gimp-help-2 r2508 - in trunk: . src/toolboxAuthor: zygis
Date: Wed Jul 16 19:28:52 2008
New Revision: 2508
URL: http://svn.gnome.org/viewvc/gimp-help-2?rev=2508&view=rev

Log:
2008-07-16 Åygimantas BeruÄka <zygis gnome org>

    * src/toolbox/tool-airbrush.xml
    * src/toolbox/intro.xml
    * src/toolbox/tool-brush.xml
    * src/toolbox/tool-blend.xml
    * src/toolbox/tool-color-picker.xml
    * src/toolbox/tool-convolve.xml
    * src/toolbox/about-common-brush-options.xml
    * src/toolbox/tool-clone.xml
    * src/toolbox/tool-color-balance.xml
    * src/toolbox/tool-bucket-fill.xml
    * src/toolbox/tool-crop.xml
    * src/toolbox/tool-by-color-select.xml
    * src/toolbox/tool-colorize.xml
    * src/toolbox/tool-align.xml
    * src/toolbox/tool-brightness-contrast.xml: Added or updated
     Lithuanian translation.Modified:
  trunk/ChangeLog
  trunk/src/toolbox/about-common-brush-options.xml
  trunk/src/toolbox/intro.xml
  trunk/src/toolbox/tool-airbrush.xml
  trunk/src/toolbox/tool-align.xml
  trunk/src/toolbox/tool-blend.xml
  trunk/src/toolbox/tool-brightness-contrast.xml
  trunk/src/toolbox/tool-brush.xml
  trunk/src/toolbox/tool-bucket-fill.xml
  trunk/src/toolbox/tool-by-color-select.xml
  trunk/src/toolbox/tool-clone.xml
  trunk/src/toolbox/tool-color-balance.xml
  trunk/src/toolbox/tool-color-picker.xml
  trunk/src/toolbox/tool-colorize.xml
  trunk/src/toolbox/tool-convolve.xml
  trunk/src/toolbox/tool-crop.xml

Modified: trunk/src/toolbox/about-common-brush-options.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/about-common-brush-options.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/about-common-brush-options.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -65,8 +65,8 @@
  </para>
  <para lang="lt">
   Daugeliui arba visiems teptukÅ Ärankiams tinkanÄiÅ Ärankio parinkÄiÅ
-  apraÅymÄ galite rasti sekcijoje <!--<link
-  linkend="gimp-tool-brush">-->TeptukÅ ÄrankiÅ apÅvalga<!--</link>.-->
+  apraÅymÄ galite rasti sekcijoje <link
+  linkend="gimp-tool-brush">TeptukÅ ÄrankiÅ apÅvalga</link>.
  </para>
  <para lang="no">
   Sjà <link linkend="gimp-tool-brush-options">felles innstillingar for 

Modified: trunk/src/toolbox/intro.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/intro.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/intro.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -1433,7 +1433,7 @@
   </para>
   <para lang="ko">ëê ìíìí ëíìììë ëì ë êìì ëíì ììëë. :</para>
   <para lang="lt">
-   Dialogo ÄrankiÅ parinktys apaÄioje yra keturi mygtukai:
+   ÄrankiÅ parinkÄiÅ dialogo apaÄioje yra keturi mygtukai:
   </para>
   <para lang="nl">
    Onderin het Gereedschapsinstellingen dialoog zijn vier knoppen

Modified: trunk/src/toolbox/tool-airbrush.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-airbrush.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-airbrush.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -882,7 +882,7 @@
   </para>
 
   <variablelist>
-   <!--TODO es;it;lt;ru-->
+   <!--TODO es;it;ru-->
    <varlistentry lang="cs;de;es;fr;it;lt;no;ru;zh_CN">
     <term lang="en">Mode; Opacity; Brush; Scale; Pressure Sensitivity;
      Fade Out; Apply Jitter; Use Color from Gradient</term>
@@ -899,7 +899,8 @@
     </term>
     <term lang="it">OpacitÃ</term>
     <term lang="lt">
-     Nepermatomumas; Teptukas; SlÄgio jautrumas; IÅblukimas
+     Veiksena; Nepermatomumas; Teptukas; IÅtempimas; Spaudimo jautrumas;
+     IÅnykimas; Pritaikyti virpÄjimÄ; Naudoti gradiento spalvÄ
     </term>
     <term lang="no">
      Dekkevne, pensel, skalering, trykkfÃlsemd, uttoning, sitring
@@ -945,7 +946,7 @@
     <term lang="cs">ReÅim</term>
     <term lang="es">Modo</term>
     <term lang="it">ModalitÃ</term>
-    <term lang="lt">Veiksena; Naudoti spalvÄ iÅ gradiento</term>
+    <term lang="lt">Veiksena; Naudoti gradiento spalvÄ</term>
     <term lang="no">Modus, Bruk farge frà fargeovergang</term>
     <term lang="pl">Tryb; UÅyj koloru z gradientu</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ; ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÑÑ ÑÐÐÑ ÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ</term>

Modified: trunk/src/toolbox/tool-align.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-align.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-align.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -516,7 +516,7 @@
      O usando la scorciatoia da tastiera <keycap>Q</keycap>.
     </para>
     <para lang="lt">
-     Naudojant klaviÅÅ susiejimÄ <keycap>Q</keycap>.
+     Naudojant klaviÅÄ <keycap>Q</keycap>.
     </para>
     <para lang="no">
      ved à trykke tasten <keycap>Q</keycap>.
@@ -654,10 +654,10 @@
 
       <para lang="lt">
        Kartais yra lengviau pasirinkti keletÄ sluoksniÅ naudojant
-       guminÄ diapazonÄ: spustelÄkite kur nors uÅ Äsivaizduotinos
-       staÄiakampÄs srities, dengianÄios jÅsÅ norimus pasirinkti
-       sluoksnius. Tada nuvilkite tÄ sritÄ perkeldami ÅymiklÄ ir
-       atleiskite pelÄs mygtukÄ. Dabar paÅymÄtas kiekvienas
+       <quote>guminÄ diapazonÄ</quote>: spustelÄkite kur nors uÅ
+       Äsivaizduojamos staÄiakampÄs srities, dengianÄios pageidaujamus
+       paÅymÄti sluoksnius. Tada nuvilkite tÄ sritÄ perkeldami ÅymiklÄ
+       ir atleiskite pelÄs mygtukÄ: dabar paÅymÄtas kiekvienas
        sluoksnis, visiÅkai esantis nuvilktame staÄiakampyje.
       </para>
       <para lang="lt">
@@ -1017,8 +1017,8 @@
            <guilabel>Pirmas elementas</guilabel>: pirmasis
            pasirinktas elementas, kai pasirenkami keli sluoksniai
            laikant nuspaudus klaviÅÄ Shift. Atminkite, kad
-           pasirenkant kelis sluoksnius naudojant rubber-banding,
-           nÄra <quote>pirmo elemento</quote>.
+           pasirenkant kelis sluoksnius naudojant <quote>guminÄ
+           diapazonÄ</quote>, nÄra <quote>pirmo elemento</quote>.
           </para>
           <para lang="no">
            <guilabel>FÃrste element</guilabel>: Det fÃrste av fleire
@@ -1989,7 +1989,7 @@
        <inlinegraphic
         fileref="../images/tool-options/stock-gravity-west-24.png" />
       </guiicon>
-      abu sluoksniai lygiuoti ties kaire paÅymÄjimo puse.
+      abu sluoksniai lygiuojami ties kaire paÅymÄjimo puse.
      </para>
      <para lang="no">
       Igjen er <guilabel>Utval</guilabel> sett som mÃl. Etter à ha klikka pÃ

Modified: trunk/src/toolbox/tool-blend.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-blend.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-blend.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -20,7 +20,7 @@
   050817 de reviewed by axel.wernicke
   -->
 <sect2 id="gimp-tool-blend" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude";
-    lang="cs;de;en;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+    lang="cs;de;en;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
  <sect2info lang="en;de;fr;it;ko;no" role="cvs">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -64,6 +64,7 @@
   <phrase lang="es">Herramienta de mezcla</phrase>
   <phrase lang="fr">DÃgradÃ</phrase>
   <phrase lang="it">Strumento Sfumatura</phrase>
+  <phrase lang="lt">PerÄjimas</phrase>
   <phrase lang="ko">íí ëê</phrase>
   <phrase lang="no">BlandeverktÃyet</phrase>
   <phrase lang="pl">Gradient</phrase>
@@ -110,6 +111,12 @@
  <indexterm lang="ko"><primary>ëê</primary><secondary>íí</secondary>
  </indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt"><primary>PerÄjimas</primary></indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>Gradientas</primary><secondary>Ärankis</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>Ärankiai</primary><secondary>Gradientas</secondary>
+ </indexterm>
+
  <indexterm lang="no"><primary>Fargeovergang</primary></indexterm>
  <indexterm lang="no">
   <primary>Blande</primary><secondary>VerktÃy</secondary>
@@ -151,6 +158,7 @@
    </phrase>
    <phrase lang="fr">L'Outil de dÃgradà dans la BoÃte à outils</phrase>
    <phrase lang="it">Lo strumento sfumatura</phrase>
+   <phrase lang="lt">PerÄjimo Ärankis ÄrankinÄje.</phrase>
    <phrase lang="ko">ëê ììì íí ëê</phrase>
    <phrase lang="no">
     Symbolet for <quote>blandeverktÃyet</quote> i verktÃykassa
@@ -190,6 +198,10 @@
     <imagedata fileref="../images/toolbox/ko/toolbox-gradient.png"
          format="PNG" />
    </imageobject>
+   <imageobject lang="lt">
+    <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/toolbox-gradient.png"
+          format="PNG" />
+   </imageobject>
    <imageobject lang="no">
     <imagedata fileref="../images/toolbox/no/toolbox-gradient.png"
          format="PNG" />
@@ -423,6 +435,40 @@
   ìììêë ëêíê ëìí êëëìíë ëëëë.
  </para>
 
+ <para lang="lt">
+  Jei nenurodyta kitaip, Åis Ärankis uÅpildo paÅymÄtÄ sritÄ gradientiniu
+  priekinio plano ir fono spalvÅ perÄjimu, taÄiau yra daug kitÅ parinkÄiÅ.
+  NorÄdami sukurti perÄjimÄ, nuvilkite ÅymiklÄ kryptimi, Ä kuriÄ turÄtÅ
+  pereiti gradientas, radÄ jums tinkanÄiÄ pozicijÄ ir perÄjimo dydÄ,
+  atleiskite pelÄs mygtukÄ. PerÄjimo tolygumas priklauso nuo to, kaip
+  toli velkate ÅymiklÄ. Kuo maÅesnis vilkimo atstumas, tuo kampuotesnis
+  bus perÄjimas.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  Åiuo Ärankiu galite padaryti daugybÄ dalykÅ, jo galimybÄs iÅ pradÅiÅ
+  gali atrodyti neiÅsemiamos. Dvi svarbiausios jo parinktys â tai
+  Gradientas ir Forma. SpustelÄjus Ärankio parinktyse esantÄ mygtukÄ
+  Gradientas, atveriamas Gradiento pasirinkimo langas, leidÅiantis
+  pasirinkti Ävairius kartu su programa <acronym>GIMP</acronym> platinamus
+  gradientus; taip pat galite sukurti ir iÅsaugoti savo gradientus. Daugiau
+  informacijos apie gradientus galite rasti
+  sekcijose <xref linkend="gimp-concepts-gradients"/> ir
+  <xref linkend="gimp-gradient-dialog"/>.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  Meniu Forma yra 11 parinkÄiÅ: Linijinis, Linijinis dvikryptis, Radialinis,
+  Kvadratinis, KÅginis (simetriÅkas), KÅginis (asimetriÅkas), Forminis
+  (kampinis), Forminis (sferinis), Forminis (ÄdubÄs), Spiralinis (pagal
+  laikrodÅio rodyklÄ) ir Spiralinis (prieÅ laikrodÅio rodyklÄ); Åemiau
+  jos apraÅytos iÅsamiau. Ädomiausios yra forminÄs parinktys: naudojant
+  jas gradientas kuriamas atsiÅvelgiant Ä paÅymÄjimo ribÅ formÄ, kad ir
+  kokia sudÄtinga ji yra. Skirtingai nei kitÅ formÅ, forminiÅ gradientÅ
+  neÄtakoja jÅsÅ brÄÅiamos linijos ilgis arba kryptis: kaip ir kuriant
+  visÅ kitÅ formÅ gradientus, reikia spustelÄti paÅymÄjimo viduje ir
+  pajudinti pelÄ, taÄiau forminis gradientas visada atrodo taip pat,
+  nepriklausomai nuo to, kur spustelÄjama ir kaip judinama pelÄ.
+ </para>
+
  <para lang="no">
   I normalstillinga fyller dette verktÃyet eit omrÃde med ein
   <emphasis>fargeovergang</emphasis> (ogsà kalla
@@ -523,7 +569,7 @@
   æååèæéã
  </para>
 
- <tip lang="en;cs;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru">
+ <tip lang="en;cs;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
   <para lang="en">
    Check out the Difference option in the Mode menu, where doing the same
    thing (even with full opacity) will result in fantastic swirling
@@ -558,6 +604,12 @@
    ëìì ëëììëë. êëê ìë íëíê ëëêí ëëë ëìì
    ëíëë.
   </para>
+  <para lang="lt">
+   IÅbandykite meniu Veiksena esanÄiÄ parinktÄ
+   <guilabel>Skirtumas</guilabel>: atliekant tÄ paÄiÄ operacijÄ (netgi
+   naudojant visiÅkÄ nepermatomumÄ) gausite nuostabius sukÅrinius raÅtus,
+   besikeiÄianÄius ir prisidedanÄius kiekvienÄ kartÄ velkant ÅymiklÄ.
+  </para>
   <para lang="no">
    PrÃv valet <quote>differanse</quote> i modusmenyen. SjÃlv med full
    dekkevne vil du kunne oppnà fantastiske resultat, ulike for kvart forsÃk.
@@ -584,6 +636,7 @@
    <phrase lang="fr">Activer l'outil</phrase>
    <phrase lang="it">Attivazione dello strumento</phrase>
    <phrase lang="ko">ëê ìííê</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio aktyvavimas</phrase>
    <phrase lang="no">Aktivering</phrase>
    <phrase lang="pl">Aktywacja narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ</phrase>
@@ -604,6 +657,9 @@
   <para lang="it">
    Lo strumento Sfumatura à richiamabile in tanti modi:
   </para>
+  <para lang="lt">
+   ÅÄ ÄrankÄ galite aktyvuoti keliais bÅdais:
+  </para>
   <para lang="ko">
    ëìê êì ëëëì ììí íí ëêë ììí ì ììëë.:
   </para>
@@ -670,6 +726,13 @@
       <guimenuitem>íí(<accel>d</accel>)</guimenuitem>
      </menuchoice>ì ìííëë.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     ÄrankÄ PerÄjimas galima Äjungti ÅiÄ tvarka,
+     iÅ paveikslÄlio meniu:
+     <guimenuitem>Ära<accel>n</accel>kiai</guimenuitem>/
+     <guimenuitem><accel>P</accel>ieÅimo Ärankiai</guimenuitem>/
+     <guimenuitem>PerÄji<accel>m</accel>as</guimenuitem>.
+    </para>
     <para lang="no">
      Frà biletmenyen via
      <menuchoice>
@@ -778,6 +841,17 @@
       </inlinemediaobject>
      </guiicon> ì ìííëë.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     ÅÄ ÄrankÄ taip pat galima Äjungti spustelÄjus Ärankio piktogramÄ:
+     <guiicon>
+      <inlinemediaobject>
+       <imageobject>
+        <imagedata
+         fileref="../images/toolbox/stock-tool-blend-22.png" />
+       </imageobject>
+      </inlinemediaobject>
+     </guiicon>
+    </para>
     <para lang="no">
      Ved à klikke pà symbolet
      <guiicon>
@@ -847,8 +921,11 @@
     <para lang="ko">
      íëë ëìí <keycap>L</keycap> ì ëëëë.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     SpustelÄjus klaviÅÄ <keycap>L</keycap>.
+    </para>
     <para lang="no">eller med tastesnarvegen <keycap>L</keycap>.</para>
-    <para lang="pl">
+	<para lang="pl">
      przy pomocy skrÃtu klawiszowego <keycap>L</keycap>.
     </para>
     <para lang="ru">
@@ -869,6 +946,7 @@
    <phrase lang="fr">Touches de contrÃle (Par dÃfaut)</phrase>
    <phrase lang="it">Tasti modificatori (predefiniti)</phrase>
    <phrase lang="ko">ëì ëêí (êëê)</phrase>
+   <phrase lang="lt">Modifikavimo klaviÅai (numatytieji)</phrase>
    <phrase lang="no">Valtastane (fÃrehandsvalde)</phrase>
    <phrase lang="pl">Klawisze modyfikujÄce (DomyÅlne)</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ (ÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÑ)</phrase>
@@ -878,10 +956,10 @@
   <variablelist>
    <varlistentry>
     <term>
-     <phrase lang="en;cs;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+     <phrase lang="en;cs;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
       <keycap>Ctrl</keycap>
      </phrase>
-     <phrase lang="de"><keycap>Strg</keycap></phrase>
+    <phrase lang="de"><keycap>Strg</keycap></phrase>
     </term>
 
     <listitem>
@@ -915,13 +993,17 @@
       ììëëë. íëí ëì <keycap>Ctrl</keycap> íë ëëê
       ëììë ìììë 15ë ëìë ìììë ììì ë ì ììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      KlaviÅas <keycap>Ctrl</keycap> naudojamas norint sukurti tiesias
+      linijas, suvarÅytas iki 15 laipsniÅ kampÅ.
+     </para>
      <para lang="no">
       <keycap>Ctrl</keycap>-tasten blir brukt til à lage rette
       linjer avgrensa til 15Â absolutt vinkel.
         </para>
      <para lang="pl">
       <keycap>Ctrl</keycap> uÅywany jest do tworzenia linii prostych
-      ze skokiem co 15 stopni.
+	  ze skokiem co 15 stopni.
      </para>
      <para lang="ru">
       ÐÐÐÐÐÑÐ <keycap>Ctrl</keycap> ÐÑÐÐÐÑÐÑÐÑÑÑ ÐÐÑ ÑÐÑÐÐÐÐÐÑ
@@ -944,13 +1026,14 @@
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni</phrase>
    <phrase lang="ko">ìì</phrase>
+   <phrase lang="lt">Parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingar</phrase>
    <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
    <phrase lang="zh_CN">éé</phrase>
   </title>
 
-  <figure lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+  <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
    <title>
     <phrase lang="en"><quote>Blend</quote> tool options</phrase>
     <phrase lang="de">
@@ -962,6 +1045,7 @@
     <phrase lang="it">
      Opzioni dello strumento <quote>Sfumatura</quote>
     </phrase>
+    <phrase lang="lt">Ärankio <quote>PerÄjimas</quote> parinktys</phrase>
     <phrase lang="ko"><quote>íí</quote> ëê ìì</phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingane for <quote>blandeverktÃyet</quote>
@@ -993,6 +1077,10 @@
      <imagedata fileref="../images/toolbox/ko/blend-tool-options.png"
           format="PNG" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/blend-tool-options.png"
+           format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata fileref="../images/toolbox/no/tool-options-gradient.png"
           format="PNG" />
@@ -1053,7 +1141,8 @@
       <imagedata fileref="../images/toolbox/stock-tool-blend-22.png" />
      </imageobject>
     </inlinemediaobject>
-   </guiicon>.
+   </guiicon>
+   .
   </para>
   <para lang="it">
    Le opzioni dello strumento sono raggiungibili facendo doppio clic
@@ -1077,6 +1166,17 @@
    </guiicon>
    ì ëë íëíë ììêëí ëê ììì ëíëëë.
   </para>
+  <para lang="lt">
+   Prieinamas Ärankio parinktis galima pasiekti du kartus spustelÄjus
+   GradientÅ Ärankio piktogramÄ
+   <guiicon>
+    <inlinemediaobject>
+     <imageobject>
+      <imagedata fileref="../images/toolbox/stock-tool-blend-22.png" />
+     </imageobject>
+    </inlinemediaobject>
+   </guiicon>.
+  </para>
   <para lang="no">
    Du fÃr fram verktÃyinnstillingane ved à (dobbelt)klikka pÃ
    verktÃysymbolet
@@ -1123,17 +1223,18 @@
   </para>
 
   <variablelist>
-   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
     <term lang="en">Mode; Opacity</term>
     <term lang="de">Modus; Deckkraft</term>
     <term lang="fr">Mode ; OpacitÃ</term>
     <term lang="it">ModalitÃ; OpacitÃ</term>
     <term lang="ko">ëë; ëíëë</term>
+    <term lang="lt">Veiksena; Nepermatomumas</term>
     <term lang="no">Modus, Dekkevne</term>
     <term lang="pl">Tryb; Krycie</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ; ÐÐÐÑÐÐÑÐÑÐÐÑÑÑ</term>
 
-    <listitem lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+    <listitem lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
      <!-- A note about common features with link to description: -->
      <xi:include href="about-common-brush-options.xml" />
     </listitem>
@@ -1188,9 +1289,10 @@
     <term lang="es">Degradado</term>
     <term lang="fr">DÃgradÃ</term>
     <term lang="it">Sfumatura</term>
+    <term lang="lt">Gradientas</term>
     <term lang="ko">êëëìí</term>
     <term lang="no">Fargeovergang</term>
-    <term lang="pl">Gradient</term>
+	<term lang="pl">Gradient</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÐÐÐÐÑ</term>
     <term lang="zh_CN">æå</term>
 
@@ -1251,6 +1353,15 @@
       ìëë. ìë ëì ìêììì ëêììë êëëìíëë,
       ëêììì ìêììë ëíë êëëìíê ëëììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åiame iÅskleidÅiamame sÄraÅe galima pasirinkti Ävairius
+      gradientinius raÅtus. Åis Ärankis sukuria ÅeÅÄliuotÄ raÅtÄ,
+      pereinantÄ nuo priekinio plano spalvos Ä fono spalvÄ arba
+      Äveda naujas spalvas, naudotojo nurodyta kryptimi, brÄÅiant
+      paveikslÄlyje linijÄ. BrÄÅiant gradientÄ paÅymÄjus parinktÄ
+      <guilabel>AtvirkÅÄiai</guilabel> apgreÅiama gradiento
+      kryptis, pvz., sukeiÄiamos fono ir priekinio plano spalvos.
+     </para>
      <para lang="no">
       Du kan her henta fram og velje mellom mange ulike
       fargeovergangar i nedtrekkslista. Til vanleg skifter fargen frÃ
@@ -1287,15 +1398,16 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
     <term lang="en">Offset</term>
     <term lang="de">Versatz</term>
     <term lang="es">Deslizar</term>
     <term lang="fr">DÃcalage</term>
     <term lang="it">Variazione</term>
     <term lang="ko">ìíì</term>
+    <term lang="lt">Poslinkis</term>
     <term lang="no">Forskyving</term>
-    <term lang="pl">PrzesuniÄcie</term>
+	<term lang="pl">PrzesuniÄcie</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">äç</term>
 
@@ -1340,6 +1452,12 @@
       êëëìíë ììí êìêë êìíë ìììëë. ëìëë
       ììì ì ììì ìíì ëì ììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Parinkties <guilabel>Poslinkis</guilabel> reikÅmÄ leidÅia
+      padidinti gradiento <quote>nuolydÄ</quote>. Ji nurodo kaip
+      toli prasidÄs gradientas nuo spustelÄto pradÅios taÅko.
+      Forminiams gradientams Åi parinktis neturi jokio poveikio.
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne skyvebrytaren bestemmer kor <quote>bratt</quote>
       fargeovergangen mellom to fargar skal vere. Talet pà brytaren
@@ -1363,7 +1481,7 @@
      </para>
 
      <!--TODO cs;es;zh_CN"-->
-     <figure lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+     <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
       <title>
        <phrase lang="en">
         <quote>Blend</quote> tool: Offset example
@@ -1380,8 +1498,11 @@
        <phrase lang="ko">
         <quote>íí</quote> ëê: ìíì ìì
        </phrase>
+       <phrase lang="lt">
+        Ärankis <quote>PerÄjimas</quote>: poslinkio pavyzdys
+       </phrase>
        <phrase lang="no">Eksempel pà forskyving</phrase>
-       <phrase lang="pl">
+	   <phrase lang="pl">
         <quote>Gradient</quote>: przykÅad uÅycia przesuniÄcia
        </phrase>
        <phrase lang="ru">
@@ -1392,7 +1513,7 @@
       <mediaobject>
        <imageobject>
         <imagedata fileref="../images/toolbox/blend-tool-offset.png"
-              format="PNG" />
+         format="PNG" />
        </imageobject>
 
        <caption>
@@ -1405,6 +1526,9 @@
          In alto, Variazione = 0 ; In basso, Variazione = 50%
         </para>
         <para lang="ko">ìì, ìíì = 0 ; ìëì, ìíì = 50%</para>
+        <para lang="lt">
+         VirÅus, Poslinkis = 0 ; ApaÄia, Poslinkis = 50%
+        </para>
         <para lang="no">
          Ãvst: forskyving = 0 ; Nedst: forskyving = 50%
         </para>
@@ -1419,15 +1543,16 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">  <!--Forme-->
+   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">  <!--Forme-->
     <term lang="en">Shape</term>
     <term lang="de">Form</term>
     <term lang="es">Forma</term>
     <term lang="fr">Forme</term>
     <term lang="it">Forme</term>
     <term lang="ko">ëìëë</term>
+    <term lang="lt">Forma</term>
     <term lang="no">Form</term>
-    <term lang="pl">KsztaÅt</term>
+	<term lang="pl">KsztaÅt</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">åç</term>
 
@@ -1461,6 +1586,11 @@
       ìëë íì ëëìì ìíí ì ììë, ê ëìì ëí ìëì ëìê
       êìëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Programoje <acronym>GIMP</acronym> yra 11 formÅ, kurias galima
+      pasirinkti iÅskleidÅiamame sÄraÅe. IÅsami informacijÄ apie
+      kiekvienÄ iÅ ÅiÅ formÅ pateikta Åemiau.
+     </para>
      <para lang="no">
       I <acronym>GIMP</acronym> har du 11 ulike former for
       fargeovergangar à velje mellom. Desse er nÃrare omtalte nedanfor.
@@ -1487,6 +1617,7 @@
        <phrase lang="fr">Exemples de formes de dÃgradÃs</phrase>
        <phrase lang="it">Esempi di forme di sfumature</phrase>
        <phrase lang="ko">êëëìí ëìì êí ìì</phrase>
+       <phrase lang="lt">GradientÅ formÅ pavyzdÅiai</phrase>
        <phrase lang="no">
         Eksempel pà ulike overgangsformer
        </phrase>
@@ -1509,8 +1640,9 @@
         <para lang="fr">LinÃaire</para>
         <para lang="it">Lineare</para>
         <para lang="ko">ìí</para>
+        <para lang="lt">Linijinis</para>
         <para lang="no">LineÃr</para>
-        <para lang="pl">Liniowy</para>
+		<para lang="pl">Liniowy</para>
         <para lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑ</para>
         <para lang="zh_CN">çæ</para>
        </caption>
@@ -1528,8 +1660,9 @@
         <para lang="fr">Bi-LinÃaire</para>
         <para lang="it">Bi-lineare</para>
         <para lang="ko">ìì ìí</para>
+        <para lang="lt">Linijinis dvikryptis</para>
         <para lang="no">BilineÃr</para>
-        <para lang="pl">Dwuliniowy</para>
+		<para lang="pl">Dwuliniowy</para>
         <para lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑ</para>
         <para lang="zh_CN">åççæ</para>
        </caption>
@@ -1547,13 +1680,15 @@
         <para lang="fr">Radial</para>
         <para lang="it">Radiale</para>
         <para lang="ko">ìí</para>
+        <para lang="lt">Radialinis</para>
         <para lang="no">Radial</para>
-        <para lang="pl">Promienisty</para>
+		<para lang="pl">Promienisty</para>
         <para lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑ</para>
         <para lang="zh_CN">åå</para>
        </caption>
       </mediaobject>
      </figure>
+
      <variablelist>
       <varlistentry>  <!--LinÃaire-->
        <term lang="en">Linear</term>
@@ -1562,6 +1697,7 @@
        <term lang="fr">LinÃaire</term>
        <term lang="it">Lineare</term>
        <term lang="ko">ìí</term>
+       <term lang="lt">Linijinis</term>
        <term lang="no">LineÃr</term>
        <term lang="pl">Liniowy</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑ</term>
@@ -1597,6 +1733,12 @@
          ì êëëìíë ìì ìììì êëì ììì ëë ë ììêì
          ìêìê ëêìì ìíìë ëíìíëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         <guilabel>Linijinis</guilabel> gradientas prasideda
+         priekinio plano spalva brÄÅiamos linijos pradÅios
+         taÅke ir tiesiÅkai pereina Ä fono spalvÄ pabaigos
+         taÅke.
+        </para>
         <para lang="no">
          Denne overgangen byrjar med forgrunnsfargen der den teikna
          linja di byrjar, og gÃr gradvis over til full bakgrunnsfarge
@@ -1626,6 +1768,7 @@
        <term lang="fr">Bi-LinÃaire</term>
        <term lang="it">Bi-lineare</term>
        <term lang="ko">ìì ìí</term>
+       <term lang="lt">Linijinis dvikryptis</term>
        <term lang="no">BilineÃr</term>
        <term lang="pl">Dwuliniowy</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑ</term>
@@ -1668,6 +1811,12 @@
          êëëìíì êìë ëëêí êìì ë ëê ëë, ëì
          ìëëì ëìí ëìì ëëëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         <guilabel>Linijinis dvikryptis</guilabel> gradientas
+         kinta nuo pradÅios taÅko Ä abi puses, nubrÄÅtos linijos
+         nurodytu atstumu. Ji naudinga, pvz., norint
+         sukurti cilindro iÅvaizdÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Som lineÃr, men gÃr i begge retningane ut frà startpunktet.
          Avstanden er bestemt av stoppunktet. Kan vere nyttig nÃr du
@@ -1689,13 +1838,14 @@
         </para>
        </listitem>
       </varlistentry>
-      <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">  <!--Radial-->
+      <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">  <!--Radial-->
        <term lang="en">Radial</term>
        <term lang="de">KreisfÃrmig</term>
        <term lang="es">Radial</term>
        <term lang="fr">Radial</term>
        <term lang="it">Radiale</term>
        <term lang="ko">ìí</term>
+       <term lang="lt">Radialinis</term>
        <term lang="no">Radial</term>
        <term lang="pl">Promienisty</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑ</term>
@@ -1735,6 +1885,11 @@
          ëëëë. ìììììëí ëêììë ìêìì ëêììë
          ëëëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Tai yra skritulio formos gradientas, kurio centre yra
+         priekinio plano spalva, o fono â iÅorÄje. Gaunama
+         sferos iÅvaizda be tiesioginio apÅvietimo.
+        </para>
         <para lang="no">
          Denne gir ein sirkel med forgrunnsfargen i midten og
          bakgrunnsfargen utanfor sirkelen. Kan minne om ei kule utan
@@ -1760,13 +1915,14 @@
 
       <!--TODO es zh_CN: add "Shaped"(?)
         (I had to move some images here: 7 images don't fit into <figure>-->
-      <varlistentry lang="en;es;de;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">  <!--CarrÃ-->
+      <varlistentry lang="en;es;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">  <!--CarrÃ-->
        <term lang="en">Square; Shaped</term>
        <term lang="de">Quadratisch; Formangepasst</term>
        <term lang="es">Cuadrado</term>
        <term lang="fr">CarrÃ</term>
        <term lang="it">Quadrangolare; Conformata</term>
        <term lang="ko">ëì; ëìëë</term>
+       <term lang="lt">Kvadratinis; Forminis</term>
        <term lang="no">Firkanta, Forma</term>
        <term lang="pl">ProstokÄtny; Rozlany</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÑÐÐÑ ÑÐÑÐÐ</term>
@@ -1784,6 +1940,9 @@
            Esempi di sfumature a forma quadrangolare
           </phrase>
           <phrase lang="ko">ëìëë êëëìíì ìì</phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           Kvadrato formos gradientÅ pavyzdÅiai
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Eksempel pà firkanta overgang
           </phrase>
@@ -1805,6 +1964,7 @@
            <para lang="fr">CarrÃ</para>
            <para lang="it">Quadrangolare</para>
            <para lang="ko">ìêí</para>
+           <para lang="lt">Kvadratas</para>
            <para lang="no">Firkanta</para>
            <para lang="pl">ProstokÄtny</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÑ</para>
@@ -1825,6 +1985,7 @@
             Conformata (angolare)
            </para>
            <para lang="ko">ëìëë (êìê)</para>
+           <para lang="lt">Forminis (kampinis)</para>
            <para lang="no">Forma (vinkla)</para>
            <para lang="pl">Rozlany (kÄt)</para>
            <para lang="ru">ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ (ÑÐÐÐÐÐÐ)</para>
@@ -1844,6 +2005,7 @@
             Conformata (sferica)
            </para>
            <para lang="ko">ëìëë (êí)</para>
+           <para lang="lt">Forminis (sferinis)</para>
            <para lang="no">Forma (sfÃrisk)</para>
            <para lang="pl">Rozlany (sfera)</para>
            <para lang="ru">ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ (ÑÑÐÑÐ)</para>
@@ -1861,6 +2023,7 @@
            <para lang="fr">Suivant la forme (excroissances)</para>
            <para lang="it">Conformata (curvata)</para>
            <para lang="ko">ëìëë (ëê)</para>
+           <para lang="lt">Forminis (ÄdubÄs)</para>
            <para lang="no">Forma (krusa)</para>
            <para lang="pl">Rozlany (dÃÅ)</para>
            <para lang="ru">ÐÑÐÑÑÐÐÐÐ (ÑÑÐÑ)</para>
@@ -1944,6 +2107,19 @@
          ëêìì ììíëë. ì ë êìë êìëì ëë ëë
          ëìëì ëììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Yra keturios Åiek tiek besiskirianÄios kvadratinÄs
+         gradiento formos: <guilabel>Kvadratinis</guilabel>,
+         <guilabel>Forminis (kampinis)</guilabel>,
+         <guilabel>Forminis (sferinis)</guilabel> ir
+         <guilabel>Forminis (ÄdubÄs)</guilabel>. JÅ visÅ
+         kvadrato, kurio centras yra brÄÅiamos linijos
+         pradÅioje, o pusiauÄstriÅainÄ yra nubrÄÅtos linijos
+         ilgis, centre yra priekinio plano spalva. Åios
+         keturios parinktys skirtingu bÅdu skaiÄiuoja
+         gradientÄ; geriausiai pamatysite jÅ skirtumus
+         eksperimentuodami.
+        </para>
         <para lang="no">
          Dette er fire former som alle er variantar av kvadratet.
          Det er
@@ -1999,7 +2175,7 @@
        </listitem>
       </varlistentry>
 
