[gnome-applets] Updated Finnish translationcommit 2b6230ed36529cba62b75e52b8282d8517205970
Author: Ilkka Tuohela <hile iki fi>
Date:  Sun Jul 19 11:11:23 2009 +0300

  Updated Finnish translation

 po/fi.po | 607 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 315 insertions(+), 292 deletions(-)
---
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 04d7d7f..67de431 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-16 21:35+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-16 21:40+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-19 11:08+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-19 11:15+0300\n"
 "Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile iki fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu lists sourceforge net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "AccessX Status Applet Factory"
 msgstr "AccessX-tilasovelman tehdas"
 
 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:2
-#: ../accessx-status/applet.c:1323
+#: ../accessx-status/applet.c:1322
 msgid "Keyboard Accessibility Status"
 msgstr "Näppäimistön esteettömyystila"
 
@@ -83,11 +83,11 @@ msgstr "Näyttää AccessX-ominaisuuksien (kuten salvattujen muuttujien) tilat"
 #. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
 #. "documenters",    documenters,
 #: ../accessx-status/applet.c:142 ../battstat/battstat_applet.c:1246
-#: ../charpick/charpick.c:600 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:611
-#: ../drivemount/drivemount.c:117 ../geyes/geyes.c:194
+#: ../charpick/charpick.c:611 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:611
+#: ../drivemount/drivemount.c:117 ../geyes/geyes.c:195
 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:465 ../gweather/gweather-about.c:55
 #: ../invest-applet/invest/about.py:32 ../mini-commander/src/about.c:54
-#: ../mixer/applet.c:1412 ../modemlights/modem-applet.c:1025
+#: ../mixer/applet.c:1430 ../modemlights/modem-applet.c:1025
 #: ../multiload/main.c:62 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:384
 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:432
 msgid "translator-credits"
@@ -115,29 +115,29 @@ msgstr "Virhe käynnistettäessä näppäimistön asetusikkunaa: %s"
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:976 ../accessx-status/applet.c:1049
-#: ../accessx-status/applet.c:1118 ../accessx-status/applet.c:1326
+#: ../accessx-status/applet.c:975 ../accessx-status/applet.c:1048
+#: ../accessx-status/applet.c:1117 ../accessx-status/applet.c:1325
 msgid "AccessX Status"
 msgstr "AccessX-tila"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:977 ../accessx-status/applet.c:1119
+#: ../accessx-status/applet.c:976 ../accessx-status/applet.c:1118
 msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
 msgstr "Näyttää näppäimistön tilan esteettömyysominaisuuksia käytettäessä"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1011
+#: ../accessx-status/applet.c:1010
 msgid "XKB Extension is not enabled"
 msgstr "XKB-laajennus ei ole käytössä"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1016
+#: ../accessx-status/applet.c:1015
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Tuntematon virhe"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1024
+#: ../accessx-status/applet.c:1023
 #, c-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "Virhe: %s"
 
-#: ../accessx-status/applet.c:1328
+#: ../accessx-status/applet.c:1327
 msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
 msgstr "Näyttää nykyiset näppäimistön esteettömyystoiminnot"
 
@@ -316,8 +316,8 @@ msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.c:1193 ../drivemount/drivemount.c:142
-#: ../geyes/geyes.c:345 ../geyes/themes.c:244 ../gweather/gweather-applet.c:69
-#: ../gweather/gweather-pref.c:744 ../mini-commander/src/preferences.c:366
+#: ../geyes/geyes.c:346 ../geyes/themes.c:244 ../gweather/gweather-applet.c:72
+#: ../gweather/gweather-pref.c:746 ../mini-commander/src/preferences.c:366
 #: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:349
 #: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:559
 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:398
@@ -340,25 +340,25 @@ msgid "Legacy (non-HAL) backend enabled."
 msgstr "Perinteinen (muu kuin HAL) taustajärjestelmä käytössä."
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:1
-msgid "<b>Appearance</b>"
-msgstr "<b>Ulkoasu</b>"
+msgid "(shows single image for status and charge)"
+msgstr "(yksi kuva tilalle ja lataukselle)"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:2
-msgid "<b>Notifications</b>"
-msgstr "<b>Huomautukset</b>"
+msgid "(two images: one for status, one for charge)"
+msgstr "(kaksi kuvaa, toinen tilalle ja toinen lataukselle)"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:3
-msgid "<small>(shows single image for status and charge)</small>"
-msgstr "<small>(yksi kuva tilalle ja lataukselle)</small>"
+msgid "Appearance"
+msgstr "Ulkonäkö"
 
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:4
-msgid "<small>(two images: one for status, one for charge)</small>"
-msgstr "<small>(kaksi kuvaa, toinen tilalle ja toinen lataukselle)</small>"
-
-#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:5
 msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
 msgstr "Latausmittarin asetukset"
 
+#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:5
+msgid "Notifications"
+msgstr "Huomautukset"
+
 #: ../battstat/battstat_applet.ui.h:6
 msgid "Show _percentage remaining"
 msgstr "Näytä jäljellä olevat _prosentit"
@@ -383,7 +383,8 @@ msgstr "_Huomauta kun akku on ladattu täyteen"
 msgid "_Show time/percentage:"
 msgstr "_Näytä aika tai prosentit:"
 
