Re: çeviriGÃrkem Ãetin wrote:

Becky Demolho yazmÄÅ:

Merhaba,

Kendimi test etmem icin bir ceviri gonderirseniz
sevinirim. BetulMerhaba

AÅaÄÄdaki adreste bulunan dosyalardan birisini Ãrnek olmasÄ aÃÄsÄndan kullanabilirsiniz.

http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/PO/gcalctool.HEAD.pot
http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/PO/gnome-desktop.HEAD.pot

Äyi ÃalÄÅmalar
GÃrkem

------------------------------------------------------------------------

Merhaba

Ãncelikle Ãeviri sorularÄ konusunda cevap yazanlara teÅekkÃr ederim.
YukarÄda ki baÄlantÄlarda verilen gnome-desktop.HEAD.pot dosyasÄnda Ãevirimi tamamladÄm.
Ãneri ve eleÅtirilerinizi bekliyorum.


Äyi ÃalÄÅmalar.
# Turkish translation of gnome-desktop.
# Copyright (C) 2005 THE gnome-desktop'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-desktop package.
# Efe KAHRAMAN <efekahraman mmf uludag edu tr>, 2005.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-desktop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-01 13:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-14 23:46+0300\n"
"Last-Translator: Efe KAHRAMAN <efekahraman mmf uludag edu tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk gnome org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: ../gnome-about/contributors.h:108
msgid "The Mysterious GEGL"
msgstr "Esrarengiz GEGL"

#: ../gnome-about/contributors.h:293
msgid "The Squeaky Rubber Gnome"
msgstr "Ses çıkaran oyuncak GNOME"

#: ../gnome-about/contributors.h:326
msgid "Wanda The GNOME Fish"
msgstr "GNOME balıÄ?ı Wanda"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:423
msgid "Could not locate the directory with header images."
msgstr "Dizinin sayfa baÅ?lıÄ?ındaki görüntülerle yeri belirlenemedi."

#: ../gnome-about/gnome-about.c:432
#, c-format
msgid "Failed to open directory with header images: %s"
msgstr "Dizin sayfa baÅ?lıÄ?ındaki görüntülerle açılamadı: %s"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:465
#, c-format
msgid "Unable to load header image: %s"
msgstr "Sayfa baÅ?lıÄ?ı görüntüsü yüklenemedi: %s"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:490
msgid "Could not locate the GNOME logo button."
msgstr "GNOME logo düÄ?mesi konumlandırılamıyor."

#: ../gnome-about/gnome-about.c:499
#, c-format
msgid "Unable to load '%s': %s"
msgstr "'%s' yüklenemedi: %s"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:552
#, c-format
msgid "Could not open the address \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" adresi açılamıyor: %s"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:804
msgid "Could not locate the file with GNOME version information."
msgstr "Dosyanın GNOME sürüm bilgisiyle yeri belirlenemedi."

#: ../gnome-about/gnome-about.c:873
msgid "Version"
msgstr "Sürüm"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:892
msgid "Distributor"
msgstr "DaÄ?ıtıcı"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:911
msgid "Build Date"
msgstr "OluÅ?turulma Tarihi"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:993
#: ../gnome-about/gnome-about.desktop.in.in.h:1
msgid "About GNOME"
msgstr "GNOME Hakkında"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1007
msgid "News"
msgstr "Haberler"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1017
msgid "Software"
msgstr "Yazılım"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1023
msgid "Developers"
msgstr "GeliÅ?tiriciler"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1029
msgid "Friends of GNOME"
msgstr "GNOME Dostları"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1035
msgid "Contact"
msgstr "Ä°letiÅ?im"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1072
msgid "Welcome to the GNOME Desktop"
msgstr "GNOME Masaüstüne HoÅ? Geldiniz"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1089
msgid "Brought to you by:"
msgstr "Size sunulmasını saÄ?layanlar:"

#: ../gnome-about/gnome-about.c:1137
msgid "About the GNOME Desktop"
msgstr "GNOME Masaüstü Hakkında"

#: ../gnome-about/gnome-about.desktop.in.in.h:2
msgid "Know more about GNOME"
msgstr "GNOME hakkında daha fazla bilgi"

#: ../gnome-version.xml.in.in.h:1
msgid ""
"GNOME also includes a complete development platform for applications "
"programmers, allowing the creation of powerful and complex applications."
msgstr "GNOME güçlü ve karmaÅ?ık uygulamaların yaratılmasına izin veren,"
" uygulama programcıları için bütün geliÅ?tirme ortamı içerir."

#: ../gnome-version.xml.in.in.h:2
msgid ""
"GNOME includes most of what you see on your computer, including the file "
"manager, web browser, menus, and many applications."
msgstr "GNOME bilgisayarda olması en çok istenen dosya yöneticisi, aÄ? tarayıcısı,"
" menüler ve birçok uygulama içerir."

#. NOTE TO AUTHORS: Do not put anything in the following paragraphs that
#. will be substituted by the configure script. Otherwise you will break
#. the translations.
#: ../gnome-version.xml.in.in.h:6
msgid ""
"GNOME is a Free, usable, stable, accessible desktop environment for the Unix-"
"like family of operating systems."
msgstr "GNOME Unix ailesi benzeri iÅ?letim sistemleri için bedava, kullanıÅ?lı, kararlı,"
" eriÅ?ilebilir bir masaüstü ortamıdır."

