[gok/gnome-2-22] Updated Swedish translationcommit 1b615fd2b688e4cf8b5f745dca7d7f07b8f7ebee
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Tue Jul 28 18:46:31 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |   58 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 29 insertions(+), 29 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a33fea5..ff657d6 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gok\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-23 22:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-23 22:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-28 18:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-28 18:46+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -528,12 +528,12 @@ msgid "Whether to use additional word lists when searching for GOK word-completi
 msgstr "Huruvida ytterligare ordlistor ska användas vid sökning efter GOK-ordkompletteringskandidater"
 
 #: ../gok.desktop.in.h:1
-msgid "On-Screen Keyboard"
-msgstr "Skärmtangentbord"
+msgid "Navigate applications and type using alternative input devices"
+msgstr "Navigera i program och skriv med alternativa inmatningsenheter"
 
 #: ../gok.desktop.in.h:2
-msgid "Type and navigate applications using alternative input devices"
-msgstr "Skriv och navigera i program med alternativa inmatningsenheter"
+msgid "On-Screen Keyboard"
+msgstr "Skärmtangentbord"
 
 #: ../gok.glade2.h:1
 msgid "*"
@@ -1173,7 +1173,7 @@ msgstr ""
 #: ../gok/gok-editor.c:156
 #: ../gok/gok-editor.c:189
 #: ../gok/gok-editor.c:269
-#: ../gok/gok-editor.c:1060
+#: ../gok/gok-editor.c:1061
 msgid "Keyboard Filename Invalid"
 msgstr "Tangentbordsfilnamn ogiltigt"
 
@@ -1215,11 +1215,11 @@ msgstr ""
 "Detta är inte ett giltigt filnamn för en tangentbordsfil:\n"
 "%s"
 
-#: ../gok/gok-editor.c:1082
+#: ../gok/gok-editor.c:1084
 msgid "(new)"
 msgstr "(ny)"
 
-#: ../gok/gok-input.c:523
+#: ../gok/gok-input.c:526
 #, c-format
 msgid "GOK has detected activity from a new hardware device named '%s'.  Would you like to use this device instead of device '%s'?"
 msgstr "GOK har upptäckt aktivitet från en ny hårdvaruenhet med namnet \"%s\". Vill du använda denna enhet istället för enheten \"%s\"?"
@@ -1854,7 +1854,7 @@ msgstr "Knapp"
 msgid "Window List"
 msgstr "Fönsterlista"
 
-#: ../gok/gok-utf8-word-complete.c:119
+#: ../gok/gok-utf8-word-complete.c:120
 #, c-format
 msgid "Could not read contents of dictionary file '%s'\n"
 msgstr "Kunde inte läsa innehållet i ordboksfilen \"%s\"\n"
@@ -1992,23 +1992,23 @@ msgstr "Fångst av användargränssnitt"
 msgid "popup menu"
 msgstr "popupmeny"
 
-#: ../gok/main.c:2051
+#: ../gok/main.c:2050
 msgid "Can't create a compose keyboard!"
 msgstr "Kan inte skapa ett sammansatt tangentbord!"
 
-#: ../gok/main.c:2093
+#: ../gok/main.c:2092
 msgid "Can't read any keyboards!"
 msgstr "Kan inte läsa några tangentbord!"
 
-#: ../gok/main.c:2209
+#: ../gok/main.c:2208
 msgid "could not access method directory key from GConf!"
 msgstr "kunde inte komma åt metodkatalognyckeln från GConf!"
 
-#: ../gok/main.c:2217
+#: ../gok/main.c:2216
 msgid "possibly unknown access method!"
 msgstr "möjligtvis okänd åtkomstmetod!"
 
