[libgnomekbd] Updating Estonian translationcommit ff488d9f1ac805ba44559737d3d31b9b017248e2
Author: Ivar Smolin <okul linux ee>
Date:   Thu Jul 2 18:58:59 2009 +0300

    Updating Estonian translation

 po/et.po |   13 ++++++++++---
 1 files changed, 10 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index c2c6161..ff25d2e 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -10,9 +10,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libgnomekbd HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-08-14 19:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-16 10:48+0300\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=libgnomekbd&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-28 23:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-02 14:17+0300\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -87,6 +88,12 @@ msgstr "Klaviatuuri mudel"
 msgid "Keyboard options"
 msgstr "Klaviatuuri valikud"
 
+msgid "Load exotic, rarely used layouts and options"
+msgstr "Eksootiliste, harva kasutatavate paigutuste ja valikute laadimine"
+
+msgid "Load extra configuration items"
+msgstr "Seadistuste lisavalikute laadimine"
+
 msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
 msgstr "Näidikute salvestamine ja taastamine koos paigutuste gruppidega"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]