gnome-keyring r1407 - in trunk: . pkcs11/dot-ssh pkcs11/dot-ssh/tests pkcs11/dot-ssh/tests/test-data pkcs11/gckAuthor: nnielsen
Date: Tue Dec 23 19:31:10 2008
New Revision: 1407
URL: http://svn.gnome.org/viewvc/gnome-keyring?rev=1407&view=rev

Log:
	* pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-module.c:
	* pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-private-key.c:
	* pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-public-key.c:
	* pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-standalone.c:
	* pkcs11/dot-ssh/tests/Makefile.am:
	* pkcs11/dot-ssh/tests/p11-tests.conf: (added)
	* pkcs11/dot-ssh/tests/*.pub: (added)
	* pkcs11/gck/gck-crypto.c:
	* pkcs11/gck/gck-manager.c:
	* pkcs11/gck/gck-manager.h:
	* pkcs11/gck/gck-module.c:
	* pkcs11/gck/gck-module.h:
	* pkcs11/gck/gck-module-ep.h:
	* pkcs11/gck/gck-object.c:
	* pkcs11/gck/gck-object.h:
	* pkcs11/gck/gck-private-key.c:
	* pkcs11/gck/gck-public-key.c:
	* pkcs11/gck/gck-util.c: Ran dot-ssh component through testing paces.
	Fixed lots of bugs. Implemented string based initialization in gck
	ala NSS. dot-ssh can now use any directory.

Added:
  trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/p11-tests.conf
  trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_dsa_encrypted.pub
  trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_dsa_plain.pub
  trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_rsa_encrypted.pub
  trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_rsa_plain.pub
Modified:
  trunk/ChangeLog
  trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-module.c
  trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-private-key.c
  trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-public-key.c
  trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-standalone.c
  trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/Makefile.am
  trunk/pkcs11/gck/gck-crypto.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-manager.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-manager.h
  trunk/pkcs11/gck/gck-module-ep.h
  trunk/pkcs11/gck/gck-module.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-module.h
  trunk/pkcs11/gck/gck-object.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-object.h
  trunk/pkcs11/gck/gck-private-key.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-public-key.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-session.c
  trunk/pkcs11/gck/gck-util.c

Modified: trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-module.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-module.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-module.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -32,6 +32,7 @@
 struct _GckSshModule {
 	GckModule parent;
 	GckFileTracker *tracker;
+	gchar *directory;
 	GHashTable *keys_by_path;
 };
 
@@ -152,6 +153,16 @@
 * OBJECT 
 */
 
+static void 
+gck_ssh_module_real_parse_argument (GckModule *base, const gchar *name, const gchar *value)
+{
+	GckSshModule *self = GCK_SSH_MODULE (base);
+	if (g_str_equal (name, "directory")) {
+		g_free (self->directory);
+		self->directory = g_strdup (value);
+	}
+}
+
 static CK_RV
 gck_ssh_module_real_refresh_token (GckModule *base)
 {
@@ -166,7 +177,12 @@
 	GckSshModule *self = GCK_SSH_MODULE (G_OBJECT_CLASS (gck_ssh_module_parent_class)->constructor(type, n_props, props));
 	g_return_val_if_fail (self, NULL);	
 
-
+	if (!self->directory)
+		self->directory = g_strdup ("~/.ssh");
+	self->tracker = gck_file_tracker_new (self->directory, "*.pub", NULL);
+	g_signal_connect (self->tracker, "file-added", G_CALLBACK (file_load), self);
+	g_signal_connect (self->tracker, "file-changed", G_CALLBACK (file_load), self);
+	g_signal_connect (self->tracker, "file-removed", G_CALLBACK (file_remove), self);
 	
 	return G_OBJECT (self);
 }
@@ -174,10 +190,7 @@
 static void
 gck_ssh_module_init (GckSshModule *self)
 {
-	self->tracker = gck_file_tracker_new ("~/.ssh", "*.pub", NULL);
-	g_signal_connect (self->tracker, "file-added", G_CALLBACK (file_load), self);
-	g_signal_connect (self->tracker, "file-changed", G_CALLBACK (file_load), self);
-	g_signal_connect (self->tracker, "file-removed", G_CALLBACK (file_remove), self);
+	self->keys_by_path = g_hash_table_new_full (g_str_hash, g_str_equal, g_free, g_object_unref);
 }
 
 static void
@@ -188,6 +201,8 @@
 	if (self->tracker)
 		g_object_unref (self->tracker);
 	self->tracker = NULL;
+	
+	g_hash_table_remove_all (self->keys_by_path);
   
 	G_OBJECT_CLASS (gck_ssh_module_parent_class)->dispose (obj);
 }
@@ -198,6 +213,12 @@
 	GckSshModule *self = GCK_SSH_MODULE (obj);
 	
 	g_assert (self->tracker == NULL);
+	
+	g_hash_table_destroy (self->keys_by_path);
+	self->keys_by_path = NULL;
+	
+	g_free (self->directory);
+	self->directory = NULL;
 
 	G_OBJECT_CLASS (gck_ssh_module_parent_class)->finalize (obj);
 }
@@ -212,6 +233,7 @@
 	gobject_class->dispose = gck_ssh_module_dispose;
 	gobject_class->finalize = gck_ssh_module_finalize;
 	
+	module_class->parse_argument = gck_ssh_module_real_parse_argument;
 	module_class->refresh_token = gck_ssh_module_real_refresh_token;
 	
 	module_class->slot_info = &gck_ssh_module_slot_info;

