Re: GNOME, .Net and MonoOn Mon, 4 Feb 2002, Tomasz Kłoczko wrote:
[..] 
> DOUS: Develop Ones - Use Many
> DMUO: Develop Many - Use Ones

Hek .. :>

DOUM: Develop Ones - Use Many
DMUO: Develop Many - Use Ones

of course. OK sorry .. EOT :)

kloczek
-- 
-----------------------------------------------------------
*Ludzie nie mają problemów, tylko sobie sami je stwarzają*
-----------------------------------------------------------
Tomasz Kłoczko, sys adm @zie.pg.gda.pl|*e-mail: kloczek rudy mif pg gda pl*
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]