[jhbuild] Updated Swedish translationcommit 50a049cce7c20fa7055bf83019e8ffdda887e81d
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Wed Jul 8 10:21:29 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  181 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------------
 1 files changed, 69 insertions(+), 112 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 13c2f0b..037e5fe 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: jhbuild\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-24 07:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-24 07:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-08 10:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-08 10:21+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -245,7 +245,7 @@ msgid "Unable to execute the command '%s'"
 msgstr "Kunde inte köra kommandot \"%s\""
 
 #: ../jhbuild/commands/base.py:401
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:438
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:439
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:144
 msgid "No command given"
 msgstr "Inget kommando angivet"
@@ -614,84 +614,6 @@ msgstr "Avinstallera alla moduler"
 msgid "uninstall modules passed on command line only"
 msgstr "avinstallera endast moduler som angivits på kommandoraden"
 
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:134
-#, python-format
-msgid "no such option: %s"
-msgstr "ingen sådan flagga: %s"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:145
-#, python-format
-msgid "ambiguous option: %s (%s?)"
-msgstr "tvetydig flagga: %s (%s?)"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:368
-#, python-format
-msgid "Usage: %s\n"
-msgstr "Användning: %s\n"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:387
-msgid "Usage"
-msgstr "Användning"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:412
-msgid "integer"
-msgstr "heltal"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:413
-msgid "long integer"
-msgstr "långt heltal"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:414
-msgid "floating-point"
-msgstr "flyttal"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:415
-msgid "complex"
-msgstr "komplex"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:423
-#, python-format
-msgid "option %s: invalid %s value: %r"
-msgstr "flaggan %s: ogiltigt %s-värde: %r"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:431
-#, python-format
-msgid "option %s: invalid choice: %r (choose from %s)"
-msgstr "flaggan %s: ogiltigt val: %r (välj från %s)"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1237
-msgid "show this help message and exit"
-msgstr "visa detta hjälpmeddelande och avsluta"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1242
-msgid "show program's version number and exit"
-msgstr "visa programmets versionsnummer och avsluta"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1265
-msgid "%prog [options]"
-msgstr "%prog [flaggor]"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1475
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1514
-#, python-format
-msgid "%s option requires an argument"
-msgstr "flaggan %s kräver ett argument"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1477
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1516
-#, python-format
-msgid "%s option requires %d arguments"
-msgstr "flaggan %s kräver %d argument"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1486
-#, python-format
-msgid "%s option does not take a value"
-msgstr "flaggan %s tar inte emot något värde"
-
-#: ../jhbuild/cut_n_paste/optparse.py:1603
-msgid "Options"
-msgstr "Flaggor"
-
 #: ../jhbuild/frontends/autobuild.py:72
 #, python-format
 msgid "Server Error, retrying in %d seconds"
@@ -780,93 +702,94 @@ msgid "Choose Module:"
 msgstr "Välj modul:"
 
 #: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:160
-msgid "Build Progess"
+msgid "Build Progress"
 msgstr "Byggförlopp"
 
 #: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:163
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:202
+#. Translators: This is a button label (to start build)
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:203
 msgid "Start"
 msgstr "Starta"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:346
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:347
 msgid "Build Completed"
 msgstr "Bygget är färdigt"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:372
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:373
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:254
 #, python-format
 msgid "Error during phase %(phase)s of %(module)s"
 msgstr "Fel under fas %(phase)s för %(module)s"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:389
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:390
 msgid "Pick an Action"
 msgstr "Välj en åtgärd"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:392
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:393
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:281
 #, python-format
 msgid "Rerun phase %s"
 msgstr "Kör om fas %s"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:395
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:396
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:283
 #, python-format
 msgid "Ignore error and continue to %s"
 msgstr "Ignorera fel och fortsätt till %s"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:398
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:399
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:285
 msgid "Ignore error and continue to next module"
 msgstr "Ignorera fel och fortsätt till nästa modul"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:400
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:401
 #: ../jhbuild/frontends/terminal.py:286
 msgid "Give up on module"
 msgstr "Hoppa över modulen"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:403
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:404
 #, python-format
 msgid "Go to stage %s"
 msgstr "GÃ¥ till steg %s"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:406
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:407
 msgid "Open Terminal"
 msgstr "Ã?ppna terminal"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:580
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:581
 #, python-format
 msgid "%(command)s died with signal %(rc)s"
 msgstr "%(command)s dog med signal %(rc)s"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:584
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:585
 #, python-format
 msgid "%(command)s returned with an error code (%(rc)s)"
 msgstr "%(command)s returnerade en felkod (%(rc)s)"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:634
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:635
 msgid "Module"
 msgstr "Modul"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:653
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:654
 msgid "Start At"
 msgstr "Starta på"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:696
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:697
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:708
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:709
 msgid "Disable network access"
 msgstr "Inaktivera nätverksåtkomst"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:709
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:710
 msgid "Always run autogen.sh"
 msgstr "Kör alltid autogen.sh"
 
-#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:710
+#: ../jhbuild/frontends/gtkui.py:711
 msgid "Don't poison modules on failure"
 msgstr "Förgifta inte moduler vid problem"
 
@@ -1323,12 +1246,12 @@ msgid "unable to parse '%s' as relative time."
 msgstr "kunde inte tolka \"%s\" som relativ tid."
 
