[gbrainy] Updated Swedish translationcommit 27c90f30163bfce2c069aa538b60ad0f50900d94
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Tue Jul 7 16:42:08 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po | 2178 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 1414 insertions(+), 764 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 6592b30..55e8662 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Swedish translation for gbrainy.
-# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gbrainy package.
-# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008.
+# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-03 21:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-01-03 21:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 12:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 16:41+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,1206 +24,1858 @@ msgid "Game"
 msgstr "Spel"
 
 #: ../gbrainy.desktop.in.h:3
-#: ../src/gbrainy.glade.h:21
+#: ../src/gbrainy.glade.h:33
 msgid "gbrainy"
 msgstr "gbrainy"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:1
-msgid "<b>Memory games</b>"
-msgstr "<b>Minnesspel</b>"
+#. Name of the people that translated the application
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:46
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
+"tp-sv listor tp-sv se"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:2
-msgid "All Games and Trainers (Logic, Mental Calculation and Memory)"
-msgstr "Alla spel och träning (logiska, mental beräkning och minnesträning)"
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:51
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as  published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Detta program är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren för GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om du så vill) någon senare version.\n"
+"\n"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:3
-msgid "Custom Game"
-msgstr "Anpassat spel"
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:52
+msgid ""
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+msgstr "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för ytterligare information."
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:4
-msgid "Custom Game Selection..."
-msgstr "Val av anpassade spel..."
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:53
+msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med File Roller. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:5
-msgid "Logic Puzzles Only"
-msgstr "Endast logiska pussel"
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:62
+msgid "Based on ideas by Terry Stickels, MENSA books and Jordi Mas."
+msgstr "Baserat på idéer från Terry Stickels, MENSA-böcker och Jordi Mas."
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:6
-msgid "Memory Trainers Only"
-msgstr "Endast minnesträning"
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:64
+msgid "A brain teaser and trainer game to have fun and to keep your brain trained."
+msgstr "En hjärnretare och lärande spel att ha kul med och träna dina hjärnmuskler."
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:7
-msgid "Mental Calculation Trainers Only"
-msgstr "Endast träning av mental beräkning"
+#: ../src/Dialogs/AboutDialog.cs:66
+msgid "gbrainy web site"
+msgstr "webbplatsen för gbrainy"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:8
-msgid "New Game"
-msgstr "Nytt spel"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationArithmetical.cs:40
+msgid "Arithmetical"
+msgstr "Aritmetisk"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:9
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationArithmetical.cs:48
+msgid "What is the result of the arithmetical operation?"
+msgstr "Vad är resultatet för den aritmetiska operationen?"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:10
-msgid "Select All"
-msgstr "Markera allt"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationFractions.cs:57
+#, fuzzy
+msgid "Fractions"
+msgstr "regn"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:11
-msgid "Show get ready message before a memory question"
-msgstr "Visa meddelande innan en minnesfråga visas"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationFractions.cs:65
+#, csharp-format
+msgid "What is the result of the given operation? You can answer using either a fraction or a number."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:12
-msgid "Time in seconds to memorize questions:"
-msgstr "Tid i sekunder att memorera frågor:"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationGreatestDivisor.cs:32
+msgid "Greatest divisor"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:13
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Verktygsrad"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationGreatestDivisor.cs:40
+msgid "Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:14
-msgid "Trainers Only (Mental Calculation and Memory)"
-msgstr "Endast träning (mental beräkning och minnesträning)"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationGreatestDivisor.cs:204
+#: ../src/CalculationGames/CalculationPrimes.cs:206
+msgid "Numbers"
+msgstr "Tal"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:15
-msgid "Unselect all"
-msgstr "Avmarkera allt"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationGreatestDivisor.cs:219
+#, fuzzy
+msgid "Possible divisors"
+msgstr "Möjliga svar är:"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:16
-msgid "Your answer:"
-msgstr "Ditt svar:"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationOperator.cs:32
+msgid "Operator"
+msgstr "Operator"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:17
-msgid "_Game"
-msgstr "_Spel"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationOperator.cs:36
+#, csharp-format
+msgid "The first operator is {0}."
+msgstr "Den första operatorn är {0}."
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:18
-msgid "_Next"
-msgstr "_Nästa"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationOperator.cs:44
+#, csharp-format
+msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}? Answer using '+-/*'."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:19
-msgid "_Ok"
-msgstr "_OK"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationOperator.cs:80
+#: ../src/CalculationGames/CalculationTwoNumbers.cs:61
+#, csharp-format
+msgid "{0} and {1}"
+msgstr "{0} och {1}"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:20
-msgid "_Tip"
-msgstr "_Tips"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationPrimes.cs:148
+msgid "Primes"
+msgstr "Primtal"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:73
-msgid "Play all the games"
-msgstr "Spela alla spelen"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationPrimes.cs:156
+msgid "In the set of numbers below, which of the following numbers is a prime? A prime number is a positive integer that has exactly two different positive divisors, 1 and itself."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.cs:74
-msgid "All"
-msgstr "Alla"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationPrimes.cs:160
+msgid "If the sum of all digits in a given number is divisible by 3, then so is the number. For example 15 = 1 + 5 = 6, which is divisible by 3."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.cs:79
-msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
-msgstr "Spela spel som utmanar ditt resonemang och tänkande"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationTwoNumbers.cs:30
+msgid "Two numbers"
+msgstr "Två tal"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:80
-#: ../src/CustomGameDialog.cs:92
-msgid "Logic"
-msgstr "Logik"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationTwoNumbers.cs:38
+#, csharp-format
+msgid "Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.cs:85
-msgid "Calculation"
-msgstr "Beräkning"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationTwoNumbers.cs:73
+#, csharp-format
+msgid "number1 + number2 = {0}"
+msgstr "tal1 + tal2 = {0}"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:86
-msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
-msgstr "Spela spel som utmanar dina mentala beräkningsfärdigheter"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationTwoNumbers.cs:76
+#, csharp-format
+msgid "number1 * number2 = {0}"
+msgstr "tal1 * tal2 = {0}"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:91
-#: ../src/CustomGameDialog.cs:95
-msgid "Memory"
-msgstr "Minne"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationWhichNumber.cs:33
+msgid "Closer fraction"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gbrainy.cs:92
-msgid "Play games that challenge your short term memory"
-msgstr "Spela spel som utmanar ditt korttidsminne"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationWhichNumber.cs:42
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which of the following numbers is closer to {0:##0.###}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr "Vilket av följande tal är närmare {0:###.###} (alternativ A, B, C eller D)? "
 
-#: ../src/gbrainy.cs:97
-msgid "Pause"
-msgstr "Paus"
+#: ../src/CalculationGames/CalculationWhichNumber.cs:51
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "The result of the operation {0} / {1} is {2:##0.###}"
+msgstr "Resultatet av operationen {0} / {1} är {2:###.###}"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:98
-msgid "Pause the game"
-msgstr "Pausa spelet"
+#: ../src/ColorPalette.cs:63
+msgid "red"
+msgstr "röd"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:103
-msgid "Ends the game and shows the score"
-msgstr "Avslutar spelet och visar dina poäng"
+#: ../src/ColorPalette.cs:64
+msgid "green"
+msgstr "grön"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:104
-msgid "Finish"
-msgstr "Färdig"
+#: ../src/ColorPalette.cs:65
+msgid "blue"
+msgstr "blå"
 
-#. Name of persons or people that translated the application
-#: ../src/gbrainy.cs:216
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
-"\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-"tp-sv listor tp-sv se"
+#: ../src/ColorPalette.cs:66
+msgid "yellow"
+msgstr "gul"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:231
-msgid "A brain teaser and trainer game to have fun and to keep your brain trained."
-msgstr "En hjärnretare och lärande spel att ha kul med och träna dina hjärnmuskler."
+#: ../src/ColorPalette.cs:67
+msgid "magenta"
+msgstr "magenta"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:233
-msgid "gbrainy web site"
-msgstr "webbplatsen för gbrainy"
+#: ../src/ColorPalette.cs:68
+#, fuzzy
+msgid "orange"
+msgstr "Trianglar"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:258
-msgid "Congratulations."
-msgstr "Gratulerar."
+#: ../src/ColorPalette.cs:69
+msgid "black"
+msgstr "svart"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:260
-msgid "Incorrect answer."
-msgstr "Felaktigt svar."
+#: ../src/ColorPalette.cs:70
+msgid "white"
+msgstr "vit"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:307
-msgid "Once you have an answer type it in \"Your answer:\" entry box and press the \"Ok\" button."
-msgstr "Så fort du har ett svar ska du ange det i \"Ditt svar:\"-fältet och trycka på \"OK\"-knappen."
+#. Define columns
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:55
+msgid "Game Name"
+msgstr "Spelnamn"
+
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:61
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:68
+msgid "Enabled"
+msgstr "Aktiverad"
+
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:86
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:182
+#: ../src/gbrainy.cs:111
+#: ../src/gbrainy.glade.h:11
+#: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:101
+msgid "Logic"
+msgstr "Logik"
 
-#: ../src/Game.cs:61
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:89
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:190
+#: ../src/gbrainy.cs:122
+#: ../src/gbrainy.glade.h:16
+#: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:111
+msgid "Memory"
+msgstr "Minne"
+
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:92
+msgid "Mental Calculation"
+msgstr "Mental beräkning"
+
+#: ../src/Game.cs:68
 #, csharp-format
-msgid "The right answer is {0}."
+msgid "The correct answer is {0}."
 msgstr "Det rätta svaret är {0}."
 