Modified: trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-private-key.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-private-key.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-private-key.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -66,7 +66,7 @@
 	
 	res = gck_ssh_openssh_parse_private_key (self->private_data, 
 	                     self->n_private_data, 
-	                     password, -1, &sexp);
+	                     password, n_password, &sexp);
 	
 	switch (res) {
 	case GCK_DATA_LOCKED:
@@ -88,7 +88,7 @@
 		self->is_encrypted = FALSE;
 
 	wrapper = gck_sexp_new (sexp);
-	gck_private_key_store_private (GCK_PRIVATE_KEY (self), wrapper, self->is_encrypted ? 1 : 0);
+	gck_private_key_store_private (GCK_PRIVATE_KEY (self), wrapper, self->is_encrypted ? 1 : G_MAXUINT);
 	gck_sexp_unref (wrapper);
 	
 	return CKR_OK;
@@ -117,14 +117,14 @@
 	g_free (self->private_data);
 	self->private_data = private_data;
 	self->n_private_data = n_private_data;
+
+	/* Force parsing next time required */
+	gck_private_key_store_private (GCK_PRIVATE_KEY (self), NULL, 0);
 	
 	/* Try to parse the private data, and note if it's not actually encrypted */
 	self->is_encrypted = TRUE;
 	if (unlock_private_key (self, "", 0) == CKR_OK) 
 		self->is_encrypted = FALSE;
-	
-	/* Force parsing next time required */
-	gck_private_key_store_private (GCK_PRIVATE_KEY (self), NULL, 0);
 }
 
 /* -----------------------------------------------------------------------------
@@ -141,7 +141,7 @@
 		return gck_util_set_string (attr, self->label ? self->label : "");
 	}
 	
-	return GCK_OBJECT_GET_CLASS (base)->get_attribute (base, attr);
+	return GCK_OBJECT_CLASS (gck_ssh_private_key_parent_class)->get_attribute (base, attr);
 }
 
 static CK_RV

Modified: trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-public-key.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-public-key.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-public-key.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -54,7 +54,7 @@
 		return gck_util_set_string (attr, self->label ? self->label : "");
 	}
 	
-	return GCK_OBJECT_GET_CLASS (base)->get_attribute (base, attr);
+	return GCK_OBJECT_CLASS (gck_ssh_public_key_parent_class)->get_attribute (base, attr);
 }
 
 static void

Modified: trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-standalone.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-standalone.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/gck-ssh-standalone.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -43,7 +43,8 @@
 CK_RV
 C_GetFunctionList (CK_FUNCTION_LIST_PTR_PTR list)
 {
-	g_return_val_if_fail (list, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!list)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	g_type_init ();
 	

Modified: trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/Makefile.am
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/Makefile.am	(original)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/Makefile.am	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -9,3 +9,7 @@
 	$(top_builddir)/common/libgkr-module-common.la
 
 include $(top_srcdir)/tests/gtest.make
+
+p11-tests:
+	p11-tests -f p11-tests.conf ../.libs/gck-dot-ssh-module.so
+	
\ No newline at end of file

Added: trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/p11-tests.conf
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/p11-tests.conf	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -0,0 +1,3 @@
+# Configuration for running p11-tests on this module 
+init-string = directory='test-data' 
+login-context-pin = password 

Added: trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_dsa_encrypted.pub
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_dsa_encrypted.pub	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -0,0 +1 @@
+ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBANHNmw2YHEodUj4Ae27i8Rm8uoLnpS68QEiCJx8bv9P1o0AaD0w55sH+TBzlo7vtAEDlAzIOBY3PMpy5WarELTIeXmFPzKfHL8tuxMbOPaN/wDkDZNnJZsqlyRwlQKStPcAlvLBNuMjA53u2ndMTVghtUHXETQzwxKhXf7TmvfLBAAAAFQDnF/Y8MgFCP0PpRC5ZAQo1dyDEwwAAAIEAr4iOpTeZx8i1QgQpRl+dmbBAtHTXbPiophzNJBge9lixqF0T3egN2B9wGGnumIXmnst9RPPjuu+cHCLfxhXHzLlW8MLwoiF6ZQOx9M8WcfWIl5oiGyr2e969woRf5OcMGQPOQBdws6MEtemRqq5gu6dqDqVl3xfhSZSP9LpqAI8AAACAUjiuQ3qGErsCz++qd0qrR++QA185XGXAPZqQEHcr4iKSlO17hSUYA03kOWtDaeRtJOlxjIjl9iLo3juKGFgxUfo2StScOSO2saTWFGjA4MybHCK1+mIYXRcYrq314yK2Tmbql/UGDWpcCCGXLWpSFHTaXTbJjPd6VL+TO9/8tFk=

Added: trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_dsa_plain.pub
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_dsa_plain.pub	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -0,0 +1 @@
+ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAMLJmKPrXjxxvoanZdrNUmv7Otx9KRs3UzJ5HmEKAAJOpyfUPhGG5/v25Z7uW/Ji4/Jc151917SIU/sV/2TVP2Le2HJiOzWxx3ClurGcBWeY3hI2/+98Vc+nrDQQM2qYA7CD4+rC57uO6I9UnI8FyxI9lkpM4wMJL/Z9WJsUJeCzAAAAFQDlup4DQoOneAp/hh0LRGzVbWaUXQAAAIA/YuEQf7NQJiuLTGLfaX1syeWoMIF3DbM4xt4bZcNG3jRbg5uITX4882n8IMW5is6MPizsKXiz9T6KingMqw9wvBt2vcKhYTqES450fSOTNy+3yRnlia2bc6KoRbYBGLytTBUn35tFuR9F6s2sN4f89DPAJZ/svOn2U9M1WMIO2wAAAIANW+HtuJWVmfXRRDJ1goMK+GXixDvBLBbFSDf74kYInt3vUBm4MKprHbmC27TLRymb6IOH1ENpYT3MffZJusQTqqZJKPba5nwLvPP9lzN60bJAtqiWUsqfwHEh6Jx+qoMggm8i6ogJJO2zDlki5Twf1ilN+tinHdOL/2CmPPRMgA==

