <b>system</b>-tekstblokker i eksporten?"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:886
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:956
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:888
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:958
 msgid "There are no snippets selected to be exported"
 msgstr "Ingen tekstblokker valgt for eksport"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:891
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:893
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:931
 msgid "Export snippets"
 msgstr "Eksporter tekstblokker"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1068
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
 msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
 msgstr "Skriv inn en ny snarvei eller trykk slett for å tømme"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
+#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1072
 msgid "Type a new shortcut"
 msgstr "Skriv inn en ny snarvei"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]