[gnote] Added Lithuanian translation from Tomboy adapted by Giedrius Slavinskascommit bca8e15c94fd00517b316e282e2a8ec383d25ba0
Author: Žygimantas BeruÄ?ka <zygis gnome org>
Date:  Sat Jul 11 11:44:21 2009 +0300

  Added Lithuanian translation from Tomboy adapted by Giedrius Slavinskas

 po/LINGUAS |  1 +
 po/lt.po  | 1545 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 1546 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index a774a3f..8b40df4 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -14,6 +14,7 @@ hu
 it
 ja
 kn
+lt
 mr
 pa
 pt
diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
new file mode 100644
index 0000000..531d55c
--- /dev/null
+++ b/po/lt.po
@@ -0,0 +1,1545 @@
+# Lithuanian translation of gedit.
+# Copyright (C) 2004-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnote package.
+#
+# Žygimantas BeruÄ?ka <zygis gnome org>, 2005-2007, 2009.
+# Gintautas Miliauskas <gintas akl lt>, 2006, 2007, 2008.
+# Vytautas RÄ?kus <v rekus gmail com>, 2009.
+# Giedrius Slavinskas <giedrius25 gmail com>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnote.master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 15:18+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-11 11:40+0300\n"
+"Last-Translator: Giedrius Slavinskas <giedrius25 gmail com>\n"
+"Language-Team: Lithuanian <gnome-lt lists akl lt>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
+"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.server.in.in.h:1
+msgid "Accessories"
+msgstr "Reikmenys"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.server.in.in.h:2 ../data/gnote.desktop.in.in.h:1
+msgid "Gnote"
+msgstr "Gnote"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.server.in.in.h:3
+msgid "Gnote Applet Factory"
+msgstr "Gnote įtaiso gamykla"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.server.in.in.h:4
+msgid "Simple and easy to use note-taking"
+msgstr "Paprasta ir lengvai naudojama užraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.xml.h:1 ../src/actionmanager.cpp:217
+msgid "_About"
+msgstr "_Apie"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.xml.h:2 ../src/actionmanager.cpp:208
+#: ../src/tray.cpp:468
+msgid "_Help"
+msgstr "_Žinynas"
+
+#: ../data/GNOME_GnoteApplet.xml.h:3 ../src/actionmanager.cpp:205
+#: ../src/tray.cpp:463
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Nustatymai"
+
+#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:2
+msgid "Note-taker"
+msgstr "UžraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:3
+msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
+msgstr "Konspektuokite, susiekite idÄ?jas ir dirbkite tvarkingai"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:1
+msgid "Accept SSL Certificates"
+msgstr "Priimti SSL liudijimus"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:2
+msgid "Create a new Note"
+msgstr "Sukurti naujÄ? raÅ¡telį"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:3
+msgid "Custom Font Face"
+msgstr "Pasirinktinis Å¡riftas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:4
+msgid "Determines X coordinate of Search window; stored on Gnote exit."
+msgstr "Nustato paieÅ¡kos lango X koordinatÄ?; įraÅ¡oma uždarant Gnote."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:5
+msgid "Determines Y coordinate of Search window; stored on Gnote exit."
+msgstr "Nustato paieÅ¡kos lango Y koordinatÄ?; įraÅ¡oma uždarant Gnote."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:6
+msgid "Determines pixel height of Search window; stored on Gnote exit."
+msgstr "Nustato paieškos lango aukštį; įrašoma uždarant Gnote."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:7
+msgid "Determines pixel width of Search window; stored on Gnote exit."
+msgstr "Nustato paieškos lango plotį; įrašoma uždarant Gnote."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:8
+msgid "Enable Auto bulleted lists"
+msgstr "Ä®jungti automatinį sÄ?rašų formatavimÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:9
+msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon"
+msgstr ""
+"Ä®jungti teksto įdÄ?jimÄ?, spustelÄ?jus viduriniuoju pelÄ?s mygtuku piktogramÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:10
+msgid "Enable WikiWord highlighting"
+msgstr "Ä®jungti WikiWord paryÅ¡kinimÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:11
+msgid "Enable closing notes with escape"
+msgstr "Ä®jungti raÅ¡telių užvÄ?rimÄ? klaviÅ¡u â??Escapeâ??"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:12
+msgid "Enable custom font"
+msgstr "Ä®jungti pasirinktinį Å¡riftÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:13
+msgid "Enable global keybindings"
+msgstr "Įjungti globalius klavišų susiejimus"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:14
+msgid "Enable spellchecking"
+msgstr "Ä®jungti raÅ¡ybos tikrinimÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:15
+msgid "Enable startup notes"
+msgstr "Įjungti paleidimo raštelius"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:16
+msgid ""
+"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
+"- or * at the beginning of a line."
+msgstr ""
+"Pasirinkite, jei norite automatiÅ¡kai suformuoti nenumeruojamus sÄ?raÅ¡us, kai "
+"eilutÄ?s pradžioje yra - arba *."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:17
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be able to middle-click the Gnote icon to "
+"paste timestamped content into the Start Here note."
+msgstr ""
+"Ä®junkite, jei norite įkelti turinį į â??PradÄ?ti Ä?iaâ?? raÅ¡telį iÅ¡ atmintinÄ?s "
+"paspaudÄ? viduriniuoju pelÄ?s mygtuku Gnote piktogramÄ?."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:18
+msgid ""
+"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
+"will create a note with that name."
+msgstr ""
+"Ä®junkite Å¡iÄ? parinktį norÄ?dami paryÅ¡kinti žodžius, KurieAtrodoÅ taiTaip. "
+"SpustelÄ?jus šį žodį bus sukurtas naujas raÅ¡telis tokiu pavadinimu."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:19
+msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
+msgstr "FUSE prijungimo delsa (ms)"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:20
+msgid "HTML Export All Linked Notes"
+msgstr "Eksportuoti į HTML visus susietus raštelius"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:21
+msgid "HTML Export Last Directory"
+msgstr "Paskutinis eksportavimo į HTML aplankas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:22
+msgid "HTML Export Linked Notes"
+msgstr "Eksportuoti į HTML susietus raštelius"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:23
+msgid ""
+"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
+"font when displaying notes."
+msgstr ""
+"Jeigu enable_custom_font reikÅ¡mÄ? yra teigiama, raÅ¡teliuose bus naudojamas "
+"Ä?ia nurodytas Å¡riftas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:24
+msgid ""
+"If enabled, all notes that were open when Gnote quit will automatically be "
+"reopened at startup."