Added: trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_rsa_encrypted.pub
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_rsa_encrypted.pub	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -0,0 +1 @@
+ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA4+W0j6ubMFOkdaQ+bSZ5UQCa/HztFKajLjAmJBjiQ2HxMkYTyVhgel1+VXzEMF0mFJx+FML5kF2sf7GA6EXCz7f1A/UiUBfFkD2BYI8WE6o71iFUQ0UK7q8gnPfckSunGdUbb3MZUz+04K6ovR8XQKaOel0EP5rZ4qF457JRg4/w7jrQU9wOuL9m05aaFbPUemACa2M0Yw49PKu6pO8RcjQ3pKokFHkigqTtoRtbk186Rponw4btFt1bQfxxyDWMA1PHz4Gts+EHgOoLfwEN/IErfpYMamgff+1O74qamOTb9LnEkgnWh0UVyf3LcMJLB/fJaEEnoqX0mzf2yon28w==

Added: trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_rsa_plain.pub
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/pkcs11/dot-ssh/tests/test-data/id_rsa_plain.pub	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -0,0 +1 @@
+ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAoD6VKqkhay6pKHSRjAGWWfFPU8xfsi2gnOwP/B1UHDoztx3czhO+py/fTlhCnSP1jsjkrVIZcnzah2fUNFFRgS4+jROBtvbgHsS72V1E6+ZogV+mBJWWAhw0iPrmQ3Kvm38D3PByo5Y7yKO5kIG2LloYLjosJ5F4sx2xh0uz2wXNtnY1b5xhe2+VEksm9OB+FXaUkZC2fQrTNo8ZGFJQSFd8kUhIfbUDJmlYuZ+vvHM+A3Lc9rHyW4IPaRyxFQciRmb+ZQqU2uSdOXAhg17lskuX/q8yCI5Hy5eDicC222oUMdJTtYgwX4dQCU8TICWhxb3x4RCV+g7D99+tkIvv+w==

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-crypto.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-crypto.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-crypto.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -111,7 +111,6 @@
 	g_assert (data);
 	g_assert (n_data);
 	g_assert (*n_data);
-	g_assert (padding);
 	g_assert (bits);
 
 	/* First try and dig out sexp child based on arguments */
@@ -131,7 +130,7 @@
 	n_block = (bits + 7) / 8;
 	gcry = gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG, NULL, 0, &len, mpi);
 	g_return_val_if_fail (gcry == 0, CKR_GENERAL_ERROR);
-	g_return_val_if_fail (len > n_block, CKR_GENERAL_ERROR);
+	g_return_val_if_fail (len <= n_block, CKR_GENERAL_ERROR);
 	offset = n_block - len;
 	block = g_malloc0 (n_block);
 	memset (block, 0, offset);
@@ -251,11 +250,11 @@
 	switch (mech) {
 	case CKM_RSA_PKCS:
 		g_return_val_if_fail (algorithm == GCRY_PK_RSA, CKR_GENERAL_ERROR); 
-		rv = gck_crypto_decrypt_rsa (sexp, gck_crypto_rsa_pad_two, data, n_data, encrypted, n_encrypted);
+		rv = gck_crypto_encrypt_rsa (sexp, gck_crypto_rsa_pad_two, data, n_data, encrypted, n_encrypted);
 		break;
 	case CKM_RSA_X_509:
 		g_return_val_if_fail (algorithm == GCRY_PK_RSA, CKR_GENERAL_ERROR);
-		rv = gck_crypto_decrypt_rsa (sexp, gck_crypto_rsa_pad_raw, data, n_data, encrypted, n_encrypted);
+		rv = gck_crypto_encrypt_rsa (sexp, gck_crypto_rsa_pad_raw, data, n_data, encrypted, n_encrypted);
 		break;
 	default:
 		/* Again shouldn't be reached */
@@ -304,7 +303,7 @@
 	}
 
 	/* Now extract and send it back out */
-	rv = sexp_to_data (sexp, nbits, encrypted, n_encrypted, NULL, "enc-val", "rsa", "a", NULL);
+	rv = sexp_to_data (sdata, nbits, encrypted, n_encrypted, NULL, "enc-val", "rsa", "a", NULL);
 	gcry_sexp_release (sdata);
 	
 	return rv;
@@ -685,13 +684,13 @@
 	
 	switch (method) {
 	case CKA_ENCRYPT:
-		return gck_crypto_encrypt (sexp, method, bufone, n_bufone, buftwo, n_buftwo);
+		return gck_crypto_encrypt (sexp, mech, bufone, n_bufone, buftwo, n_buftwo);
 	case CKA_DECRYPT:
-		return gck_crypto_decrypt (sexp, method, bufone, n_bufone, buftwo, n_buftwo);
+		return gck_crypto_decrypt (sexp, mech, bufone, n_bufone, buftwo, n_buftwo);
 	case CKA_SIGN:
-		return gck_crypto_sign (sexp, method, bufone, n_bufone, buftwo, n_buftwo);
+		return gck_crypto_sign (sexp, mech, bufone, n_bufone, buftwo, n_buftwo);
 	case CKA_VERIFY:
-		return gck_crypto_verify (sexp, method, bufone, n_bufone, buftwo, *n_buftwo);
+		return gck_crypto_verify (sexp, mech, bufone, n_bufone, buftwo, *n_buftwo);
 	default:
 		g_return_val_if_reached (CKR_GENERAL_ERROR);
 	}

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-manager.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-manager.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-manager.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -74,7 +74,7 @@
 	