-#: ../src/PuzzleFigures.cs:38
-msgid "Figures"
-msgstr "Figurer"
+#. Translators Note
+#. The following serie of answers may need to be adapted
+#. in cultures with alphabets different to the Latin one.
+#. The idea is to enumerate a sequence of possible answers
+#. For languages represented with the Latin alphabet use
+#. the same than English
+#. First possible answer for a serie (e.g.: Figure A)
+#: ../src/Game.cs:238
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+#. Second possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:240
+msgid "B"
+msgstr "B"
+
+#. Third possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:242
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#. Fourth possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:244
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+#. Fifth possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:246
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+#. Sixth possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:248
+msgid "F"
+msgstr "F"
+
+#. Seventh possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:250
+msgid "G"
+msgstr "G"
+
+#. Eighth possible answer for a serie
+#: ../src/Game.cs:252
+msgid "H"
+msgstr "H"
+
+#: ../src/Game.cs:260
+#, csharp-format
+msgid "Figure {0}"
+msgstr "Figur {0}"
 
-#: ../src/PuzzleFigures.cs:42
-msgid "What is the next logical sequence of objects?"
-msgstr "Vad är nästa logiska sekvens av objekt?"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:112
+#, csharp-format
+msgid "Welcome to gbrainy {0}"
+msgstr "Välkommen till gbrainy {0}"
 
-#: ../src/PuzzleFigures.cs:50
-msgid "It is the only combination that you can build with the given elements without repeating them."
-msgstr "Det är den enda kombinationen som du kan bygga med givna element utan att upprepa dem."
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:115
+msgid "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained. It includes:"
+msgstr "gbrainy är en hjärnretare och lärande spel att ha kul med och träna dina hjärnmuskler. Det inkluderar:"
 
-#: ../src/PuzzleFigures.cs:76
-msgid "Convention when giving the answer is:"
-msgstr "Standarden för hur man anger svaret är:"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:121
+msgid "Logic puzzles. Designed to challenge your reasoning and thinking skills."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleFigures.cs:102
-msgid "E.g: ACB (diamond, circle, triangle)"
-msgstr "T.ex: ACB (diamant, cirkel, triangel)"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:128
+msgid "Mental calculation. Based on arithmetical operations that test your mental calculation abilities."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:27
-msgid "Circles in a rectangle"
-msgstr "Cirklar i en rektangel"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:134
+msgid "Memory trainers. To prove and enhance your short term memory."
+msgstr "Minnestränare. För att testa och förbättra ditt korttidsminne."
 
-#
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:31
-msgid "What is the maximum number of circles (as the one showed) that can be fit in the square below?"
-msgstr "Vad är det maximala antalet cirklar (som den som visas) som kan passas in i nedanstående fyrkant?"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:137
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:398
+msgid "Use the Settings to adjust the difficulty level of the game."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:35
-msgid "You can fit more than 64 circles."
-msgstr "Du kan passa in fler än 64 cirklar."
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:178
+#: ../src/gbrainy.glade.h:27
+#: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:92
+msgid "Total"
+msgstr "Totalt"
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:186
+#: ../src/gbrainy.cs:116
+#: ../src/gbrainy.glade.h:6
+#: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:120
+msgid "Calculation"
+msgstr "Beräkning"
 
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:41
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:204
+msgid "Score"
+msgstr "Poäng"
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:212
 #, csharp-format
-msgid "In the layout shown {0} units of height are gained in each row. This allows using an additional row."
+msgid "Outstanding results"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:78
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:99
-msgid "8 units"
-msgstr "8 enheter"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:214
+#, csharp-format
+msgid "Excellent results"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:119
-#: ../src/PuzzleCirclesRectangle.cs:140
-msgid "1 unit"
-msgstr "1 enhet"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:216
+#, csharp-format
+msgid "Good results"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:41
-msgid "Matrix Numbers"
-msgstr "Matristal"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:218
+#, csharp-format
+msgid "Poor results"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:45
-msgid "The numbers in the matrix follow a logic. Which is the number that should replace the question mark?"
-msgstr "Talen i matrisen följer en viss logik. Vilket är talet som ska ersätta frågetecknet?"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:219
+#, csharp-format
+msgid "Disappointing results"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:51
-msgid "The logic is arithmetical and works vertically."
-msgstr "Logiken är aritmetisk och fungerar vertikalt."
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:225
+#, csharp-format
+msgid "Games won: {0} ({1} played)"
+msgstr "Spel vunna: {0} ({1} spelade)"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:53
-msgid "The logic is arithmetical and works horizontally."
-msgstr "Logiken är aritmetisk och fungerar horisontellt."
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:227
+#, csharp-format
+msgid "{0}. Games won: {1} ({2} played)"
+msgstr "{0}. Spel vunna: {0} ({1} spelade)"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:64
-msgid "row"
-msgstr "rad"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:231
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Time played {0} (average per game {1})"
+msgstr "Total tid spelad för {0} (genomsnitt per spel är {1})"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:65
-msgid "rows"
-msgstr "rader"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:238
+msgid "Tips for your next games"
+msgstr "Tips för dina nästa spel"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:68
-msgid "column"
-msgstr "kolumn"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:342
+msgid "Get ready to memorize the next objects..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:382
+msgid "Read the instructions carefully and identify the data and given clues."
+msgstr ""
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:384
+msgid "To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each game."
+msgstr ""
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:386
+msgid "In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:69
-msgid "columns"
-msgstr "kolumner"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:388
+msgid "Break the mental blocks and look into the boundaries of problems."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:75
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:79
-msgid "multiplying"
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:390
+msgid "Enjoy making mistakes, they are part of the learning process."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:76
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:83
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:392
+msgid "Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from practising."
+msgstr "Gå igenom alla problemen, även de svåra. Förbättring kommer genom träning."
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:394
 #, fuzzy
-msgid "adding"
-msgstr "sardin"
+msgid "Play on a daily basis, you will notice progress soon."
+msgstr "Spela på daglig basis och du kommer snart att märka skillnad."
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:80
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:84
-msgid "subtracting"
+#. Translators: Custom Game Selection is a menu option
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:396
+#, fuzzy
+msgid "Use the 'Custom Game Selection' to choose exactly which games you want to play."
+msgstr "Du kan använda Val av anpassade spel för att välja exakt vilka spel som du vill träna på."
+
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:400
+msgid "Association of elements is a common technique for remembering things."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMatrixNumbers.cs:88
-#, csharp-format
-msgid "The fourth {0} is calculated {1} the first two {2} and {3} the third {4}."
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:402
+msgid "Grouping elements into categories is a common technique for remembering things."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzlePencil.cs:33
-msgid "Pencil"
-msgstr "Penna"
+#: ../src/GameSession.cs:216
+#, csharp-format
+msgid "Games played: {0} ({1}% score)"
+msgstr "Spel spelade: {0} ({1}% poäng)"
 
-#: ../src/PuzzlePencil.cs:37
-msgid "Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous lines and lifting the pencil?"
-msgstr "Vilken av följande figurer kan inte ritas utan att korsa tidigare linjer och utan att lyfta pennan?"
+#: ../src/GameSession.cs:217
+#, csharp-format
+msgid " - Time: {0}"
+msgstr " - Tid: {0}"
 
-#. gr.ShowText ("Figure A");
-#: ../src/PuzzlePencil.cs:168
-#: ../src/PuzzleSquareDots.cs:162
-#: ../src/PuzzleSquareDots.cs:167
-#: ../src/PuzzleSquareDots.cs:172
-#: ../src/PuzzleNextFigure.cs:145
-#: ../src/MemoryColouredFigures.cs:140
-#: ../src/MemoryNumbers.cs:123
-#: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:193
-#: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:156
-#: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:194
-#: ../src/PuzzleTetris.cs:156
-#: ../src/MemoryIndications.cs:267
-#: ../src/MemoryIndications.cs:272
-#: ../src/MemoryIndications.cs:277
-#: ../src/MemoryIndications.cs:282
+#: ../src/GameSession.cs:220
 #, csharp-format
-msgid "Figure {0}"
-msgstr "Figur {0}"
+msgid "- Game: {0}"
+msgstr "- Spel: {0}"
 
-#: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:30
-msgid "Move figure"
-msgstr "Flytta figuren"
+#: ../src/GameSession.cs:272
+msgid "Paused"
+msgstr "Pausad"
 
-#: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:34
-msgid "What is the minimum number of circles that you have to move to convert the left figure into the right figure?"
-msgstr "Vad är det minsta antalet cirklar som du måste flytta för att konvertera vänstra figuren till den högra figuren?"
+#: ../src/gbrainy.cs:104
+msgid "Play all the games"
+msgstr "Spela alla spelen"
 
-# Rad eller linje?
-#: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:43
-msgid "Move the circle from the first line to the second and two circles from the fourth to the second and the fifth lines."
-msgstr "Flytta cirkeln från första raden till andra och två cirklar från fjärde till den andra och femte raden."
+#: ../src/gbrainy.cs:105
+msgid "All"
+msgstr "Alla"
 
-#: ../src/PuzzleMoveFigure.cs:46
-msgid "Move the two first lines and the first and last circle of the last line to the third, sixth and seventh lines."
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.cs:110
+msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
+msgstr "Spela spel som utmanar ditt resonemang och tänkande"
 
