Re: [GnomeMeeting-list] Segfault on startupOn 10 Nov 2002 11:55:55 +0100
Damien Sandras <dsandras seconix com> wrote:

> It seems that the gconf settings were broken (the value of *mixer is a
> bit weird) and it crashes strcmp.
> 
> Try to delete the gconf settings (gnomemeeting-config-tool --clean).

Unfortunatelly it doesn't help :(

			Artur

-- 
Zawsze kiedy jest problem, jest jakieś rozwiązanie;
 zatem jeśli nie ma rozwiązania, nie ma problemu.[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]