 	/* Note objects is being managed */
 	self->pv->objects = g_list_prepend (self->pv->objects, object);
-	gck_object_set_manager (object, self);
+	g_object_set (object, "manager", self, NULL);
 }
 
 static void
@@ -95,7 +95,7 @@
 	
 	/* Release object management */		
 	self->pv->objects = g_list_remove (self->pv->objects, object);
-	gck_object_set_manager (object, NULL);
+	g_object_set (object, "manager", NULL, NULL);
 }
 
 /* -----------------------------------------------------------------------------
@@ -233,11 +233,12 @@
 }
 
 CK_RV
-gck_manager_find_handles (GckManager *self, CK_ATTRIBUTE_PTR template,
-             CK_ULONG count, GArray *found)
+gck_manager_find_handles (GckManager *self, gboolean also_private, 
+             CK_ATTRIBUTE_PTR template, CK_ULONG count, GArray *found)
 {
 	CK_OBJECT_HANDLE handle;
 	GckObject *object;
+	gboolean is_private;
 	GList *l;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MANAGER (self), CKR_GENERAL_ERROR);
@@ -246,6 +247,16 @@
 	
 	for (l = self->pv->objects; l; l = g_list_next (l)) {
 		object = GCK_OBJECT (l->data);
+		
+		/* Exclude private objects if required */
+		if (!also_private) {
+			if (gck_object_get_attribute_boolean (object, CKA_PRIVATE, &is_private)) {
+				if (is_private)
+					continue;
+			}
+		}
+		
+		/* Match all the other attributes */
 		if (gck_object_match_all (object, template, count)) {
 			handle = gck_object_get_handle (object);
 			g_return_val_if_fail (handle != 0, CKR_GENERAL_ERROR);

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-manager.h
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-manager.h	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-manager.h	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -89,6 +89,7 @@
                             CK_OBJECT_HANDLE obj);
 
 CK_RV          gck_manager_find_handles    (GckManager *self,
+                             gboolean also_private,
                             CK_ATTRIBUTE_PTR template,
                             CK_ULONG count,
                             GArray *found);

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-module-ep.h
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-module-ep.h	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-module-ep.h	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -53,12 +53,12 @@
 		        args->LockMutex != NULL && args->UnlockMutex != NULL);
 		
 		if (!supplied_ok) {
-			g_warning ("invalid set of mutex calls supplied");
+			g_message ("invalid set of mutex calls supplied");
 			return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 		}
 		
 		if (!(args->flags & CKF_OS_LOCKING_OK)) {
-			g_warning ("must be able to use our own locking and multi-thread primitives");
+			g_message ("must be able to use our own locking and multi-thread primitives");
 			return CKR_CANT_LOCK;
 		}
 	}
@@ -92,13 +92,15 @@
 {
 	CK_RV rv = CKR_OK;
 	
-	g_return_val_if_fail (!reserved, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (reserved)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	g_static_mutex_lock (&pkcs11_module_mutex);
 	
 		if (pkcs11_module == NULL) {
 			rv = CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED;
 		} else {
+			g_object_run_dispose (G_OBJECT (pkcs11_module));
 			g_object_unref (pkcs11_module);
 			pkcs11_module = NULL;
 			pkcs11_module_pid = 0;
@@ -127,7 +129,8 @@
 static CK_RV
 gck_C_GetFunctionList (CK_FUNCTION_LIST_PTR_PTR list)
 {
-	g_return_val_if_fail (list, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!list)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	*list = &gck_module_function_list;
 	return CKR_OK;
 }

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-module.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-module.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-module.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -32,18 +32,10 @@
 enum {
 	PROP_0,
 	PROP_MANAGER,
-	PROP_WRITE_PROTECTED
+	PROP_WRITE_PROTECTED,
+	PROP_INITIALIZE_ARGS
 };
 
-#if 0
-enum {
-	SIGNAL,
-	LAST_SIGNAL
-};
-
-static guint signals[LAST_SIGNAL] = { 0 };
-#endif
-
 struct _GckModulePrivate {
 	GckManager *token_manager; 
 	GHashTable *virtual_slots_by_id;    /* Various slot partitions by their ID */
@@ -211,10 +203,106 @@
 		g_assert_not_reached ();
 }
 
+static void
+parse_argument (GckModule *self, char *arg)
+{
+	gchar *value;
+
+	g_assert (GCK_IS_MODULE (self));
+
+	value = arg + strcspn (arg, ":=");
+	if (!*value)
+		value = NULL;
+	else 
+		*(value++) = 0;
+
+	g_strstrip (arg);
+	g_strstrip (value);
+	
+	g_return_if_fail (GCK_MODULE_GET_CLASS (self)->parse_argument);
+	GCK_MODULE_GET_CLASS (self)->parse_argument (self, arg, value);
+}
+
+static void
+parse_arguments (GckModule *self, const gchar *string)
+{
+	gchar quote = '\0';
+	gchar *src, *dup, *at, *arg;
+	
+	g_assert (GCK_IS_MODULE (self));
+	
+	if (!string)
+		return;
+	
+	src = dup = g_strdup (string);
+
+	arg = at = src;
+	for (src = dup; *src; src++) {
+		
+		/* Matching quote */
+		if (quote == *src) {
+			quote = '\0';
+			
+		/* Inside of quotes */
+		} else if (quote != '\0') {
+			if (*src == '\\') {
+				*at++ = *src++;
+				if (!*src) {
+					g_warning ("couldn't parse module argument string");
+					goto done;
+				}
+				if (*src != quote) 
+					*at++ = '\\';
+			}
+			*at++ = *src;
+			
+		/* Space, not inside of quotes */
+		} else if (g_ascii_isspace(*src)) {
+			*at = 0;
+			parse_argument (self, arg);
+			arg = at;
+			
+		/* Other character outside of quotes */
+		} else {
+			switch (*src) {
+			case '\'':
+			case '"':
+				quote = *src;
+				break;
+			case '\\':
+				*at++ = *src++;
+				if (!*src) {
+					g_warning ("couldn't parse module argument string");
+					goto done;
+				}
+				/* fall through */
+			default:
+				*at++ = *src;
+				break;
+			}
+		}
+	}
+
+	
+	if (at != arg) {
+		*at = 0;
+		parse_argument (self, arg);
+	}
+	
+done:
+	g_free (dup);
+}
+
 /* -----------------------------------------------------------------------------
 * OBJECT 
 */
 