#: ../gnome-version.xml.in.in.h:7
msgid ""
"GNOME's focus on usability and accessibility, regular release cycle, and "
"strong corporate backing make it unique among Free Software desktops."
msgstr "GNOME kullanılabilirliÄ?e ve eriÅ?ebilirliÄ?e odaklanmıÅ?tır.Ayrıca düzenli olarak sürüm "
"yayımlanması ve güçlü tüzel desteÄ?i ile Ã?zgür Yazılım masaüstleri arasında eÅ?sizdir."

#: ../gnome-version.xml.in.in.h:8
msgid ""
"GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with or "
"without coding skills, can contribute to making GNOME better."
msgstr "GNOME'un yüksek kuvveti güçlü topluluÄ?umuzdur.Hemen hemen herkes,kodlama "
"becerisi olsun ya da olmasın GNOME'ı daha iyi yapmak için katkıda bulunabilir."

#: ../gnome-version.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Hundreds of people have contributed code to GNOME since it was started in "
"1997; many more have contributed in other important ways, including "
"translations, documentation, and quality assurance."
msgstr "1997 de baÅ?lamasından beri yüzlerce kiÅ?i GNOME kodalarına katkıda bulundu. "
"Bununla beraber birçoÄ?u da çeviriler, belgeleme ve nitelik güvencesi dahil olmak "
"üzere diÄ?er önemli konularda katkıda bulundular."

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:211
#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:599
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "'%s' dosyası okunurken hata oluÅ?tu: %s"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:279
#, c-format
msgid "Error rewinding file '%s': %s"
msgstr "'%s' dosyası geri sarılırken hata: %s"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:378
#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3696
msgid "No name"
msgstr "Adsız"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:614
#, c-format
msgid "File '%s' is not a regular file or directory."
msgstr "%s dosyası geçerli bir dosya ya da dizin deÄ?il."

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:790
#, c-format
msgid "Error cannot find file id '%s'"
msgstr "Hata Dosya bilgisi '%s' bulunamıyor"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:836
msgid "No filename to save to"
msgstr "Kaydetmek için dosya adı yok"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:1791
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "%s baÅ?latılıyor"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2030
msgid "No URL to launch"
msgstr "BaÄ?lanılacak Alan adı (URL) yok"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2040
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Ã?alıÅ?tırılabilir öÄ?e deÄ?il"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2050
msgid "No command (Exec) to launch"
msgstr "Ã?alıÅ?tırmak için yürütücü komut yok"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:2063
msgid "Bad command (Exec) to launch"
msgstr "Yürütmek için geçersiz komut"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3753
#, c-format
msgid "Unknown encoding of: %s"
msgstr "Bilinmeyen %s kodlaması"

#: ../libgnome-desktop/gnome-desktop-item.c:3984
#, c-format
msgid "Error writing file '%s': %s"
msgstr "'%s' dosyasını yazarken hata: %s"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:210
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:218
msgid "Directory"
msgstr "Dizin"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:214
msgid "Application"
msgstr "Uygulama"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:221
msgid "Link"
msgstr "BaÄ?lantı"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:223
msgid "FSDevice"
msgstr "DS Aygıtı"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:225
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME Türü"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:227
msgid "Service"
msgstr "Hizmet"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:229
msgid "ServiceType"
msgstr "HizmetTürü"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:315
msgid "_URL:"
msgstr "A_lan adı (URL):"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:318
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:385
msgid "Comm_and:"
msgstr "Ko_mut:"

#. Name
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:339
msgid "_Name:"
msgstr "_Ad"

#. Generic Name
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:356
msgid "_Generic name:"
msgstr "_Soysal adı:"

#. Comment
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:373
msgid "Co_mment:"
msgstr "A_çıklama"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:389
msgid "Browse"
msgstr "Gözat"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:400
msgid "_Type:"
msgstr "_Tür:"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:417
msgid "_Icon:"
msgstr "Sim_ge"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:427
msgid "Browse icons"
msgstr "Simgelere gözat"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:441
msgid "Run in t_erminal"
msgstr "K_omut satırında çalıÅ?tır"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:658
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:756
msgid "Language"
msgstr "Dil"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:663
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:763
msgid "Name"
msgstr "Ad"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:668
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:770
msgid "Generic name"
msgstr "Soysal adı"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:673
#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:779
msgid "Comment"
msgstr "Açıklama"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:708
msgid "_Try this before using:"
msgstr "K_ullanmadan önce bunu deneyin:"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:719
msgid "_Documentation:"
msgstr "_Belgeleme"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:730
msgid "_Name/Comment translations:"
msgstr "İsim/Açıklama _�evirileri"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:781
msgid "_Add/Set"
msgstr "_Ekle/Tanımla"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:787
msgid "Add or Set Name/Comment Translations"
msgstr "İsim Ekle veya Tanımla/Açıklama �evirileri"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:789
msgid "Re_move"
msgstr "_Kaldır"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:794
msgid "Remove Name/Comment Translation"
msgstr "İsmi kaldır/Açıklama �evirisi"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:810
msgid "Basic"
msgstr "Temel"

#: ../libgnome-desktop/gnome-ditem-edit.c:818
msgid "Advanced"
msgstr "GeliÅ?miÅ?"

#: ../libgnome-desktop/gnome-hint.c:175
msgid "_Show Hints at Startup"
msgstr "BaÅ?langıçta _Ä°puçlarını Göster"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]