+msgstr ""
+"Jeigu įjungta, visi rašteliai, kurie buvo atverti užveriant Gnote, paleidimo "
+"metu bus automatiškai atverti."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:25
+msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
+msgstr "Jei įjungta, atvertas raštelis gali būti užvertas Escape klavišu."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:26
+msgid ""
+"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
+"suggestions shown in the right-click menu."
+msgstr ""
+"Jei teigiama, raÅ¡ybos klaidos bus pabrauktos raudonai, o spustelÄ?jus deÅ¡inįjį "
+"pelÄ?s mygtukÄ? bus rodomi teisingos raÅ¡ybos pasiÅ«lymai."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:27
+msgid ""
+"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/gnote/"
+"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Gnote actions to be "
+"available from any application."
+msgstr ""
+"Jei teigiama, bus įjungti visoje aplinkoje veikiantys klavišų susiejimai, "
+"nurodyti /apps/gnote/global_keybindings rakte. Tai leis atlikti veiksmus su "
+"Gnote iš bet kurios programos."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:28
+msgid ""
+"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
+"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
+msgstr ""
+"Jei teigiama, rašteliuose bus naudojamas šriftas, nurodytas custom_font_face "
+"rakte. Kitu atveju bus naudojamas numatytasis darbo aplinkos Å¡riftas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:29
+msgid ""
+"Integer determining the minimum number of notes to show in the Gnote note "
+"menu."
+msgstr ""
+"Sveikasis skaiÄ?ius, nurodantis mažiausiÄ? leistinÄ? raÅ¡telių, rodomų Gnote "
+"raÅ¡telių meniu, skaiÄ?ių."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:30
+msgid ""
+"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
+"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
+"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
+"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
+"conflict situation on a case-by-case basis."
+msgstr ""
+"Sveikojo skaiÄ?iaus reikÅ¡mÄ? nurodanti, ar yra pageidavimas visada atlikti tam "
+"tikrus veiksmus aptikus konfliktÄ?, užuot klausus naudotojo. ReikÅ¡mÄ?s "
+"priskirto vidiniam sÄ?raÅ¡ui. 0 nurodo, kad naudotojas pageidauja bÅ«ti "
+"paklaustas, kai atsitinka konfliktas, kad jis galÄ?tų susidoroti su kiekvienu "
+"konfliktu atsižvelgdamas į konkreÄ?iÄ? situacijÄ?."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:31
+msgid "List of pinned notes"
+msgstr "Prismeigtų raÅ¡telių sÄ?raÅ¡as"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:32
+msgid "Minimum number of notes to show in menu"
+msgstr "Mažiausias galimas meniu rodomų raÅ¡telių skaiÄ?ius"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:33
+msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
+msgstr "Raštelių sinchronizavimo konflikto išsaugotas veikimas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:34
+msgid "Open Recent Changes"
+msgstr "Atverti paskutiniuosius pakeitimus"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:35
+msgid "Open Search Dialog"
+msgstr "Atverti paieÅ¡kos dialogÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:36
+msgid "Open Start Here"
+msgstr "Atverti â??pradÄ?ti Ä?iaâ??"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:37
+msgid "Path on SSH server to Gnote synchronization directory (optional)."
+msgstr "Kelias SSH serveryje į Gnote sinchronizavimo katalogÄ? (nebÅ«tinas)."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:38
+msgid ""
+"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
+"service addin."
+msgstr ""
+"Kelias iki sinchronizavimo serverio, kai naudojamas failų sistemos "
+"sinchronizavimo tarnybos priedas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:39
+msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
+msgstr "SSHFS nuotolinio sinchronizavimo aplankas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:40
+msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
+msgstr "SSHFS nuotolinio sinchronizavimo naudotojo vardas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:41
+msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
+msgstr "SSHFS sinchronizavimo serverio prievadas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:42
+msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
+msgstr "SSHFS sinchronizavimo serverio URL"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:43
+msgid "Saved height of Search window"
+msgstr "Įrašytas paieškos lango aukštis"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:44
+msgid "Saved horizontal position of Search window"
+msgstr "Ä®raÅ¡yta paieÅ¡kos lango horizontali padÄ?tis"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:45
+msgid "Saved vertical position of Search window"
+msgstr "Ä®raÅ¡yta paieÅ¡kos lango vertikali padÄ?tis"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:46
+msgid "Saved width of Search window"
+msgstr "Įrašytas paieškos lango plotis"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:47
+msgid "Selected Synchronization Service Addin"
+msgstr "Pasirinktas sinchronizavimo tarnybos priedas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:48
+msgid "Set to TRUE to activate"
+msgstr "NorÄ?dami aktyvuoti, nustatykite į TEIGIAMÄ?"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:49
+msgid "Show applet menu"
+msgstr "Rodyti įtaiso meniu"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:50
+msgid "Start Here Note"
+msgstr "RaÅ¡telis PradÄ?kite Ä?ia"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:51
+msgid "Synchronization Client ID"
+msgstr "Sinchronizavimo kliento ID"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:52
+msgid "Synchronization Local Server Path"
+msgstr "Sinchronizavimo vietinio serverio kelias"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:53
+msgid ""
+"The date format that is used for the timestamp. It follows the format of "
+"strftime(3)."
+msgstr "Datos ir laiko formatas. Įvedamas strftime(3) formatu."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:54
+msgid ""
+"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Globalus klavišų susiejimas naujo raštelio kūrimui ir rodymui. Formato "
+"pavyzdys: â??&lt;Control&gt;aâ?? ar â??&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1â??. Analizatorius "
+"yra gan liberalus ir leidžia didžiÄ?sias ir mažÄ?sias raides, taip pat "
+"tokius sutrumpinimus kaip â??&lt;Ctl&gt;â?? ir â??&lt;Ctrl&gt;â??. Jeigu nustatysite "
+"parinktį į specialiÄ? eilutÄ? â??disabledâ??, Å¡iam veiksmui nebus priskirtas joks "
+"klavišų susiejimas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:55
+msgid ""
+"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Globalus klavišų susiejimas â??PradÄ?ti Ä?iaâ?? raÅ¡telio atvÄ?rimui. Formato "
+"pavyzdys: â??&lt;Control&gt;aâ?? ar â??&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1â??. Analizatorius "
+"yra gan liberalus ir leidžia didžiÄ?sias ir mažÄ?sias raides, taip pat "
+"tokius sutrumpinimus kaip â??&lt;Ctl&gt;â?? ir â??&lt;Ctrl&gt;â??. Jeigu nustatysite "
+"parinktį į specialiÄ? eilutÄ? â??disabledâ??, Å¡iam veiksmui nebus priskirtas joks "
+"klavišų susiejimas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:56
+msgid ""
+"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Globalus klavišų susiejimas raÅ¡telių paieÅ¡kos lango atvÄ?rimui. Formato "
+"pavyzdys: â??&lt;Control&gt;aâ?? ar â??&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1â??. Analizatorius "
+"yra gan liberalus ir leidžia didžiÄ?sias ir mažÄ?sias raides, taip pat "
+"tokius sutrumpinimus kaip â??&lt;Ctl&gt;â?? ir â??&lt;Ctrl&gt;â??. Jeigu nustatysite "
+"parinktį į specialiÄ? eilutÄ? â??disabledâ??, Å¡iam veiksmui nebus priskirtas joks "
+"klavišų susiejimas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:57
+msgid ""
+"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
+"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
+"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
+"for this action."
