Re: [gnome-cy] GNOME 2.8On Sat, Jul 31, 2004 at 11:42:32PM +0100 or thereabouts, Dafydd Harries wrote:
> Dyma gyflwr pethau ar hyn o bryd (dangosir pecynnau sydd < 100% yn
> unig):
> 
> gnome-applets-locations
> 	0.00%: 2678 neges, 0 fuzzy, 2678 heb gyfieithiad

Dw i wedi diweddaru gnome-applets-locations. Nawr,
$ msgfmt -cv cy.po
2491 translated messages, 187 untranslated messages.

Dim ond enwau dinasoedd a meysydd awyr sy' ynddi hi, felly
roedd llawer o "Brisbane"->"Brisbane", "Iran"->"Iran". 

Dw i heb gwneud y cyfan achos mod i ddim yn siwr beth i'w
wneud am "air force base" (yn llawer o'r llinellau). Hefyd,
sa i'n gwybod os oes enwau Cymraeg am rai o'r lleoedd. 

Rhaid i rywun arall yn ei orffen, felly :) 

> Fel y gwelwch, mae bron 20% o GNOME 2.7 heb ei gyfiethu ar hyn o bryd.

Ystadegau nawr:
http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2004-August/msg00058.html

Dw i wedi cael cipolwg a gnome-nettool, achos mod i'n ysgrifennu'r
dogfennaeth ar gyfer defnyddwyr (yn Saesneg :)). Bydd hon yn 
anodd, achos bod lot o bethe fel "finger" sy'n enwau gorchymyn ynddi.
Nid "bys" yw hi.. wel, sa i'n meddwl, o leiaf. Mae llawer o
dermau fel TTL (time-to-live), broadcast (broadcast address),
multicast, portscan ac yn y blaen. Oes eisiau eu cyfieithu nhw
o gwbl? Os oes, oes eisiau rhoi'r termau gwreiddiol yng nghromfachau?

Gobeithio bod y neges yma'n wneud synnwyr!

Telsa


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]