Re: Bir soru;On Fri, 2004-03-05 at 20:15 +0200, Gurkan Aslan wrote:

> Parse'ı ne olarak çeviriyoruz?

Ayristirma, parser = ayristirici
> Teşekkürler
> Gürkan ASLAN
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]