+msgstr ""
+"Globalus klavišų susiejimas paskutinių pakeitimų lango atvÄ?rimui. Formato "
+"pavyzdys: â??&lt;Control&gt;aâ?? ar â??&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1â??. Analizatorius "
+"yra gan liberalus ir leidžia didžiÄ?sias ir mažÄ?sias raides, taip pat "
+"tokius sutrumpinimus kaip â??&lt;Ctl&gt;â?? ir â??&lt;Ctrl&gt;â??. Jeigu nustatysite "
+"parinktį į specialiÄ? eilutÄ? â??disabledâ??, Å¡iam veiksmui nebus priskirtas joks "
+"klavišų susiejimas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:58
+msgid ""
+"The global keybinding for showing the Gnote applet's menu. The format looks "
+"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
+"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
+"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
+"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
+"action."
+msgstr ""
+"Globalus klavišų susiejimas Gnote įtaiso meniu parodymui. Formato "
+"pavyzdys: â??&lt;Control&gt;aâ?? ar â??&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1â??. Analizatorius "
+"yra gan liberalus ir leidžia didžiÄ?sias ir mažÄ?sias raides, taip pat "
+"tokius sutrumpinimus kaip â??&lt;Ctl&gt;â?? ir â??&lt;Ctrl&gt;â??. Jeigu nustatysite "
+"parinktį į specialiÄ? eilutÄ? â??disabledâ??, Å¡iam veiksmui nebus priskirtas joks "
+"klavišų susiejimas."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:59
+msgid "The handler for \"note://\" URLs"
+msgstr "â??note://â?? URL apdorojimo programa"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:60
+msgid ""
+"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
+msgstr ""
+"Paskutinis aplankas, į kurį buvo eksportuotas raštelis, naudojant "
+"â??Eksportuoti į HTMLâ?? įskiepį."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:61
+msgid ""
+"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
+"HTML plugin."
+msgstr ""
+"Paskutinis â??Eksportuoti susietus raÅ¡teliusâ?? žymimosios akutÄ?s pažymÄ?jimas "
+"â??Eksportuoti į HTMLâ?? įskiepyje."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:62
+msgid ""
+"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
+"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
+"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
+"recursively) should be included during an export to HTML."
+msgstr ""
+"Paskutinis parametras žymÄ?s langeliui â??Ä®traukti visus kitus susietus "
+"raÅ¡teliusâ?? įskiepyje Eksportuoti į HTML. Å is parametras yra naudojamas kartu "
+"su parametru â??Eksportuoti į HTML susietus raÅ¡teliusâ?? ir yra naudojamas "
+"norint nustatyti, ar visi raÅ¡teliai (rasti rekursyviai) turÄ?tų bÅ«ti įtraukti "
+"eksportuojant į HTML."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:63
+msgid ""
+"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
+"which is always placed at the bottom of the Gnote note menu and also "
+"accessible by hotkey."
+msgstr ""
+"RaÅ¡telio, kuris turÄ?tų bÅ«ti laikomas raÅ¡teliu â??PradÄ?ti Ä?iaâ??, URI. Å is "
+"raÅ¡telis visada rodomas Gnote raÅ¡telių meniu apaÄ?ioje ir pasiekiamas "
+"spustelint spartųjį klaviÅ¡Ä?."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:64
+msgid "The port to use when connecting to the synchronization server via SSH."
+msgstr ""
+"Prievadas, naudojamas jungiantis prie sinchronizavimo serverio SSH protokolu."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:65
+msgid ""
+"Time (in milliseconds) Gnote should wait for a response when using FUSE to "
+"mount a sync share."
+msgstr ""
+"Laikas (milisekundÄ?mis), kiek Gnote turÄ?tų laukti atsakymo naudojant FUSE "
+"sinchronizuoto viešinio prijungimui."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:66
+msgid "Timestamp format"
+msgstr "Laiko žymÄ?s formatas"
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:67
+msgid "URL of SSH server containing Gnote synchronization directory."
+msgstr "SSH serverio URL su Gnote sinchronizavimo aplanku."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:68
+msgid ""
+"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
+"addin."
+msgstr ""
+"Unikalus dabar sukonfigūruoto raštelių sinchronizavimo tarnybos priedo "
+"identifikatorius."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:69
+msgid ""
+"Unique identifier for this Gnote client, used when communicating with a "
+"sychronization server."
+msgstr ""
+"Unikalus Å¡io Gnote kliento identifikatorius, naudojamas bendraujant su "
+"sinchronizavimo serveriu."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:70
+msgid ""
+"Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
+"user."
+msgstr ""
+"Naudokite wdfs parinktį â??-acâ??, jei norite priimti SSL liudijimus "
+"neklausiant naudotojo."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:71
+msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
+msgstr ""
+"Naudotojo vardas, naudojamas jungiantis prie sinchronizavimo serverio "
+"SSH protokolu."
+
+#: ../data/gnote.schemas.in.h:72
+msgid ""
+"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
+"in the Gnote note menu."
+msgstr ""
+"Tarpais atskirtų raÅ¡telių, kurie turÄ?tų bÅ«ti visada rodomi Gnote raÅ¡telių "
+"meniu, URI sÄ?raÅ¡as."
+
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:64
+msgid "Name"
+msgstr "Pavadinimas"
+
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:65
+msgid "Description"
+msgstr "Aprašymas"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:170
+msgid "_File"
+msgstr "_Failas"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:174
+msgid "_New"
+msgstr "_Naujas"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:175 ../src/actionmanager.cpp:226
+msgid "Create a new note"
+msgstr "Sukurti naujÄ? raÅ¡telį"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:180
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Atverti..."