-#: ../src/PuzzleTriangles.cs:29
-msgid "Triangles"
-msgstr "Trianglar"
+#: ../src/gbrainy.cs:117
+msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
+msgstr "Spela spel som utmanar dina mentala beräkningsfärdigheter"
 
-#
-#: ../src/PuzzleTriangles.cs:33
-msgid "How many triangles of any size can you count in the figure below?"
-msgstr "Hur många trianglar av valfri storlek kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
+#: ../src/gbrainy.cs:123
+msgid "Play games that challenge your short term memory"
+msgstr "Spela spel som utmanar ditt korttidsminne"
 
-#: ../src/PuzzleTriangles.cs:37
-msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
-msgstr "En triangel kan vara inbäddad inne i en annan triangel."
+#: ../src/gbrainy.cs:128
+#: ../src/gbrainy.cs:541
+msgid "Pause"
+msgstr "Paus"
 
-#: ../src/PuzzleTriangles.cs:44
-#, csharp-format
-msgid "The triangles are made by connecting the following points: {0}"
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.cs:129
+msgid "Pause or resume the game"
+msgstr "Pausa eller återuppta spelet"
 
-#: ../src/PuzzleCoverPercentage.cs:32
-msgid "Cover Percentage"
-msgstr "Täckningsprocent"
+#: ../src/gbrainy.cs:134
+msgid "End the game and show score"
+msgstr "Avsluta spelet och visa dina poäng"
 
-#: ../src/PuzzleCoverPercentage.cs:36
-msgid "What is the colored percentage covered in the figure?"
-msgstr "Hur stor procentandel är färgad i figuren?"
+#: ../src/gbrainy.cs:135
+msgid "Finish"
+msgstr "Färdig"
 
-#: ../src/PuzzleSquareDots.cs:86
-msgid "Square with dots"
-msgstr "Fyrkant med punkter"
+#: ../src/gbrainy.cs:160
+msgid "Extensions"
+msgstr "Utökningar"
 
-#: ../src/PuzzleSquareDots.cs:90
-msgid "What is the letter of the figure that represents the next logical figure in the sequence (A, B or C)?"
-msgstr "Vilken är bokstaven för den figur som representerar nästa logiska figur i sekvensen (A, B eller C)?"
+#: ../src/gbrainy.cs:164
+msgid "Develop your own puzzles"
+msgstr "Utveckla dina egna pussel"
 
-#: ../src/PuzzleSquareDots.cs:156
-#: ../src/PuzzleNextFigure.cs:126
-#: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:172
-#: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:149
-#: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:178
-#: ../src/PuzzleTetris.cs:149
-msgid "Possible answers are:"
-msgstr "Möjliga svar är:"
+#: ../src/gbrainy.cs:376
+msgid "Congratulations."
+msgstr "Gratulerar."
 
-#: ../src/PuzzleAlphabeticSequence.cs:32
-msgid "Alphabetic sequence"
-msgstr "Alfabetisk sekvens"
+#: ../src/gbrainy.cs:378
+msgid "Incorrect answer."
+msgstr "Felaktigt svar."
 
-#: ../src/PuzzleAlphabeticSequence.cs:36
-msgid "The letters around the squares follow a logic. Which letter should replace the question mark in the last square?"
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.cs:436
+#, fuzzy
+msgid "Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the \"OK\" button."
+msgstr "Så fort du har ett svar ska du ange det i \"Ditt svar:\"-fältet och trycka på \"OK\"-knappen."
 
-#: ../src/PuzzleAlphabeticSequence.cs:42
-#, csharp-format
-msgid "Every letter is calculated taking the position in the alphabet of the previous character and adding {0} to it to get the position of the new letter."
-msgstr "Varje bokstav beräknas genom att ta positionen i alfabetet för det tidigare tecknet och lägga till {0} till det för att få positionen för den nya bokstaven."
+#: ../src/gbrainy.cs:546
+msgid "Resume"
+msgstr "Ã?teruppta"
 
-#: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:32
-msgid "Numeric sequence"
-msgstr "Numerisk sekvens"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:1
+msgid "<b>Difficulty Level</b>"
+msgstr "<b>Svårighetsgrad</b>"
 
-#: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:36
-msgid "The next sequence follows a logic. Which number should replace the question mark?"
-msgstr "Nästa sekvens följer en viss logik. Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:2
+msgid "<b>Memory games</b>"
+msgstr "<b>Minnesspel</b>"
 
-#: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:40
-msgid "Every number in the sequence is related to the previous one."
-msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:3
+msgid "<b>Player's history</b>"
+msgstr "<b>Spelarens historik</b>"
 
-#: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:49
-msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 1 to the previous number and multiplying it by 2."
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.glade.h:4
+msgid "All Games and Trainers (Logic, Mental Calculation and Memory)"
+msgstr "Alla spel och träning (logiska, mental beräkning och minnesträning)"
 
-#: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:52
-msgid "Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous number and multiplying it by 3."
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.glade.h:5
+msgid "Answer:"
+msgstr "Svar:"
 
-#: ../src/PuzzleNumericSequence.cs:55
-msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 2 to the previous number and multiplying it by -2."
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.glade.h:7
+msgid "Clear player's history"
+msgstr "Töm spelarens historik"
 
-#: ../src/PuzzleSquares.cs:29
-msgid "Squares"
-msgstr "Fyrkanter"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:8
+msgid "Custom Game"
+msgstr "Anpassat spel"
 
-#
-#: ../src/PuzzleSquares.cs:33
-msgid "How many squares of any size can you count of in the figure below?"
-msgstr "Hur många fyrkanter, av valfri storlek, kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:9
+msgid "Custom Game Selection..."
+msgstr "Val av anpassade spel..."
 
-#: ../src/PuzzleSquares.cs:37
-msgid "A square is a rectangle having all four sides of equal length. A square can be also built from other squares."
-msgstr ""
+#: ../src/gbrainy.glade.h:10
+msgid "Easy"
+msgstr "Lätt"
 
-#: ../src/PuzzleSquares.cs:46
-msgid "There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
-msgstr "Det finns 16 fristående fyrkanter, 9 fyrkanter skapade av fyra fristående fyrkanter, 4 fyrkanter skapade av nio fyrkanter och en fyrkant skapad av sexton fristående fyrkanter."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:12
+msgid "Logic Puzzles Only"
+msgstr "Endast logiska pussel"
 
-#: ../src/PuzzleSquares.cs:49
-msgid "There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square made by 9 single squares."
-msgstr "Det finns 9 fristående fyrkanter, 4 fyrkanter skapade av fyra fristående fyrkanter samt en fyrkant skapad av 9 fristående fyrkanter."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:13
+msgid "Master"
+msgstr "Mästare"
 
-#: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:35
-msgid "Numeric relation"
-msgstr "Numerisk relation"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:14
+msgid "Maximum number of stored games in the player's history:"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:39
-msgid "Which number should replace the question mark?"
-msgstr "Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:15
+msgid "Medium"
+msgstr "Medel"
 
-#: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:43
-msgid "The numbers are related arithmetically."
-msgstr "Numren är aritmetiskt relaterade."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:17
+msgid "Memory Trainers Only"
+msgstr "Endast minnesträning"
 
-#: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:52
-#, csharp-format
-msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
-msgstr "Varje grupp av {0} numren har exakt summan {1}."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:18
+msgid "Mental Calculation Trainers Only"
+msgstr "Endast träning av mental beräkning"
 
-#: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:55
-msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by multiplying the two previous ones."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:19
+msgid "Minimum number of played games to store the game:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleNumericRelation.cs:59
-msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by subtracting the second number from the first."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:20
+msgid "Player's Game History"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleNextFigure.cs:47
-msgid "Next figure"
-msgstr "Nästa figur"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:21
+msgid "Preferences"
+msgstr "Inställningar"
 
-#: ../src/PuzzleNextFigure.cs:51
-msgid "Which is the next logical figure in the sequence (A, B, or C)?"
-msgstr "Vilken är nästa logiska figur i sekvensen (A, B eller C)?"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:22
+msgid "Select All"
+msgstr "Markera allt"
 
-#: ../src/PuzzleNextFigure.cs:59
-#, csharp-format
-msgid "From first figure the top circle advances two positions clockwise and the left circle goes backwards one position."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:23
+msgid "Show countdown message"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:28
-msgid "Squares Sheets"
-msgstr "Fyrkantsark"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:24
+msgid "Show:"
+msgstr "Visa:"
 
-#
-#: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:32
-msgid "What is the minimum number of square sheets of paper of any size needed to create the figure? (lines indicate frontiers between different sheets)"
-msgstr "Vad är minsta antalet pappersark som behövs för att skapa nedanstående figur? (linjer indikerar gränser mellan olika ark)"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
+msgstr "Tid i sekunder att memorera frågor:"
 
-#: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:36
-msgid "The sheets should overlap."
-msgstr "Arken ska överlappa."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:26
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Verktygsrad"
 
-#: ../src/PuzzleSquareSheets.cs:42
-msgid "The numbers in the figure reflect the different areas covered by each one of the sheets."
-msgstr "Numren i figuren återspeglar de olika områdena som täcks av varje ark."
+#: ../src/gbrainy.glade.h:28
+msgid "Trainers Only (Mental Calculation and Memory)"
+msgstr "Endast träning (mental beräkning och minnesträning)"
 
