[gnome-cy] Cyfarfod 22 Mai(Note: this is in Welsh only at the minute, because I haven't translated the 
draft constitution into English yet. But the meeting in Aber will be 
bilingual as necessary, with all texts in both languages. Anyone, whatever 
their language, with an interest in free software in Wales, and especially 
free software in Welsh, is welcome.)

Fel addewais, ond yn hwyrach nac oeddwn i eisiau, dwi 'di gwneud drafft o 
gyfansoddiad i'w drafod wrth y cyfarfod. Dwi'n meddwl ei fod yn cynnwys 
popeth angenrheidiol, ond efallai dwi 'di colli rhywbeth.

Mae fersiwn OOo ar gael wrth:
http://www.kdonnelly.com/brodor/cyfansodd_w.sxw

Mae fersiwn txt ar gael wrth:
http://www.kdonnelly.com/brodor/cyfansodd_w.txt

Gallwch drafod y testun ar y wici CAL, neu ar y rhestr cy. Gallwch hefyd 
anfon y testun yn � mi efo newidiadau.

Os defnyddiwch OOo, gallwch wneud hyn drwy:
- penodi eich enw yn: Tools->Options->OOo->User data
- dechrau: Edit->Changes->Record cyn i chi ddechrau golygu

I'r agenda, dwi'n awgrymu:
1. cyflwyniadau
2. trafodaeth byr am si�y cyfarfod
3. trafod a chyflawni'r cyfansoddiad, yn cynnwys amcan/bwriad y gymdeithas
4. etholi swyddogion a phwyllgor, a mabwysiadu'r cyfansoddiad i greu'r 
gymdeithas
5. trafod rhaglen o waith dros y flwyddyn nesaf
6. penderfynu am swyddi a phwy sydd am eu wneud
7. darlunio rhaglen o gyhoeddusrwydd, efo'r amcan o wneud un hysbysiad o 
leiaf bob mis, ac yn ddelfrydol bob pythefnos
8. penderfynu ar cyfundrefnau fydd yn ategu a chymorthwyo'r rhaglenni gwaith 
a chyhoeddusrwydd

O safbwynt amser, beth am:
11.30-1.30: pwyntiau 1-5
1.30-2.00: bwyta
2.00-4.00: pwyntiau 6-8

-- 

Best wishes

Kevin Donnelly

www.kyfieithu.co.uk - Meddalwedd Rhydd yn Gymraeg

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]