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:180
+msgid "Open the selected note"
+msgstr "Atverti pasirinktÄ? raÅ¡telį"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:186
+msgid "_Delete"
+msgstr "_IÅ¡trinti"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:186
+msgid "Delete the selected note"
+msgstr "IÅ¡trinti pasirinktÄ? raÅ¡telį"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:192 ../src/notewindow.cpp:376
+msgid "_Close"
+msgstr "_Užverti"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:192
+msgid "Close this window"
+msgstr "Užverti šį langÄ?"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:197 ../src/tray.cpp:480
+msgid "_Quit"
+msgstr "IÅ¡_eiti"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:197
+msgid "Quit Gnote"
+msgstr "IÅ¡jungti Gnote"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:200
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Taisyti"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:205 ../src/preferencesdialog.cpp:86
+msgid "Gnote Preferences"
+msgstr "Gnote _nustatymai"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:212
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Turinys"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:212
+msgid "Gnote Help"
+msgstr "Gnote pagalba"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:217
+msgid "About Gnote"
+msgstr "Apie Gnote"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:221
+msgid "TrayIcon"
+msgstr "Pranešimų skydelio piktograma"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:226
+msgid "Create _New Note"
+msgstr "Sukurti _naujÄ? raÅ¡telį"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:231 ../src/notewindow.cpp:328
+msgid "_Search All Notes"
+msgstr "_Ieškoti visuose rašteliuose"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:231
+msgid "Open the Search All Notes window"
+msgstr "Atverti langÄ? IeÅ¡koti visuose raÅ¡teliuose"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:236
+msgid "S_ynchronize Notes"
+msgstr "S_inchronizuoti raštelius"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:236
+msgid "Start synchronizing notes"
+msgstr "PradÄ?ti raÅ¡telių sinchronizavimÄ?"
+
+#: ../src/gnote.cpp:244
+msgid "Cannot create new note"
+msgstr "Nepavyko sukurti naujo raštelio"
+
+#: ../src/gnote.cpp:288
+msgid "and Tomboy original authors."
+msgstr "ir Tomboy kÅ«rÄ?jai."
+
+#: ../src/gnote.cpp:297
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Giedrius Slavinskas <giedrius25 gmail com>\n"
+"Žygimantas BeruÄ?ka <zygis gnome org>"
+
+#: ../src/gnote.cpp:305
+msgid "Copyright © 2009 Hubert Figuiere"
+msgstr "AutorinÄ?s teisÄ?s priklauso © 2009 Hubert Figuiere"
+
+#: ../src/gnote.cpp:306
+msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
+msgstr "Paprasta ir lengvai naudojama aplinkos užraÅ¡inÄ?."
+
+#: ../src/gnote.cpp:317
+msgid "Homepage"
+msgstr "Tinklalapis"
+
+#: ../src/gnote.cpp:357
+msgid "A note taking application"
+msgstr "Raštelių rašymo programa"
+
+#: ../src/gnote.cpp:365
+msgid "Run Gnote as a GNOME panel applet."
+msgstr "Paleisti Gnote kaip GNOME skydelio įtaisÄ?."
+
+#: ../src/gnote.cpp:370
+msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
+msgstr "Nurodykite keliÄ? iki aplanko su raÅ¡teliais."
+
+#: ../src/gnote.cpp:375
+msgid "Open the search all notes window with the search text."
+msgstr "Atverti paieÅ¡kos visuose raÅ¡teliuose langÄ? su ieÅ¡komu tekstu."
+
+#: ../src/gnote.cpp:380
+msgid "Print version information."
+msgstr "Rodyti versijos informacijÄ?."
+
+#: ../src/gnote.cpp:413
+msgid "Version %1%"
+msgstr "Versija %1%"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:104
+msgid "Editing"
+msgstr "Redagavimas"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:106
+msgid "Hotkeys"
+msgstr "Spartieji klavišai"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:111
+msgid "Add-ins"
+msgstr "Priedai"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:184
+msgid "_Spell check while typing"
+msgstr "_RaÅ¡ant tekstÄ? tikrinti raÅ¡ybÄ?"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:190
+msgid ""
+"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
+"shown in the context menu."
+msgstr ""
+"Neteisingai parašyti žodžiai bus pabraukti raudonai, o kontekstiniame meniu "
+"bus rodomi teisingos rašybos pasiūlymai."
+
+#. WikiWords...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:201
+msgid "Highlight _WikiWords"
+msgstr "Paryškinti _VikiŽodžius"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:207
+msgid ""
+"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
+"word will create a note with that name."
+msgstr ""
+"Ä®junkite Å¡iÄ? parinktį norÄ?dami paryÅ¡kinti žodžius, <b>AtrodanÄ?iusÅ taiTaip</b>."" SpustelÄ?jus tokį žodį bus sukurtas raÅ¡telis tokiu pavadinimu."
+
+#. Auto bulleted list
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:214
+msgid "Enable auto-_bulleted lists"
+msgstr "Ä®jungti automatinį _sÄ?rašų formatÄ?"
+
+#. Custom font...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:222
+msgid "Use custom _font"
+msgstr "Naudoti pasirinktinį Å¡ri_ftÄ?"
+
+#. New Note Template
+#. Translators: This is 'New Note' Template, not New 'Note Template'
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:240 ../src/notemanager.cpp:107
+msgid "New Note Template"
+msgstr "Naujas raštelio šablonas"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:243
+msgid ""
+"Use the new note template to specify the text that should be used when "
+"creating a new note."
+msgstr ""
+"Nurodykite naujo raÅ¡telio Å¡ablonÄ? norÄ?dami nurodyti tekstÄ?, kuris turÄ?tų "
+"būti naudojamas kuriant naujus raštelius."
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:252
+msgid "Open New Note Template"
+msgstr "Atverti naujo raÅ¡telio Å¡ablonÄ?"
+
+#. Hotkeys...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:310
+msgid "Listen for _Hotkeys"
+msgstr "Priimti _sparÄ?iuosius klaviÅ¡us"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:317
+msgid ""
+"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
+"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
+"Alt&gt;N</b>"
+msgstr ""
+"Spartieji klavišai įgalina greitai pasiekti raštelius bet kuriuo metu "
+"spustelÄ?jus keletÄ? klavišų. SparÄ?iųjų klavišų pavyzdžiai: "
+"<b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;N</b>"
+
+#. Show notes menu keybinding...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:337
+msgid "Show notes _menu"
+msgstr "Rodyti raštelių _meniu"
+
+#. Open Start Here keybinding...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:353
+msgid "Open \"_Start Here\""
+msgstr "Atverti â??PradÄ?ti Ä?iaâ??"