-#: ../src/MathArithmetical.cs:39
-msgid "Arithmetical"
-msgstr "Aritmetisk"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:29
+msgid "Unselect all"
+msgstr "Avmarkera allt"
 
-#: ../src/MathArithmetical.cs:47
-msgid "What is the result of the arithmetical operation?"
-msgstr "Vad är resultatet för den aritmetiska operationen?"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:30
+msgid "_FullScreen"
+msgstr "_Helskärm"
 
-#: ../src/MemoryColouredFigures.cs:48
-msgid "Colored Figures"
-msgstr "Färgade figurer"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:31
+msgid "_Next"
+msgstr "_Nästa"
 
-#: ../src/MemoryColouredFigures.cs:53
-msgid "Memorize the following figure in the time given"
+#: ../src/gbrainy.glade.h:32
+msgid "_Tip"
+msgstr "_Tips"
+
+#: ../src/Memory.cs:49
+#, fuzzy
+msgid "Memorize the objects below in the given time"
 msgstr "Memorera följande figur inom angiven tid"
 
-#: ../src/MemoryColouredFigures.cs:58
-msgid "Which of these figures was the one previously shown?"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryColouredFigures.cs:47
+msgid "Colored figures"
+msgstr "Färgade figurer"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryColouredFigures.cs:52
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which of these figures was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
 msgstr "Vilken av dessa figurer visades tidigare?"
 
-#: ../src/GameSession.cs:217
+#: ../src/MemoryGames/MemoryColouredText.cs:31
+msgid "Colored text"
+msgstr "Färgad text"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryColouredText.cs:36
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "What was the color of the text that said '{0}'?"
+msgstr "Vilken var färgen på texten som sa \"{0}\"?"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryCountDots.cs:37
+msgid "Counting dots"
+msgstr "Räkna punkter"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryCountDots.cs:41
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "How many {0} dots were in the previous image? Answer using numbers."
+msgstr "Hur många punkter med {0} färg fanns det i föregående bild?"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:47
+msgid "Memorize facts"
+msgstr "Memorera fakta"
+
+#. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:102
 #, csharp-format
-msgid "Games played: {0} ({1}% score)"
-msgstr "Spel spelade: {0} ({1}% poäng)"
+msgid "Shiny Cars had already announced a {0} days production halt next month, but before that it had not cut production since {1}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:104
+msgid "For how many days did Shiny Cars halt its production?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameSession.cs:218
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:105
+msgid "In what year did Shiny Cars last halt its production?"
+msgstr ""
+
+#. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:113
 #, csharp-format
-msgid " - Time: {0}"
-msgstr " - Tid: {0}"
+msgid "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worse decline since {1}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:115
+msgid "By how much did company sales fall last December?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameSession.cs:221
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:116
+msgid "In what year did Shiny Cars record a sales total lower than that of last December?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:121
 #, csharp-format
-msgid "- Game: {0}"
-msgstr "- Spel: {0}"
+msgid "About {0}% of Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe"
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameSession.cs:273
-msgid "Paused"
-msgstr "Pausad"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:123
+msgid "What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryNumbers.cs:37
-msgid "Memorize numbers"
-msgstr "Memorera tal"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:129
+#, csharp-format
+msgid "About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use electric."
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:131
+msgid "What percentage of Shiny Cars use diesel?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:132
+msgid "What percentage of Shiny Cars use gasoline?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFigures.cs:50
+msgid "Memory figures"
+msgstr "Minnesfigurer"
 
-#: ../src/MemoryNumbers.cs:41
-msgid "Memorize the following numbers in the time given"
-msgstr "Memorera följande tal inom angiven tid"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFigures.cs:55
+msgid "In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the cell number."
+msgstr ""
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFiguresNumbers.cs:34
+msgid "Figures with numbers"
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryNumbers.cs:45
-msgid "Which one of these squares was the one previously shown (A, B, C or D)?"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFiguresNumbers.cs:39
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which one of these squares was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
 msgstr "Vilken av följande fyrkanter var den som sist visades (A, B, C eller D)?"
 
-#: ../src/MemoryColouredText.cs:34
-msgid "Colored text"
-msgstr "Färgad text"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:125
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Start at point number {0}"
+msgstr "Starta i punkt nummer {0}"
 
-#: ../src/MemoryColouredText.cs:38
-msgid "Memorize the colors associated to every word"
-msgstr "Memorera färgerna som associeras med varje ord"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:129
+msgid "Turn right"
+msgstr "Vänd höger"
 
-#: ../src/MemoryColouredText.cs:43
-#, csharp-format
-msgid "Which was the color of the text that said '{0}'?"
-msgstr "Vilken var färgen på texten som sa \"{0}\"?"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:131
+msgid "Turn left"
+msgstr "Vänd vänster"
 
-#: ../src/PuzzleCube.cs:38
-msgid "Cube"
-msgstr "Kub"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:133
+msgid "Go up"
+msgstr "GÃ¥ upp"
 
-#: ../src/PuzzleCube.cs:42
-#, csharp-format
-msgid "When folded as a cube, which face on the figure is opposite the face with a {0} drawn on it (answer with number written on face)?"
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:135
+msgid "Go down"
+msgstr "GÃ¥ ned"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:140
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "End at point {0}"
+msgstr "Sluta i punkt {0}"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:154
+msgid "Memorize indications"
+msgstr "Memorera indikationer"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryIndications.cs:160
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which of the following graphics represent the indications previously given? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr "Vilken av följande bilder representerar indikationerna som angavs tidigare?"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryNumbers.cs:54
+#, fuzzy
+msgid "How many odd numbers were in the previous image? Answer using numbers."
+msgstr "Hur många punkter med {0} färg fanns det i föregående bild?"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryNumbers.cs:74
+#, fuzzy
+msgid "How many even numbers were in the previous image? Answer using numbers."
+msgstr "Hur många punkter med {0} färg fanns det i föregående bild?"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryNumbers.cs:94
+msgid "How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:36
+#: ../src/MemoryGames/MemoryNumbers.cs:111
+msgid "Memorize numbers"
+msgstr "Memorera tal"
+
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:34
 msgid "Memorize words"
 msgstr "Memorera ord"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:40
-msgid "Memorize all the words."
-msgstr "Memorera alla orden."
-
-#: ../src/MemoryWords.cs:45
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:39
 #, csharp-format
 msgid "There is a missing word from the previous list. Which one is the missing word?"
 msgstr "Det saknas ett ord från föregående lista. Vilket är det ord som saknas?"
 
 #. Body parts
-#: ../src/MemoryWords.cs:54
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:48
 msgid "wrist"
 msgstr "handled"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:55
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:49
 msgid "elbow"
 msgstr "armbåge"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:56
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:50
 msgid "armpit"
 msgstr "armhåla"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:57
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:51
 msgid "hand"
 msgstr "hand"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:58
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:52
 msgid "chest"
 msgstr "bröst"
 
 #. Fishes
-#: ../src/MemoryWords.cs:61
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:55
 msgid "sardine"
 msgstr "sardin"
 
 # Kan även vara forell
-#: ../src/MemoryWords.cs:62
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:56
 msgid "trout"
 msgstr "öring"
 
 # Kallas även för ängelfisk på gammalsvenska
-#: ../src/MemoryWords.cs:63
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:57
 msgid "monkfish"
 msgstr "munkfisk"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:64
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:58
 msgid "cod"
 msgstr "torsk"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:65
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:59
 msgid "salmon"
 msgstr "lax"
 
 #. Vegetables
-#: ../src/MemoryWords.cs:68
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:62
 msgid "potato"
 msgstr "potatis"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:69
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:63
 msgid "ginger"
 msgstr "ingefära"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:70
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:64
 msgid "pepper"
 msgstr "peppar"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:71
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:65
 msgid "garlic"
 msgstr "vitlök"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:72
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:66
 msgid "pumpkin"
 msgstr "pumpa"
 
 #. Bicycle
-#: ../src/MemoryWords.cs:75
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:69
 msgid "brake"
 msgstr "broms"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:76
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:70
 msgid "pedal"
 msgstr "pedal"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:77
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:71
 msgid "chain"
 msgstr "kedja"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:78
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:72
 msgid "wheel"
 msgstr "hjul"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:79
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:73
 msgid "handlebar"
 msgstr "handtag"
 
 #. Music
-#: ../src/MemoryWords.cs:82
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:76
 msgid "drummer"
 msgstr "trumslagare"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:83
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:77
 msgid "speaker"
 msgstr "talare"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:84
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:78
 msgid "lyrics"
 msgstr "text"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:85
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:79
 msgid "beat"
 msgstr "slag"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:86
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:80
 msgid "song"
 msgstr "låt"
 
 #. Weather
-#: ../src/MemoryWords.cs:89
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:83
 msgid "cloud"
 msgstr "moln"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:90
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:84
 msgid "rain"
 msgstr "regn"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:91
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:85
 msgid "storm"
 msgstr "storm"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:92
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:86
 msgid "fog"
 msgstr "dimma"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:93
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:87
 msgid "rainbow"
 msgstr "regnbåge"
 
 #. Animals
-#: ../src/MemoryWords.cs:96
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:90
 msgid "rabbit"
 msgstr "kanin"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:97
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:91
 msgid "mouse"
 msgstr "mus"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:98
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:92
 msgid "monkey"
 msgstr "apa"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:99
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:93
 msgid "bear"
 msgstr "björn"
 