-#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:12
+#. TRANSLATOR: This is the beginning of the sentence 'Warn when battery charge drops to: [XX] percent/minutes remaining'
+#: ../battstat/battstat_applet.ui.h:13
 msgid "_Warn when battery charge drops to:"
 msgstr "Va_roita akun latauksen laskiessa arvoon:"
 
@@ -517,7 +518,7 @@ msgid "Battery power low"
 msgstr "Virta vähissä"
 
 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:1
-#: ../charpick/charpick.c:730 ../charpick/charpick.c:742
+#: ../charpick/charpick.c:741 ../charpick/charpick.c:753
 #: ../charpick/properties.c:452
 msgid "Character Palette"
 msgstr "Merkkipaletti"
@@ -527,11 +528,11 @@ msgid "Charpicker Applet Factory"
 msgstr "Merkkivalitsimen tehdas"
 
 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:3
-#: ../charpick/charpick.c:730
+#: ../charpick/charpick.c:741
 msgid "Insert characters"
 msgstr "Lisää merkkejä"
 
-#: ../charpick/charpick.c:425
+#: ../charpick/charpick.c:436
 msgid "Available palettes"
 msgstr "Saatavilla olevat paletit"
 
@@ -539,21 +540,21 @@ msgstr "Saatavilla olevat paletit"
 #. *       hopefully, the name of the unicode character has already
 #. *       been translated.
 #.
-#: ../charpick/charpick.c:472
+#: ../charpick/charpick.c:483
 #, c-format
 msgid "Insert \"%s\""
 msgstr "Lisää \"%s\""
 
-#: ../charpick/charpick.c:475
+#: ../charpick/charpick.c:486
 msgid "Insert special character"
 msgstr "Lisää erikoismerkki"
 
-#: ../charpick/charpick.c:479
+#: ../charpick/charpick.c:490
 #, c-format
 msgid "insert special character %s"
 msgstr "lisää erikoismerkki %s"
 
-#: ../charpick/charpick.c:595
+#: ../charpick/charpick.c:606
 msgid ""
 "Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
 "keyboard. Released under GNU General Public Licence."
@@ -693,40 +694,34 @@ msgid "The type of text to display (if the text is enabled)."
 msgstr "Näytettävän tekstin tyyppi (jos tekstin näyttö on käytössä)"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:1
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:1
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:1
-msgid "  "
-msgstr "  "
+msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
+msgstr "Prosessorin kellotaajuusnäytön asetukset"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:2
-msgid "<b>Display Settings</b>"
-msgstr "<b>Ulkoasun asetukset</b>"
+msgid "Display Settings"
+msgstr "Näytön asetukset"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:3
-msgid "<b>Monitor Settings</b>"
-msgstr "<b>Tarkkailun asetukset</b>"
+msgid "Monitor Settings"
+msgstr "Näytön asetukset"
 
 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:4
-msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
-msgstr "Prosessorin kellotaajuusnäytön asetukset"
-
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:5
 msgid "Show CPU frequency as _frequency"
 msgstr "Näytä CPU-taajuus _taajuutena"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:6
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:5
 msgid "Show CPU frequency as _percentage"
 msgstr "Näytä nopeus _prosentteina"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:7
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:6
 msgid "Show frequency _units"
 msgstr "Näytä taajuuden _yksiköt"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:8
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:7
 msgid "_Appearance:"
 msgstr "_Ulkoasu:"
 
-#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:9
+#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.ui.h:8
 msgid "_Monitored CPU:"
 msgstr "_Seurattava prosessori:"
 
@@ -812,30 +807,30 @@ msgstr "(ei liitetty)"
 msgid "Cannot execute '%s'"
 msgstr "Ei voida suorittaa \"%s\""
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:860
+#: ../drivemount/drive-button.c:871
 msgid "_Play DVD"
 msgstr "_Soita DVD"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:864
+#: ../drivemount/drive-button.c:875
 msgid "_Play CD"
 msgstr "_Soita CD"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:867
+#: ../drivemount/drive-button.c:878
 #, c-format
 msgid "_Open %s"
 msgstr "_Avaa %s"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:876
+#: ../drivemount/drive-button.c:887
 #, c-format
 msgid "Un_mount %s"
 msgstr "_Irrota %s"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:883
+#: ../drivemount/drive-button.c:894
 #, c-format
 msgid "_Mount %s"
 msgstr "_Liitä %s"
 
-#: ../drivemount/drive-button.c:891
+#: ../drivemount/drive-button.c:902
 #, c-format
 msgid "_Eject %s"
 msgstr "Levy %s _ulos"
@@ -856,8 +851,8 @@ msgstr "Aikaväli sekunteina, jonka välein sovelma tarkistaa liitoksen tilan"
 msgid "A set of eyeballs for your panel"
 msgstr "Aseta silmäpari paneeliisi"
 
-#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:2 ../geyes/geyes.c:384
-#: ../geyes/geyes.c:414 ../geyes/geyes.c:416
+#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:2 ../geyes/geyes.c:385
+#: ../geyes/geyes.c:415 ../geyes/geyes.c:417
 msgid "Eyes"
 msgstr "Silmät"
 
@@ -865,11 +860,11 @@ msgstr "Silmät"
 msgid "Geyes Applet Factory"
 msgstr "Geyes-sovelman tehdas"
 
-#: ../geyes/geyes.c:189
+#: ../geyes/geyes.c:190
 msgid "A goofy set of eyes for the GNOME panel. They follow your mouse."
 msgstr "Hauska, pieni xeyes-klooni Gnomen paneeliin. Silmät seuraavat hiirtä."
 