+
+#. Create new note keybinding...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:368
+msgid "Create _new note"
+msgstr "Sukurti _naujÄ? raÅ¡telį"
+
+#. Open Search All Notes window keybinding...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:383
+msgid "Open \"Search _All Notes\""
+msgstr "Atverti â??IeÅ¡koti _visuose raÅ¡teliuoseâ??"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:409
+msgid "Ser_vice:"
+msgstr "Tar_nyba:"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:466
+msgid "Not configurable"
+msgstr "Nekonfigūruojama"
+
+#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:486
+msgid "_Advanced..."
+msgstr "_SudÄ?tingesni..."
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:533
+msgid "The following add-ins are installed"
+msgstr "Įdiegti šie priedai"
+
+#. TODO: In a future version, add in an "Install Add-ins..." button
+#. TODO: In a future version, add in a "Repositories..." button
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:564
+msgid "_Enable"
+msgstr "Įj_ungti"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:570
+msgid "_Disable"
+msgstr "_IÅ¡jungti"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:699
+msgid "Not Implemented"
+msgstr "Neįgyvendinta"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:713
+msgid "%1% Preferences"
+msgstr "%1% nustatymai"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:854
+msgid "Choose Note Font"
+msgstr "Pasirinkite raÅ¡telio Å¡riftÄ?"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:949
+msgid "Version:"
+msgstr "Versija:"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:954
+msgid "Author:"
+msgstr "Autorius:"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:960
+msgid "Copyright:"
+msgstr "AutorinÄ?s teisÄ?s:"
+
+#: ../src/notemanager.cpp:237
+msgid ""
+"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\";>Start "
+"Here\n"
+"\n"
+"<bold>Welcome to Gnote!</bold>\n"
+"\n"
+"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
+"\n"
+"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
+"Note\" item from the Gnote Notes menu in your GNOME Panel. Your note will be "
+"saved automatically.\n"
+"\n"
+"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
+"together!\n"
+"\n"
+"We've created a note called <link:internal>Using Links in Gnote</link:"
+"internal>. Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
+"Gnote</link:internal> it automatically gets underlined? Click on the link "
+"to open the note.</note-content>"
+msgstr ""
+"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\";>PradÄ?ti "
+"Ä?ia\n"
+"\n"
+"<bold>Sveikiname paleidus Gnote!</bold>\n"
+"\n"
+"PradÄ?kite tvarkyti savo mintis ir idÄ?jas Å¡iame â??PradÄ?ti Ä?iaâ?? raÅ¡telyje.\n"
+"\n"
+"Savo idÄ?jas galite saugoti naujuose raÅ¡teliuose, GNOME skydelyje esanÄ?iame "
+"Gnote užrašų meniu pasirinkÄ? elementÄ? â??Sukurti naujÄ? raÅ¡telįâ??. JÅ«sų raÅ¡telis "
+"bus išsaugotas automatiškai.\n"
+"\n"
+"Tuomet tvarkykite kuriamus raÅ¡telius susiedami susijusius raÅ¡telius ir idÄ?jas "
+"kartu!\n"
+"\n"
+"SukÅ«rÄ?me raÅ¡telį <link:internal>Nuorodų naudojimas Gnote</link:internal>. "
+"Pastebite, kad kiekvienÄ? kartÄ? paraÅ¡ius <link:internal>Nuorodų naudojimas "
+"Gnote</link:internal>, jis automatiÅ¡kai pabraukiamas? NorÄ?dami atverti "
+"raÅ¡telį, spustelÄ?kite nuorodÄ?.</note-content>"
+
+#: ../src/notemanager.cpp:256
+msgid ""
+"<note-content>Using Links in Gnote\n"
+"\n"
+"Notes in Gnote can be linked together by highlighting text in the current "
+"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar. Doing "
+"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
+"note.\n"
+"\n"
+"Changing the title of a note will update links present in other notes. This "
+"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
+"\n"
+"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
+"automatically be linked for you.</note-content>"
+msgstr ""
+"<note-content>Nuorodų naudojimas Gnote\n"
+"\n"
+"Programoje Gnote raÅ¡telius galima susieti kartu, pažymÄ?jus raÅ¡telyje esantį "
+"tekstÄ? ir spustelÄ?jus virÅ¡ įrankinÄ?s esantį mygtukÄ? <bold>Susieti</bold> "
+"Taip bus sukurtas naujas raštelis ir šiame raštelyje pabrauktas raštelio "
+"pavadinimas.\n"
+"\n"
+"Pakeitus raÅ¡telio pavadinimÄ?, nuorodos, esanÄ?ios kituose raÅ¡teliuose, taip "
+"pat bus atnaujintos. Tokiu būdu pervadinant raštelį nesugadinamos nuorodos į "
+"jį.\n"
+"\n"
+"Taip pat, jeigu įvesite kito raÅ¡telio pavadinimÄ? dabartiniame raÅ¡telyje, "
+"automatiškai bus sukurta nuoroda į jį.</note-content>"
+
+#. Attempt to find an existing Start Here note
+#: ../src/notemanager.cpp:271 ../src/notemanager.cpp:323
+msgid "Start Here"
+msgstr "PradÄ?ti Ä?ia"
+
+#: ../src/notemanager.cpp:276
+msgid "Using Links in Gnote"
+msgstr "Nuorodų naudojimas Gnote"
+
+#: ../src/notemanager.cpp:444
+msgid "New Note %1%"
+msgstr "Naujas raštelis %1%"
+
+#. Use a simple "Describe..." body and highlight
+#. it so it can be easily overwritten
+#: ../src/notemanager.cpp:544 ../src/notemanager.cpp:634
+msgid "Describe your new note here."
