anjuta r3902 - in trunk: . libanjuta plugins/file-loaderAuthor: jhs
Date: Wed Apr 30 15:23:40 2008
New Revision: 3902
URL: http://svn.gnome.org/viewvc/anjuta?rev=3902&view=rev

Log:
2008-04-30  Johannes Schmid  <jhs gnome org>

	* libanjuta/anjuta-plugin-manager.c (anjuta_plugin_manager_select):
	Allow markup in dialog description
	
	* plugins/file-loader/plugin.c (iloader_load):
	#523186 â Open With dialog should mention filename

Modified:
   trunk/ChangeLog
   trunk/libanjuta/anjuta-plugin-manager.c
   trunk/plugins/file-loader/plugin.c

Modified: trunk/libanjuta/anjuta-plugin-manager.c
==============================================================================
--- trunk/libanjuta/anjuta-plugin-manager.c	(original)
+++ trunk/libanjuta/anjuta-plugin-manager.c	Wed Apr 30 15:23:40 2008
@@ -1823,6 +1823,7 @@
 	gtk_window_set_default_size (GTK_WINDOW (dlg), 400, 300);
 
 	label = gtk_label_new (description);
+	gtk_label_set_use_markup (GTK_LABEL (label), TRUE);
 	gtk_widget_show (label);
 	gtk_box_pack_start (GTK_BOX (GTK_DIALOG (dlg)->vbox), label,
 						FALSE, FALSE, 5);

Modified: trunk/plugins/file-loader/plugin.c
==============================================================================
--- trunk/plugins/file-loader/plugin.c	(original)
+++ trunk/plugins/file-loader/plugin.c	Wed Apr 30 15:23:40 2008
@@ -1357,11 +1357,16 @@
 	
 	if (g_list_length (plugin_descs) > 1)
 	{
+		gchar* basename = g_path_get_basename (uri);
+		gchar* message = g_strdup_printf ("Please select a plugin to open <b>%s</b>.", 
+										 basename);
 		plugin =
 			anjuta_plugin_manager_select_and_activate (plugin_manager,
 													   "Open With",
-								"Please select a plugin to open this file.",
+													   message,
 													   plugin_descs);
+		g_free (basename);
+		g_free (message);
 	}
 	else if (g_list_length (plugin_descs) == 1)
 	{[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]