[gnome-nl] Re: [vertaling] lokatie vs. locatie, deel drieentwintigHoi allemaal,

Dus volgens "de mensen die het weten", is locatie de betere keus. Dat
is goed om te weten.

Naar aanleiding van dit mailtje en enige discussie de afgelopen dagen,
is besloten dat alle GNOME software deze spelling zal gaan volgen.
Eerder waren we van mening dat vanDale het aan het juiste eind had met
"lokatie".

Het gevolg is dat GNOME 2.12 zal uitkomen met "locatie", wat dus de
betere keus is volgens zowel de unie als het groene boekje.

Daar komt bij dat de spelling "lokatie" in België nog veel minder
gebruikt wordt dan in Nederland.

Groetjes,
Vincent

Op Fri, 29 Jul 2005 15:34:51 +0200 (CEST)
schreef Reinout van Schouwen <reinouts gnome org>:

> 
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Fri, 29 Jul 2005 15:50:14 +0200
> From: info taalunieversum org
> Subject: Antwoord op uw vraag
> 
> Geachte heer of mevrouw,
> 
> Onlangs hebt u op het Taalunieversum een taalvraag gesteld. Hieronder
> vindt u het antwoord.
> 
> VRAAG
> Geachte heer/mevrouw,
> 
> In een open source software-vertaalproject waarbij ik betrokken ben
> zijn we verwikkeld in een discussie of we de Groene Boekje-spelling
> "locatie" of de Van Dale-spelling "lokatie" dienen te volgen. Uw
> Taaladvies op http://taalunieversum.org/taal/advies/vraag/505/ geeft
> hierover geen uitsluitsel. Misschien weet u of de editie 2005 van het
> Groene Boekje de schrijfwijze met k danwel de c zal adviseren? Daarop
> zouden wij onze beslissing kunnen baseren.
> 
> Bij voorbaat dank voor uw antwoord,
> 
> met vriendelijke groet,
> 
> Reinout van Schouwen
> 
> ANTWOORD
> De taaladviseurs van Taaladvies.net hebben geen informatie over de
> inhoud van het nieuwe Groene Boekje, dat op 15 oktober zal
> verschijnen. We hebben echter geen aanwijzingen dat de spelling van
> 'locatie' zal veranderen.
> 
> TOELICHTING
> Volgens het huidige Groene Boekje (1995), de enige officiële
> spellinglijst van het Nederlands, is 'locatie' de juiste
> schrijfwijze. De Van Dale-spelling 'lokatie' wijkt hiervan af, maar
> vindt in de praktijk weinig navolging; wij raden deze spelling dan
> ook af.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Namens het Taalunieversum,
> 
> Wouter van Wingerden
> 
> --
> 'Taaladvies' van het Taalunieversum is een samenwerkingsverband
> tussen de Nederlandse Taalunie, de Taaltelefoon en het Genootschap
> Onze Taal.
> 

Attachment: pgpoGnZXi7bJ4.pgp
Description: PGP signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]