+msgstr "Ä?ia apraÅ¡ykite naujÄ? raÅ¡telį"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:72
+msgid "Find in This Note"
+msgstr "Rasti šiame raštelyje"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:336
+msgid "_Link to New Note"
+msgstr "Sukurti nuorodÄ? į naujÄ? _raÅ¡telį"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:344
+msgid "Te_xt"
+msgstr "_Tekstas"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:353
+msgid "_Find in This Note"
+msgstr "_Rasti šiame raštelyje"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:368
+msgid "Clos_e All Notes"
+msgstr "Už_verti visus raštelius"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:403
+msgid "Search"
+msgstr "Ieškoti"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:407
+msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
+msgstr "Ieškoti raštelių (Ctrl-Shift-F)"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:417
+msgid "Link"
+msgstr "Susieti"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:423
+msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
+msgstr "Susieti pažymÄ?tÄ? tekstÄ? su nauju raÅ¡teliu (Ctrl-L)"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:432
+msgid "_Text"
+msgstr "_Tekstas"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:438
+msgid "Set properties of text"
+msgstr "Nurodyti teksto savybes"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:442
+msgid "T_ools"
+msgstr "Į_rankiai"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:447
+msgid "Use tools on this note"
+msgstr "Naudoti įrankius šiame raštelyje"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:457
+msgid "Delete this note"
+msgstr "Ištrinti šį raštelį"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:467
+msgid "Synchronize Notes"
+msgstr "Sinchronizoti raštelius"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:510
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Ieškoti..."
+
+#: ../src/notewindow.cpp:518 ../src/notewindow.cpp:640
+msgid "Find _Next"
+msgstr "Rasti _kitÄ?"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:528
+msgid "Find _Previous"
+msgstr "Rasti _ankstesnį"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:598
+msgid "Cannot create note"
+msgstr "Nepavyko sukurti raštelio"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:641
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Ankstesnis"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:654
+msgid "_Find:"
+msgstr "_Ieškoti:"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1092
+msgid "<b>_Bold</b>"
+msgstr "<b>_Pusjuodis</b>"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1093
+msgid "<i>_Italic</i>"
+msgstr "<i>_Kursyvas</i>"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1094
+msgid "<s>_Strikeout</s>"
+msgstr "<s>_Perbrauktas</s>"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1096
+msgid "_Highlight"
+msgstr "Pa_ryškintas"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1098
+msgid "_Normal"
+msgstr "_Normalus"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1100
+msgid "Hu_ge"
+msgstr "Milžiniš_kas"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1102
+msgid "_Large"
+msgstr "_Didelis"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1104
+msgid "S_mall"
+msgstr "_Mažas"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1106
+msgid "Bullets"
+msgstr "Punktai"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:1179
+msgid "Font Size"
+msgstr "Å rifto dydis"
+
+#. %1% is the number of note.
+#: ../src/note.cpp:67
+msgid "Really delete this note?"
+msgid_plural "Really delete these %1% notes?"
+msgstr[0] "Tikrai ištrinti šį raštelį?"
+msgstr[1] "Tikrai ištrinti šiuos %1% raštelius?"
+msgstr[2] "Tikrai ištrinti šiuos %1% raštelių?"
+
+#: ../src/note.cpp:79
+msgid "If you delete a note it is permanently lost."
+msgstr "Jeigu ištrinsite raštelį, jis bus prarastas visam laikui."
+
+#: ../src/note.cpp:115
+msgid "Error saving note data."
+msgstr "Klaida įrašant raštelio duomenis."
+
+#: ../src/note.cpp:116
+msgid ""
+"An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
+"sufficient disk space, and that you have appropriate rights on ~/.gnote. "
+"Error details can be found in ~/.gnote.log."
+msgstr ""
+"Įrašant raštelius įvyko klaida. Patikrinkite, ar yra pakankamai laisvos "
+"vietos diske ir ar turite teises keisti aplankÄ? ~/.gnote. IÅ¡samesnÄ? "
+"informacijÄ? galima rasti faile ~/.gnote.log."
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:83
+msgid "Search All Notes"
+msgstr "Ieškoti visuose rašteliuose"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:88
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "Skirti _raidžių dydį"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:106
+msgid "_Search:"
+msgstr "_Ieškoti:"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:275
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:118
+msgid "Notebooks"
+msgstr "UžraÅ¡inÄ?s"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:347
+msgid "Note"
+msgstr "Raštelis"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:368
+msgid "Last Changed"
+msgstr "Paskutinis pakeitimas"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:512
+msgid "Matches"
+msgstr "Atitikmenys"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:566
+msgid "%1% match"
+msgid_plural "%1% matches"
+msgstr[0] "%1% atitikmuo"
+msgstr[1] "%1% atitikmenys"
+msgstr[2] "%1% atitkmenų"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:580
+msgid "Total: %1% note"
+msgid_plural "Total: %1% notes"
+msgstr[0] "Iš viso: %1% raštelis"
+msgstr[1] "Iš viso: %1% rašteliai"
+msgstr[2] "Iš viso: %1% raštelių"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:594
+msgid "Matches: %1% note"
+msgid_plural "Matches: %1% notes"
+msgstr[0] "Atitinka: %1% raštelį"
+msgstr[1] "Atitinka: %1% raštelius"
+msgstr[2] "Atitinka: %1% raštelių"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:734
+msgid "Notes"
+msgstr "Rašteliai"
+
+#: ../src/tray.cpp:50
+msgid "Gnote Notes"
+msgstr "Gnote rašteliai"
+
+#: ../src/tray.cpp:161
+msgid " (new)"
+msgstr " (naujas)"
+
+#: ../src/tray.cpp:473
+msgid "_About Gnote"
+msgstr "_Apie Gnote"
+
+#: ../src/utils.cpp:128
+msgid ""
+"The \"Gnote Manual\" could not be found. Please verify that your "
+"installation has been completed successfully."
+msgstr ""
+"â??Gnote žinynasâ?? nerastas. Patikrinkite, ar programa buvo įdiegta sÄ?kmingai."
+
+#: ../src/utils.cpp:136
+msgid "Help not found"
+msgstr "Žinynas nerastas"
+
+#: ../src/utils.cpp:176
+msgid "Cannot open location"
+msgstr "Nepavyko atverti vietos"
+
+#: ../src/utils.cpp:190
+msgid "Today, %1%"
+msgstr "Å iandien: %1%"
+
+#: ../src/utils.cpp:191
+msgid "Today"
+msgstr "Å iandien"
+
+#: ../src/utils.cpp:196
+msgid "Yesterday, %1%"
+msgstr "Vakar, %1%"
+
+#: ../src/utils.cpp:197
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Vakar"
+
+#: ../src/utils.cpp:204
+msgid "%1% day ago, %2%"
+msgid_plural "%1% days ago, %2%"
+msgstr[0] "prieÅ¡ %1% dienÄ?, %2%"
+msgstr[1] "prieš %1% dienas, %2%"
+msgstr[2] "prieš %1% dienų, %2%"
+
+#: ../src/utils.cpp:208
+msgid "%1% day ago"
+msgid_plural "%1% days ago"
+msgstr[0] "prieÅ¡ %1% dienÄ?"
