[PATCH] Typos in hints.csHi,

just fix for simple typos in Czech hint file.


David
--- lib/mc.hint.cs
+++ lib/mc.hint.cs
@@ -5,7 +5,7 @@
 Tip: Chcete zadat speciální znak(např. tabelátor)? Použijte Ctrl-Q a daný znak.
 Tip: Nechcete již vidět tipy? Vypněte je v Nastavení/Zobrazení/Další nastavení.
 Tip: Adresáře vyberete přidáním lomítka na konec vzorku.
-Tip: Pokud Váš terminál nezní nebo nemá funkční klávesy, použijte Esc+číslo.
+Tip: Pokud Váš terminál nezná nebo nemá funkční klávesy, použijte Esc+číslo.
 Tip: Domácí stránka programu Midnight Commander je http://www.ibiblio.org/mc/
 Tip: Zprávy o chybách posílejte na mc-devel gnome org (anglicky).
 Tip: Pomocí klávesy Tab změníte aktuální panel.
@@ -22,12 +22,12 @@
 Tip: Chcete vidět zálohy svých souborů (končí ~). Použijte Nastavení.
 Tip: Doplňování funguje ve vstupních řádkách všech dialogů. Použijte M-Tab.
 Tip: Na terminálech s pomalou odezvou skuste na parametr -s (mc -s).
-Tip: S nalezenými soubory můžete pracovat. Stikněte tlačítko Panelizace.
+Tip: S nalezenými soubory můžete pracovat. Stiskněte tlačítko Panelizace.
 Tip: Pro opravdu složité operace zkuste příkaz Příkaz/Externí panelizace.
 Tip: Pokud chcete změnit adresář při práci na příkoazové řádce, zkuste M-c.
 Poznámka: Příkazy shellu nefungují, pokud nepracujete na lokální systému souborů.
 Tip: Smazaný text obnovíte C-y.
-Tip: Pokud některé klávesy nefunfují, použijte menu Nastavení/učení kláves.
+Tip: Pokud některé klávesy nefungují, použijte menu Nastavení/učení kláves.
 Tip: F13 (nebo Shift-F3) vyvolá prohlížení bez zpracování obsahu souboru.
 Tip: Pokud v xtermu nepracují klávesy, zkuste soubory xterm.ad, .ti a .tcap.
 Tip: Editor pro klávesu F4 určíte pomocí proměnné prostředí EDITOR.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]