-      <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;zh_CN">  <!--Conique (sym-->
+      <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;zh_CN">  <!--Conique (sym-->
        <term lang="en">Conical (symmetric); Conical (asymmetric)</term>
        <term lang="de">
         Konisch (symmetrisch); Konisch (asymmetrisch)
@@ -2010,6 +2186,9 @@
        </term>
        <term lang="it">Conica (simmetrica); Conica (asimmetrica)</term>
        <term lang="ko">ìëí (ëì); ìëí (ëëì)</term>
+       <term lang="lt">
+        KÅginis (simetriÅkas); KÅginis (asimetriÅkas)
+       </term>
        <term lang="no">Konisk (symmetrisk); Konisk (asymmetrisk)</term>
        <term lang="pl">StoÅkowy (sym.); StoÅkowy (asym.)</term>
        <term lang="ru">
@@ -2029,6 +2208,7 @@
            Esempi di gradienti conici
           </phrase>
           <phrase lang="ko">ìëí êëëìíì ìì</phrase>
+          <phrase lang="lt">KÅginiÅ gradientÅ pavyzdÅiai</phrase>
           <phrase lang="no">Eksempel pà konisk form</phrase>
           <phrase lang="pl">PrzykÅady ksztaÅtÃw StoÅkowych</phrase>
           <phrase lang="ru">ÐÑÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ</phrase>
@@ -2047,6 +2227,7 @@
             Conica (simmetrica)
            </para>
            <para lang="ko">ìëí (ëì)</para>
+           <para lang="lt">KÅginis (simetriÅkas)</para>
            <para lang="no">Konisk (symmetrisk)</para>
            <para lang="pl">StoÅkowy (sym.)</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÑÐÐÐ (ÑÐÐÐÐÑÑÐÑÐÑÐ)</para>
@@ -2066,6 +2247,7 @@
             Conica (asimmetrica)
            </para>
            <para lang="ko">ìëí (ëëì)</para>
+           <para lang="lt">KÅginis (asimetriÅkas)</para>
            <para lang="no">Konisk (asymmetrisk)</para>
            <para lang="pl">StoÅkowy (asym.)</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÑÐÐÐ (ÐÑÐÐÐÐÑÑÐÑÐÑÐ)</para>
@@ -2112,6 +2294,11 @@
          ëëëëë ëëì ëììëë. êëê ëêììë ìë
          íêì ëìí íêë ëëëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Naudojant <guilabel>KÅginÄ (simetriÅkÄ)</guilabel> gradientÄ
+         atrodo lyg ÅiÅrÄtumÄte Ä kÅgio virÅÅnÄ, kuri atrodo lyg
+         apÅviesta nubrÄÅtos linijos kryptimi fono spalvos Åviesa.
+        </para>
         <para lang="no">
          <guilabel>Konisk (symmetrisk)</guilabel> gir ei kjensle av Ã
          sjà ned pà toppen av ein kon som blir opplyst med
@@ -2158,7 +2345,6 @@
          sauf que le <quote>CÃne</quote> semble avoir une crÃte
          oà la ligne est tracÃe.
         </para>
-
         <para lang="it">
          <guilabel>Conica (asimmetrica)</guilabel> Ã simile a
          <guilabel>Conica (simmetrica)</guilabel> eccetto per il
@@ -2170,6 +2356,11 @@
          ëë ìì ìêëëë êì ììíë <guilabel>ìëí
          (ëì)</guilabel> ê ììíëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         <guilabel>KÅginis (asimetriÅkas)</guilabel> yra panaÅus
+         Ä <guilabel>KÅginÄ (simetriÅkÄ)</guilabel>, iÅskyrus tai,
+         kad âkÅgioâ linijos brÄÅimo vietoje yra briaunÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          <guilabel>Konisk (asymmetrisk)</guilabel> er svÃrt lik
          <guilabel>Konisk (symmetrisk)</guilabel>, men konen
@@ -2192,7 +2383,7 @@
        </listitem>
       </varlistentry>
 
-      <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">  <!--Spirale-->
+      <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">  <!--Spirale-->
        <!-- TODO es pl zh_CN: check the term because en was wrong
          -->
        <term lang="en">Spiral (clockwise); Spiral
@@ -2204,6 +2395,10 @@
        <term lang="it">Spiraliforme (orario); Spiraliforme
        (antiorario)</term>
        <term lang="ko">ëìí (ìê ëí); ëìí (ìê ëëëí)</term>
+       <term lang="lt">
+        Spiralinis (pagal laikrodÅio rodyklÄ); Spiralinis (prieÅ
+        laikrodÅio rodyklÄ)
+       </term>
        <term lang="no">Spiral (med klokka), Spiral (mot klokka)</term>
        <term lang="pl">PrzykÅady ksztaÅtÃw spiralnych</term>
        <term lang="ru">
@@ -2224,6 +2419,7 @@
           </phrase>
           <phrase lang="it">Esempi di gradienti spiraliformi</phrase>
           <phrase lang="ko">ëìí êëëìí ìì</phrase>
+          <phrase lang="lt">SpiraliniÅ gradientÅ pavyzdÅiai</phrase>
           <phrase lang="no">Eksempel pà spiralform</phrase>
           <phrase lang="pl">Spiralny</phrase>
           <phrase lang="ru">ÐÑÐÐÐÑÑ ÑÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÑÐ</phrase>
@@ -2242,6 +2438,9 @@
            <para lang="fr">Spirale (sens horaire)</para>
            <para lang="it">Spiraliforme (orario)</para>
            <para lang="ko">ëìí (ìê ëí)</para>
+           <para lang="lt">
+            Spiralinis (pagal laikrodÅio rodyklÄ)
+           </para>
            <para lang="no">Spiral (med klokka)</para>
            <para lang="pl">Spiralny (w prawo)</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÑ (ÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐ ÑÑÑÐÐÐÐ)</para>
@@ -2259,6 +2458,9 @@
            <para lang="fr">Spirale (sens anti-horaire)</para>
            <para lang="it">Spiraliforme (antiorario)</para>
            <para lang="ko">ëìí (ìê ëëëí)</para>
+           <para lang="lt">
+            Spiralinis (prieÅ laikrodÅio rodyklÄ)
+           </para>
            <para lang="no">Spiral (mot klokka)</para>
            <para lang="pl">Spiralny (w lewo)</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÑ (ÐÑÐÑÐÐ ÑÐÑÐÐÐÐ ÑÑÑÐÐÐÐ)</para>
@@ -2299,6 +2501,11 @@
          <guilabel>ëìí</guilabel> ëìì ëëêí êìë ëëë
          íë ëìì êëëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         <guilabel>Spiralinius</guilabel> gradientus sudaro
+         spiralÄs, kuriÅ pasikartojimo vijÅ plotÄ nurodo brÄÅiamos
+         linijos ilgis.
+        </para>
         <para lang="no">
          Lager ein spiral med ei breidde bestemt av lengda pÃ
          teiknelinja.
@@ -2321,15 +2528,16 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
     <term lang="en">Repeat</term>
     <term lang="de">Wiederholung</term>
     <term lang="es">Repetir</term>
     <term lang="fr">RÃpÃter</term>
     <term lang="it">Ripeti</term>
     <term lang="ko">ëë</term>
+    <term lang="lt">Kartoti</term>
     <term lang="no">Gjenta</term>
-    <term lang="pl">OkresowoÅÄ</term>
+	<term lang="pl">OkresowoÅÄ</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÑÑ</term>
     <term lang="zh_CN">éå</term>
 
@@ -2393,6 +2601,14 @@
       ììíëë. êì ëí ìêííì ìêììì ëêììë, êëê
       ëì ìêììë ìììë ëíì íëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Yra dvi kartojimo veiksenos: <guilabel>PjÅklinÄ banga</guilabel>
+      ir <guilabel>TrikampÄ banga</guilabel>. PjÅklinis raÅtas
+      sukuriamas pradedant priekinio plano spalva, tada pereinant Ä
+      fonÄ, tada pradedant iÅ naujo priekinio plano spalva. Trikampis
+      raÅtas â pradedant priekinio plano spalva, tada pereinant Ä
+      fonÄ, tada vÄl pereina atgal Ä priekinio plano.
+     </para>
      <para lang="no">
       Du har to modus à velje mellom. SagtannmÃnsteret byrjar med
       forgrunnsfargen og gÃr gradvis over til bakgrunnsfargen for sà Ã
@@ -2427,15 +2643,16 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
     <term lang="en">Dithering</term>
     <term lang="de">Dithering</term>
     <term lang="es">Difuminado</term>
     <term lang="fr">Tramage</term>
     <term lang="it">Dithering</term>
     <term lang="ko">ëëë</term>
+    <term lang="lt">Smulkinimas</term>
     <term lang="no">Utjamning</term>
-    <term lang="pl">Dithering</term>
+	<term lang="pl">Dithering</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">æå</term>
 
@@ -2467,12 +2684,16 @@
       <link linkend="glossary-dithering">ììì</link>ì
       ììíììì.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      IÅsamÅ parinkties <quote>Smulkinimas</quote> paaiÅkinimÄ galite
+      rasti <link linkend="glossary-dithering">Glosarijuje</link>
+     </para>
      <para lang="no">
       Utjamning er ein mÃte à glatta ut overgangane pÃ. Sjà meir
       om dette i <link
       linkend="glossary-dithering">ordlista</link>
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Dithering zostaÅ wyjaÅniony w
       <!--link linkend="glossary-dithering"-->SÅowniczku<!--/link-->
      </para>
@@ -2486,15 +2707,16 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
     <term lang="en">Adaptive Supersampling</term>
     <term lang="de">Anpassende Hochrechnung</term>
     <term lang="es">Supermuestreo adaptativo</term>
     <term lang="fr">Sur-Ãchantillonnage adaptatif</term>
     <term lang="it">Supercampionamento adattivo</term>
     <term lang="ko">ììí ìíìíë</term>
+    <term lang="lt">Pritaikoma papildoma imtis</term>
     <term lang="no">Adaptiv utjamning</term>
-    <term lang="pl">NadprÃbkowanie adaptywne</term>
+	<term lang="pl">NadprÃbkowanie adaptywne</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑ ÑÑÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">èéåèçéæ</term>
 
@@ -2537,14 +2759,20 @@
       "ëìí" íêì ëëëì ëììëë. ììë ìëê
       ííëëìë ìì íìí ëììì.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Tai sudÄtingesnis âdantytoâ efekto, atsirandanÄio dÄl ryÅkaus
+      spalvos perÄjimo ties pakrypusia arba kreiva linija, glotninimo
+      bÅdas. Tik bandydami galite nusprÄsti, ar jums reikia Åios
+      parinkties.
+     </para>
      <para lang="no">
       Dette er ein meir avansert mÃte for à jamne ut
       <quote>taggane</quote> som kjem langs ei skrà eller kurva linje
       i eit digitalt bilete.
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Jest to bardziej zÅoÅona metoda zmiÄkczania efektÃw ostrego
-      przechodzenia kolorÃw dla linii ukoÅnych i krzywych.
+	  przechodzenia kolorÃw dla linii ukoÅnych i krzywych.
      </para>
      <para lang="ru">
       <guilabel>ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑ ÑÑÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ</guilabel> - ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÑ

Modified: trunk/src/toolbox/tool-brightness-contrast.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-brightness-contrast.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-brightness-contrast.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -205,8 +205,8 @@
  </para>
  <para lang="lt">
   Programoje GIMP 2.4 buvo pridÄtas naujas Åio Ärankio valdymo bÅdas:
-  spustelint pelÄ paveikslÄlyje ir velkant laikant nuspaustÄ kairÄjÄ pelÄs
-  mygtukÄ. Judinant pelÄ vertikaliai keiÄiamas Åviesumas; judinant
+  spustelÄti pelÄ paveikslÄlyje ir vilti laikant nuspaustÄ kairÄjÄ pelÄs
+  mygtukÄ. Judinant pelÄ vertikaliai keiÄiamas Åviesumas, judinant
   horizontaliai â kontrastas. Kai esate patenkinti rezultatu, galite dialoge
   spustelÄti mygtukÄ âGeraiâ arba spustelÄti klaviÅÄ Return.
  </para>
@@ -468,7 +468,7 @@
   <itemizedlist lang="lt">
    <listitem>
     <para>
-     PaveikslÄlio meniu per:
+     PaveikslÄlio meniu:
      <menuchoice>
       <guimenu>Ärankiai</guimenu>
       <guisubmenu>SpalvÅ Ärankiai</guisubmenu>

Modified: trunk/src/toolbox/tool-brush.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-brush.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-brush.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 
 <!DOCTYPE sect2 PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.3//EN"
-     "http://www.docbook.org/xml/4.3/docbookx.dtd";>
+        "http://www.docbook.org/xml/4.3/docbookx.dtd";>
 
 <!-- section history:
  2008-06-01 ciampix reviewed for it
@@ -16,7 +16,7 @@
  2006-02-05 fr revised by j.h
  2005-05-20 de reviewed by axel.wernicke
 -->
-<sect2 id="gimp-tool-brush" lang="cs;de;en;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+<sect2 id="gimp-tool-brush" lang="cs;de;en;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
  <sect2info lang="de;es;fr;it;ko;no" role="cvs">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -65,6 +65,7 @@
   <phrase lang="fr">Fonctions communes</phrase>
   <phrase lang="it">Funzioni comuni</phrase>
   <phrase lang="ko">ìëìì íì</phrase>
+  <phrase lang="lt">Bendros ypatybÄs</phrase>
   <phrase lang="no">Felles eigenskapar</phrase>
   <phrase lang="pl">Informacje ogÃlne</phrase>
   <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐÑÑÐÐ</phrase>
@@ -101,6 +102,11 @@
   <primary>ëêìì</primary><secondary>ë ëê</secondary>
  </indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt"><primary>PieÅimo Ärankiai</primary></indexterm>
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>ÄrankinÄ</primary><secondary>TeptukÅ Ärankiai</secondary>
+ </indexterm>
+
  <indexterm lang="no"><primary>TeikneverktÃya</primary></indexterm>
  <indexterm lang="no">
   <primary>VerktÃykassa</primary><secondary>TeikneverktÃya</secondary>
@@ -135,6 +141,7 @@
    <phrase lang="fr">Les outils de peinture (dans le menu Outils) </phrase>
    <phrase lang="it">Gli strumenti di disegno</phrase>
    <phrase lang="ko">ë ëê</phrase>
+   <phrase lang="lt">PieÅimo Ärankiai (meniu Ärankiai)</phrase>
    <phrase lang="no">TeikneverktÃya</phrase>
    <phrase lang="pl">NarzÄdzia rysownicze</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÑ ÐÐÑÑÐ</phrase>
@@ -162,7 +169,11 @@
    </imageobject>
    <imageobject lang="ko">
     <imagedata fileref="../images/toolbox/ko/brush-tools.png"
-     format="PNG" />
+          format="PNG" />
+   </imageobject>
+   <imageobject lang="lt">
+    <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/brush-tools.png"
+          format="PNG" />
    </imageobject>
    <imageobject lang="no">
     <imagedata fileref="../images/toolbox/no/brush-tools.png"
@@ -201,6 +212,11 @@
   êìê ìë êëì ëììë íí ìëì íëìì êëì êëë
   êëìëë. ê ìì
  </para>
+ <para lang="lt">
+  Programos ÄrankinÄje yra trylika <quote>teptukÅ ÄrankiÅ</quote>,
+  sugrupuotÅ apaÄioje (numatytame iÅdÄstyme). Visi jie naudojami velkant
+  ÅymiklÄ paveikslÄlio ekrane, sukuriant teptuko potÄpius. Keturi iÅ jÅ:
+ </para>
  <para lang="no">
   VerktÃykassa i GIMP inneheld tretten <quote>teikneverktÃy</quote>
   som alle er grupperte nedst i verktÃyvindauget (i forvalet). Ein
@@ -221,7 +237,7 @@
   ÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑ, ÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐ. ÐÐÑÑÑÐ ÐÐ ÐÐÑ
  </para>
 
- <figure lang="en;it;de;fr;no">
+ <figure lang="en;it;de;fr;lt;no">
   <!--TODO es;ko;nl;pl;ru-->
   <title>
    <phrase lang="en">The Paint Tools (Tools Box)</phrase>
@@ -229,6 +245,7 @@
    <phrase lang="fr">Les outils de peinture (dans la boÃte à outils)
    </phrase>
    <phrase lang="it">Gli strumenti di disegno (nel pannello)</phrase>
+   <phrase lang="lt">PieÅimo Ärankiai (ÄrankinÄ)</phrase>
    <phrase lang="no">TeikneverktÃya i verktÃykassa</phrase>
   </title>
 
@@ -258,12 +275,16 @@
   quella di venire utilizzati tramite il movimento del cursore sullo
   schermo, generando tratti di pittura. Quattro di questi
  </para>
+ <para lang="lt">
+  JÅ bendra ypatybÄ yra tai, kad jie visi naudojami judinant ÅymiklÄ
+  paveikslÄlyje, darant teptuko potÄpius. Keturi iÅ jÅ:
+ </para>
  <para lang="no">
   Felles for alle desse verktÃya er at dei lagar penselstrÃk nÃr peikaren
   blir flytt rundt om pà biletet. Fire av ddesse,
  </para>
 
- <itemizedlist lang="en;it;de;fr;ko;no;pl;ru">
+ <itemizedlist lang="en;it;de;fr;ko;lt;no;pl;ru">
   <listitem>
    <para lang="en">
     the <link linkend="gimp-tool-pencil">Pencil</link>,
@@ -280,6 +301,9 @@
    <para lang="it">
     la <link linkend="gimp-tool-pencil">matita</link>,
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-pencil">PieÅtukas</link>,
+   </para>
    <para lang="no"><link linkend="gimp-tool-pencil">blyanten</link>,</para>
    <para lang="pl"><link linkend="gimp-tool-pencil">OÅÃwek</link>,</para>
    <para lang="ru"><link linkend="gimp-tool-pencil">ÐÐÑÐÐÐÐÑ</link>,</para>
@@ -302,6 +326,9 @@
    <para lang="it">
     il <link linkend="gimp-tool-paintbrush">Pennello</link>,
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-paintbrush">Teptukas</link>,
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-paintbrush">mÃlarpenselen</link>,
    </para>
@@ -331,6 +358,9 @@
     <!-- FIXME ko : <link
       linkend="gimp-tool-airbrush">ììëëì</link> --> ììëëì,
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-airbrush">DaÅÅ purkÅtuvas</link> ir
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-airbrush">luftpenselen</link> og
    </para>
@@ -343,7 +373,9 @@
   </listitem>
 
   <listitem>
-   <para lang="en">the <link linkend="gimp-tool-ink">Ink tool</link></para>
+   <para lang="en">
+    the <link linkend="gimp-tool-ink">Ink tool</link>
+   </para>
    <para lang="de">
     der <link linkend="gimp-tool-ink">FÃllhalter (Tinte)</link>
    </para>
@@ -355,11 +387,18 @@
       ìí ëê
    </para>
    <para lang="it">lo <link linkend="gimp-tool-ink">stilo</link></para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-ink">Plunksna</link>
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-ink">pennen (blekkverktÃyet)</link>
    </para>
-   <para lang="pl"><link linkend="gimp-tool-ink">StalÃwka</link></para>
-   <para lang="ru"><link linkend="gimp-tool-ink">ÐÐÑÐ</link></para>
+   <para lang="pl">
+    <link linkend="gimp-tool-ink">StalÃwka</link>
+   </para>
+   <para lang="ru">
+    <link linkend="gimp-tool-ink">ÐÐÑÐ</link>
+   </para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
 
@@ -386,6 +425,10 @@
   pennello. Gli altri vengono usati per modificare l'immagine piuttosto
   che disegnarci sopra:
  </para>
+ <para lang="lt">
+  veikia lyg teptumÄte teptuku. Kiti Ärankiai keiÄia paveikslÄlÄ ne
+  palikdami teptuko potÄpius, o kitu bÅdu:
+ </para>
  <para lang="no">
   oppfÃrer seg slik ein venter seg samanlikna med dei tilsvarande verkelege
   reiskapa. Dei andre bruker ein pensel for à gjere endringar i biletet pÃ
@@ -401,7 +444,7 @@
   ÐÑÐÐÐÑÐÑÑÑ ÐÐÑÑÐ ÐÐÑ ÐÑÑÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑ, ÐÐÐÑÑÐ ÑÐÑÐÐÐÐÐÑ:
  </para>
 
- <itemizedlist lang="en;de;fr;ko;it;no;pl;ru">
+ <itemizedlist lang="en;de;fr;ko;it;lt;no;pl;ru">
   <listitem>
    <para lang="en">
     the <link linkend="gimp-tool-bucket-fill">Bucket Fill</link> fills
@@ -415,14 +458,18 @@
     le <link linkend="gimp-tool-bucket-fill">outil de remplissage</link>
     remplit avec une couleur ou un motifÂ;
    </para>
+   <para lang="it">
+    lo <link linkend="gimp-tool-bucket-fill">riempimento colore</link>
+    riempie con un colore o con un motivo;
+   </para>
    <para lang="ko">
     <!-- FIXME ko : <link
       linkend="gimp-tool-bucket-fill">ììê</link>-->
     ììê ëêë ìì ììì ììë ëëë ììëë.
    </para>
-   <para lang="it">
-    lo <link linkend="gimp-tool-bucket-fill">riempimento colore</link>
-    riempie con un colore o con un motivo;
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-bucket-fill">UÅpildymo Ärankis</link>
+    uÅpildo spalva arba raÅtu;
    </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-bucket-fill">Fyll</link>
@@ -449,7 +496,7 @@
    </para>
    <para lang="fr">
     l'outil de <link linkend="gimp-tool-blend">DÃgradÃ</link> remplit
-    avec un dÃgradÃÂ;
+    avec un dÃgradÃ;
    </para>
    <para lang="it">
     lo <link linkend="gimp-tool-blend">riempimento a gradiente</link>
@@ -460,9 +507,12 @@
       linkend="gimp-tool-blend">êëëìí</link>--> êëëìí
       ëêë ìì ììì êëëìíë ììëë.
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-blend">Gradientas</link> uÅpildo gradientais;
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-blend">BlandeverktÃyet</link>
-    fyller biletet med fargeovergangar.
+    fyller biletet med fargeovergangar. 
    </para>
    <para lang="pl">
     <link linkend="gimp-tool-blend">Gradient</link> wypeÅnia
@@ -483,22 +533,22 @@
    </para>
    <para lang="fr">
     l'outil <link linkend="gimp-tool-eraser">Gomme</link> permet
-    d'effacerÂ;
+    d'effacer;
+   </para>
+   <para lang="it">
+    la <link linkend="gimp-tool-eraser">gomma</link> cancella;
    </para>
    <para lang="ko">
     <!-- FIXME ko : <link linkend="gimp-tool-eraser">ììê</link> -->
       ììê ëêë ììë ëìì íëë.
    </para>
-   <para lang="it">
-    la <link linkend="gimp-tool-eraser">gomma</link> cancella;
-   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-eraser">ViskelÃret</link>
     fjerner biletdelar
    </para>
    <para lang="pl">
     <link linkend="gimp-tool-eraser">Gumka</link> Åciera tÅo
-    lub przezroczystoÅÄ;
+	lub przezroczystoÅÄ;
    </para>
    <para lang="ru">
     <link linkend="gimp-tool-eraser">ÐÐÑÑÐÐ</link> ÑÐÐÐÑÐÑ;
@@ -516,7 +566,7 @@
    </para>
    <para lang="fr">
     l'outil de <link linkend="gimp-tool-clone">Clonage</link> copie Ã
-    partir d'un motif ou d'une imageÂ;
+    partir d'un motif ou d'une image;
    </para>
    <para lang="ko">
     <!-- FIXME ko : <link linkend="gimp-tool-clone">ëì ëê</link>
@@ -526,6 +576,10 @@
     lo strumento <link linkend="gimp-tool-clone">clona</link> copia da
     un motivo o da un'immagine;
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-clone">Klonavimo Ärankis</link> kopijuoja
+    iÅ raÅto arba paveikslÄlio;
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-clone">KloneverktÃyet</link>
     kopierer frà eit mÃnsterelement eller eit bilete.
@@ -562,13 +616,17 @@
     <!-- FIXME ko : <link linkend="gimp-tool-perspective-clone">ìê
       ëì</link>--> ìê ëì ëêë ìêëì ììíì ëìíëë.
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-perspective-clone">PerspektyvÅ klonavimo
+    Ärankis</link> kopijuoja Ä pakeistÄ perspektyvÄ;
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-perspective-clone">Perspektivkloning</link>
     kopierer med forandra perspektiv.
    </para>
    <para lang="pl">
     <link linkend="gimp-tool-perspective-clone">Klon perspektywy</link>
-    klonuje przeksztaÅcony obraz;
+	klonuje przeksztaÅcony obraz;
    </para>
    <para lang="ru">
     <!-- PENDING: ru link linkend="gimp-tool-perspective-clone"-->
@@ -598,6 +656,10 @@
     <!-- FIXME ko : <link linkend="gimp-tool-heal">ìë ëê</link>-->
       ëì ëêë ìì êíëì êìíëë.
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-heal">Taisymo Ärankis</link> pataiso
+    nedidelius defektus;
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-heal">HelbredverktÃyet</link>
     rettar opp smÃfeil.
@@ -617,7 +679,7 @@
    <para lang="en">
     the <link linkend="gimp-tool-convolve">Convolve tool</link>
     blurs or sharpens;
-   </para>
+   </para>
    <para lang="de">
     das <link linkend="gimp-tool-convolve">VerknÃpfen</link>-Werkzeug
     dient zum Weichzeichnen oder SchÃrfen,
@@ -637,18 +699,22 @@
       íëíê/ìëíê ëêë ìëìì ìëë íëíê íêë
       ìëíê ëëëë.
   </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-convolve">Suliejimo / paaÅtrinimo</link>
+    Ärankis sulieja arba paaÅtrina;
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-convolve">SlÃr eller skjerp</link>
     gjer nettopp dette: slÃrer teikneomrÃdet eller gjer det skarpare.
-   </para>
-   <para lang="pl">
+   </para>
+   <para lang="pl">
     <link linkend="gimp-tool-convolve">Rozmywanie / Wyostrzanie</link>
     rozmywa lub wyostrza;
-   </para>
+   </para>
    <para lang="ru">
     <link linkend="gimp-tool-convolve">ÐÐÐÐÐÐÑÑÐÑ</link> ÑÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐ
     ÑÐÐÐÑÑÐÐÑ ÑÐÐÐÐÑÑÑ;
-   </para>
+   </para>
   </listitem>
 
   <listitem>
@@ -661,7 +727,7 @@
    </para>
    <para lang="fr">
     l'outil de <link linkend="gimp-tool-smudge">barbouillage</link>
-    mÃlange les couleurs survolÃesÂ;
+    mÃlange les couleurs survolÃes;
    </para>
    <para lang="it">
     lo strumento <link linkend="gimp-tool-smudge">sfumino</link>
@@ -672,6 +738,9 @@
       ëê</link> --> ëìëê ëêë ììë ëìë ëí íêë
       ëëë.
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-smudge">IÅtepimo Ärankis</link> iÅtepa;
+   </para>
    <para lang="no">
     <link linkend="gimp-tool-smudge">Gni ut</link>
     smÃrer fargane utover.
@@ -697,7 +766,7 @@
    </para>
    <para lang="fr">
     et l'outil d'<link linkend="gimp-tool-dodge-burn">Ãclaircissement et
-     assombrissement</link> blanchit ou noircit.
+    assombrissement</link> blanchit ou noircit.
    </para>
    <para lang="it">
     e infine lo strumento <link
@@ -709,6 +778,10 @@
       ëê</link>--> ëì/ë ëêë ìëìì ìëë ëêë ìëê
       ëëëë.
    </para>
+   <para lang="lt">
+    <link linkend="gimp-tool-dodge-burn">PaÅviesinimo / patamsinimo
+    Ärankis</link> paÅviesina arba patamsina.
+   </para>
    <para lang="no">
     og <link
     linkend="gimp-tool-dodge-burn">Etterbelysning/avskygging</link>
@@ -792,6 +865,12 @@
   ììëë. ë ëêëì íëëììë ììì êëí
   <quote>ìë êë</quote> ëë íëí ììì êìê ììëë.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  PlanÅetÄs naudojimo programoje GIMP vietoje pelÄs privalumai aiÅkiausi
+  bus matomi naudojant teptukÅ Ärankius: valdymo tikslumas yra
+  neÄkainojamas. Åie Ärankiai taip pat turi specialias parinktis
+  <quote>Spaudimo jautrumas</quote>, kurios yra naudojamos tik su planÅete.
+ </para>
  <para lang="no">
   TeikneverktÃya kjem til sin fulle rett fÃrst nÃr du nyttar teiknebrett
   (digitaliseringsbord). Musa er i slike tilfelle bare ei dÃrleg nÃdlÃysing,
@@ -843,8 +922,8 @@
   etc, y cualquiera de las opciones que haya configurado para dicha
   herramienta serÃn aplicadas.
   <!-- PENDING: es Vea la secciÃn sobre
-     <link linkend="gimp-selection-stroke">trazado</link> para mÃs
-     informaciÃn. -->
+   <link linkend="gimp-selection-stroke">trazado</link> para mÃs
+   informaciÃn. -->
  </para>
  <para lang="fr">
   Il est possible d'utiliser les outils de faÃon automatique en
@@ -871,6 +950,15 @@
   <!-- PENDING ko : <link linkend="gimp-selection-stroke">Stroking</link> -->
   ëëêëê ë ìêíìì.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  Be daÅniau naudojamo <quote>savarankiÅko</quote> metodo, teptukÅ Ärankius
+  taip pat galima naudoti automatizuotu bÅdu, sukuriant paÅymÄjimÄ
+  arba kontÅrÄ ir tada jÄ <quote>apvedant</quote>. Galite pasirinkti
+  jÄ apvesti bet kuriuo teptuko Ärankiu, Äskaitant ir nestandartinius, pvz.,
+  Trintuku, IÅtepimo Ärankiu, ir t. t., ir bus pritaikytos bet kokios
+  jÅsÅ nustatytos Ärankio parinktys. Daugiau informacijos rasite
+  sekcijoje <link linkend="gimp-selection-stroke">Apvedimas</link>.
+ </para>
  <para lang="no">
   I tillegg til dei meir vanlege <quote>rett fram metodane</quote>, kan
   teikneverktÃya ogsà nyttast pà ein automatisert mÃte ved à lage eit
@@ -906,8 +994,7 @@
   </link>ã
  </para>
 
-
- <sect3 id="gimp-tools-brush-modifiers" lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+ <sect3 id="gimp-tools-brush-modifiers" lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
   <title>
    <phrase lang="en">Key modifiers</phrase>
    <phrase lang="de">Tastenkombinationen (Vorgabe-Einstellungen)</phrase>
@@ -915,6 +1002,7 @@
    <phrase lang="fr">Touches de contrÃle (Par dÃfaut)</phrase>
    <phrase lang="it">Tasti modificatori</phrase>
    <phrase lang="ko">ëì ëêí</phrase>
+   <phrase lang="lt">Modifikavimo klaviÅai</phrase>
    <phrase lang="no">Valtastane (fÃrehandsvalde)</phrase>
    <phrase lang="pl">Ðlawisze modyfikujÄce</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ</phrase>
@@ -923,7 +1011,7 @@
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
-    <term lang="en;cs;es;fr;it;ko;nl;no;pl;ru;zh_CN">
+    <term lang="en;cs;es;fr;it;ko;lt;nl;no;pl;ru;zh_CN">
      <keycap>Ctrl</keycap>
     </term>
     <term lang="de"><keycap>Strg</keycap></term>
@@ -1017,6 +1105,25 @@
       íë ëëë íëíêì ëìëê ëëë ìííë, ëì/ë
       ëêììë ëìì ëë ëëë ìííëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Laikant paspaudus klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap> kiekvienas
+      Ärankis, iÅskyrus <quote>PlunksnÄ</quote>, turi specialiÄ
+      veiksenÄ. Naudojant <quote>PieÅtukÄ</quote>,
+      <quote>TeptukÄ</quote>, <quote>DaÅÅ purkÅtuvÄ</quote>,
+      <quote>TrintukÄ<quote> ir <quote>IÅtepimo ÄrankÄ</quote>,
+      Åis klaviÅas perjungia juos Ä <quote>spalvÅ parinkimo</quote>
+      veiksenÄ: spustelÄjus paveikslÄlio pikselÄ galima nustatyti
+      programos <acronym>GIMP</acronym> priekinio plano spalvÄ Ä tos
+      aktyvaus sluoksnio vietos spalvÄ (arba, naudojant
+      <quote>TrintukÄ</quote>, <acronym>GIMP</acronym> fono spalvÄ).
+      Naudojant <quote>Klonavimo</quote> ÄrankÄ, paspaudus klaviÅÄ
+      <keycap>Ctrl</keycap> Ärankis perjungiamas Ä veiksenÄ, kur
+      spustelÄjus paveikslÄlyje nurodoma kopijavimo gairÄ. Naudojant
+      <quote>Suliejimo / paaÅtrinimo</quote> ÄrankÄ, paspaudus klaviÅÄ
+      <keycap>Ctrl</keycap> perjungiama tarp suliejimo ir paaÅtrinimo
+      veiksenÅ. Naudojant <quote>Åviesinimo / tamsinimo ÄrankÄ</quote> â
+      perjungia tarp Åviesinimo ir tamsinimo veiksenÅ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne tasten har ein spesiell effekt pà alle tastane unntatt
       pà pennen. Held du nede Ctrl-tasten medan du bruker
@@ -1034,7 +1141,7 @@
       <emphasis>avskygging/etterbelysning</emphasis> skifter
       Ctrl-tasten mellom desse to.
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Przytrzymanie <keycap>Ctrl</keycap> wpÅywa na wszystkie
       narzÄdzia rysownicze, z wyjÄtkiem StalÃwki. W przypadku OÅÃwka,
       PÄdzla, Aerografu, Gumki i <quote>Rozsmarowywania</quote>
@@ -1075,7 +1182,7 @@
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term lang="cs;en;es;ko;nl;no;pl;ru;zh_CN">
+    <term lang="cs;en;es;ko;lt;nl;no;pl;ru;zh_CN">
      <keycap>Shift</keycap>
     </term>
     <term lang="de"><keycap>Umschalt</keycap></term>
@@ -1089,6 +1196,7 @@
      <indexterm lang="fr"><primary>Ligne droite</primary></indexterm>
      <indexterm lang="it"><primary>Linee diritte</primary></indexterm>
      <indexterm lang="ko"><primary>ìì</primary></indexterm>
+     <indexterm lang="lt"><primary>Tiesi linija</primary></indexterm>
      <indexterm lang="pl"><primary>Linia prosta</primary></indexterm>
      <indexterm lang="no"><primary>Rett linje</primary></indexterm>
      <indexterm lang="ru"><primary>ÐÑÑÐÐÑ</primary></indexterm>
@@ -1166,6 +1274,19 @@
       ììì ëëììëë. êì ëëìë Shift íë ëë ìíë
       êìíì ììì ììì ëë ì ììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Laikant nuspaudus klaviÅÄ Shift gaunamas tas pats efektas naudojant
+      bet kurÄ teptukÅ ÄrankÄ: Ärankiui Äjungiama
+      <emphasis>tiesios linijos</emphasis> veiksenÄ. NorÄdami bet kuriuo
+      teptukÅ Ärankiu nubrÄÅti tiesiÄ linijÄ, spustelÄkite
+      pradÅios taÅke, <emphasis>tada</emphasis> nuspauskite klaviÅÄ
+      <keycap>Shift</keycap>. Kol jÄ laikysite nuspaudÄ, matysite plonÄ
+      linijÄ, jungianÄiÄ anksÄiau spustelÄtÄ taÅkÄ su dabartine Åymiklio
+      vieta. Jeigu spustelÄsite dar kartÄ, tebelaikydami nuspaudÄ
+      klaviÅÄ <keycap>Shift</keycap>, bus nubrÄÅta tiesi linija.
+      NorÄdami sukurti daugiau sujungtÅ linijÅ segmentÅ, galite toliau
+      tÄsti ÅÄ procesÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne har same effekten pà alle teikneverktÃya. Held du nede
       Shift-tasten vil verktÃyet skifte til bare à kunne teikne rette
@@ -1215,7 +1336,7 @@
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
-    <term lang="en;cs;es;ko;nl;pl;ru;zh_CN">
+    <term lang="en;cs;es;ko;lt;nl;pl;ru;zh_CN">
      <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap></keycombo>
     </term>
     <term lang="de">
@@ -1270,6 +1391,15 @@
       ìì ëíì 15ë ëìë ìíëì, ìíììë ììì, ëêì
       ëì êëëë ììíëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Laikant nuspaudus abu klaviÅus Ärankiui Äjungiama
+      <emphasis>suvarÅytos tiesios linijos</emphasis> veiksena. Tai
+      veikia panaÅiai kaip ir laikant nuspaudus vien tik klaviÅÄ
+      <keycap>Shift<keycap>, iÅskyrus tai, kad linijos orientacija
+      suvarÅoma iki artimiausio 15 laipsniÅ daugiklio. Åi veiksena
+      naudinga norint nubrÄÅti tikslias horizontalias, vertikalias
+      ar ÄstriÅas linijas.
+     </para>
      <para lang="no">
       Held du nede begge desse tastane, vil det aktuelle
       verktÃyet avsette ei <emphasis>avgrensa rett linje</emphasis>.
@@ -1295,14 +1425,14 @@
       åææäèääéäååå<emphasis>éåçç</emphasis>æåãåå
       åçæ Shift åæçåïéäççæåä 15 åçåæååãèçæç
       ççæåïåçæåèçæäç
-     </para>
+     </para>
     </listitem>
    </varlistentry>
   </variablelist>
  </sect3>
 