+msgstr[1] "prieš %1% dienas"
+msgstr[2] "prieš %1% dienų"
+
+#: ../src/utils.cpp:215
+msgid "Tomorrow, %1%"
+msgstr "Rytoj, %1%"
+
+#: ../src/utils.cpp:216
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Rytoj"
+
+#: ../src/utils.cpp:223
+msgid "In %1% day, %2%"
+msgid_plural "In %1% days, %2%"
+msgstr[0] "Po %1% dienos, %2%"
+msgstr[1] "Po %1% dienų, %2%"
+msgstr[2] "Po %1% dienų, %2%"
+
+#: ../src/utils.cpp:227
+msgid "In %1% day"
+msgid_plural "In %1% days"
+msgstr[0] "Po %1% dienos"
+msgstr[1] "Po %1% dienų"
+msgstr[2] "Po %1% dienų"
+
+#: ../src/utils.cpp:238
+msgid "No Date"
+msgstr "NÄ?ra datos"
+
+#: ../src/watchers.cpp:207
+msgid "(Untitled %1%)"
+msgstr "(Nepavadinta %1%)"
+
+#: ../src/watchers.cpp:242
+msgid ""
+"A note with the title <b>%1%</b> already exists. Please choose another name "
+"for this note before continuing."
+msgstr ""
+"RaÅ¡telis pavadinimu <b>%1%</b> jau egzistuoja. NorÄ?dami tÄ?sti, turite "
+"pasirinkti kitÄ? Å¡io raÅ¡telio pavadinimÄ?."
+
+#: ../src/watchers.cpp:256
+msgid "Note title taken"
+msgstr "Raštelio pavadinimas užimtas"
+
+#: ../src/watchers.cpp:579
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopijuoti nuorodos adresÄ?"
+
+#: ../src/watchers.cpp:585
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Atverti nuorodÄ?"
+
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:38
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:99
+msgid "Create a new notebook"
+msgstr "Sukurti naujÄ? užraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:39
+msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
+msgstr "Ä®veskite naujosios užraÅ¡inÄ?s pavadinimÄ?."
+
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:47
+msgid "N_otebook name:"
+msgstr "_UžraÅ¡inÄ?s pavadinimas:"
+
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:60
+msgid "Name already taken"
+msgstr "Pavadinimas jau užimtas"
+
+#. Translation note: This is the Create button in the Create
+#. New Note Dialog.
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:73
+msgid "C_reate"
+msgstr "_Sukurti"
+
+#. The templateNoteTite should show the name of the
+#. notebook. For example, if the name of the notebooks
+#. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
+#. Notebook Template". Translators should place the
+#. name of the notebook accordingly using "%1%".
+#: ../src/notebooks/notebook.cpp:86
+msgid "%1% Notebook Template"
+msgstr "%1% užraÅ¡inÄ?s Å¡ablonas"
+
+#: ../src/notebooks/notebook.cpp:169
+msgid "All Notes"
+msgstr "Visi rašteliai"
+
+#: ../src/notebooks/notebook.cpp:181
+msgid "Unfiled Notes"
+msgstr "Neįkelti rašteliai"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:93
+msgid "Note_books"
+msgstr "_UžraÅ¡inÄ?s"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:94
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:119
+msgid "Create a new note in a notebook"
+msgstr "Sukurti naujÄ? raÅ¡telį užraÅ¡inÄ?je"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:98
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:253
+msgid "New Note_book..."
+msgstr "Nauja _užraÅ¡inÄ?..."
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:103
+msgid "_New Note"
+msgstr "_Naujas raštelis"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:104
+msgid "Create a new note in this notebook"
+msgstr "Sukurti naujÄ? raÅ¡telį Å¡ioje užraÅ¡inÄ?je"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:108
+msgid "_Open Template Note"
+msgstr "_Atverti šablono raštelį"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:109
+msgid "Open this notebook's template note"
+msgstr "Atverti Å¡ios užraÅ¡inÄ?s Å¡ablono raÅ¡telį"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:113
+msgid "Delete Note_book"
+msgstr "IÅ¡t_rinti užraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:114
+msgid "Delete the selected notebook"
+msgstr "IÅ¡trinti pasirinktÄ? užraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../src/notebooks/notebookmanager.cpp:332
+msgid "Really delete this notebook?"
+msgstr "Tikrai iÅ¡trinti Å¡iÄ? užraÅ¡inÄ??"
+
+#: ../src/notebooks/notebookmanager.cpp:333
+msgid ""
+"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
+"longer be associated with this notebook. This action cannot be undone."
+msgstr ""
+"RaÅ¡teliai, priklausantys Å¡iai užraÅ¡inei, nebus iÅ¡trinti, taÄ?iau jie nebebus "
+"susieti su Å¡ia užraÅ¡ine. Veiksmas nebegalÄ?s bÅ«ti atÅ¡auktas."
+
+#: ../src/notebooks/notebooknewnotemenuitem.cpp:38
+msgid "New \"%1%\" Note"
+msgstr "Naujas â??%1%â?? raÅ¡telis"
+
+#: ../src/notebooks/notebookmenuitem.cpp:34
+msgid "No notebook"
+msgstr "Jokios užraÅ¡inÄ?s"
+
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:81
+msgid "Place this note into a notebook"
+msgstr "Ä®kelkite šį raÅ¡telį į užraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:168
+msgid "Notebook"
+msgstr "UžraÅ¡inÄ?"
+
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:193
+msgid "_New notebook..."
+msgstr "Nauja _užraÅ¡inÄ?..."
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:42
+msgid "Backlinks"
+msgstr "AtgalinÄ?s nuorodos"
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:46
+msgid "See which notes link to the one you're currently viewing."
+msgstr "PažiÅ«rÄ?ti, kurie raÅ¡teliai susieti su dabar peržiÅ«rimu."
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:50
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:53
+msgid "Hubert Figuiere and Tomboy Project"
+msgstr "Hubert Figuiere ir Tomboy projektas"
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:88
+msgid "What links here?"
+msgstr "Kur yra nuorodos į Ä?ia?"
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:144
+msgid "(none)"
+msgstr "(nÄ?ra)"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillanoteaddin.cpp:51
+msgid "Bugzilla Links"
+msgstr "Bugzilla nuorodos"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillanoteaddin.cpp:55
+msgid ""
+"Allows you to drag a Bugzilla URL from your browser directly into a Gnote "
+"note. The bug number is inserted as a link with a little bug icon next to "
+"it."