-#: ../geyes/geyes.c:417
+#: ../geyes/geyes.c:418
 msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
 msgstr "Silmät katsovat aina hiiren osoittimen suuntaan"
 
@@ -1589,7 +1584,7 @@ msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
 msgstr "Seuraa sääoloja ja ennusteita"
 
 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:4
-#: ../gweather/gweather-applet.c:321
+#: ../gweather/gweather-applet.c:324
 msgid "Weather Report"
 msgstr "Säätiedote"
 
@@ -1601,15 +1596,15 @@ msgstr "© 1999-2005 S. Papadimitriou ja muut"
 msgid "A panel application for monitoring local weather conditions."
 msgstr "Paikallisia sääoloja seuraava sovelma."
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:339 ../gweather/gweather-applet.c:343
+#: ../gweather/gweather-applet.c:342 ../gweather/gweather-applet.c:346
 msgid "GNOME Weather"
 msgstr "Gnomen säätiedot"
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:444
+#: ../gweather/gweather-applet.c:447
 msgid "Weather Forecast"
 msgstr "Säätiedote"
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:456
+#: ../gweather/gweather-applet.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "City: %s\n"
@@ -1620,7 +1615,7 @@ msgstr ""
 "Taivas: %s\n"
 "Lämpötila: %s"
 
-#: ../gweather/gweather-applet.c:506
+#: ../gweather/gweather-applet.c:509
 msgid "Updating..."
 msgstr "Päivittyy..."
 
@@ -1747,11 +1742,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Sijaintien XML-tietokantaa ei voitu ladata. Ole hyvä ja raportoi tämä virhe."
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:803
+#: ../gweather/gweather-pref.c:805
 msgid "Weather Preferences"
 msgstr "Säätietosovelman asetukset"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:835 ../gweather/gweather-pref.c:1020
+#: ../gweather/gweather-pref.c:837 ../gweather/gweather-pref.c:1022
 msgid "_Automatically update every:"
 msgstr "_Päivitä automaattisesti:"
 
@@ -1759,154 +1754,154 @@ msgstr "_Päivitä automaattisesti:"
 #. * Units settings page.
 #.
 #. Temperature Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:848
+#: ../gweather/gweather-pref.c:850
 msgid "_Temperature unit:"
 msgstr "_Lämpötilan yksikkö:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:857 ../gweather/gweather-pref.c:877
-#: ../gweather/gweather-pref.c:903 ../gweather/gweather-pref.c:931
+#: ../gweather/gweather-pref.c:859 ../gweather/gweather-pref.c:879
+#: ../gweather/gweather-pref.c:905 ../gweather/gweather-pref.c:933
 msgid "Default"
 msgstr "Oletus"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:858
+#: ../gweather/gweather-pref.c:860
 msgid "Kelvin"
 msgstr "Kelvin"
 
 #. TRANSLATORS: Celsius is sometimes referred Centigrade
-#: ../gweather/gweather-pref.c:860
+#: ../gweather/gweather-pref.c:862
 msgid "Celsius"
 msgstr "Celsius"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:861
+#: ../gweather/gweather-pref.c:863
 msgid "Fahrenheit"
 msgstr "Fahrenheit"
 
 #. Speed Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:868
+#: ../gweather/gweather-pref.c:870
 msgid "_Wind speed unit:"
 msgstr "_Tuulennopeuden yksikkö:"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "meters per second"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:879
+#: ../gweather/gweather-pref.c:881
 msgid "m/s"
 msgstr " m/s"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "kilometers per hour"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:881
+#: ../gweather/gweather-pref.c:883
 msgid "km/h"
 msgstr " km/h"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "miles per hour"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:883
+#: ../gweather/gweather-pref.c:885
 msgid "mph"
 msgstr " mph"
 
 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "knots"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:885
+#: ../gweather/gweather-pref.c:887
 msgid "knots"
 msgstr "solmua"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:887
+#: ../gweather/gweather-pref.c:889
 msgid "Beaufort scale"
 msgstr "Bofori-skaala"
 
 #. Pressure Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:894
+#: ../gweather/gweather-pref.c:896
 msgid "_Pressure unit:"
 msgstr "_Paineen yksikkö:"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "kiloPascals"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:905
+#: ../gweather/gweather-pref.c:907
 msgid "kPa"
 msgstr " kPa"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "hectoPascals"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:907
+#: ../gweather/gweather-pref.c:909
 msgid "hPa"
 msgstr " hPa"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:909
+#: ../gweather/gweather-pref.c:911
 msgid "mb"
 msgstr " mb"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars of mercury"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:911
+#: ../gweather/gweather-pref.c:913
 msgid "mmHg"
 msgstr " mmHg"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "inches of mercury"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:913
+#: ../gweather/gweather-pref.c:915
 msgid "inHg"
 msgstr " inHg"
 