 #: ../jhbuild/config.py:165
-msgid "JHBuild start script has been installed in ~/.local/bin/jhbuild, you should remove the old version that is still in ~/bin/ (or make it a symlink to ~/.local/bin/jhbuild"
-msgstr "JHBuilds startskript har installerats i ~/.local/bin/jhbuild, du bör ta bort den gamla versionen som fortfarande finns i ~/bin/ (eller gör den till en symbolisk länk till ~/.local/bin/jhbuild"
+msgid "JHBuild start script has been installed in ~/.local/bin/jhbuild, you should remove the old version that is still in ~/bin/ (or make it a symlink to ~/.local/bin/jhbuild)"
+msgstr "JHBuilds startskript har installerats i ~/.local/bin/jhbuild. Du bör ta bort den gamla versionen som fortfarande finns i ~/bin/ (eller gör den till en symbolisk länk till ~/.local/bin/jhbuild)"
 
 #: ../jhbuild/config.py:177
-msgid "Obsolete jhbuild start script, make sure it is removed then do run 'make install'"
-msgstr "Föråldrat jhbuild-startskript, försäkra dig om att det tas bort och kör sedan \"make install\""
+msgid "Obsolete JHBuild start script, make sure it is removed then do run 'make install'"
+msgstr "Föråldrat JHBuild-startskript, försäkra dig om att det tas bort och kör sedan \"make install\""
 
 #: ../jhbuild/config.py:185
 msgid "could not load config defaults"
@@ -1392,16 +1315,16 @@ msgstr "installationsprefix (%s) kan inte skapas"
 msgid "Can't create %s directory"
 msgstr "Kan inte skapa katalogen %s"
 
-#: ../jhbuild/config.py:432
+#: ../jhbuild/config.py:438
 #, python-format
 msgid "Could not create GConf config (%s)"
 msgstr "Kunde inte skapa GConf-konfiguration (%s)"
 
-#: ../jhbuild/config.py:516
+#: ../jhbuild/config.py:522
 msgid "Failed to parse relative time"
 msgstr "Misslyckades med att tolka relativ tid"
 
-#: ../jhbuild/config.py:526
+#: ../jhbuild/config.py:532
 msgid "quiet mode has been disabled because the Python curses module is missing."
 msgstr "tyst läge har inaktiverats därför att Python curses-modulen saknas."
 
@@ -1479,21 +1402,55 @@ msgstr "kunde inte hämta %s: %s"
 msgid "Modulesets were edited locally but JHBuild is configured to get them from the network, perhaps you need to add use_local_modulesets = True to your .jhbuildrc."
 msgstr "Moduluppsättningar blev redigerade lokalt men JHBuild är konfigurerad att hämta dem från nätverket, kanske behöver du lägga till use_local_modulesets = True till din .jhbuildrc."
 
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:149
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:102
 #, python-format
 msgid "Invalid placeholder in string: line %d, col %d"
 msgstr "Ogiltig platshållare i sträng: rad %d, kol %d"
 
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:154
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:180
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:107
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:133
 msgid "Too many positional arguments"
 msgstr "För många positionella argument"
 
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:174
-#: ../jhbuild/monkeypatch.py:207
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:127
+#: ../jhbuild/monkeypatch.py:160
 msgid "Unrecognized named group in pattern"
 msgstr "Okänd namngiven grupp i mönster"
 
+#~ msgid "no such option: %s"
+#~ msgstr "ingen sådan flagga: %s"
+#~ msgid "ambiguous option: %s (%s?)"
+#~ msgstr "tvetydig flagga: %s (%s?)"
+#~ msgid "Usage: %s\n"
+#~ msgstr "Användning: %s\n"
+#~ msgid "Usage"
+#~ msgstr "Användning"
+#~ msgid "integer"
+#~ msgstr "heltal"
+#~ msgid "long integer"
+#~ msgstr "långt heltal"
+#~ msgid "floating-point"
+#~ msgstr "flyttal"
+#~ msgid "complex"
+#~ msgstr "komplex"
+#~ msgid "option %s: invalid %s value: %r"
+#~ msgstr "flaggan %s: ogiltigt %s-värde: %r"
+#~ msgid "option %s: invalid choice: %r (choose from %s)"
+#~ msgstr "flaggan %s: ogiltigt val: %r (välj från %s)"
+#~ msgid "show this help message and exit"
+#~ msgstr "visa detta hjälpmeddelande och avsluta"
+#~ msgid "show program's version number and exit"
+#~ msgstr "visa programmets versionsnummer och avsluta"
+#~ msgid "%prog [options]"
+#~ msgstr "%prog [flaggor]"
+#~ msgid "%s option requires an argument"
+#~ msgstr "flaggan %s kräver ett argument"
+#~ msgid "%s option requires %d arguments"
+#~ msgstr "flaggan %s kräver %d argument"
+#~ msgid "%s option does not take a value"
+#~ msgstr "flaggan %s tar inte emot något värde"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Flaggor"
 #~ msgid "Found meta module %s"
 #~ msgstr "Hittade metamodulen %s"
 #~ msgid "Build"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]