-#: ../src/MemoryWords.cs:100
+#: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:94
 msgid "wolf"
 msgstr "varg"
 
-#: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:37
-msgid "Words and figures"
-msgstr "Ord och figurer"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:1
+msgid "<b>Select the add-ins to install and click on Next</b>"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:41
-msgid "The figures and the text are related. Which text should go under the last figure?"
-msgstr "Figurerna och texten är relaterade. Vilken text ska gå under den sista figuren?"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:2
+msgid "<big><b>Add-in Manager</b></big>"
+msgstr "<big><b>Tilläggshanterare</b></big>"
 
-#: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:45
-msgid "Every character of the word represents a property of the figure."
-msgstr "Varje tecken av ordet representerar en egenskap hos figuren."
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:3
+msgid "Add-in"
+msgstr "Tillägg"
 
-#: ../src/PuzzleFigureLetter.cs:51
-msgid "'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are rectangles, 'C' that are circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three figures and 'F' that there are two figures."
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:4
+msgid "Add-in Dependencies:"
 msgstr ""
 
-#. Define columns
-#: ../src/CustomGameDialog.cs:61
-msgid "Game Name"
-msgstr "Spelnamn"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:5
+msgid "Add-in Installation"
+msgstr ""
 
-#: ../src/CustomGameDialog.cs:67
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:6
+msgid "Add-in Manager"
+msgstr ""
 
-#: ../src/CustomGameDialog.cs:74
-msgid "Enabled"
-msgstr "Aktiverad"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:7
+msgid "Additional extensions are required to perform this operation."
+msgstr ""
 
-#: ../src/CustomGameDialog.cs:98
-msgid "Mental Calculation"
-msgstr "Mental beräkning"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:8
+msgid "All registered repositories"
+msgstr "Alla registrerade förråd"
 
-#: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:42
-msgid "Divide circles"
-msgstr "Dela cirklar"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:9
+msgid "Author:"
+msgstr "Upphovsman:"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:10
+msgid "Browse..."
+msgstr "Bläddra..."
 
-#: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:46
-msgid "In the last figure, in how many regions is the circle divided when all the dots are connected?"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:11
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Upphovsrätt:"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:12
+msgid "Disable"
+msgstr "Inaktivera"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:13
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktivera"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:14
+msgid "Install from:"
+msgstr "Installera från:"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:15
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:16
+msgid "Other"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:110
-#: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:125
-#: ../src/PuzzleDivideCircle.cs:142
-#, csharp-format
-msgid "Has {0} regions"
-msgstr "Har {0} regioner"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:17
+msgid "Path:"
+msgstr "Sökväg:"
 
-#: ../src/MathGreaterDivisor.cs:31
-msgid "Greater divisor"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:18
+msgid "Register a local repository"
+msgstr "Registrera ett lokalt förråd"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:19
+msgid "Register an on-line repository"
 msgstr ""
 
-#: ../src/MathGreaterDivisor.cs:39
-msgid "Which of the possible divisors is the greater that divides all the numbers?"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:20
+msgid "Repository"
+msgstr "Förråd"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:21
+msgid "Select _All"
+msgstr "Markera _allt"
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:22
+msgid "Select the location of the repository you want to register:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/MathGreaterDivisor.cs:189
-msgid "Numbers"
-msgstr "Tal"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:23
+msgid "Show all packages"
+msgstr "Visa alla paket"
 
-#: ../src/MathGreaterDivisor.cs:204
-#, fuzzy
-msgid "Possible divisors"
-msgstr "Möjliga svar är:"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:24
+msgid "Show new versions only"
+msgstr "Visa endast nya versioner"
 
-#: ../src/MathTwoNumbers.cs:31
-msgid "Two numbers"
-msgstr "Två tal"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:25
+msgid "Show updates only"
+msgstr "Visa endast uppdateringar"
 
-#: ../src/MathTwoNumbers.cs:39
-#, csharp-format
-msgid "Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}?"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:26
+msgid "The following add-ins are currently installed:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/MathTwoNumbers.cs:50
-#, csharp-format
-msgid "{0} and {1}"
-msgstr "{0} och {1}"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:27
+msgid "The following add-ins will be installed:"
+msgstr ""
 
-#: ../src/MathTwoNumbers.cs:63
-#, csharp-format
-msgid "number1 + number2 = {0}"
-msgstr "tal1 + tal2 = {0}"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:28
+msgid "Url"
+msgstr "Url"
 
-#: ../src/MathTwoNumbers.cs:66
-#, csharp-format
-msgid "number1 * number2 = {0}"
-msgstr "tal1 * tal2 = {0}"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:29
+msgid "Url:"
+msgstr "Url:"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:32
-msgid "Matrix groups"
-msgstr "Matrisgrupper"
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:30
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:36
-msgid "One of the black numbers in the matrix should be blue. Which one?"
-msgstr ""
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:31
+msgid "Version:"
+msgstr "Version:"
 
-#: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:40
-msgid "All the blue numbers share an arithmetical property."
-msgstr "Alla blåa tal delar en aritmetisk egenskap."
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:32
+msgid "_Install Add-ins..."
+msgstr "_Installera tillägg..."
 
-#: ../src/PuzzleMatrixGroups.cs:46
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:33
+msgid "_Repositories..."
+msgstr "_Förråd..."
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:34
+msgid "_Uninstall..."
+msgstr "_Avinstallera..."
+
+#: ../src/mono-addins-strings.xml.h:35
+msgid "_Unselect All"
+msgstr "A_vmarkera allt"
+
+#: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:38
 #, csharp-format
-msgid "Every blue number can be divided by {0}."
+msgid "The graphic below shows the player's game score evolution. It is built using the results of {0} last recorded games."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleBalance.cs:47
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBalance.cs:46
 msgid "Balance"
 msgstr "Balans"
 
-#: ../src/PuzzleBalance.cs:51
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBalance.cs:50
 msgid "How many triangles are needed in the right part of the last figure to keep it balanced?"
 msgstr "Hur många trianglar behövs på högra sidan av den sista figuren för att hålla den balanserad?"
 
-#: ../src/PuzzleBalance.cs:57
-msgid "Every triangle counts as 1, each diamond as a 2 and each square as 3."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBalance.cs:56
+#, fuzzy
+msgid "Every triangle counts as 1, each diamond as 2 and each square as 3."
 msgstr "Varje triangel räknas som 1, varje diamant som en 2 och varje fyrkant som 3."
 
-#: ../src/MathWhichNumber.cs:34
-msgid "Closer fraction"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBalance.cs:62
+msgid "Every diamond counts as two triangles."
 msgstr ""
 
-#: ../src/MathWhichNumber.cs:42
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBuildTriangle.cs:48
+msgid "Build a triangle"
+msgstr "Bygg en triangel"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBuildTriangle.cs:53
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following numbers is closer to {0:###.###} (option A, B, C or D)? "
-msgstr "Vilket av följande tal är närmare {0:###.###} (alternativ A, B, C eller D)? "
+msgid "Which three pieces can you use together to build a triangle? Answer using the three figure names, e.g.: {0}{1}{2}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBuildTriangle.cs:58
+msgid "The resulting triangle is isosceles."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleBuildTriangle.cs:167
+msgid "The triangle is:"
+msgstr "Triangeln är:"
 
-#: ../src/MathWhichNumber.cs:50
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:27
+msgid "Circles in a rectangle"
+msgstr "Cirklar i en rektangel"
+
+#
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:31
+#, fuzzy
+msgid "What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square below?"
+msgstr "Vad är det maximala antalet cirklar (som den som visas) som kan passas in i nedanstående fyrkant?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:35
+msgid "You can fit more than 64 circles."
+msgstr "Du kan passa in fler än 64 cirklar."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:41
 #, csharp-format
-msgid "The result of the operation {0} / {1} is {2:###.###}"
-msgstr "Resultatet av operationen {0} / {1} är {2:###.###}"
+msgid "In the layout shown {0} units of height are gained in each row. This allows using an additional row."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzlePairs.cs:55
-msgid "Pairs"
-msgstr "Par"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:82
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:103
+msgid "8 units"
+msgstr "8 enheter"
 
-#: ../src/PuzzlePairs.cs:59
-msgid "Which number should replace the question mark below?"
-msgstr "Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:122
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCirclesRectangle.cs:141
+msgid "1 unit"
+msgstr "1 enhet"
 
-#: ../src/PuzzlePairs.cs:64
-msgid "All the triangles share a property and are independent of the rest."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleClocks.cs:34
+msgid "Clocks"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzlePairs.cs:70
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleClocks.cs:39
 #, csharp-format
-msgid "The result of multiply the two numbers inside every triangle is {0}."
-msgstr "Resultatet av att multiplicera två tal inne i varje triangel är {0}."
+msgid "To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer using numbers."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleOstracism.cs:38
-msgid "Ostracism"
-msgstr "Uteslutning"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleClocks.cs:46
+#, csharp-format
+msgid "Starting from the first clock sum {0} to the value indicated by the hands."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleOstracism.cs:42
-msgid "Which equation does not belong to the group (A, B, C, D or E)?"
-msgstr "Vilken ekvation tillhör inte gruppen (A, B, C, D eller E)?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleClocks.cs:52
+msgid "The clocks do not follow the time logic."
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleOstracism.cs:47
-msgid "The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not arithmetical."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountCircles.cs:45
+msgid "Count circles"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleOstracism.cs:53
-msgid "In all the equations the digits from the left side should also appear in the right side."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountCircles.cs:49
+msgid "How many circles do you count?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/MathOperator.cs:33
-msgid "Operator"
-msgstr "Operator"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountCircles.cs:53
+msgid "It is an easy exercise if you systematically count the circles."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:38
+#, fuzzy
+msgid "Counting"
+msgstr "Räkna punkter"
 