 #. TRANSLATOR: The pressure unit "atmospheres"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:915
+#: ../gweather/gweather-pref.c:917
 msgid "atm"
 msgstr "atm"
 
 #. Distance Unit
-#: ../gweather/gweather-pref.c:922
+#: ../gweather/gweather-pref.c:924
 msgid "_Visibility unit:"
 msgstr "_Näkyvyyden yksikkö:"
 
 #. TRANSLATOR: The distance unit "meters"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:933
+#: ../gweather/gweather-pref.c:935
 msgid "meters"
 msgstr "metriä"
 
 #. TRANSLATOR: The distance unit "kilometers"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:935
+#: ../gweather/gweather-pref.c:937
 msgid "km"
 msgstr " km"
 
 #. TRANSLATOR: The distance unit "miles"
-#: ../gweather/gweather-pref.c:937
+#: ../gweather/gweather-pref.c:939
 msgid "miles"
 msgstr "mailia"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:971
+#: ../gweather/gweather-pref.c:973
 msgid "Enable _radar map"
 msgstr "Kä_ytä sääkarttoja"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:985
+#: ../gweather/gweather-pref.c:987
 msgid "Use _custom address for radar map"
 msgstr "Käytä mukau_tettua osoitetta sääkartalle"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1002
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1004
 msgid "A_ddress:"
 msgstr "_Osoite:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1016
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1018
 msgid "Update"
 msgstr "Päivitä"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1040
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1042
 msgid "minutes"
 msgstr "minuuttia"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1056
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1058
 msgid "Display"
 msgstr "Näyttö"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1071
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:12
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1073
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:9
 msgid "General"
 msgstr "Yleiset"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1084
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1086
 msgid "_Select a location:"
 msgstr "_Valitse sijainti:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1109
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1111
 msgid "_Find:"
 msgstr "_Etsi:"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1116
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1118
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Etsi _seuraava"
 
-#: ../gweather/gweather-pref.c:1138
+#: ../gweather/gweather-pref.c:1140
 msgid "Location"
 msgstr "Sijainti"
 
@@ -2043,10 +2038,6 @@ msgid "_Ticker symbol: "
 msgstr "_Osakkeen symboli: "
 
 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Stocks</b>"
-msgstr "<b>Osakkeet</b>"
-
-#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:2
 msgid ""
 "<i><small><b>Note:</b> Quotes are delayed at least 15 minutes.\n"
 "<b>Source: </b> Yahoo!</small></i>"
@@ -2054,10 +2045,14 @@ msgstr ""
 "<i><small><b>Huomautus: </b> Kurssit viipyvät vähintään 15 minuuttia.\n"
 "<b>Lähde: </b> Yahoo!</small></i>"
 
-#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:4
+#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:3
 msgid "Invest Preferences"
 msgstr "Sijoittajan asetukset"
 
+#: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:4
+msgid "Stocks"
+msgstr "Osakkeet"
+
 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.ui.h:5
 msgid "label"
 msgstr "otsikko"
@@ -2141,27 +2136,27 @@ msgstr "Sijoitusten arvo: %+.2f"
 #. Translators: these words all refer to a stock. Last is short
 #. for "last price". Gain is referring to the gain since the
 #. stock was purchased.
-#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
+#: ../invest-applet/invest/widgets.py:53
 msgid "Ticker"
 msgstr "Kurssikoodi"
 
-#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
+#: ../invest-applet/invest/widgets.py:53
 msgid "Last"
 msgstr "Viimeisin"
 
-#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
+#: ../invest-applet/invest/widgets.py:53
 msgid "Change %"
 msgstr "Muutos %"
 
-#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
+#: ../invest-applet/invest/widgets.py:53
 msgid "Chart"
 msgstr "Kaavio"
 
-#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
+#: ../invest-applet/invest/widgets.py:53
 msgid "Gain"
 msgstr "Voitto"
 
-#: ../invest-applet/invest/widgets.py:52
+#: ../invest-applet/invest/widgets.py:53
 msgid "Gain %"
 msgstr "Voitto %"
 
@@ -2174,7 +2169,7 @@ msgid "Deskbar (transparent upgrade from Mini-Commander)"
 msgstr "Komentopalkki (päivitys komentorivisovelmasta)"
 
 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:1
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:362
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:355
 msgid "Command Line"
 msgstr "Komentorivi"
 
@@ -2194,20 +2189,20 @@ msgstr ""
 "Tämä Gnomen sovelma lisää komentorivin paneeliin. Komentorivi osaa komennon "
 "täydennyksen, komentohistorian ja muokattavat makrot."
 