-#: ../gok/main.c:2771
+#: ../gok/main.c:2770
 #, c-format
 msgid ""
 "Sorry, GOK can't run because:\n"
@@ -2017,35 +2017,35 @@ msgstr ""
 "Tyvärr, GOK kan inte köra eftersom:\n"
 "%s"
 
-#: ../gok/main.c:2779
+#: ../gok/main.c:2778
 msgid "GOK Fatal Error"
 msgstr "Ã?desdigert GOK-fel"
 
-#: ../gok/main.c:2792
+#: ../gok/main.c:2791
 msgid "GOK uses GConf 2 to store its settings and requires certain settings to be in GConf to run.  GOK is currently unable to retrieve those settings.  If this is the first time that you have run gok after installing it you may need to restart gconfd, you can use this command: 'gconftool-2 --shutdown' or log out and back in."
 msgstr "GOK använder GConf 2 för att lagra dess inställningar och kräver att vissa inställningar finns i GConf för att kunna köra. GOK kan för tillfället inte hämta dessa inställningar. Om detta är första gången som du kört GOK efter installationen av det kan du behöva starta om gconfd. Du kan använda detta kommando: \"gconftool-2 --shutdown\" eller logga ut och sedan in igen."
 
-#: ../gok/main.c:2809
+#: ../gok/main.c:2808
 msgid "Currently GOK requires that the x, y, width and height all be given.  Sorry, your geometry specification will not be used."
 msgstr "GOK kräver för tillfället att både x, y, bredd och höjd anges. Tyvärr, din geometrispecifikation kommer inte att användas."
 
-#: ../gok/main.c:2811
+#: ../gok/main.c:2810
 msgid "gok: Unsupported geometry specification"
 msgstr "gok: Geometrispecifikationen stöds inte"
 
-#: ../gok/main.c:3038
+#: ../gok/main.c:3037
 msgid "GOK may not work properly, because it could not enable your desktop's 'sticky keys' feature."
 msgstr "GOK kanske inte fungerar korrekt eftersom den inte kunde aktivera ditt skrivbords funktion för \"klistriga tangenter\"."
 
-#: ../gok/main.c:3045
+#: ../gok/main.c:3044
 msgid "GOK has enabled Sticky Keys, which it requires.\n"
 msgstr "GOK har aktiverat klistriga tangenter som det kräver.\n"
 
-#: ../gok/main.c:3067
+#: ../gok/main.c:3066
 msgid "GOK cannot run because XKB display extension is missing.\n"
 msgstr "GOK kan inte köra eftersom XKB-displaytillägget saknas.\n"
 
-#: ../gok/main.c:3140
+#: ../gok/main.c:3139
 msgid ""
 "The device you are using to operate GOK is also controlling the system pointer (or 'mouse pointer').  Conflicts with applications' use of the pointer may interfere with your ability to use applications or GOK.\n"
 "\n"
@@ -2055,7 +2055,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vi rekommenderar varmt att du istället konfigurerar din inmatningsenhet som en \"utökad\" inmatningsenhet. Se GOK:s hjälp för mer information."
 
-#: ../gok/main.c:3146
+#: ../gok/main.c:3145
 msgid ""
 "The device you are using to control GOK is also controlling the system pointer.\n"
 "\n"
@@ -2070,12 +2070,12 @@ msgstr ""
 "Alternativt kan du konfigurera GOK att använda en annan inmatningsmetod istället. Se hjälpen för mer information."
 
 #. no longer used!
-#: ../gok/main.c:3153
-#: ../gok/main.c:3156
+#: ../gok/main.c:3152
+#: ../gok/main.c:3155
 msgid "You appear to be configuring GOK to use 'core pointer' mode."
 msgstr "Du verkar konfigurera GOK till att använda \"huvudpekarläge\"."
 
-#: ../gok/main.c:3250
+#: ../gok/main.c:3249
 msgid ""
 "Assistive Technology Support Is Not Enabled.\n"
 "\n"
@@ -2099,11 +2099,11 @@ msgstr ""
 "För att avsluta GOK klickar du på Stäng.\n"
 "\n"
 
-#: ../gok/main.c:3269
+#: ../gok/main.c:3268
 msgid "Enable and Log Out"
 msgstr "Aktivera och logga ut"
 
-#: ../gok/main.c:3281
+#: ../gok/main.c:3280
 msgid "Continue"
 msgstr "Fortsätt"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]