+static void 
+gck_module_real_parse_argument (GckModule *self, const gchar *name, const gchar *value)
+{
+	/* Derived classes should do something interesting */
+}
+
 static CK_RV
 gck_module_real_refresh_token (GckModule *self)
 {
@@ -317,13 +405,17 @@
 
 static void
 gck_module_set_property (GObject *obj, guint prop_id, const GValue *value, 
-              GParamSpec *pspec)
+             GParamSpec *pspec)
 {
-#if 0
 	GckModule *self = GCK_MODULE (obj);
-#endif 
+	CK_C_INITIALIZE_ARGS_PTR args;
 	
 	switch (prop_id) {
+	case PROP_INITIALIZE_ARGS:
+		args = g_value_get_pointer (value);
+		if (args != NULL && args->pReserved != NULL) 
+			parse_arguments (self, args->pReserved);
+		break;
 	default:
 		G_OBJECT_WARN_INVALID_PROPERTY_ID (obj, prop_id, pspec);
 		break;
@@ -367,6 +459,7 @@
 	klass->slot_info = &default_slot_info;
 	klass->token_info = &default_token_info;
 	
+	klass->parse_argument = gck_module_real_parse_argument;
 	klass->refresh_token = gck_module_real_refresh_token;
 	klass->login_user = gck_module_real_login_user;
 	klass->logout_user = gck_module_real_logout_user;
@@ -378,6 +471,10 @@
 	g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_WRITE_PROTECTED,
 	      g_param_spec_boolean ("write-protected", "Write Protected", "Token is write protected", 
 	                 TRUE, G_PARAM_READABLE));
+	
+	g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_INITIALIZE_ARGS,
+	      g_param_spec_pointer ("initialize-args", "Initialize Args", "Arguments passed to C_Initialize", 
+	                 G_PARAM_WRITABLE | G_PARAM_CONSTRUCT_ONLY));
 
 #if 0
 	signals[SIGNAL] = g_signal_new ("signal", GCK_TYPE_MODULE, 
@@ -446,6 +543,14 @@
 	return (self->pv->handle_counter)++;
 }
 
+CK_RV
+gck_module_refresh_token (GckModule *self)
+{
+	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_GENERAL_ERROR);
+	g_assert (GCK_MODULE_GET_CLASS (self)->refresh_token);
+	return GCK_MODULE_GET_CLASS (self)->refresh_token (self);	
+}
+
 /* -----------------------------------------------------------------------------
 * PKCS#11
 */
@@ -456,7 +561,9 @@
 	GckModuleClass *klass;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (info, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!info)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	klass = GCK_MODULE_GET_CLASS (self);
 	g_return_val_if_fail (klass, CKR_GENERAL_ERROR);
@@ -474,7 +581,9 @@
 gck_module_C_GetSlotList (GckModule *self, CK_BBOOL token_present, CK_SLOT_ID_PTR slot_list, CK_ULONG_PTR count)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (count, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!count)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	/* Just want to get the count */
 	if (slot_list == NULL) {
@@ -501,7 +610,9 @@
 	GckModuleClass *klass;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (info, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!info)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	/* Any slot ID is valid for partitioned module */
 	
@@ -523,7 +634,9 @@
 	GckModuleClass *klass;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (info, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!info)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	/* Any slot ID is valid for partitioned module */
 	
@@ -552,7 +665,9 @@
 	guint i;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (count, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!count)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	/* Just want to get the count */
 	if (mech_list == NULL) {
@@ -566,8 +681,6 @@
 		return CKR_BUFFER_TOO_SMALL;
 	}
 	
-	g_return_val_if_fail (mech_list, CKR_ARGUMENTS_BAD);
-	
 	*count = n_mechanisms;
 	for (i = 0; i < n_mechanisms; ++i)
 		mech_list[i] = mechanism_list[i].mechanism;
@@ -583,7 +696,9 @@
 	guint index;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (info, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!info)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 
 	for (index = 0; index < n_mechanisms; ++index) {
 		if (mechanism_list[index].mechanism == type)
@@ -614,7 +729,9 @@
 	GckSession *session;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
-	g_return_val_if_fail (handle, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	
+	if (!result)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	if (!(flags & CKF_SERIAL_SESSION))
 		return CKR_SESSION_PARALLEL_NOT_SUPPORTED;
@@ -679,6 +796,8 @@
 gck_module_C_CloseAllSessions (GckModule *self, CK_SLOT_ID slot_id)
 {
 	VirtualSlot *slot;
+	CK_SESSION_HANDLE handle;
+	GList *l;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_MODULE (self), CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED);
 	
@@ -686,6 +805,13 @@
 	slot = lookup_virtual_slot (self, slot_id);
 	if (!slot)
 		return CKR_OK;
+	
+	/* Unregister all its sessions */
+	for (l = slot->sessions; l; l = g_list_next (l)) {
+		handle = gck_session_get_handle (l->data);
+		if (!g_hash_table_remove (self->pv->sessions_by_handle, &handle))
+			g_assert_not_reached ();
+	}
 
 	unregister_virtual_slot (self, slot);
 	return CKR_OK;	
@@ -712,6 +838,10 @@
 	/* We don't have support for SO logins */
 	if (user_type == CKU_SO) 
 		return CKR_USER_TYPE_INVALID;
+	
+	/* Some random crap... */
+	if (user_type != CKU_USER)
+		return CKR_USER_TYPE_INVALID;
 
