Re: [gnome-cy] Report (oddi wrtha i go iawn)On Apr 05, rhys sucs org wrote/Ar Apr 05, ysgrifennodd rhys sucs org:
> The original message was received at Tue, 5 Apr 2005 19:11:56 -0400
> from sucs.org [156.168.176.23]

Fe ddylai hi fod yn eitha amlwg *nad* oddi wrtha i ddaeth hwnna.
Mae'n siŵr eich bod chi'n gwybod i beidio ag agor yr atodiad: ond
jyst rhag ofn, dyma eich rhybuddio i beidio :)

Hwyl
Rhys
-- 
http://cysyllta.blogspot.com/

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]