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:354
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:345
 msgid "No items in history"
 msgstr "Ei historiakohtia"
 
 #. build file select dialog
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:478
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:469
 msgid "Start program"
 msgstr "Käynnistettävä ohjelma"
 
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:530
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:522
 msgid "Command line"
 msgstr "Komentorivi"
 
-#: ../mini-commander/src/command_line.c:531
+#: ../mini-commander/src/command_line.c:523
 msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
 msgstr "Kirjoita komento tähän ja Gnome suorittaa sen sinulle"
 
@@ -2265,80 +2260,76 @@ msgstr "Makrokomentojen luettelo"
 msgid "Macro pattern list"
 msgstr "Makrokuvioiden luettelo"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:2
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:3
-msgid "<b>Auto Completion</b>"
-msgstr "<b>Automaattitäydennys</b>"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:4
-msgid "<b>Colors</b>"
-msgstr "<b>Värit</b>"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:5
-msgid "<b>Size</b>"
-msgstr "<b>Koko</b>"
-
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:6
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:1
 msgid "Add New Macro"
 msgstr "Lisää makro"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:7
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:2
+msgid "Auto Completion"
+msgstr "Automaattitäydennys"
+
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:3
 msgid "Co_mmand:"
 msgstr "_Komento:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:8
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:4 ../multiload/properties.c:571
+msgid "Colors"
+msgstr "Värit"
+
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:5
 msgid "Command Line Preferences"
 msgstr "Komentorivin asetukset"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:9
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:6
 msgid "Command line _background:"
 msgstr "Komentorivin _taustaväri:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:10
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:7
 msgid "Command line _foreground:"
 msgstr "Komentorivin _edustaväri:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:11
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:8
 msgid "E_nable history-based auto completion"
 msgstr "Käytä historiaa_n perustuvaa täydennystä"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:13
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:10
 msgid "Macros"
 msgstr "Makrot"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:14
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:11
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Valitse väri"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:15
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:12
+msgid "Size"
+msgstr "Koko"
+
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:13
 msgid "_Add Macro..."
 msgstr "_Lisää makro..."
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:16
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:14
 msgid "_Delete Macro"
 msgstr "_Poista makro"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:17
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:15
 msgid "_Macros:"
 msgstr "_Makrot:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:18
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:16
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Hakuehto:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:19
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:17
 msgid "_Use default theme colors"
 msgstr "_Käytä teeman oletusvärejä"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:20
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:48
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:18
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:40
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Leveys:"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:21 ../multiload/properties.c:526
+#: ../mini-commander/src/mini-commander.ui.h:19 ../multiload/properties.c:526
 msgid "pixels"
 msgstr "pikseliä"
 
@@ -2450,33 +2441,33 @@ msgstr "Leveys"
 msgid "Width of the applet"
 msgstr "Sovelman leveys"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:245
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:249
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:238
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:242
 msgid "Browser"
 msgstr "Selain"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:250
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:243
 msgid "Click this button to start the browser"
 msgstr "Napsauta tätä käynnistääksesi selaimen"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:263
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:267
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:256
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:260
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:268
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:261
 msgid "Click this button for the list of previous commands"
 msgstr "Napsauta saadaksesi listan viimeisimmistä komennoista"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:347
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:340
 msgid "Command line has been disabled by your system administrator"
 msgstr "Komentorivi on poistettu käytöstä järjestelmänvalvojasi toimesta"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:409
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:402
 msgid "Mini-Commander applet"
 msgstr "Pienoiskomentotulkki"
 
-#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:410
+#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:403
 msgid "This applet adds a command line to the panel"
 msgstr "Tämä sovelma lisää komentorivin paneeliin"
 
@@ -2510,8 +2501,9 @@ msgid "Adjust the sound volume"
 msgstr "Säädä äänenvoimakkuutta"
 
 #. tooltip over applet
-#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:196
-#: ../mixer/applet.c:217
+#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:203
+#: ../mixer/applet.c:224 ../null_applet/null_applet.c:44
+#: ../null_applet/null_applet.c:46
 msgid "Volume Control"
 msgstr "�änenvoimakkuus"
 
@@ -2523,11 +2515,11 @@ msgstr "_Vaimenna"
 msgid "_Open Volume Control"
 msgstr "_Avaa äänenvoimakkuuden hallinta"
 
-#: ../mixer/applet.c:180
+#: ../mixer/applet.c:187
 msgid "Volume Applet"
 msgstr "�änenvoimakkuuden säädin"
 
-#: ../mixer/applet.c:535
+#: ../mixer/applet.c:542
 msgid ""
 "The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
 "means either that you don't have the right GStreamer plugins installed, or "
@@ -2537,7 +2529,7 @@ msgstr ""
 "Tämä tarkoittaa että joko oikeat GStreamer-liitännäiset eivät ole "
 "asennettuina tai että äänikorttisi ei ole määritelty."
 
-#: ../mixer/applet.c:539
+#: ../mixer/applet.c:546
 msgid ""
 "You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
 "speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the menu."
@@ -2545,12 +2537,12 @@ msgstr ""
 "Voit poistaa äänenvoimakkuuden hallinnan paneelista painamalla oikeaa nappia "
 "kaiuttimen kuvan päällä ja valitsemalla \"Poista paneelista\"."
 