 	/* Calculate the virtual slot */
 	slot_id = gck_session_get_slot_id (session);

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-module.h
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-module.h	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-module.h	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -55,12 +55,10 @@
 	const CK_SLOT_INFO *slot_info;
 	const CK_TOKEN_INFO *token_info;
 	
-	/* signals --------------------------------------------------------- */
-  
-	void (*signal) (GckModule *module);
-	
 	/* virtual methods */
-	
+
+	void (*parse_argument) (GckModule *self, const gchar *name, const gchar *value);
+
 	CK_RV (*refresh_token) (GckModule *self);
 	
 	CK_RV (*login_user) (GckModule *self, CK_SLOT_ID slot_id, 
@@ -87,7 +85,7 @@
 
 #define GCK_DEFINE_MODULE(prefix, type) \
 	static GckModule* gck_module_instantiate (CK_C_INITIALIZE_ARGS_PTR args) \
-		{ return g_object_new ((type), NULL); } \
+		{ return g_object_new ((type), "initialize-args", args, NULL); } \
 	const CK_FUNCTION_LIST_PTR prefix ## _function_list = &gck_module_function_list;
 	
 GType         gck_module_get_type            (void);
@@ -109,6 +107,7 @@
 CK_RV         gck_module_logout_user           (GckModule *self,
                                  CK_SLOT_ID slot_id);
 
+CK_RV         gck_module_refresh_token          (GckModule *self);
 
 
 

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-object.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-object.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-object.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -129,7 +129,9 @@
 {
 	GckObject *self = GCK_OBJECT (obj);
 	
-	gck_object_set_manager (self, NULL);
+	if (self->pv->manager)
+		gck_manager_unregister_object (self->pv->manager, self);
+	g_assert (self->pv->manager == NULL);
   
 	G_OBJECT_CLASS (gck_object_parent_class)->dispose (obj);
 }
@@ -149,13 +151,25 @@
              GParamSpec *pspec)
 {
 	GckObject *self = GCK_OBJECT (obj);
+	GckManager *manager;
 	
 	switch (prop_id) {
 	case PROP_HANDLE:
 		gck_object_set_handle (self, g_value_get_ulong (value));
 		break;
 	case PROP_MANAGER:
-		gck_object_set_manager (self, g_value_get_object (value));
+		manager = g_value_get_object (value);
+		if (self->pv->manager) {
+			g_return_if_fail (!manager);
+			g_object_remove_weak_pointer (G_OBJECT (self->pv->manager), 
+			               (gpointer*)&(self->pv->manager));
+		}
+		self->pv->manager = manager;
+		if (self->pv->manager)
+			g_object_add_weak_pointer (G_OBJECT (self->pv->manager), 
+			              (gpointer*)&(self->pv->manager));
+		
+		g_object_notify (G_OBJECT (self), "manager");
 		break;
 	default:
 		G_OBJECT_WARN_INVALID_PROPERTY_ID (obj, prop_id, pspec);
@@ -298,26 +312,6 @@
 	return self->pv->manager;
 }
 
-void
-gck_object_set_manager (GckObject *self, GckManager *manager)
-{
-	g_return_if_fail (GCK_IS_OBJECT (self));
-	g_return_if_fail (!manager || GCK_IS_MANAGER (manager));
-
-	if (self->pv->manager) {
-		g_return_if_fail (!manager);
-		g_object_remove_weak_pointer (G_OBJECT (self->pv->manager), 
-		               (gpointer*)&(self->pv->manager));
-	}
-	
-	self->pv->manager = manager;
-	if (self->pv->manager)
-		g_object_add_weak_pointer (G_OBJECT (self->pv->manager), 
-		              (gpointer*)&(self->pv->manager));
-	
-	g_object_notify (G_OBJECT (self), "manager");
-}
-
 CK_RV
 gck_object_unlock (GckObject *self, CK_UTF8CHAR_PTR pin, CK_ULONG n_pin)
 {
@@ -392,5 +386,6 @@
 		return NULL;
 	}
 	
+	*n_data = attr.ulValueLen;
 	return attr.pValue;
 }

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-object.h
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-object.h	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-object.h	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -67,9 +67,6 @@
 
 GckManager*      gck_object_get_manager      (GckObject *self);
 
-void          gck_object_set_manager      (GckObject *self,
-                             GckManager *manager);
-
 CK_RV         gck_object_unlock         (GckObject *self, 
                              CK_UTF8CHAR_PTR pin, 
                              CK_ULONG n_pin);

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-private-key.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-private-key.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-private-key.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -90,7 +90,7 @@
 		return CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID;
 		
 	case CKA_ALWAYS_AUTHENTICATE:
-		return gck_util_set_bool (attr, self->pv->sexp_uses > 1);
+		return gck_util_set_bool (attr, self->pv->sexp_uses <= 1);
 		
 	case CKA_MODULUS:
 		return gck_key_set_key_part (GCK_KEY (self), GCRY_PK_RSA, "n", attr);
@@ -280,6 +280,7 @@
 gck_private_key_store_private (GckPrivateKey *self, GckSexp *sexp, guint num_uses)
 {
 	g_return_if_fail (GCK_IS_PRIVATE_KEY (self));
+	g_return_if_fail (!sexp || num_uses);
 	
 	if (sexp)
 		gck_sexp_ref (sexp);

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-public-key.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-public-key.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-public-key.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -23,6 +23,7 @@
 
 #include "pkcs11/pkcs11.h"
 
+#include "gck-crypto.h"
 #include "gck-public-key.h"
 #include "gck-util.h"
 