-#: ../src/MathOperator.cs:37
+#. Translators: {0} and {1} are always numbers greater than 1
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:62
 #, csharp-format
-msgid "The first operator is {0}."
-msgstr "Den första operatorn är {0}."
+msgid "We have a {0} meters piece of fabric. Machine A takes {1} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many seconds does Machine A take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/MathOperator.cs:45
+#. Translators: {0} is always a number greater than 1
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:66
 #, csharp-format
-msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}? (The result is rounded to the nearest integer)"
+msgid "With the {0} cut, Machine A creates two 1 meter pieces."
 msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryCountDots.cs:40
-msgid "Counting dots"
-msgstr "Räkna punkter"
+#. Translators: {0} is always a number greater than 20
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:76
+#, csharp-format
+msgid "A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence poles are used in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryCountDots.cs:44
-msgid "Try to memorize how many dots of each color there are."
-msgstr "Försök att memorera hur många punkter av varje färg det finns."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:80
+#, csharp-format
+msgid "There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are shared."
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryCountDots.cs:48
+#. Translators: {0} is always a number greater than 5
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:89
 #, csharp-format
-msgid "How many {0} dots were in the previous image?"
-msgstr "Hur många punkter med {0} färg fanns det i föregående bild?"
+msgid "Wrapping an anniversary present costs one euro. The anniversary present costs {0} euros more than the cost to wrap it. How much does it cost to both purchase and wrap the present?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCounting.cs:92
+#, csharp-format
+msgid "Individually, the present costs one euro more to purchase than to wrap."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountSeries.cs:37
+msgid "Count series"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountSeries.cs:56
+msgid "How many numbers \"9\" are required to represent the numbers between 10 to 100?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountSeries.cs:61
+msgid "How many two digit numbers occur where the first digit is larger than the second (e.g.: 20 and 21)?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCountSeries.cs:66
+msgid "How many two digit numbers occur where the first digit is smaller than the second (e.g.: 12 and 13)?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCoverPercentage.cs:32
+#, fuzzy
+msgid "Cover percentage"
+msgstr "Täckningsprocent"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCoverPercentage.cs:36
+#, fuzzy
+msgid "What percentage of the figure is colored?"
+msgstr "Hur stor procentandel är färgad i figuren?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCube.cs:38
+msgid "Cube"
+msgstr "Kub"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleCube.cs:42
+#, csharp-format
+msgid "When folded as a cube, which face on the figure is opposite the face with a {0} drawn on it? Answer the number written on face."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleDivideCircle.cs:42
+msgid "Divide circles"
+msgstr "Dela cirklar"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleDivideCircle.cs:46
+msgid "In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all dots are connected?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleDivideCircle.cs:110
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleDivideCircle.cs:125
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleDivideCircle.cs:142
+#, csharp-format
+msgid "Has {0} regions"
+msgstr "Har {0} regioner"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleEquation.cs:30
+msgid "Equation"
+msgstr "Ekvation"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleEquation.cs:34
+#, fuzzy
+msgid "What is the result of the equation below?"
+msgstr "Vad är resultatet för den aritmetiska operationen?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleEquation.cs:40
+msgid "The order of arithmetical operations is always as follows: exponents and roots, multiplication and division, addition and subtraction."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleExtraCircle.cs:37
+msgid "Extra circle"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleExtraCircle.cs:42
+#, csharp-format
+msgid "Which circle does not belong to the group? It is not a sequence of elements. Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleExtraCircle.cs:47
+msgid "All circles share a common property except for one."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleExtraCircle.cs:53
+#, csharp-format
+msgid "In all circles the color slices follow the same order except for this one."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigureLetter.cs:37
+msgid "Figures and text"
+msgstr "Figurer och text"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigureLetter.cs:41
+#, fuzzy
+msgid "The figures and the text are related. What text should go under the last figure?"
+msgstr "Figurerna och texten är relaterade. Vilken text ska gå under den sista figuren?"
 
-#: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:37
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigureLetter.cs:45
+#, fuzzy
+msgid "Every character of the text represents a property of the figure."
+msgstr "Varje tecken av ordet representerar en egenskap hos figuren."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigureLetter.cs:51
+msgid "'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are rectangles, 'C' that are circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three figures and 'F' that there are two figures."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigurePattern.cs:37
 msgid "Figure pattern"
 msgstr "Figurmönster"
 
-#: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:41
-msgid "Which figure should replace the question mark (A, B or C)?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigurePattern.cs:42
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "What figure should replace the question mark? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Vilken figur ska ersätta frågetecknet (A, B eller C)?"
 