 
- <sect3 id="gimp-tool-brush-options" lang="en;de;es;fr;it;ko;no;pl;ru;zh_CN">
+ <sect3 id="gimp-tool-brush-options" lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;zh_CN">
   <title>
    <phrase lang="en">Tool Options</phrase>
    <phrase lang="de">Eigenschaften</phrase>
@@ -1310,6 +1440,7 @@
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni degli strumenti</phrase>
    <phrase lang="ko">ëê ìì</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingar</phrase>
    <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzi</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
@@ -1332,10 +1463,13 @@
      Opzioni condivise da tutti gli strumenti di disegno.
     </phrase>
     <phrase lang="ko">ëë ë ëêì ììëë ëê ìì</phrase>
+    <phrase lang="lt">
+     Ärankio parinktys, naudojamos visÅ teptukÅ ÄrankiÅ
+    </phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingar felles for alle teikneverktÃya
     </phrase>
-    <phrase lang="pl">
+	<phrase lang="pl">
      Opcje wspÃlne dla wszystkich narzÄdzi rysowniczych
     </phrase>
     <phrase lang="ru">
@@ -1369,6 +1503,11 @@
      <imagedata format="PNG"
       fileref="../images/toolbox/ko/tool-options-brushcommon.png" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata
+      fileref="../images/toolbox/lt/tool-options-brushcommon.png"
+      format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata format="PNG"
       fileref="../images/toolbox/no/tool-options-brushcommon.png" />
@@ -1413,6 +1552,11 @@
    ìêììë êëí êíë ììì ëí ìëí êìê, íì ëêë
    ìë ëêììë ììë ììì ê ëêì ìëìì í êìëë.
   </para>
+  <para lang="lt">
+   Keletas teptukÅ ÄrankiÅ naudoja daug bendrÅ ÄrankiÅ parinkÄiÅ.
+   Jos apraÅomos Äia, o parinktys, tinkanÄios tik vienam konkreÄiam
+   Ärankiui arba tik kai kuriems Ärankiams, apraÅomos ÅiÅ ÄrankiÅ sekcijose.
+  </para>
   <para lang="no">
    Mange av innstillingane er felles for fleire av teikneverktÃya. Desse
    blir omtalt her. Innstillingar som gjeld spesielt for eitt eller noen fÃ
@@ -1436,12 +1580,13 @@
 
   <variablelist id="gimp-tool-painting-modes">
    <!-- TODO cs es pl ru zh_CN: add title -->
-   <title lang="en;de;it;ko;no">
+   <title lang="en;de;it;ko;lt;no">
     <phrase lang="en">Paint Modes</phrase>
     <phrase lang="de">Malwerkzeugmodi</phrase>
     <phrase lang="fr">Modes de peinture</phrase>
     <phrase lang="it">Modalità di disegno</phrase>
     <phrase lang="ko">êëê ëë</phrase>
+    <phrase lang="lt">PieÅimo veiksenos</phrase>
     <phrase lang="no">Modus for teikneverktÃya</phrase>
    </title>
    <varlistentry>
@@ -1452,8 +1597,9 @@
     <term lang="fr">Mode</term>
     <term lang="it">ModalitÃ</term>
     <term lang="ko">ëë</term>
+    <term lang="lt">Veiksena</term>
     <term lang="no">Modus</term>
-    <term lang="pl">Tryb</term>
+	<term lang="pl">Tryb</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">æå</term>
 
@@ -1580,6 +1726,27 @@
       ìëì ìë ëëë íìíê ëìíëë.
      </para>
 
+     <para lang="lt">
+      Veiksenos sÄraÅe galima pasirinkti pieÅimo veiksenÄ;
+      veiksnÅ sÄraÅÄ galima rasti glosarijuje. Kaip ir naudojant
+      nepermatomumÄ, lengviausia suprasti, kÄ daro veiksenos
+      parametras, galite Äsivaizduodami, kad daÅai iÅ tikro yra
+      pritaikomi aukÅÄiau esanÄiame sluoksnyje, lyginant su tuo,
+      kuriame pieÅiate, naudojant SluoksniÅ dialoge nustatytÄ
+      sluoksniÅ kombinavimo veiksenÄ Ä tÄ, kuriÄ dabar nustatÄ
+      Ärankiui. Tokiu bÅdu galite iÅgauti daug ÄvairiÅ efektÅ.
+      Veiksenos parinktis gali bÅti naudojama tik su tais Ärankiais,
+      kuriuos galima apibrÄÅti kaip pridedanÄiais paveikslÄlyje
+      spalvÅ: pieÅtuku, teptuku, daÅÅ purkÅtuvu, plunksna ir klonavimo
+      Ärankiais. Naudojant kitus Ärankius Åi parinktis yra tik dÄl
+      ÄrankiÅ parinkÄiÅ konsistencijos, taÄiau yra visada iÅjungta.
+      VeiksenÅ sÄraÅa galite rasti sekcijoje
+      <xref linkend="gimp-concepts-layer-modes" />.
+     </para>
+     <para lang="lt">
+      Åiame sÄraÅe kai kurios veiksenos yra ypatingos:
+     </para>
+
      <para lang="no">
       Denne nedtrekkslista inneheld eit utval av metodar for
       Ã blanda saman fargar. PÃ same mÃten som nemnd under
@@ -1647,6 +1814,7 @@
        <para lang="fr"><guilabel>Dissoudre</guilabel></para>
        <para lang="it"><guilabel>Dissolvenza</guilabel></para>
        <para lang="ko"><guilabel>ëí</guilabel></para>
+       <para lang="lt"><guilabel>IÅtirpimas</guilabel></para>
        <para lang="no"><guilabel>OpplÃys-modus</guilabel></para>
        <para lang="ru"><guilabel>ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐÑ</guilabel></para>
 
@@ -1659,6 +1827,7 @@
          <phrase lang="fr">Exemple du mode Dissoudre</phrase>
          <phrase lang="it">Esempio di modalità dissolvenza</phrase>
          <phrase lang="ko">ëí ëë ìì</phrase>
+         <phrase lang="lt">IÅtirpimo veiksenos pavyzdys</phrase>
          <phrase lang="no">Eksempel pà opplÃys-modus</phrase>
          <phrase lang="pl">PrzykÅad trybu Przenikanie</phrase>
          <phrase lang="ru">ÐÑÐÐÐÑ ÑÐÐÐÐÐ ÑÐÑÑÐÐÑÐÐÐÑ</phrase>
@@ -1709,6 +1878,11 @@
            ëë êìëë. ììì ìë ëëìê, ìëìì ëí
            ëëìëë.
           </para>
+          <para lang="lt">
+           Du teptuko potÄpiai padaryti naudojant DaÅÅ purkÅtuvÄ ir
+           tÄ patÄ apskritÄ iÅlietÅ kraÅtÅ teptukÄ.
+           KairÄje: veiksena Normali. DeÅinÄje: veiksena IÅskaidyti.
+          </para>
           <para lang="no">
            Teikning med sprÃytepistol. Til venstre i normalmodus,
            til hÃgre i opplÃysmodus.
@@ -1783,6 +1957,13 @@
         êìëë. ìêì íí ëìêìë ììêì ëìí ëëë
         ììí ì ììëë.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        Naudojant bet kokÄ pieÅimo ÄrankÄ su maÅesniu nei 100%
+        nepermatomumu, Äjungus ÅiÄ labai naudingÄ veiksenÄ,
+        pieÅiamas ne permatomumas, o nustatomas daÅÅ (t. y. spalvos)
+        pritaikymo tikimybÄ. Gaunami taÅkeliÅ raÅtai tinkami pieÅti
+        teptuko Ärankiu arba uÅpildyti.
+       </para>
        <para lang="no">
         Dersom dekkevna er mindre enn 100 %, vil penselstrÃket i
         staden for à bestemma mengda av farge, finne ut om det
@@ -1813,7 +1994,7 @@
         entlang des Pinselstrichs gestreut.
        </para>
 
-       <figure lang="en;de;fr;it;ko;no">
+       <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no">
         <!--TODO es;pl;ru-->
         <title>
          <phrase lang="en">Painting in Dissolve mode</phrase>
@@ -1823,6 +2004,9 @@
          <phrase lang="fr">Peindre en mode Dissoudre</phrase>
          <phrase lang="it">Disegno il modalità dissolvenza</phrase>
          <phrase lang="ko">ëí ëëë êëê</phrase>
+         <phrase lang="lt">
+          PieÅimas naudojant <quote>iÅtirpimo</quote> veiksenÄ
+         </phrase>
          <phrase lang="no">
           Teikning i modus <quote>opplÃys</quote>
          </phrase>
@@ -1864,6 +2048,13 @@
            ììëë. ê ëíëëì ëë ìêìì íìëì ëìê
            ëìëë íìì ììì ì ì ììëë.
           </para>
+          <para lang="lt">
+           Åiame paveikslÄlyje yra tik fono sluoksnis be alfa
+           kanalo. Fono spalva yra dangaus mÄlynumo. Padaryti
+           trys potÄpiai pieÅtuku naudojant skirtungus
+           nepermatomumo lygius: 100%, 50% ir 25%. Priekinio plano
+           spalvos pikseliai iÅmÄtyti palei potÄpio linijÄ.
+          </para>
           <para lang="no">
            I dette biletet er det teikna tre raude blyantstrekar pÃ
            det himmelblà bakgrunnslaget utan alfakanal. Strekane
@@ -1881,6 +2072,7 @@
        <para lang="fr"><guilabel>DerriÃre</guilabel></para>
        <para lang="it"><guilabel>Dietro</guilabel></para>
        <para lang="ko"><guilabel>ëììë</guilabel></para>
+       <para lang="lt"><guilabel>UÅ</guilabel></para>
        <para lang="no"><guilabel>Bak</guilabel></para>
        <para lang="pl"><guilabel>Z tyÅu</guilabel></para>
        <para lang="ru"><guilabel>ÐÐÐÐÐÐ</guilabel></para>
@@ -1915,6 +2107,13 @@
         <primary>ëììë(êëê ëë)</primary>
        </indexterm>
 
+       <indexterm lang="lt">
+        <primary>PieÅimo veiksenos</primary><secondary>UÅ</secondary>
+       </indexterm>
+       <indexterm lang="lt">
+        <primary>UÅ (pieÅimo veiksena)</primary>
+       </indexterm>
+
        <indexterm lang="no">
         <primary>Teiknemodus</primary><secondary>Bak</secondary>
        </indexterm>
@@ -1948,6 +2147,9 @@
          <phrase lang="ko">
           <quote>ëììë</quote> ëë ìì
          </phrase>
+         <phrase lang="lt">
+          Sluoksnio veiksenos <quote>UÅ</quote> pavyzdys
+         </phrase>
          <phrase lang="pl">
           PrzykÅad trybu <quote>Z tyÅu</quote>
          </phrase>
@@ -2068,6 +2270,25 @@
         ëëë ììí ìë ììëë.
        </para>
 
+       <para lang="lt">
+        Naudojant ÅiÄ veiksenÄ pieÅiama tik permatomose sluoksnio
+        srityse: kuo didesnis permatomumas, tuo daugiau daÅÅ uÅtepama.
+        Taigi, pieÅiant nepermatomose srityse nÄra jokio poveikio;
+        pieÅiant permatomose srityse gaunamas tas pats efektas, kaip
+        ir naudojant veiksenÄ Normali. Rezultatas visada tas pats:
+        nepermatomumo padidÄjimas. Åinoma, tai neturi jokios reikÅmÄs
+        pieÅiant sluoksniuose, neturinÄiuose alfa kanalo.
+       </para>
+       <para lang="lt">
+        Pavyzdyje Vilberis yra tik virÅutiniame sluoksnyje,
+        apsuptas permatomos srities. Apatinis sluoksnis yra
+        grynos Åviesiai mÄlynos spalvos. Buvo panaudotas UÅpildymo
+        Ärankis, paÅymÄjus parinktÄ
+        <guilabel>UÅpildyti visÄ paÅymÄjimÄ</guilabel>, ir buvo
+        paÅymÄtas visas sluoksnis. Taip pat buvo uÅpildyta UÅpildymo
+        Ärankiu naudojant raÅtÄ.
+       </para>
+
        <para lang="no">
         Gjer at fargen bare blir synleg i gjennomsiktige omrÃde av
         laget. Dess meir gjennomsiktig omrÃdet er, dess mÃrkare blir
@@ -2124,7 +2345,7 @@
         werden gefÃrbt.
        </para>
 
-       <figure lang="en;de;fr;it;ko;no">
+       <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no">
         <!--TODO es;pl;ru-->
         <title>
          <phrase lang="en">
@@ -2142,6 +2363,9 @@
          <phrase lang="ko">
           <quote>ëììë</quote> ëëë êëê
          </phrase>
+         <phrase lang="lt">
+          PieÅimas naudojant veiksenÄ <quote>UÅ</quote>
+         </phrase>
          <phrase lang="no">
           Teikning i modus <quote>Bak</quote>
          </phrase>
@@ -2180,6 +2404,13 @@
            êì ëêì ìì ëëììëë. ê êê íëíêë
            ëíëí êìë ëê ìì ìíììëë.
           </para>
+          <para lang="lt">
+           Åiame paveikslÄlyje yra du sluoksniai. AukÅiau
+           esantis sluoksnys â aktyvusis. Trys raudoni
+           brÅkÅtelÄjimai pieÅtuku: nepermatomumas 100%, 50% ir
+           25%. Nuspalvinti tik permatomi arba pusiau permatomi
+           sluoksnio pikseliai.
+          </para>
           <para lang="no">
            Dette biletet har to lag der det Ãvre laget er det
            aktive. Tre raude blyantstrekar med 100 %, 50 % og
@@ -2198,6 +2429,7 @@
        <para lang="it"><guilabel>Cancellazione
        colore</guilabel></para>
        <para lang="ko"><guilabel>ìì ììê</guilabel></para>
+       <para lang="lt"><guilabel>SpalvÅ iÅtrynimas</guilabel></para>
        <para lang="no"><guilabel>Slett farge</guilabel></para>
        <para lang="pl"><guilabel>Z tyÅu</guilabel></para>
        <para lang="ru"><guilabel>ÐÑÐÑÑÐÐ ÑÐÐÑÐ</guilabel></para>
@@ -2234,6 +2466,14 @@
         <primary>ìì ììê(êëê ëë)</primary>
        </indexterm>
 
+       <indexterm lang="lt">
+        <primary>PieÅimo veiksenos</primary>
+        <secondary>SpalvÅ iÅtrynimas</secondary>
+       </indexterm>
+       <indexterm lang="lt">
+        <primary>SpalvÅ iÅtrynimas (pieÅimo veiksena)</primary>
+       </indexterm>
+
        <indexterm lang="no">
         <primary>Teiknemodus</primary>
         <secondary>Slett farge</secondary>
@@ -2264,6 +2504,10 @@
          <phrase lang="ko">
           <quote>ìì ììê</quote> ëëì ìì
          </phrase>
+         <phrase lang="lt">
+          PieÅimo veiksenos <quote>SpalvÅ iÅtrynimas</quote>
+          pavyzdys
+         </phrase>
          <phrase lang="it">
           Esempio di modalità di livello <quote>Cancellazione
           colore</quote>
@@ -2383,6 +2627,21 @@
         ëììëë.
        </para>
 
+        <para lang="lt">
+         Naudojant ÅiÄ veiksenÄ iÅtrinama priekinio plano spalvÄ ir ji
+         pakeiÄiama daliniu permatomumu. Ji veikia kaip filtras
+         <link linkend="plug-in-colortoalpha">Spalva Ä alfÄ</link>,
+         pritaikytas po teptuko potÄpiu esanÄioje srityje. Atminkite, kad
+         tai veikia tik sluoksniuose, kuriuose yra alfa kanalas; kitu
+         atveju Åi veiksena yra identiÅka veiksenai
+         <quote>Normali</quote>.
+        </para>
+        <para lang="lt">
+         Pavyzdyje UÅpildymo Ärankio naudojama spalva buvo balta,
+         todÄl buvo iÅtrintos baltos spalvos Vilberio dalys ir
+         tose vietose matosi mÄlynas fonas.
+        </para>
+
        <para lang="no">
         Med denne innstillinga kan du gjere fargane meir eller
         mindre gjennomsiktige. Det verkar pà same mÃten som filteret
@@ -2456,7 +2715,7 @@
         </listitem>
        </orderedlist>
 
-       <figure lang="en;de;fr;it;ko;no">
+       <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no">
         <!--TODO es;pl;ru-->
         <title>
          <phrase lang="en">
@@ -2474,6 +2733,9 @@
          <phrase lang="ko">
           <quote>ìì ììê</quote> ëëë êëê
          </phrase>
+         <phrase lang="lt">
+          PieÅimas naudojant veiksenÄ <quote>SpalvÅ iÅtrynimas</quote>
+         </phrase>
          <phrase lang="no">
           Teikning i <quote>Slett farge</quote> modus
          </phrase>
@@ -2509,6 +2771,11 @@
            ìí ëêë ììí ëìê êì ì êì ìì
            êëìëë.
           </para>
+          <para lang="lt">
+           Åiame paveikslÄlyje yra tik vienas sluoksnis: fonas.
+           Fonas yra dangaus mÄlynumo spalvos. Trys brÅkÅtelÄjimai
+           pieÅtuku:
+          </para>
           <para lang="no">
            Dette biletet har bare eitt lag, det himmelblÃ
            bakgrunnslaget med tre vassrette felt. Tre
@@ -2516,7 +2783,7 @@
           </para>
           <!--TODO en fr it no ko : consider using short captions and
             moving this list-->
-          <orderedlist lang="en;fr;it;ko;no">
+          <orderedlist lang="en;fr;it;ko;lt;no">
            <listitem>
             <para lang="en">
              With the exact color of the blue area: only this
@@ -2534,6 +2801,10 @@
              ìíí íëìì ìíì ììììë íëì ëëë
              ììììëë.
             </para>
+            <para lang="lt">
+             Tiksli mÄlynos srities spalva: iÅtrinama tik Åi
+             mÄlyna spalva.
+            </para>
             <para lang="no">
              same blÃfargen som det blà feltet. Bare
              den blà fargen blir viska ut.
@@ -2562,6 +2833,11 @@
              êêìì ëêìë ììììëë. ììì ììì
              íëíê ëëë.
             </para>
+            <para lang="lt">
+             Tiksli raudonos srities spalva. IÅtrinama tik Åi
+             raudona spalva, neatsiÅvelgiant Ä jos permatomumÄ.
+             IÅtrintos sritys padaromos permatomos.
+            </para>
             <para lang="no">
              same raudfargen som det raude feltet.
              Bare den raude fargen blir viska ut.
@@ -2584,6 +2860,10 @@
              ëê ëììì ììì íëì ììììë íëì
              ëëë ììììëë.
             </para>
+            <para lang="lt">
+             Sluoksnio fono â dangaus mÄlynumo â spalva:
+             iÅtrinama tik Åi spalva.
+            </para>
             <para lang="no">
              same blÃfargen som bakgrunnslaget.
              Bare denne blÃfargen blir viska ut.
@@ -2605,8 +2885,9 @@
     <term lang="fr">OpacitÃ</term>
     <term lang="it">OpacitÃ</term>
     <term lang="ko">ëíëë</term>
+    <term lang="lt">Nepermatomumas</term>
     <term lang="no">Dekkevne</term>
-    <term lang="pl">Krycie</term>
+	<term lang="pl">Krycie</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÑÐÑÐÐÑÑÑ</term>
     <term lang="zh_CN">äéæå</term>
 
@@ -2643,6 +2924,14 @@
       <primary>ëíëë</primary>
       <secondary>ë ëíëë ìì ëë</secondary>
      </indexterm>
+     <indexterm lang="lt">
+      <primary>Permatomumas</primary>
+      <secondary>Teptuko nepermatomumo slankiklis</secondary>
+     </indexterm>
+     <indexterm lang="lt">
+      <primary>Nepermatomumas</primary>
+      <secondary>Teptuko nepermatomumo slankiklis</secondary>
+     </indexterm>
      <indexterm lang="no">
       <primary>Gjennomsikt</primary>
       <secondary>Glidebrytar for dekkevne</secondary>
@@ -2651,7 +2940,7 @@
       <primary>Dekkevne</primary>
       <secondary>Glidebrytar for dekkevne</secondary>
      </indexterm>
-     <indexterm lang="pl">
+	 <indexterm lang="pl">
       <primary>PrzezroczystoÅÄ</primary>
       <secondary>Suwak krycia pÄdzla</secondary>
      </indexterm>
@@ -2729,7 +3018,6 @@
       l'<quote>opacitÃ</quote> maggiore sarà l'effetto della
       cancellazione e quindi maggiore trasparenza si otterrÃ.
      </para>
-
      <para lang="ko">
       ëíëë ììëëë ë ììì íëëë ììíëë. ìë
       íì ëìì ìì íëí ì ëììê ìê, ê ìì ììì íë
@@ -2740,6 +3028,18 @@
       ëë ëêëê ìê ëëë, <quote>ëíëë</quote>ë ëì ìë
       ë íëíìëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Nepermatomumo slankiklis nustato teptuko veikimo permatomumo
+      lygÄ. Kad suprastumÄte kaip jis veikia, Äsivaizduokite, kad
+      uÅuot pakeitÄs aktyvÅ sluoksnÄ, Ärankis virÅ aktyvaus sluoksnio
+      sukuria permatomÄ sluoksnÄ ir veikia tÄ sluoksnÄ. Nepermatomumo
+      keitimas Ärankio parinktyse turi tokÄ pat poveikÄ kaip
+      Åioje situacijoje turÄtÅ nepermatomumo keitimas dialoge
+      Sluoksniai. Jis valdo visÅ teptukÅ ÄrankiÅ, ne tik pieÅianÄiÅ
+      aktyviame sluoksnyje, <quote>stiprumÄ</quote>. Trintuko atveju,
+      tai gali bÅti Åiek tiek painu: kuo didesnis
+      <quote>nepermatomumas</quote>, tuo didesnÄ permatomumÄ gaunate.
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne glidebrytaren bestemmer kor stor dekkevne verktÃyet skal
       ha, altsà kor gjennomsiktig strÃket blir. Dette er kanskje
@@ -2795,8 +3095,9 @@
     <term lang="fr">Brosse</term>
     <term lang="it">Pennello</term>
     <term lang="ko">ë</term>
+    <term lang="lt">Teptukas</term>
     <term lang="no">Pensel</term>
-    <term lang="pl">PÄdzel</term>
+	<term lang="pl">PÄdzel</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÑÑ</term>
     <term lang="zh_CN">çç</term>
 
@@ -2845,7 +3146,7 @@
       GIMP vous offre diffÃrents types de brosses pour vous permettre
       de modifier l'aspect de votre coup de pinceau. Ces brosses sont
       dÃcrites dans la section <link linkend="gimp-concepts-brushes">
-       Brosses</link>. Vous en changez en cliquant sur l'icÃne de
+      Brosses</link>. Vous en changez en cliquant sur l'icÃne de
       sÃlection de la brosse adjacente. Tous les outils disposent des
       mÃmes brosses à l'exception du Calligraphie qui utilise une
       brosse trÃs particuliÃre. La couleur n'entre en jeu que pour les
@@ -2876,6 +3177,18 @@
       êììë ììí ì ììë, ëë ë ëêëììë ëì ëì
       ëë ëíëì ìëë êìëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Teptukas nurodo kokiÄ paveikslÄlio dalÄ ir kaip paveikia Ärankis,
+      kai darote potÄpÄ Åymikliu. Programa GIMP leidÅia naudoti
+      skirtingÅ tipÅ teptukus, apraÅytus sekcijoje
+      <link linkend="gimp-concepts-brushes">Teptukai</link>. Visiems
+      teptukÅ Ärankiams prieinami tie patys teptukÅ pasirinkimai,
+      iÅskyrus PlunksnÄ, kuri naudoja unikalÅ procedÅriÅkai
+      sugeneruotÅ teptukÅ tipÄ. Teptuko spalvos naudojamos tik tiems
+      Ärankiams, kur tai turi prasmÄs: PieÅtukui, Teptukui ir DaÅÅ
+      purkÅtuvui. Naudojant kitus teptukÅ Ärankius, svarbus tik teptuko
+      intensyvumo paskirstymas.
+     </para>
      <para lang="no">
       Ein <emphasis>pensel</emphasis> tilsvarar i denne
       samanhengen spissen pà teikneverktÃyet. Altsà kva slag
@@ -2921,16 +3234,16 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;ko;no;pl;ru"><!--TODO es v2.4-->
+   <varlistentry lang="en;de;fr;ko;lt;no;pl;ru"><!--TODO es v2.4-->
     <term lang="en">Scale</term>
     <term lang="de">Skalieren</term>
     <term lang="fr">Ãtirer/RÃtrÃcir</term>
     <term lang="it">Scala</term>
     <term lang="ko">íê ìì</term>
+    <term lang="lt">IÅtempimas</term>
     <term lang="no">Skalering</term>
     <term lang="pl">Skala</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ</term>
-
     <listitem>
      <para lang="en">
       This option lets you to modify precisely the size of the brush.
@@ -2951,7 +3264,7 @@
      <para lang="fr">
       Cette option vous permet de modifier trÃs prÃcisÃment la taille
       de la brosse. De faÃon pratique, vous pouvez utiliser les
-      touches flÃchÃes de dÃplacement pour une variation de Â0,01, ou
+      touches flÃchÃes de dÃplacement pour une variation de Â0.01, ou
       les touches Page-Haut et Page-Bas pour une variation plus rapide
       de Â0,05. Vous pouvez obtenir le mÃme rÃsultat à l'aide de la
       roulette de votre souris si vous l'avez programmÃe correctement en
@@ -2974,6 +3287,15 @@
       Page-Up/Page-Down íë ììí Â0.05 ëìë íêë ììí ì
       ììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åi parinktis leidÅia tiksliai nurodyti teptuko dydÄ. Naudodami
+      rodykliÅ klaviÅus galite jÄ pakeisti Â0.01, o klaviÅus Page-Up ir
+      Page-Down â Â0.05. TÄ patÄ galite gauti, jeigu nustatymuose
+      teisingai sukonfigÅruotas pelÄs ratukas. Daugiau informacijos
+      galite rasti sekcijoje
+      <link linkend="gimp-using-variable-size-brush">Kaip keisti
+      teptuko plotÄ</link>
+     </para>
      <para lang="no">
       Med denne glidebrytaren kan du bestemma nÃyaktig kor brei
       penselen skal vere pà ein skala frà 0,01 til 10,0
@@ -2998,8 +3320,9 @@
     <term lang="fr">Sensibilità à la Pression</term>
     <term lang="it">Sensibilità di pressione</term>
     <term lang="ko">ìë êë</term>
+    <term lang="lt">Spaudimo jautrumas</term>
     <term lang="no">TrykkfÃlsemd</term>
-    <term lang="pl">CzuÅoÅÄ nacisku</term>
+	<term lang="pl">CzuÅoÅÄ nacisku</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÑÑÐÐÑÐÐÑÐÐÑÑÑ Ð ÐÐÐÐÐÑ</term>
     <term lang="zh_CN">ååçæå</term>
 
@@ -3066,6 +3389,16 @@
       <guilabel>ìì</guilabel> ëìëë. ê íëëì ëë ììí ìë
       ììë, ììë ê ëêìë í êìë ììì ëëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Spaudimo jautrumo sekcija prasminga tik naudojant planÅetÄ:
+      ji leidÅia jums pasirinkti, kokius Ärankio veikimo aspektus
+      turÄtÅ Ätakoti raÅiklio spaudimo prie planÅetÄs stiprumas.
+      Galimi variantai: <guilabel>nepermatomumas</guilabel>,
+      <guilabel>kietumas</guilabel>, <guilabel>greitis</guilabel>,
+      <guilabel>dydis</guilabel> ir <guilabel>spalva</guilabel>.
+      Jie veikia kartu, galite vienu metu Äjungi bet kuriuos.
+      Åtai kÄ jie daro:
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne er bare aktuell dersom du nyttar teiknebord eller andre
       manuelle digitaliseringsverktÃy. Denne funksjonen gir deg hÃve
@@ -3078,7 +3411,7 @@
       blir bare dei funksjonane som er aktuelle lista ut. Her finn du ein
       omtale av funksjonane:
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Opcja ta ma sens tylko podczas pracy z tabletem. Pozwala on okreÅliÄ,
       ktÃre opcje narzÄdzia bÄdÄ zaleÅne od nacisku piÃrka na tablet.
       DostÄpne sÄ nastepujÄce opcje:
@@ -3112,8 +3445,9 @@
        <term lang="fr">OpacitÃ</term>
        <term lang="it">OpacitÃ</term>
        <term lang="ko">ëíëë</term>
+       <term lang="lt">Nepermatomumas</term>
        <term lang="no">Dekkevne</term>
-       <term lang="pl">Krycie</term>
+	   <term lang="pl">Krycie</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÑÐÑÐÐÑÑÑ</term>
        <term lang="zh_CN">äéæå</term>
 
@@ -3136,8 +3470,11 @@
         <para lang="ko">
          ì ììì íêë ììì ìë ìëíììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åios parinkties poveikis apraÅytas Åemiau.
+        </para>
         <para lang="no">Sjà ovanfor.</para>
-        <para lang="pl">Efekty tej opcji sÄ opisane powyÅej.</para>
+		<para lang="pl">Efekty tej opcji sÄ opisane powyÅej.</para>
         <para lang="ru">ÐÑÑÐÐÑ ÑÑÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ ÐÐÐÑÐÐ ÐÑÑÐ.</para>
         <para lang="zh_CN">èééçææåäéåçäçã</para>
        </listitem>
@@ -3150,8 +3487,9 @@
        <term lang="fr">DuretÃ</term>
        <term lang="it">Durezza</term>
        <term lang="ko">êë</term>
+       <term lang="lt">Kietumas</term>
        <term lang="no">Hard kant</term>
-       <term lang="pl">TwardoÅÄ</term>
+	   <term lang="pl">TwardoÅÄ</term>
        <term lang="ru">ÐÑÑÑÐÐÑÑÑ</term>
        <term lang="zh_CN">åå</term>
 
@@ -3186,6 +3524,11 @@
          íìííë, ìíìëìë êíê ëë êì ëì íëí
          ëëì ìëê ëíëëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis taikoma teptukams iÅlietais kraÅtais. Jeigu ji
+         Äjungta, kuo stipriau spausite, tuo tamsesnÄs bus iÅlietos
+         teptuko dalys.
+        </para>
         <para lang="no">
          Gjeld bare for reiskap med diffuse avtrykk. Dess hardare du
          trykker, dess mÃrkare vil dei diffuse omrÃda av avtrykket
@@ -3215,8 +3558,9 @@
        <term lang="fr">Taux</term>
        <term lang="it">Ammontare</term>
        <term lang="ko">ëì ìë</term>
+       <term lang="lt">Greitis</term>
        <term lang="no">Grad</term>
-       <term lang="pl">Tempo</term>
+	   <term lang="pl">Tempo</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÑÑ</term>
        <term lang="zh_CN">æç</term>
 
@@ -3256,6 +3600,12 @@
          ìêì ëë íêë êì ëë ëêì ììì ëëë.
          ìíìëìë êíê ëëìë ëêëì ëëê ëìíëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis taikoma Ärankiams, kuriÅ veikimas pagrÄstas
+         laiku: DaÅÅ purkÅtuvui, Suliejimo / paaÅtrinimo
+         Ärankiui ir IÅtepimo Ärankiui. Kuo stipriau spaudÅiama,
+         tuo greiÄiau veikia Åie Ärankiai.
+        </para>
         <para lang="no">
          Dette valet gjeld for luftpenselen, penselen slÃr eller
          skjerp og utgnidingsverktÃyet, altsà dei verktÃya som
@@ -3285,8 +3635,9 @@
        <term lang="fr">Taille</term>
        <term lang="it">Dimensione</term>
        <term lang="ko">íê</term>
+       <term lang="lt">Dydis</term>
        <term lang="no">Storleik</term>
-       <term lang="pl">Rozmiar</term>
+	   <term lang="pl">Rozmiar</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÑ</term>
        <term lang="zh_CN">åå</term>
 
@@ -3332,6 +3683,11 @@
          ì ììì ìëì ëìíë ëë ë ëêì ììëëë. ì
          ììì íìííë ìëì ëë ëì íêê ëëìëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis taikoma visiems spaudimui jautriems teptukÅ
+         Ärankiams. Jeigu Åi parinktis paÅymÄta, tada spaudÅiant
+         stipriau didÄs teptuko veikiamos srities plotas.
+        </para>
         <para lang="no">
          Dette valet er tilgjengeleg for alle trykkfÃlsame verktÃya.
          Storleiken pà penselen er i tilfelle avhengig av kor hardt
@@ -3364,8 +3720,9 @@
        <term lang="fr">Couleur</term>
        <term lang="it">Colore</term>
        <term lang="ko">ìì</term>
+       <term lang="lt">Spalva</term>
        <term lang="no">Farge</term>
-       <term lang="pl">Kolor</term>
+	   <term lang="pl">Kolor</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÑ</term>
        <term lang="zh_CN">éè</term>
 
@@ -3411,13 +3768,19 @@
          ìíìëìë êíê ëëìë êëëìíìì ëì êì
          íííëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis taikoma tik pieÅimo Ärankiams: PieÅtukui,
+         Teptukui ir DaÅÅ purkÅtukui; ir tik tada jeigu naudojate
+         gradiento spalvas. Tokiu atveju spaudÅiant stipriau,
+         paimamos aukÅÄiau esanÄios gradiento spalvos.
+        </para>
         <para lang="no">
          Dette valet er tilgjengeleg for teikneverktÃya blyant,
          mÃlarpensel og sprÃytepistolen dersom du hentar farge frÃ
          ein fargeovergang. Dess hardare trykk dess hÃgare i
          fargeovergangen blir fargen henta frÃ.
         </para>
-        <para lang="pl">
+		<para lang="pl">
          Opcja ma zastosowanie dla OÅÃwka, PÄdzla i Aerografu jedynie
          w przypadku uÅywania koloru z gradientu. Mocniejszy nacisk
          powoduje wybranie koloru z wyÅszej czÄÅci gradientu.
@@ -3446,8 +3809,9 @@
     <term lang="fr">Estomper</term>
     <term lang="it">Sfumatura in uscita</term>
     <term lang="ko">ìì íëíê</term>
+    <term lang="lt">IÅnykimas</term>
     <term lang="no">Uttoning</term>
-    <term lang="pl">Zanikanie</term>
+	<term lang="pl">Zanikanie</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐ ÑÑÑÐÑÐ</term>
     <term lang="zh_CN">æå</term>
 
