[gnome-nl] RE: Nederlandse grammaticaregels
Beste hr. Broekhuis,

On Fri, 18 Feb 2005, Hans Broekhuis wrote:

Mijn idee is om op termijn een Nederlandse grammaticadefinitie te
produceren voor de Link grammar parser. Hiermee zal het mogelijk zijn om
in de tekstverwerker Abiword en mogelijk ook andere vrije
software-projecten een grammaticacontrole voor het Nederlands aan te
bieden.

Begrijp ik hier goed uit dat je het werk alleen als naslagwerk zal gebruiken
en dat het er vooral om gaat dat je makkelijker kan zoeken in een
electronisch bestan?

Dat heeft u goed begrepen. Het definieren van "computer-leesbare" grammaticaregels is bepaald geen sinecure. Als aanknopingspunt hiervoor is een elektronisch doorzoekbaar naslagwerk vrijwel onmisbaar.

www.creativecommons.nl). Wat betreft de tekst lijkt het mij op het
eerste gezicht geen probleem om hier afspraken over te maken met de
mensen die hier mogelijk aan willen gaan werken.

Natuurlijk bemoei ik me niet met jullie product. Het lijkt me dat we, wanneer je wat concreter plannen hebt, eenvoudig tot overeenstemming kunnen komen.

Dat is prettig te vernemen. Wanneer onze plannen concreet zijn hoort u weer van mij!

met vriendelijke groet,

--
Reinout van Schouwen			student of Artifical Intelligence
email: reinout cs vu nl			mobile phone: +31-6-44360778
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]