+msgstr ""
+"Leidžia nuvilkti Bugzilla URL tiesiai iÅ¡ narÅ¡yklÄ?s į Gnote raÅ¡telį. Rikto "
+"numeris įterpiamas kaip nuoroda kartu su rikto piktograma."
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillanoteaddin.cpp:59
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:71
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:55
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:66
+msgid "Hubert Figuiere and the Tomboy Project"
+msgstr "Hubert Figuiere ir Tomboy projektas"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:58
+msgid ""
+"You can use any bugzilla just by dragging links into notes. If you want a "
+"special icon for certain hosts, add them here."
+msgstr ""
+"Galite naudoti bugzillÄ? tiesiog nuvilkdami nuorodas į raÅ¡telius. Jeigu tam "
+"tikriems serveriams norite specialių piktogramų, galite jas Ä?ia pridÄ?ti."
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:75
+msgid "Host Name"
+msgstr "Kompiuterio vardas"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:88
+msgid "Icon"
+msgstr "Piktograma"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:222
+msgid "Select an icon..."
+msgstr "Pasirinkite piktogramÄ?..."
+
+#. Extra Widget
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:237
+msgid "_Host name:"
+msgstr "_Kompiuterio vardas:"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:269
+msgid "Host name invalid"
+msgstr "Neteisingas kompiuterio vardas"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:270
+msgid "You must specify a valid Bugzilla host name to use with this icon."
+msgstr ""
+"Turite nurodyti Bugzilla kompiuterio vardÄ?, naudotinÄ? su Å¡ia piktograma."
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:289
+msgid "Error saving icon"
+msgstr "Klaida saugant piktogramÄ?"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:290
+msgid "Could not save the icon file."
+msgstr "Nepavyko įrašyti piktogramos failo."
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:362
+msgid "Really remove this icon?"
+msgstr "Tikrai paÅ¡alinti Å¡iÄ? piktogramÄ??"
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:363
+msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
+msgstr "Jeigu paÅ¡alinsite Å¡iÄ? piktogramÄ?, ji bus prarasta visam laikui."
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmldialog.cpp:36
+msgid "Destination for HTML Export"
+msgstr "HTML eksportavimo paskirties vieta"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmldialog.cpp:38
+msgid "Export linked notes"
+msgstr "Eksportuoti susietus raštelius"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmldialog.cpp:39
+msgid "Include all other linked notes"
+msgstr "Įtraukti visus kitus susietus raštelius"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:63
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:98
+msgid "Export to HTML"
+msgstr "Eksportuoti į HTML"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:67
+msgid "Exports individual notes to HTML."
+msgstr "Eksportuoti susietus raštelius į HTML"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:150
+msgid "Your note was exported to \"%1%\"."
+msgstr "JÅ«sų raÅ¡telis buvo eksportuotas į â??%1%â??."
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:159
+msgid "Note exported successfully"
+msgstr "RaÅ¡telis eksportuotas sÄ?kmingai"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:184
+#, c-format
+msgid "Could not save the file \"%s\""
+msgstr "Nepavyko iÅ¡saugoti failo â??%sâ??"
+
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthmenuitem.cpp:34
+msgid "_Fixed Width"
+msgstr "_Fiksuoto ploÄ?io"
+
+#. this is the name of the plugin.
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthnoteaddin.cpp:48
+msgid "Fixed Width"
+msgstr "Fiksuoto ploÄ?io"
+
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthnoteaddin.cpp:52
+msgid "Adds fixed-width font style."
+msgstr "Ä®terpia fiksuoto ploÄ?io Å¡rifto stilių."
+
+#. Add the menu item when the window is created
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:45
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:78
+msgid "Insert Timestamp"
+msgstr "Ä®terpti laiko žymÄ?"
+
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:49
+msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
+msgstr "Ä®terpti Å¡iandienos datÄ? ir laikÄ? ties pelÄ?s žymekliu."
+
+#. Label
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:63
+msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
+msgstr "Pasirinkite vienÄ? iÅ¡ formatų arba nurodykite savÄ?jį."
+
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:71
+msgid "Use _Selected Format"
+msgstr "Naudoti _pažymÄ?tÄ? formatÄ?"
+
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:100
+msgid "_Use Custom Format"
+msgstr "_Naudoti pasirinktinį formatÄ?"
+
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:47
+msgid "Printing Support"
+msgstr "Spausdinimo palaikymas"
+
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:51
+msgid "Allows you to print a note."
+msgstr "Leidžia spausdinti raštelius."
+
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:78
+msgid "Print"
+msgstr "Spausdinti"
+
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:133
+msgid "Error printing note"
+msgstr "Klaida spausdinant raštelį"
+
+#. %1% is the page number, %2% is the total number of pages
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:293
+msgid "Page %1% of %2%"
+msgstr "%1% puslapis iš %2%"
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:58
+msgid "Sticky Notes Importer"
+msgstr "Lipnių raštelių importavimas"
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:62
+msgid "Import your notes from the Sticky Notes applet."
+msgstr "Importuoti raštelius iš Lipnių raštelių įtaiso."
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:111
+msgid "Import from Sticky Notes"
+msgstr "Importuoti iš Lipnių raštelių"
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:241
+msgid "No Sticky Notes found"
+msgstr "Lipnių raštelių nerasta"
+
+#. %1% is a the file name
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:243
+msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"%1%\"."
+msgstr "â??%1%â?? nerasta tinkamo Lipnių raÅ¡telių failo."
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:251
+msgid "Sticky Notes import completed"
+msgstr "Lipnūs rašteliai importuoti"
+
+#. here %1% is the number of notes imported, %2% the total number of notes.
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:253
+msgid "<b>%1%</b> of <b>%2%</b> Sticky Notes were successfully imported."
+msgstr "<b>%1%</b> iÅ¡ <b>%2%</b> Lipnių raÅ¡telių sÄ?kmingai importuota."
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:272
+msgid "Untitled"
+msgstr "Nepavadinta"
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:319
+msgid "Sticky Note: "
+msgstr "Lipnus raštelis: "
+
+#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimportaddin.cpp:47
+msgid "Tomboy Importer"
+msgstr "Tomboy importavimas"
+
+#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimportaddin.cpp:51
+msgid "Import your notes from Tomboy."
+msgstr "Importuoti savo raštelius iš Tomboy."
+
+#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimportaddin.cpp:55
+msgid "Hubert Figuiere"
+msgstr "Hubert Figuiere"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]