@@ -3501,6 +3865,14 @@
       êê êìëë. íëëì ììí êì, ì ììì ìëì ìíì ëì
       ììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Äjungus ÅiÄ parinktÄ kiekvienas potÄpis per nurodytÄ atstumÄ
+      iÅnyksta. Lengviausia tÄ pastebÄti naudojant pieÅimo Ärankius,
+      taÄiau tai taikoma visiems teptukÅ Ärankiams. Tai tapatu
+      laipsniÅkai maÅinamam potÄpio trajektorijos nepermatomumui.
+      Atminkite, jeigu naudojate planÅetÄ, Åi parinktis nepakeiÄia
+      teptuko spaudimo poveikio.
+     </para>
      <para lang="no">
       Gjer at fargen tonar gradvis ut langs den valde avstanden. Ved
       slutten av den valde avstanden, vil fargen vere heilt
@@ -3536,14 +3908,15 @@
    </varlistentry>
 
    <!-- TODO: es zh_CN content missing -->
-   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
     <term lang="en">Apply Jitter</term>
     <term lang="de">Zittern hinzufÃgen</term>
     <term lang="fr">Appliquer fluctuation</term>
     <term lang="it">Applica jitter</term>
     <term lang="ko">ìí(Jitter) ìì</term>
+    <term lang="lt">Pritaikyti virpÄjimÄ</term>
     <term lang="no">Legg til sitring</term>
-    <term lang="pl">Drganie</term>
+	<term lang="pl">Drganie</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÐÐÐÐÑÑ ÑÐÐÐÑÐÑ</term>
 
     <listitem>
@@ -3552,8 +3925,9 @@
      <indexterm lang="fr"><primary>Fluctuation</primary></indexterm>
      <indexterm lang="it"><primary>Jitter</primary></indexterm>
      <indexterm lang="ko"><primary>ìí(Jitter)</primary></indexterm>
+     <indexterm lang="lt"><primary>VirpÄjimas</primary></indexterm>
      <indexterm lang="no"><primary>Sitring</primary></indexterm>
-     <indexterm lang="pl"><primary>Drganie</primary></indexterm>
+	 <indexterm lang="pl"><primary>Drganie</primary></indexterm>
      <indexterm lang="ru"><primary>ÐÑÐ</primary></indexterm>
 
      <para lang="en">
@@ -3598,6 +3972,14 @@
       <guimenuitem>Quantity</guimenuitem> ììëëìì ììí êìë
       íììê ëëëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åinote apie <quote>intervalus</quote> teptukÅ potÄpiuose:
+      potÄpiai sudaryti iÅ vienas po kito daromÅ teptuko ÅymiÅ;
+      kai jos labai arti viena kitos, atrodo, kad pieÅiate vientisÄ
+      linijÄ. Naudojant ÅiÄ parinktÄ Åios teptuko ÅymÄs iÅplatinamos
+      atstumu, kurÄ nurodote slankikliu
+      <guimenuitem>Kiekis</guimenuitem>.
+     </para>
      <para lang="no">
       Som du sikkert veit, er penselstroka eigentleg laga ved Ã
       avsetja penselavtrykka meir eller mindre tett etter
@@ -3629,15 +4011,15 @@
        <phrase lang="fr">Exemple de <quote>Fluctuation</quote></phrase>
        <phrase lang="it">Esempio di <quote>Jitter</quote></phrase>
        <phrase lang="ko"><quote>ìí(Jitter)</quote> ìì</phrase>
+       <phrase lang="lt"><quote>VirpÄjimo</quote> pavyzdys</phrase>
        <phrase lang="pl">PrzykÅady <quote>Drgania</quote></phrase>
        <phrase lang="ru">ÐÑÐÐÐÑ <quote>ÑÐÐÐÑÐÑÐ</quote></phrase>
       </title>
-
       <mediaobject>
        <imageobject>
-        <imagedata format="PNG" fileref="../images/menus/jitter.png" />
+        <imagedata format="PNG"
+              fileref="../images/menus/jitter.png" />
        </imageobject>
-
        <caption>
         <para lang="en">
          From top to bottom: without jitter, jitter = 1, jitter = 4.
@@ -3655,6 +4037,10 @@
         <para lang="ko">
          ìììëí ìí ìì, ìí = 1, ìí = 4.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         IÅ virÅaus Ä apaÄiÄ: be virpÄjimo, virpÄjimas = 1,
+         virpÄjimas = 4.
+        </para>
         <para lang="pl">
          Od gÃry do doÅu: bez drgania, drganie = 1, drganie = 4.
         </para>
@@ -3674,8 +4060,9 @@
     <term lang="fr">IncrÃmentiel</term>
     <term lang="it">Incrementale</term>
     <term lang="ko">ìë</term>
+    <term lang="lt">DidÄjantis</term>
     <term lang="no">Aukande</term>
-    <term lang="pl">Przyrostowe</term>
+	<term lang="pl">Przyrostowe</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÑÑÑÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">åå</term>
 
@@ -3705,7 +4092,7 @@
       Die Einstellungen fÃr <guilabel>Rate</guilabel> erzeugen automatisch
       einen Steigerungseffekt. Weitere Informationen finden Sie im Glossar
       unter dem Punkt <link linkend="glossary-incremental">Inkrementeller
-       Malmodus</link>.
+      Malmodus</link>.
      </para>
      <para lang="es">
       Esta opciÃn activa el modo incremental para la herramienta. Si se
@@ -3756,6 +4143,18 @@
       ëêë ìëìë ì ììì ììëëë. ììí ëìì <xref
       linkend="gimp-concepts-layer-modes" /> ë ììíììì.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åi parinktis Äjungia Ärankio didÄjimo veiksenÄ.
+      Kai ji iÅjungta, didÅiausiÄ galimÄ vieno potÄpio poveikÄ nurodo
+      nepermatomumas, todÄl pakartotinis teptuko vedÅiojimas toje paÄioje
+      vietoje nepadidins Åio poveikio virÅ Åios ribos. Jeigu Åi parinktis
+      Äjungta, kiekvienas papildomas potÄpis teptuku padidina efektÄ,
+      taÄiau nepermatomumas negali virÅyti Åiam Ärankiui nustatyto
+      nepermatomumo. Åi parinktis prieinama visiems teptukÅ Ärankiams,
+      iÅskyrus tuos, kurie turi parinktÄ <quote>greitis</quote>,
+      savaime nurodanÄiÄ didÄjantÄ poveikÄ. Taip pat ÅiÅrÄkite
+      <xref linkend="gimp-concepts-layer-modes" />.
+     </para>
      <para lang="no">
       Dersom denne er aktivert, kan du male fleire gonger pà same
       staden for à forsterka fargen. Dersom
@@ -3767,7 +4166,7 @@
       effekten innebygd. Sjà ogsÃ
       <xref linkend="gimp-concepts-layer-modes" />.
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       JeÅli pole nie jest zaznaczone, efekt pociÄgniÄcia jest zaleÅny
       od przezroczystoÅci, a ponowne przeciÄgniÄcie pÄdzla na tym samym miejscu
       nie zmieni go. WybÃr pola powoduje dodanie koloru po ponownym
@@ -3809,6 +4208,7 @@
     <term lang="fr">Couleur à partir du dÃgradÃ</term>
     <term lang="it">Gradiente</term>
     <term lang="ko">êëëìíì ìì ìì</term>
+    <term lang="lt">Naudoti gradiento spalvÄ</term>
     <term lang="no">Farge frà fargeovergang</term>
     <term lang="pl">Gradient</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÐÐÐÐÑ</term>
@@ -3832,6 +4232,7 @@
         Opzione gradiente per gli strumenti di pittura.
        </phrase>
        <phrase lang="ko">êëê ëêì êëëìí ìì</phrase>
+       <phrase lang="lt">PieÅimo ÄrankiÅ gradientÅ parinktys</phrase>
        <phrase lang="no">
         Innstillingane for fargeovergangar i teikneverktÃya
        </phrase>
@@ -3875,6 +4276,11 @@
           format="PNG"
           fileref="../images/toolbox/ko/tool-options-paint-gradient.png" />
        </imageobject>
+       <imageobject lang="lt">
+        <imagedata 
+          format="PNG"
+          fileref="../images/toolbox/lt/tool-options-paint-gradient.png" />
+       </imageobject>
        <imageobject lang="no">
         <imagedata 
           format="PNG"
@@ -3976,6 +4382,20 @@
       êëëìí ììì ìí ë êì ììì ìêëëë.
      </para>
 
+     <para lang="lt">
+      UÅuot naudojÄ priekinio plano spalvÄ (kaip parodyta ÄrankinÄje
+      esanÄioje SpalvÅ srityje), paÅymÄjÄ parinktÄ âNaudoti spalvÄ
+      iÅ gradientoâ, galite pasirinkti pieÅti naudojant gradientÄ,
+      teptuko trajektorijoje palaipsniui keiÄiant gradiente
+      esanÄias spalvas. Daugiau informacijos apie gradientus galite
+      rasti sekcijoje
+      <link linkend="gimp-concepts-gradients">Gradientai</link>.
+     </para>
+     <para lang="lt">
+      Galimos kelios parinktys, leidÅianÄios pasirinkti naudotinÄ
+      gradientÄ ir jo atvaizdavimo bÅdÄ:
+     </para>
+
      <para lang="no">
       I staden for à nytte forgrunnsfargen, slik han kjem fram i
       fargeomrÃdet i verktÃyvindauget, kan du bruke farge frà ein
@@ -4024,6 +4444,7 @@
        <term lang="fr">DÃgradÃ</term>
        <term lang="it">Gradiente</term>
        <term lang="ko">êëëìí</term>
+       <term lang="lt">Gradientas</term>
        <term lang="no">Fargeovergang</term>
        <term lang="pl">Gradient</term>
        <term lang="ru">ÐÑÐÐÐÐÐÑ</term>
@@ -4064,6 +4485,11 @@
          ìêìë íì êëëìíê íìëëë. ì ëëì íëíë êëëìí
          ìíêê íìëì ëë êëëìíë ìíí ì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Äia rodomas dabartinis gradientas. JÄ spustelÄjus
+         parodomas GradientÅ parinkiklis, leidÅiantis pasirinkti
+         kitÄ gradientÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Viser den aktive fargeovergangen. Klikkar du pà denne, fÃr
          du opp ein overgangsveljar der du kan hente andre
@@ -4090,6 +4516,7 @@
        <term lang="fr">Inverser</term>
        <term lang="it">Invertire</term>
        <term lang="ko">ëëë</term>
+       <term lang="lt">AtvirkÅÄiai</term>
        <term lang="no">ReversÃr</term>
        <term lang="pl">ÐdwrÃÄ</term>
        <term lang="ru">ÐÐÑÐÑÐÐ</term>
@@ -4142,6 +4569,12 @@
          ëëë. íìë "ëëë" ììì ìííë, ìëì ìììì ìì ìììë
          ëìêì ììì ëëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Paprastai teptuko potÄpis prasideda kairÄje gradiento
+         pusÄje esanÄiomis spalvomis ir pereina Ä deÅinÄ. Jeigu Åi
+         parinktis paÅymÄta, potÄpis pradedamas nuo deÅinÄje pusÄje
+         esanÄiÅ spalvÅ ir pereina Ä kairÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Normalt blir fargane henta i fargeovergangen frà venstre mot
          hÃgre. Dersom dette valet er markert, vil fargane bli henta
@@ -4174,6 +4607,7 @@
        <term lang="fr">Longueur</term>
        <term lang="it">Lunghezza</term>
        <term lang="ko">êì</term>
+       <term lang="lt">Ilgis</term>
        <term lang="no">Lengde</term>
        <term lang="pl">DÅugoÅÄ</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ</term>
@@ -4220,6 +4654,11 @@
          ì ììì êëëìíì ìì ìí êìë ììíë ìììëë. êë
          ëìë íììë, ëì ëëìì ëë ëìë ëê ì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis nustato atstumÄ, atitinkantÄ vienÄ visÅ gradiento
+         spalvÅ ciklÄ. Numatytieji vienetai yra pikseliai, taÄiau
+         meniu Vienetai galite pasirinkti kitus vienetus.
+        </para>
         <para lang="no">
          Her kan du bestemme kor lang ein fargeovergang skal vere i
          biletet. Den vanlege mÃleeininga er pikslar, men du kan
@@ -4251,6 +4690,7 @@
        <term lang="fr">RÃpÃter</term>
        <term lang="it">Ripeti</term>
        <term lang="ko">ëë</term>
+       <term lang="lt">Kartojimas</term>
        <term lang="no">Gjenta</term>
        <term lang="pl">OkresowoÅÄ</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÑÑ</term>
@@ -4290,6 +4730,11 @@
            <quote>Abstract 2</quote>ë ììí ì êì
            êëëìí-ëë ììì íê
           </phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           TrijÅ gradiento kartojimo parinkÄiÅ poveikio,
+           naudojant gradientÄ <quote>Abstract 2</quote>,
+           pavyzdys.
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Eksempel pà verknaden av repetermÃtane. Fargeovergang:
            <quote>Abstract 2</quote>.
@@ -4324,6 +4769,7 @@
            <para lang="fr">DÃgradà Abstract 2</para>
            <para lang="it">Gradiente Abstract2</para>
            <para lang="ko">Abstract2 êëëìí</para>
+           <para lang="lt">Gradientas Abstract 2</para>
            <para lang="no">
             Fargeovergang <quote>Abstract 2</quote>
            </para>
@@ -4348,6 +4794,7 @@
            <para lang="fr">Aucun</para>
            <para lang="it">Nessuno</para>
            <para lang="ko">ìì</para>
+           <para lang="lt">NÄra</para>
            <para lang="no">Ingen</para>
            <para lang="pl">Brak</para>
            <para lang="ru">ÐÐÑÐÐÐ</para>
@@ -4368,6 +4815,7 @@
            <para lang="fr">En dents de scie</para>
            <para lang="it">Onda a denti di sega</para>
            <para lang="ko">íëíí</para>
+           <para lang="lt">PjÅklinÄ banga</para>
            <para lang="no">Sagtann</para>
            <para lang="pl">Fala piÅoksztaÅtna</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐ</para>
@@ -4387,6 +4835,7 @@
            <para lang="fr">Triangulaire</para>
            <para lang="it">Onda triangolare</para>
            <para lang="ko">ìêíí</para>
+           <para lang="lt">TrikampÄ banga</para>
            <para lang="no">TriangulÃr</para>
            <para lang="pl">Fala trÃjkÄtna</para>
            <para lang="ru">ÐÑÐÑÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐ</para>
@@ -4485,6 +4934,15 @@
          íííëë. ì, ëìêì ëë ëêì ìì ìììì ëìë ìììë,
          ëì ëìë ìììì ìì ìììë ëëì íëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis nurodo, kas atsitinka, jeigu teptuko potÄpio
+         ilgis virÅija aukÅÄiau nurodytÄ IlgÄ. Yra trys galimybÄs:
+         âNÄraâ â gradiento gale esanti spalva bus naudojama likusioje
+         potÄpio dalyje; âPjÅklinÄ bangaâ â gradientas bus pradÄtas
+         iÅ naujo, o dÄl to daÅnai gaunami spalvÅ ânutrÅkimaiâ;
+         âTrikampÄ bangaâ â gradientas bus brÄÅiamas atvirkÅÄiai,
+         tada vÄl bus pieÅiamas normaliai, ir t. t. iki potÄpio galo.
+        </para>
         <para lang="no">
          Her kan du bestemma kva som skal skje dersom penselstrÃket
          gÃr utover den lengda som er bestemt ovanfor. Du kan velje
@@ -4540,7 +4998,7 @@
  </sect3>
 
 
- <sect3 lang="en;de;es;fr;it;ko;no;ru;zh_CN">
+ <sect3 lang="en;de;es;fr;it;ko;lt;no;ru;zh_CN">
   <title>
    <phrase lang="en">Further Information</phrase>
    <phrase lang="de">Weitere Informationen</phrase>
@@ -4548,6 +5006,7 @@
    <phrase lang="fr">Informations complÃmentaires</phrase>
    <phrase lang="it">Maggiori informazioni</phrase>
    <phrase lang="ko">ë ììí ìë</phrase>
+   <phrase lang="lt">Papildoma informacija</phrase>
    <phrase lang="no">Vidare informasjon</phrase>
    <phrase lang="pl">Informacje dodatkowe</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑ</phrase>
@@ -4635,6 +5094,19 @@
    ëë ëì êêê ëìëê ííëëë.
   </para>
 
+  <para lang="lt">
+   PaÅengusiems naudotojams gali bÅti Ädomu suÅinoti, kad teptukÅ
+   Ärankiai veikia popikseliniame lygmenyje tam, kad bÅtÅ iÅvengta
+   âdantytÅ kraÅtÅâ efekto. TodÄl netgi jeigu naudojate aÅtriÅ
+   kraÅtÅ teptukÄ, pvz., vienÄ iÅ apskritÅ teptukÅ, potÄpio kraÅtuose
+   esantys pikseliai bus paveikti tik iÅ dalies. Jeigu norite, kad
+   poveikis bÅtÅ âviskas arba niekoâ (tai gali bÅti bÅtina norint gauti
+   gerÄ paÅymÄjimÄ, iÅkerpant ir Ädedant arba dirbant
+   âtaÅkas Ä taÅkÄâ tikslumu naudojant didelÄ mastelÄ), pieÅimui naudokite
+   PieÅtukÄ, kurÄ naudojant visi teptukai yra visiÅkai aÅtrÅs ir
+   iÅjungiamas popikselinis glotninimas.
+  </para>
+
   <para lang="no">
    TeikneverktÃya bruker sÃkalla <quote>sub-piksel utjamning</quote>.
    Dette betyr at dei er sett opp slik at dei mest mogleg skal unngÃ

Modified: trunk/src/toolbox/tool-bucket-fill.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-bucket-fill.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-bucket-fill.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -13,7 +13,7 @@
  2005-11-30 informalfigure replaced by figure by lexa
  050815 de reviewed by axel.wernicke
 -->
-<sect2 id="gimp-tool-bucket-fill" lang="de;en;es;fr;it;ko;no;pl;ru;sv;zh_CN">
+<sect2 id="gimp-tool-bucket-fill" lang="de;en;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;sv;zh_CN">
  <sect2info lang="en;de;fr;ko;no">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -51,6 +51,7 @@
   <phrase lang="fr">Remplissage</phrase>
   <phrase lang="it">Riempimento colore</phrase>
   <phrase lang="ko">ììê ëê</phrase>
+  <phrase lang="lt">UÅpildymo Ärankis</phrase>
   <phrase lang="no">FyllverktÃyet</phrase>
   <phrase lang="pl">WypeÅnienie kubeÅkiem</phrase>
   <phrase lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÐÐ</phrase>
@@ -90,13 +91,18 @@
  </indexterm>
  <indexterm lang="ko"><primary>ììê ëê</primary></indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Ärankiai</primary><secondary>UÅpildymo Ärankis</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>UÅpildymo Ärankis</primary></indexterm>
+
  <indexterm lang="no">
   <primary>VerktÃy</primary><secondary>Fyll</secondary>
  </indexterm>
  <indexterm lang="no"><primary>Fyll</primary></indexterm>
  <indexterm lang="no"><primary>Flatefyll = fyll</primary></indexterm>
  <indexterm lang="no"><primary>BÃttefyll = fyll</primary></indexterm>
-
+ 
  <indexterm lang="pl">
   <primary>NarzÄdzia</primary><secondary>WypeÅnienie kubeÅkiem</secondary>
  </indexterm>
@@ -129,6 +135,8 @@
    <phrase lang="fr">
     L'outil <quote>Remplissage</quote> dans la BoÃte à outils
    </phrase>
+   <phrase lang="lt">UÅpildymo Ärankis ÄrankinÄje</phrase>
+   </phrase>
    <phrase lang="ko">ëêììì ììê ëê</phrase>
    <phrase lang="no">
     Symbolet for <quote>Fyll</quote> i verktÃykassa
@@ -166,6 +174,10 @@
     <imagedata fileref="../images/toolbox/ko/toolbox-fill.png"
      format="PNG" />
    </imageobject>
+   <imageobject lang="lt">
+    <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/toolbox-fill.png"
+     format="PNG" />
+   </imageobject>
    <imageobject lang="no">
     <imagedata fileref="../images/toolbox/no/toolbox-fill.png"
      format="PNG" />
@@ -377,6 +389,38 @@
   ìíëì ììë íëíì ìì ëëë ìììëë.
  </para>
 
+ <para lang="lt">
+  Åis Ärankis uÅpildo paÅymÄjimÄ dabartine priekinio plano spalva. Jeigu
+  panaudosite UÅpildymo ÄrankÄ spustelÄdami pelÄs mygtukÄ laikydami
+  paspaudÄ klaviÅÄ Shift, bus naudojama fono spalva. AtsiÅvelgiant Ä
+  nustatytas Ärankio parinktis, UÅpildymo Ärankis uÅpildys visÄ
+  paÅymÄjimÄ arba tik tas dalis, kuriÅ spalvos yra panaÅios Ä jÅsÅ
+  spustelÄtÄ taÅkÄ. Ärankio parinktys taip pat nurodo permatomumo
+  naudojimo bÅdÄ.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  UÅpildo dydis priklauso nuo to, kokÄ nurodÄte uÅpildymo slenksÄio dydÄ.
+  UÅpildymo slenkstis nurodo kiek toli sklis uÅpildymas (panaÅiai veikia
+  Ärankis BurtÅ lazdelÄ). UÅpildymas pradedamas tame taÅke, kur
+  spustelÄjote, ir sklinda tolyn, kol spalvos arba alfa reikÅmÄ tampa
+  <quote>per daug skirtinga</quote>.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  Kai uÅpildote objektus, esanÄius permatomame sluoksnyje (pvz., raides
+  teksto sluoksnyje), kita spalva nei anksÄiau, gali bÅti, kad senos
+  spalvos rÄmelis visa dar supa Åiuos objektus. Taip yra dÄl maÅo
+  uÅpildymo slenksÄio UÅpildymo Ärankio parinkÄiÅ dialoge. Naudojant maÅÄ
+  slenkstÄ, UÅpildymo Ärankis neuÅpildys pusiau permatomÅ pikseliÅ ir jie
+  iÅsiskirs iÅ uÅpildo, kadangi iÅliko originali jÅ spalva.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  Jeigu norite uÅpildyti visiÅkai permatomas sritis, reikia spustelÄti
+  deÅinÄjÄ pelÄs mygtukÄ, pasirinkti ÅymÄjimas â Viskas ir Äsitikinti, kad 
+  nepaÅymÄtas to sluoksnio parinktis <quote>UÅrakinti</quote> (sluoksniÅ
+  dialoge). Jeigu Åi parinktis paÅymÄta, bus uÅpildytos tik
+  nepermatomos sluoksnio vietos.
+ </para>
+
  <para lang="no">
   Dette verktÃyet, som ogsà blir kalla <quote>bÃttefyll</quote>
   eller <quote>flatefyll</quote>, fyller eit utval med den gjeldande
@@ -530,6 +574,7 @@
    <phrase lang="fr">Activer l'outil</phrase>
    <phrase lang="it">Attivazione dello strumento</phrase>
    <phrase lang="ko">ëê ìííê</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio aktyvavimas</phrase>
    <phrase lang="no">Aktivering</phrase>
    <phrase lang="pl">Aktywacja narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ</phrase>
@@ -595,6 +640,14 @@
      <guimenuitem>ììê ëê(<accel>B</accel>)</guimenuitem> ë
      ìííëë.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     ÅÄ ÄrankÄ galima aktyvuoti paveikslÄlio meniu:
+     <menuchoice>
+      <guimenu>Ärankiai</guimenu>
+      <guisubmenu>PieÅimo Ärankiai</guisubmenu>
+      <guimenuitem>UÅpildymas</guimenuitem>
+     </menuchoice>,
+    </para>
     <para lang="no">
      frà biletmenyen via
      <menuchoice>
@@ -603,7 +656,7 @@
       <guimenuitem>Fargefylling</guimenuitem>
      </menuchoice>,
     </para>
-    <para lang="pl">
+	<para lang="pl">
      <quote>WypeÅnienie kubeÅkiem</quote> moÅna aktywowaÄ
      poprzez menu obrazu:
      <menuchoice>
@@ -701,6 +754,17 @@
       </inlinemediaobject> ì ìííëë.
      </guiicon>
     </para>
+    <para lang="lt">
+     ÅÄ ÄrankÄ taip pat galima iÅkviesti spustelÄjus Ärankio piktogramÄ:
+     <guiicon>
+      <inlinemediaobject>
+       <imageobject>
+        <imagedata
+         fileref="../images/toolbox/stock-tool-bucket-fill-22.png" />
+       </imageobject>
+      </inlinemediaobject>
+     </guiicon>
+    </para>
     <para lang="no">
      ved à klikke pà symbolet
      <guiicon>
@@ -713,7 +777,7 @@
      </guiicon>
      i verktÃykassa
     </para>
-    <para lang="pl">
+	<para lang="pl">
      KlikajÄc ikonÄ narzÄdzia:
      <guiicon>
       <inlinemediaobject>
@@ -759,7 +823,7 @@
     </para>
    </listitem>
 
-   <listitem lang="en;de;fr;it;ko;no">
+   <listitem lang="en;de;fr;it;ko;lt;no">
     <para lang="en">
      or by pressing the
      <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>B</keycap></keycombo> keys.
@@ -781,6 +845,10 @@
      <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>B</keycap></keycombo>
      íë ììí ììê ëêë ììí ì ììëë.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     arba paspaudÅiant klaviÅus
+     <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>B</keycap></keycombo>.
+    </para>
     <para lang="no">
      eller med tastesnarvegen <keycap>Shift</keycap> + <keycap>B</keycap>.
     </para>
@@ -797,6 +865,7 @@
    <phrase lang="fr">Touches de contrÃle (Par dÃfaut)</phrase>
    <phrase lang="it">Tasti modificatori (Predefiniti)</phrase>
    <phrase lang="ko">ëì ëêí(êëê)</phrase>
+   <phrase lang="lt">Modifikavimo klaviÅai (numatytieji)</phrase>
    <phrase lang="no">Valtastane (fÃrehandsvalde)</phrase>
    <phrase lang="pl">Ðlawisze modyfikujÄce (DomyÅlne)</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ (ÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÑ)</phrase>
@@ -909,6 +978,10 @@
      <keycap>Shift</keycap> íë ëìí ìì ììêì ìì ìí ììêë
      ìííëë.
     </para>
+     <para lang="lt">
+      perjungia tarp parinkÄiÅ UÅpildyti panaÅias spalvas ir UÅpildyti
+      visÄ paÅymÄjimÄ.
+     </para>
     <para lang="no">
      <keycap>Shift</keycap>-tasten skifter mellom
      <guilabel>Fyll tilsvarande farge</guilabel> og
@@ -943,6 +1016,7 @@
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni</phrase>
    <phrase lang="ko">ìì</phrase>
+   <phrase lang="lt">Parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingane</phrase>
    <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
@@ -950,7 +1024,7 @@
    <phrase lang="zh_CN">éé</phrase>
   </title>
 
-  <figure lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+  <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
    <title>
     <phrase lang="en"><quote>Bucket Fill</quote> tool options</phrase>
     <phrase lang="de">
@@ -962,6 +1036,7 @@
     <phrase lang="it">opzioni dello strumento <quote>riempimento
     colore</quote></phrase>
     <phrase lang="ko"><quote>ììê</quote> ëê ìì</phrase>
+    <phrase lang="lt"><quote>UÅpildymo Ärankio</quote> parinktys</phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingane for <quote>fyllverktÃyet</quote>
     </phrase>
@@ -991,6 +1066,10 @@
      <imagedata fileref="../images/toolbox/ko/tool-options-fill.png"
           format="PNG" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/tool-options-fill.png"
+      format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata fileref="../images/toolbox/no/tool-options-fill.png"
       format="PNG" />
@@ -1071,6 +1150,18 @@
    </guiicon>
    ì ëë íëíëë.
   </para>
+  <para lang="lt">
+   Prieinamas UÅpildymo Ärankio parinktis galima pasiekti du kartus
+   spustelÄjus Åio Ärankio piktogramÄ
+   <guiicon>
+    <inlinemediaobject>
+     <imageobject>
+      <imagedata
+       fileref="../images/toolbox/stock-tool-bucket-fill-22.png" />
+     </imageobject>
+    </inlinemediaobject>
+   </guiicon>
+  </para>
   <para lang="no">
    Du fÃr fram verktÃyinnstillingane ved à (dobbelt)klikka pÃ
    verktÃysymbolet
@@ -1135,12 +1226,13 @@
   </para>
 
   <variablelist>
-   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;no;pl;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl;ru">
     <term lang="en">Mode</term>
     <term lang="de">Modus; Deckkraft</term>
     <term lang="fr">Mode</term>
     <term lang="it">ModalitÃ</term>
     <term lang="ko">ëë</term>
+    <term lang="lt">Veiksena</term>
     <term lang="no">Modus, dekkevne</term>
     <term lang="pl">Tryb; Krycie</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ; ÐÐÐÑÐÐÑÐÑÐÐÑÑÑ</term>
@@ -1179,6 +1271,12 @@
       ìêìë ììê ëêìë íëëë íìí ììì ëíìë ìëí
       êìëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      InformacijÄ apie visiems pieÅimo Ärankiams bendras parinktis
+      galite rasti sekcijoje
+      <link linkend="gimp-tool-brush">PieÅimo Ärankiai</link>. Äia
+      apraÅytos tik Åiam Ärankiui bÅdingos parinktys.
+     </para>
      <para lang="no">
       Desse er omtalte under felles innstillingar for <link
       linkend="gimp-tool-brush-options">teikneverktÃya</link>.
@@ -1198,7 +1296,7 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="es;fr;it;ru;sv;zh_CN">
+   <varlistentry lang="es;fr;it;lt;ru;sv;zh_CN">
     <term lang="es">Opacidad</term>
     <term lang="fr">OpacitÃ</term>
     <term lang="it">OpacitÃ</term>
@@ -1277,12 +1375,13 @@
    </varlistentry>
 
    <!-- This new entry replaces the old fill type AND pattern entries -->
-   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;pl;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;lt;pl;ru">
     <term lang="en">Fill Type</term>
     <term lang="de">FÃllart</term>
     <term lang="fr">Type de remplissage</term>
     <term lang="it">Modalità di riempimento</term>
     <term lang="ko">ììê íì</term>
+    <term lang="lt">UÅpildymo tipas</term>
     <term lang="no">Fylltype</term>
     <term lang="pl">Typ wypeÅnienia</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1304,6 +1403,9 @@
      <para lang="ko">
       <acronym>êíGIMP</acronym> ìë ì êìì ììê íìì ììëë.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Programoje <acronym>GIMP</acronym> yra trijÅ tipÅ uÅpildymas:
+     </para>
      <para lang="no">
       <acronym>GIMP</acronym> har tre tilgjengelege fylltypar:
      </para>
@@ -1322,6 +1424,7 @@
        <term lang="fr">Remplissage avec la couleur de PP</term>
        <term lang="it">Riempimento colore di primo piano</term>
        <term lang="ko">ìêììë ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildymas priekinio plano spalva</term>
        <term lang="no">Forgrunnsfarge (FG)</term>
        <term lang="pl">Kolor pierwszoplanowy</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1347,6 +1450,10 @@
         <para lang="ko">
          ììê ììì íì ìêììë ììíëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         nustato uÅpildo spalvÄ Ä dabar pasirinktÄ priekinio plano
+         spalvÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Set fyllfargen til den gjeldande forgrunnsfargen vist i
          verktÃykassa.
@@ -1367,6 +1474,7 @@
        <term lang="fr">Remplissage avec la couleur d'AP</term>
        <term lang="it">Riempimento colore di sfondo</term>
        <term lang="ko">ëêììë ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildymas fono spalva</term>
        <term lang="no">Bakgrunnsfarge (BG)</term>
        <term lang="pl">Kolor tÅa</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐÐ ÑÐÐÐ</term>
@@ -1391,6 +1499,9 @@
         <para lang="ko">
          ììê ììì íì ëêììë ììíëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         nustato uÅpildo spalvÄ Ä dabar pasirinktÄ fono spalvÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Set fyllfargen til den gjeldande bakgrunnsfargen vist i
          verktÃykassa.
@@ -1410,6 +1521,7 @@
        <term lang="fr">Remplissage avec le motif</term>
        <term lang="it">Riempimento con motivo</term>
        <term lang="ko">ëëë ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildymas raÅtu</term>
        <term lang="no">MÃnsterelement</term>
        <term lang="pl">DeseÅ</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1472,6 +1584,17 @@
          ëê ì ììëë.
         </para>
 
+        <para lang="lt">
+         nustato uÅpildo spalvÄ Ä dabar pasirinktÄ raÅtÄ. NaudotinÄ
+         raÅtÄ galite pasirinkti iÅskleidÅiamame sÄraÅe.
+        </para>
+        <para lang="lt">
+         Åiame iÅskleidÅiamame sÄraÅe galite pasirinkti
+         kitai uÅpildymo operacijai naudotinÄ raÅtÄ. SÄraÅo
+         peteikties bÅdas valdomas parinkiklio apaÄioje esanÄiais
+         keturiais mygtukais.
+        </para>
+
         <para lang="no">
          Set fyllfargen til det gjeldande mÃnsterelementet vist i
          verktÃykassa. Du kan velje mÃnster frà nedtrekkslista.
@@ -1507,7 +1630,7 @@
 
        </listitem>
       </varlistentry>
-     </variablelist>
+     </variablelist>    
     </listitem>
    </varlistentry>
 
