[Nautilus-list] Nautilus problemEel-WARNING **: GConf error:
  Configuration server couldn't be contacted:
 Error contacting configuration server: OAF returned nil from oaf_activate_from_id() and did
not set an exception explaining the problem. Please file an OAF bug report.

** CRITICAL **: file gdk-pixbuf-render.c: line 349
(gdk_pixbuf_render_pixmap_and_mask): assertion `pixbuf != NULL' failed.
** CRITICAL **: file gdk-pixbuf.c: line 78 (gdk_pixbuf_unref): assertion `pixbuf != NULL'
failed.


I have got this errors when I'm running nautilus-1.0.3.
What I have to do?
thx
-- 
_____ Piotr 'Pietlek' Janik ____________
"Szukając człowieka - nie patrz na mnie,
 Szukając prawdy - znajdziesz mnie"
----------------------------------------
> http://www.pietlek.linux-pl.com 
> pietlek linux-pl com
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]