[gnome-no] Gnome nynorskHei,

Eg har no lagt inn i CVS ei 30% omsetjing av Sawfish. 

Den finst på: 
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/po/sawfish-nn.po

Om det er nokon som vil fortsetje på den, hadde det vore kjempeflott. 

Oversikta på nynorsk gnome finn du her: 
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/nn.shtml
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/extra/nn.shtml

Oversikta over bokmål gnome her: 
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/stable/no.shtml
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/extra/no.shtml

-- 
carpe noctem[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]