@@ -1603,6 +1726,7 @@
     <term lang="fr">RÃgion affectÃe</term>
     <term lang="it">Area coinvolta</term>
     <term lang="ko">ìíì ëë ìì</term>
+    <term lang="lt">Veikiama sritis</term>
     <term lang="no">PÃverka omrÃde</term>
     <term lang="pl">UwzglÄdniany obszar</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÑÑÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÑ</term>
@@ -1618,6 +1742,7 @@
        <term lang="fr">Remplir toute la sÃlection</term>
        <term lang="it">Riempi intera selezione</term>
        <term lang="ko">ìì ìí ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildyti visÄ paÅymÄjimÄ</term>
        <term lang="no">Fyll heile utvalet</term>
        <term lang="pl">CaÅe zaznaczenie</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÑÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1659,13 +1784,19 @@
          ìêììë ëêì, ëë ëì íëíê ìíìë ëìëë
          êê ëìí ëììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Naudojant ÅiÄ parinktÄ uÅpildomas esantis paÅymÄjimas arba
+         visas paveikslÄlis. Tai galima atlikti greiÄiau, reikia
+         spustelÄti ir Ä paÅymÄtÄ sritÄ vilkti priekinio plano,
+         fono arba raÅto spalvÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Fyller heile utvalet eller heile laget om det ikkje er
          eit utval à fylle. Ein annan mÃte à gjere det same pÃ,
          er à klikke-og-dra Ãnskt farge eller fargemÃnster frÃ
          verktÃykassa og over i biletet eller utvalet.
         </para>
-        <para lang="pl">
+		<para lang="pl">
          Opcja pozwala na wypeÅnienie juÅ istniejÄcego zaznaczenia
          lub caÅego obrazu. W szybszy sposÃb taki sam efekt uzyskamy
          przeciÄgajÄc kolor pierwszoplanowy, kolor tÅa lub deseÅ na
@@ -1692,6 +1823,7 @@
        <term lang="fr">Remplir des couleurs similaires</term>
        <term lang="it">Riempi i colori simili</term>
        <term lang="ko">ììì ëìí ìì ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildyti panaÅias spalvas</term>
        <term lang="no">Fyll liknande fargar</term>
        <term lang="pl">Podobne kolory</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÑÐ</term>
@@ -1740,6 +1872,12 @@
          ììì êì ìë íìì ììëë. ëìí ìëë ëê ìêê,
          ëì, ìì ìì ëì ëë ììí ì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Tai yra numatytasis parametras: Ärankis uÅpildo spalva
+         sritÄ, esanÄiÄ Åalia jÅsÅ spustelÄto pikselio. SpalvÅ
+         panaÅumÄ nurodo Åviesumo slenkstis, kurÄ galite nustatyti
+         pagal reikÅmÄ arba Åymiklio pozicijÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Normalt vil bare den fargen du klikka pà bli erstatta med
          fyllfargen. Her kan du velje at ogsà lysare eller mÃrkare
@@ -1777,8 +1915,9 @@
     <term lang="fr">Recherche de couleurs similaires</term>
     <term lang="it">Trova colori simili</term>
     <term lang="ko">ììì ëìí ìì ìê</term>
+    <term lang="lt">PanaÅiÅ spalvÅ paieÅka</term>
     <term lang="no">Fyll liknande fargar</term>
-    <term lang="pl">Wyszukiwanie podobnych kolorÃw</term>
+	<term lang="pl">Wyszukiwanie podobnych kolorÃw</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐ ÐÐÑÐÐÐÑ ÑÐÐÑÐÐ</term>
     <term lang="sv">SÃker liknande fÃrger</term>
     <term lang="zh_CN">åæçèçéè</term>
@@ -1799,8 +1938,9 @@
      </para>
      <para lang="it">In questa sezione ci sono due opzioni:</para>
      <para lang="ko">ìí ëëìë ëì ë êì ììì ììëë.</para>
+     <para lang="lt">Åioje sekcijoje galite rasti dvi parinktis:</para>
      <para lang="no">Her kan du velje mellom:</para>
-     <para lang="pl">Sekcja ta posiada dwie opcje:</para>
+	 <para lang="pl">Sekcja ta posiada dwie opcje:</para>
      <para lang="ru">Ð ÑÑÐÐ ÑÐÑÑÐ ÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÐ:</para>
      <para lang="sv">
       Under denna sektion finns det tvà instÃllningar:
@@ -1813,8 +1953,9 @@
        <term lang="fr">Remplir les rÃgions transparentes</term>
        <term lang="it">Riempi aree trasparenti</term>
        <term lang="ko">íëí ìì ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildyti permatomas sritis</term>
        <term lang="no">Fyll gjennomsiktige omrÃde</term>
-       <term lang="pl">Z obszarami przezroczystymi</term>
+	   <term lang="pl">Z obszarami przezroczystymi</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÐÑÐÐÑÐÑÐÑÐ ÐÐÐÐÑÑÐ</term>
        <term lang="sv">Fyll transparenta omrÃden</term>
 
@@ -1831,6 +1972,9 @@
         <indexterm lang="ko">
          <primary>íëí ìì ììê</primary>
         </indexterm>
+        <indexterm lang="lt">
+         <primary>UÅpildyti permatomas sritis</primary>
+        </indexterm>
         <indexterm lang="no">
          <primary>Fyll gjennomsiktige omrÃde</primary>
         </indexterm>
@@ -1862,11 +2006,15 @@
          <guilabel>íë ìì ììê</guilabel> ììì ëíëëê ëì
          ììì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Parinktis <guilabel>UÅpildyti permatomas sritis</guilabel>
+         suteikia galimybÄ uÅpildyti maÅo nepermatomumo sritis.
+        </para>
         <para lang="no">
          Vel du denne innstillinga, vil omrÃde som er meir eller
          mindre gjennomsiktige bli fylt med meir eller mindre farge.
         </para>
-        <para lang="pl">
+		<para lang="pl">
          Opcja ta pozwala na wypeÅnienie obszarÃw o maÅym kryciu.
         </para>
         <para lang="ru">
@@ -1892,8 +2040,9 @@
        <term lang="fr">Ãchantillonner sur tous les calques</term>
        <term lang="it">Campionamento diffuso</term>
        <term lang="ko">íë íìê</term>
+       <term lang="lt">Sujungtas mÄginys</term>
        <term lang="no">Flett synlege</term>
-       <term lang="pl">PrÃbkuj wszystkie warstwy</term>
+	   <term lang="pl">PrÃbkuj wszystkie warstwy</term>
        <term lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÐÑÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÐÑÑ</term>
        <term lang="sv">Sampla Sammanfogade</term>
 
@@ -1948,6 +2097,15 @@
          ììì ìíëë. ìê ëí ëìë ëë ëììì ëí ìêêì
          ììíë êìëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Parinktis <guilabel>Sujungtas mÄginys</guilabel>
+         perjungia mÄginio paÄmimÄ iÅ visÅ sluoksniÅ. Jeigu Åi
+         parinktis Äjungta, galima uÅpildyti Åemiau esantÄ sluoksnÄ,
+         nors slenksÄio tikrinimui naudojama spalvos informacija yra
+         aukÅÄiau esanÄiame. PaprasÄiausiai pasirinkite apatinÄ
+         lygÄ ir Äsitikinkite, kad aukÅÄiau esantis sluoksnis
+         yra matomas spalvÅ Ävertinimui.
+        </para>
         <para lang="no">
          Dersom <guilabel>Flett synlege</guilabel> er aktivert,
          kan fargane flettast frà alle laga. Du kan t.d. fylle eit
@@ -1955,7 +2113,7 @@
          oppe i bunka. Vel det lÃgare laget og forviss deg om at det
          Ãvre laget er synleg for fargeutjamning.
         </para>
-        <para lang="pl">
+		<para lang="pl">
          Opcja <guilabel>PrÃbkuj wszystkie warstwy</guilabel>
          okreÅla kolory ktÃrych warstw naleÅy braÄ pod uwagÄ
          (wszystkich czy tylko aktywnej). Aktywacja tej opcji
@@ -1989,14 +2147,15 @@
        </listitem>
       </varlistentry>
 
-      <varlistentry lang="de;en;es;fr;it;ko;no;pl;ru;sv">
+      <varlistentry lang="de;en;es;fr;it;ko;lt;no;pl;ru;sv">
        <term lang="en;es">Threshold</term>
        <term lang="de">Schwelle</term>
        <term lang="fr">Seuil</term>
        <term lang="it">Soglia</term>
        <term lang="ko">ìêê</term>
+       <term lang="lt">Slenkstis</term>
        <term lang="no">Terskel</term>
-       <term lang="pl">PrÃg</term>
+	   <term lang="pl">PrÃg</term>
        <term lang="ru">ÐÐÑÐÐ</term>
        <term lang="sv">TrÃskelvÃrde</term>
 
@@ -2040,6 +2199,12 @@
          ììíëë. ëì êì ëì ìì ììë ìëììì ë ëì
          ììì ììê, ëëë ëì êì ë ìì ììì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Slankikliu <guilabel>Slenkstis</guilabel> galite nustatyti
+         lygÄ, ties kuriuo matuojamos spalvÅ reikÅmÄs uÅpildymo
+         riboms. Kuo didesnis parametras, tuo didesnÄ daugiaspalvio
+         paveikslÄlio dalis bus uÅpildyta, ir atvirkÅÄiai.
+        </para>
         <para lang="no">
          Du bestemmer her kor mykje fargane kan avvika frà den
          valde fargen og likevel bli pÃverka av fyllverktÃyet. Dess
@@ -2075,12 +2240,13 @@
       </varlistentry>
 
       <!-- TODO: cs es zh_CN content missing -->
-      <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;no;pl">
+      <varlistentry lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;pl">
        <term lang="en">Fill by</term>
        <term lang="de">FÃllen nach</term>
        <term lang="fr">Remplir via</term>
        <term lang="it">Riempimento per</term>
        <term lang="ko">ììê</term>
+       <term lang="lt">UÅpildyti su</term>
        <term lang="no">Fyll etter</term>
        <term lang="pl">WypeÅnienie</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑÑ</term>
@@ -2112,6 +2278,11 @@
          êíë ì êìììì ëí ìììì íëíêë ììê êêë
          êìíëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Naudodami ÅiÄ parinktÄ galite nurodyti, kurÄ paveikslÄlio
+         komponentÄ naudos programa <acronym>GIMP</acronym>
+         panaÅumo apskaiÄiavimui ir uÅpildo rÄmeliÅ nustatymo.
+        </para>
         <para lang="no">
          Her kan du bestemme kva biletkomponentar GIMP skal ta
          omsyn til for à rekne ut kva omrÃde som skal fyllast og
@@ -2119,7 +2290,7 @@
         </para>
         <para lang="pl">
          Opcja ta pozwala na wybÃr czÄÅci obrazu, ktÃrej program
-         GIMP powinien uÅyÄ do obliczenia podobieÅstwa i okreÅlenia
+         GIMP powinien uzyÄ do obliczenia podobieÅstwa i okreÅlenia
          granicy wypeÅnienia.
         </para>
         <para lang="ru">
@@ -2178,6 +2349,16 @@
          <guimenuitem>ìë</guimenuitem>,
          <guimenuitem>ëë</guimenuitem> ìëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Galite pasirinkti iÅ ÅiÅ komponentÅ:
+         <guimenuitem>MiÅinys</guimenuitem>,
+         <guimenuitem>Raudona</guimenuitem>,
+         <guimenuitem>Åalia</guimenuitem>,
+         <guimenuitem>MÄlyna</guimenuitem>,
+         <guimenuitem>Atspalvis</guimenuitem>,
+         <guimenuitem>Sodrumas</guimenuitem> ir
+         <guimenuitem>ReikÅmÄ</guimenuitem>.
+        </para>
         <para lang="no">
          Du kan velje mellom
          <guimenuitem>Samansett</guimenuitem>,
@@ -2245,6 +2426,13 @@
          ìííê íìì íëíë, <emphasis>ëê ìë</emphasis>
          ìì ìêêì ëë ëìí ììì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         PaaiÅkinti Åios parinkties veikimÄ â nelengva. Tarkime,
+         kad pasirinkote raudonÄ kanalÄ. Jums spustelÄjus bet kurÄ
+         pikselÄ, ieÅkoma Ä spustelÄto pikselio <emphasis>raudonÄ
+         kanalÄ</emphasis> panaÅiÅ gretimÅ pikseliÅ, atsiÅvelgiant
+         Ä pasirinktÄ slenkstÄ. PavyzdÅiui:
+        </para>
         <para lang="no">
          Desse vala er kanskje ikkje heilt enkle à forstÃ. Dersom du
          for eksempel har vald raud her, vil verktÃyet sÃke i den
@@ -2289,6 +2477,12 @@
          ì êì ììì ìììë ë êëëìí. ìêêì 15ë
          ìê ììê ëêë ëì ìììì ìì ëêìëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Pradinis paveikslÄlis: trys grynÅ spalvÅ gradientÅ juostos.
+         Raudona (255;0;0), Åalia (0;255;0), mÄlyna (0;0;255).
+         Ketiname naudodami uÅpildymo ÄrankÄ uÅpildyti purpurine
+         spalva nustaÄius slenksÄio reikÅmÄ Ä 15.
+        </para>
         <para lang="no">
          Originalbiletet: tre striper med fargeovergangar i reine
          fargar. Raud (255, 0, 0), grÃn (0, 255, 0) og blÃ
@@ -2326,6 +2520,11 @@
          ìëì 1: ììê = íì. êêì ìì íëíë ìêêì ëë
          ê ìì ìëê ìììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         1-as paveikslÄlis: UÅpildyti su = MiÅinys. Paeiliui
+         spustelÄjome visas tris spalvÅ juostas. Kiekviena juosta
+         uÅpildyta atsiÅvelgiant Ä nustatytÄ slenksÄio reikÅmÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Eksempel 1: Fyll med = Samansett. Vi klikka i kvar av dei tre
          fargestripene etter tur. Kvar stripe er fylt i hÃve til
@@ -2384,6 +2583,16 @@
          ëê ìëìì ìëê íëì ìì ìë íìì êì 0ìëë.
          ëëì íëí íìì êê ììê íëë ìììì ììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         2-as paveikslÄlis: UÅpildyti su = Raudona. SpustelÄjome
+         raudonajÄ juostÄ. Ärankis ieÅko gretimÅ pikseliÅ, kuriÅ
+         raudonÅjÅ kanalÅ reikÅmÄ, atsiÅvelgiant Ä slenkstÄ, yra
+         panaÅi. ÅÄ kriterijÅ atitinka tik nedidelÄ sritis. Åaliojoje
+         ir mÄlynojoje juostose pikseliÅ raudonojo kanalo reikÅmÄ
+         yra 0, t. y. labai skiriasi nuo spustelÄto pikselio
+         raudonojo kanalo reikÅmÄs ir todÄl spalva iki jÅ
+         neiÅpleÄiama.
+        </para>
         <para lang="no">
          Eksempel 2: Fyll med = Raud. Vi har klikka i den raude
          stripa. VerktÃyet sÃker i raudkanalen etter nÃrliggande
@@ -2433,6 +2642,13 @@
          ì ëë ìì 0 êì êìëë. ëëì íëìê ìëì ëëì
          ìë ìììëë.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         3-as paveikslÄlis: UÅpildyti su = Raudona. Buvo spustelÄta
+         Åalioji juosta. SpustelÄto pikselio raudonojo kanalo reikÅmÄ
+         â 0. VisÅ Åaliosios ir mÄlynosios juostos pikseliÅ
+         raudonojo kanalo reikÅmÄ â tokia pati (0), todÄl jie visi
+         nuspalvinti.
+        </para>
         <para lang="no">
          Eksempel 3: Fyll med = Raud. Vi har her klikka i den grÃne
          stripa. Verdien for den pikselen vi klikka pà er 0 i
@@ -2446,7 +2662,7 @@
          ÐÐÐ ÐÐÑÐÑÑÑÑÑÑ.
         </para>
 
-        <figure lang="en;de;fr;it;ko;no;ru">
+        <figure lang="en;de;fr;it;ko;lt;no;ru">
          <title>
           <phrase lang="en">
            Example for <quote>Fill By</quote>
@@ -2463,6 +2679,9 @@
           <phrase lang="ko">
            <quote>ììê</quote> ìì
           </phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           <quote>UÅpildyti su</quote> pavyzdys
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Eksempel pà <quote>Fyll med</quote>
           </phrase>
@@ -2481,6 +2700,7 @@
            <para lang="fr">Image d'origine</para>
            <para lang="it">Immagine originale</para>
            <para lang="ko">ìë ìëì</para>
+           <para lang="lt">Pradinis paveikslÄlis</para>
            <para lang="no">Originalbilete</para>
            <para lang="ru">ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ</para>
           </caption>
@@ -2496,6 +2716,7 @@
            <para lang="de">Beispiel 1</para>
            <para lang="it">Immagine 1</para>
            <para lang="ko">ìëì 1</para>
+           <para lang="lt">1-as paveikslÄlis</para>
            <para lang="no">Eksempel 1</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ 1</para>
           </caption>
@@ -2511,6 +2732,7 @@
            <para lang="de">Beispiel 2</para>
            <para lang="it">Immagine 2</para>
            <para lang="ko">ìëì 2</para>
+           <para lang="lt">2-as paveikslÄlis</para>
            <para lang="no">Eksempel 2</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ 2</para>
           </caption>
@@ -2526,6 +2748,7 @@
            <para lang="de">Beispiel 3</para>
            <para lang="it">Immagine 3</para>
            <para lang="ko">ìëì 3</para>
+           <para lang="lt">3-as paveikslÄlis</para>
            <para lang="no">Eksempel 3</para>
            <para lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ 3</para>
           </caption>
@@ -2539,13 +2762,14 @@
   </variablelist>
  </sect3>
 
- <sect3 lang="en;fr;it;ko;no">
+ <sect3 lang="en;fr;it;ko;lt;no">
   <title>
    <phrase lang="en">Fill a feathered selection</phrase>
    <phrase lang="fr">Remplir une sÃlection adoucie</phrase>
    <phrase lang="it">Riempimento di una selezione con margini
    sfumati</phrase>
    <phrase lang="ko">íëí êêê ìë ìí ììê</phrase>
+   <phrase lang="lt">NelygiÅ kraÅtÅ paÅymÄtos srities uÅpildymas</phrase>
    <phrase lang="no">Fyll eit utval som har mjuke kantar</phrase>
   </title>
 
@@ -2565,6 +2789,10 @@
    íëí êêë êì ìíìì íëì ëëíë, íëí êêë ìì
    ì ììëë.
   </para>
+  <para lang="lt">
+   Pakartotinai spustelint nelygiÅ kraÅtÅ paÅymÄtoje srityje, tie
+   kraÅtai uÅpildomi palaipsniui:
+  </para>
   <para lang="no">
    Dersom utvalet har mjuke kantar, vil fyllinga bli litt sterkare for
    kvar gong du klikkar:
@@ -2585,6 +2813,9 @@
     <phrase lang="ko">
      <quote>íëí êêê ìë ìí ììê</quote> ìì
     </phrase>
+    <phrase lang="lt">
+     <quote>UÅpildyti nelygiÅ kraÅtÅ paÅymÄtÄ sritÄ</quote> pavyzdys
+    </phrase>
     <phrase lang="no">
      Eksempel pà fylling av mjuke kantar
     </phrase>
@@ -2601,6 +2832,7 @@
      <para lang="fr">Image d'origine</para>
      <para lang="it">Immagine originale</para>
      <para lang="ko">ìë ìëì</para>
+     <para lang="lt">Pradinis paveikslÄlis</para>
      <para lang="no">Originalbiletet</para>
      <para lang="ru">ÐÑÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ</para>
     </caption>
@@ -2625,6 +2857,9 @@
      <para lang="ko">
       ììê ëêë 3ë íëí ìëì
      </para>
+     <para lang="lt">
+      3 kartus spustelÄjus uÅpildymo Ärankiu
+     </para>
      <para lang="no">
       Etter ytterlegare tre klikk med fyllverktÃyet
      </para>

Modified: trunk/src/toolbox/tool-by-color-select.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-by-color-select.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-by-color-select.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -288,16 +288,16 @@
  </para>
 
  <para lang="lt">
-  Ärankis ÅymÄjimas pagal spalvÄ skirtas paÅymÄti paveikslÄlio sritis
-  pagal spalvÅ panaÅumÄ. Jis veikia labai panaÅiai kaip NeaiÅkaus
-  paÅymÄjimo Ärankis (<quote>BurtÅ lazdelÄ</quote>). Pagrindinis jÅ
-  skirtumas yra tai, kad BurtÅ lazdelÄ paÅymi
-  <emphasis>gretimas</emphasis> sritis, kuriÅ visos dalys sujungtos su
-  pradÅios taÅku kontÅrais, kuriuose nÄra dideliÅ tarpÅ; tuo tarpu
-  paÅymÄjimo pagal spalvÄ Ärankis paÅymi visus pikselius, kuriÅ spalva
-  yra pakankamai panaÅius Ä jÅsÅ spustelÄto pikselio spalvÄ, nepaisant
-  jÅ buvimo vietos. Taip pat, naudojant ÄrankÄ ÅymÄjimas pagal spalvÄ,
-  spustelÄjimas ir vilkimas paveikslÄlyje neturi jokio poveikio.
+  Ärankis <quote>ÅymÄjimas pagal spalvÄ</quote> skirtas paÅymÄti paveikslÄlio
+  sritis pagal spalvÅ panaÅumÄ. Jis veikia labai panaÅiai kaip
+  <quote>NeaiÅkaus paÅymÄjimo Ärankis</quote> (<quote>BurtÅ lazdelÄ</quote>).
+  Pagrindinis skirtumas tarp jÅ yra tai, kad <quote>BurtÅ lazdelÄ</quote>
+  paÅymi <emphasis>gretimas</emphasis> sritis, kuriÅ visos dalys sujungtos
+  su pradÅios taÅku kontÅrais, kuriuose nÄra dideliÅ tarpÅ; tuo tarpu
+  <quote>ÅymÄjimo pagal spalvÄ</quote> Ärankis paÅymi visus pikselius, kuriÅ
+  spalva yra pakankamai panaÅius Ä jÅsÅ spustelÄto pikselio spalvÄ, nepaisant
+  jÅ buvimo vietos, taip pat, naudojant ÅÄ ÄrankÄ, spustelÄjimas ir vilkimas
+  paveikslÄlyje neturi jokio poveikio.
  </para>
 
  <para lang="no">
@@ -502,8 +502,8 @@
   </para>
 
   <para lang="lt">
-   ÄrankÄ ÅymÄjimas pagal spalvÄ galima aktyvuoti paveikslÄlio meniu
-   kaip
+   ÄrankÄ <quote>ÅymÄjimas pagal spalvÄ</quote> galima aktyvuoti
+   paveikslÄlio meniu:
    <menuchoice>
     <guimenu>Ärankiai</guimenu>
     <guisubmenu>ÅymÄjimo Ärankiai</guisubmenu>
@@ -695,9 +695,9 @@
    <link linkend="gimp-tool-select">strumenti di selezione</link>.
   </para>
   <para lang="lt">
-   Ärankis ÅymÄti pagal spalvÄ neturi jokiÅ specifiniÅ klaviÅÅ
-   modifikatoriÅ, tik tuos, kurie veikia visus ÅymÄjimo Ärankius
-   vienodai. Daugiau informacijos apie juos rasite
+   Åis Ärankis neturi jokiÅ specifiniÅ modifikavimo klaviÅÅ, tik tuos,
+   kurie veikia visus ÅymÄjimo Ärankius vienodai. Daugiau informacijos
+   apie juos galite rasti skyriuje
    <link linkend="gimp-tool-select">ÅymÄjimo Ärankiai</link>.
   </para>
   <para lang="no">
@@ -738,7 +738,7 @@
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑ ÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÐÐÑ</phrase>
   </title>
 
-  <figure lang="en;de;fr;no">
+  <figure lang="en;de;fr;lt;no">
    <!--TODO es;it;ko;nl;pl;ru-->
    <title>
     <phrase lang="en">
@@ -749,6 +749,10 @@
      L'outil de sÃlection par couleur en action : les points sÃlectionnÃs
      sont ne sont pas forcÃment contigus.
     </phrase>
+    <phrase lang="lt">
+     Ärankio <quote>ÅymÄjimas pagal spalvÄ</quote> naudojimas:
+     pasirinkti pikseliai yra ne tik gretimi
+    </phrase>
     <phrase lang="no">Vel etter farge</phrase>
    </title>
 
@@ -764,6 +768,9 @@
      <para lang="de">
       Nicht nur zusammenhÃngende Pixel sind ausgewÃhlt
      </para>
+     <para lang="lt">
+      PaÅymÄti pikseliai yra ne tik gretimi
+     </para>
      <para lang="no">
       Ikkje bare nÃrliggande pikslar blir utvalde
      </para>
@@ -812,10 +819,9 @@
    slenkstÄ, kaip ir naudodami neaiÅkaus paÅymÄjimo ÄrankÄ.
   </para>
   <para lang="lt">
-   InformacijÄ kaip perkelti paÅymÄtÄ sritÄ galite rasti
-   <link linkend="gimp-using-selections-moving">Perkelti paÅymÄjimus</link>
-   (paÅymÄtos srities kontÅrÄ galite perkelti naudodami rodykliÅ klaviÅus,
-   o ne pelÄ...).
+   InformacijÄ kaip perkelti paÅymÄtÄ sritÄ galite rasti skyriuje
+   <link linkend="gimp-using-selections-moving">paÅymÄtÅ sriÄiÅ
+   perkÄlimas</link>.
   </para>
   <para lang="no">
    VerktÃyet blir aktivisert ved at du klikkar pà eit fargepunkt i
@@ -873,7 +879,8 @@
     <phrase lang="it">
      Le opzioni dello strumento per la selezione per colore
     </phrase>
-    <phrase lang="lt">Ärankio ÅymÄjimas pagal spalvÄ parinktys</phrase>
+    <phrase lang="lt">
+     Ärankio <quote>ÅymÄjimas pagal spalvÄ</quote> parinktys</phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingane for verktÃyet <quote>vel etter farge</quote>
     </phrase>
@@ -1094,13 +1101,6 @@
        <link linkend="gimp-tool-select">ìí ëê</link>
        ë ììíìì. ìêìë ìê ìí ëêìë ììëë íìí ìí ìíì ëí ìëí êìëë.
       </para>
-      <para lang="lt">
-       InformacijÄ apie visiems Åiems Ärankiams bendras parinktis
-       galite rasti sekcijoje
-       <link linkend="gimp-tool-select">PaÅymÄjimo Ärankiai</link>.
-       Äia paaiÅkintos tik StaÄiakampio paÅymÄjimo Ärankiui
-       bÅdingos parinktys.
-      </para>
       <para lang="nl">
        Zie
        <link linkend="gimp-tool-select">Selectie Gereedschappen</link>
@@ -1189,11 +1189,6 @@
     las otras: cuando se crea la selecciÃn por color, sÃlo puede moverse
     si cambia de herramienta de selecciÃn.
    </para>
-   <para lang="lt">
-    PaÅymÄjimo perkÄlimo atÅvilgiu Åis Ärankis veikia kitaip nei kiti:
-    sukÅrus paÅymÄjimÄ pagal spalvÄ, jÄ galite perkelti tik pasirinkÄ
-    kitÄ ÅymÄjimo ÄrankÄ...
-   </para>
    <para lang="no">
     à flytte markeringar: For à kunne flytte eit omrÃde markert med dette
     verktÃyet, mà du fÃrst velje eit anna markeringsverktÃy.

Modified: trunk/src/toolbox/tool-clone.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-clone.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-clone.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -20,7 +20,7 @@
  2005-05-23 de reviewed by axel.wernicke
 -->
 <sect2 id="gimp-tool-clone" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude";
-    lang="en;de;es;fr;it;no;pl;ru;sv;zh_CN">
+    lang="en;de;es;fr;it;lt;no;pl;ru;sv;zh_CN">
  <sect2info lang="de;es;fr;it;no">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -64,6 +64,7 @@
   <phrase lang="fr">Clonage</phrase>
   <phrase lang="it">Strumento clona</phrase>
   <phrase lang="no">Kloning</phrase>
+  <phrase lang="lt">Klonavimo Ärankis</phrase>
   <phrase lang="pl">Klonowanie</phrase>
   <phrase lang="ru">ÐÑÐÐÐ</phrase>
   <phrase lang="sv">Klona</phrase>
@@ -100,6 +101,11 @@
  </indexterm>
  <indexterm lang="it"><primary>Clona</primary></indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Ärankiai</primary><secondary>Klonavimas</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>Klonavimas</primary></indexterm>
+
  <indexterm lang="no">
   <primary>VerktÃy</primary><secondary>Kloning</secondary>
  </indexterm>
@@ -139,6 +145,7 @@
    <phrase lang="it">
     L'icona dello strumento Clona nel pannello degli strumenti
    </phrase>
+   <phrase lang="lt">Kloavimo Ärankio piktograma ÄrankinÄje</phrase>
    <phrase lang="no">
     Symbolet for <quote>kloning</quote> i verktÃykassa
    </phrase>
@@ -168,6 +175,10 @@
     <imagedata fileref="../images/toolbox/it/toolbox-clone.png"
      format="PNG" />
    </imageobject>
+   <imageobject lang="lt">
+    <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/toolbox-clone.png"
+     format="PNG" />
+   </imageobject>
    <imageobject lang="no">
     <imagedata fileref="../images/toolbox/no/toolbox-clone.png"
      format="PNG" />
@@ -232,6 +243,16 @@
   motivi, vedere alla voce
   <link linkend="gimp-concepts-patterns">Motivi</link> per degli esempi.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  Klonavimo Ärankis naudoja dabartinÄ teptukÄ kopijavimui iÅ paveikslÄlio
+  arba raÅto. JÄ galima naudoti Ävairiems tikslams: vienas iÅ svarbiausiÅ â
+  pataisyti problematiÅkas sritis skaitmeninÄse nuotraukose âuÅpieÅiantâ
+  jas pikseliÅ duomenimis, paimtais iÅ kitÅ sriÄiÅ. Ävaldyti ÅiÄ technikÄ
+  reikia Åiek tiek laiko, taÄiau patyrusio naudotojo rankose ji yra labai
+  galinga. Kita svarbi panaudojimo sritis â tai raÅtuotÅ linijÅ arba
+  kreiviÅ pieÅimas: pavyzdÅiÅ rasite sekcijoje
+  <link linkend="gimp-concepts-patterns">RaÅtai</link>.
+ </para>
  <para lang="no">
   KloneverktÃyet nyttar den aktive penselen for à kopiere data frà eit
   bilete over til eit anna bilete eller ein annan stad i det same biletet. Det
@@ -329,6 +350,14 @@
   strumento Clona: il puntatore dello strumento segnala questa condizione
   mostrando il simbolo di <quote>divieto</quote>.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  Jeigu norite klonuoti iÅ paveikslÄlio, o ne iÅ raÅto, turite programai
+  GIMP nurodyti iÅ kokio paveikslÄlio norite kopijuoti. TÄ galite padaryti
+  nuspausdami klaviÅÄ Ctrl ir spustelÄdami pageidaujamÄ Åaltinio
+  paveikslÄlÄ. Kol tokiu bÅdu nenurodysite Åaltinio, Klonavimo Ärankiu
+  pieÅti negalÄsite: tÄ parodo Ärankio Åymiklis, rodydamas
+  <quote>uÅdraudimo</quote> simbolÄ.
+ </para>
  <para lang="no">
   Dersom du Ãnskjer à klone frà eit omrÃde i det biletet du arbeider
   med, eller frà eit heilt anna bilete, mà du fortelje
@@ -401,6 +430,13 @@
   dell'immagine sorgente, lo strumento semplicemente smette di funzionare e
   non produce alcuna modifica.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  Jeigu klonuojate iÅ raÅto, Åis raÅtas yra <emphasis>iÅklotas</emphasis>;
+  t. y., kai jÅsÅ kopijuojamas taÅkas uÅeina uÅ vieno iÅ kraÅtÅ, jis
+  tÄsiamas toliau prieÅingame kraÅte, lyg raÅtas bÅtÅ kartojamas
+  be galo. Kai klonuojate iÅ paveikslÄlio, taip neatsitinka: jeigu
+  iÅeinate uÅ Åaltinio kraÅtÅ, Klonavimo Ärankis nebekuria jokiÅ pakeitimÅ.
+ </para>
  <para lang="no">
   Dersom du klonar frà eit mÃnsterelement, vil kloninga bli
   <emphasis>flislagt</emphasis>. Dette betyr at dersom du kjem utanfor
@@ -477,6 +513,15 @@
   maschera di livello), i colori verranno convertiti con l'approssimazione
   pià vicina possibile.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  Galite klonuoti iÅ vieno pieÅiamo objekto (t. y., bet kokio sluoksnio,
+  sluoksnio kaukÄs arba kanalo) Ä kitÄ pieÅiamÄ objektÄ. Netgi galite
+  klonuoti Ä arba iÅ paÅymÄjimo kaukÄs, perjungdami Ä veiksenÄ Greita
+  kaukÄ. Jeigu dÄl to kopijuojamos spalvos, kuriÅ paskirties objektas
+  nepalaiko (pvz., klonuojant iÅ RGB sluoksnio Ä indeksuotÄ sluoksnÄ
+  arba sluoksnio kaukÄ), tada spalvos bus konvertuotos Ä panaÅiausias
+  galimas.
+ </para>
  <para lang="no">
   Du kan klone til og frà alle teikneflatene, dvs. lag, lagmasker og
   kanalar. Dersom du skifter til snarmaske, kan du ogsà klone til og frÃ
@@ -518,6 +563,7 @@
    <phrase lang="es">ActivaciÃn de herramienta</phrase>
    <phrase lang="fr">Activation de l'outil</phrase>
    <phrase lang="it">Attivazione dello strumento</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio aktyvavimas</phrase>
    <phrase lang="no">Aktivering</phrase>
    <phrase lang="pl">Ðktywacja narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ</phrase>
@@ -537,6 +583,7 @@
   <para lang="fr">
    Vous pouvez accÃder à l'outil Cloner de diffÃrentes faÃons :
   </para>
+  <para lang="lt">Klonavimo ÄrankÄ galite aktyvuoti keliais bÅdais:</para>
   <para lang="no">
    Du kan hente fram dette verktÃyet pà fleire mÃtar:
   </para>
@@ -608,6 +655,14 @@
      ; oppure tramite la tastiera usando la scorciatoia
      <keycap>c</keycap>.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     IÅ paveikslÄlio meniu:
+     <menuchoice>
+      <guimenu>Ärankiai</guimenu>
+      <guisubmenu>PieÅimo Ärankiai</guisubmenu>
+      <guimenuitem>Klonavimas</guimenuitem>
+     </menuchoice>.
+    </para>
     <para lang="no">
      frà biletmenyen via
      <menuchoice>
@@ -659,7 +714,7 @@
     </para>
    </listitem>
 
-   <listitem lang="en;de;fr;no;pl;ru;sv">
+   <listitem lang="en;de;fr;lt;no;pl;ru;sv">
     <para lang="en">
      By clicking on the tool icon
      <guiicon>
@@ -691,6 +746,17 @@
       </inlinemediaobject>
      </guiicon> dans la BoÃte à outils
     </para>
+    <para lang="lt">
+     Spustelint ÄrankinÄje esanÄiÄ Ärankio piktogramÄ:
+     <guiicon>
+      <inlinemediaobject>
+       <imageobject>
+        <imagedata
+         fileref="../images/toolbox/stock-tool-clone-22.png" />
+       </imageobject>
+      </inlinemediaobject>
+     </guiicon>.
+    </para>
     <para lang="no">
      ved à klikke pà symbolet
      <guiicon>
@@ -737,7 +803,7 @@
     </para>
    </listitem>
 
-   <listitem lang="en;de;fr;no;pl;ru;sv">
+   <listitem lang="en;de;fr;lt;no;pl;ru;sv">
     <para lang="en">
      By pressing the <keycap>c</keycap> keyboard shortcut.
     </para>
@@ -747,6 +813,9 @@
     <para lang="fr">
      En tapant la touche <keycap>C</keycap> sur le clavier
     </para>
+    <para lang="lt">
+     PaspaudÅiant klaviatÅroje klaviÅÄ <keycap>C</keycap>.
+    </para>
     <para lang="no">
      eller med tastesnarvegen <keycap>C</keycap>.
     </para>
@@ -772,6 +841,7 @@
    <phrase lang="es">Teclas modificadoras (por omisiÃn)</phrase>
    <phrase lang="fr">Touches de contrÃle</phrase>
    <phrase lang="it">Tasti modificatori</phrase>
+   <phrase lang="lt">Modifikavimo klaviÅai</phrase>
    <phrase lang="no">Valtastane (fÃrehandsvalde)</phrase>
    <phrase lang="pl">Ðlawisze modyfikujÄce</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ</phrase>
@@ -804,6 +874,12 @@
    hanno lo stesso funzionamento con tutti gli strumenti di disegno.
   </para>
 
+  <para lang="lt">
+   Modifikavimo klaviÅÅ, vienodai veikianÄiÅ visus teptukÅ Ärankius,
+   apraÅymÄ galite rasite sekcijoje
+   <link linkend="gimp-tool-brush">TeptukÅ ÄrankiÅ apÅvalga</link>.
+  </para>
+
   <para lang="no">
    Sjà oversynet over
    <link linkend="gimp-tools-brush-modifiers">valtastane</link> for omtale
@@ -833,7 +909,7 @@
 
