Re: Nieuwe website voor gnome-nlAls er niet-nederlandse developers zijn die hun bugzilla items willen
afhandelen, moeten ze ook hun weg kunnen vinden op de gnome-nl
webstek... mijn €0,02

On Mon, 2004-11-29 at 15:14 +0100, Vincent van Adrighem wrote:
> Hoi allemaal,
> 
> We weten het, de website moet enigszins veranderd worden. Het is opgezet
> als coördinatiepunt voor vertalen maar wordt inmiddels voor veel meer
> gebruikt. Daarom moet de structuur en inhoud ervan gewijzigd worden.
> 
> Er is een opzet gemaakt van hoe de structuur eruit moet zien. Kijk er
> eens naar en geef alsjeblieft je commentaar. Als je ideeën hebt, laat ze
> zien op de pagina.
> 
> Kijk op http://live.gnome.org/gnome-nl-voorstel
> 
> Groetjes,
> Vincent
> _______________________________________________
> gnome-nl-list mailing list
> gnome-nl-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
-- 
Daniel van Eeden <daniel_e dds nl>

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]