[gnome-cy] Swyddi Canolfan BedwyrHelo pawb,

Rwy'n gyrru ymlaen ar ran Canolfan Bedwyr yr hysbyseb bach islaw rhag ofn bod rhywun oddi ar y rhestr yma a diddordeb yn y swyddi rhaglennu meddalwedd Cymraeg.

Nadolig Llawen!
Dewi.

------------------------------------
Annwyl ffrindiau,
<>
Mae gennym 4 swydd yn mynd yn Uned e-Gymraeg Canolfan Bedwyr ar hyn o bryd:
  • <>2 swydd peiriannydd meddalwedd a
  • <>2 swydd technolegwyr llais.
<>Mae'r manylion llawn ar http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/cymraeg/swyddi.php

A wnewch chi roi gwybod i bobl eraill a allai fod a diddordeb mewn gwneud cais am un o'r swyddi hyn.

Delyth Prys
Uned e-Gymraeg
Canolfan Bedwyr
_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]