-#: ../mixer/applet.c:713
+#: ../mixer/applet.c:714
 #, c-format
 msgid "Failed to start Volume Control: %s"
 msgstr "�änenvoimakkuuden säätimen käynnistys epäonnistui: %s"
 
-#: ../mixer/applet.c:1149
+#: ../mixer/applet.c:1164
 #, c-format
 msgid "%s: muted"
 msgstr "%s: vaimennettu"
@@ -2559,29 +2551,29 @@ msgstr "%s: vaimennettu"
 #. * to mark as a translation, but anyway. The string is a list of
 #. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
 #. * most likely want to keep this as-is.
-#: ../mixer/applet.c:1155
+#: ../mixer/applet.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: %d%%"
 msgstr "%s: %d %%"
 
-#: ../mixer/applet.c:1390
+#: ../mixer/applet.c:1408
 #, c-format
 msgid "Failed to display help: %s"
 msgstr "Ohjetta ei voitu näyttää: %s"
 
-#: ../mixer/applet.c:1403
+#: ../mixer/applet.c:1421
 msgid "Volume control for your GNOME Panel."
 msgstr "�änenvoimakkuuden hallinta Gnomen paneeliin."
 
-#: ../mixer/applet.c:1404
+#: ../mixer/applet.c:1422
 msgid "Using GStreamer 0.10."
 msgstr "Käyttää Gstreamer-versiota 0.10."
 
-#: ../mixer/dock.c:176
+#: ../mixer/dock.c:218
 msgid "Mute"
 msgstr "Vaimenna"
 
-#: ../mixer/dock.c:182
+#: ../mixer/dock.c:224
 msgid "Volume Control..."
 msgstr "�änenvoimakkuus..."
 
@@ -2628,7 +2620,7 @@ msgstr "_Avaa"
 msgid "_Deactivate"
 msgstr "_Katkaise"
 
-#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5 ../stickynotes/stickynotes.ui.h:45
+#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Ominaisuudet"
 
@@ -2704,25 +2696,21 @@ msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
 msgstr "Sovelma modeemiyhteyden käynnistämiseen ja tarkkailuun."
 
 #: ../modemlights/modemlights.ui.h:1
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Connecting with Internet Service "
-"Provider</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Yhdistetään palveluntarjoajaan</span>"
+msgid "Connecting with Internet Service Provider"
+msgstr "Yhdistetään palveluntarjoajaan"
 
 #: ../modemlights/modemlights.ui.h:2
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Rootin salasana vaaditaan </span>"
-
-#: ../modemlights/modemlights.ui.h:3
 msgid "Enter password"
 msgstr "Syötä salasana"
 
-#: ../modemlights/modemlights.ui.h:4
+#: ../modemlights/modemlights.ui.h:3
 msgid "Password:"
 msgstr "Salasana:"
 
+#: ../modemlights/modemlights.ui.h:4
+msgid "Root password required"
+msgstr "Root-salasana vaaditaan"
+
 #: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:1
 msgid "A system load indicator"
 msgstr "Järjestelmäkuorman ilmaisin"
@@ -3020,10 +3008,6 @@ msgstr "Järjestelmänvalvonnan _nopeus: "
 msgid "milliseconds"
 msgstr "millisekuntia"
 
-#: ../multiload/properties.c:571
-msgid "Colors"
-msgstr "Värit"
-
 #: ../multiload/properties.c:598 ../multiload/properties.c:606
 msgid "_User"
 msgstr "Käy_ttäjä"
@@ -3145,11 +3129,19 @@ msgstr "Seuraa langattoman verkon yhteyden laatua"
 msgid "Wireless Link Monitor"
 msgstr "Langattomien laitteiden valvonta"
 
-#: ../null_applet/null_applet.c:151
+#: ../null_applet/null_applet.c:40
+msgid "Inbox Monitor"
+msgstr "Inbox-kansio tarkkailu"
+
+#: ../null_applet/null_applet.c:42
+msgid "CD Player"
+msgstr "CD-soitin"
+
+#: ../null_applet/null_applet.c:149
 msgid "Some panel items are no longer available"
 msgstr "Jotkut paneelin kohdista eivät ole enää saatavilla"
 
-#: ../null_applet/null_applet.c:152
+#: ../null_applet/null_applet.c:150
 msgid ""
 "One or more panel items (also referred to as applets) are no longer "
 "available in the GNOME desktop."
@@ -3157,11 +3149,11 @@ msgstr ""
 "Yksi tai useampi käyttämäsi paneelin sovelma on poistettu tästä Gnome-"
 "työpöydän versiosta."
 
-#: ../null_applet/null_applet.c:154
+#: ../null_applet/null_applet.c:152
 msgid "These items will now be removed from your configuration:"
 msgstr "Nämä sovelmat poistetaan nyt konfiguraatiostasi."
 
