[gnome-no] [Fwd: [NUUG] Re: [NUUG] Jon «Maddog» Hall iOslo 1. oktober]Hei!

Jeg er klar over at annonseringen kommer for sent og at den muligens
ikke passer i forumet, men Jon "Maddog" Hall (www.li.org) holder ett
foredrag ved IFI, UIO onsdag 1. oktober (idag) kl. 16:00.

-- Ole

PS. For dem som vil ha en oversikt over en del arrangementer 
for Linux og fri programvare i Norge, så anbefaler jeg å 
besøke denne siden: http://www.no.gnome.org/adict/


On Mon, 29 Sep 2003 aktive@nuug.no wrote:

> Jon «Maddog» Hall i Oslo 1. oktober
>
> Jon «Maddog» Hall - president og styreleder i Linux
> International- deler sine tanker og erfaringer knyttet til
> problemstillinger innenfor fri programvare onsdag 1. oktober
> kl. 1615 i informatikkbygningen, lille foredragssal Blindern.

Her menes det Lille auditorium, som altså ligger i 1. etasje i
Informatikkbygningen, Gaustadalleen 21, Universitetet i Oslo.
Bygget ligger altså i Gaustadbekkdalen, på den andre siden av
T-banen i forhold til Blindern eller "campus"-området.

(Merk at det kan være arrangementet flyttes til Store auditorium
avhengig av oppmøtet.)

Thomas Gramstad
thomas@ifi.uio.no
--
Denne meldingen er utsendt via mailinglisten medlemmer@nuug.no.
For å melde deg ut av listen (men ikke av foreningen), send en melding
inneholdende "unsubscribe medlemmer" til majordomo@nuug.no.
Meldinger til foreningen sendes sekretariat@nuug.no.
Arkiv over denne mailinglisten: http://medlem:0V2c@medlemmer.nuug.no/.

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]