[gnome-cat] Capítol sobre GaimEl Gaim, converses sense fronteres
http://guias-ubuntu.ourproject.org/index.php?title=GuiaPL/El_Gaim%
2C_converses_sense_fronteres

És a punt per a la revisió. Moltes gràcies.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]