-#: ../null_applet/null_applet.c:157
+#: ../null_applet/null_applet.c:155
 msgid "You will not receive this message again."
 msgstr "Et näe tätä viestiä enää uudestaan"
 
@@ -3179,7 +3171,7 @@ msgstr "Luo, näytä ja hallitse muistilappuja työpöydällä"
 
 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:2
 #: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:130
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:399
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:402
 msgid "Sticky Notes"
 msgstr "Muistilaput"
 
@@ -3200,187 +3192,170 @@ msgid "_Lock Notes"
 msgstr "_Lukitse muistilaput"
 
 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:6
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:44
 msgid "_New Note"
 msgstr "_Uusi muistilappu"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.c:630
+#: ../stickynotes/stickynotes.c:635
 msgid "This note is locked."
 msgstr "Muistilappu on lukittu."
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.c:634
+#: ../stickynotes/stickynotes.c:639
 msgid "This note is unlocked."
 msgstr "Muistilappu ei ole lukittu"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:2
-msgid "<b>Behavior</b>"
-msgstr "<b>Toiminta</b>"
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:3
-msgid "<b>Default Note Properties</b>"
-msgstr "<b>Lappujen oletusominaisuudet</b>"
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
-"\n"
-"This cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Haluatko poistaa kaikki muistilaput?</b>\n"
-"\n"
-"Toimintoa ei voi perua."
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:7
-msgid ""
-"<b>Delete this sticky note?</b>\n"
-"\n"
-"This cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Haluatko poistaa tämän muistilapun?</b>\n"
-"\n"
-"Toimintoa ei voi perua."
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:10
-msgid "<b>Properties</b>"
-msgstr "<b>Ominaisuudet</b>"
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:1
+msgid "Behavior"
+msgstr "Toiminta"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:11
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:2
 msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
 msgstr "Valitse perusväri, jota käytetään kaikissa muistilapuissa"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:12
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:3
 msgid "Choose a color for the note"
 msgstr "Valitse muistilapun väri"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:13
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:4
 msgid "Choose a font for the note"
 msgstr "Valitse muistilapun kirjasin"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:14
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:5
 msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
 msgstr "Valitse kirjasin, jota käytetään kaikissa muistilapuissa"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:15
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:6
 msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
 msgstr "Valitse näkyvätkö muistilaput kaikilla työpöydillä"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:16
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:7
 msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
 msgstr "Pakotetaanko oletusulkonäkö kaikkiin muistilappuihin"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:17
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:8
 msgid "Close note"
 msgstr "Sulje muistilappu"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:18
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:9
+msgid "Default Note Properties"
+msgstr "Oletusmuistilapun ominaisuudet"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:10
+msgid "Delete all sticky notes?"
+msgstr "Poista kaikki muistilaput?"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:11
+msgid "Delete this sticky note?"
+msgstr "Poistetaanko tämä muistilappu?"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:12
 msgid "Font C_olor:"
 msgstr "Kirjasimen _väri:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:19
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:13
 msgid "Font Co_lor:"
 msgstr "Kirjasimen _väri:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:20
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:14
 msgid "Force _default color and font on notes"
 msgstr "Pakotetaanko _oletusväri ja -kirjasin kaikkiin muistilappuihin"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:21
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:15
 msgid "H_eight:"
 msgstr "Ko_rkeus:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:22
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:16
 msgid "Lock/Unlock note"
 msgstr "Lukitse/Avaa muistilappu"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:23
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:17
 msgid "Note C_olor:"
 msgstr "Muistilapun _väri:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:24
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:18
 msgid "Note _Color:"
 msgstr "Muistilapun _väri:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:25
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:19
 msgid "Pick a color for the sticky note"
 msgstr "Valitse muistilapun väri"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:26
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:20
 msgid "Pick a default sticky note color"
 msgstr "Valitse muistilappujen oletusväri"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:27
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:21
 msgid "Pick a default sticky note font"
 msgstr "Valitse muistilappujen oletuskirjasin"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:28
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:22
 msgid "Pick a font for the sticky note"
 msgstr "Valitse muistilapun kirjasin"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:29
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:23
+msgid "Properties"
+msgstr "Ominaisuudet"
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:24
 msgid "Resize note"
 msgstr "Venytä muistilappua"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:30
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:25
 msgid "Specify a title for the note"
 msgstr "Määrittele muistilapun otsikko"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:31
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:26
 msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
 msgstr "Määrittele uusien muistilappujen korkeus (pikseleinä)"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:32
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:27
 msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
 msgstr "Määrittele uusien muistilappujen leveys (pikseleinä)"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:33
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:28
 msgid "Sticky Note"
 msgstr "Muistilappu"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:34
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:29
 msgid "Sticky Note Properties"
 msgstr "Muistilapun ominaisuudet"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:35
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:30
 msgid "Sticky Notes Preferences"
 msgstr "Muistilappujen asetukset"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:36
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:31
+msgid "This cannot be undone."
+msgstr "Tätä ei voi perua."
+
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:32
 msgid "Use co_lor from the system theme"
 msgstr "Käytä järjestelmän teeman v_äriä"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:37
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:33
 msgid "Use default co_lor"
 msgstr "Käytä oletusv_äriä"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:38
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:34
 msgid "Use default fo_nt"
 msgstr "Käytä oletusk_irjasinta"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:39
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:35
 msgid "Use fo_nt from the system theme"
 msgstr "Käytä järjestelmän teeman k_irjasinta"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:40
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:36
 msgid "_Delete All"
 msgstr "_Poista kaikki"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:41
-msgid "_Delete Note..."
-msgstr "_Poista muistilappu..."
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:42
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:37
 msgid "_Font:"
 msgstr "_Kirjasin:"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:43
-msgid "_Lock Note"
-msgstr "_Lukitse muistilappu"
-
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:46
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:38
 msgid "_Put notes on all workspaces"
 msgstr "Näytä laput kaikilla ty_öpöydillä"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:47
+#: ../stickynotes/stickynotes.ui.h:39
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Otsikko:"
 
