Re: [gnome-cat] Proposta, pàgines de descripció d'aplicacions del GNOMEOn Sun, 2006-09-17 at 23:21 +0200, Toni Hermoso Pulido wrote:

> és una molt bona notícia el que dius. Que sigui un web plenament
> localitzable està a l'espera del canvi del gestor de continguts, potser?

La renovació de wgo és gairebé total, el nou CMS és només una part del
recorregut.

El 14 de febrer està previst que els textos en anglès estiguin tancats
per a donar pas a la traducció.

Ben pensat encara manca una mica fins al febrer...  :)

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://pinguino.tv

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]