   <variablelist>
    <varlistentry>
-    <term lang="en;es;fr;it;no;pl;ru;sv;zh_CN"><keycap>Ctrl</keycap></term>
+    <term lang="en;es;fr;it;lt;no;pl;ru;sv;zh_CN"><keycap>Ctrl</keycap></term>
     <term lang="de"><keycap>Strg</keycap></term>
 
     <listitem>
@@ -929,6 +1005,28 @@
       selezione-sorgente, il puntatore cambia forma in un crocino.
      </para>
 
+     <para lang="lt">
+      Jeigu klonuojate iÅ paveikslÄlio, klaviÅas <keycap>Ctrl</keycap>
+      naudojamas norint pasirinkti ÅaltinÄ: jis neturi jokio poveikio,
+      kai klonuojate iÅ raÅto. Klonuoti galite iÅ bet kurio paveikslÄlio
+      bet kurio sluoksnio, laikydami nuspaudÄ klaviÅÄ
+      <keycap>Ctrl</keycap> ir spustelÄdami paveikslÄlyje, kai sluoksnis
+      yra aktyvus (parodyta sluoksniÅ dialoge). Jeigu Ärankio parinktis
+      <quote>Lygiavimas</quote> nustatyta Ä <quote>NÄra</quote>,
+      <quote>Fiksuotas</quote> arba <quote>Lygiuotas</quote>, tuomet
+      jÅsÅ spustelÄtas taÅkas tampa klonavimo Åaltinis, t. y. jums
+      pieÅiant klonavimo Ärankiu, bus naudojami tame taÅke esantys
+      paveikslÄlio duomenys. Åaltinio pasirinkimo veiksenoje pakeiÄiama
+      Åymiklio piktograma Ä kryÅiuko simbolÄ
+      <guiicon>
+       <inlinemediaobject>
+        <imageobject>
+         <imagedata fileref="../images/toolbox/clone-cross.png" />
+        </imageobject>
+       </inlinemediaobject>
+      </guiicon>.
+     </para>
+
      <para lang="no">
       Denne tasten blir brukt for à markere kjelda for kloninga
       dersom du klonar frà eit bilete. Ingen effekt dersom du
@@ -996,6 +1094,7 @@
    <phrase lang="es">Opciones</phrase>
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni dello strumento</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingane</phrase>
    <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
@@ -1012,6 +1111,7 @@
     <phrase lang="es">Opciones de la herramienta para clonar</phrase>
     <phrase lang="fr">Les options de l'outil de clonage</phrase>
     <phrase lang="it">Le opzioni dello strumento Clona</phrase>
+    <phrase lang="lt">Klonavimo Ärankio parinktys</phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingane for <quote>kloneverktÃyet</quote>
     </phrase>
@@ -1042,6 +1142,10 @@
      <imagedata fileref="../images/toolbox/it/tool-options-clone.png"
       format="PNG" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/tool-options-clone.png"
+      format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata fileref="../images/toolbox/no/tool-options-clone.png"
       format="PNG" />
@@ -1065,8 +1169,9 @@
   </note>
 
   <variablelist>
-   <varlistentry lang="no">
+   <varlistentry lang="lt;no">
     <term lang="en">Overview</term>
+    <term lang="lt">ApÅvalga</term>
     <term lang="no">Oversyn</term>
 
     <listitem>
@@ -1074,6 +1179,10 @@
       The available tool options for the Clone tool can be accessed by
       double clicking the Clone tool icon.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Prieinamas klonavimo Ärankio parinktis galima pamatyti
+      du kartus spustelint klonavimo Ärankio piktogramÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Du fÃr fram verktÃyinnstillingane ved à (dobbelt)klikka pÃ
       verktÃsymbolet
@@ -1091,7 +1200,7 @@
 
    <!-- TODO it zh_CN: you could include (and translate!) the following
    note as first list item here, as it was done for de,en,fr -->
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;pl;ru;sv">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;pl;ru;sv">
     <term lang="en">
      Mode; Opacity; Brush; Pressure Sensitivity, Fade out, Apply Jitter,
      Hard Edges
@@ -1104,6 +1213,10 @@
      Mode, OpacitÃ, Brosse, Ãtirer/RÃtÃcir, Sensibilità à la pression,
      Estomper, Appliquer fluctuation, Contour dur
     </term>
+    <term lang="lt">
+     Veiksena, Nepermatomumas, Teptukas, Spaudimo jautrumas, IÅnykimas,
+     Pritaikyti virpÄjimÄ, AÅtrÅs kraÅtai
+    </term>
     <term lang="no">
      Dekkevne, modus, pensel, skalering, trykkfÃlsemd, uttoning, sitring,
      hard kant
@@ -1132,6 +1245,7 @@
     <term lang="es">Origen</term>
     <term lang="fr">Source</term>
     <term lang="it">Sorgente</term>
+    <term lang="lt">Åaltinis</term>
     <term lang="no">Kjelde</term>
     <term lang="pl">ÅrÃdÅo</term>
     <term lang="ru">ÐÑÑÐÑÐÐÐ</term>
@@ -1147,6 +1261,10 @@
       <primary>Motifs</primary>
       <secondary>Motif source de clonage</secondary>
      </indexterm>
+     <indexterm lang="lt">
+      <primary>RaÅtai</primary>
+      <secondary>RaÅtas kaip klonavimo Åaltinis</secondary>
+     </indexterm>
      <indexterm lang="no">
       <primary>MÃnsterelement</primary>
       <secondary>MÃnsterelement som kjelde for kloning</secondary>
@@ -1176,6 +1294,11 @@
      <para lang="fr">
       Vous permet de choisir la source de clonage : l'image ou un motif.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åis jÅsÅ pasirinkimas nurodo, ar duomenys bus nukopijuoti
+      iÅ aukÅÄiau parodyto raÅto, ar iÅ vieno iÅ jÅsÅ atvertÅ
+      paveikslÄliÅ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Her bestemmer du om kloneverktÃyet skal hente data frà eit
       av dei opne bileta eller frà gjeldande mÃnsterelement.
@@ -1194,6 +1317,7 @@
        <!-- TODO: es it sv term missing -->
        <term lang="en;es;fr;it;ru;sv">Image</term>
        <term lang="de">Bild</term>
+       <term lang="lt">PaveikslÄlis</term>
        <term lang="no">Bilete</term>
        <term lang="pl">Obraz</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1243,6 +1367,12 @@
          intende usare come sorgente, facendo clic su di esso con il
          tasto Ctrl premuto, prima di poter usare lo strumento.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Jeigu pasirinksite <quote>PaveikslÄlio ÅaltinÄ</quote>,
+         prieÅ pieÅdami Ärankiu turite nuspausti klaviÅÄ
+         <keycap>Ctrl</keycap> ir spustelÄti sluoksnÄ, kurÄ norite
+         naudoti kaip ÅaltinÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Dersom du vel à klone frà eit bilete, mà du fortelje
          <acronym>GIMP</acronym> kva lag i biletet som skal
@@ -1280,6 +1410,7 @@
        <term lang="es">PatrÃn</term>
        <term lang="fr">Motif</term>
        <term lang="it">Motivi</term>
+       <term lang="lt">RaÅtas</term>
        <term lang="no">MÃnsterelement</term>
        <term lang="pl">DeseÅ</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1317,6 +1448,12 @@
          Ã rilevante solo se si sta utilizzando lo strumento per
          copiare usando un motivo come sorgente.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         SpustelÄjus raÅto simbolÄ atveriamas raÅtÅ dialogas, kurÄ
+         galite naudoti norÄdami pasirinkti raÅtÄ, kuriuo pieÅite. Åi
+         parinktis yra prasminga tik tada, kai klonuojate iÅ raÅto
+         Åaltinio.
+        </para>
         <para lang="no">
          Du kan fà fram oversynet over dei tilgjengelege mÃnstra ved
          Ã klikka i ruta for mÃnsterelement. Dette er bare
@@ -1355,6 +1492,7 @@
     <term lang="es">AlineaciÃn</term>
     <term lang="fr">Alignement</term>
     <term lang="it">Allineamento</term>
+    <term lang="lt">Lygiavimas</term>
     <term lang="no">Innretting</term>
     <term lang="pl">WyrÃwnanie</term>
     <term lang="ru">ÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1382,6 +1520,10 @@
       La modalità di allineamento imposta come deve spostarsi la
       posizione della sorgente ad ogni tratto disegnato.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Lygiavimo veiksena nurodo santykÄ tarp teptuko padÄties ir
+      Åaltinio padÄties.
+     </para>
      <para lang="no">
       Her kan du bestemma korleis posisjonen du skal henta data frà skal
       samsvara i hÃve til penselstrÃka.
@@ -1441,13 +1583,19 @@
       laquelle le motif prÃlevà sera clonà (il pourrait s'agir d'un
       calque dans l'image source) :
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åiuose pavyzdÅiuose bus naudojami du paveikslÄliai: Åaltinio ir
+      paskirties. Atitinkamai viename bus pasirinkta klonuotina sritis,
+      o kitame ji bus ÄdÄta (tai gali bÅti Åaltinio paveikslÄlio
+      sluoksnis).
+     </para>
      <para lang="no">
       I det fÃlgjande eksemplet er kloninga henta frà eit kjeldebilete
       og lagt inn pà eit mÃlbilete. (MÃlet kunne ogsà ha vore eit lag
       i kjeldebiletet).
      </para>
 
-     <figure lang="en;de;fr;no">
+     <figure lang="en;de;fr;lt;no">
       <title>
        <phrase lang="en">Original images for clone alignment</phrase>
        <phrase lang="de">
@@ -1456,6 +1604,7 @@
        <phrase lang="fr">
         Images d'origine pour l'alignement de clonage
        </phrase>
+       <phrase lang="lt">Pradiniai klonavimo paveikslÄliai</phrase>
        <phrase lang="no">
         Originalbiletet for innrettingseksemplet
        </phrase>
@@ -1479,6 +1628,10 @@
          Nous utiliserons la plus grande brosse avec le Crayon. La
          source est reprÃsentÃe ici par un croix cerclÃe.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Naudosime pieÅtuko ÄrankÄ ir didÅiausiÄ teptukÄ.
+         Åaltinis parodytas apjuostu kryÅiuku.
+        </para>
         <para lang="no">
          Det er brukt den stÃrste penselen. Kjelda er den innringa
          krossen.
@@ -1503,6 +1656,10 @@
          Une image avec seulement un fond uni. Nous tracerons
          successivement trois traits de clonage.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         PaveikslÄlis, turintis tik fonÄ. Paeiliui nubrÄÅime tris
+         klonavimo linijas.
+        </para>
         <para lang="no">
          Eit bilete med einsfarga bakgrunn. Vi skal teikne tre
          klonestrÃk etter kvarandre.
@@ -1588,6 +1745,11 @@
       allineamento. Il puntatore del mouse viene mostrato come un
       rettangolo rosso e il punto sorgente come un crocino nero.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      AukÅÄiau: trijÅ galimÅ lygiavimo veiksenÅ schematinÄ iliustracija.
+      PelÄs Åymiklis parodytas kaip raudonas staÄiakampis, o Åaltinio
+      taÅkas kaip juodas kryÅelis.
+     </para>
      <para lang="pl">
       Na powyÅszym rysunku przedstawione zostaÅy opcje WyrÃwnania.
       Kursor przedstawiony jest jako czerwony kwadrat, Ð punkt ÅrÃdÅa -
@@ -1613,6 +1775,7 @@
        <term lang="es">No alineado</term>
        <term lang="fr">Aucun</term>
        <term lang="it">Non allineato</term>
+       <term lang="lt">NÄra</term>
        <term lang="no">Ingen</term>
        <term lang="pl">Brak</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐ ÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÐÑ</term>
@@ -1663,6 +1826,13 @@
          tratti differenti vanno in conflitto se si intersecano fra
          loro.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åioje veiksenoje kiekvienas potÄpis veikiamas atskirai.
+         Kiekvienam potÄpiui taÅkas, kurÄ pirmiausiai spustelite,
+         kopijuojamas iÅ Åaltinio; nÄra jokio sÄryÅio tarp vieno
+         ir kito potÄpio. Nelygiavimo veiksenoje skirtingi
+         teptuko potÄpiai, jei jie susikerta, paprastai nesutampa.
+        </para>
         <para lang="no">
          Kvart penselstrÃk bli behandla individuelt. Data blir henta
          frà det punktet du har markert som datakjelde. Det er ikkje
@@ -1692,8 +1862,9 @@
         <para lang="zh_CN">
          èæåäæäçååèååååãåæäçåèèïçäæçåçåèæèåæçåç;çåéææääèçãèäåéæåäïåçåäåæååääçäåèã
         </para>
+
         <!--TODO es;it;pl;ru;sv New example-->
-        <figure lang="en;de;fr;no">
+        <figure lang="en;de;fr;lt;no">
          <title>
           <phrase lang="en">
            <quote>None</quote> clone alignment
@@ -1704,6 +1875,9 @@
           <phrase lang="fr">
            Clonage avec <quote>Aucun</quote> alignement
           </phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           Klonavimo lygiavimas <quote>NÄra</quote> 
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Innretting: <quote>Ingen</quote>
           </phrase>
@@ -1724,6 +1898,11 @@
             Ã son emplacement initial. C'est toujours le mÃme
             motif qui est clonÃ.
            </para>
+           <para lang="lt">
+            Sulig kiekvienu nauju teptuko potÄpiu Åaltinis
+            grÄÅta Ä pirmÄjÄ padÄtÄ. Visada klonuojamas tas pats
+            pavyzdys.
+           </para>
            <para lang="no">
             Etter kvart strok gÃr klonekjelda tilbake til
             utgangsposisjonen. Kloninga vil alltid vere frà same
@@ -1742,6 +1921,7 @@
        <term lang="es">Alineado</term>
        <term lang="fr">AlignÃ</term>
        <term lang="it">Allineato</term>
+       <term lang="lt">Lygiuotas</term>
        <term lang="no">Relativt</term>
        <term lang="pl">WyrÃwnany</term>
        <term lang="ru">Ð ÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1828,6 +2008,20 @@
          modalitÃ.
         </para>
 
+        <para lang="lt">
+         Naudojant ÅiÄ veiksenÄ pieÅiant, pirmÄ kartÄ spustelÄjus,
+         nustatomas poslinkis tarp Åaltinio ir klonuoto rezultato,
+         visi kiti teptuko potÄpiai naudoja tÄ patÄ poslinkÄ. Taigi,
+         galite naudoti tiek teptukÅ potÄpiÅ, kiek norite, jie visi
+         tarpusavyje tolygiai derÄs.
+        </para>
+        <para lang="lt">
+         Jeigu norite pakeisti poslinkÄ, laikydami paspaudÄ klaviÅÄ
+         <keycap>Ctrl</keycap> spustelÄjimu pasirinkite naujÄ
+         Åaltinio pradÅiÄ. 
+        </para>
+
+        <!--TODO no: check, 'en' changed, was too complicate-->
         <para lang="no">
          Med dette valet aktivisert, vil det fÃrste klikket du gjer
          etter at du har sett klonepunktet (punktet der data blir
@@ -1879,8 +2073,9 @@
         <para lang="zh_CN">
          åæèæåäçïåäåèääåéæåïæçäçåïåèåååéæåãçæèççååääçåçäççåçäçã
         </para>
+
         <!--TODO es;it;pl;ru;sv New example-->
-        <figure lang="en;de;fr;no">
+        <figure lang="en;de;fr;lt;no">
          <title>
           <phrase lang="en">
            <quote>Aligned</quote> clone alignment
@@ -1889,6 +2084,9 @@
           <phrase lang="fr">
            Clonage avec Alignement <quote>AlignÃ</quote>
           </phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           Klonavimo lygiavimo <quote>Lygiuotas</quote>
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Innretting: <quote>Relativ</quote>
           </phrase>
@@ -1916,6 +2114,14 @@
             retrouvÃe en dehors du canevas de l'image source;
             d'oà cet aspect tronquà (à gauche) du trait de clonage.
            </para>
+           <para lang="lt">
+            Sulig kiekvienu nauju potÄpiu Åaltinis iÅlaiko tÄ
+            patÄ poslinkÄ, kuris buvo naudojamas ankstesniÅ
+            potÄpiÅ metu. Taigi pirmasis potÄpis nepaslenkamas.
+            DÄl kitÅ potÄpiÅ Åaltinis atsiranda uÅ Åaltinio
+            paveikslÄlio pieÅamosios srities, taigi iÅ Äia ir
+            nukirsta perspektyva.
+           </para>
            <para lang="no">
             Alle kloningane vil ha same avstand og vinkel mellom
             kjelda og mÃlet som det fÃrre strÃket. Det er dÃleis
@@ -1935,6 +2141,7 @@
        <term lang="es">Registrado</term>
        <term lang="fr">EnregistrÃ</term>
        <term lang="it">Registrato</term>
+       <term lang="lt">Registruotas</term>
        <term lang="no">Direkte</term>
        <term lang="pl">Zarejestrowany</term>
        <term lang="ru">Ð ÑÐÐÐÑÑÑÐÑÐÐÐ</term>
@@ -2013,6 +2220,24 @@
          l'angolo in alto a sinistra del motivo con il corrispondente
          angolo dell'immagine.
         </para>
+
+        <para lang="lt">
+         Veiksena <quote>Registruotas</quote> skiriasi nuo kitÅ
+         lygiavimo veiksenÅ. Kopijuojant iÅ paveikslÄlio, nuspaudus
+         klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap> ir spustelÄjus pele sluoksnÄ,
+         jis taps Åaltinio sluoksniu. Tuomet pieÅiant paskirties
+         sluoksnyje, bus klonuoti visi atitinkami Åaltinio
+         sluoksnio pikseliai (tÄ patÄ poslinkÄ turintys pikseliai).
+         Tai naudinga norint klonuoti to paties paveikslÄlio vieno
+         sluoksnio dalis Ä kitÄ sluoksnÄ. (TaÄiau atminkite, kad
+         taip pat galite klonuoti iÅ vieno paveikslÄlio Ä kitÄ.)
+        </para>
+        <para lang="lt">
+         Kai pasirenkate raÅtÄ kaip ÅaltinÄ, Äsivaizduokite naujÄ
+         sluoksnÄ, uÅpildytÄ Åiuo raÅtu, kaip registruotÄjÄ
+         Åaltinio sluoksnÄ.
+        </para>
+
         <para lang="no">
          Innrettinga <quote>direkte</quote> verkar noe ulikt i hÃve
          til dei andre metodane. NÃr du kopierer frà eit bilete, vil
@@ -2066,8 +2291,9 @@
         <para lang="zh_CN">
          èæåäæäæèåçåçæäååäççåçäãåæåçéååçåååääääåååéååääååãåäåæäåéæäæèæçïåèèåæçååèçåçæååäåçåæçã
         </para>
+
         <!--TODO es;it;pl;ru;sv New example-->
-        <figure lang="en;de;fr;no">
+        <figure lang="en;de;fr;lt;no">
          <title>
           <phrase lang="en">
            <quote>Registered</quote> clone alignment
@@ -2078,6 +2304,9 @@
           <phrase lang="fr">
            Clonage avec Alignement <quote>EnregistrÃ</quote>
           </phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           Klonavimo lygiavimas <quote>Registruotas</quote>
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Innretting: <quote>Direkte</quote>
           </phrase>
@@ -2102,6 +2331,12 @@
             plus petit que le calque d'origine; donc pas d'aspect
             tronquÃ.
            </para>
+           <para lang="lt">
+            Sulig kiekvienu teptuko potÄpiu Åaltinis
+            prisiima pelÄs Åymiklio padÄtÄ paskirties sluoksnyje.
+            Paskirties sluoksnis yra maÅesnis uÅ Åaltinio
+            sluoksnÄ, taigi nÄra nukirstos perspektyvos.
+           </para>
            <para lang="no">
             For kvart einaste penselstrÃk vil data bli plukka frÃ
             kjelda i den posisjonen musepeikaren har pÃ
@@ -2115,10 +2350,11 @@
       </varlistentry>
 
       <!-- TODO: es it sv zh_CN new for GIMP 2.4 -->
-      <varlistentry lang="en;de;fr;no;pl;ru">
+      <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;pl;ru">
        <term lang="en">Fixed</term>
        <term lang="de">Fest</term>
        <term lang="fr">FixÃ</term>
+       <term lang="lt">Fiksuotas</term>
        <term lang="no">Fast punkt</term>
        <term lang="pl">StaÅy</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÑÐ</term>
@@ -2146,6 +2382,12 @@
          Avec ce mode, la source reste fixe. Le clonage ressemble
          Ã un trait de brosse.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Naudojant ÅiÄ veiksenÄ pieÅite naudodami Åaltinio pradÅiÄ,
+         skirtingai nei naudojant veiksenÄ <guilabel>NÄra</guilabel>
+         arba <guilabel>Lygiuotas</guilabel>, netgi brÄÅiant linijÄ.
+         Åaltinis nebus perkeltas.
+        </para>
         <para lang="no">
          Kjeldepunktet er fiksert til ein og same staden. SjÃlv om du
          teiknar linjer, vil data bli henta frà same punktet.
@@ -2164,7 +2406,7 @@
          ÐÐÐÐÐ. ÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÐÑÑÑ.
         </para>
         <!--TODO es;it;pl;ru;sv New example-->
-        <figure lang="en;de;fr;no">
+        <figure lang="en;de;fr;lt;no">
          <title>
           <phrase lang="en">
            <quote>Fixed</quote> clone alignment
@@ -2175,6 +2417,9 @@
           <phrase lang="fr">
            Clonage avec Alignement <quote>FixÃ</quote>
           </phrase>
+          <phrase lang="lt">
+           Klonavimo lygiavimas <quote>Fiksuotas</quote>
+          </phrase>
           <phrase lang="no">
            Innretting: <quote>Fast punkt</quote>
           </phrase>
@@ -2194,6 +2439,10 @@
             La source reste fixe. Le mÃme petit motif est
             reproduit à l'identique de faÃon trÃs resserrÃe.
            </para>
+           <para lang="lt">
+            Åaltinis iÅlieka fiksuotas. IdentiÅkai padauginamas
+            tas pats maÅas pavyzdys.
+           </para>
            <para lang="no">
            Kjelda er fiksert. Det same punktet blir repetert heile
            tida.
@@ -2217,6 +2466,7 @@
    <phrase lang="es">InformaciÃn complementaria</phrase>
    <phrase lang="fr">Informations complÃmentaires</phrase>
    <phrase lang="it">Informazioni aggiuntive</phrase>
+   <phrase lang="lt">Papildoma informacija</phrase>
    <phrase lang="no">Meir informasjon</phrase>
    <phrase lang="pl">Informacje dodatkowe</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑ</phrase>
@@ -2231,6 +2481,7 @@
     <term lang="es">Transparencia</term>
     <term lang="fr">Transparence</term>
     <term lang="it">Trasparenza</term>
+    <term lang="lt">Permatomumas</term>
     <term lang="no">Gjennomsikt</term>
     <term lang="pl">PrzezroczystoÅÄ</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÐÑÐÑÐÐÑÑÑ</term>
@@ -2281,6 +2532,14 @@
       dall'opacità della sorgente. PerciÃ, assumento una opacità del
       100% e un pennello pesante:
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Klonavimo Ärankio poveikis permatomumui yra truputÄlÄ
+      komplikuotas. Permatomumo negalima klonuoti: jeigu pabandysite
+      klonuoti iÅ permatomo Åaltinio, paskirtyje nebus jokio rezultato.
+      Jeigu klonuojate iÅ dalinai permatomo Åaltinio, efektÄ nulemia
+      Åaltinio nepermatomumas. Taigi, tarkime, kad naudojate 100%
+      nepermatomumÄ ir aÅtriÅ kraÅtÅ teptukÄ:
+     </para>
      <para lang="no">
       MÃten kloneverktÃyet pÃverkar gjennomsikt er litt komplisert.
       Gjennomsikt kan i seg sjÃlv ikkje klonast. PrÃver du à klone frÃ
@@ -2334,6 +2593,9 @@
        <para lang="it">
         La clonazione di un nero traslucido sul bianco produce grigio.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        Klonuojant permatomÄ juodÄ Ä baltÄ gaunama pilka.
+       </para>
        <para lang="no">
         à klone gjennomsiktig svart pà kvit gir grÃ.
        </para>
@@ -2366,6 +2628,9 @@
        <para lang="it">
         La clonazione di un nero traslucido sul nero produce nero.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        Klonuojant permatomÄ juodÄ Ä juodÄ gaunama juoda.
+       </para>
        <para lang="no">
         à klone gjennomsiktig svart pà svart gir svart.
        </para>
@@ -2399,6 +2664,9 @@
         La clonazione di un bianco traslucido sul bianco produce
         bianco.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        Klonuojant permatomÄ baltÄ Ä baltÄ gaunama balta.
+       </para>
        <para lang="no">
         à klone gjennomsiktig kvit pà kvit gir kvit.
        </para>
@@ -2431,6 +2699,9 @@
        <para lang="it">
         La clonazione di un bianco traslucido sul nero produce grigio.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        Klonuojant permatomÄ baltÄ Ä juodÄ gaunama pilka.
+       </para>
        <para lang="no">
         à klone gjennomsiktig kvit pà svart gir grÃ.
        </para>
@@ -2485,6 +2756,14 @@
       produce un risultato opaco; clonando un'area traslucida su di
       un'altra area traslucida si ottiene un'incrmento dell'opacitÃ.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Klonavimas negali padidinti permatomumo, taÄiau gali jÄ sumaÅinti,
+      nebent Äjungta sluoksnio parinktis <quote>uÅrakinti
+      permatomumÄ</quote>.
+      Klonuojant nepermatomÄ sritÄ Ä permatomÄ sritÄ gaunamas
+      nepermatomas rezultatas; klonuojant permatomÄ sritÄ Ä kitÄ
+      permatomÄ sritÄ gaunamas padidÄjÄs nepermatomumas.
+     </para>
      <para lang="no">
       Kloninga kan ikkje gjere eit bilete meir gjennomsiktig, men det
       kan gjere det mindre gjennomsiktig dersom valet <quote>Ikkje
@@ -2523,15 +2802,17 @@
 
     </listitem>
    </varlistentry>
+
 <!-- The "Filter brushes" and the "History brush" have the same content as in <tip> above! Which to remove? -->
 <!-- IMHO none. ude-->
 <!-- IMHO the tips. j.h-->
-   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;no;pl;ru;sv;zh_CN">
+   <varlistentry lang="en;de;es;fr;it;lt;no;pl;ru;sv;zh_CN">
     <term lang="en"><quote>Filter</quote> brushes</term>
     <term lang="de"><quote>Filter</quote>-Pinsel</term>
     <term lang="es">Brochas "filtro"</term>
     <term lang="fr">Une brosse <quote>Filtre</quote></term>
     <term lang="it">Pennelli <quote>filtro</quote></term>
+    <term lang="lt"><quote>FiltrÅ</quote> teptukai</term>
     <term lang="no"><quote>Filter-penslar</quote></term>
     <term lang="pl">PÄdzle <quote>filtra</quote></term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÑÐ <quote>ÑÐÐÑÑÑÐ</quote></term>
@@ -2626,6 +2907,24 @@
       si otterrà l'effetto di disegnare il filtro sul livello originale.
      </para>
 
+     <para lang="lt">
+      <indexterm>
+       <primary>Teptukai</primary>
+       <secondary><quote>FiltrÅ</quote> teptukai</secondary>
+      </indexterm>
+      Yra keli neakivaizdÅs Klonavimo Ärankio panaudojimo bÅdai norint
+      gauti galingus efektus. Viena, kÄ galite padaryti, tai sukurti
+      <quote>FiltrÅ teptukus</quote>, t. y., sukurti teptuko
+      su filtru pritaikymo efektÄ. NorÄdami tÄ padaryti, sukurkite
+      sluoksnio, su kuriuo norite dirbti, kopijÄ ir pritaikykite Åiai
+      kopijai pageidaujamÄ filtrÄ. Tada aktyvuokite Klonavimo ÄrankÄ,
+      nustatykite parinktÄ Åaltinis Ä <quote>PaveikslÄlis</quote>, o
+      Lygiavimas Ä <quote>Registruotas</quote>. Du kartus spustelÄkite
+      filtruotÄ sluoksnÄ, kad nustatytumÄte jÄ kaip ÅaltinÄ, ir
+      pieÅkite originaliame sluoksnyje: tokiu bÅdu pieÅite filtruotus
+      paveikslÄlio duomenis originaliame sluoksnyje.
+     </para>
+
      <para lang="no">
       <indexterm>
        <primary>Penslar</primary>
@@ -2702,6 +3001,7 @@
     <term lang="es">Brocha historial</term>
     <term lang="fr">Une brosse d'<quote>Historique</quote></term>
     <term lang="it">La <quote>cronologia</quote> del pennello</term>
+    <term lang="lt">Retrospektyvos teptukas</term>
     <term lang="no">Historikkpensel</term>
     <term lang="pl">PÄdzel <quote>historii</quote></term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÑÑ <quote>ÐÑÑÐÑÐÐ</quote></term>
@@ -2804,6 +3104,28 @@
       annullamento" che di un "pennello di riesecuzione".
      </para>
 
+     <para lang="lt">
+      <indexterm>
+       <primary>Teptukai</primary>
+       <secondary>Retrospektyvos teptukas</secondary>
+      </indexterm>
+      Galite naudoti panaÅÅ bÅdÄ norÄdami imituoti programos Photoshop
+      <quote>Retrospektyvos teptukÄ</quote>, leidÅiantÄ pasirinktinai
+      atÅaukti arba pakartoti pakeitimus naudojant teptukÄ. NorÄdami
+      tÄ padaryti iÅ pradÅiÅ sukurkite paveikslÄlio kopijÄ; tada
+      originale sugrÄÅinkite pageidaujamÄ bÅsenÄ paveikslÄlio
+      retrospektyvoje, atÅaukdami veiksmus arba naudodami dialogÄ
+      AtÅaukimÅ retrospektyva. (TÄ reikia atlikti originale, ne kopijoje,
+      kadangi dublikuojant paveikslÄlÄ AtÅaukimÅ retrospektyva
+      nedublikuojama.) Dabar aktyvuokite Klonavimo ÄrankÄ, nustatydami
+      parinktÄ Åaltinis Ä <quote>PaveikslÄlis</quote>, o Lygiavimas
+      Ä <quote>Registruotas</quote>. NuspaudÄ klaviÅÄ Ctrl spustelÄkite
+      vieno paveikslÄlio sluoksnÄ ir pieÅkite atitinkamame sluoksnyje
+      kitame paveikslÄlyje. Priklausomai nuo to, kaip tÄ darysite,
+      gausite arba <quote>atÅaukimo teptukÄ</quote>, arba
+      <quote>pakartojimo teptukÄ</quote>.
+     </para>
+
      <para lang="no">
       <indexterm>
        <primary>Penslar</primary>

Modified: trunk/src/toolbox/tool-color-balance.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-color-balance.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-color-balance.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -152,7 +152,7 @@
 
  <para lang="lt">
   SpalvÅ balanso Ärankis keiÄia aktyvaus paÅymÄjimo arba sluoksnio
-  spalvÅ balansÄ. Pakeitimai nedrastiÅki. Åis Ärankis tinkamas norint
+  spalvÅ balansÄ. Pakeitimai nÄra dideli. Åis Ärankis tinka norint
   pakoreguoti vyraujanÄias spalvas skaitmeninÄse nuotraukose.
  </para>
 
@@ -645,8 +645,8 @@
       Slankikliai ir rÄÅis nuo trijÅ RGB spalvÅ iki jÅ papildomÅ
       spalvÅ (CMY). Nulio padÄtis atitinka dabartinÄ originalaus
       paveikslÄlio pikseliÅ lygio reikÅmÄ. PikseliÅ spalvÄ galite
-      pakeisti Ä raudonÄ arba Åalsvai mÄlynÄ, ÅaliÄ arba rausvai
-      raudonÄ, mÄlynÄ arba geltonÄ.
+      pakeisti Ä raudonÄ arba Åalsvai mÄlynÄ, ÅaliÄ arba purpurinÄ,
+      mÄlynÄ arba geltonÄ.
      </para>
      <para lang="no">
       Ved hjelp av glidebrytarane, eller innskrivingsboksane, kan du
@@ -830,7 +830,7 @@
       selezione o sul livello attivi.
      </para>
      <para lang="lt">
-       Åymimuoju langeliu PerÅiÅra Äjungiamas / iÅjungiamas dinaminis
+       Äjungus perÅiÅrÄ, Äjungiamas / iÅjungiamas dinaminis
       paveikslÄlio atnaujinimas. Jeigu Åi parinktis Äjungta, bet kokie
       RGB lygiÅ pakeitimai bus iÅ karto matomi aktyviame sluoksnyje
       arba paÅymÄtoje srityje.