-#: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:45
-msgid "The third figure of every row involves combining somehow the first two figures."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigurePattern.cs:47
+msgid "The third figure of every row involves somehow combining the first two figures."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleFigurePattern.cs:51
-msgid "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have in common then rotate the resulting figure 45 degrees."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigurePattern.cs:53
+msgid "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:96
-msgid "Welcome to gbrainy"
-msgstr "Välkommen till gbrainy"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigurePattern.cs:189
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLargerShape.cs:234
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingPiece.cs:148
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingSlice.cs:177
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMostInCommon.cs:284
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNextFigure.cs:126
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareDots.cs:180
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTetris.cs:148
+msgid "Possible answers are:"
+msgstr "Möjliga svar är:"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:100
-msgid "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained. It includes:"
-msgstr "gbrainy är en hjärnretare och lärande spel att ha kul med och träna dina hjärnmuskler. Det inkluderar:"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:38
+msgid "Figures"
+msgstr "Figurer"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:112
-msgid "Logic puzzles. Designed to challenge your reasoning and thinking skills."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:42
+msgid "What is the next logical sequence of objects in the last column? See below the convention when giving the answer."
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:124
-msgid "Mental calculation. Based on arithmetical operations that test your mental calculation abilities."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:50
+msgid "It is the only combination that you can build with the given elements without repeating them."
+msgstr "Det är den enda kombinationen som du kan bygga med givna element utan att upprepa dem."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:76
+msgid "Convention when giving the answer is:"
+msgstr "Standarden för hur man anger svaret är:"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:79
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:86
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:94
+#, csharp-format
+msgid "{0} ->"
+msgstr "{0} ->"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:102
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "E.g: {0}{1}{2} (diamond, triangle, circle)"
+msgstr "T.ex: ACB (diamant, cirkel, triangel)"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFourSided.cs:29
+msgid "Four sided"
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:136
-msgid "Memory trainers. To prove and enhance your short term memory."
-msgstr "Minnestränare. För att testa och förbättra ditt korttidsminne."
+#
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFourSided.cs:33
+#, fuzzy
+msgid "How many four sided figures do you count in the figure below?"
+msgstr "Hur många linjer kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:177
-msgid "Get your memory ready..."
-msgstr "Koncentrera dig..."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFourSided.cs:37
+#, fuzzy
+msgid "A four sided figure can be embedded inside another figure."
+msgstr "En triangel kan vara inbäddad inne i en annan triangel."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:205
-msgid "Score"
-msgstr "Poäng"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleFourSided.cs:44
+#, csharp-format
+msgid "The four sided figures are made by connecting the following points: {0}"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleHandshakes.cs:29
+msgid "Handshakes"
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:211
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleHandshakes.cs:34
 #, csharp-format
-msgid "Your total is score {0}%"
-msgstr "Din totala poäng är {0}%"
+msgid "All attendees to a party are introduced to one another. {0} handshakes are made in total. How many people are attending the party?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleHandshakes.cs:39
+msgid "Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of people."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:215
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLargerShape.cs:108
+msgid "Larger shape"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLargerShape.cs:113
 #, csharp-format
-msgid "Logic puzzle score is {0}%"
-msgstr "Poäng för logiska pussel är {0}%"
+msgid "Which larger shape can you make combining the first two figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:216
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:222
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:228
-msgid "(no games played)"
-msgstr "(inga spel spelade)"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLines.cs:31
+msgid "Lines"
+msgstr "Linjer"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLines.cs:35
+msgid "How many lines do you count of in the figures below? Consider a line a segment between two points with no crossing lines."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLines.cs:41
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the right."
+msgstr "Det finns {0} linjer i figuren till vänster och {1} i figuren till höger."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleLines.cs:47
+msgid "It is an easy exercise if you systematically count the lines."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixGroups.cs:32
+msgid "Matrix groups"
+msgstr "Matrisgrupper"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:221
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixGroups.cs:36
+msgid "One of numbers in the matrix must be circled. Which one?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixGroups.cs:40
+#, fuzzy
+msgid "All circled numbers share an arithmetical property."
+msgstr "Alla blåa tal delar en aritmetisk egenskap."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixGroups.cs:46
 #, csharp-format
-msgid "Mental calculation score is {0}%"
-msgstr "Poäng för mental beräkning är {0}%"
+msgid "Every circled number can be divided by {0}."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:227
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:41
+#, fuzzy
+msgid "Matrix numbers"
+msgstr "Matristal"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:45
+msgid "The numbers in the matrix follow a logic. Which is the number that should replace the question mark?"
+msgstr "Talen i matrisen följer en viss logik. Vilket är talet som ska ersätta frågetecknet?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:51
+msgid "The logic is arithmetical and works vertically."
+msgstr "Logiken är aritmetisk och fungerar vertikalt."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:53
+msgid "The logic is arithmetical and works horizontally."
+msgstr "Logiken är aritmetisk och fungerar horisontellt."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:64
 #, csharp-format
-msgid "Memory score is {0}%"
-msgstr "Minnespoäng är {0}%"
+msgid "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding the third."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:234
-msgid "Game statistics"
-msgstr "Spelstatistik"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:66
+#, csharp-format
+msgid "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and adding the third."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:240
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:71
 #, csharp-format
-msgid "Total games won: {0} ({1} played)"
-msgstr "Totalt antal spel vunna: {0} ({1} spelade)"
+msgid "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and subtracting the third."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:243
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:73
 #, csharp-format
-msgid "Total time played {0} (average per game {1})"
-msgstr "Total tid spelad för {0} (genomsnitt per spel är {1})"
+msgid "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and subtracting the third."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:248
-msgid "Tips for your next games"
-msgstr "Tips för dina nästa spel"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:78
+#, csharp-format
+msgid "The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting the third."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:270
-msgid "Read the instructions carefully and identify the data and clues given."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMatrixNumbers.cs:80
+#, csharp-format
+msgid "The fourth column is calculated by adding the first two columns and subtracting the third."
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:272
-msgid "gbrainy uses the time and tips needed to complete each game to score the player."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingPiece.cs:31
+msgid "Missing piece"
+msgstr "Saknad del"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingPiece.cs:36
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which square completes the figure below? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr "Vilken fyrkant färdigställer figuren nedan (A, B, C)?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingPiece.cs:41
+msgid "The logic works at row level."
+msgstr "Logiken fungerar på radnivå."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingPiece.cs:47
+msgid "In every row the third square is made by flipping the first square and superimposing it on the second square, followed by removing the matching lines."
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:274
-msgid "In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingSlice.cs:57
+msgid "Missing slice"
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:276
-msgid "Break the mental blocks and look into the boundaries of problems."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingSlice.cs:62
+#, csharp-format
+msgid "Some slices have a common property. Which is the missing slice in the circle below? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:278
-msgid "Enjoy doing mistakes, they are part of the learning process."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingSlice.cs:67
+#, fuzzy
+msgid "Each slice is related to the opposite one."
+msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMissingSlice.cs:73
+#, csharp-format
+msgid "All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add always {0}."
 msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:280
-msgid "Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from practising."
-msgstr "Gå igenom alla problemen, även de svåra. Förbättring kommer genom träning."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMostInCommon.cs:71
+msgid "Most in common"
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:282
-msgid "Play in daily basis, you will notice progress soon."
-msgstr "Spela på daglig basis och du kommer snart att märka skillnad."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMostInCommon.cs:76
+#, csharp-format
+msgid "Which of the possible answers have the most in common with the four given figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:284
-msgid "You can use the Custom Game Selection to choose exactly which games you want to train."
-msgstr "Du kan använda Val av anpassade spel för att välja exakt vilka spel som du vill träna på."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMostInCommon.cs:81
+msgid "Think of the common elements that the given figures have inside them."
+msgstr ""
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:63
-msgid "red"
-msgstr "röd"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMostInCommon.cs:89
+msgid "It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
+msgstr ""
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:64
-msgid "green"
-msgstr "grön"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMostInCommon.cs:91
+msgid "It is the figure with the most elements in common compared to the given figures."
+msgstr ""
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:65
-msgid "blue"
-msgstr "blå"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMoveFigure.cs:30
+msgid "Move figure"
+msgstr "Flytta figuren"
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:66
-msgid "yellow"
-msgstr "gul"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMoveFigure.cs:34
+#, fuzzy
+msgid "What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the left figure into the right figure?"
+msgstr "Vad är det minsta antalet cirklar som du måste flytta för att konvertera vänstra figuren till den högra figuren?"
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:67
-msgid "magenta"
-msgstr "magenta"
+# Rad eller linje?
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMoveFigure.cs:43
+#, fuzzy
+msgid "Move the circle from the first line to the second and move two circles from the fourth line to the second and the fifth lines."
+msgstr "Flytta cirkeln från första raden till andra och två cirklar från fjärde till den andra och femte raden."
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:68
-msgid "cyan"
-msgstr "cyan"
+# Rad eller linje?
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleMoveFigure.cs:46
+#, fuzzy
+msgid "Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line to third; and move first and last circles of the fifth line to the sixth."
+msgstr "Flytta cirkeln från första raden till andra och två cirklar från fjärde till den andra och femte raden."
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:69
-msgid "black"
-msgstr "svart"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNextFigure.cs:47
+msgid "Next figure"
+msgstr "Nästa figur"
 
-#: ../src/ColorPalette.cs:70
-msgid "white"
-msgstr "vit"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNextFigure.cs:52
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr "Vilken är nästa logiska figur i sekvensen (A, B eller C)?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNextFigure.cs:61
+#, csharp-format
+msgid "From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while the left circle goes backwards one position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericRelation.cs:35
+msgid "Numeric relation"
+msgstr "Numerisk relation"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericRelation.cs:39
+#, fuzzy
+msgid "What number should replace the question mark?"
+msgstr "Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericRelation.cs:43
+msgid "The numbers are related arithmetically."
+msgstr "Numren är aritmetiskt relaterade."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericRelation.cs:52
+#, csharp-format
+msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
+msgstr "Varje grupp av {0} numren har exakt summan {1}."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericRelation.cs:55
+msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by multiplying by the two previous ones."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericRelation.cs:59
+msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by subtracting the second number from the first."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:32
+msgid "Numeric sequence"
+msgstr "Numerisk sekvens"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:42
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:36
 #, fuzzy
-msgid "People in a table"
+msgid "The next sequence follows a logic. What number should replace the question mark?"
+msgstr "Nästa sekvens följer en viss logik. Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:40
+msgid "Every number in the sequence is related to the previous one."
+msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:49
+#, fuzzy
+msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the previous number and multiplying it by 2."
+msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:52
+msgid "Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous number and multiplying it by 3."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:55
+#, fuzzy
+msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the previous number and multiplying it by -2."
+msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleOstracism.cs:38
+msgid "Ostracism"
+msgstr "Uteslutning"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleOstracism.cs:43
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which equation does not belong to the group? Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr "Vilken ekvation tillhör inte gruppen (A, B, C, D eller E)?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleOstracism.cs:49
+msgid "The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not arithmetical."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleOstracism.cs:55
+msgid "In all equations the digits from the left side should also appear in the right side."
+msgstr ""
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePencil.cs:33
+msgid "Pencil"
+msgstr "Penna"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePencil.cs:38
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous lines nor lifting the pencil? Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr "Vilken av följande figurer kan inte ritas utan att korsa tidigare linjer och utan att lyfta pennan?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:42
+#, fuzzy
+msgid "People at a table"
 msgstr "Cirklar i en rektangel"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:46
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:46
 #, csharp-format
-msgid "A group of people evenly separated is sat in a round table. How many people are if the {0} person is in front of the {1}?"
+msgid "A group of people are sitting at round table, evenly spaced out. How many people are there if the {0} person is across from the {1}?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:52
-msgid "Substracting the two positions you get how many people is sat in half of the table then the double is the total amount of people."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:52
+msgid "Subtracting the two positions you find out how many people are seated half way around the table. Doubling this number leaves you with the total amount of people."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:61
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:61
 msgid "5th"
 msgstr "5:e"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:62
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:62
 msgid "19th"
 msgstr "19:e"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:66
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:66
 msgid "4th"
 msgstr "4:e"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:67
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:67
 msgid "12th"
 msgstr "12:e"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:71
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:71
 msgid "9th"
 msgstr "9:e"
 
-#: ../src/PuzzlePeopleTable.cs:72
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzlePeopleTable.cs:72
 msgid "22nd"
 msgstr "22:a"
 
-#: ../src/MemoryFigures.cs:53
-msgid "Memory figures"
-msgstr "Minnesfigurer"
-
-#: ../src/MemoryFigures.cs:57
-msgid "Memorize in which position there is every figure"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleQuadrilaterals.cs:41
+msgid "Quadrilaterals"
 msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryFigures.cs:62
-msgid "In which cell is the other figure like the one shown below? (type the cell number)"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleQuadrilaterals.cs:46
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, {1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
+msgstr "Vilken ekvation tillhör inte gruppen (A, B, C, D eller E)?"
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleQuadrilaterals.cs:54
+msgid "It is the only figure with all lines of equal length."
 msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleLines.cs:31
-msgid "Lines"
-msgstr "Linjer"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareDots.cs:87
+msgid "Square with dots"
+msgstr "Fyrkant med punkter"
 
-#
-#: ../src/PuzzleLines.cs:35
-msgid "How many lines can you count of in the figure below?"
-msgstr "Hur många linjer kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareDots.cs:92
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "What is the letter of the figure that represents the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr "Vilken är bokstaven för den figur som representerar nästa logiska figur i sekvensen (A, B eller C)?"
 