@@ -3515,14 +3490,14 @@ msgstr "Määrittää käytetäänkö järjestelmän oletusväriä"
 msgid "Whether to use the default system font"
 msgstr "Määrittää käytetäänkö järjestelmän oletuskirjasinta"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:577
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:580
 #, c-format
 msgid "%d note"
 msgid_plural "%d notes"
 msgstr[0] "%d lappu"
 msgstr[1] "%d lappua"
 
-#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:578
+#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:581
 msgid "Show sticky notes"
 msgstr "Näytä muistilaput"
 
@@ -3539,7 +3514,7 @@ msgid "Trash"
 msgstr "Roskakori"
 
 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:2
-#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:348
+#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:346
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Tyhjennä roskakori"
 
@@ -3594,21 +3569,24 @@ msgstr ""
 msgid "Trash Applet"
 msgstr "Roskakorisovelma"
 
-#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:81
-#, c-format
-msgid "Removing item %s of %s"
-msgstr "Poistetaan kohta %s/%s"
+#. Translators, the G_GSIZE_FORMAT is necessary because
+#. * of poor definitions in the standard for printf. Think of it
+#. * as %d.
+#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:79
+msgid "Removing item %"
+msgstr "Poistetaan kohdetta %"
 
-#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:106
+#. Translators: %s is a file name
+#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:102
 #, c-format
-msgid "<i>Removing: %s</i>"
-msgstr "<i>Poistetaan: %s</i>"
+msgid "Removing: %s"
+msgstr "Poistetaan: %s"
 
-#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:327
+#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:325
 msgid "Empty all of the items from the trash?"
 msgstr "Poista kaikki roskakorissa olevat tiedostot?"
 
-#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:334
+#: ../trashapplet/src/trash-empty.c:332
 msgid ""
 "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
@@ -3617,16 +3595,67 @@ msgstr ""
 "Huomaa että voit poistaa roskakorista tiedostoja myös yksitellen."
 
 #: ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:1
-msgid "<b>From:</b>"
-msgstr "<b>Lähteestä:</b>"
+msgid "Emptying the Trash"
+msgstr "Tyhjennetään roskakoria"
 
 #: ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:2
-msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
-msgstr "<big><b>Tyhjennetään roskakoria</b></big>"
+msgid "From:"
+msgstr "Lähteestä:"
 
-#: ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:3
-msgid "Emptying the Trash"
-msgstr "Tyhjennetään roskakoria"
+#~ msgid "<b>Appearance</b>"
+#~ msgstr "<b>Ulkoasu</b>"
+
+#~ msgid "  "
+#~ msgstr "  "
+
+#~ msgid "*"
+#~ msgstr "*"
+
+#~ msgid "<b>Colors</b>"
+#~ msgstr "<b>Värit</b>"
+
+#~ msgid "<b>Size</b>"
+#~ msgstr "<b>Koko</b>"
+
+#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Rootin salasana vaaditaan </span>"
+
+#~ msgid "<b>Behavior</b>"
+#~ msgstr "<b>Toiminta</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "This cannot be undone."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Haluatko poistaa kaikki muistilaput?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "Toimintoa ei voi perua."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Delete this sticky note?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "This cannot be undone."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Haluatko poistaa tämän muistilapun?</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "Toimintoa ei voi perua."
+
+#~ msgid "<b>Properties</b>"
+#~ msgstr "<b>Ominaisuudet</b>"
+
+#~ msgid "_Delete Note..."
+#~ msgstr "_Poista muistilappu..."
+
+#~ msgid "_Lock Note"
+#~ msgstr "_Lukitse muistilappu"
+
+#~ msgid "<b>From:</b>"
+#~ msgstr "<b>Lähteestä:</b>"
+
+#~ msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
+#~ msgstr "<big><b>Tyhjennetään roskakoria</b></big>"
 
 #~ msgid "_Open"
 #~ msgstr "_Avaa"
@@ -4392,9 +4421,6 @@ msgstr "Tyhjennetään roskakoria"
 #~ msgid "Stock Ticker Preferences"
 #~ msgstr "Osakekurssisovelman asetukset"
 
-#~ msgid "Behavior"
-#~ msgstr "Toiminta"
-
 #~ msgid "Stock update fre_quency:"
 #~ msgstr "Kurssien päivitys_tiheys:"
 
@@ -4416,9 +4442,6 @@ msgstr "Tyhjennetään roskakoria"
 #~ msgid "Scroll _left to right"
 #~ msgstr "Vieritä v_asemmalta oikealle"
 
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Ulkonäkö"
-
 #~ msgid "Displa_y only symbols and price"
 #~ msgstr "Näytä vain sym_bolit ja hinta"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]