Modified: trunk/src/toolbox/tool-color-picker.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-color-picker.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-color-picker.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -14,7 +14,7 @@
  050818 de fixed wrong shortcut - its O not Shift-O
  050817 de reviewed by axel.wernicke
 -->
-<sect2 id="gimp-tool-color-picker" lang="cs;de;en;fr;it;no;pl;ru;zh_CN">
+<sect2 id="gimp-tool-color-picker" lang="cs;de;en;fr;it;lt;no;pl;ru;zh_CN">
  <sect2info lang="en;de;fr;no" role="cvs">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -46,6 +46,7 @@
   <phrase lang="de">Farbpipette</phrase>
   <phrase lang="fr">Pipette à couleurs</phrase>
   <phrase lang="it">Prelievo colore</phrase>
+  <phrase lang="lt">SpalvÅ parinkiklis</phrase>
   <phrase lang="no">Fargeplukkaren</phrase>
   <phrase lang="pl">Pobranie koloru</phrase>
   <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÑÐÐ ÑÐÐÑÐ</phrase>
@@ -86,6 +87,15 @@
   <tertiary>Contagocce</tertiary>
  </indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Ärankiai</primary><secondary>SpalvÅ parinkiklis</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>SpalvÅ parinkiklis</primary></indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>PipetÄ</primary></indexterm>
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Spalva</primary><secondary>Parinkti spalvÄ</secondary>
+ </indexterm>
+
  <indexterm lang="no">
   <primary>VerktÃy</primary><secondary>Fargeplukkar</secondary>
  </indexterm>
@@ -116,6 +126,7 @@
    </phrase>
    <phrase lang="fr">L'outil Pipette à couleurs</phrase>
    <phrase lang="it">Lo strumento di prelievo colore</phrase>
+   <phrase lang="lt">PipetÄ</phrase>
    <phrase lang="no">Symbolet for fargeplukkaren i verktÃykassa</phrase>
    <phrase lang="pl">Pobranie koloru</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÑÐÐ ÑÐÐÑÐ</phrase>
@@ -142,6 +153,10 @@
     <imagedata fileref="../images/toolbox/it/toolbox-eyedropper.png"
      format="PNG" />
    </imageobject>
+   <imageobject lang="lt">
+    <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/toolbox-eyedropper.png"
+     format="PNG" />
+   </imageobject>
    <imageobject lang="no">
     <imagedata fileref='../images/toolbox/no/toolbox-eyedropper.png'
      format="PNG" />
@@ -200,6 +215,16 @@
   usano le modalità di livello. In pratica viene selezionato il colore
   come visto sullo schermo.
  </para>
+ <para lang="lt">
+  SpalvÅ parinkiklis naudojamas norint pasirinkti aktyviame sluoksnyje
+  esanÄiÄ spalvÄ. SpustelÄdami sluoksnyje kurÄ nors taÅkÄ, galite
+  pakeisti aktyviÄ spalvÄ ta, kuriÄ nurodo Åymiklis. Parinktis 
+  <guilabel>Sujungtas mÄginys</guilabel> leidÅia pasirinkti tokiÄ spalvÄ,
+  kokia ji yra paveikslÄlyje, gautame sujungus visus sluoksnius.
+  <emphasis>Naudojamos tik matomuose sluoksniuose esanÄios
+  spalvos</emphasis>. SpustelÄjus paveikslÄlyje, atveriamas
+  <guilabel>Informacijos langas</guilabel>.
+ </para>
  <para lang="no">
   Fargeplukkaren blir brukt til à henta farge frà alle bileta som er opne
   pà skjermen. Klikk pà det fargepunket du Ãnskjer à bruke for à gjere
@@ -237,12 +262,13 @@
  </para>
 
 
- <sect3 lang="en;de;fr;it;no;pl;ru;zh_CN">
+ <sect3 lang="en;de;fr;it;lt;no;pl;ru;zh_CN">
   <title>
    <phrase lang="en">Activate the Tool</phrase>
    <phrase lang="de">Werkzeugaufruf</phrase>
    <phrase lang="fr">Activation de l'outil</phrase>
    <phrase lang="it">Attivazione dello strumento</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio aktyvavimas</phrase>
    <phrase lang="no">Aktivering</phrase>
    <phrase lang="pl">Aktywacja narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ</phrase>
@@ -255,9 +281,10 @@
    <quote>Farbpipette</quote> zu aktivieren:
   </para>
   <para lang="fr">On accÃde à cet outil de diffÃrentes faÃons :</para>
+  <para lang="lt">ÅÄ ÄrankÄ galima aktyvuoki keliais bÅdais:</para>
   <para lang="no">Du kan hente fram dette verktÃyet pà fleire mÃtar:</para>
 
-  <itemizedlist lang="en;de;fr;no">
+  <itemizedlist lang="en;de;fr;lt;no">
    <listitem>
     <para lang="en">
      In the image menu through
@@ -281,6 +308,13 @@
       <guimenuitem>Pipette à couleurs</guimenuitem>
      </menuchoice>,
     </para>
+    <para lang="lt">
+     PaveikslÄlio meniu:
+     <menuchoice>
+      <guimenu>Ära<accel>n</accel>kiai</guimenu>
+      <guisubmenu>S<accel>p</accel>alvÅ parinkiklis.</guisubmenu>
+     </menuchoice>,
+    </para>
     <para lang="no">
      Frà biletmenyen via
      <menuchoice>
@@ -326,6 +360,17 @@
      </guiicon>
      dans la BoÃte à Outils,
     </para>
+    <para lang="lt">
+     spustelint ÄrankinÄje Ärankio piktogramÄ
+     <guiicon>
+      <inlinemediaobject>
+       <imageobject>
+        <imagedata
+         fileref="../images/toolbox/stock-tool-color-picker-22.png" />
+       </imageobject>
+      </inlinemediaobject>
+     </guiicon>,
+    </para>
     <para lang="no">
      ved à klikka pà symbolet
      <guiicon>
@@ -348,6 +393,9 @@
     <para lang="fr">
      en tapant sur la touche de raccourci <keycap>O</keycap>,
     </para>
+    <para lang="lt">
+     spustelint klaviÅÄ <keycap>O</keycap>,
+    </para>
     <para lang="no">med tastatursnarvegen <keycap>O</keycap></para>
    </listitem>
 
@@ -379,6 +427,13 @@
      en ouvrant la fenÃtre
      <link linkend="gimp-pointer-info-dialog">Pointeur</link>.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     naudojant pieÅimo ÄrankÄ spustelÄjus klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap>.
+     Åios operacijos metu neatveriamas spalvÅ parinkiklio dialogas ir
+     Ärankis nesikeiÄia, kol neatleidÅiamas Åis klaviÅas. TaÄiau,
+     Åinoma, galite matyti parinkimo informacijÄ naudodami
+     <link linkend="gimp-pointer-info-dialog">Åymiklio langÄ</link>.
+    </para>
     <para lang="no">
      eller ved à halde nede <keycap>Ctrl</keycap>-tasten medan du bruker
      eit av teikneverktÃya. I dette tilfellet blir infovindauget ikkje opna.
@@ -518,12 +573,13 @@
   </itemizedlist>
  </sect3>
 
- <sect3 lang="en;de;fr;it;no;ru;zh_CN">
+ <sect3 lang="en;de;fr;it;lt;no;ru;zh_CN">
   <title>
    <phrase lang="en">Key modifiers (Defaults)</phrase>
    <phrase lang="de">Tastenbelegungen (Vorgabe-Einstellungen)</phrase>
    <phrase lang="fr">Touches de contrÃle (Par dÃfaut)</phrase>
    <phrase lang="it">Tasti modificatori (predefiniti)</phrase>
+   <phrase lang="lt">Modifikavimo klaviÅai (numatytieji)</phrase>
    <phrase lang="no">Valtastane (fÃrehandsvalde)</phrase>
    <phrase lang="pl">Klawisze modyfikujÄce (DomyÅlne)</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ (ÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÑ)</phrase>
@@ -536,8 +592,9 @@
     <term lang="de">TastenkÃrzel</term>
     <term lang="fr">Raccourci clavier</term>
     <term lang="it">Scorciatoie</term>
+    <term lang="lt">Åaukinys</term>
     <term lang="no">Tastesnarveg</term>
-    <term lang="pl">SkrÃty klawiszowe</term>
+	<term lang="pl">SkrÃty klawiszowe</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ ÐÑÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">åæé</term>
 
@@ -555,11 +612,14 @@
       Il tasto <keycap>o</keycap> attiva lo strumento prelievo
       colore.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      KlaviÅas <keycap>o</keycap> aktyvuoja spalvÅ parinkimo ÄrankÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Du kan aktivisera dette verktÃyet med à trykke tasten
       <keycap>o</keycap>
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Klawisz <keycap>o</keycap> aktywuje narzÄdzie
       <quote>Pobrania koloru</quote>.
      </para>
@@ -573,10 +633,9 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;pl;ru">
-    <term lang="en;fr;no;pl;ru">Ctrl</term>
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;pl;ru">
+    <term lang="en;fr;lt;no;pl;ru">Ctrl</term>
     <term lang="de">Strg</term>
-
     <listitem>
      <!-- TODO en: translated f~rom ru, needs check -->
      <para lang="en">
@@ -601,6 +660,14 @@
       </guilabel>. Cette touche n'a aucune action si l'option
       <guilabel>Pointer seulement</guilabel> est activÃe.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Jeigu parinkimo veiksena nustatyta Ä
+      <guilabel>Nustatyti priekinio plano spalvÄ</guilabel>, spustelÄjus
+      klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap> Ärankis perjungiamas Ä
+      veiksenÄ <guilabel>Nustatyti fono spalvÄ</guilabel>, ir
+      atvirkÅÄiai. Kai parinkimo veiksena yra
+      <guilabel>Tik parinkti</guilabel>, Åis klaviÅas nieko nedaro.
+     </para>
      <para lang="no">
       Dersom modus er sett til <guilabel>Vel forgrunnsfarge</guilabel>,
       kan du halde nede <keycap>Ctrl</keycap>-tasten for à hente
@@ -610,7 +677,7 @@
       <keycap>Ctrl</keycap>-tasten har ingen verknad nÃr hentemodus er
       sett til <guilabel>Bare vis farge</guilabel>.
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       JeÅli opcja wyboru trybu ustawiona jest na wartoÅÄ
       <guilabel>Kolor pierwszoplanowy</guilabel>, to przyciÅniÄcie
       <keycap>Ctrl</keycap> przeÅÄczy narzÄdzie na tryb
@@ -634,10 +701,9 @@
    </varlistentry>
 
    <varlistentry lang="en;de;fr;no;pl;ru">
-    <term lang="en;no;pl;ru">Shift</term>
+    <term lang="en;no;lt;pl;ru">Shift</term>
     <term lang="de">Umschalt</term>
     <term lang="fr">Maj</term>
-
     <listitem>
      <para lang="en">
       By pressing the <keycap>Shift</keycap> key, the
@@ -654,6 +720,11 @@
       d'information de la pipette</quote> s'ouvrira quand vous
       cliquerez sur un pixel.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Paspaudus klaviÅÄ <keycap>Shift</keycap>, spustelÄjus pikselÄ
+      atveriamas
+      <guilabel>SpalvÅ parinkimo informacijos langas</guilabel>.
+     </para>
      <para lang="no">
       Held du nede <keycap>Shift</keycap>-tasten medan du klikkar
       med pipetta, vil <guilabel>informasjonsvindauget</guilabel> bli opna.
@@ -669,7 +740,7 @@
       ÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÑÐ Ð ÑÐÐÑ Ð ÐÐÐÐÑÑÑ ÐÐ ÐÐÑÑÐÐÐÑÑÑ.
      </para>
 
-     <note lang="en;de;fr;no;ru">
+     <note lang="en;de;fr;lt;no;ru">
       <!-- TODO es;it;pl translation missing -->
       <para lang="en">
        The <link linkend="gimp-pointer-info-dialog">Pointer
@@ -690,6 +761,12 @@
        qu'elle est sur <guilabel>Ãchantillonner sur tous les
        calques</guilabel> par dÃfaut.
       </para>
+      <para lang="lt">
+       <link linkend="gimp-pointer-info-dialog">Åymiklio lange</link>
+       ta pati informacija rodoma ilgam. TaÄiau atminkite, kad
+       jos numatytoji veiksena yra <guilabel>Sujungtas
+       mÄginys</guilabel>.
+      </para>
       <para lang="no">
        Du kan fà dei same fargeinformasjonane viste heile tida
        ved à bruke <link
@@ -709,18 +786,19 @@
   </variablelist>
  </sect3>
 
- <sect3 lang="en;de;fr;it;no;pl;ru;zh_CN">
+ <sect3 lang="en;de;fr;it;lt;no;pl;ru;zh_CN">
   <title>
    <phrase lang="en">Options</phrase>
    <phrase lang="de">Eigenschaften</phrase>
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni</phrase>
+   <phrase lang="lt">Parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingane</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
    <phrase lang="zh_CN">éé</phrase>
   </title>
 
-  <figure lang="en;de;fr;it;no;pl;ru">
+  <figure lang="en;de;fr;it;lt;no;pl;ru">
    <title>
     <phrase lang="en">Color Picker Options</phrase>
     <phrase lang="de">
@@ -729,6 +807,7 @@
     <phrase lang="fr">Options de l'outil Pipette</phrase>
     <phrase lang="it">Opzioni dello strumento <quote>prelievo
     colore</quote></phrase>
+    <phrase lang="lt">SpalvÅ parinkiklio parinktys</phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingane for <quote>fargeplukkaren</quote>
     </phrase>
@@ -754,6 +833,10 @@
      <imagedata fileref="../images/toolbox/it/color-picker-options.png"
       format="PNG" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/color-picker-options.png"
+      format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata fileref="../images/toolbox/no/tool-options-eyedropper.png"
       format="PNG" />
@@ -767,6 +850,7 @@
     <term lang="de">Aufruf</term>
     <term lang="fr">Vue d'ensemble</term>
     <term lang="it">Descrizione</term>
+    <term lang="lt">ApÅvalga</term>
     <term lang="no">Oversyn</term>
     <term lang="pl">Informacje ogÃlne</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑ</term>
@@ -797,6 +881,10 @@
       Le opzioni disponibili per lo strumento lente possono essere
       raggiunte con un doppio clic sull'icona dello strumento stesso.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Prieinamas spalvÅ parinkiklio Ärankio parinktis galima gauti
+      du kartus spustelÄjus spalvÅ parinkiklio Ärankio piktogramÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Du fÃr fram verktÃyinnstillingane ved à (dobbelt)klikka pÃ
       verktÃysymbolet
@@ -809,7 +897,7 @@
       </guiicon>
       i verktÃykassa.
      </para>
-     <para lang="ru">
+	 <para lang="ru">
       ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ ÐÐÑÑÑÐÐÑ ÐÐÐÐÐÑÐ ÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐÑ
       ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ
       <guiicon>
@@ -841,6 +929,7 @@
     <term lang="de">Vereinigung prÃfen</term>
     <term lang="fr">Ãchantillonner sur tous les calques</term>
     <term lang="it">Campiona a video</term>
+    <term lang="lt">Sujungtas mÄginys</term>
     <term lang="no">Flett synlege</term>
     <term lang="pl">PrÃbkuj wszystkie warstwy</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÐÑÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÐÑÑ</term>
@@ -878,13 +967,20 @@
       disponibili alla voce del glossario <link
       linkend='glossary-samplemerge'>campionamento diffuso</link>.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      PaÅymÄjus parinktÄ <guilabel>Sujungtas mÄginys</guilabel> ir
+      parenkant spalvÄ bus naudojama sudÄtinÄ visÅ matomÅ sluoksniÅ
+      spalvos informacija. Daugiau informacijos apie ÅiÄ parinktÄ galite
+      rasti glosarijaus sekcijoje
+      <link linkend="glossary-samplemerge">sujungtas mÄginys</link>.
+     </para>
      <para lang="no">
       NÃr denne er aktivert, vil pipetta plukke fargane frà alle
       dei synlege laga, ikkje bare det aktive laget. Du kan sjÃ
       meir om dette i ordboka under <link
       linkend="glossary-samplemerge-no">utvalsfletting</link>.
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Zaznaczenie pola <guilabel>PrÃbkuj wszystkie warstwy</guilabel>
       sprawi, Åe wybrany kolor bÄdzie kombinacjÄ kolorÃw wszystkich
       widocznych warstw. Aby uzyskaÄ wiÄcej informacji przejdÅ na
@@ -909,6 +1005,7 @@
     <term lang="de">AbtastgrÃÃe</term>
     <term lang="fr">Moyenne du voisinage</term>
     <term lang="it">Media di campionamento</term>
+    <term lang="lt">MÄginio vidurkis</term>
     <term lang="no">Gjennomsnitt</term>
     <term lang="pl">PrÃbkuj ÅredniÄ kolorÃw</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÐÑÐÑÐÐÐ ÑÑÐÐÐÐÐ</term>
@@ -948,6 +1045,13 @@
       cursore assumerà le dimensioni indicate in questa opzione.
      </para>
 
+     <para lang="lt">
+      Slankiklis <guilabel>Skersmuo</guilabel> koreguoja kvadratinÄs
+      srities, naudojamos nustatyti galutinio paÅymÄjimo spalvos
+      vidurkÄ, dydÄ. SpustelÄjus sluoksnÄ, Åymiklis parodys Åio kvadrato
+      dydÄ arba skersmenÄ vizualiai.
+     </para>
+
      <para lang="no">
       Glidebrytaren <guilabel>Radius</guilabel> blir brukt for Ã
       setje storleiken pà omrÃdet pipetta skal bruke for à bestemme
@@ -979,6 +1083,7 @@
     <term lang="de">Auswahlmodus</term>
     <term lang="fr">Mode de prÃlÃvement</term>
     <term lang="it">Modalità di prelievo</term>
+    <term lang="lt">Parinkimo veiksena</term>
     <term lang="no">Hentemodus</term>
     <term lang="pl">WybÃr trybu</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÐ</term>
@@ -991,6 +1096,7 @@
        <term lang="de">Nur auswÃhlen</term>
        <term lang="fr">Pointer seulement</term>
        <term lang="it">Solo prelievo</term>
+       <term lang="lt">Tik parinkti</term>
        <term lang="no">Bare vis farge</term>
        <term lang="pl">Tylko wybÃr</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐ ÐÑÐÑÐÑÑ</term>
@@ -1013,11 +1119,15 @@
          Il colore prelevato sarà mostrato in una finestra
          informazioni ma non sarà usato in altro modo.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Pasirinkto pikselio spalva bus parodyta dialoge Informacija,
+         taÄiau niekur nebus naudojama.
+        </para>
         <para lang="no">
          Fargen til det valde fargepunktet blir vist i
          informasjonsvindauget, men ikkje brukt til noe elles.
         </para>
-        <para lang="pl">
+		<para lang="pl">
          Wybrany kolor bÄdzie widoczny w oknie informacyjnym narzÄdzia,
          ale w Åaden sposÃb nie bÄdzie wykorzystany.
         </para>
@@ -1036,6 +1146,7 @@
        <term lang="de">Vordergrundfarbe ersetzen</term>
        <term lang="fr">Fixer la couleur de premier-plan</term>
        <term lang="it">Modifica colore del primo piano</term>
+       <term lang="lt">Nustatyti priekinio plano spalvÄ</term>
        <term lang="no">Vel forgrunnsfarge</term>
        <term lang="pl">Kolor pierwszoplanowy</term>
        <term lang="ru">ÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑ ÑÐÐÑ ÐÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ</term>
@@ -1061,12 +1172,16 @@
          della barra degli strumenti, sarà impostato al colore del
          pixel sul quale viene fatto clic.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Priekinio plano spalva, kaip parodyti ÄrankinÄs spalvos
+         srityje, bus nustatyta Ä jÅsÅ spustelÄto pikselio spalvÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Sett forgrunnsfargen til fargen i det punktet du
          klikkar pÃ. Fargen blir synleg som aktiv farge i
          verktÃykassa.
         </para>
-        <para lang="pl">
+		<para lang="pl">
          Wybrany kolor stanie siÄ kolorem pierwszoplanowym i bÄdzie
          pokazywany w obszarze koloru na pasku narzÄdzi.
         </para>
@@ -1085,8 +1200,9 @@
        <term lang="de">Hintergrundfarbe ersetzen</term>
        <term lang="fr">Fixer la couleur d'arriÃre-plan</term>
        <term lang="it">Modifica colore dello sfondo</term>
+       <term lang="lt">Nustatyti fono spalvÄ</term>
        <term lang="no">Vel bakgrunnsfarge</term>
-       <term lang="pl">Kolor tÅa</term>
+	   <term lang="pl">Kolor tÅa</term>
        <term lang="ru">ÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑ ÑÐÐÑ ÑÐÐÐ</term>
        <term lang="zh_CN">èäèæè</term>
        <listitem>
@@ -1109,6 +1225,10 @@
          della barra degli strumenti, sarà impostato al colore del
          pixel sul quale viene fatto clic.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Fono spalva, kaip parodyti ÄrankinÄs spalvos srityje, bus
+         nustatyta Ä jÅsÅ spustelÄto pikselio spalvÄ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Sett bakgrunnsfargen til fargen i det punktet du
          klikkar pÃ. Fargen blir synleg som aktiv farge i
@@ -1128,13 +1248,14 @@
        </listitem>
       </varlistentry>
 
-      <varlistentry lang="en;de;fr;it;pl;ru">
+      <varlistentry lang="en;de;fr;it;lt;pl;ru">
        <term lang="en">Add to Palette</term>
        <term lang="de">Zur Farbpalette hinzufÃgen</term>
        <term lang="fr">Ajouter à la Palette</term>
        <term lang="it">Aggiungi alla tavolozza</term>
+       <term lang="lt">ÄdÄti Ä paletÄ</term>
        <term lang="no">Leg til i paletten</term>
-       <term lang="pl">Dodaj do palety</term>
+	   <term lang="pl">Dodaj do palety</term>
        <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÑÑ Ð ÐÐÐÐÑÑÐ</term>
        <listitem>
         <para lang="en">
@@ -1162,6 +1283,12 @@
          linkend='gimp-palette-editor-dialog'>Editor delle
          tavolozze</link>.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Kai Åi parinktis Äjungta, parinkta spalva nusiunÄiama Ä
+         aktyvios spalvos paletÄ. Daugiau informacijos rasite
+         skyriuje <link
+         linkend="gimp-palette-editor-dialog">PaletÄs rengyklÄ</link>.
+        </para>
         <para lang="no">
          NÃr denne er aktivert, vil den valde fargen bli lagt til i
          fargepaletten. Samstundes blir <link
@@ -1189,6 +1316,7 @@
      <phrase lang="en;it;ru">Use info window</phrase>
      <phrase lang="de">Info-Fenster verwenden</phrase>
      <phrase lang="fr">Utiliser la fenÃtre d'informations</phrase>
+     <phrase lang="lt">Naudoti informacijos langÄ</phrase>
      <phrase lang="no">Bruk infovindauget</phrase>
      <phrase lang="pl">Okno informacyjne</phrase>
      <phrase lang="ru">ÐÑÐÐÐÑÐÐÐÐÑÑ ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ</phrase>
@@ -1210,6 +1338,11 @@
       automatiquement. La touche <keycap>Maj (Shift)</keycap> permet de
       basculer cette possibilità temporairement.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Kai paÅymÄta Åi parinktis, informacijos langas atveriamas
+      automatiÅkai. KlaviÅas <keycap>Shift</keycap> leidÅia
+      laikinai perjungti ÅiÄ funkcijÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       NÃr dette valet er aktivert, vil informasjonsvindauget automatisk bli
       opna nÃr du klikkar i biletet. Held du nede
@@ -1226,7 +1359,7 @@
       ÐÐÐÐÐÑÐ <keycap>Shift</keycap> ÐÐÐÐÐÐÑÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐ ÐÑÐÐÑÑÐÑÑ ÑÑÐ
       ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ.
      </para>
-     <figure lang="en;de;fr;it;no;pl;ru">
+     <figure lang="en;de;fr;it;lt;no;pl;ru">
       <title>
        <phrase lang="de">Info-Fenster fÃr die Pipette</phrase>
        <phrase lang="en">Color Picker Info Window</phrase>
@@ -1235,6 +1368,7 @@
        </phrase>
        <phrase lang="it">Finestra informazioni dello strumento
         <quote>prelievo colore</quote></phrase>
+       <phrase lang="lt">SpalvÅ parinkiklio informacijos langas</phrase>
        <phrase lang="no">Infovindauget for fargeplukkaren</phrase>
        <phrase lang="pl">Okno informacyjne narzÄdzia</phrase>
        <phrase lang="ru">ÐÐÐÐ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÐ Ð ÐÐÐÐÑÐÐ</phrase>
@@ -1257,6 +1391,10 @@
         <imagedata fileref="../images/menus/it/color-picker-info.png"
              format="PNG" />
        </imageobject>
+       <imageobject lang="lt">
+        <imagedata fileref="../images/menus/lt/color-picker-info.png"
+              format="PNG" />
+       </imageobject>
        <imageobject lang="no">
         <imagedata fileref="../images/menus/no/color-picker-info.png"
              format="PNG" />

Modified: trunk/src/toolbox/tool-colorize.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-colorize.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-colorize.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -10,9 +10,9 @@
  2006-02-05 en;fr revised by j.h
  2005-12-07 replaced <simplesect> by <sect3> by lexa
  2005-12-01 informalfigure replaced by figure by lexa
- 050807 de restructured and reviewed by axel.wernicke
+ 2005-08-07 de restructured and reviewed by axel.wernicke
 -->
-<sect2 id="gimp-tool-colorize" lang="de;en;es;fr;it;no;pl;ru;zh_CN">
+<sect2 id="gimp-tool-colorize" lang="de;en;es;fr;it;lt;no;pl;ru;zh_CN">
  <sect2info lang="en;de;es;fr;no" role="cvs">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -50,6 +50,7 @@
   <phrase lang="es">Colorear</phrase>
   <phrase lang="fr">Colorier</phrase>
   <phrase lang="it">Colorazione</phrase>
+  <phrase lang="lt">Spalvinti</phrase>
   <phrase lang="no">Innfarging</phrase>
   <phrase lang="pl">Barwienie</phrase>
   <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑ</phrase>
@@ -82,6 +83,14 @@
  </indexterm>
  <indexterm lang="fr"><primary>Colorier</primary></indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Ärankiai</primary><secondary>Spalvinti</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Spalva</primary><secondary>Spalvinti</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt"><primary>Spalvinti</primary></indexterm>
+
  <indexterm lang="no">
   <primary>VerktÃy</primary>
   <secondary>Innfarging</secondary>
@@ -96,7 +105,7 @@
   <primary>Kolory</primary><secondary>Barwienie</secondary>
  </indexterm>
  <indexterm lang="pl"><primary>Barwienie</primary></indexterm>
-
+ 
  <indexterm lang="ru">
   <primary>ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÑ</primary><secondary>ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑ</secondary>
  </indexterm>
@@ -138,6 +147,14 @@
   <link linkend="glossary-colormodel">ModÃle de couleur TSV</link>.
  </para>
 
+ <para lang="lt">
+  Spalvinimo Ärankis paverÄia atvaizduoja aktyvÅ sluoksnÄ arba paÅymÄjimÄ
+  kaip pilkumo tonÅ paveikslÄlÄ, matomÄ pro spalvotÄ stiklÄ. Galite jÄ
+  naudoti norÄdami savo paveikslÄliui sukurti <quote>Sepijos</quote>
+  efektÄ. Sekcijoje <xref linkend="glossary-colormodel" /> galite rasti
+  atspalvio, sodrumo ir Åviesumo apraÅymÄ.
+ </para>
+
  <para lang="no">
   InnfagingsverktÃyet omformar det aktive laget eller det aktive
   utvalet slik at det kan minne om eit svart/kvitt-bilete sett gjennom
@@ -152,7 +169,7 @@
   stwarzajÄc wraÅenie patrzenia przez kolorowe szkÅa. Opcje Barwienia
   (OdcieÅ, Nasycenie, JasnoÅÄ) zostaÅy opisane na
   <!--xref linkend="glossary-colormodel" /-->.
- </para>
+ </para> 
 
  <para lang="ru">
   ÐÑÐÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑ ÑÐÑÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐ ÑÐÐÐ ÐÐÐ ÐÑÐ
@@ -176,6 +193,7 @@
    <phrase lang="es">Activar herramienta</phrase>
    <phrase lang="fr">Activation de l'outil</phrase>
    <phrase lang="it">Attivazione dello strumento</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio aktyvavimas</phrase>
    <phrase lang="no">Aktivering</phrase>
    <phrase lang="pl">Aktywacja narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ</phrase>
@@ -195,6 +213,9 @@
   <para lang="fr">
    On accÃde à cet outil de deux faÃons :
   </para>
+  <para lang="lt">
+   Atspalvio â sodrumo ÄrankÄ galite aktyvuoti dviem bÅdais:
+  </para>
   <para lang="no">
    Du kan hente fram dette verktÃyet pà fleire mÃtar:
   </para>
@@ -266,6 +287,18 @@
       <guimenuitem><accel>C</accel>olorazione</guimenuitem>
      </menuchoice>.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     PaveikslÄlio meniu:
+     <menuchoice>
+      <guimenu>Ära<accel>n</accel>kiai</guimenu>
+      <guisubmenu><accel>S</accel>palvÅ Ärankiai</guisubmenu>
+      <guimenuitem>Spalvi<accel>n</accel>ti</guimenuitem>
+     </menuchoice> arba
+     <menuchoice>
+      <guimenu>Spalvos</guimenu>
+      <guimenuitem>Spalvinti</guimenuitem>
+     </menuchoice>,
+    </para>
     <para lang="no">
      Frà biletmenyen via
      <menuchoice>
@@ -273,7 +306,7 @@
       <guimenuitem>Innfarging</guimenuitem>
      </menuchoice>,
     </para>
-    <para lang="pl">
+	<para lang="pl">
      poprzez menu obrazu
      <menuchoice>
       <guimenu>NarzÄdzia</guimenu>
@@ -309,7 +342,7 @@
     </para>
    </listitem>
 
-   <listitem lang="en;de;es;fr;no;pl;ru">
+   <listitem lang="en;de;es;fr;lt;no;pl;ru">
     <para lang="en">
      or by clicking the tool icon:
      <guiicon>
@@ -361,6 +394,18 @@
      dans la BoÃte à outils, à condition d'y avoir installà cet outil.
      Voyez <link linkend="gimp-tools-dialog">Dialogue des outils</link>.
     </para>
+    <para lang="lt">
+     SpustelÄdami ÄrankinÄje Ärankio piktogramÄ:
+     <guiicon>
+      <inlinemediaobject>
+       <imageobject>
+        <imagedata fileref="../images/toolbox/stock-tool-colorize-22.png" />
+       </imageobject>
+      </inlinemediaobject>
+     </guiicon>,
+     jeigu esate ÄdiegÄ spalvÅ Ärankius ÄrankinÄje (tai galite padaryti
+     <link linkend="gimp-tools-dialog">ÄrankiÅ dialoge</link>).
+    </para>
     <para lang="no">
      eller ved à klikke pà symbolet
      <guiicon>
@@ -374,7 +419,7 @@
      (Installeringa er forklart i
      <link linkend="gimp-tools-dialog">verktÃydialogen</link>).
     </para>
-    <para lang="pl">
+	<para lang="pl">
      klikajÄc ikonÄ narzÄdzia
      <guiicon>
       <inlinemediaobject>
@@ -412,8 +457,9 @@
    <phrase lang="es">Opciones</phrase>
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni</phrase>
+   <phrase lang="lt">Parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingar</phrase>
-   <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzia</phrase>
+   <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzia</phrase> 
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
    <phrase lang="zh_CN">éé</phrase>
   </title>
@@ -427,8 +473,9 @@
     <phrase lang="es">Opciones de colorear</phrase>
     <phrase lang="fr">Options de l'outil Colorier</phrase>
     <phrase lang="it">Opzioni dello strumento colorazione</phrase>
+    <phrase lang="lt">Spalvinimo parinktys</phrase>
     <phrase lang="no">Dialogvindauget for innfargingsverktÃyet</phrase>
-    <phrase lang="pl">Opcje<quote>Barwienia</quote></phrase>
+	<phrase lang="pl">Opcje<quote>Barwienia</quote></phrase>
     <phrase lang="ru">
      ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ ÐÐÑÑÑÑÐÐÐÑÐ<quote>ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑ</quote>
     </phrase>
@@ -453,6 +500,10 @@
      <imagedata fileref="../images/toolbox/it/tools-colorize.png"
       format="PNG" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/tools-colorize.png"
+      format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata fileref="../images/toolbox/no/tool-dialog-colorize.png"
       format="PNG" />
@@ -465,10 +516,11 @@
   </figure>
 
   <variablelist>
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <term lang="en">Select Color</term>
     <term lang="de">Farbe auswÃhlen</term>
     <term lang="fr">SÃlectionner une couleur</term>
+    <term lang="lt">Pasirinkti spalvÄ</term>
     <term lang="no">Vel farge</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÑÐÑÑ ÑÐÐÑ</term>
 
@@ -667,6 +719,7 @@
     <term lang="es">Vista previa</term>
     <term lang="fr">AperÃu</term>
     <term lang="it" >Anteprima</term>
+    <term lang="lt">PerÅiÅra</term>
     <term lang="no">FÃrehandsvising</term>
     <term lang="pl">PodglÄd</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÑÐÐÑÑ</term>
@@ -695,10 +748,14 @@
       Il pulsante di anteprima aggiorna tutti i cambiamenti
       dinamicamente in modo che possano essere visti immediatamente.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Mygtukas PerÅiÅra Ägalina iÅ karto matyti visus atliekamus
+      pakeitimus.
+     </para>
      <para lang="no">
       Dersom denne er aktivert, kan du sjà endringane direkte i biletet.
      </para>
-     <para lang="pl">
+	 <para lang="pl">
       Zaznaczenie pola wyboru PodglÄd pozwala na bieÅÄco ÅledziÄ
       zmiany.
      </para>

Modified: trunk/src/toolbox/tool-convolve.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-convolve.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-convolve.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -252,10 +252,10 @@
   tikroje vietoje juo bÅtÅ galima sulieti arba paaÅtrinti jÅsÅ paveikslÄlÄ.
   Suliejimas gali bÅti naudingas, jeigu kai kurie jÅsÅ paveikslÄlyje
   esantys elementai per daug iÅsiskiria, o jÅs norite juos suÅvelninti.
-  Jeigu norite iÅlieti visÄ sluoksnÄ ar didelÄ jo dalÄ, tada turbÅt
+  Jeigu norite iÅlieti visÄ sluoksnÄ ar didelÄ jo dalÄ, tuomet bene
   geriausia bÅtÅ naudoti vienÄ iÅ
-  <link linkend="filters-blur">Suliejimo filtrÅ</link>. PotÄpio kryptis
-  nesvarbi: jeigu norite kryptinio iÅliejimo, naudokite IÅtepimo ÄrankÄ.
+  <link linkend="filters-blur">suliejimo filtrÅ</link>. PotÄpio kryptis
+  nesvarbi: jeigu norite kryptinio iÅliejimo, naudokite iÅtepimo ÄrankÄ.
  </para>
  <para lang="no">
   KonturverktÃyet nyttar den aktive penselen for anten à slÃre eller
@@ -455,16 +455,17 @@
    versione normale con quella con il contrasto migliorato.
   </para>
   <para lang="lt">
-   Galite sukurti sudÄtingesnÄ paaÅtrinimo teptukÄ naudodami Klonavimo
+   Galite sukurti sudÄtingesnÄ paaÅtrinimo teptukÄ naudodami klonavimo
    ÄrankÄ. NorÄdami tÄ padaryti, sukurkite sluoksnio, kuriame norite
    dirbti, kopijÄ ir Åioje kopijoje paleiskite paaÅtrinimo filtrÄ, pvz.,
-   AtryÅkinimo kaukÄ. Tada aktyvuokite Klonavimo ÄrankÄ, jo Ärankio
-   parinktyse nustatykite ÅaltinÄ Ä <quote>PaveikslÄlis</quote>, o
-   LygiavimÄ Ä <quote>Registruotas</quote>. Nustatykite nedidelÄ
-   Nepermatomumo reikÅmÄ, pvz., 10. Tada nuspauskite klaviÅÄ Ctrl ir
-   spustelÄkite ÅiÄ kopijÄ, kad padarytumÄte jÄ Åaltinio paveikslÄliu.
-   Jeigu dabar pieÅite originaliame sluoksnyje, tose vietose, kur
-   padarysite potÄpius, bus sumaiÅytos paryÅkinta ir neparyÅkinta versijos.
+   AtryÅkinimo kaukÄ. Tada aktyvuokite klonavimo ÄrankÄ, jo Ärankio
+   parinktyse nustatykite ÅaltinÄ Ä <quote>PaveikslÄlis</quote>, o
+   lygiavimÄ Ä <quote>Registruotas</quote>. Nustatykite nedidelÄ
+   nepermatomumo reikÅmÄ, pvz., 10. Tada nuspauskite klaviÅÄ
+   <keycap>Ctrl</keycap> ir spustelÄkite ÅiÄ kopijÄ, kad padarytumÄte jÄ
+   Åaltinio paveikslÄliu. Jeigu dabar pieÅite originaliame sluoksnyje,
+   tose vietose, kur padarysite potÄpius, bus sumaiÅytos paryÅkinta ir
+   neparyÅkinta versijos.
   </para>
   <para lang="no">
    Det er ogsà rÃd à skjerpe bilete ved à gà vegen om kloneverktÃyet.
@@ -756,7 +757,8 @@
      </imageobject>
     </inlinemediaobject>
    </guiicon>;
-   arba paspaudÅiant klaviatÅroje klaviÅÄ <keycap>V</keycap>.
+   arba paspaudus klaviÅÅ kombinacijÄ
+   <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>U</keycap></keycombo>.
   </para>
 