-#: ../src/PuzzleLines.cs:41
-#, csharp-format
-msgid "There are {0} lines in the figure at the left and {1} in the figure at the right."
-msgstr "Det finns {0} linjer i figuren till vänster och {1} i figuren till höger."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquaresAndLetters.cs:32
+#, fuzzy
+msgid "Squares and letters"
+msgstr "Fyrkantsark"
 
-#: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:32
-msgid "Missing piece"
-msgstr "Saknad del"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquaresAndLetters.cs:36
+msgid "The letters around the squares follow a logic. Which letter should replace the question mark in the last square?"
+msgstr ""
 
-#: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:36
-msgid "Which square completes the figure below (A, B, C)?"
-msgstr "Vilken fyrkant färdigställer figuren nedan (A, B, C)?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquaresAndLetters.cs:42
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the previous character and adding {0} to it in order to get the position of the new letter."
+msgstr "Varje bokstav beräknas genom att ta positionen i alfabetet för det tidigare tecknet och lägga till {0} till det för att få positionen för den nya bokstaven."
 
-#: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:40
-msgid "The logic works at row level."
-msgstr "Logiken fungerar på radnivå."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquares.cs:29
+msgid "Squares"
+msgstr "Fyrkanter"
 
-#: ../src/PuzzleMissingPiece.cs:46
-msgid "In every row the third square is made by flipping the first square and overlapping it to the second square, removing the matching lines, and then flipping the resulting image."
-msgstr ""
+#
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquares.cs:33
+#, fuzzy
+msgid "How many squares of any size do you count in the figure below?"
+msgstr "Hur många fyrkanter, av valfri storlek, kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
 
-#: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:58
-msgid "Missing slice"
-msgstr ""
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquares.cs:37
+#, fuzzy
+msgid "A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be built from other squares."
+msgstr "En fyrkant kan även byggas från andra fyrkanter."
 
-#: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:62
-msgid "Some slices have a common property. Which is the missing slice in the circle below (A, B, C)?"
-msgstr ""
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquares.cs:46
+msgid "There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
+msgstr "Det finns 16 fristående fyrkanter, 9 fyrkanter skapade av fyra fristående fyrkanter, 4 fyrkanter skapade av nio fyrkanter och en fyrkant skapad av sexton fristående fyrkanter."
 
-#: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:66
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquares.cs:49
+msgid "There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square made by 9 single squares."
+msgstr "Det finns 9 fristående fyrkanter, 4 fyrkanter skapade av fyra fristående fyrkanter samt en fyrkant skapad av 9 fristående fyrkanter."
+
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareSheets.cs:28
 #, fuzzy
-msgid "Each slice is related to the opposite one."
-msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
+msgid "Squares sheets"
+msgstr "Fyrkantsark"
 
-#: ../src/PuzzleMissingSlice.cs:72
-#, csharp-format
-msgid "All the numbers of each slice when added to the ones of the opposite slice add always {0}."
-msgstr ""
+#
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareSheets.cs:32
+#, fuzzy
+msgid "What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to create the figure? Lines indicate frontiers between different sheets."
+msgstr "Vad är minsta antalet pappersark som behövs för att skapa nedanstående figur? (linjer indikerar gränser mellan olika ark)"
 
-#: ../src/PuzzleTetris.cs:31
-msgid "Tetris"
-msgstr "Tetris"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareSheets.cs:36
+msgid "The sheets should overlap."
+msgstr "Arken ska överlappa."
 
-#: ../src/PuzzleTetris.cs:35
-msgid "Which is the next logical figure in the sequence below (A, B or C)?"
-msgstr "Vilken är nästa logiska figur i nedanstående sekvens (A, B eller C)?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareSheets.cs:42
+msgid "The numbers in the figure reflect the different areas covered by each one of the sheets."
+msgstr "Numren i figuren återspeglar de olika områdena som täcks av varje ark."
 
-#: ../src/PuzzleTetris.cs:41
-msgid "It is the figure that completes all the possible combinations with four blocks without taking into account rotations."
-msgstr ""
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTetris.cs:31
+msgid "Tetris"
+msgstr "Tetris"
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:127
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTetris.cs:36
 #, csharp-format
-msgid "Start in point number {0}"
-msgstr "Starta i punkt nummer {0}"
+msgid "What figure completes the sequence below? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:131
-msgid "Turn right"
-msgstr "Vänd höger"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTetris.cs:43
+msgid "It is the figure that completes all possible combinations with four blocks without taking into account rotations."
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:133
-msgid "Turn left"
-msgstr "Vänd vänster"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTriangles.cs:29
+msgid "Triangles"
+msgstr "Trianglar"
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:135
-msgid "Go up"
-msgstr "GÃ¥ upp"
+#
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTriangles.cs:33
+#, fuzzy
+msgid "How many triangles of any size do you count in the figure below?"
+msgstr "Hur många trianglar av valfri storlek kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:137
-msgid "Go down"
-msgstr "GÃ¥ ned"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTriangles.cs:37
+msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
+msgstr "En triangel kan vara inbäddad inne i en annan triangel."
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:142
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTriangles.cs:44
 #, csharp-format
-msgid "End in point {0}"
-msgstr "Sluta i punkt {0}"
+msgid "The triangles are made by connecting the following points: {0}"
+msgstr ""
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:156
-msgid "Memorize indications"
-msgstr "Memorera indikationer"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:55
+#, fuzzy
+msgid "Triangles with numbers"
+msgstr "Två tal"
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:160
-msgid "Memorize all the indications."
-msgstr "Memorera alla indikationerna."
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:59
+msgid "Which number should replace the question mark below?"
+msgstr "Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
 
-#: ../src/MemoryIndications.cs:165
-#, csharp-format
-msgid "Which of the follow graphics represents the indications previously given?"
-msgstr "Vilken av följande bilder representerar indikationerna som angavs tidigare?"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:64
+msgid "All the triangles share a property and are independent of the rest."
+msgstr ""
 
-#~ msgid "Questions"
-#~ msgstr "Frågor"
+#: ../src/PuzzleGames/PuzzleTrianglesWithNumbers.cs:70
+#, fuzzy, csharp-format
+msgid "The result of multiplying the two numbers inside every triangle is {0}."
+msgstr "Resultatet av att multiplicera två tal inne i varje triangel är {0}."
+
+#~ msgid "New Game"
+#~ msgstr "Nytt spel"
+#~ msgid "Show get ready message before a memory question"
+#~ msgstr "Visa meddelande innan en minnesfråga visas"
+#~ msgid "_Game"
+#~ msgstr "_Spel"
+#~ msgid "_Ok"
+#~ msgstr "_OK"
+#~ msgid "What is the next logical sequence of objects?"
+#~ msgstr "Vad är nästa logiska sekvens av objekt?"
+#~ msgid "row"
+#~ msgstr "rad"
+#~ msgid "column"
+#~ msgstr "kolumn"
+#~ msgid "columns"
+#~ msgstr "kolumner"
+#~ msgid "Alphabetic sequence"
+#~ msgstr "Alfabetisk sekvens"
+#~ msgid "Memorize the following numbers in the time given"
+#~ msgstr "Memorera följande tal inom angiven tid"
+#~ msgid "Memorize the colors associated to every word"
+#~ msgstr "Memorera färgerna som associeras med varje ord"
+#~ msgid "Memorize all the words."
+#~ msgstr "Memorera alla orden."
+#~ msgid "Words and figures"
+#~ msgstr "Ord och figurer"
+#~ msgid "Pairs"
+#~ msgstr "Par"
+#~ msgid "Try to memorize how many dots of each color there are."
+#~ msgstr "Försök att memorera hur många punkter av varje färg det finns."
+#~ msgid "Get your memory ready..."
+#~ msgstr "Koncentrera dig..."
+#~ msgid "Your total is score {0}%"
+#~ msgstr "Din totala poäng är {0}%"
+#~ msgid "Logic puzzle score is {0}%"
+#~ msgstr "Poäng för logiska pussel är {0}%"
+#~ msgid "(no games played)"
+#~ msgstr "(inga spel spelade)"
+#~ msgid "Mental calculation score is {0}%"
+#~ msgstr "Poäng för mental beräkning är {0}%"
+#~ msgid "Memory score is {0}%"
+#~ msgstr "Minnespoäng är {0}%"
+#~ msgid "Game statistics"
+#~ msgstr "Spelstatistik"
+#~ msgid "cyan"
+#~ msgstr "cyan"
+#~ msgid "Which is the next logical figure in the sequence below (A, B or C)?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vilken är nästa logiska figur i nedanstående sekvens (A, B eller C)?"
+#~ msgid "Memorize all the indications."
+#~ msgstr "Memorera alla indikationerna."
 #~ msgid ""
 #~ "gbrainy is a brain teaser and trainer game to have fun. It provides the "
 #~ "following types of games:"
@@ -1240,8 +1892,6 @@ msgstr "Vilken av följande bilder representerar indikationerna som angavs tidig
 #~ msgstr "{0} ({1} vunna)"
 #~ msgid "Use the Game menu to start a new game"
 #~ msgstr "Använd menyn Spel för att starta ett nytt spel"
-#~ msgid "A square can be also built from other squares."
-#~ msgstr "En fyrkant kan även byggas från andra fyrkanter."
 #~ msgid "- Current game: {0}"
 #~ msgstr "- Aktuellt spel: {0}"
 #~ msgid "Pink"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]