Re: GŁncellenen dosyalarBunlar da cimit edildi.On Thu, 2003-01-30 at 22:22, Görkem Çetin wrote:
Merhaba

GNOME 1.2 branşında gdm2, file roller, gnome-media ve gnome-desktop 
paketlerini güncelledim.. Bilginzie.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]