   <para lang="no">
@@ -1123,10 +1125,11 @@
    </para>
   </note>
 
-  <variablelist><!--TODO lt;pl;ru Scale and Apply Jitter added-->
+  <variablelist><!--TODO pl;ru Scale and Apply Jitter added-->
    <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;pl;ru">
     <term lang="en">
-     Opacity; Brush; Scale; Pressure Sensitivity; Fade Out; Hard Edges
+     Opacity; Brush; Scale; Pressure Sensitivity; Fade Out;
+     Apply Jitter; Hard Edges
     </term>
     <term lang="de">
      Deckkraft; Pinsel(-form); Skalieren; Druckempfindlichkeit;
@@ -1137,8 +1140,8 @@
      Estomper, Appliquer fluctuation, Contour dur
     </term>
     <term lang="lt">
-     Nepermatomumas, Teptukas, Spaudimo jautrumas, IÅnykimas,
-     AÅtrÅs kraÅtai
+     Nepermatomumas, Teptukas, IÅtempimas, Spaudimo jautrumas, IÅnykimas,
+     Pritaikyti virpÄjimÄ, AÅtrÅs kraÅtai
     </term>
     <term lang="no">
      Dekkevne, pensel, trykkfÃlsemd, uttoning, sitring, hard kant
@@ -1281,6 +1284,10 @@
       kurÄ parametrÄ Äia pasirinksite, galite jÄ sukeisti paspausdami
       klaviÅÄ Ctrl.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      <quote>Suliejimas / paaÅtrinimas</quote> pagrÄstas matematiniu
+      matricÅ naudojimo metodu.
+     </para>
 
      <para lang="no">
       I <emphasis>slÃr-modus</emphasis> blir kvar piksel som

Modified: trunk/src/toolbox/tool-crop.xml
==============================================================================
--- trunk/src/toolbox/tool-crop.xml	(original)
+++ trunk/src/toolbox/tool-crop.xml	Wed Jul 16 19:28:52 2008
@@ -15,7 +15,7 @@
  2005-12-01 informalfigure replaced by figure by lexa
  0506609 de reviewed by axel.wernicke
  -->
-<sect2 id="gimp-tool-crop" lang="cs;de;en;es;fr;it;no;pl;ru;zh_CN">
+<sect2 id="gimp-tool-crop" lang="cs;de;en;es;fr;it;lt;pl;no;ru;zh_CN">
  <sect2info lang="en;de;es;fr;no" role="cvs">
   <revhistory>
    <revision lang="en">
@@ -54,6 +54,7 @@
   <phrase lang="es">Recortar y redimensionar</phrase>
   <phrase lang="fr">DÃcoupage</phrase>
   <phrase lang="it">Taglierino</phrase>
+  <phrase lang="lt">Apkirpimas</phrase>
   <phrase lang="no">Beskjering</phrase>
   <phrase lang="pl">ÐÐdrowanie i zmiana rozmiaru</phrase>
   <phrase lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÐ</phrase>
@@ -112,6 +113,16 @@
   <tertiary>Taglierino</tertiary>
  </indexterm>
 
+ <indexterm lang="lt"><primary>Apkirpimas</primary></indexterm>
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>Ärankis</primary><secondary>Apkirpimas</secondary>
+ </indexterm>
+ <indexterm lang="lt">
+  <primary>PaveikslÄlis</primary>
+  <secondary>Apkirpimas</secondary>
+  <tertiary>Apkirpimo Ärankis</tertiary>
+ </indexterm>
+ 
  <indexterm lang="no">
   <primary>VerktÃy</primary>
   <secondary>Beskjering</secondary>
@@ -157,6 +168,7 @@
    <phrase lang="es">Herramienta recortar</phrase>
    <phrase lang="fr">L'outil DÃcoupage dans la BoÃte à outils</phrase>
    <phrase lang="it">Lo strumento taglierino</phrase>
+   <phrase lang="lt">Apkirpimo Ärankis</phrase>
    <phrase lang="no">
     Symbolet for <quote>beskjering</quote> i verktÃykassa
    </phrase>
@@ -183,6 +195,10 @@
     <imagedata fileref="../images/toolbox/it/toolbox-crop.png"
      format="PNG" />
    </imageobject>
+   <imageobject lang="lt">
+    <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/toolbox-crop.png"
+     format="PNG" />
+   </imageobject>
    <imageobject lang="no">
     <imagedata fileref="../images/toolbox/no/toolbox-crop.png"
      format="PNG" />
@@ -328,6 +344,27 @@
   sulla finestra di dialogo (vedere sotto...).
  </para>
 
+ <para lang="lt">
+  Apkirpimo Ärankis naudojamas apkarpyti arba iÅkarpyti paveikslÄlÄ arba
+  sluoksnÄ. Åis Ärankis daÅnai naudojamas norint paÅalinti rÄmelius arba
+  nepageidaujamas sritis. Jis taip pat naudingas jeigu jums reikia
+  specifinio paveikslÄlio dydÅio, neatitinkanÄio originaliÅ jÅsÅ
+  paveikslÄlio matmenÅ.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  Kaip ir ÅymÄjimo Ärankiai, naujasis apkirpimo Ärankis versijoje 2.4
+  buvo patobulintas. DydÅio keitimo rankenÄlÄs iÅ tikro keiÄia apkirpimo
+  staÄiakampio dydÄ, o ne leidÅia ir keisti dydÄ, ir perkelti ÅÄ
+  staÄiakampÄ. Åio Ärankio veikimas dabar natÅralesnis ir derantis prie
+  kitÅ GIMP ÄrankiÅ veikimo.
+  NorÄdami perkelti, paprasÄiausiai spustelÄkite staÄiakampio srityje
+  ir vilkite jÄ. Keisti dydÄ galima tuo paÄiu metu dvejomis aÅimis,
+  velkant rankenÄles Åonuose ir kampuose. IÅorinÄ sritÄ galima patamsinti
+  graÅiu aprÄminimo efektu, padedanÄiu aiÅkiau matyti apkerpamÄ sritÄ.
+  NorÄdami patvirtinti apkirpimÄ, spustelÄkite apkerpamame staÄiakampyje
+  arba paspauskite klaviÅÄ <keycap>Enter</keycap>.
+ </para>
+
  <para lang="no">
   Dette verktÃyet blir fÃrst og fremst brukt for à beskjere biletet, dvs. Ã
   skjere vekk meir eller mindre av biletkantane for à framheva motivet
@@ -495,6 +532,20 @@
   est cochÃe.
  </para>
 
+ <para lang="lt">
+  Kai pelÄs Åymiklio forma yra judantis kryÅiukas, apkerpamÄ staÄiakampÄ
+  galite perkelti klaviatÅros rodykliÅ klaviÅiais. Laikydami paspaudÄ
+  klaviÅÄ <keycap>Shift</keycap> perkeliate 25 pikseliÅ Åingsneliais.
+ </para>
+ <para lang="lt">
+  Apkirpimo sritÄ galite tiksliau nurodyti naudodami gaires. Äsitikinkite,
+  kad paÅymÄta parinktis
+  <menuchoice>
+   <guimenu>View</guimenu>
+   <guimenuitem>Snap to Guides</guimenuitem>
+  </menuchoice>.
+ </para>
+
  <para lang="no">
   NÃr musepeikaren viser flyttemerket, kan du bruke piltastane for Ã
   flytte beskjeringsrektangelet ein piksel om gongen. Held du nede
@@ -518,6 +569,7 @@
    <phrase lang="es">Activar la herramienta</phrase>
    <phrase lang="fr">Activation de l'outil</phrase>
    <phrase lang="it">Attivazione dello strumento</phrase>
+   <phrase lang="lt">Ärankio aktyvavimas</phrase>
    <phrase lang="no">Aktivering</phrase>
    <phrase lang="pl">Ðktywacja narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÐÑ</phrase>
@@ -704,6 +756,38 @@
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
+  <itemizedlist lang="lt">
+   <listitem>
+    <para>
+     Apkirpimo ÄrankÄ galima aktyvuoti paveikslÄlio meniu:
+     <menuchoice>
+      <guimenu>Ärankiai</guimenu>
+      <guisubmenu>Transformavimo Ärankiai</guisubmenu>
+      <guimenuitem>Apkirpimas</guimenuitem>
+     </menuchoice>,
+    </para>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <para>
+     taip pat spustelint Ärankio piktogramÄ:
+     <guiicon>
+      <inlinemediaobject>
+       <imageobject>
+        <imagedata fileref="../images/toolbox/stock-tool-crop-22.png" />
+       </imageobject>
+      </inlinemediaobject>
+     </guiicon>
+    </para>
+   </listitem>
+   <listitem>
+   <listitem>
+    <para>
+     arba naudojant klaviÅÅ kombinacijÄ
+     <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>C</keycap></keycombo>.
+    </para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+
   <para lang="no">
    Du kan hente fram dette verktÃyet pà to mÃtar:
   </para>
@@ -817,7 +901,7 @@
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
-  <tip lang="en;cs;de;es;fr;it;no;pl;ru">
+  <tip lang="en;cs;de;es;fr;it;lt;no;ru">
    <para lang="cs">
     Jinou, rychlejÅà moÅnostÃ, jak oÅezat obrÃzek, je pouÅità funkce
     OÅezat obrÃzek z nabÃdky ObrÃzek okna obrÃzku.
@@ -860,6 +944,14 @@
     Una maniera differente per ritagliare le selezioni à attraverso
     l'uso, nel menu immagine, della funzione Immagine / Ritaglia immagine.
    </para>
+   <para lang="lt">
+    Kitas, greitesnis bÅdas iÅkirpti paÅymÄtas sritis, naudoti
+    paveikslÄlio meniu esanÄiÄ funkcijÄ
+    <menuchoice>
+     <guimenu><accel>P</accel>aveikslÄlis</guimenu>
+     <guimenuitem><accel>A</accel>pkirpti paveikslÄlÄ</guimenuitem>
+    </menuchoice>.
+   </para>
    <para lang="no">
     Ein annan, og raskare mÃte à beskjere utval er ved hjelp av
     funksjonen
@@ -875,7 +967,7 @@
      <guimenu>Obraz</guimenu>
      <guimenuitem>Kadruj wedÅug zaznaczenia</guimenuitem>
     </menuchoice>
- w menu obrazu.
+    w menu obrazu.
    </para>
    <para lang="ru">
     ÐÐÐÐÐ ÐÑÑÑÑÑÐ ÑÐÐÑÐÐ ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÑ ÐÑÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ Ð ÐÐÐÑ ÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÑ
@@ -896,6 +988,7 @@
    <phrase lang="es">Teclas modificadoras (predefinidas)</phrase>
    <phrase lang="fr">Touches de contrÃle (Par dÃfaut)</phrase>
    <phrase lang="it">Tasti modificatori (predefiniti)</phrase>
+   <phrase lang="lt">Modifikavimo klaviÅai (numatytieji)</phrase>
    <phrase lang="no">Valtastane (fÃrehandsvalde)</phrase>
    <phrase lang="pl">Ðlawisze modyfikujÄce (DomyÅlne)</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÑ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ (ÐÐ ÑÐÐÐÑÐÐÐÑ)</phrase>
@@ -910,12 +1003,12 @@
     <term lang="es">Atajos de teclado</term>
     <term lang="fr">Raccourcis clavier</term>
     <term lang="it">Scorciatoie</term>
+    <term lang="lt">Åaukinys</term>
     <term lang="no">Snarvegar</term>
- <term lang="pl">SkrÃt klawiszowy</term>
+    <term lang="pl">SkrÃt klawiszowy</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ ÐÑÑÑÑÐÐÐ ÐÐÑÑÑÐÐ</term>
     <term lang="zh_CN">åæé</term>
 
-    <listitem>
      <para lang="cs">
       Zkratka
       <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>C</keycap></keycombo>
@@ -952,6 +1045,14 @@
       <keycombo><keycap>Maiusc</keycap><keycap>C</keycap></keycombo>
       cambierà lo strumento attivo nello strumento Taglio.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åaukinys
+      <keycombo>
+       <keycap>Shift</keycap>
+       <keycap>C</keycap>
+      </keycombo>
+      pakeiÄia aktyvÅ ÄrankÄ Ä apkirpimo ÄrankÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Tastekombinasjonen <keycap>Shift</keycap> +
       <keycap>C</keycap> vil endre det aktive verktÃyet til
@@ -980,11 +1081,12 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl v2.4-->
     <term lang="en">Key modifiers</term>
     <term lang="de">Tastenkombinationen</term>
     <term lang="fr">Touches de contrÃle</term>
+    <term lang="lt">Modifikavimo klaviÅai</term>
     <term lang="no">Valtastane</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐÑÑ</term>
     <listitem>
@@ -1000,6 +1102,9 @@
       Quand vous maintenez le clic sur le rectangle de dÃcoupage, les
       poignÃes disparaissent et
      </para>
+     <para lang="lt">
+      SpustelÄjus apkirpimo staÄiakampyje, iÅnyksta rankenÄlÄs ir
+     </para>
      <para lang="no">
       NÃr du klikkar inne i beskjeringsrektangelet og held nede
       museknappen vil handtaka forsvinne.
@@ -1022,6 +1127,10 @@
         l'appui sur la touche <keycap>Ctrl</keycap> bascule sur
         l'option <guilabel>Ãtendre depuis le centre</guilabel>,
        </para>
+       <para lang="lt">
+        laikant paspaudus klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap>, perjungiama
+        parinktis <guilabel>IÅplÄsti nuo centro</guilabel>,
+       </para>
        <para lang="no">
         Trykk pà <keycap>Ctrl</keycap>-tasten for à slà av og pÃ
         <guilabel>Ekspander frà sentrum</guilabel>.
@@ -1047,6 +1156,11 @@
         l'option <guilabel>FixÃ</guilabel> qui permet de rendre fixes
         certaines dimensions.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        laikant paspaudus klaviÅÄ<keycap>Shift</keycap>, perjungiama
+        parinktis <guilabel>Fiksuota</guilabel>, fiksuojanti kai
+        kuriuos matmenis.
+       </para>
        <para lang="no">
         Trykker du nà ned pà <keycap>Shift</keycap>-tasten vil du
         kunne slà av og pà funksjonen <guilabel>Fast</guilabel>.
@@ -1220,13 +1334,14 @@
    <phrase lang="es">Opciones</phrase>
    <phrase lang="fr">Options</phrase>
    <phrase lang="it">Opzioni</phrase>
+   <phrase lang="lt">Parinktys</phrase>
    <phrase lang="no">VerktÃyinnstillingar</phrase>
    <phrase lang="pl">Opcje narzÄdzia</phrase>
    <phrase lang="ru">ÐÐÑÐÐÐÑÑÑ</phrase>
    <phrase lang="zh_CN">éé</phrase>
   </title>
 
-  <figure lang="en;de;es;fr;no;pl;ru">
+  <figure lang="en;de;es;fr;lt;no;pl;ru">
    <title>
     <phrase lang="en"><quote>Crop</quote> tool options</phrase>
     <phrase lang="de">
@@ -1238,6 +1353,7 @@
     <phrase lang="fr">
      Options de l'outil <quote>DÃcouper et Redimensionner</quote>
     </phrase>
+    <phrase lang="lt">Ärankio <quote>Apkirpimas</quote> parinktys</phrase>
     <phrase lang="no">
      Innstillingane for verktÃyet <quote>beskjering</quote>
     </phrase>
@@ -1265,6 +1381,10 @@
      <imagedata fileref="../images/toolbox/fr/tool-options-crop.png"
           format="PNG" />
     </imageobject>
+    <imageobject lang="lt">
+     <imagedata fileref="../images/toolbox/lt/tool-options-crop.png"
+           format="PNG" />
+    </imageobject>
     <imageobject lang="no">
      <imagedata fileref="../images/toolbox/no/tool-options-crop.png"
           format="PNG" />
@@ -1280,6 +1400,7 @@
     <term lang="es">Generalidades</term>
     <term lang="fr">Vue d'ensemble</term>
     <term lang="it">Panoramica</term>
+    <term lang="lt">ApÅvalga</term>
     <term lang="no">Oversyn</term>
     <term lang="pl">Informacje ogÃlne</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÐÑ ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑ</term>
@@ -1359,6 +1480,19 @@
        </inlinemediaobject>
       </guiicon>
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Galimas Apkirpimo Ärankio parinktis galima pasiekti du kartus
+      spustelÄjus Apkirpimo Ärankio piktogramÄ.
+      <guiicon>
+       <inlinemediaobject>
+        <imageobject>
+         <imagedata
+          fileref="../images/toolbox/stock-tool-crop-22.png" />
+        </imageobject>
+       </inlinemediaobject>
+      </guiicon>
+      i verktÃykassa.
+     </para>
      <para lang="no">
       Du kan fà fram innstillingane for dette verktÃyet ved à klikke,
       eventuelt dobbeltklikke, pà symbolet
@@ -1644,6 +1778,41 @@
       </para>
      </note>
 
+     <para lang="lt">
+      Naudojant Apkirpimo ÄrankÄ jÄ galima perjungti tarp
+      <guilabel>Apkirpimo</guilabel> ir
+      <guilabel>DydÅio keitimo</guilabel> veiksenÅ.
+     </para>
+     <para lang="lt">
+      Apkirpimo veiksena â tai standartinÄ Åio Ärankio veiksena.
+      Apkirpus paveikslÄlÄ ar sluoksnÄ, sluoksnis bus pakeistas
+      paÅalinant viskÄ, kas yra uÅ apkirptinos srities. ApkirptinÄ
+      sritÄ galima nurodyti Ärankiu apibrÄÅiant staÄiakampÄ sritÄ arba
+      rankiniu bÅdu nurodant vietÄ, plotÄ ir aukÅtÄ. Apkirptinas sritis
+      taip pat galima nurodyti esamame paÅymÄjime arba naudojant
+      mygtukÄ AutomatiÅkai sumaÅinti paÅymÄjimÄ. Åios parinktys yra
+      Apkirpimo ir dydÅio keitimo informacijos dialoge, kuris parodomas,
+      kai Apkirpimo Ärankiu spustelima paveikslÄlyje arba sluoksnyje.
+     </para>
+     <para lang="lt">
+      Jeigu apkerpate paveikslÄlÄ (ne tik sluoksnÄ), tada veiksena
+      DydÅio keitimo veiksena pakeiÄia paveikslÄlio formÄ nepakeiÄiant
+      jame esanÄiÅ sluoksniÅ dydÅio arba formos. DÄl to kai kuriÅ
+      sluoksniÅ dalys gali bÅti uÅ paveikslÄlio ribÅ, kur jÅ nematysite,
+      taÄiau, jeigu perkelsite Åiuos sluoksnius, pamatysite, kad
+      Åios dalys niekur nedingo. Jeigu apkerpate sluoksnÄ,
+      DydÅio keitimo veiksena atlieka tÄ patÄ kaip Apkirpimo veiksena.
+     </para>
+     <note lang="lt">
+      <para>
+       DydÅio keitimo veiksenÄ galite Äjungti dar dviem kitais bÅdais:
+       1) dialoge spustelÄdami mygtukÄ <guilabel>DydÅio
+       keitimas</guilabel>, o ne <guilabel>Apkirpimas</guilabel>, 2)
+       laikydami nuspaudÄ klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap> ir spustelÄdami
+       apkirptinÄ sritÄ.
+      </para>
+     </note>
+
      <para lang="no">
       Dette verktÃyet har to modus: <guilabel>beskjer</guilabel> og
       <guilabel>endre storleik</guilabel>.
@@ -1765,6 +1934,7 @@
     <term lang="es">Solo la capa activa</term>
     <term lang="fr">Calque actuel seulement</term>
     <term lang="it">Solo livello corrente</term>
+    <term lang="lt">Tik esamÄ sluoksnÄ</term>
     <term lang="no">Bare dette laget</term>
     <term lang="pl">Ðylko bieÅÄca warstwa</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÐÑÐ ÑÐÐÐ</term>
@@ -1793,6 +1963,10 @@
       Quest'opzione farà in modo che il taglio o ridimensione riguardino
       solo il livello attivo.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Äjungus ÅiÄ parinktÄ, apkirpimas arba dydÅio keitimas veikia
+      tik aktyvÅ sluoksnÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Gjer at verktÃyet verkar bare pà det aktive laget.
      </para>
@@ -1814,6 +1988,7 @@
     <term lang="es">Permitir agrandar</term>
     <term lang="fr">Autoriser l'agandissement</term>
     <term lang="it">Permetti ingrandimento</term>
+    <term lang="lt">Leisti didinimÄ</term>
     <term lang="no">Tillat forstÃrring</term>
     <term lang="pl">Allow growing</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÑÑÑ ÑÐÐÐÐÑÐÐÐÐ</term>
@@ -1844,6 +2019,10 @@
       coinvolgere anche le zone fuori dei bordi dell'immagine o del
       livello.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åi parinktis leidÅia apkirpti arba keisti dydÄ uÅ paveikslÄlio
+      ar sluoksnio ribÅ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Dette betyr at kantane av beskjeringsrektangelet kan gÃ
       utanfor bilet- eller lagkanten. Biletet vil fà same formatet
@@ -1860,7 +2039,7 @@
      <para lang="zh_CN">èééåèåèåæååååååæååèçåèèã
      </para>
 
-     <figure lang="en;de;fr;no;ru">
+     <figure lang="en;de;fr;lt;no;ru">
       <!--TODO es;it;pl;-->
       <title>
        <phrase lang="en">
@@ -1872,6 +2051,9 @@
        <phrase lang="fr">
         Exemple pour <quote>Autoriser l'agrandissement</quote>
        </phrase>
+       <phrase lang="lt">
+        <quote>Leisti didinimÄ</quote> pavyzdys
+       </phrase>
        <phrase lang="no">
         Eksempel pà bruk av <quote>Tillat forstÃrring</quote>
        </phrase>
@@ -1897,6 +2079,10 @@
          L'option est cochÃe : vous pouvez tracer le rectangle de
          dÃcoupage au-delà des limites de l'image.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Åi parinktis paÅymÄta: galite brÄÅti apkirpimo staÄiakampÄ
+         uÅ paveikslÄlio ribÅ.
+        </para>
         <para lang="no">
          Valet er aktivert og du kan teikne beskjeringsrektangelet
          utanfor biletkanten.
@@ -1928,6 +2114,11 @@
          La partie en dehors des limites de l'image d'origine est
          transparente.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         Gautas paveikslÄlis yra tokio pat dydÅio kaip apkirpimo
+         staÄiakampis. Sritis uÅ pradinio paveikslÄlio ribÅ yra
+         permatoma.
+        </para>
         <para lang="no">
          Resultatet blir eit bilete med same forma som
          beskjeringsrektangelet. OmrÃdet utanfor originalbiletet
@@ -1944,11 +2135,12 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl v2.4-->
     <term lang="en">Expand from Center</term>
     <term lang="de">Aus der Mitte aufziehen</term>
     <term lang="fr">Ãtendre depuis le centre</term>
+    <term lang="lt">IÅplÄsti nuo centro</term>
     <term lang="no">Ekspander frà sentrum</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÑÐÑÐÑÑ ÐÑ ÑÐÐÑÑÐ</term>
     <listitem>
@@ -1970,6 +2162,12 @@
       Vous pouvez basculer cette option en cours de tracà en appuyant
       sur <keycap>Ctrl</keycap>.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      PaÅymÄjus ÅiÄ parinktÄ apkirpimo staÄiakampis pleÄiamas nuo
+      pirmojo spustelÄto pikselio kaip centro. ÅiÄ parinktÄ galite
+      perjungti brÄÅiant apkirpimo staÄiakampÄ nuspausdami klaviÅÄ
+      <keycap>Ctrl</keycap>.
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne funksjonen gjer at beskjeringsrektangelet vil utvida seg
       frà der du fÃrst klikka, med klikkpunktet som midtpunkt. Du kan
@@ -1985,13 +2183,14 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <term lang="en">Fixed</term>
     <term lang="cs">Pevnà pomÄr stran</term>
     <term lang="de">Fest</term>
     <term lang="es">Mantener proporciÃn</term>
     <term lang="fr">FixÃ</term>
     <term lang="it">Rapporto di dimensioni fisso</term>
+    <term lang="lt">Fiksuota</term>
     <term lang="no">Fast</term>
     <term lang="pl">StaÅy: Proporcje</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÐÐÑÐ ÐÑÐÐÐÑÑÐÐ</term>
@@ -2029,6 +2228,11 @@
       Con quest'opzione, il taglio rispetterà un rapporto di dimensioni
       fisso tra la larghezza e l'altezza.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      ÅiÄ parinktÄ galite Äjungti brÄÅiant apkirpimo staÄiakampÄ
+      nuspaudÄ klaviÅÄ <keycap>Ctrl</keycap>. Taip galite
+      suvarÅyti apkirpimo staÄiakampio matmenis arba jÅ santykÄ:
+     </para>
      <para lang="no">
       Gjer at beskjeringa held seg til eit fast forhold mellom breidde
       og hÃgde. Du kan skrive inn dette forholdet i dialogvindauget.
@@ -2050,7 +2254,8 @@
      </para>
      <para lang="zh_CN">FIXME</para>
 
-     <itemizedlist lang="en;de;fr;no;ru">
+
+     <itemizedlist lang="en;de;fr;lt;no;ru">
       <!--TODO es;it;pl; v2.4-->
       <listitem>
        <para lang="en">
@@ -2069,6 +2274,11 @@
         rapport qu'elles ont dans l'image initiale, lors du tracà du
         rectangle de dÃcoupage.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        <guilabel>Proporcija</guilabel>: tai â numatytoji parinktis.
+        BrÄÅiant apkirpimo staÄikampÄ iÅsaugoma ta pati originalaus
+        paveikslÄlio aukÅÄio ir ploÄio proporcija
+       </para>
        <para lang="no">
         <guilabel>Sideforhold</guilabel>: Dette er det
         fÃrehandsinnstilde valet. Forholdet mellom breidde og hÃgde
@@ -2097,6 +2307,12 @@
         Ãtre fixÃe dans la boÃte de texte situÃe en-dessous. Elle
         est de 100 pixels par dÃfaut.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        <guilabel>Plotis / aukÅtis</guilabel>: bus fiksuotas tik
+        aukÅtis arba plotis. Åio matmens reikÅmÄ galima nustatyti
+        Åemiau esanÄiame Ävesties laukelyje; numatytoji reikÅmÄ â
+        100 pikseliÅ.
+       </para>
        <para lang="no">
         <guilabel>Breidde / HÃgde</guilabel>: Breidda eller hÃgda blir
         halde pà den verdien som er sett i innskrivingsruta nedanfor.
@@ -2150,6 +2366,16 @@
         <guibutton>Portrait</guibutton> (en hauteur) pour le
         rectangle de dÃcoupage.
        </para>
+       <para lang="lt">
+        <guilabel>Dydis</guilabel>: bus fiksuotas ir plotis, ir
+        aukÅtis. JÅ reikÅmes galima nustatyti Åemiau esanÄiame Ävesties
+        laukelyje, pvz., <quote>150x100</quote>. Apkirpimo
+        staÄiakampis nustatys Åias reikÅmes vos tik spustelÄsite
+        paveikslÄlyje. DeÅinÄje esantys mygtukai:
+        <guibutton>GulsÄias</guibutton> arba
+        <guibutton>StaÄias</guibutton> leidÅia nustatyti
+        apkirpimo staÄiakampio formatÄ.
+       </para>
        <para lang="no">
         <guilabel>Format</guilabel>: Breidda og hÃgda blir bestemt
         av tala i innskrivingsruta nedanfor. Formatet kan skrivast inn
@@ -2174,10 +2400,11 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl; v2.4-->
     <term lang="en;de;fr">Position</term>
     <term lang="no">Posisjon</term>
+    <term lang="lt">PadÄtis</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ</term>
     <listitem>
      <para lang="en">
@@ -2208,6 +2435,15 @@
       <guibutton>px</guibutton>. L'origine des coordonnÃes est le coin
       en haut à gauche du canevas (et non pas de l'image).
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åie du Ävesties laukeliai realiu laiku rodo apkirpimo staÄiakampio
+      virÅutiniojo kairiojo kampo padÄtÄ (horizontaliÄ â kairÄje,
+      vertikaliÄ â deÅinÄje) ir taip pat leidÅia jÄ nurodyti.
+      Ji rodoma pikseliais (px), taÄiau naudodamiesi Åalia esanÄiu
+      iÅskleidÅiamuoju sÄraÅu galite vienetus pakeisti. KoordinaÄiÅ
+      pradÅia yra virÅutinysis kairysis pieÅiamosios srities (ne
+      paveikslÄlio) kampas.
+     </para>
      <para lang="no">
       Desse to tekstrutene viser koordinata for det Ãvre, venstre
       hjÃrnet for beskjeringsrektangelet. Den venstre ruta viser
@@ -2229,11 +2465,12 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl; v2.4-->
     <term lang="en">Size</term>
     <term lang="de">GrÃÃe</term>
     <term lang="fr">Taille</term>
+    <term lang="lt">Dydis</term>
     <term lang="no">Storleik</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÐÐÑ</term>
     <listitem>
@@ -2258,6 +2495,13 @@
       exprimÃe en pixels, mais vous pouvez changer d'unità grÃce à la
       liste dÃroulante du bouton <guibutton>px</guibutton>.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åiuose dviejuose teksto laukeliuose realiu laiku rodomos
+      apkirpimo staÄiakampio dydis (horizontalus â kairÄje, vertikalus
+      â deÅinÄje) ir taip pat leidÅia jÄ keisti. Jis rodomas pikseliais,
+      taÄiau naudodamiesi iÅskleidÅiamu sÄraÅu galite pakeisti
+      matavimo vienetus.
+     </para>
      <para lang="no">
       Den venstre ruta viser breidda og den hÃgre ruta hÃgda pÃ
       beskjeringsrektangelet. Du kan ogsà skrive i desse rutene.
@@ -2275,11 +2519,12 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl; v2.4-->
     <term lang="en">Highlight</term>
     <term lang="de">Hervorheben</term>
     <term lang="fr">Mise en Ãvidence</term>
+    <term lang="lt">ParyÅkinti</term>
     <term lang="no">Utheving</term>
     <term lang="ru">ÐÑÐÐÐÑÐ</term>
     <listitem>
@@ -2296,6 +2541,10 @@
       pÃriphÃrique destinà à mettre en Ãvidence le rectangle de
       dÃcoupage.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åi parinktis Äjungia / iÅjungia srities, esanÄios uÅ apkirpimo
+      staÄiakampio, tamsinimÄ.
+     </para>
      <para lang="no">
       Dersom denne er aktivert, vil omrÃdet utanfor
       beskjeringsrektangelet bli gjort mÃrkare for à utheve rektangelet.
@@ -2307,10 +2556,11 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl; v2.4-->
     <term lang="en;fr">Guides</term>
     <term lang="de">Hilfslinien</term>
+    <term lang="lt">GairÄs</term>
     <term lang="no">Hjelpelinjer</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÐÐÑÑÑÐÐ</term>
     <listitem>
@@ -2327,6 +2577,10 @@
       Toutes les sortes de guides sont dÃcrites dans
       <xref linkend="gimp-tool-rect-select" />
      </para>
+     <para lang="lt">
+      VisÅ rÅÅiÅ gairÄs yra apraÅytos sekcijoje
+      <xref linkend="gimp-tool-rect-select" />
+     </para>
      <para lang="no">
       Alle typar hjelpelinjer er omtalte i
       <xref linkend="gimp-tool-rect-select" />
@@ -2338,11 +2592,12 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl v2.4-->
     <term lang="en">Autoshrink</term>
     <term lang="de">Automatisch schrumpfen</term>
     <term lang="fr">RÃduction automatique</term>
+    <term lang="lt">AutomatiÅkai sumaÅinti</term>
     <term lang="no">Autokrymp</term>
     <term lang="ru">ÐÐÑÐÑÐÐÑÐÑÐÐÐÐ</term>
     <listitem>
@@ -2366,6 +2621,12 @@
       Ãa ne marche bien qu'avec les objets isolÃs tranchant nettement
       sur le fond.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      SpustelÄjus mygtukÄ <guilabel>AutomatiÅkai sumaÅinti</guilabel>,
+      aktyviame sluoksnyje bandoma rasti ribÄ, nuo kurios brÄÅti
+      staÄiakampio paÅymÄjimo matmenis. Åi funkcija gerai veikia tik
+      apkerpant izoliuotus objektus, gerai iÅsiskirianÄius iÅ fono.
+     </para>
      <para lang="no">
       Denne knappen vil prÃve à finne ein kant i det aktive laget
       og legge beskjeringsrektangelet mest mogleg inntil denne
@@ -2377,7 +2638,7 @@
       ÐÐÑÐÑÐÐ ÑÑÑÐÐÐÐÐÐÐÐÑÑ ÑÐÐÐÐÑ. ÐÑÐÑ ÐÐÑÐÐÐÑÑ ÑÐÑÐÑÐ ÑÐÐÐÑÐÐÑ ÑÐÐÑÐÐ
       Ñ ÐÑÐÐÐÑÐÑÐÐ ÐÐÑÐÐÑÐÐÐ, ÐÐÐÑÑÐÑÑÐÑÑÑÑÐÐÐ Ñ ÑÐÐÐÐ.
      </para>
-     <figure lang="en;de;fr;no;ru">
+     <figure lang="en;de;fr;lt;no;ru">
       <!--TODO es;it;pl;-->
       <title>
        <phrase lang="en">
@@ -2389,6 +2650,9 @@
        <phrase lang="fr">
         Exemple pour <quote>rÃduction automatique</quote>
        </phrase>
+       <phrase lang="lt">
+        <quote>AutomatiÅkai sumaÅinti</quote> pavyzdys
+       </phrase>
        <phrase lang="no">
         Eksempel pà bruk av <quote>Autokrymp</quote>
        </phrase>
@@ -2413,6 +2677,10 @@
          Une image contenant une limite bien nette et un rectangle
          de dÃcoupage.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         PaveikslÄlis, kuriame yra aiÅki riba ir apkirpimo
+         staÄiakampis.
+        </para>
         <para lang="no">
          Eit bilete med skarpe avgrensingar og eit
          beskjeringsrektangel.
@@ -2442,6 +2710,11 @@
          le rectangle de dÃcoupage a Ãtà rÃduit pour s'adapter aux
          limites nettes.
         </para>
+        <para lang="lt">
+         SpustelÄjus mygtukÄ <guilabel>AutomatiÅkai
+         sumaÅinti</guilabel>, apkirpimo staÄiakampis buvo
+         sumaÅintas tiek, kad atitiktÅ aiÅkiai matomas ribas.
+        </para>
         <para lang="no">
          Eit trykk pà autokrymp-knappen resulterer i at
          beskjeringsrektangelet er tilpassa dei skarpe
@@ -2457,12 +2730,13 @@
     </listitem>
    </varlistentry>
 
-   <varlistentry lang="en;de;fr;no;ru">
+   <varlistentry lang="en;de;fr;lt;no;ru">
     <!--TODO es;it;pl; v2.4-->
     <!--TODO ru Rewritten-->
     <term lang="en">Shrink Merged</term>
     <term lang="de">Vereinigung mitschrumpfen</term>
     <term lang="fr">RÃduction fusionnÃe</term>
+    <term lang="lt">SumaÅinti sujungtus</term>
     <term lang="no">Krymp fletta</term>
     <term lang="ru">ÐÐÐÑÐÑÐÑÑ ÐÐ ÐÐÑÐÐÑÑ</term>
     <listitem>
@@ -2484,6 +2758,12 @@
       ou non. Elle prend en compte tous les calques <emphasis>visibles
       </emphasis>, et pas seulement le calque actif.
      </para>
+     <para lang="lt">
+      Åi parinktis veikia vienodai tiek naudojant
+      <quote>automatinÄ sumaÅinimÄ</quote>, tiek jo nenaudojant. Ji
+      naudoja visÅ <emphasis>matomÅ</emphasis> sluoksniÅ pikselio
+      informacijÄ, ne tik aktyviojo sluoksnio.
+     </para>
      <para lang="no">
       Normalt vil autokrymp bruke data frà det aktive laget. Dersom
       <quote>krymp fletta</quote> er aktivert, vil det i staden bli[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]