Re: libgtop 0.99.0 (libgdbm)On Mon, 4 Jan 1999, Tomasz Kłoczko wrote:
[..]
> Seems that LIBGTOP_EXTRA_LIBS not included somewhere.

Sorry .. 0.99.1 compiles corectly :)

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl*[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]