@@ -42,6 +43,34 @@
 * INTERNAL 
 */
 
+static CK_RV
+return_modulus_bits (GckPublicKey *self, CK_ATTRIBUTE_PTR attr)
+{
+	gcry_sexp_t numbers;
+	gcry_mpi_t mpi;
+	int algorithm;
+	CK_RV rv;
+	
+	if (!gck_crypto_sexp_parse_key (gck_sexp_get (gck_key_get_base_sexp (GCK_KEY (self))),
+	                &algorithm, NULL, &numbers))
+		g_return_val_if_reached (CKR_GENERAL_ERROR);
+	
+	if (algorithm != GCRY_PK_RSA) {
+		gcry_sexp_release (numbers);
+		return CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID;
+	}
+	
+	g_assert (numbers);
+	if (!gck_crypto_sexp_extract_mpi (numbers, &mpi, "n", NULL))
+		g_return_val_if_reached (CKR_GENERAL_ERROR);
+
+	gcry_sexp_release (numbers);
+	rv = gck_util_set_ulong (attr, gcry_mpi_get_nbits (mpi));
+	gcry_mpi_release (mpi);
+
+	return rv;
+}
+
 /* -----------------------------------------------------------------------------
 * PUBLIC_KEY 
 */
@@ -54,6 +83,9 @@
 	switch (attr->type)
 	{
 	
+	case CKA_CLASS:
+		return gck_util_set_ulong (attr, CKO_PUBLIC_KEY);
+	
 	case CKA_ENCRYPT:
 		return gck_util_set_bool (attr, gck_key_get_algorithm (GCK_KEY (self)) == GCRY_PK_RSA);
 		
@@ -72,6 +104,9 @@
 	case CKA_WRAP_TEMPLATE:
 		return CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID;
 		
+	case CKA_MODULUS_BITS:
+		return return_modulus_bits (self, attr);
+		
 	case CKA_MODULUS:
 		return gck_key_set_key_part (GCK_KEY (self), GCRY_PK_RSA, "n", attr);
 		
@@ -115,6 +150,18 @@
 }
 #endif
 
+static GckSexp*
+gck_public_key_acquire_crypto_sexp (GckKey *self)
+{
+	GckSexp* sexp;
+	
+	sexp = gck_key_get_base_sexp (self);
+	if (sexp != NULL)
+		gck_sexp_ref (sexp);
+	
+	return sexp;
+}
+
 static GObject* 
 gck_public_key_constructor (GType type, guint n_props, GObjectConstructParam *props) 
 {
@@ -185,6 +232,7 @@
 {
 	GObjectClass *gobject_class = G_OBJECT_CLASS (klass);
 	GckObjectClass *gck_class = GCK_OBJECT_CLASS (klass);
+	GckKeyClass *key_class = GCK_KEY_CLASS (klass);
 	
 	gck_public_key_parent_class = g_type_class_peek_parent (klass);
 #if 0
@@ -202,6 +250,8 @@
 	gck_class->set_attribute = gck_public_key_real_set_attribute;
 #endif
 	
+	key_class->acquire_crypto_sexp = gck_public_key_acquire_crypto_sexp;
+	
 #if 0
 	g_public_key_class_install_property (gobject_class, PROP_PUBLIC_KEY,
 	      g_param_spec_pointer ("public_key", "PublicKey", "PublicKey.", G_PARAM_READWRITE));

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-session.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-session.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-session.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -96,8 +96,8 @@
 	self->pv->crypto_method = 0;
 
 	if (self->pv->current_object)
-		g_object_remove_weak_pointer (G_OBJECT (self->pv->current_object), 
-		               (gpointer*)&(self->pv->current_object));
+		g_object_unref (self->pv->current_object);
+	
 	self->pv->current_object = NULL;
 	self->pv->current_operation = NULL;
 }
@@ -437,7 +437,7 @@
 	     g_param_spec_ulong ("handle", "Handle", "PKCS#11 session handle", 
 	               0, G_MAXULONG, 0, G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_CONSTRUCT_ONLY));
 
-	g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_HANDLE,
+	g_object_class_install_property (gobject_class, PROP_SLOT_ID,
 	     g_param_spec_ulong ("slot-id", "Slot ID", "Slot ID this session is opened on", 
 	               0, G_MAXULONG, 0, G_PARAM_READWRITE | G_PARAM_CONSTRUCT_ONLY));
 	
@@ -579,7 +579,8 @@
 gck_session_C_GetSessionInfo(GckSession* self, CK_SESSION_INFO_PTR info)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (info, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!info)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	info->slotID = self->pv->slot_id;
 	if (self->pv->logged_in)
@@ -587,7 +588,7 @@
 	else
 		info->state = self->pv->read_only ? CKS_RO_PUBLIC_SESSION : CKS_RW_PUBLIC_SESSION;
 	info->flags = CKF_SERIAL_SESSION;
-	if (self->pv->read_only)
+	if (!self->pv->read_only)
 		info->flags |= CKF_RW_SESSION;
 	info->ulDeviceError = 0;
 	
@@ -664,7 +665,8 @@
 	CK_RV code, rv;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (!count || template, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!(!count || template))
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	rv = gck_session_lookup_readable_object (self, handle, &object);
 	if (rv != CKR_OK)
@@ -677,8 +679,11 @@
 
 		/* Not a true error, keep going */
 		if (code == CKR_ATTRIBUTE_SENSITIVE ||
-		  code == CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID ||
-		  code == CKR_BUFFER_TOO_SMALL) {
+		  code == CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID) {
+			template[i].ulValueLen = (CK_ULONG)-1;
+			rv = code;
+			
+		} else if(code == CKR_BUFFER_TOO_SMALL) {
 			rv = code;
 			
