Re: [gnome-cy] GNOME 2.8Ar 31/07/2004 am 23:42, ysgrifennodd Dafydd Harries:
> 
> Heia!
> 
> Wel, mae GNOME 2.8 yn nesàu a dwi'n meddwl ein bod hi'n hen bryd i ni
> ddechrau ddal i fyny efo'r cyfiethiad. :)
> 
> Dyma gyflwr pethau ar hyn o bryd (dangosir pecynnau sydd < 100% yn
> unig):

Fues i bron ac anghofio -- mae 'na fodylau ar freedesktop.org sydd angen
ei cyfieithu hefyd. Cefa i afael ar fanylion y rhain cyn bo hir.

-- 
Dafydd

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]