Re: Thread created by g_thread _create() cannot write to memoryHi elmo,

First of all, see the corresponding FAQ entry

	http://gtk.org/faq/#AEN482

Now for your program:

>  gtk_init(&argc, &argv);
>  g_thread_init(NULL);

Do:

 g_thread_init(NULL);
 gdk_threads_init();
 gtk_init(&argc, &argv);

>  gtk_main();

Do:

 gdk_threads_enter();
 gtk_main();
 gdk_threads_leave();

>  gtk_label_set_text( GTK_LABEL(ThisInst->timer_widget), "aaa"); //DOESN"T WORK! SEGFAULTS!

Do:

 gdk_threads_enter();
 gtk_label_set_text( GTK_LABEL(ThisInst->timer_widget), "aaa"); //WORK'S LIKE A CHARM!
 gdk_threads_leave();

Bye,
Sebastian
-- 
Sebastian Wilhelmi         |      här ovanför alla molnen
mailto:seppi seppi de       |   är himlen så förunderligt blå
http://seppi.de          |

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]