Re: [gnome-no]En mulighet til å ta Microsoft?Den 13 Jun 2001 22:38:33 +0200, skrev Christian Schaller:
> Hei,
> Hva sier dere til at vi stabler på bena et fotball lag til bedrifts
> serien? Sikkert litt sent for årets sesong, men skal vi kunne være med
> neste års sesong må vi sikkert gjøre en del forberedelser med tanke på
> oppmelding, bane, drakter etc. Er dere sunne of friske nok til at vi kan
> forsøke noe slikt? ;)
> 

Glimrende ide. Jeg er med.

Kjartan

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]