 		/* Any other error aborts */
@@ -710,13 +715,15 @@
 gck_session_C_FindObjectsInit (GckSession* self, CK_ATTRIBUTE_PTR template,
                CK_ULONG count)
 {
+	gboolean also_private;
 	CK_BBOOL token;
 	GArray *found;
 	gboolean all;
 	CK_RV rv;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (template || !count, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!(template || !count))
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	
 	if (self->pv->current_operation)
 		return CKR_OPERATION_ACTIVE;
@@ -726,20 +733,27 @@
 	
 	/* An array of object handles */
 	found = g_array_new (FALSE, TRUE, sizeof (CK_OBJECT_HANDLE));
+
+	/* If not logged in, then skip private objects */
+	also_private = gck_session_get_logged_in (self); 
+
+	if (all || token) {
+		rv = gck_module_refresh_token (self->pv->module);
+		if (rv == CKR_OK)
+			rv = gck_manager_find_handles (gck_module_get_manager (self->pv->module), 
+			                also_private, template, count, found);
+	}
 	
-	if (all || token)
-		rv = gck_manager_find_handles (gck_module_get_manager (self->pv->module), 
+	if (rv == CKR_OK && (all || !token)) {
+		rv = gck_manager_find_handles (self->pv->manager, also_private,
 		                template, count, found);
-	
-	if (rv == CKR_OK && (all || !token))
-		rv = gck_manager_find_handles (self->pv->manager, template, 
-		                count, found);
+	}
 
 	if (rv != CKR_OK) {
 		g_array_free (found, TRUE);
 		return rv;
 	}
-		
+	
 	g_assert (!self->pv->current_operation);
 	g_assert (!self->pv->found_objects);
 	
@@ -757,8 +771,10 @@
 	GArray *found;
 	
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (objects || !max_count, CKR_ARGUMENTS_BAD);
-	g_return_val_if_fail (count, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!(objects || !max_count))
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
+	if (!count)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 
 	if (self->pv->current_operation != cleanup_found)
 		return CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED;
@@ -767,11 +783,13 @@
 	found = self->pv->found_objects;
 	
 	n_objects = MIN (max_count, found->len);
+	if (n_objects > 0) {
+		for (i = 0; i < n_objects; ++i)
+			objects[i] = g_array_index (found, CK_OBJECT_HANDLE, i);
+		g_array_remove_range (found, 0, n_objects);
+	}
 	
-	for (i = 0; i < n_objects; ++i)
-		objects[i] = g_array_index (found, CK_OBJECT_HANDLE, i);
-
-	g_array_remove_range (found, 0, n_objects);
+	*count = n_objects;
 	return CKR_OK;
 	
 }
@@ -793,7 +811,8 @@
              CK_OBJECT_HANDLE key)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (mechanism, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!mechanism)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return prepare_crypto (self, mechanism, CKA_ENCRYPT, key);
 }
 
@@ -802,7 +821,8 @@
            CK_BYTE_PTR encrypted_data, CK_ULONG_PTR encrypted_data_len)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (data, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!data || !encrypted_data_len)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return process_crypto (self, CKA_ENCRYPT, data, data_len, encrypted_data, encrypted_data_len);
 }
 
@@ -828,7 +848,8 @@
              CK_OBJECT_HANDLE key)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (mechanism, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!mechanism)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return prepare_crypto (self, mechanism, CKA_DECRYPT, key);	
 }
 
@@ -837,7 +858,8 @@
            CK_ULONG enc_data_len, CK_BYTE_PTR data, CK_ULONG_PTR data_len)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (data, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!enc_data || !data_len)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return process_crypto (self, CKA_DECRYPT, enc_data, enc_data_len, data, data_len);
 }
 
@@ -899,7 +921,8 @@
             CK_OBJECT_HANDLE key)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (mechanism, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!mechanism)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return prepare_crypto (self, mechanism, CKA_SIGN, key);
 }
 
@@ -908,7 +931,8 @@
           CK_BYTE_PTR signature, CK_ULONG_PTR signature_len)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (data, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!data || !signature_len)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return process_crypto (self, CKA_SIGN, data, data_len, signature, signature_len);
 }
 
@@ -948,7 +972,8 @@
              CK_OBJECT_HANDLE key)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (mechanism, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!mechanism)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return prepare_crypto (self, mechanism, CKA_VERIFY, key);
 }
 
@@ -957,7 +982,8 @@
            CK_BYTE_PTR signature, CK_ULONG signature_len)
 {
 	g_return_val_if_fail (GCK_IS_SESSION (self), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID);
-	g_return_val_if_fail (data, CKR_ARGUMENTS_BAD);
+	if (!data || !signature)
+		return CKR_ARGUMENTS_BAD;
 	return process_crypto (self, CKA_VERIFY, data, data_len, signature, &signature_len);
 }
 

Modified: trunk/pkcs11/gck/gck-util.c
==============================================================================
--- trunk/pkcs11/gck/gck-util.c	(original)
+++ trunk/pkcs11/gck/gck-util.c	Tue Dec 23 19:31:10 2008
@@ -70,7 +70,7 @@
 gck_util_set_string (CK_ATTRIBUTE_PTR attr, const gchar* string)
 {
 	g_return_val_if_fail (string, CKR_GENERAL_ERROR);
-	return gck_util_set_data (attr, string, strlen (string));
+	return gck_util_set_data (attr, (CK_VOID_PTR)string, strlen (string));
 }
 
 CK_RV
@@ -130,6 +130,7 @@
 	gcry = gcry_mpi_print (GCRYMPI_FMT_USG, attr->pValue, len, &len, mpi);	
 	g_return_val_if_fail (gcry == 0, CKR_GENERAL_ERROR);
 	
+	attr->ulValueLen = len;
 	return CKR_OK;
 }
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]